2016-09-21

Kleptomanų rinkimai Kleptomanlande artėjaPo kelių savaičių mes savo Kleptomanlande ir vėl į valdžią išrinksime kleptomanus. Jeigu per keturis metus biznierius gali savo turtą padidinti keliolika procentų, tai pasitelkęs valdžios resursą jis gali savo turtą padidinti kartais. Tai biznio chrestomatija. Kas be valdžios resurso gali įkišti savo pūkuotą snukį į viešus pirkimus? Kas pajėgtų valdiškai struktūrai parduoti „auksinį samtį“ be valdžios resurso? Niekas!

Vos atėję į valdžią visi valdininkai pradeda statyti, rekonstruoti, remontuoti, pirkti. Kas kaip gali, kaip sugeba, nes nuo Balio Sruogos laikų kiekvienas mokyklą baigęs ir jo „Dievų mišką“ skaitęs lietuvis žino, kad „prie statybų vogti visų geriausia“. Bet nuo Balio Sruogos laikų daug vandens nutekėjo, vagys evoliucionavo. Ar tada ateitų į galvą esesininkui šaukštą už aštuonis kartus didesnę kainą pikti? Ar jis galėtų, kaip Olekas su savo fiureriu ginčytis? Jį tuoj už peteliškės ir ant stulpo pakabintų. Ką ten „Dievų miško“ esesininkui su lietuvišku partiniu kleptomanu-profesionalu lygintis, savo kelis pavogtus maišelius cemento su pavogtais milijardais eurų lyginti?

Kiekvienoje valstybėje, net ir labiausiai išvogtoje, kaip Lietuva, vienas ekonominis rodiklis yra „geležinis“, nenuginčijamas, tai BVP dalis tenkanti vienam žmogui. O pagal šį rodiklį mes turėtume gyventi žymiai geriau, nes jis pas mus didesnis negu Lenkijoje, Latvijoje ir eilėje kitų ES valstybių. Bet negyvename, o esame patys didžiausi skurdžiai, bet tuo pačiu pirmaujame pagal labai mažytės gyventojų dalies turtėjimą Europoje, prabangių automobilių pirkimą.

Priežastis aiški – Lietuvoje yra įsiviešpatavę partiniai kleptomanai, puikiai naudojantys valdžios resursą, ką jie 25 metus sėkmingai ir daro. Jų apetitai auga, vagiui niekada negana. Jau suaugo ir antra, trečia kleptomanų karta. Jau tų chroniškų kleptomanų anūkai užgrobė valdžią, kaip vienoje labai konservatyvių kleptomanų partijoje.

Rinkėjui, ir šiaip kiekvienam patikliam žmogui, yra būdingas tikėjimas. Mano teta, pavyzdžiui, tikėjo, kad žmonės į sanatorijas važiuoja tik gydytis, kol grįžęs vyras jos neapkrėtė triperiu.

Taip ir mes, naiviai tikime, kad tie ateinantys rinkimai atneš kažką gero, kad tai ne „triperis“ Lietuvai. Bet realybė kitokia, nes „kuprotą gali ištiesinti tik karstas“.

Aš už tiesioginę demokratiją. Net ES parlamente yra tiesioginės demokratijos frakcija. Tik Lietuvoje nėra nei vienos partijos, pasisakančios už tiesioginę demokratiją!? Ar žinote kodėl? Todėl, kad per 25 metus valdžią užgrobę komunistiniai kleptomanai Lietuvą pavertė Kleptomanlandu.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą