2016-09-30

Olandijos laisvės partijos lyderis Gertas Vildersas: Užrakinkime duris islamui
Gertas Vildersas portalui Breitbart papasakojo apie islamistų terorą prieš vietos gyventojus Olandijoje, apie savo partijos kovą už laisvę. Jis pasakė: „Olandijoje automobiliai buvo sunaikinti, namai sugriauti, buvo grasinama žmonėms. Olandai daugiau nesijaučia saugūs savo miestuose.“

Gertas Vildersas yra Olandijos parlamento narys ir Laisvės partijos lyderis (PVV). Populiariausios šiuo metu Olandijoje Laisvės partijos 2017 metų rinkimų platformoje, pavadintoje „De-Islamizacija“ rašoma: "Visos mečetės ir islamiškos mokyklos bus uždarytos, uždraustas Koranas".

PVV teigia, kad priešinsis šalies islamizacijos procesui, tam imsis įvairių priemonių, tarp jų uždarydama sienas, prieglobsčio prašytojų centrus, panaikindama visus leidimus gyventi šalyje asmenims ieškantiems prieglobsčio, uždrausdama atvykti migrantams iš islamiškų šalių ir drausdama musulmonėms moterims viešumoje dėvėti hidžabus. Vildersas tvirtina, kad šis žingsnis būtinas, kad pasipriešinti islamizacijai.

Kaip ir daugelyje Europos valstybių Olandijoje yra problema su piliečiais, išvykusiais kovoti už „Islamo valstybę“ į Siriją ir Iraką, kurie vėliau grįžta namo. PVV turi aiškią poziciją esamų ir buvusių „islamo valstybės“ teroristų atžvilgiu. Programoje sakoma, kad „Islamo valstybės“(IV) nariams nebus leista sugrįžti į Olandiją.

Manoma, kad PVV partija gali gauti 38 vietas 150 vietų Olandijos parlamente. Rugpjūtį Ipsos instituto atliktos apklausos rodė, kad partija gali laimėti 27 vietas. Šiuo metu partija turi 12 vietų Olandijos parlamente.

Vildersas jau senai pasisako už politinį partijų bloką, kuris neleis jokio politinio imigracinės politikos priėmimo Olandijos parlamente.

Rugpjūčio 27 dieną per Breitbart portalą Vildarsas pakvietė Europos ir Šiaurės Amerikos tautas į „Partriotinį pavasarį“.

Ši kartą Breitbart portalui Gertas Vildersas kiek plačiau papasakojo apie padėtį Olandijoje ir savo poziciją.

Vildersas paminėjo Olandijos miestą Maassluis. Jo žodžiais tai tik vienas iš daugelio olandų miestų ir rajonų „terorizuojamų Maroko ar Turkijos jaunimo gaujų. Kiti Schilderswijk, Oosterwei, Kanaleneiland, Zaandam, Helmond, ... nenuostabu, apklausa parodė, kad 43% iš olandų nori mažiau marokiečių imigrantų mūsų šalyje. Šie žmonės yra ne rasistai; jie yra padorūs žmonės, patriotai, kurie myli savo šalį ir nenori jos prarasti.“

Jis paminėjo tokį faktą: „Kada vietinė radijo stotis paėmė interviu pas išpuolių aukas ir nurodė kaltininkus kaip marokiečius, ji gavo anoniminį laišką: „Jūs rasistai! Ateis ir jūsų laikas! Aš nesirūpinsiu dėl jo, nes aš per senas. Tačiau mūsų vaikinai yra naujieji kariai“.

Vildersas pasakė: „Laisvė yra mūsų prigimtinė teisė. Bet jei mums nepavyks jos apginti, mes būtinai ją prarasime. Ir, deja, tai yra būtent tai, kas vyksta šiandien. Juodoji 2016 džichado vasara, su teroro išpuoliais visame laisvajame pasaulyje, mus moko, kad laisvės priešai jau yra tarp mūsų. Valdančiosios elitos visame Vakarų pasaulyje priėmė milijonus žmonių į mūsų šalis nereikalaudamos, kad jie asimiliuotųsi. Daugelis iš šių imigrantų įsigijo mūsų pilietybę. Tačiau kai kuriems bendrai nusispjauti ant mūsų šalies. Jie nemyli jos. Jie negerbia jos. Taip pat jie negerbia mūsų ir mūsų vertybių. Jie turi mūsų pasus, bet jie nepriklauso mums. Jie spjaudo ant mūsų tapatybės ir elgiasi kaip užkariautojai. Tai ypač pasakytina apie imigrantų iš islamo šalių. Tai nestebina. Islamas yra totalitarinė ideologija, siekianti nustatyti tironiško valdžią ne musulmonams. Islamas įsako savo pasekėjams, kad visos tautos paklustų islamo šariato teisei, esant reikalui, per smurto ir teroro naudojimą.“

Vildersas papasakojo, kad parlamente vyko svarbi diskusija, buvo aptariama šalies ateitis. Jos metu Vildersas pasakė, kad Olandija "neturės jokios ateities, jeigu mes nedeislamizuosime Olandijos. Mūsų laikas yra laikas imtis veiksmų. Islamas yra egzistencinė grėsmė mūsų išlikimui kaip laisvos tautos. Tai pažeidžia visus pagrindinius principus ir laisves, mūsų Konstituciją. Tai diskriminacija ne musulmonų, kurie neturi teisės pagal Islamo šariato teisę. Tai diskriminuoja moteris, kurios pagal Koraną vertos tik pusės vyro. Nėra religijos laisvės pagal islamą. Apostatai nusipelno mirties bausmės, Koranas sako musulmonams, kad žydai yra kiaulės ir beždžionės, ir krikščionys turi paklusti arba mirti. Islamas nepripažįsta žodžio laisvės. Alacho ir Mahomedo kritika yra baudžiama mirties bausme. Nėra teisės į asmens neliečiamybę. Islamas palaiko žiaurias fizines bausmes, tokias kaip plakimas, amputacija, užmėtymą akmenimis, galvos nupjovimą. Nėra teisės gyventi taikiai ir oriai. Islamas įsako kariauti, kol visas pasaulis nepaklus Alachui.“

Parlamentaras pasakė: „Kai kas, atrodo, mano, kad duodami laisvę laisvės priešams, mes įrodysime, kad mes pasisakome už laisvę. Yra priešingai. Atsisakydami apibrėžti mūsų tolerancijos ribas, mes atiduodame mūsų laisvę. Jei mes ir toliau išliksime naivūs, mes prarasime viską.

Atimdami galimybę islamui sunaikinti laisvę, mes nepažeidžiame laisvės; mes išsaugome ją. Mes negalime paversti laisvę gyvate, kuri praryja savo uodegą. Laivė reikalauja demokratijos pasiruošusios ją ginti. Mums reikia politinės laisvės darbotvarkės. Ji atrodo taip.

Turime baigti visą imigraciją iš islamo šalių. Jau yra daugiau nei pakankamai islamo mūsų šalyse. Eurostatas, Europos Sąjungos statistikos tarnyba, tikisi 77 mln. imigrantų į Europą per ateinančius pusę amžiaus. Dauguma jų yra musulmonai. Jeigu mes jų nesustabdysime, tai mes susidursime su katastrofa. Mes busime kolonizuoti ir islamizuoti. Mes nustosime egzistuoti. Jau dabar matome, kokios pavojingos santykinai mažos grupės. Tyrimai Amsterdamo universiteto parodė, kad 11% iš Olandijos musulmonų yra paruošti naudoti smurtą vardan islamo. Tai yra daugiau nei 100.000 žmonių. Kuo daugiau Islamo mes gauname, tuo labiau pavojinga ir mažiau laisva tampa mūsų visuomenė. Išlaikykime mūsų šalis saugiomis ir užrakinkime duris islamui.

Taip pat turime skatinti savanorišką remigraciją tų, kurie jau yra čia. Ir tų, kurie pasiliks, turi priimti mūsų vertybes; jie turi asimiliuotis ir integruotis.

Tai nėra ekstremizmas reikalauti, kad musulmonai, kurie nori gyventi tarp mūsų, turi atsisakyti neapykantos doktrinos ir islamo tekstų ir laikytis mūsų įstatymų. Jei jie daro nusikaltimus, veikia prieš mūsų įstatymus, taiko šariato teisę, arba vykdo džihadą, mes turime juos išsiųsti. Mano partija nori pašalinti visus nusikaltėlius su dviguba pilietybe ir atimti Olandijos pilietybę ir išsiųsti juos į jų kitos pilietybės šalį.

Šios priemonės yra dalis mūsų deislamizacijos planų ir buvo mūsų partijos platforma daugiau kaip dešimt metų.

Mane jau tempia į teismą už tai, kad paklausiau partijos narių susitinkime, ar jie nori daugiau ar mažiau marokiečių Olandijoje. 65% Olandijos marokiečių buvo įtariami nusikalstama veikla. Jie yra šešis kartus dažniau įtariami smurtiniais nusikaltimais, negu vietiniai olandai ir 22 kartus dažniau dalyvauja gatvės apiplėšimuose.

Jie taip pat sudaro beveik 80% Olandijos džichadistų keliaujančių kovoti Sirijoje. Tiktai praeitą savaitę Olandijos marokietis buvo suimtas Roterdame už tiekimą Prancūzijos džihadistams Kalashnikovo ir sprogmenų. Vis dėlto, pasak prokuroro, prašymas olandų rinkėjų, ar jie nori daugiau ar mažiau marokiečiai Nyderlanduose yra kriminalinis nusikaltimas.

Bet nepriklausomai nuo teismo proceso baigties, aš nenustosiu kalbėti. Nei vienas teisėjas neprivers mane nutilti. Ir net džihadistams to nepavyks padaryti. Jau dvylika metų, aš jau esu mirtininkų sąraše kelių islamo teroristinių organizacijų, nuo "al-Qaeda", iki IS ir Talibano. Aš esu saugomas 24/7 policijos. Aš gyvenu namuose, mane vežioja šarvuotu automobiliu, nešiojų neperšaunamą liemenę viešai, ir turiu stoti prieš teismą buvusiuose bunkeriuose. Bet aš niekada neužsičiaupsiu.
Kuo labiau jie tai bando padaryti, tuo garsiau aš kalbėsiu.

Atėjo laikas pakelti savo balsus. Tegul jie skamba kaip griaustinis: Laisvė turi savo kainą. Išnykimas ne išeitis!  Laisvė ar islamas. Vidurio nėra“, - paskė Gertas Vildersas portalui Breitbart.

Olandijos laisvės partijos partnerėmis Europos Sąjungoje, pasisakančiomis prieš Europos islamizaciją ir beprotišką imigracijos politiką, yra Austrijos laisvės partija, kurios kandidatas į prezidento postą Norbertas Hoferis pagal apklausas pirmauja spalio 2 dieną vyksiančiuose prezidento rinkimuose, Alternatyva Vokietijai, kuri yra 3 pagal dydį partija Vokietijoje, ir Marin la Pen Nacionalinis frontas Prancūzijoje, kuri turi visus šansus kitais metai tapti Prancūzijos prezidente.

„Patriotinio pavasario“ dalyvėmis reikia laikyti ir keturias Višegrado grupės valstybes, pasisakančias prieš beprotišką Angelos Merkel migrantų kvietimo  ir jų priverstinio paskirstymo politiką.

Net ir Vokietijoje Merkel valdančiosios koalicijos partneriai ima atgauti sveiką protą. 

Bavarijos finansų ministras Markus Söder (CSU) pareikalavo per tris ateinančius metus iš Vokietijos išsiųsti pusę milijono pabėgėlių. Jis pasakė, kad „prie visų norų nepavyks integruoti tiek daug visiškai skirtingos kultūros žmonių“. Jo žodžiais, Irake ir Afganistane pilietinis karas vyksta ne visoje šių valstybių teritorijoje ir žmonių gyvybei niekas negresia. Pilietinis karas Sirijoje truks irgi ne amžinai, pasakė politikas.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą