2016-10-03

Pabėgėlis iš Ganos nusiaubė keturias bažnyčias Romoje


Italijos policija suėmė negrą iš Ganos, kuris nusiaubė ir išniekino keturias bažnyčias Romoje, pranešė Breitbart. Jis kaip pašėlęs daužė senovines šventųjų statulas, žvakides, relikvijas, trypė ant grindų jas kojomis.

Kaip paaiškėjo, šis 39 metų migrantas iš Ganos praėjusio penktadienio vakare įsiveržė į San Martino ai Monti Bažnyčią, kur jis sudaužė statulą. Po susidūrimo su parapijos kunigu jis pasišalino.

Tuojau po šio incidento šis sužvėrėjęs negras įsiveržė į Santa Marija Madžore baziliką, kurioje meldėsi daugybė tikinčiųjų ir sudaužė šios bažnyčios globėjo Švento Antano statulą. Šventąjį nuvertęs ant žemės jis jį trypė ir spardė kojomis. Tada jis puolė naikinti kitas šventas relikvijas.  Kada jis puolė nukryžiuotąjį, esantį altoriuje, bazilikos rektorius tėvas Pedro Savelli sugriebė nusikaltėlį už kojų.

„Aš sugebėjau jį bent sustabdyti“, - pasakė kunigas. Vandalo ataka išgąsdino tikinčiuosius. „Aš nežinau, ar jis buvo teroristu“, - pasakė tėvas Pedro Savelli, bet ten, jo žodžiais, buvo didžiulė nepagarba religijai ir labai rimti veiksmai.

Vandalas tęsė savo siautėjimą Romoje ir šeštadienį nusiaubė dar kelias senovines bažnyčias.

Tai buvo bažnyčia San Vitale, po to San Giovanni dei Fiorentini in Piazza d’Oro. San Vitali bažnyčiai buvo padaryta neatitaisoma žala. Čia vandalas sunaikino kelias ypač vertingas šventųjų statulas.

Pagal liudininkų parodymus, policijai pasisekė suimti nusikaltėlį istoriniame Romos rajone ir jį suimti. Jis kaltinamas vandalizmu sunkinančiomis aplinkybėmis – neapykanta religiniu pagrindu.

Paskutinio antpuolio metu nusikaltėlis buvo sužeistas į koją, todėl buvo nuvežtas į ligoninę, o po to į Romos Regina Coeli kalėjimą.

Po šio vandalizmo akto Romos popiežius nepadarė jokio pareiškimo. Jau metai laiko jis kviečia priimti Europoje „pabėgėlius“, realiai socialinius parazitus, kurie vyksta į Europą naikinti krikščioniškos kultūros, europinės civilizacijos. Romos Popiežius tampa tiesioginiu bendrininku ir šio negro vandalo, naikinusio visos žmonijos turtą, šį unikalų kultūrinį paveldą Romoje. Kodėl jam nenuplovus kojų šiam išsigimėliui, jo neatsiprašius? Liūdna, kai Popiežiumi padarytas žmogus, kuris prisideda prie bažnyčios griovimo.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą