2016-12-16

Lenkų šovinizmas įgijo beprotystės formą


Lenkijos seime gruodžio 15 dieną buvo ruošiamasi svarstyti įstatymo pakeitimą „dėl draudimo propagandos komunizmo ar kitų totalitarinių santvarkų gatvių, namų, visuomenės naudojimo objektų pavadinimuose“, kas iššaukė protestus tarp Lenkijos nacionalinių mažumų ir kaimyninių valstybių.

Įstatymo projekte teigiama: „Kita totalitarine santvarka laikomi, ypatingai fašizmas, vokiškas nacizmas, ukrainietiškas ir lietuviškas nacionalizmas, prūsiškas, rusiškas ir vokiškas militarizmas. Asmenys, organizacijos arba įvykiai, kurie simbolizuoja komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką, negali būti pažymimi arba propaguojami paminklais.“

Be to projektas numatė įgalioti vietos valdžios organus demontuoti tokius paminklus.

Lenkijos seime nacionalinių ir etninių mažumų komisijos posėdyje kai kurie lenkų politikai ir nacionalinių mažumų atstovai pareiškė susirūpinimą šių pakeitimų projektu, pažymėję, kad tai iššauks įtampą Lenkijos valstybės santykiuose su nacionalinėmis mažumomis, o taip pat su kaimyninėmis valstybėmis.

„Tai labai rimta problema, kuri gali sukelti karą su paminklais“, — pasakė Seimo deputatas, vokiečių mažumos atstovas Rišard Galla.

Jo žodžiais, tai suduos smūgį vokiečių, ukrainiečių, lietuvių, baltarusių ir slovakų mažumoms ir, atitinkamai, gali negatyviai paveikti santykius su šiomis valstybėmis.

Įstatymo projekto svarstymo metu žinomas lenkų istorikas Gžegož Motyka pabrėžė, kad ukrainiečių nacionalizmu esant norui galima apkaltinti ką nori iš ukrainiečių istorinių personų.

„Prie ukrainiečių nacionalistų, pavyzdžiui galima priskirti atamaną Simoną Petliūrą, kuris buvo Juzefo Pilsudskio sąjungininkas, bet jis tarybinės propagandos buvo priskiriamas prie nacionalistų“, - pareiškė Motyka.

Jis pažymėjo, kad Lenkijoje žino žmonių, kurie priskiria prie ukrainiečių nacionalistų net Tarasą Ševčenko.

Ukrainiečių susivienijimo Lenkijoje pirmininkas Piotras Tyma pažymėjo, kad įstatymas reikiamai neparengtas ir jame daug problemų. Jis pabrėžė, kad „gali kilti absurdiškos iniciatyvos dėl demontažo, pavyzdžiui, Ševčenkos paminklų“.

Lenkų šovinistai įjungė stabdį

Po Lenkijos Seimo vadovybės susitikimo su Ukrainos pasiuntiniu Lenkijoje Andrėju Deščica buvo priimtas nutarimas išimti skandalingą įstatymo projektą iš dienotvarkės. Ukrainos Rados deputatė Oksana Jurinec Feisbuke parašė: „Ir Seimo maršalas Marek Kuctinski ir vice maršalas Rišardas Terleckij sutinka, kad tokiu pavidalu dokumentas negali būti daugumos palaikytas, nes tik pakenks Ukrainos-Lenkijos ir Lenkijos-Lietuvos (ten tokia pati situacija) santykiams“.

Net didelis lenkų šovinistų draugas Valdas Adamkus, prezidentavimo metu vykdavęs į Lenkiją pagerbti Armija Krajova budelių, karo metais vykdžiusių lietuvių genocidą, vakar per televizijos kanalus pareiškė nepasitenkinimą lenkų akibrokštu.

Pasiūlymas lenkų šovinistams-idiotams

Siūlau Lenkijos seimui paskelbti, pirmai pradžiai, lietuviško totalitarizmo propaguotojais Adomą Mickevičių - už Lietuvos istorijos ir lietuvių didvyriškumo šlovinimą, bei Juzefą Pilsudskį - už lietuvišką kilmę. 

Šaltiniai:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą