2017-01-15

Kas ir kaip nužudė pranašą Muchamedą?


Portale mignews.com rašoma, kad Antidiffamacinė lyga (ADL) kviečia arabų kalba leidžiamą amerikiečių interneto portalą The Huffington Post ištrinti pranešimą viename iš blogų, kurio autorius tvirtina, kad pranašas Muchamedas buvo nunuodytas arsenu, kurį jam įbėrė žydė. 

Verta pažymėti, kad, kaip pasakyta ADL spaudos pranešime, redakcija kviečiama pašalinti antisemitinį pranešimą praktiškai nuo pat jo publikacijos lapkričio 20 dieną. 

„Mus jaudina, kaip tai, kad antisemitinis straipsnis praėjo The Huffington Post redakcinę kontrolę, kaip ir tai, kad mūsų būkštavimai jau ilgą laiką ignoruojami. Mes kviečiame The Huffington Post nedelsiant ištrinti šitą įžeidžiant įrašą ir užtikrinti saugumo priemones, pakankamas tam, kad arabų puslapis būtų laisvas nuo antisemitizmo ir kurstymo prieš žydus,“ - rašo ADF lygos direktorius Džonatanas Grinblatt. 

Teisių gynimo organizacija pabrėžia, kad šiai dienai vieninteliu jų pastangų vaisiumi yra blogo pavadinimo pakeitimas iš teigiančio į klausiamą: „Pranašas žuvo nunuodytas arsenu?“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą