2017-01-30

Lietuvos statistika kaip aukščiausia beprotybės forma


Statistikos departamento atstovė sausio 30 dieną per Lietuvos televizijas porino, kad Lietuvoje niekas nebrangsta, krepšelis vis pilnas, prekės tik griūna iš jo per kraštus. Štai pipirai ir krevetės, specialistės žodžiais, pabrango per metus vos 2%. Žinoma, pipirai ir krevetės tai pačios būtiniausios prekės, kurias lietuvis semia rieškučiomis ir valgo nuo ryto iki vakaro. Pensininkai, po parduotuvę sėlinantys ir nuolaidų ieškantys, kitaip skaičiavo: jie tvirtino, kad pabrango ne procentais, o kartais.

Dar išlindo čigono nausėdo galva: brangs, brangs, brangs. Nebeklausau, ką tie bankų primatai vapalioja, eksperimentais juk įrodyta, kad tie bankų gyviai ir šimpanzės yra vienodos kvalifikacijos.

Ėmiau domėtis, kaip krepšelis skaičiuojamas durnių, vagių ir melagių šalelėje gimtojoje, o kaip pas kaimynus, kurie vis nori mus užpulti ir tą mūsų ubago krepšelį atimti.

Aš palyginau abi krepšelio skaičiavimo metodikas ir padariau labai paprastą išvadą: Europos sąjungoje, kurioje meilė per antrą galą propaguojama, ir krepšeliai per antrą galą skaičiuojami. Taip ir išeina tada, kad pipirai ir krevetės 2% pabrango, o nano krepšelis, už kurį aš prieš įvedant tą prakeiktą eurą mokėdavau 70 litų, buvo tris kartus didesnis, negu aš šiandien išsinešu sumokėjęs 20 eurų.

Ir dar man po šio palyginimo tapo aišku, kad statistika Lietuvoje – aukščiausia ne melo rūšis (kaip sakė Bismarkas), o sunkios beprotybės forma.

Lietuviškas krepšelis:

Kas tai yra vartojimo prekių ir paslaugų statistinis krepšelis ir jo sudėtis?

Lietuvos statistikos departamentas kiekvieną mėnesį skaičiuoja ir skelbia vartotojų kainų indeksą (VKI), naudojamą infliacijos lygiui šalyje matuoti, ir su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), naudojamą infliacijai ES matuoti. Kainų indeksams apskaičiuoti reikalingi statistiniai duomenys  apie vartojimo prekių ir paslaugų mažmenines kainas. Vartojimo rinkoje yra įvairių prekių ir paslaugų, kurias perka ir vartoja namų ūkiai. Praktiškai nėra galimybės rinkti visų prekių ir paslaugų kainas. Tai ir nėra būtina, nes daugelio vienarūšių prekių ir paslaugų kainos keičiasi panašiai. Dėl to kainoms tirti atliekama vartojimo prekių ir paslaugų reprezentatyvi atranka. Atrinktos reprezentatyviosios vartojimo prekės ir paslaugos sudaro „statistinį krepšelį", kuris aprėpia maisto produktus, gėrimus, tabako gaminius, drabužius, avalynę ir įvairias kitas ne maisto prekes bei paslaugas, kurias namų ūkiai įsigyja ir naudoja tiesiogiai patenkinti savo vartojimo poreikius. Neįtraukiamos prekės ir paslaugos, įsigytos gamybos tikslams, pelnui gauti, investicijoms.
Šiuo metu „statistinį krepšelį" sudaro 920 reprezentatyviųjų prekių ir paslaugų, kurios pagal 12 Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (angl. Classification of Individual Consumption by Purpose – COICOP) skyrių pasiskirsto taip:
 • Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai – 252;
 • Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai – 69;
 • Drabužiai ir avalynė – 104;
 • Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras – 37;
 • Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra – 100;
 • Sveikatos priežiūra – 89;
 • Transportas – 47;
 • Ryšiai – 8;
 • Poilsis ir kultūra – 97;
 • Švietimas – 9;
 • Viešbučiai, kavinės ir restoranai – 39;
 • Įvairios prekės ir paslaugos – 69.
Į „statistinio krepšelio" sudėtį įeina prekės ir paslaugos, kurios reprezentuoja šalies namų ūkių vartojimo išlaidas. Atrenkamos prekės ir paslaugos, kurios yra populiarios tarp gyventojų, yra rinkoje gana ilgą laiką, ir kurių lyginamoji dalis bendrose piniginėse vartojimo išlaidose yra ne mažesnė kaip 0,01 procento. Vartojimo prekių ir paslaugų „statistinis krepšelis" formuojamas remiantis iš įvairių šaltinių gauta informacija apie vartojimo prekių ir paslaugą rinką, jos pasikeitimus bei namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo duomenimis apie pinigines išlaidas vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti.
VKI ir SVKI prekių ir paslaugų aprėptis šiek tiek skiriasi. SVKI neaprėpia lošimų ir finansinio tarpininkavimo paslaugų, VKI šias paslaugas aprėpia.
Vartojimo prekių ir paslaugų „statistinio krepšelio" kainų indeksams skaičiuoti sudėtis kasmet atnaujinama: išbraukiamos nepaklausios, neimportuojamos, nebegaminamos, įtraukiamos išpopuliarėjusios bei naujos namų ūkiams svarbios prekės ir paslaugos.
Lentelėje pateikiama informacija apie reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų skaičių „statistiniame krepšelyje" atskirais metais. 
Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų skaičius

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
VKI
811
822
826
837
858
870
889
902
908
908
907
920
SVKI
810
821
825
836
857
869
887
900
906
906
905
914


Rusiškas krepšelis:

Потребительская корзина – это некий набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. От состава потребительской корзины зависит напрямую и величина прожиточного минимума, который пересматривается каждый год в зависимости от уровня цен.
Что входит в состав потребительской корзины в 2017 году?
C 1 января 2013 года вступила в силу новая потребительская корзина, которая будет действовать до 2018 года.
В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в странах Западной Европы, эта цифра не превышает 20%). Стоит упомянуть, что большинство российских семей тратят на продукты питания также больше половины семейного бюджета.
Во вторую группу включены непродовольственные товары - одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства.
Ну и третья группа потребительской корзины состоит из услуг: коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее.
Итак, если вы посмотрите в приведенную ниже таблицу, где представлены продукты и услуги, входящие в потребительскую корзину на 2017 год, то убедитесь, что согласно расчетам правительства, трудоспособный гражданин, употребляет за год 100,4 кг. картофеля, 114,6 кг. овощей, 60 кг. свежих фруктов, 126,5 кг. хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг. мясных и 18,5 кг рыбопродуктов соответственно. Услуги культуры составляют 5% от общей величины расходов в месяц.
Что это значит в расчете на одного человека в день? А это значит, что обычный среднестатистический гражданин Российской Федерации для нормального существования должен употреблять в день 300 г. хлеба, картошки – 280 г., овощей – 300 г., фруктов свежих – 160 г., сладкого – 60 г., молока и молочных продуктов – 800 г., масла растительного и жиров – 40 г. А также 1 раз в 2 дня съедать одной яйцо, довольствоваться в день 160 г. мяса, ну и употреблять за неделю 350 г. рыбы. Что касается культурного развития, то здесь трудоспособный российский гражданин имеет шанс на свой прожиточный минимум раз в месяц сходить в кино или театр, на большее для этих целей денег не предусмотрено.


1. Продукты питания
Наименование
Единица измерения
Объем потребления (в среднем на одного человека в год)
Трудоспособное население
пенсионеры
дети
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые)
кг
126,5
98,2
76,6
Картофель
кг
100,4
80,0
88,1
Овощи и бахчевые
кг
114,6
98,0
112,5
Фрукты свежие
кг
60,0
45,0
118,1
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар
кг
23,8
21,2
21,8
Мясопродукты
кг
58,6
54,0
44,0
Рыбопродукты
кг
18,5
16,0
18,6
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко
кг
290,0
257,8
360,7
Яйца
штука
210,0
200,0
201,0
Масло растительное, маргарин и другие жиры
кг
11,0
10,0
5,0
Прочие продукты (соль, чай, специи)
кг
4,9
4,2
3,6
2. Непродовольственные товары
Наименование
Единица измерения/ срок износа
Объем потребления (в среднем на одного человека)
трудоспособное население
пенсионеры
дети
Верхняя пальтовая группа
штук/лет
3/7,6
3/8,7
3/2,6
Верхняя костюмно-платьевая группа
штук/лет
8/4,2
8/5,0
11/2,0
Белье
штук/лет
9/2,4
10/2,9
11/1,8
Чулочно-носочные изделия
пар/лет
7/1,4
4/1,9
6/1,3
Головные уборы и галантерейные изделия
штук/лет
5/5,0
4/5,6
4/2,8
Обувь
пар/лет
6/3,2
6/3,5
7/1,8
Школьно-письменные товары
штук/лет
3/1,0
3/1,0
27/1,0
Постельное белье
штук/лет
14/7,0
14/7,0
14/7,0
Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения
штук/лет
19/10,5
19/10,5
19/10,5
Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства
процентов от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц
10
15
12
3. Услуги
Наименование
Единица измерения
Объем потребления (в среднем на одного человека)
трудоспособное население
пенсионеры
дети
Жилье
кв. м общей площади
18
18
18
Центральное отопление
Гкал в год
6,7
6,7
6,7
Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение
л в сутки
285
285
285
Газоснабжение
куб. м в месяц
10
10
10
Электроэнергия
кВт.ч в месяц
50
50
50
Транспортные услуги
поездок в год
619
150
396
Услуги культуры
процентов от общей величины расходов на услуги в месяц
5
5
5
Другие виды услуг
процентов от общей величины расходов на услуги в месяц
15
15
15

Источник: Потребительская корзина на 2017 год: состав сайт bs-life.ru
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą