2017-05-11

Ministras Kukuraitis ir prekiautojai žmonėmis iš Afrikos. Kas juos sieja (video)?


Libijos pakrančių apsauga negali apsiginti nuo nevyriausybinių organizacijų laivų, kurie veržiasi į jos teritorinius vandenis, kad vežti į Europą nelegalius migrantus.

Video užfiksuotas incidentas, kai Libijos pakrantės apsaugos kateris blokuoja Vokiečių Evangelikų liuteronų (EKD) bažnyčios sponsoriaujamą organizacijos „Sea Watch“ laivą, kuris iš Libijos teritorinių vandenų nori išvežti nelegalius migrantus ir nutransportuoti juos į Italiją.

Ši „gelbėtojų“ organizacija akivaizdžiai vykdo nusikalstamą veiklą ir pažeidžia visus galiojančius įstatymus ir tarptautines konvencijas. Tai akivaizdi prekyba žmonėmis iš kurios pelnosi Vokietijos parazitinės katalikiškos organizacijos „Caritas“ ir „Diakone“, kurių kenkėjišką veiklą aprašė vokiečių publicistas Udo Ulfkotte savo knygoje Die Asyl-Industrie „Pabėgėlių industrija“.

Udo Alfkotte rašė: „Vokietijos Raudonasis kryžius, Caritas, Diakonie ir kitos labdaringos organizacijos, dirbančios  su pabėgėliais, turėjo 140 milijardų eurų metinę apyvartą ir davė darbo 2,3 milijonams žmonių. Palyginimui, Vokietijos automobilių pramonėje dirba iš viso 738 000 žmonių. Ir netgi didelis koncernas „Siemens“, su filialais 167 valstybėse ir 343.000 darbuotojų skaičiumi, pasiekia vos 70 milijardų eurų metinę apyvartą.“

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, prieš ateinant į šį postą išėjo globalistinio „Caritas“ studijas.

Šis ministras pasišovė Lietuvoje gerinti „pabėgėlių“ integraciją, gerinti jų aprūpinimą, kad jie trokštų likti Lietuvoje, bet viską daryti gudriai, patyliukais, kad nebadytų akių aplink gyvenantiems nuskurdusiems lietuviams šlykšti socialinė neteisybė, per nevyriausybines organizacijas.

Jis gi išėjo puikią valdiškų ir kitokių pinigų įsisavinimo (švelniai kalbant) mokyklą, kurios vardas „Caritas“. Prieš įsodinamas į ministro postą, Kukuraitis vadovavo šiai per „pabėgėlių krizę“ pagarsėjusiai organizacijai.

JAV gyvenantis disidentas Valdas Anelauskas sako: „Pavyzdžiui, naujasis socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pradeda darbą nuo ko? O gi nuo strategijų kūrimo, kad atgabenti „pabėgėliai“ pasiliktų gyventi Lietuvoje!.. Pirmas rūpestis ir didžiausias prioritetas jam – „pabėgėliai“, kaip juos išlaikyt Lietuvoje, kad vėl nepabėgtų!.. Daugiau nei keista, švelniai pasakius. Toks ministeris – tikrų tikriausias Merkel pasekėjas!.. Dėl tokių politikierių Lietuvą gali ištikti nepataisoma katastrofa!..

Štai iškalbinga statistika: 1960 metais Sirijoje gyveno 4,5 milijono gyventojų, o 2010-tais, prieš pat prasidedant ten karui, beveik 21 milijonas, taigi penkis kartus daugiau!.. Priėmus dabar Lietuvai gyventi sirus, nesunku paskaičiuoti, po kiek laiko sirų skaičius Lietuvoje viršys lietuvių skaičių...“
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą