2017-05-20

Vengrijai ES grasinimai dėl Sorošo ir atsisakymo priimti migrantus


Vengrijos vyriausybė įsitikinusi, kad Europos Sąjunga ruošiasi prieš jų valstybę įvesti sankcijas dėl Sorošo instituto uždarymo. Apie tai informavo Vengrijos premjero Viktoro Orbano spaudos tarnyba agentūrą RT. Be to, Briuselis nepatenkintas, kad Budapeštas atsisako priimti migrantus. Vengrijos URM pažymėjo, kad Sorošo universiteto jie neuždarys, tačiau savo migracijos politikos nekeis.

Bausmė už sieną

Gegužės 17 dieną Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Vengrijos, kuri faktiškai pradeda sankcijų skyrimo procedūrą. Vengrijos Užsienio reikalų ministerijoje RT korespondentui papasakojo, kad tokiu būdu Briuselis atakuoja, bandydamas priversti šalį neuždaryti Sorošo unuversitetą ir sutikti priimti migrantus, kaip tai daro dauguma ES valstybių, išskyrus Višegrado grupės šalis (Vengrija, Lenkija, Čekija, Slovakija).

„Briuselis puola mus visais frontais dėl mūsų migracijos politikos“, — RT informavo ministerijos spaudos tarnyboje.

Vengrijos URM neslėpė pasipiktinimo tuo faktu, kad Europos parlamentas bando diktuoti šaliai migracijos politiką. Vengrija 2016 metais atsisakė priimti pabėgėlius pagal kvotas, kurias ES narėms paskyrė Briuselis.

Vengrija pastatė dviejų eilių sieną, atitvėrusią šalį nuo nelegalių migrantų, atvykstančių iš kaimyninių valstybių. Šios sienos įrengimas ir sukėlė rezoliucijos priėmimą.

„Europos institutai visiškai akivaizdžiai nepajėgia susitaikyti su faktu, kad, nepaisant į tarptautinį spaudimą, Vengrijos vyriausybė tęsia migracinę politiką, nukreiptą išimtinai į užtikrinimą saugumo pačios Vengrijos ir jos liaudies“, — pranešė URM spaudos tarnyboje.
Kaltas Sorošas

Europos parlamento puslapyje pranešama, Briuselio nepasitenkinimą sukėlė „pablogėjusi įstatymo viršenybė ir demokratija“.

„Yra ES ir jos narių vertybių pažeidimo rizika. Todėl komisija pradeda įvedinėti sankcijas“, — skelbiama rezoliucijos tekste.

Nepaisant to, kad tekste nėra nurodomas ryšys tarp Briuselyje klusio skandalo, kilusio dėl Sorošo universiteto uždarymo ir sankcijų, Vengrijos valdžia mano, kad būtent Sorošas skatino spaudimą jų šaliai.

Vengrijos premjero spaudos tarnyba informavo, kad balsavimo Europos parlamento nariai, iš esmės, rėmėsi Sorošo pranešimu, o Sorošo finasuojamos organizacijos ir toliau tęsia puolimą prieš Vengriją.

Dėl Sorošo universiteto spaudos tarnyba informaco RT, kad universitetas nebus uždarytas, bet Vengrija „reikalaus, kad visi vykdytų galiojančias instrukcijas“, o Vengrija nepaisant ES spaudimo „didžiausią dėmesį skirs valstybės ir Vengrijos piliečių saugumui“.

Praėjusią savaitę Europos komisaras migracijai, vidaus reikalams ir migracijai Dimitris Avramopulos (savo struktūra ES labai primena Sovietus: ta pati sąjunga, komisijos, komisarai, prievartinės direktyvos, žydų tautybės komisarai – Avramopulos-Abramovas-Abromavičius ir t.t..) įspėjo Vengriją ir Lenkiją, kad imsis prieš šias valstybes sankcijų, jei jos nepriims migrantų per prievartą skirstomų pagal kvotas visoms ES valstybėms.


Lenkijos premjerė Beata Šidlo nedelsiant sureagavo į šiuos Briuselio grasinimus ir pasakė, kad „Lenkija nepriims jokių pabėgėlių“, o Lenkijai yra svarbiausia jos žmonių saugumas. Ši valstybė pasiryžusi mokėti Briuseliui baudas, kurios, lenkų valdžios nuomone, yra mažesnis blogis už „pabėgėlius“. Lenkija laikosi pozicijos skirti ekonominę paramą nuo karo nukentėjusioms šalims, bet nedalyvauti abejotinose operacijose, kilnojant tautas iš vieno žemyno į kitą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą