2017-06-14

Kas yra tos „europinės vertybės“, apie kurias niekas nieko nežino? Vokiečiai pabandė išfiltruoti bent 10 tų vertybiųBet kokio rango ES politikų mėgiamiausi žodžiai yra „europinės vertybės“. Atšventę dešimtmetį šioje žmonijos laimės citadelėje – ES, Lietuvos gyventojai taip ir neturėjo progos nei pajusti, nei paragauti, nei pasimėgauti tomis „europinėmis vertybėmis“. Liūdna ir neramu, kad tų europinių vertybių savo juslės organais eilinis lietuvis niekaip neužčiuopia. O kaip ten, Vakaruose? Jie jau tikrai žino, kas per žvėris tos „europinės vertybės“?

Bet aiškėja, kad ir vakarų europietis neturi jokio supratimo, apie kokias čia „europines vertybes“ kalbą jų politikai.

Pi-news pabandė išsiaiškinti, kas yra tos „europinės vertybės“? Portale rašoma:

Kokias „europines vertybes“ jie (politikai) turi galvoje taip ir lieka paslaptimi. Pi-news iš savo kanceliarijos pabandė išfiltruoti bent 10 „europinių vertybių“. Štai jos:

1. Charakterio silpnumas

Charakterio silpnumas yra viena iš pagrindinių europiečių vertybių – bet kokiu atveju vakarų europiečių. Rytų europiečiams pasisekė ir jiems į galvas nuo 1968 metų, laimei, nebuvo prikrėsta hipių ideologijos ir žvelgdami į vakarietišką beprotystę jie tik purto galvas. Vakarų europiečiai švenčia islamo šviesos šventę, kaip didžiausią evoliucijos progresą, bent jau nori būti sumušti šioje šventėje. Jie mėgsta, kai juos įžeidinėja, eksploatuoja, kolonizuoja, vadina rasistais ir kiauliena, žoliaėdžiais, nes gali tuomet voliotis savo ašarose. Niekas nepadaro juos laimingesniais, negu būti suvažinėtai Kalėdų turguje, todėl sekančią dieną jie atveža dar daugiau musulmonų į jūsų šalį. Kuo bus daugiau islamo, tuo daugiau karo ir daugiau smūgių jūs gausite.

2. Kantrumas
Europiečiai – ne iš vieno molio nulipdyti. Vakarų europiečiai – jie kantresni, negu bet kuri turkų valstiečio avis. Jus galima varyti ratu, galima juo pargriauti, galima atimti jų žemę ir paskersti. Jie visada atsuka kitą skruostą.

3. Vergo mentalitetas

Nieko europiečiai nemėgsta labiau, kaip paklusti. Vienas iš mylimiausių jų žaidimų yra skaičiuoti dienas, kol, pagaliau, jie taps mažuma savo šalyje. Dauguma jau šiandien su nekantrumu laukia kaip maži vaikai, kol musulmonų partijos sudarys daugumą valdžioje, o likę vokiečiai taps mažuma ir ne tiktai Paryžiuje, priešais Noterdam katedrą bus rodoma, kas čia šeimininkas.

4. Pataikavimas
Kas tai yra galima suprasti pažvelgus į naujausias Angelos Merkel nuotraukas. Tai tokia veido išraiška, susieta su seilių tekėjimu, kai laižoma šeimininko ranka. Rankos sudedamos „Deimanto“ forma.

5. Negarbė
Net gatvės prostitutė turi savo garbę - europiečiai žinomas ne, ypač Vakarų Europoje. Jūs galite juos įžeisti, apspjauti, jų žmonoms kasdien spardyti į užpakalį ir kišti pirštą į makštį, jie niekada nesmogs atgal. Negarbė daugumai europiečių turi dar didesnę vertę, nei jų įprastinis nuolankumas islamo fašizmui ir yra didžiausia vertybė, kokią tik šiandien europietis gali įsivaizduoti.

6. Teisės negaliojimas
„Politinių represijų aukos naudojasi prieglobsčio teise. Ja negali remtis tie, kas atvyksta iš ES, – taip pasakyta pagrindiniame įstatyme, kaip žinoma, straipsnis 16А. Kasdienėje juridinėje praktikoje šiuolaikinėje Europoje rašytinė teisė neturi jokios juridinės reikšmės. Ši svarbi vertybė Vokietijoje yra įsigaliojusi, kaip jokioje kitoje Europos šalyje.

7. Anarchija
Merkel Vokietija tampa anarchijos karalyste. Kaip visada padėtis sostinėje prezentuoja ir padėtį visoje valstybėje. Šiandieninis Berlynas su savo Görlitzer Parku, No-Go-Zona Noikelne, jo visuotine prievarta, plėšimais, įsilaužimais ir vagystėmis Aleksander aikštėje atspindi šią vertybę – totalią anarchiją.

8. Idiotizmas
Kultūrinis idiotizmas – naujausia idiotizmo idėja ugdant vaikus yra ta, kad mokslo kokybė gerėja, jei beraštis negras iš Afrikos, raštingas, bet su elgesio ir su psichikos problemomis musulmonas, mokomas vienoje klasėje. Šis pavyzdys rodo: kokia bebūtų absurdiška, klaidinga ir idiotiška idėja, ji gali būti padaroma didžiausia vertybe Vakarų Europoje.

9. Betvarkė

Betvarkės jaučiama visame kontinente. Kaip žmogus, kaip įmonė, taip ir valstybė praranda savo tvarką, patikimumą, įsipareigojimus ir tai jaučiama visoje Europoje.

10. Atsidavimas Alachui
Pati moderniausias iš visų Europos vertybių yra ištikimybė Dievui - juk švietimo ir išminties kontinentas priklausys viduramžių Dievui Alachui. Šį populiariausio tikėjimo įsigalėjimo europietis paaiškina fatališka žodžių triada: "Kadangi jūs vis tiek negalite nieko daryti", "Jūs negalite keisti vis tiek", "vis tiek tai vyksta“. Alachas aukščiausia vertybė, jis yra lemiamas, centrinis Europos politikos credo.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą