2017-06-29

Kodėl aš nesidžiaugiu pabėgėlių ir migrantų integracijos centru Kaune


Birželio 28 dieną „Kauno diena“ rašė: „Trečiadienį Kaune iškilmingai atidarytas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pabėgėlių ir migrantų integracijos centras „InLT“. Prie jo veiklos kviečiami prisidėti miestiečiai...“

Aš nesidžiaugiu nei naujuoju centru nei tais „pabėgėliais“, nei, juo labiau, migrantais.

Aš juo nesidžiaugiu todėl, kad pabėgėliai yra ginklas globalistų rankose, kurio paskirtis nacionalinių valstybių ir baltosios rasės žmonių naikinimas (žiūr. nuorodas straipsnio pabaigoje).Frankfurtas tapo pirmuoju miestu Vokietijoje, kuriame vokiečiai tapo mažuma

Šiame beveik milijoniniame Vokietijos mieste nebereikia jokių „pabėgėlių integracijos“ centrų, nes visi šitie „pabėgėliai“ šiame mieste jau yra gyventojų dauguma. 2/3 vaikų mokyklose čia jau ne etniniai vokiečiai, o vaikai iš atėjūnų-musulmonų šeimų. Nuo šios naujos bendruomenės jau tenka dezintegruotis vokiečiams, kurie keliasi į atskirus rajonus, steigia savo vaikams atskirus vaikų darželius ir mokyklas. Su tais „pabėgėliais“ ateina ir skurdas, nes jie net ir dirbdami sukuria žymiai mažiau, negu suvartoja. Dauguma jų yra išlaikytiniai, o socioline prasme - vokiečių tautos "socialiniai parazitai".

Lietuva ne Nojaus laivas

Norinčių apsigyventi Europoje yra šimtai milijonų, o Lietuva tai ne Nojaus laivas, kur viešpačio globoje galėtų sutilpti ir nuo skurdo išsigelbėti šimtai tūkstančių ar milijonai atėjūnų, kurie neša vien ekonominę žalą valstybei. Prieš kelis metus buvo suskaičiuota, kad per savo gyvenimą (sudėjus ką tas žmogus įneša į bendrą katilą ir ką gauna) kiekvienas "pabėgėlis" atneša jį priimančiai valstybei 80 tūkstančių eurų nuostolį per jo gyvenimą (žiūr.žemiau).

2015 metais, tik prasidėjus Angelos Merkel organizuotai pabėgėlių krizei jau likviduotame „Šauksme“ 2015 metų lapkričio 1 dieną šia tema  paskelbiau straipsnį „Pabėgėliai ir svoločiai“. Kuris, manau, neprarado savo aktualumo ir šiandien.

Pabėgėliai ir svoločiai

Aš vis pagalvodavau, kokiu vardu pavadinti tuos, kurie per MIP mums aiškina, kad pabėgėliams „aštuonių šimtų eurų“ nepakaks, kad jie bus „naudingi Lietuvos ekonomikai“, kad jie „integruosis“ ir priėjau išvados, kad, kaip joks kitas, jiems tinka vardas – svoločiai.

Paaiškinsiu kodėl. Žodžio svoloč kilmė. Tai senovinis slavų žodis, reiškęs asmenį, kuris slankioja (voločitsia) paskui Archirėjų ( archireus gr. vyriausias dvasininkas), jo patarnautoją. Šie asmenys skųsdavo aplinkinius, šnipinėdavo, todėl ilgainiui šis žodis įgijo neigiamą prasmę, bet tiems, kurie skundžia Lietuvą Briuseliui, laižo tenykščių valdininkų pasturgalius, mums nuolatos meluoja, šis vardas, kaip joks kitas, tinka, tarytum – jiems sugalvotas.

Pabėgėliai čia ne prie ko. Tiesiog, tokie „laukinio“ kapitalizmo dėsniai. Kapitalizmas „naminiu“ niekada nebuvo, tai tik „economics“ mantrose taip pasakojama. Jis kuo toliau, tuo didesniu laukiniu žvėrimi virsta, kuriam 21 amžiuje jau jokia Tarptautinė teisė neegzistuoja. O, kadangi, visas kapitalizmas atsidūrė labai siauro rato judėjų tikėjimo bankininkų kišenėse, tai jų ir buvo nutarta visiems laikams išspręsti arabų problemą, ir juos perkelti toliau nuo Siono – į Europą, kad jie Trečiosios šventyklos statybai netrukdytų. Tam, supjudė arabus tarpusavyje, šiitus su sunitais, padarė iš jų teroristus, sugriovė jų namus, žodžiu, svetimomis rankomis Artimuosiuose Rytuose suruošė vieną didelę Deir Jasin (Deir Yassin).

Tiesa, dar tuos pabėgėlius nešiojamais kompiuteriais, feisbukais, aifonais, navigatoriais, žemėlapiais, maršrutais ir pinigais aprūpino, kad tik greičiau iš Artimųjų Rytų į Europą jie išsinešdintų. Dar ir rusus kariauti ten atvarė, kad kuo didesnis ermideris būtų, kuo daugiau visas pasaulis į jį įsiveltų, kad vėliau kaltę kuo plačiau paskirstyti ir žvilgsnius visuomenės nuo savęs nukreipti.

Taigi, pabėgėliai yra pabėgėliai, toks jų likimas. Svoločiai (SV)– kas kita. Europoje, žinia, pabėgėlius ( Europos nelaimę) SV sutiko su išskėstomis rankomis. Pabėgėliai nekalti, kad Europos SV juos kviečia, ne paprasti žmonės, žinoma, kuriems ant sprando tie pabėgėliai sėdės, o kviečia, būtent, įvairaus rango SV, tie kurie pasaulį valdančių bankininkų, šitos bakchanalijos iniciatorių, visas užpakalines dalis kasdien laižo, ir jų rankas, kurios juos maitina.

Prie pabėgėlių, tiesa, dar dešimt kart didesnė ekonominių migrantų lavina prisijungė, beraštė, įvairiausiomis ligomis serganti, tik ką iš akmens amžiaus išėjusi, bet „visko ir iškarto“ norinti.

Europa, į kurią visa ši žmonių lavina veržiasi – plati sąvoka, kaip ir išmokos pabėgėliams. Jie, žinia, strimgalviais lekia ten, kur gyvenimas bus sotesnis. Taip neturėtų būti pagal jokius šengenus, jokia Ženevos sutartis, jokias žmogaus teises. Ir, šiaip, už lakstymus per sienas be pasų ir vizų jie turėtų būti į kalėjimą sodinami, kartu su SV jiems leidžiantiems po Europą laisvai keliauti, juos į Lietuvą vežti sugalvojusiems. Be to, jei tai pabėgėliai, jokios sutartys nenumato, kad reikia juos „integruoti“. Jiems reikia suteikti prieglobstį ir užtikrinti gyvenimo sąlygas, kol jų namuose pasibaigs konfliktas. Bet, pas SV, ypač lietuviškus, viskas kitaip. Dar jokie pabėgėliai nepasirodė, o SV jau kalba apie „integraciją“.

Bet apie išmokas.

Vokietijoje kiekvienam pabėgėliui mokama po 336 eurus per mėnesį. Tokia suma, Konstitucinio teismo sprendimu turi jiems užtikrinti „orią žmogaus egzistenciją“. Tai yra, jiems mokama tiek, kokia yra minimali bedarbio pašalpa Vokietijoje.

Migrantai nieko prieš apsistoti ir Švedijoje, kur net kandidatai pabėgėlių statusui gauti gauna nuo 60 iki 225 eurų per mėnesį. Toks išmokų skirtumas yra todėl, kad jie gali gyventi bendrabutyje, arba jų pasirinktame būste. Pirmu atveju gyvenimas – nemokamas ir atitinkamai pašalpa bus mažesnė, antru atveju valstybė apmokės tik dalį nuomos ir pačiam migrantui teks primokėti. Taip pat pabėgėliui yra garantuotas maitinimas ir nemokami kalbos mokymo kursai.

Migrantai, kuriems pasiseka prasibrauti į Belgiją, gauna kambarį specialioje pabėgėlių stovykloje ir 500 eurų pašalpą.

Pakankamai dosni atvykėliams Prancūzija, kur pabėgėliams mokama 300 eurų. Galima gyventi viešbutyje ir naudotis nemokama medicina. Po pabėgėlio statuso gavimo pabėgėlis gali įsidarbinti. Jie, kaip neapsaugota piliečių grupė, gali naudotis visomis nuolaidomis: nemokamą vaikų mokslą, lengvatas kelionei visuomeniniame transporte ir t.t.

Didžiojoje Britanijoje pašalpos dydis yra 36 funtai per savaitę, kas sudaro apie 210 eurų. Vasaros pabaigoje valdžios atstovai pareiškė, kad numato mažinti socialinių lengvatų paketą ir nusiųsti migrantams žinią, kad Didžioji Britanija nėra „pieno upių su medaus krantais“ šalis.
Ne pačia patraukliausia šalimi pabėgėliams yra Graikija, kur valstybė pabėgėliams beveik nieko nesuteikia, išskyrus būstą ir talonus maistui už 60 eurų per mėnesį.

Rumunijoje pretendentas į pabėgėlio statusą gauna pragyvenimui 40 centų dienai, 67 centus – maistui, 1,35 eurus – kitoms išlaidoms. Iš viso 72 eurus per mėnesį. Taip, kad nėra nieko nuostabaus, kad migrantai neskuba nei į Graikiją, nei į Rumuniją.

Ukrainoje pabėgėlis gali gauti vienkartinę pagalbą 17 grivinų (0,65 eurų).

O štai kokia situacija SV valdomoje Lietuvoje?

Socialinė apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis aiškino, kad vieno prieglobsčio prašytojo išlaikymas Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje atsieina apie 620 eurų. Kaip jis sakė Seimo nariams, perkeltų pabėgėlių priėmimas, jo nuomone, esą kainuotų daugiau: „Mažiausiai, ko gero, reikėtų 800 eurų žmogui per mėnesį, kad galėtume operatyviai vykdyti integraciją“.

Savarankiškam gyvenimui jiems būtų skiriamos įvairios socialinės išmokos: vienkartinė išmoka (456 eurai – suaugusiam, 342 eurai – vaikui), pašalpa maistui, būsto nuomai (265 eurai). Taip pat būtų skiriami pinigai vaikų darželiams, pašalpos gimus vaikui ar mirus prieglobsčio prašytojui“.

Iš kur toks stebėtinas dosnumas, labiausiai atsilikusioje Eurozonos šalyje? Graikai, kur vidurinė pensija 1500 eurų, moka pabėgėliams 60 eurų per mėnesį, o Lietuvos valdžia, kurie savo pensininkams moka vidutinę 250 eurų pensiją, ruošiasi pabėgėliams skirti daugiau negu 800 eurų?

Priminsiu ir kitus skandalingus skaičius, iliustruojančius kaip Lietuvos valdžia elgiasi su savo piliečiais. Statistikos departamento duomenimis minimali alga Lietuvoje – 270 eurų, nedarbo soc. draudimo išmoka – 102; Bazinė pensija- 108; Mėnesio išmoka vaikui vaikui 1-2metų – 28vaikui; 2-7 metų-15; Minimalios vienišo nedirbančio pajamos per mėnesį-102 euro.

Kaip jau minėjau, Vokietijos konstitucinis teismas 2015 liepos 18 dieną priėmė nutarimą, kad neturi būti suskirstymo tarp asmenų, prašančių prieglobsčio Vokietijoje ir bedarbiais Vokietijos piliečiais. Minimali bedarbio pašalpa Vokietijoje yra 376 eurai, todėl ir pabėgėlio pašalpa padidėjo nuo 225 eurų iki 336 eurų mėnesiui. Teisėjas pasakė, kad minimalaus ir oraus pragyvenimo palaikymas turi būti vienodas visiems, nepriklausomai nuo tautybės. Lygiai tą patį sako ir LR Konstitucija.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis:

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

O kaip Lietuvoje su lygybe, kaip su Konstitucija? Kodėl ją pažeidžiant atvykėliui užsieniečiui numatyta mokėti kelis kart daugiau, negu lietuviui? Ką jūs į tai, valdžios SV?
Pabėgėlių „ekonominė bauda“ – tai Lietuviškų SV melas!

Pagal Comerzbank analitkų prognozes, per artimiausius pusantrų metų Vokietija priims daugiau 2 mln pabėgėlių, kas kainuos biudžetui 28 milijardus eurų. Tiktai šiais metais Berlynas pabėgėlių išlaikymui išleis 8,3 milijardus, iš kurių 7 milijardus sudarys tiesioginės išlaidos žmonių išlaikymui, o 1,3 milijardo – netiesioginės išlaidos. 2016 metais bendra išlaidų suma bus jau 19,7 milijardai eurų. 

„Net jei bus priimama po 800 tūkstančių pabėgėlių per metus reikia laukti papildomų išlaidų iš valstybės iždo 20-30 milijardų eurų kiekvienais metais“ – skaito Europos ekonominės analizės centro (ZEW)prezidentas Clemens Fuerst. Freiburgo universiteto profesorius Bernd Raffelhüschen įsitikinęs, kad Volietijos valstybė patirs milijardines papildomas išlaidas. Jo nuo nuomone išmokų dydis augs 6%! 

„Jau dabar VFR, sako jis, yra šimtai tūkstančių bedarbių, neturinčių jokios specialybės. Dabar prie jų prisidės 1,5 milijonai žmonių neturinčių profesionalių žinių“. Jo nuomone šių žmonių išlaikymas pareikalaus „stambaus mokesčių padidinimo“. Todėl ekspertas pasisako už kuo skubesnį migracijos įstatymo priėmimą, kuris būtų „apribojimo įstatymas“, tai yra, kad į Vokietiją leistų įvažiuoti tik tuos „kurie reikalingi“. 

Vidutinė vieno pabėgėlio išlaikymo kaina Vokietijos biudžetui sudaro vidutiniškai 12-13 tūkstančius eurų per metus. Dar brangiau kainuoja išlaikymas nepilnamečių pabėgėlių, maždaug 40-60 tūkstančių eurų metams.

Pagal ekspertų skaičiavimus, atvykę šiais metais pabėgėliai, kainuos Vokietijos mokesčių mokėtojams 10 milijardų eurų viršijančią sumą. Garbinga pareiga apmokėti šį banketą patikėta vietos savivaldybėms ir tai vyksta tuo metu, kai pagal Ernst & Young skaičiavimus, kas trečia savivaldybė yra priešbankrotinėje būklėje ir nesugeba aptarnauti nuosavos infrastruktūros.
Ar reikia stebėtis, kad vokiečių mokesčių mokėtojus jau pačiu artimiausiu laiku laukia padidėjimas ir taip nemažų mokesčių. Galima būti tikriems – liaudis labai apsidžiaugs.

Šie 10 milijardų – tiktai trumpalaikiai nuostoliai, kuriuos teks apmokėti pačioje artimiausioje ateityje.

2014 metais Bertelsmano fondas paskelbė migracijos ekonominių efektų tyrimus ir padarė išvadą, kad, įskaičiavus visus nuostolius ir migrantų sukurtą pridedamąją vertę, gaunamas 1800 eurų per metus deficitas. Tai yra, vidutiniškai kiekvienas migrantas per metus suvartoja už 1800 eurų gėrybių daugiau negu sukuria, kad visuomenei susidaro papildomi 79 tūkstančių eurų nuostoliai per jo gyvenimą.

Miuncheneno ekonomikos tyrimo institutas IFO skaičiavimais Vokietijoje 2012 metais, gaus per savo gyvenimą 44 tūkstančiais eurų daugiau socialinių išmokų iš valstybės, negu jie patys sumokės. Tuo tarpu tais pačiais metais gimę vokiečiai į biudžetą sumokės 112 tūkstančiais eurų daugiau, negu gaus.

O kaip bus su valdžios SV, kurie ruošiasi kartu su vežamais „pabėgėliais“ pažeisti LR įstatymus ir juos pažeisdami užsitrauks baudžiamąją atsakomybę? Juk Baudžiamojo kodekso straipsnių, kurie bus pažeisti – visa eilė. Priminsiu SV: 294 straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas; 292 straipsnis. Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną; 292(1) straipsnis. Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbas; 300 straipsnis. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu.

O kaip galima mokyti kalbos beraštį žmogų? O kokie įstatymai leidžia diskriminuoti lietuvį studentą ir nemokamai mokyti atvykėlį?

Gal į šiuos ir daugelį kitų klausimų gali atsakyti valdžios SV? Negali, nes vienintelį, ką jie moką, tai laižyti Briuselio klerkams užpakalius ir mums meluoti, todėl aš ir tvirtinu, kad jie nusipelno tik vieno vardo – svoločiai!

Nuo viso per MIP skleidžiamo valdžios melo ir idiotizmo, savo piliečių niekinimo, kyla siaubas.

Taip ir norisi paklausti: Kada liausitės, svoločiai?!


Paskutinės autoriaus publikacijos nelegalios migracijos ir europiečių genocido tema:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą