2017-09-03

Neoliberalizmo Kartagena turi būti sugriauta: Vytis turi stovėti Lukiškių Aikštėje, o galimai nusikaltėlio Sorošo finansuojamos įstaigos turi būti išmestos lauk iš Lietuvos (2 dalis)


Nėra tokios voties ant pasaulio kūno, kurią prapjovus neišlįstų Sorošo ir jo finansuojamų NVO ausys. Sorošo ir jo chalujų ausys kyšo iš išmėsinėtų organams pabėgėlių kūnų, jo ausys kyšo iš karo su Rusija kurstymo, iš banditiškų antifa organizacijų, iš paminklų griovimo bakchanalijos Amerikoje, iš kontrabandistų laivelių, vežančių šimtus nelegalų į Europą. Jis – Amerikos bankinės oligarchijos egzekutorius. JAV FRS sąvininkai Rotšildai ir Co. jį aprūpina neribotais kiekiais dolerių, už kuriuos jis perka Europos ir Lietuvos politikus, kvailina ir dezorientuoja mūsų jaunimą ir veda mus visus į bankų negrynų pinigų konclagerį, jų vergiją.

Apie Sorošo remiamos organizacijos „Gydytojai be sienų“ nusikaltimus skaitykite straipsnyje „Nelegalių migrantų iš Afrikos kontrabandistai „Gydytojai be sienų“. Kas jūs, daktare Kušneri?“
Negalima leisti, kad užsienio mafijoziai sorošai finasuotų nevyriausybines įstaigas, formuojančias Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, negalima leisti, kad Rotšildams priklausantys „skandinaviški bankai“ šeimininkautų Lietuvos valstybėje, apiplėšinėtų lietuvių tautą, varytų ją lauk iš gimtųjų namų. Tai Lietuvos ir lietuvių tautos egzistencijos klausimas. Mums būtina eiti kartu su lenkų ir vengrų tautomis, remti lenkus ir čekus, kovojančius už savo valstybių ir tautų teises savo valstybėje gyventi pagal pačių parašytus įstatymus ir nešokti pagal Briuselio pederastų ir alkoholikų transliuojamas pasiutpolkes.


Neoliberalizmo Kartagena turi būti sugriauta! (lot. Carthago delenda est, Ceterum censeo Carthaginem delendam esse. Markas Porcijus Kotonas Vyresnysis taip užbaigdavo kiekvieną savo kalbą Senate).

Žemiau pateiksiu paskutinių šių metų mėnesių destruktyvaus galimo teroristo Sorošo ir jo finansuojamų įstaigų poveikio faktus.

Neoliberalo ir Sorošo auklėtinio R.Šimašiaus naikinamas Vilniaus

Lietuvos sostinę jau trečius metus valdo Sorošo Vidurio Europos universiteto (CEU) Budapešte auklėtinis Remigijus Šimašius – liberalas ortodoksas, ankstesnis pseudoekonomikos „Laisvosios Rinkos instituto“ direktorius. Aš dabar nesileisiu į aptarimą, kad jau šio instituto pavadinimas yra idiotizmo apoteozė, nes planetoje Žemė neegzistuoja jokia „laisvoji rinka“.

Blogesnio mero Vilnius dar nematė. Matyt, tai Sorošo „mokslų“ pasekmė, nes įtarti, kad jaunas žmogus galėtų būti toks nevykėlis iš prigimties, tiesiog neįmanoma.

Dienraštis Respublika apie Šimašių rašė: „Sunku būtų pasakyti, ką per dvejus metus mero poste nuveikė ponas Šimašius. Daug paprasčiau išvardinti, ko jis nenuveikė, nes neatlikti darbai bado akis. Ponas Šimašius nepastatė ir net nepradėjo statyti stadiono. Jis nesutvarkė Lukiškių aikštės, nesutvarkė ir Gedimino kalno bei aplink esančių takelių, kuriais galėtų pasivaikščioti mero taip laukiami turistai. Spūstys Vilniuje netgi padidėjo, taigi ir šioje srityje nėra kuo pasigirti. Savivaldybė giriasi, kad sukūrė virtualų mokyklų žemėlapį, bet ir šis neveikia, Šnipiškių nuo Baltupių neatskiria.“

Nors. Kaipgi, nieko nepadarė, padarė! Jis uždraudė Vilniuje statyti Vytį. Ir nusišikti jam ant Seimo nutarimų! Suprantama, jo guru Sorošas išgriaus visus paminklus JAV, tada imsis griauti paminklus Europoje, Vilniuje. Vietoj jų bus įrengtos skulptūros-kanalizacijos vamzdžiai.

Vengrijos prezidentas Janoš Ader balandžio 10 dieną pasirašė aukštojo mokslo įstatymo pataisas, kurios leidžia uždaryti Centrinės Europos universitetą, kurį įsteigė Džordžas Sorošas. Daugiau ši Sorošo "mokslų" kalvė neberuoš šimašių.
Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas veja lauk Sorošą ir jo NVO, o Izraelis jam pritaria

Kovoje su Sorošu Vengriją palaikė Izraelis. Vengrijos valdančioji partija „Fides“ visoje šalyje liepos mėnesį iškabino banerius su Sorošo atvaizdu ir užrašu „Sorošas nesijuoks paskutinis“. Per televiziją rodomi analogiški reklaminiai klipai.

Kaip jau buvo minėta, karo metais Dž.Sorošas (Švarcas) tarnavo SS daliniuose ir pardavinėjo iš žydų atimtą turtą. Iš Vengrijos Sorošas išvyko 1947 metais, o 1988 metais jis į Vengrija sugrįžta, kaip „Atviros visuomenės“ fondo steigėjas, kuris ėmė vystyti savo veiklą Rytų Europoje ir finansuoti šias valstybes ardančias globalistines NVO. Vengrijos premjeras ir jo partija pasiekė, kad Sorošo NVO destrukcinė veikla būtų apribota įstatymais.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „Asmuo, kuris naudoja savo turtus, jėgą, poveikį ir jo finansuojamų organizacijų tinklą, kad perkelti į Europos Sąjungą ir Vengriją milijonus migrantų, kelia mūsų ateičiai pavojų. Milijardierius ir spekuliantas Džordžas Sorošas aiškiai ir nuosekliai duodavo suprasti: būtent tai, ką jis norėjo padaryti“.

Vengrijos vyriausybės aparato vadovas Janoš Lazar pabrėžė, kad „vyriausybė kritikuoja Džordžą Sorošą ne todėl, kad jis žydiškos kilmės“, o dėl todėl, kad jis palaiko nekontroliuojamą migraciją“.

Vyriausias Izraelio rabinas David Lau, susitikęs su Vengrijos premjeru pasakė:
„Negalima bet kokį ginčą su žydu traktuoti kaip antisemitizmo apraišką“. Jo nuomone, kompanija nėra antisemitinė, „ nes ten nekalbama apie Sorošo žydišką kilmę“.

Europos Rabinų centro direktorius Menachem Margolin pareiškė, kad „nors kompanija su panaudojimu pono Sorošo portreto ne labai elegantiška, ji neturi jokio ryšio su jo žydiška kilme, nenurodo į ją ir net neužsimena apie ją“.

Jungtinės Vengrijos žydų kongregacijos vadovas Šlomo Koveš pasakė: „Daugelio žmonių akyse Sorošas simbolizuoja figūrą amoralaus kapitalistinio spekulianto, ir todėl jie jo nemyli. Vadinti bet kokią kritiką jo adresu antisemitizmu — reiškia nukreipti visą tą neapykantą į žydų bendruomenę. Mes turime būti labai atsargūs, kada klijuojame antisemitizmo etiketes“.

Sorošas prieš Izraelį

Izraelio URM pareiškė, kad Soroas „nuosekliai užsiima kenkimu demokratiškai išrinktai Izraelio vyriausybei“. Ministerijos spaudos sekretoriaus žodžiais, milijardieriaus finansuojamos NVO „šmeižia žydų valstybę ir kenkia jos egzistencijai“.

Valdančiosios Izraelio partijos „Likud“ atstovas pareiškė, kad partija Knesetui pateiks „Sorošo įstatymo“ projektą, kuris turi uždrausti Izraelio NVO finansavimą asmenų ir organizacijų, kurios anksčiau buvo įtartos dirbančios prieš Izraelio valstybės interesus.

Viktoro Orbano kalba Europos parlamente: Vengrija turi teisę gintis nuo migracijos ir nuo veiksmų Amerikos spekulianto Džordžo Sorošo.

Džordžas Sorošas sugriovė gyvenimus milijonams europiečių, - pasakė Vengrijos premjeras
Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas šių metų balandžio mėnesį pasakė kalbą Europos parlamente. Savo kalboje jis tvirtino, kad Vengrija turi teisę gintis nuo migracijos ir nuo veiksmų Amerikos spekulianto Džordžo Sorošo.

Aš žinau, kad Vengrijos galia, dydis ir svoris žymiai mažesni, negu finansinio spekulianto Džordžo Sorošo, kuris dabar atakuoja Vengriją“, - pasakė jis.

Orbano žodžiais, Sorošas griauna gyvenimus milijonams europiečių savo finansinėmis spekuliacijomis, jis yra atviras euro priešas.

Negali būti jokių ypatingų privilegijų, ir niekas negali būti aukščiau už įstatymą – net antžmogis-Džordžas Sorošas“, - pasakė jis.

Per savo organizacijas Vengrijoje, pasislėpusias nuo visuomenės žvilgsnio, pareiškė Orbanas, „Džordžas Sorošas leidžia beribį pinigų kiekį nelegalios imigracijos palaikymui“.

Siekdamas savo interesų jis moka eilei lobistinių organizacijų, veikiančių po pilietinės visuomenės iškaba. Jis palaiko reguliarius tinklus, su savo promouteriais, nuosavas MIP, šimtus žmonių, ir nuosavą universitetą“.

Aš skaitau, kad Džordžo Sorošo neverta neįvertinti: jis yra galingas milijardierius su neįtikėtinu ryžtingumu, kuris, kai reikalas liečia jo interesus, negerbia nei dievo, nei žmogaus“, - pasakė jis.

Savo pasisakyme trečiadienį Europos parlamente, Orbanas pareiškė, kad pagrindinė vyriausybės pozicija kertasi su ketinimais Europos komisijos dėl imigracijos.

„Mūsų pozicija aiški: mes nenorime, ir aš negalvoju, kad tai atitinka Sąjungos steigimo sutarčiai, apgyvendinti migrantus mūsų šalyje priverstinai“, - pasakė jis. „Sprendimą apie tai, kaip mes gyvensime gali priimti tiktai Vengrijos piliečiai“.

Premjeras pažymėjo, kad „Džordžas Sorošas ir jo NVO nori pervežti į ES po milijoną migrantų per metus. Jis pats viešai paskelbė šią programą ir skiria finansinį kreditą tam. Jūs galite tai perskaityti patys“.

„Mes atsisakėme to“, - pasakė Orbanas. „Mes nenorime netekti nacionalinės teisės reguliuoti kainas būsto-komunalinėms paslaugoms, todėl kad mes būkštaujame, kad tai atves padidėjimą naštos žmonėms ir eilinį kartą sukels staigų kainų kilimą, nuo ko vengrų šeimos pakankamai nukentėjo.

Apie reguliavimą veiklos nevyriausybinių organizacijų (NVO), Orbanas pareiškė, kad vengrų siūlymas „seka Amerikos pavyzdžiu“. Jis pasakė, kad taip galima padaryti „finansiškai stiprių užsienio lobistų operacijas, norinčių veikti į demokratinį sprendimų priėmimo procesą, skaidrų visiems“. „Vengrų įstatymai paremti aiškumu ir skaidrumu“. „Mes nenorime nieko kito, kaip žinoti, iš kur NVO gauna pinigus ir kokie už jų stovi interesai“.

Orbanas pasakė, kad vengrai už „atvirą dialogą“ ir reikia atsisakyti bandymų pasislėpti už diplomatinės kalbos aptariant svarbius klausimus.


Dž.Sorošas: Kad išgelbėti Vakarų ekonomiką reikia pradėti karą su Rusija artimiausių mėnesių bėgyje.

Milijardierio nuomone, neverta vengti ir naujo „šaltojo karo“: Rusija ją pralaimės taip pat, kaip pralaimėjo TSRS.

2019 metų rinkimai, matomai, yra viena iš Sorošo fondo sugrįžimo į Lietuvą priežasčių, bet, mano galva, ji ne pagrindinė. Pagrindinis Sorošo (Rotšildų parankinio) tikslas sukelti karą su Rusiją. Juk ne veltui Lietuva paversta NATO poligonu, ne veltui iš jos evakuota 1 milijonas gyventojų, ne veltui Lietuvoje keliama nesibaigianti militaristinė isterija.

Būdama JAV valstybės sekretore Hiari Klinton Lietuvą pavadino „pafrontės valstybe“. Jei yra pafrontė, bus ir frontas. Frontas bus Ukrainoje, jis jau ten yra. Lietuva jau dalyvauja šiame kare su Rusija, veža šovinius, ginklus, gydo sužeistuosius, veržte veržiasi į mūšį.


Pradžia:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą