2018-01-24

„Pozityvioji diskriminacija“ - ES tautų naikinimo metodas


2018 metų sausio 21 dieną interviu BBC Prancūzijos prezidentas Makronas prisipažino, kad referendumo atveju dauguma prancūzų pasisakytų už išėjimą iš ES, todėl toks referendumas ir nebus rengiamas. Europos tautos mato ir suvokia, kad Europos Sąjunga, ši dirbtinė, joms primesta išsigimusi viršvalstybinė struktūra, yra blogis ir nori iš jos išeiti. Tai patvirtino Didžiosios Britanijos Brexit 2016 metais.

Makrono interviu BBC parodė, kad globalistinis-sionistinis ES elitas daugiau niekam nesuteiks referendumo teisės ir galimybės pasitraukti iš ES.

ES tautų kalėjimas po Brexit turi vieninteles duris - įėjimą. Per šį įėjimą, suklastoto stojimo į ES referendumą pagalba, buvo vilkte įvilkta ir lietuvių tauta. Tada, kaip mes visi gerai pamename, buvo balsuojama ne vieną dieną, kaip numato įstatymas, o dvi, buvo prailgintas balsavimo laikas, o rinkėjai vilioti prie balsavimo urnų alumi ir skalbimo milteliais.

Signataras Zigmas Vaišvila apie šį referendumą pasakė: „Priminsiu valdžiai dar vieną argumentą būsimoms deryboms su ES po būsimo referendumo sprendimo – 2003 m. gegužės 10–11 d. referendumas buvo ne dėl Stojimo sutarties ir jos sąlygų, o dėl principinio klausimo, ar stojame į ES. Dar svarbiau tai, kad šiame referendume „taip“ pasakė tik 57 % visų rinkėjų, buvusių jų sąraše. Kad būtų atsisakyta suvereniteto, 1991-02-11 LR konstituciniu įstatymu „Dėl Lietuvos valstybės“ įtvirtintas principas, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė valstybė, gali būti pakeistas tik tuo atveju, jei už tai referendume pasisako ¾, t. y. 75 % visų sąraše esančių rinkėjų. Tad ir šiuo atveju VRK ir visa mūsų valdžia bei ES „nepastebėjo“ šio konstitucinio įstatymo reikalavimų.“


Pozityvioji diskriminacija“ - europiečių genocido metodas

Breitbart rašoma, kad Emanuelis Makronas - buvęs Rotšildų banko darbuotojas, sionisto bankininko Žako Atali auklėtinis, masonas ir homoseksualas nuolatos tvirtino, kad masinė migracija yra neišvengiama ir tiktai stiprės, kad imigrantai yra gėris Prancūzijai ir atneš jai „kūrybos protrūkį ir inovacijas“ jos visuomenei.

Makronas tvirtino, kad problemos migrantų kvartaluose neturi nieko bendro su migracijos banga, o kyla dėl Prancūzijos nesugebėjimo migrantus integruoti. Jis pasakė palaikąs „pozityvią diskriminaciją darbo rinkoje“ ir „mišrią“ demografinę kaimynystę miestuose. Jo nuomone Prancūzija per mažai įsileido migrantų.

Atkreipiu dėmesį į Makrono tezę apie „pozityvią migraciją migraciją darbo rinkoje.“ Tai reiškia ne ką kitą, kad afrikietis ar arabas turi pirmenybę prieš prancūzą realizuojant savo konstitucinę teisę į darbą.

Kas tai per laukinė ES konclagerio naujovė? Tai juk yra pasityčiojimas iš demokratijos!

Tik nereikia galvoti, kad šis pasityčiojimas iš demokratijos egzistuoja toli nuo mūsų, toli nuo Lietuvos.

Ne! Su “pozityvios diskriminacijos” reiškiniu Lietuvos visuomenė susiduria kiekvieną dieną.

Socialinių reikalų ir darbo ministerijos atsakyme man dėl Lietuvos pensininkų diskriminavimo „pabėgėlių“ atžvilgiu sakoma:

„Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau - SADM) išnagrinėjusi Jūsų raštą, kuriame prašoma suvienodinti išmokų dydžius, mokamus užsieniečiams, gavusiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, bei Lietuvos Respublikos piliečiams ir tokiu būdu pašalinti diskriminaciją pastarųjų atžvilgiu, žemiau pateikia savo poziciją.

Diskriminacija pačia bendriausia prasme suprantama kaip teisių sumažinimas ar atėmimas arba privilegijų teikimas tam tikrai asmenų kategorijai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis skelbia ,,žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu". Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 1 punktas draudžia tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą, nurodymą diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybes, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etnines priklausomybės, religijos pagrindu. Tačiau tam tikrais atvejais atskiroms socialinėms grupėms dėl jų ypatingo statuso, kuris dažniausiai yra nulemiamas tam tikro tokių grupių socialinio, ekonominio, kultūrinio ar kitokio jautrumo ir pažeidžiamumo, taikoma ypatinga teisinė apsauga. Šis reiškinys vadinamas ,,pozityviąja diskriminacija". Pažymime, jog ,,pozityvioji diskriminacija" yra įstatymo išimtis, todėl ji nėra draudžiama. (…)

Gera “išimtis“, kuri taikoma tūkstančiams nelegalių migrantų, melagingai vadinamų „pabėgėliais“, kelių šimtų tūkstančių lietuvos suagusių ir vaikų atžvilgiu!

Tai štai su kokiais demokratijos „pasiekimais“ pasitinkame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį!

„Pasauliniame pensininkų gyvenimo lygmens reitinge Lietuva užima 63 vietą iš 96 – paskutinė Europoje. Lietuvą aplenkė net Tadžikistanas – buvusi durniausia CCCP valstybė, Latvija 35-oje vietoje – viskas, jos jau niekada nepavysi“, rašo advokatas prof. Stanislovas Tomas savo puslapyje Feisbuke.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą