2018-07-28

Švedų tautos genocidas: 2066 metais švedai taps mažuma savo valstybėjePasirodo, kad ne tik prieš lietuvių tautą globalizmo emisarai vykdo genocidą. Skiriasi tik genocido specifika. Jei neoliberalų chunta mūsų tautą naikina skurdindama žmones, priversdama emigruoti iš Lietuvos, tai švedai naikinami beprotiško masto imigracija, santykinai pačia didžiausia visoje Europoje.

Portalo Gefira pateikti duomenys rodo:

Etninių švedų gimstamumo koeficientas yra 1,6, vidurkis šalyje – 1,9;

Vaikų su islamiškais vardais skaičius auga. Nuo 2010 metų jų padaugėjo virš 30%;

8-10% naujagimių Švedijoje turi islamiškus vardus;

22% naujagimių turi ne europinę migracinę kilmę.

Gefira pranešime sakoma, kad iki šio šimtmečio pabaigos, tie, kas turi švedų kilmę, sudarys tik 1/3 Švedijos gyventojų. Švedai taps mažuma savo valstybėje jau 2066 metais.
JTO rezoliucijos skelbia, kad etninis gyventojų pakeitimas yra genocidas!

Pagal Tarptautinį baudžiamąjį teismą genocidas - baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei (TBTS 6 straipsnis).

Visame pasaulyje europiečiai jau dabar yra absoliuti etninė mažuma. Pagal JTO 1990 metų rezoliuciją dėl Irako, kuris užpuolė Kiuveitą, rašoma Pi-News, šis užpuolimas buvo įvardintas kaip bandymas sunaikinti Kiuveito tautą kitų tautų gyventojų migracijos į šią šalį būdu. Vokietija, kaip ir kitos ES valstybės, pritarė šiai rezoliucijai.

Rezoliucijoje kalbama: JTO saugumo taryba smerkia Irako bandymą pakeisti suverenios Kiuveito valstybės demografinę situaciją ir gyventojų sudėtį.

ES politikai, kurie per prievartą įvedinėja multikultūralizmą ir naikina Europos tautas, pasmerkė Kinijos vykdomą Tibeto tautos etnokultūrinį naikinimą.

Bundestagas savo nutarimu 13/4445 nuo 23.4.1996 pasmerkė Kinijos veiklą Tibete. Vokietija tada pareikalavo nutraukti šią Kinijos vykdomą politiką ir kiniečių perkėlimą į Tibetą.

O kodėl vežami azijatai ir afrikiečiai, kurie tiesiog mūsų akyse keičia Europos etnokultūrą?

Kodėl šie JTO standartai galioja Kiuveitui ir Tibetui, bet negalioja mažytei Lietuvai ar Estijai, Suomijai, Švedijai?

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą