2018-10-25

R.Paksas „šaukia tautą“?!


Portale „Laisvas laikraštis“ paskelbtas judėjimo „Šaukiu aš tautą“ manifestas:

Rolando Pakso pilietinio judėjimo „Šaukiu aš tautą“
MANIFESTAS
Valstybė - tai nepalaužiamas Tautos valios ir laisvės įsikūnijimas. Ji yra aukščiausia tautinės bendruomenės organizacija.
Mes didžiuojamės karaliaus Mindaugo ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija, tautos atgimimo sąjūdžių ir laisvės kovų patirtimi.
Lietuvių tauta, patyrusi okupaciją ir protu nesuvokiamą svetimų režimų smurtą, išlaikė tikėjimą, viltį ir nenumaldomą troškimą sukurti modernią valstybę.
Mūsų tauta iki šiol neša sunkią XX amžiaus teroro ir genocido padarinių naštą, dabartiniais laikais susidurdama su XXI amžiaus iššūkiais.
Plūstanti globalizacijos banga grasina nušluoti krikščioniškosios kultūros tradiciją, išplauti tautinį tapatumą ir politinį suverenumą.
Plintantis skurdas, neša socialinės atskirties ir susvetimėjimo šaltį, moralinį pakrikimą, nyksta žmonių bendrystės bei tarpusavio pasitikėjimo dvasia.

Skaudu matyti ištuštėjusius miestelius bei kaimus, tamsias langų kiaurymes, kuriose niekada neįsižiebia vilties šviesa, ir apleistus sodus, kuriuose nebeišvysi žmogaus.
Politika yra pasiekusi tokias žemumas, kuomet esminiai demokratinės visuomenės raidos principai jau nebeveikia.
Valstybingumo netektis vėl tampa reali. Jau esame praradę neleistinai daug taip sunkiai iškovotos nepriklausomybės.
Šiandien turime būti nepaprastai tvirti ir ryžtingi, kad Tauta galutinai neišsivaikščiotų, kad ji toliau nesižudytų, dar labiau nenuskurstų ir nepranyktų pasaulio platybėse, o sugrįžtų klestėti, kurti ir svajoti.
Kartu turime vėl iškelti tikslus, kurie būtų grindžiami Deklaracijos į „Organiškosios valstybės kūrybą“ bei Lietuvių chartijos nuostatų politinės minties svarumu ir Sąjūdžio, kaip Lietuvą sutelkusio reiškinio siekiais, suformuluotais programinių nuostatų, principų ir mąstymo pavidalais, tačiau dauguma jų taip ir liko užmarštyje.
Mes kviečiame telktis į pilietinį judėjimą „Šaukiu aš tautą“, kurio tikslas - atkurti solidarią nacionalinę bendruomenę, kuri nepabūgtų stoti skersai kelio unikalių tautos vertybių naikintojams.
Raginame suvienyti pajėgas tikrai nepriklausomos, demokratiniais pagrindais sutvarkytos, socialiai jautrios ir solidarios, teisingumu ir žmogiškumu grindžiamos pažangios valstybės kūrybai.
Kiekvieno susipratusio, tėvynei lojalaus lietuvio pareiga yra stiprinti Lietuvos politinį, ekonominį ir kultūrinį atsparumą, kelti tautos intelektualines galias.
Dėl lietuvių tautos išlikimo kviečiame telktis bendram darbui - be paslėptų tikslų, išskaičiavimo, egoistinių troškimų ir merkantilinių interesų.
Atkurkime tautos bendrystę laisva valia, ramia sąžine, atvira širdimi ir tvirtu pasiryžimu bendram gėriui atiduoti visą išmintį, patirtį ir jėgas.
Kartu veikdami ir tardamiesi mes privalome sudaryti palankiausias sąlygas kiekvienam žmogui tobulėti, kurti savo gerovę, deramai pasirūpinti šeima, siekti bendrumo pilnatvės, puoselėti kūrybiškumą, lavinti asmenybės įvairiapusiškumą ir verslumo gebėjimus bei talentus.
Esame tautos pašaukti. Tik išgirskime tą balsą savo širdyje!

Mano nuomone, visa šis „Manifestas“ tai kažkokia mišrainė iš Konstitucijai derančios preambulės, konstatuojamų faktų, ausiai malonių frazių. 

Kodėl aš, pavyzdžiui, turėčiau jungtis prie tokio judėjimo? Iš meilės Paksui? O ką gero Paksas, būdamas 30 metų politikoje, vadovaudamas partijai, padarė man, kad aš negyvenčiau taip kiauliškai, kaip šiandien gyvenu aš ir dar 650000 skurstančių Lietuvos piliečių? Jis nepadarė nieko. O ką jis padarė, kad iš Lietuvos nebėgtų jaunimas? Nieko. Nei būdamas Lietuvoje, nei būdamas Briuselyje. Man visai neįdomu, kad jis lakūnas ir vartosi su lėktuvu, aš išaugęs iš vaikystės, aš nežaidžiu lėktuvėliais.

Aš suradau filmo „Blefas“ nuotrauką. Tai buvo puikus italų filmas, kuriame vaidino visas žvaigždynas aktorių, tarp jų ir Adriano Čelentano. Šioje nuotraukoje aš įmontavau R.Pakso nuotrauką, nes man jo judėjimas "Šaukiu aš tautą" labai primena filmą „Blefas“.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą