2019-02-01

Trukdžiai Grybauskaitės planams negrizuoti Lietuvą: Italija ruošia NVO laivus blokuojančius įstatymus


Italijos pakrantės apsauga blokuoja Sea Watch 3 laivą, nes jis „neatitinka navigacijai“, praneša Il Giornale. Šis žmonių kontrabanda iš Afrikos užsiimantis NVO laivas negali išplaukti iš Katanijos uosto, nes neatitinka saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

Sea Watch per mėnesį du kartus vyko iš pradžių į Maltą, o po to į Italiją, o dabar laivas neišleidžiamas iš Katanijos uosto, kur sausio 31 dieną išlaipino 47 nelegalius imigrantus, penkis iš kurių į Lietuvą sutiko priimti liberal-marksistė Dalia Grybauskaitė, kurios tikslas, matomai, yra sunaikinti Lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę.


Pakrantės apsauga laivo apžiūros metu aptiko trūkumus, kurie neleidžia laivui išvykti į jūrą, kad „patruliuoti“ Libijos pakrantę „laukiant pripučiamų laivelių patekusių į nelaimę.“ Buvo aptikta „neatitikimų“, liečiančių laivybos saugumą, su įstatymais aplinkos apsaugos srityje. Kol nebus išspręsti šie klausimai, net įsikišant vėliavos administracijai, t. y. Olandijai, laivui inspektoriai neleis išplaukti iš Katanijos uosto. Jau sausio 31 dieną Sea Watch įgula skundėsi, kad privalo nakčiai likti Katanijos uoste, negali pakeisti ekipažą. Tęsiasi policijos naujos informacijos užklausimai. Viduržemio jūroje šiuo metu nelieka labdaringų organizacijų laivų, kuriais nelegalai afrikiečiai plukdomi kontrabandininkų į Europą.

NVO kelia grėsmę“. Griežtinami Italijos įstatymai

Valdančioji Italijos koalicija rengia įstatymą, kuris padėtų sustabdyti nelegalių migrantų transportą į Italiją.

Il Giornale rašoma, kad visi užsienio laivai su migrantais yra „įžeidimas“, nes atneša žalą Valstybės saugumui. Jūrų blokada bus taikoma dėl „grėsmės valstybei.“ Ministerijos specialistai remiasi JTO laivybos konvencija, konkrečiai straipsniu 19, kuris numato, kad laivo įplaukimas į teritorinius vandenis gali būti ribojamas „jei laivas kelia grėsmę pakrantės valstybei arba naudoja jėgą prieš suverenitetą, teritorinį vientisumą arba politinę pakrantės valstybės nepriklausomybę.“ Dar yra straipsnis 17, kuris „draudžia įplauti pakrovimui arba iškrovimui medžiagų, valiutos arba žmonių, pažeidžiant įstatymus ir taisykles, muitinės, fiskalinius, sanitarinius arba migracinius įstatymus, veikiančius pakrantės valstybėje, ir vykdyti bet kokia kitą veiklą, kuri nėra tiesiogiai susijusi su pervežimu.“

Po naujų taisyklių patvirtinimo, Italija galės su patruliniais kateriais blokuoti „draudžiamus“ laivus, kurie ketina įplaukti į Italijos teritorinius vandenis dar tarptautiniuose vandenyse. Laivas bus patikrintas ir tik tuomet patruliniai laivai leis jam įplaukti į teritorinius Italijos vandenis. Ne tiktai: idėja yra ta, kad įteisinti 650 baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris kriminalizuoja tuos, kas nesilaiko taisyklių. Todėl ekipažai daugiau nebegalės išplaukti į jūrą taip, kaip tas įvyko su Sea Watch.

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą