2019-02-08

Vienykimės vardan Lietuvos!


Arvydas Juozaitis, Vytautas Radžvilas, Zigmas Vaišvila, dar keli buvę Sąjūdžio autoritetai, šiandien kiekvienas sau, kaip gaideliai kiekvienas ant savo kraigo, tarytum ir su ta pačia giesme, bet kažkokių zoologinių instinktų valdomi, niekaip negalintys susieiti krūvon ir užtraukti vieną giesmę.

Daugumas iš jų prezentuoja save politikais, filosofais, intelektualais, tai jie, be abejo, puikia žino, ką reiškė romėnų liktorių nešama fascija – ryšulys vytelių su kirveliu viduje. Ji reiškė vienybę ir valdžią: po vieną vytelę lengva perkirsti, o jei vytelės ryšulyje, jas perkirsti labai sunku. Tai ar pamiršo šią tiesą mūsų vedliai, kad stiprybė – vienybėje? O jei per 50 ar daugiau gyvenimo metų jie nepajėgė to įsisąmoninti, tai nėra ko drumsti mums protą ir gaišinti mūsų laiką. Atskirai būdami, nei vienas iš jų nieko nelaimės, mes visi nelaimėsime. Lietuviams būtina vienytis, tik taip dar galima išgelbėti Tėvynę.

Nejau buvę Sąjūdžio lyderiai nesupranta, kad veikdami kiekvienas sau, jie nesudaro rimtos jėgos, galinčios pasipriešinti užsienio kapitalo savivalei Lietuvoje, jų pastatytai kompradorinei administracijai, paskui kurią velkasi kompromatai, už kurių šios marionetės ir tampomos lyg už virvelių.

Mums nereikalingas nei vienas Tautos gelbėtojas atskirai: nei Juozaitis, nei Radžvilas, nei visi kiti pavieniai Lietuvos ir jos žmonių mylėtojai, mums reikalinga vieninga jėga, vieningas sugniaužtas patriotų kumštis, Tautos kumštis, kuris vienas tegali nušluoti nuo Lietuvos paviršiaus neoliberalizmo, globalizmo ir sorošizmo priveistas šiukšles, iškuopti Grybauskaitės pristovėtas Augijo arklides.

Juozaitis, Radžvilas, Vaišvila... po vieną tik pirštai, bet ne kumštis. Vienykimės vardan Lietuvos!
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą