2019-04-17

Palestinos informacijos centras: ritualinės palestiniečių žmogžudystės Pesacho proga


„Šviesios ir džiaugsmingos“ žydų šventės „purim“ proga, vykusios prieš kelias savaites, sionistai nužudė penkis paauglius palestiniečius. Už nieką. Tiesiog todėl, kad budeliams reikėjo kraujo, rašoma Palestinosinformacinio centro puslapyje.

Artėja žydų Velykos - Pesach (17-29 balandžio) ir pasirodo pranešimų apie mįslingas palestiniečių mirtis. „Izraelio“ okupacinės karinės pajėgos pranešė palestiniečių pusei, kad arabas paauglys, kuris jų buvo sužeistas neva už bandymą prasiskverbti į 1948 metais okupuotas palestiniečių teritorijas, mirė.

„Vietos šaltinis Rafache, pietinėje Gazos sektoriaus dalyje, berniuko gimtame mieste, perduoda jų žodžius: 16- metis Isachak Ešteivi numirė nuo žaizdų, gautų prieš dvi savaites, „nadant neteisėtai kirsti Gazos sieną““, - rašoma biuletenyje ir nurodoma, kad šiuo metu Izraelio „okupantai negrąžina 12 palestiniečių kūnų, įskaitant ir Ešteivi, kurie buvo nužudyti prie Gazos sektoriaus sienos nuo Didžiojo sugrąžinimo Maršo pradžios 2018 metų kovo 30 dieną.“ Manoma, kad lavonai „negrąžinami, kad nuslėpti jų išniekinimo pėdsakus, nes žudikai juos išmėsinėjo organams. Apie tai, kad tokia praktika – įprastas reiškinys „Izraelio armijai, prieš kelis metus papasakojo specialiame tyrime švediškas laikraštis „Aftonbladet“.Nuo Didžiojo Maršo pradžios sionistiniai okupantai nužudė 279 Palestinos arabus. Sužeistų – virš 31 000 žmonių, apie 500 iš kurių yra sunkios ir kritinės būklės. Dešimtims žmonių yra amputuotos galūnės dėl snaiperių naudojamų sprogstamų kulkų. Judėjų šventė „pesach“ - balandžio 19. Saugokite vaikus, nepalikite jų be priežiūros! Priminsime, būtent per „pesach“ daugiau kaip prieš šimtą metų buvo rituališkai ir žvėriškai nužudyta Kijevo vaikas Andriuša Juščinkis...“Kijevo dvasinės mokyklos mokinio Andriušos Juščinskio nužudymo byla

Leidyklos „Rusų idėja“ portale apie šią ritualinę žmogžudystę rašoma, kad 1911 metų kovo 12 dieną Andriuša Juščinskis išėjo iš namų ir pradingo. 1911 metų kovo 20 dieną jo kūnas, visas subadytas, buvo rastas už šešių varstų nuo jo namų Zagorovščinoje, vienoje iš ten esančių olų. Tardymas ir ekspertizė nustatė, kad Andrėjus buvo nužudytas kovo 12 dieną Beilio ir dar kelių žydų, jiems priklausiusio plytų fabriko teritorijoje, kur buvo slapta sinagoga. Nustatytas beveik pilnas kūno nukraujinimas. Visos žaizdos, tarp jų ir į kaukolės kaulus prasiskvebiančios, į smegenis, suplėšė išimtinai jautrų smegenų apvalkalą, - padarytos gyvam esant, kada berniukas buvo stovimoje būsenoje, aštriu dūrenčiu įrankiu, tiksliau batsiuvio yla. Iš dešinės pusės smilknio srityje padaryta 13 dūrių su ta yla. Burna buvo užkimšta. Žudikai buvo keli. Vaiko kūnas rastas su 47 žaizdomis, pusiau išrengtas, su surištomis už nugaros rankomis.

Tyrimas vyko virš dviejų metų. Jis pripažino berniuko nužudymo faktą. Įrodyti asmeninę Mendelio Beiliso kaltę įkalčių nepakako. Prisiekusiųjų balsai pasidalino 6 ir 6. Beilio byloje buvo iškeltas klausimas dėl istorinės krikščionių kraujo naudojimo religiniuose žydų ritualuose.


Straipsnyje aprašoma pasaulio žydijos reakcija į procesą. Ciruojamas 1913 metų pranešimas Vienoje leidžiamame laikraštyje „der Hamme“: „Rusų vyriausybė nutarė surengti žydų tautai generalines kautynes Kijeve. Nuo šios titnikos kovos baigties priklauso likimas – jūs manote, žydų tautos? O ne, žydų tauta nenugalima – ant kortos pastatytas likimas rusų valstybės. Būti ar nebūti? – taip keliamas klausimas. Rusų vyriausybės pergalė bus jos pabaigos pradžia...“

„New York Times“ rašė: „Viso pasaulio žydai paskelbė Rusijai karą...“

Procesas parodė nepasiruošimą Rusijos Imperijos teisėsaugos organų tokiai masinei atakai. „Stebin, kad daugumas žydų pusės nusikaltimų, surištų su Kijevo procesu (valdininkų papirkimas, sumušimai ir bauginimai liudininkų, gausūs melagingi liudijimai), nebuvo teismo išskirti į atskirą bylą!“, - rašoma straipsnyje. Pažymima, kad nebuvo patrauktas atsakomybėn Šneersonas, esant visiems įkalčiams prieš jį, jo melagingus parodymus.

Reikia pažymėti, kad po revoliucijos Stalinas išvarė visus žydų sektantus iš Sovietinės Rusijos. Jie sugrįžo tik Gorbočiovo perestrojkės laikais (http://hodos-video.com/).

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą