2019-10-05

PILIEČIŲ MITINGO „DĖL VYČIO IR LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ATMINTIES ĮAMŽINIMO VILNIUJE“ REZOLIUCIJA


J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui
Respublikos Vyriausybės ministrui pirmininkui
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir kultūros komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui
REZOLIUCIJA
PILIEČIŲ MITINGO „DĖL VYČIO IR LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ATMINTIES ĮAMŽINIMO VILNIUJE“, 2019 m. rugsėjo 10 d., Lukiškių aikštė
Vilniaus miesto tarybos sprendimas panaikinti K. Škirpos alėjos pavadinimą ir mero R. Šimašiaus teisinis nihilizmas pašalinant J. Noreikai-Generolui Vėtrai skirtą atminimo lentą yra atviras ir įžūlus bandymas klastoti Lietuvos laisvės kovų istoriją, siekiant galutinio tikslo – ją visiškai ištrinti iš visuomenės atminties ir formuoti piliečių sąmonę pagal sovietinę ir putiniškąją propagandą - tai išpuolis prieš Lietuvos valstybę, jos saugumą ir Nepriklausomybę. Lietuvos istorinės atminties menkinimas ir istorijos politikos nebuvimas visais renkamosios ir vykdomosios valdžios lygiais pasireiškė ir sprendžiant valstybinės reikšmės Lukiškių aikštės sostinėje monumento sukūrimą ir pastatymą. Šiuo klausimu taip pat pasireiškė aktyvi Vilniaus mero veikla: nors dėl šio konkurso vyksta teismų procesas, tačiau Vilniaus taryba ir meras skiria neįteisintam autoriui apie 33 tūkst. eurų vadinamo bunkerio statybai. Nemokšiški ir neteisški Vilniaus miesto tarybos ir mero veiksmai iškelia pragaištingus Lietuvos valstybingumui geopolitinius padarinius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostata, kad Lietuvos valstybėje teisingumą vykdo tik teismas, todėl jokia esama visuomeninė komisija ar politinė partija negali keisti ar iškraipyti faktų apie Lietuvos laisvės kovų didvyrius, ypač apie tuos, kurie yra pripažinti valstybės lygmeniu ir kuriems yra suteikti valstybiniai apdovanojimai. Kadangi šie Vilniaus tarybos ir mero veiksmai rodo, kad sostinės valdžia vykdo ir atvirai įgyvendina Rusijos valstybės istorijos politiką koncentruodami dėmesį į 1941 m. Birželio sukilimo ir vadovų menkinimą bei Laikinosios Lietuvos Vyriausybės Birželio 23 d. Akto "Apie Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą" iš istorijos trynimą, kyla būtinybė Prezidentui ir Seimui pripažinti šį Aktą Lietuvos valstybės teisės aktu. Tai taptų teisėtu atkirčiu Rusijos putiniškajai propagandai ir atitiktų 2009 m. Europos Parlamento Rezoliucijos „Europos sąžinė ir totalitarizmas“ nuostatoms. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Vilniaus mero ir tarybos veikla prieštarauja 2009 m. EP priimtos Rezoliucijos reikalavimams, kurie nurodo, jog "nė viena politinė institucija ar politinė partija (pastaroji „Laisvės partijos“ veikla) neturi išskirtinės teisės interpretuoti istoriją ir šios institucijos ar partijos negali teigti kad jos interpretuoja objektyviai, kadangi neteisingos istorijos interpretacijos gali skatinti faktų neigimo politiką, taigi kurstyti neapykantą <...>.“
Reikalaujame:
1. Seimą, pripažįstant Lietuvos valstybės tęstinumą, paskelbti Laikinosios
Lietuvos Vyriausybės 1941 m. birželio 23 d. Deklaraciją "Dėl Lietuvos
Nepriklausomybės atstatymo" Lietuvos valstybės teisės aktu.
2. Valstybinės reikšmės Lukiškių aikštėje (kažkodėl atiduota spręsti Vilniaus
savivaldybei?) pastatyti Vyčio ir Lietuvos laisvės kovų atminties įamžinimo monumentą atvaizduojantį 1863 sukilimo didvyrius, 1919-20 m. Nepriklausomybės karų savanorius-karius, 1941 m. sukilimo ir Laikinosios vyriausybės bei 1944-54 m. partizaninio karo prieš sovietų okupantus vadus. Monumente būtina paminėti Lietuvos karalystės ir Didžiosios kunigaikštystės įžymiuosius mūšius, išgelbėjusius Vidurio ir Vakarų Europą nuo mongolų-totorių antplūdžio, Oršos mūšį prieš Maskvos kunigaikštystę, Chotino mūšį prie Dniestro ir Vienos mūšį, kur buvo išgelbėta Europa nuo islamo nešėjos Osmanų imperijos.
3. Vilniaus miesto tarybos sprendimas dėl K. Škirpos alėjos pavadinimo keitimo
ir mero R. Šimašiaus teisiškai nihilistinis J. Noreikai-Generolui Vėtrai atminimo lentos pašalinimas vertintinas kaip antivalstybinės ardomosios veiklos aktai. Dėl minimų veiklų ir 2009 m. EP rezoliucijos pažeidimoTarybos sprendimas turi būti atšauktas. Lietuvos valstybę menkinantis ir su Rusija kolaboruojantis meras privalo atsistatydinti arba turi būti atstatydintas. Vadovaudamasi Konstitucija Vyriausybė privalėtų Lietuvos sostinės (tai nėra eilinė savivaldybė) tarybą paleisti ir įvesti tiesioginį valdymą bei paskelbti naujus rinkimus.
4. Privalo būti sukurta ir nuosekliai vykdoma tautos ir valstybės ilgalaikius
strateginius bei saugumo ir išlikimo interesus atitinkanti valstybinė istorijos
politika. Kuo greičiau priimti atitinkantį Lietuvos valstybės interesus istorijos
politikos įstatymą ir jį įdiegti švietimo sistemoje.
5. Priimti Lietuvos sostinės įstatymą, adekvatų Lietuvos valstybės istorijos
politikai.
Rezoliucija priimta piliečių mitingo „Dėl Vyčio ir laisvės kovų atminties įamžinimo Vilniuje" dalyvių, įvykusio Vilniuje, valstybinės svarbos Lukiškių aikštėje 2019 m. rugsėjo 10 dieną.


Mitingo organizatorė Astra Genovaitė Astrauskė
Tel. 8 60845772; el. p. astra.genovaite@inbox.lt

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Vilniaus sk. vadovas Vladas Turčinavičius
Tel. 868346610; el. p. vladas.galindas@gmail.com

Mitingo organizatorius Algis Avižienis
Tel. 868648156; el. p. algisavizienis1900@hotmail.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą