2019-11-05

Nuodėmingas buvusio KGB-isto sapnas apie Šventų žmonių gyvenimą (feljetonas)


Gavau e-laišką iš savo seno pažįstamo, buvusio aukšto KGB karininko, kuris po to, kai į Maskvą buvo išvežta jo byla, o Tata ėmė už ausų tampyti smulkius agentėlius, tapo ne tik Lietuvos patriotu, bet ėmė lankytis kiekvieną sekmadienį bažnyčioje.

Vienintelė jo bėda yra ta, kad susidvejinus jo asmenybei, susidvejino ir jo sapnai. Vieną naktį jis sapnuoja Karlą Marksą su Fridrichu Engelsu, o kitą naktį jam pasirodydo Jėzus, apaštalų apsuptyje, ir pan.

Prieš visų Šventųjų dieną, jis sapne regėjo popiežių Bergoglio ir vieną Lietuvos kardinolą. Vos prabudęs, užrašė ir atsiuntė man savo sapną.


Štai jis:

Bergoglio: „Ar žinai kodėl Tamstai, jau "nereikalingam" pagal amžių, aš dovanoju kardinolystę?“

Kardinolas: „Girdėjau, kad už KGB man paruoštą kankinystę, po to kai apsilankėte buvusiame KGB pastate, kuriame Jus ir mane suartino KGB kančia. Apie tai aš net per LRT kalbėjau, kad ši dovana man už KGB kankinystę skirta, nes bažnyčiai aš vargu ar jau ką naudingo bepadarysiu.
Juk ir Šventame rašte sakoma, kad nėra to blogio, kuris neišeitų į gerą, kaip Balaamo asilė pranašavo!
Bergoglio: „Tai va, man ir reikia tokių drąsių kankinių, kaip pats, kuris žiauriai kankintas lagerio virtuvėje - persivalgymu, kad ilgai dar tamsta būtų galima pasinaudoti...
Reikia man ypatingai tokių kardinolų, kurie vis dar stipriai tikinčioje Lietuvoje, imtųsi radikalių perversmų mano kuriamoje postkatalikiškoje bažnyčioje. Aiškią matau persvarą, nes virš 128 kardinolų ir vyskupų balsavo, kad nori moterų (celibato panaikinimo), o tik 41 dar vis nori gyventi be jų.
Kristaus pasekėjau, Ar pažadi?“

Kardinolas: „PROMITO - PAŽADU.“
Bergoglio: „Tai pirmyn, Bažnyčios reformų vardan!“ 
Kardinolas: „Pirmuosius reformų vaisius jau skinu Kauno katedroje, kai Romos katalikų apeigų kryžius prie altoriaus, kur priekyje sėdėjo trys kitatikiai, buvo pakeistas kitatikių kryžiumi. Po apeigų greitai viskas buvo atstatyta.

O ten, kur yra Tabernakulis altoriuje, kuriame turi būti centre išryškinta JHS - Jesus Hominem Salvator (Jėzus Žmonijos Gelbėtojas) sėdėjo naujas gelbėtojas kardinolas su specialiai išaukštintu kėdės atlošu, kad Tabernakulio nesimatytų.


Bažnyčią griaunu sėkmingai. Kunigai aptarnauja po tris parapijas, į kunigų seminariją įstojo tik 9 auklėtiniai. Nelabajam padedant, sėkmingai susidorota su šetonui neparankia kardinolo V. Sladkevičius praktika, kai seminarijoje Kaune buvo 230 auklėtinių, atsidarė seminarija Vilkaviškio vyskupijoje, Vilniaus, Telšių vyskupijose.

Prašau perduoti šviesos kunigaikščiui, Jūsų draugui, kad sparčiai vyksta bažnyčių tuštėjimas, o bažnyčia tampa religinių paslaugų teikėja, neoliberalia laisvosios rinkos įmone.

KGB šūvis į Šventą Tėvą Joną - Paulių II Romos aikštėje anuomet pataikė, o dabar pasiekė tikslą!“
Pažįstamo laiškas apie jo sapną buvo toks tikroviškas. Juk mes, nepriklausomos Lietuvos piliečiai, buvusį komunistų partijos sekretorių, KGB formalų viršininką, rinkome Lietuvos prezidentu, o prabėgus kuriam laikui ir vėl rinkome prezidente partinės mokyklos sekretorę, galimai KGB aukšto rango agentę.

Teisi buvo Balaamo asilė. Darbas KGB ir tarnavimas anuomet okupantams Lietuvoje vis dar labai vertinamas, tad nenustebsiu, kad mano pažįstamas įkurs Lietuvos gelbėtojų-patriotų partiją, pasikvies priedangai kokį nupuišusį ekssąjūdietį ir veršis į seimą. Ten gi tokių, su KGB uodegomis, jų vaikų ir anūkų - ne vienas, todėl ir Lietuva taip sparčiai naikinama, todėl ir prireikė jau kunigus importuoti iš užsienio, net iš Vietnamo. Apie tai ne taip senai arkivyskupas Gintaras Grušas pasakojo.

O gal juos, tuos kunigus vietnamiečius, importuos refrižeratoriuose, užšaldytus, kaip nesenai Anglijoje nutiko?

Atšildai, prireikus, po vieną vietnamietį kunigą ir įdarbini Vilniaus bažnyčiose, tegul čia suvežtus „pabėgėlius“ aptarnauja, o dar užsilikusius kunigus lietuvius veji į nykstančias užkampių parapijas. Kam lietuviai Lietuvoje? Sorošas to nenumatė.

Postkrikščioniška satanistinė bažnyčia "globalioje Lietuvoje". Fantastika!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą