2019-11-05

Pi-news: Merkel juodašimtininkai nori uždrausti įsigyti auksą be asmens liudijimo


Po Spalio revoliucijos buvusioje Rusijos imperijoje komunistai iš žmonių atėmė auksą. Dabar iš žmonių auksą ruošiasi atimti liberastinė ES imperija. Priežastis paprasta. Esant neigiamoms palūkanoms, kurias įvedė Europos centrinis bankas, siekdamas išgelbėti nuo bankroto pietines eurozonos valstybes, žmonėms neapsimoka laikyti pinigus bankuose, nes jie ne tik negauna procentų už pinigų skolinimą, bet indėlininkams tenka primokėti iš savo kišenės, kad bankas suteiktų malonę čia deponuoti jų pinigus.

Esant didžiulei infliacijai eurozonoje, kurią stebime ne iš melagingos statistikos, bet iš prekių ir paslaugų kainų augimo, ir faktinei pinigų eksproprijacijai, žmonėms, siekiantiems išgelbėti savo santaupas, lieka dvi išeitys: nekilnojamas turtas ir auksas.


Buvusi komunistė ir VDR Štazi agentė Angela Merkel ir jos degraduojančios CDU partijos chunta sugalvojo trukdyti žmonėms bėgti iš juos apvaginėjančių bankų. Ryt Bundestagas svarstys įstatymą, pagal kurį Vokietijoje bus nuo 2020 metų galima pirkti auksą didesnei už 2000 eurų sumai tiktai pateikus asmens identifikavimo dokumentą. Prieš tai dokumentų reikėjo tik įsigyjant fizinio aukso didesnei už 10000 eurų sumą.

Žmonėms yra meluojama, kad taip norima kovoti su pinigų plovimu. Portalas Pi-news atkreipia dėmesį, kad lig šiol minėtas apribojimas padėjo išaiškinti vos kelis piktnaudžiavimo atvejus. Visi supranta, kad naują įstatymą Merkel „juodašimtininkai“ priims su vieninteliu tikslu, uždaryti vokiečius elektroninių pinigų koncentracijos stovykloje.

Tik laiko klausimas, kada Lietuvos kolonijinė adminisracija ims riboti fizinio aukso pardavimą Lietuvoje.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą