2020-01-15

Andrius Kulikauskas yra galimai aferistas ir antisemitizmo kurstytojas


Sunku patikėti, kad studentams paskaitas skaito galimai psichinės sveikatos problemų turintis Andrius Kulikauskas, dezinformuojantis visuomenę ir užsiimantis antisemitizmo kurstymu.

Savo išvadas aš pagrįsiu faktais.

Netoli dabartinių Sporto rūmų, priešais Gedimino pilį buvo žydų kapinės. Sovietmečiu jas likvidavo, o žydų palaikus 1950 metais perkėlė į naujas Šeškinės žydų kapines.Prof. Eugenijus Paliokas laiške man parašė, kad „Lygiai tais pat 1950 metais poros tūkstančių „Žaliojo tilto“ 1655 08 08 mūšio gynėjų, LDK karių, palaikai, nukasant pilkapį prie II Pasaulinio karo sugriauto ir 1952 atstatyto su sovietinėm skulptūrom, buvo konvejeriu sumesti į Nerį.“

Toje vietoje, kurioje buvo žydų kapinės, yra pastatytas paminklas. Pažymėta Vilniaus Gaono palaidojimo vieta.

Vilniaus Gaono biografijoje pasakojama, kad jis 1780 metais iš Vilniaus bandė emigruoti į Erec-Izraelį, pasiekė Karaliaučių, bet dėl nežinomų priežasčių sugrįžo į Vilnių. Gaonas mirė Sukkot šventės metu, 1797 metais, po rusų kariuomenės įžengimo į Lietuvą.

Gaoną palaidojo Šnipiškėse, dešiniajame Neries krante, priešais Gedimino Pilį. Kapinės buvo uždarytos 1930 metais, o 1949-1950 metais likviduotos. Dvasinio lyderio palaikai buvo perkelti į rūsį naujose žydų kapinėse Šeškinėje. Ten pat buvo palaidota jo žmona ir sūnus.

Dabar pacituosiu, ką rašo Vilniaus universiteto lektorius Kulikauskas straipsnyje „Vilniaus Gaono metais Vilniaus Sporto rūmai taps Vilniaus stigma“.

„2020 metais, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais, Vilniaus sporto rūmai taps Vilniaus stigma, visų Lietuvos ir pasaulio disidentų susirinkimo vieta, visų pasaulio skaudulių įvaizdžiu. Jos taps smirdinčiomis nukryžiuoto Jėzaus kojomis, prie kurių galėsime prisiglausti, išsiverkti, susiprotėti, jas išbučiuoti.“ (…)

Kulikauskas kviečia „disidentus“ protestuoti, „kad laisva Lietuva neišniekintų seniausių Vilniaus žydų kapinių, kaip kad jas išniekino Sovietų Sąjunga, ant jų pastatydama Vilniaus Sporto rūmus. Melsime Dievą, kad Lietuvos vyriausybė, Turto bankas, Vilniaus miesto taryba ir Lietuvos žydų bendruomenė atsisakytų savo sumanymo Vilniaus Sporto rūmus paversti Konferencijų ir kongresų centru.“

Kam įdomūs šito neadekvataus demagogo svaičiojimai, gali su jai susipažinti minėtame straipsnyje.

Mano nuomone, Andrius Kulikauskas galimai yra psichikos ligonis, arba piktybinis nesantaikos tarp lietuvių ir žydų tautų kurstytojas.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą