2020-02-25

Apipjaustyta V.Landsbergio biografija ir hutspa (חוצפּה)


Šiam pamąstymui mane įkvėpė Prof. Povilo Gylio straipsnis „Amputuota Landsbergio biografija.“

Autorius į dienos šviesą dar kartą išvilko 30 metų Lietuvą naikinusio „Dėdulės“ biografijos dalį, kuri, jo žodžiais, buvo „amputuota“.

Prof. Povilas Gylys primena „amputuotus“ biografijos faktus:

„Vytautas Landsbergis 1952 metų pavasarį įstojo į stalininį komjaunimą (tuo metu dar kai kur veikė rezistencijos židiniai), kad po kelerių metų jis pradėjo dėstyti tuometinės Konservatorijos (dabar Muzikos ir teatro akademija) Marksizmo leninizmo katedroje ir dėstė ten socialistinio realizmo teoriją. Kol kas niekas nepaneigė ir to, ką yra viešai pareiškęs neseniai miręs KGB majoras Gulbinas, daug metų prižiūrėjęs Lietuvos kultūros ir meno darbuotojus. Jo teigimu, V.Landsbergis turėjo slapyvardį Dėdulė.“

Gylys primena ir kitą „amputuotą“ Landsbergio biografijos „perlą“, „teisme neužprotestuota pikantiška V.Landsbergio biografijos detalė - jo suolo draugas Aloyzas Sakalas sakosi matęs saugumo pažymą, kurioje sakoma, kad A.Sakalas buvo suimtas ir nuteistas remiantis V.L. skundu.“

„Persikelkim į Sąjūdžio laikus. Čia irgi lengvai atrasime pikantiškų faktų. Pavyzdžiui, niekieno nekankinamas A.Medalinskas liudija, kad prof.V.Landsbergis į Steigiamąjį Sąjūdžio susirinkimą atėjo vietoj savo sūnaus V.V.Landsbergio. Tai leidžia teigti, kad pats patekimas į Sąjūdžio lyderių grupę nebuvo skaidrus. Kaip ir negerą kvapą skleidžiantis yra Sąjūdžio lyderio posto uzurpavimas, pastumiant Romualdą Ozolą. Naiviems sąjūdiečiams tylint.“

Prof. Povilas Gylys šią „Dėdulės“ biografijos redakciją vadina „amputacija“. Aš manau, kad žmogui su žydiška pavarde labiau tinka biografijos sutrumpinimą pavadinti „apipjaustymu“.
Prieš kurį laiką V.Landsbergis Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky išvadino „žydelka“. Negražu, sakyčiau, žmogui, įvairiais valstybės apdovanojimais apsidovanojusiam, dar ir žydišką pavardę nešiojančiam, taip pravardžiuoti moterį. Tačiau aš manau, kad tai buvo noras prieš nelabai sąmoningus lietuvius pasirodyti „saviškiu.“ Kažkada pavyko „Dėdulei“ lietuvius apgauti „apsipjausčius“ biografiją, patiko, pabandė dar kartą. Toks apgaulingas manevras, tokia įžūli apgavystė, turi žydišką pavadinimą - „Hutspa“.

„Hutspa“ (iš jidiš חוצפּה hutspe, „įžūlus“, kilo iš hebrajų kalbos žodžio חֻצְפָּה) – žydams būdinga charakterio savybė, apytikriai apibūdinama kaip įžūlumas ar nachališkumas, peržengiantis ribas to, ką nežydai nepajėgia įsivaizduoti ir skaito neįmanomu.

Patiems žydams hutspa reiškia ypatingą drąsą (cinišką įžūlumą) ir tai vertina kaip teigiamą savybę, todėl hutspa nešiotojai elgiasi taip, lyg jiems nerūpi, kad jie neteisūs. Kitose tautose sąvokos „hutspa“ nėra, jos analogijos nėra ir kitose kalbose. Hutspa taip pat apibūdinamas kaip „ypač ciniškas, niūrus, įžūlus melas“, „cinizmo ir arogancijos viršūnė, paralyžiuojanti oponentą“.

Ne žydų visuomenėje „hutspa“ yra apibūdinama kaip nepaprastos arogancijos, įžūlumo, grubumo, pykčio ir nepakantumo aplinkiniams savybė. https://traditio.wiki/Хуцпа 

Ar ne iš Hutspos auga „Dėdulės“ įžūlaus melo ir apgaulės šaknys?


Nuorodos:

Delfi nuotrauka.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą