2020-06-12

Gal Arkivyskupas Grušas pasitraukė į pogrindį, jei nepamatė satanistų orgijos Katedros šventoriuje?Aš visada maniau, kad arkivyskupo pareiga užsiimti sielovada, ganyti savo kaimenę, ateiti jai į pagalbą sunkią valandą. Birželio 5 dieną mes pamatėme sielovados nebuvimo vaisius: gaujas jaunų satanistų, labai jaunų, bet labai sužalotų. Jie nešė ne šventųjų atvaizdus, o ANTIFA teroristų vėliavas, valstybę ir piliečius įžeidžiančius transparantus, ne Marijos, Lietuvos globėjos, statulą, o didžiulį juodą penį. Tačiau iš rūmų anapus Katedros aikštės nei žodžio, nei maldos, nei palaikymo tikintiesiems. Tik mirtina tyla. O gal ten nieko nebėra, gal arkivyskupas pasitraukė į pogrindį, užsikasė Katedros katakombose, gal sugrįžo į JAV?

Lenkijoje mes matome visai kitą situaciją. Ten bažnyčios hierarchai, nepaisant popiežiaus Pranciškaus kapituliacijos prieš šetoną, vis dar tarnauja Kristaus bažnyčiai, jie ne pogrindyje, jie pirmose gretose kovoje su blogiu, jie gyvu žodžiu skatina tikinčiuosius priešintis raguotajam.

Lenkijos dienraštyje wPolytice rašoma, kad Krokuvos arkivyskupas Marek Jędraszewski Dievo kūno procesijos metu pasisakė prieš „Ideologijas, kurios žemina žmogaus orumą, griauna Lenkijos krikščioniškąją tradiciją" ir pažymėjo: "Šių dienų sunkumus mes priimame kaip mūsų tikėjimo išbandymą“.

„Iš išorės, iš už mūsų šalies ribų kyla grėsmė tiems žmonėms ir institucijoms, kurie, būdami iš tikrųjų susirūpinę dėl tinkamo vaikų ir jaunimo švietimo, nesutinka su žmogaus orumą įžeidžiančiomis ideologijomis, sukurtomis pagal Dievo įvaizdį ir Dievo, kaip moters ir vyro, panašumą.“ - pasakė Jędraszewski.

Arkivyskupas pažymėjo: „Šios ideologijos ataidi aidu ir reiškiasi Lenkijoje. „Tai ypač skaudų, kad jos akivaizdžiai oponuoja daugiau nei 1050 - metei mūsų tautos krikščioniškajai tradicijai, tačiau mes nenorime pasiduoti. Šiuolaikinius sunkumus ir problemas mes vertiname kaip mūsų tikėjimo ir ištikimybės dievui išbandymą.“


Tai ne pirmas Krokuvos arkivyskupo pasisakymas dėl LGBT idelogijos, tačiau ypač šis klausimas aštrus Lenkijoje šiomis dienomis. Birželio 10 dieną šalies prezidentas Andžejus Dūda pasirašė „Šeimos kortos“ įstatymą, kuris turi apsaugoti tradicinę šeimą ir vaikus nuo žalingos LGBT ideologijos. Prezidento žodžiais, įstatymas skirtas apsaugoti tradicinę šeimą ir vaikus kaip pagrindinį socialinį institutą, kuriam vis daugiau grėsmių sukelia LGBT ideologija.

„Šeima yra bet kurios valstybės egzistencijos pamatas, nes šeima yra pagrindinė struktūrinė visuomenės grandis. O juk be visuomenės valstybė negali egzistuoti“, - pažymėjo prezidentas Duda.

Sekančią dieną prie Lenkijos prezidento rezidencijos susirinko saujelė LGBT atstovų, nepatenkintų, kad nuo šiol jiems bus sunkiau Lenkijos vaikams ir jaunimui skleisti savo žalingą ideologiją, įsisavinti užsienio sponsorių pinigus.
Wpalytice pažymėjo, kad LGBT akcija „Disko vaivorykštė prie rūmų“, kurią LGBT aktyvistai, nepatenkinti „Šeimos kortos“ įstatymu, surengė prie prezidento rūmų birželio 11 dieną, kai krikščioniškoje Lenkijoje vyko Dievo kūno pagerbimas, nesulaukė visuomenės palaikymo, nors akcijos rengėjai „tikėjosi visai kitokios šios kompanijos kulminacijos“.

Nuoširdžiai pavydžiu lenkams jų prezidento, premjero, seimo, bažnyčios hierarchų, kurie tinkamai atlieka savo pareigas ir myli savo Tėvynę.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą