2020-08-31

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mano, kad universitetų autonomija - indulgencija diskriminuoti lietuvius ir švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus


Prieš dvi savaites informavau ŠMSM apie straipsnį „Klausimas Sveikatos apsaugos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms: Kodėl pažeidžiama Lietuvos Konstitucija ir lietuviai diskriminuojami baltarusių atžvilgiu? Dr.Algimantas Lebionka kalbina advokatą dr.Antaną Bartusevičių“, paskelbtą portaluose www.manolietuva.com ir www.lebionka.blogspot.com:

https://manolietuva.com/?p=3554

http://lebionka.blogspot.com/2020/08/klausimas-sveikatos-apsaugos-ir.html

Šiame straipsnyje pateikiamas kvalifikuotas įvertinimas antikonstitucinės Sveikatos apsaugos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų veiklos, pateikiami faktai, kad šios įstaigos pažeidžia lygiateisiškumo principą, diskriminuoja Lietuvos piliečius Baltarusijos piliečių atžvilgiu, suteikdamos jiems nemokamą mokslą ir stipendijas, juos nemokamai gydydamos, kai Lietuvos piliečiams šios paslaugos pastaruoju metu tapo praktiškai neprieinamos.

Rugpjūčio 31 dieną gavau ŠMSM atsakymą:

Laba diena

 Atsakydami į Jūsų laišką, informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalyje ir  Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje aukštosioms mokykloms suteiktą autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve, aukštosios mokyklos pačios  savo statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus, nustato studijų tvarką, skiria stipendijas studentams iš savo ar rėmėjų lėšų.

Pagarbiai

Danguolė Baliukynienė

Informacinių sistemų ir
dokumentų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Aš manau, kad ypač žemos kvalifikacijos ŠMSM ministerijos vyriausioji specialistė net neperskaitė aukščiau mano minėto straipsnio, kuriame advokatas dr.Antanas Bartusevičius rašė:Šiandien išgirdome dar vieną džiugią žinią: Lietuvos studentija gaus dar mažiau stipendijų studijoms, nes mūsų „turtingi“ universitetai kitos valstybės piliečiams – baltarusiams studentams siūlys nemokamas studijas. (In.: L.rytas.lt, 2020-08-21). Vakar Vilniaus Universitetas informavo siūlysiantis baltarusių studentams nemokamas studijas. Puiku! Atsieit taip siekiama išreikšti solidarumą ir paremti kaimyninės šalies demokratiškumo siekius. Prieš trisdešimt metų, penkiasdešimt metų girdėjome tokius lozungus ir šūkius. SSRS gelbėjo visa pasaulį nuo varguolių. Vilniaus Universiteto rektoriaus Rimvydo Petrausko nuomone, gabiausiems priimtiems studentams pirmaisiais studijų metais bus mokama 200 eurų dydžio stipendija. Visu jų studijų kaštus prisiims Vilniaus Universitetas. Nuostabu! Rektoriaus nuomone, Vilniaus Universiteto istorija glaudžiai susijusi su baltarusiškos tapatybės formavimusi, bei tautų bendryste, nes sieja bendra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės praeitis ir tai galėtų būti Lietuvos ir Baltarusijos visuomenes siejantis pagrindas. (Mūsų pastaba: Tai jau tikrai, nes juk sovietinės Baltarusijos istorikai seniai teigia, kad visi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karaliai ir kunigaikščiai – baltarusiai.) Kaip gi tada su LR konstituciniu aktu 1992 m. birželio 8 d. Nr. 1-2622, pasirašytu senojo V.Landsbergio? Kai buvo nutarta: puoselėti abipusiškai naudingus ryšius su kiekviena valstybe, anksčiau buvusia SSRS sudėtyje, tačiau niekada ir jokiu pavidalu nesijungti į jokias sandraugas. Šiuo atveju Lietuvos valstybė pasišovė būti naudinga ir paremti nedemokratinę valstybę savo maloninga labdara, nors tos valstybės Prezidentą pirmoji Pasaulyje įvardino kaip neligitimų. Tuo pačiu, valdžioje esantieji, pamiršo LR Konstitucijos 5 str.: “Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms”). Konstitucijos 29 str.: „Įstatymui (…) valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“). Konstitucijos 40 str.: „Aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija“; Konstitucijos 41 straipsnis: „Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas“); Konstitucijos 45 str.: „Piliečių tautinės bendrijos savo tautinės kultūros reikalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą tvarko savarankiškai. Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą“).

Šiuo atveju, Lietuvos valdininkija, ignoruodama Konstituciją ir principą, kad visų pirma – Lietuvos piliečiai, mūsų studentus palieka be grašio, o likusias visas negausias lėšas skiria kitos valstybės studentų privilegijuotam finansavimui. Tai neteisinga ir amoralu.

Arba tai galima interpretuoti taip, kad Lietuvos autonominės aukštosios mokyklos tokios turtingos, kad gali išlaikyti įvairių valstybių migrantus? Tai ko nuolat verkšlena, kad niekam neturi pinigų? Pasirodo, kad turi. Pamiršdamos savuosius piliečius ir palikdamos juos su ubagiškai ištiesta ranka.

Manyčiau, šiuo atveju Lietuvos valdininkai ir Vilniaus Universiteto istorikas rektorius praleido gerą progą patylėti.“Komentarų nėra:

Rašyti komentarą