2020-09-15

JAV kariuomenėje karius įtikinėja, kad jie serga „toksiniu vyriškumu“ (video)

 JAV kariuomenę paralyžiuoja demokratų brukama skandalinga kritinė rasinė teorija. Apie tai papasakojo Fox news žurnalistas Tucker Carlson savo naktinėje laidoje.

Radikali kritinė rasinė teorija diegiama visose JAV ginkluotose pajėgose, pareiškė interviu Fox News City Journal redaktorius Chris Rufo. Jo žodžiais, su amerikiečių kariškiais yra vykdomi „toksinio vyriškumo“ ir „mikroagresijos“ treningai, kas naikiną jų pasitikėjimą. Tai sukelia pavojų JAV nacionaliniams saugumui, perspėja Rufo.Šokiruojančiai daug Pentagono aukščiausių karininkų, matomai, simpatizuoja radikaliai-kairioms socialinėms teorijoms. Šokiruojančiai daug! Gynybos ministras Mark Esper tikrai iš jų tarpo. Net tarp uniformuotų kariškių, pagal naujas apklausas, prezidento reitingas žemas. Tai yra kairiųjų planai pasiteisino, klausimas tik tai, kodėl jie taip ryžtingai siekia kontroliuoti mūsų kariškių protus, Priežasčių gali būti daug, bet visos jos negeros. City Journal žurnalistas Chris Rufo buvo pirmasis, kuris papasakojo apie šią istoriją. Mes džiaugiamės, kad jis vėl su mumis. Ačiū, kad radote laiko mums, Chrisai. Ir sveikinu jus su tuo, kokiu sėkmingu ir naudingu buvo jūsų reportažas. Aš manau, tai Amerikos naudai.

Papasakokite mums, iki kokio laipsnio šie nuodai išplito mūsų ginkluotose pajėgose.

Chris Rufo, City Journal: Aš jums pasakysiu, kad jie prasiskverbė visur. Kritinė rasinė teorija gimė akademiniuose sluoksniuose, išplito dėka humanitarinių federalinių struktūrų. Bet per paskutines 72 valandas aš gavau dešimtis informacinių pranešimų, kariškiai pasakojo apie treningus, apie „mikroagresiją“, apie „toksinį vyriškumą“ ir kitas pagrindines kritinės rasinės teorijos sąvokas.

Prieita iki to, kad karo akademija Vest-Pointe reikalauja iš kadetų perskaityti vadovėlį „Kritinė rasinė teorija: įvadas“ pagal karo vadų ruošimo programą. To jau neslepia, tai daro pagrindinio mokymo plano dalimi mūsų kariniuose institutuose. Ir tai daroma įžūliai ir beveik visur.

Kai tai vyksta ginkluotose pajėgose, tai dar blogiau, negu kada tai vyksta Amerikos korporacijose ir kitose valstybinėse struktūrose. Todėl kad ginkluotosios pajėgos – savo esme totalitari struktūra, kur viskas diktuojama iš viršaus. Taip ir turi būti, kitaip bus neefektyvu. Jeigu jūs eilinis, arba seržantas, arba net jaunas karininkas, jūs negalite pasakyti: „Aš pasuoju, aš nenoriu tame dalyvauti“. Tai yra privaloma tiesiogine prasme.

Chris Rufo: Taip ir yra. Ir aš galvoju, kad pagrindinė problema tai, kada jūs mokote mūsų kareivius... Tai žmonės, kuriuos reikia mokinti naudoti letalinę jėgą, tai turi būti kariai saugantys mūsų šalį, o jūs mokote juos, kad jie serga „toksišku vyriškumu“, jūs bandote sumenkinti jų savivertę, jų jėgos jausmą. Po kurio laiko tai sukels pavojų Jungtinių Valstijų saugumui.

Aš skaitau, broblema tame, kad aukščiausia vadovybė, Gynybos ministerijos vadovybė, per baili, kad priešintis kritinei rasinei teorijai. Kaip jie priešinsis Kinijos režimui ir rimtiems JAV priešininkams visame pasaulyje?

Jie per silpni paaiškinti, kad karą Afganistane laikas pabaigti. Reikia pareikalauti šių žmonių atsakomybės! Aš taip manau. Bet leiskite sužinoti... Jūs juk nušviečiate šią temą. Ar jums žinoma, kad koks pulkininkas ar generolas tuo skustusi ir sakytų: „Palaukite, tai neįeina į mūsų pagrindinę misiją“.

Chris Rufo: Taip, žinoma. Yra murmėjimas privačiuose pokalbiuose. Tačiau aš jums pasakysiu, kad direktyvos ateina iš pačio viršaus, jos ateina iš aukščiausios vadovybės. Ir, atvirai kalbant, žmonės per daug bijo kalbėti atvirai. Per daug bijo, kad juos apipils kritika ir rasiniais epitetais. Taip kad žmonėms tenka slėptis. Karininkai nutekino man informaciją anonimiškai, nes bijo susidorojimo. 

Ir taip, eiliniai kareiviai ir žmonės akademijose nepatiria dėl to daug entuziazmo, bet tai ateina iš vadovybės. Ir aš manau, kad tai esmė, nes JAV ginkluotose pajėgose neturi viešpatauti panaši ideologija.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą