2021-03-31

Kun. Alfonsas Bulotas. Atimtos Velykos, atimtos Kalėdos


Vyrai, kam jums galvos ant pečių? Ar kad lapų į šikną neprikristų (Žemaičių vyskupas Valančius).

Perskaičiau tokiu pavadinimu straipsnį apie atimtas katalikams teises laisvai naudotis Šventų Velykų ir Šventų Kalėdų tikėjimo laisve. Karantinas. Sveikatos apsaugos ministerija, vyriausybė gali panaikinti kai kurias žmonių teises, tačiau negali drausti tikinčių teisių į naudojimąsi tikėjimo laisve. Todėl Šventas Velykas galima švęsti net miestuose, kuriuose yra karantinas. Tokį teisminį verdiktą Aukščiausiame teisme išgirdo Čilės tikintieji, valdžios veiksmus pavadindami „neteisėtu ir savavališku veiksmu.“ Ar Lietuvos tikintieji gali būti priversti kaip teletabiai žiūrėti per televizijos ekranus, kaip vieni ar kiti dvasininkai, tuščiose bažnyčiose atlieka Šventų Mišių ritualą (Dalyvavimas Šventų Mišių aukoje – betarpiškas dalyvavimas).
Stebėjau Šventų Mišių ritualą Kovo 11 proga vienoje miesto pustuštėje bažnyčioje, kurioje „patriotiškai“ nusiteikę keletas „tikinčiųjų“ susivynioję kaip į audeklą nuo šalčio į trispalvę vėliavą? Kas turi pasakyti ir perspėti, kad su Lietuvos vėliava taip nesielgiama ne tik bažnyčioje bet ir kitose vietose?

Airių kunigas Patric Hughes IrishCatolic.com ( kovo 20d.) praneša, kad kunigas už draudimą aukoti Šv.Mišias (Mišių metu buvo atidarytos bažnyčios durys) nemokės 500 Eurų baudos, bet geriau sės į kalėjimą, naudodamasis savo konstitucine teise, nors ir nepaklūstant „valstybiniams“ vyskupams, kai Dievo reikia labiau klausyti nei žmogaus. „Mes tiesiog negalime atmesti Jėzaus šventoje Eucharistijoje“ ir „pagonių vyriausybės“ neturi diktuoti tikintiems sąlygų. Vienas vilnietis kunigas perskaitė ne savo mintis bažnyčioje, bet Vyskupų konferencijos ir užsipultas žiniasklaidos, prarado Kristaus dvasininko nuovoką, pradėdamas teisintis ir atsiprašinėti.

Verbų sekmadienį bažnyčios apytuštės, tai kodėl nepadaryti Verbų procesijos lauke kaip įprasta. Virusas lauke negyvena. Ar ant tiek bažnyčių bendruomenių, parapijų tikintieji yra kvaili, kai jie kiekvieną sekmadienį auklėjami įtaigiu Kristaus evangelijos žodžiu, netgi dėl smulkmenų dažnai atsiprašydami, kad būtų verti dalyvauto Šventų Mišių aukoje, (ne rituale) mano televizijos ekranuose pavadintu „teletabių“ ritualu, kai kamerai nusisukus, kunigas palieka Šv. Mišių auką ir bėga bumbėdamas necenzūrinius žodžius (kamera nerodo, bet girdi) taisyti kamerą.

Šitą Žemaičių vyskupo M.Valančiaus pasakymą savo parapijiečiams, baisioje caro pasėtoje alkoholizmo epidemijoje, prisiminiau todėl, kad vienoje televizijos laidoje, buvo parodyta gausi ką tik išrinkto iš Žemaitijos Prezidento G.Nausėdos asmeninė senų knygų kolekcija ar biblioteka ir manau labai tiktų kaip tik dabar atverti tų senų vyskupo M. Valančiaus raštų ir leisti įsiprotinti, patarėjams, valdžios vyrams, kaip jis be karantinų blaivino Žemaitiją. Tai tik vienas ryškus ir visiems suprantamas posakis. O kiek jų guli neatverstų, nestudijuotų. Manau drąsaus vyskupo metodai prieš caro rėžimą, buvo geresni už bet kuriuos Briuselio metodus. Vytauto laikais Lietuva dar kaip jaunamartė įsijungė į krikščionišką Europą. Ką pasakė Šventas Tėvas Pranciškus Briuselio parlamentarams? Kad jis krikščioniškos Europos viduryje nemato krikščioniškumo. Tai kokios direktyvos iš ten ateina, kai maišydamiesi eksperimentinėse vakcinose, ES sveikatos sistema kuri tvirtina vakcinas bet neatsako už žmonių sveikatą. O dvasinė sveikatai yra visos Dievo duotos prigimtinės imuninės sistemos derinys ir pagrindas. Išeikime drąsiai pasitikti Šventų Velykų su Kristaus pergale prieš blogį.

Pagarbai, kun. Alfonsas Bulotas


Lietuvos liaudies buities muziejaus nuotrauka.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą