2021-12-30

Kaip daktarą kaimyną babkės sugadino. Klausimas „Northway“ klinikų savininkui akad. V.Bumeliui

 


Neblogas vaikinas buvo mano kaimynas daktaras Saulius Bružas. Moterims krūtis gydė, laisvalaikiu klumpakojį šoko. Bet, kaip Talmudas sako, negalima gojams daug pinigų duoti, pagenda jie nuo pinigų. Taip ir nutiko, gerb. buvęs kolega akad.Vladai Bumeli, "Izraelio-Lietuvos Prekybos Rūmų" vadove, su vienu Jūsų „Northway“ Vilniaus klinikos chirurgu Sauliu Bružu.

Prieš pat busterizcijos vajų dr.Salius Bružas šeimos automobilių parką papildė elektriniu BMW. Tai garaže krauna, tai į parduotuves važiuoja, tada vėl krauna, o tuomet į benzinines abu su žmona perlipa. Žaidžia, planetos ekologija rūpinasi.

Užvakar tam mano kaimynui prisisapnavo, spėju, piktas Abdula-plėšikas, kuris sugalvojo jo žaislą pavogti. Ėmė jis sau vienas, su kaimynais nepasitaręs (o ką su jais kalbėti, pas juos nei tiek babkių, nei elektrinių automobilių, pusė pensininkų - ubagų). Nebe įtiko jam tas mirksintis apšvietimas prie daugiabučio durų, nutarė gerbiamas mamologas kiemą iš esmės apsišviesti, be jokio mirksėjimo, kad neliktų plėšikams jokios tamsios kertelės kieme, negalėtų jie patamsyje prie to BMW prisėlinti.


Mums, bėdžiams-pensininkams, neturintiems pinigų nei elektrinėms mašinoms, nei kiemo iliuminacijai kiaurą naktį, teko išgirsti tokį to mamologo prakiutusios žmonos Birutės paaiškinimą apie gyvenimą: „gyvenimas dabar brangiai kainuoja!“

Brangiai tai brangiai, reikės, matyt išsikraustyti pensininkams į anapilį ir norinčiam brangiai gyventi kaimynui nebetrukdyti. Taip šių ponios daktarienės žodžių prasmę į žmonių kalbą išverčiu.

Tik štai, mieli Draugai, aš taip ir nesuprantu savo kaimyno mamologo iš Northway“. Aš maniau, kad sensoriai prie durų, laiptinėse ir visur kur kitur, sugalvoti tam, kad energiją taupyti, kad gamtos neteršti, kaip ir tas jo elektrinis BMW?

Todėl ir ėmiausi suįžūlėjusiam daktarėliui „ragą laužti“. Parašus kaimynų surinkau, kas nori gyventi taupiai, ekologiškai, pagal Gretą Thunberg ir Džo Baideną, o kas nori kiemą per naktį be reikalo apšvietinėti, Putino dujas deginti, nes nakties metu saulės baterijos gi neveikia ir vėjas aprimsta!

Žinia, babkės gadina, todėl man, senos tvarkos atkūrimo iniciatoriui, teko išklausyti BMW-žaislo savininko grasinimų: „Aš tau padarysiu, aš tau parodysiu, aš 50 eurų elektrikui sumokėjau (kad sensoriaus laidus nupjautų).

Nei aš panelė, kad man senas diedas kažką rodytų, o aš bijočiau. Surašiau raštą „Šilėjai“, mūsų namą eksploatuojančiai, kad ji tą sensorių suremontuotų, o sąskaitą šitam „rodytojui“ išstatytų, daugumos kaimynų parašus prisegiau.

Pabaigai. Kreipiuosi į savo buvusį kolegą akademiką Vladą Bumelį. Gal, sakau, atlyginimas daktarui Sauliui Bružui per didelis mokamas, kad jis nuo babkių pertekliaus iš proto ėmė kraustytis, iš biednesnių tyčiotis? Gal tam „Northway“ mamologui, mano kaimynui, kiek tų babkių nurėžus, jis vėl į adekvatų pilietį mutuos? Kaip ten Talmude apie gojus ir pinigus sakoma?


P.S.: Šį savo feljetoną būtinai nusiūsiu gerb. Akad. Vladui Bumeliui, buvusiam jaunystės laikų kolegai.
P.P.S. Laišką gerb. Akademikui išsiunčiau 13:10 https://www.licc.lt/contact adresu.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą