2022-01-26

Šėtono ženklai jau rodomi net Vilniaus Katedroje?

 


Ne atsitiktinai Dievulis nuplėšė Katedros stogą, oi ne neatsitiktinai! 

„Kaip gi valstybinė LRT televizija nerodys šėtono ženklo, velniu persirengusio Gyčio Ivanausko, jei patys dvasininkai rodo velniškus ženklus iš Šventos Eucharistijos – Ostijos“, - rašoma vilniečio laiške, gautame po mano straipsnių apie šėtono simbolius Lietuvoje, ES, Vatikane, Kazachstane.

Laiške toliau nurodomą, kad „Vilniaus katedroje pats arkivyskupas rodo per Mišias mįslingus ženklus, kaip povo uodegą, kai už jo nugaros, ant sienos kabančiame paveiksle šventasis rodo iškėlęs Grušui kaip reikia Ostiją rodyti tikintiems. Po truputį velniava šliaužia ir į bažnyčias. Kai kur net velniškai užvaldžiusi kunigus“.Ką reiškia ta „uodega“ rankose ES vyskupų konferencijų pirmininko Gintaro Grušo, padariusio stulbinančią bažnytinę karjerą iš globalizmo irštvos - Silikono slėnio iki pat Bažnyčios hierarchijos aukštumų?


Mano nuomone, tai satanistų ir masonų stabo Bafometo (šėtono, antikristo) simbolis.

Gal aš klystu? Tuomet norėčiau išgirsti arkivyskupo paaiškinimo. Tuo pačiu, galėtų arkivyskupas Gintaras Grušas, popiežiaus paskirtas į tokias aukštas bažnytines pareigas, mums papasakoti apie popiežiaus Bergoglio satanizmą: jo rodomus raguotojo ženklus, vadovavimą inkliuzinio kapitalizmo tarybai, apie požeminės Vatikano salės interjero detales, ekumenizmą, apie LGBT palaikymą, Kristaus prilyginimą į ES iš Afrikos ir Azijos bėgantiems nusikaltėliams, paramą šėtoniškoms vakcinoms – modifikuojančios Dievo sutverto žmogaus genomą, ryšį su Kazachstano satanistais ir t.t. ir pan.

1988 m. spalio 22 d. per Sąjūdžio suvažiavimą, kurio delegatu buvau, A.M.Brazauskas, tuometinis Komunistų partijos pirmasis sekretorius, paskelbė, kad Katedra grąžinama tikintiesiems. Spalio 23 d. anksti ryte Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius aukojo šv. Mišias prie grąžintos katedros durų.

Po kurio laiko man teko garbė daug kartų vesti sūnaus klasę į Katedrą, jos pastogėje įrengtą klasę, kur monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas jiems vedė tikybos pamokas.

Tuomet Vilniaus Katedros pastogėje gyveno Dievas ir mes visi tą jautėme. O ir pats monsinjoras buvo man panašus į Dievulį, tokį gerą ir mylintį žmones.

Praėjo 30 metų ir Dievo Katedroje neliko, čia įkėlė koją šėtonas. Dievas, tai matydamas, pagrūmojo šėtono pasekėjams ir nuplėšė Katedros stogą.


Labai bijau, kad Lietuvos valdžioje ir bažnyčioje esantys satanistai atves mus prie baisios tragedijos, kaip Kazachstane, ar dar baisesnės.

Man nekelia abejonių, kad šitų velnio tarnų tikslas yra sunaikinti Lietuvą. Juk velnio tarnai tai ir daro kiekvieną dieną legalizuodami narkotikus, homoseksualizmą ir kitus iškrypimus, naikindami šeimą, praskolindami šalį, varydami iš jos piliečius ir verslą, žudydami žmonės su korone, naikindami ligonines, sveikatos apsaugą. Šie nusikaltėliai sutrypė Konstituciją, Kristaus bažnyčią, o dabar jie ėmė žudyti vaikelius su genus modifikuojančiais preparatais. Tokio žvėriškumo nebuvo pasiekęs net nacių daktaras Mengele, kiti Niurnbergo teismo nuteisti ir pakarti išsigimėliai. Manau, kad ir naujųjų išsigimėlių laukia Niurnbergo tribunolas 2 ir kartuvės už nusikaltimus žmoniškumui.
Mano publikacijos Telegram: https://t.me/lebionka ir VK: https://vk.com/id460381786
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą