2018-06-21

Claudia Roth – VDR „Štazi“ gyvačių dėties atstovė, Bundestago vicepirmininkė, visuomenės ligos diagnozė, perspėjimas Lietuvai


Claudia Roth – Vokietijos Bundestago vicepirmininkė ir gyvas priminimas mums, lietuviams, kad jeigu mes toleruosime lietuvybės naikintojus, atvirus Lietuvos valstybės priešus, rytoj ir pas mus bus tokios iškrypėlės „roth“, atvirai deklaruojančios siekį sunaikinti valstybę, tautą.

Vokietijos Bundestago „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) frakcijos pirmininkė Alice Weidel gegužės 16 d. kalbėdama Bundestage pažymėjo Merkel valdžios neįgalumą, nesugebėjimą valdyti situaciją, kai net Bundestago vice-prezidentė Claudia Roth deklaruoja „Vokietija, tu mėšlo gabale“.

Parlameto vienas iš vadovų – atviras valstybės priešas! Aš tokio fakto neatsimenu pokario Europos istorijoje.

Pasaulio Futbolo čempionato proga Roth irgi sugebėjo apspjaudyti Vokietiją ir vokiečius

Interviu Tagesspiegel ji pasakė, kad vietoj Vokietijos vėliavos norėtų čempionate matyti LGBT vėliavą, o ant jos užrašytas Vokietijoje gyvenančių turkų ir afrikiečių pavardes: Khedira, Boateng, Özil.Šios pavardės, kaip pažymėjo portalas Pi-news, užtikrino Vokietijos pralaimėjimą Meksikai pirmose čempionato rungtynėse rezultatu 0:1.


Kaip Vokietijai pavyko taip nusiristi “iki plintuso”? Iš kur atsirado šitas išsigimęs monstras Roth Vokietijoje?

"Žaliojo" monstro gimimas

Vokiečiams genetiniu lygmeniu įteigtas tabu kalbėti apie žydų tautybės asmenų piktadarybes Vokietijoje, ko nebijo daryti iš buvusios TSRS į Vokietiją atvykęs gyventi gerai žinomas rusakalbėje žydų spaudoje publicistas Anatolijus Veksleris. Jo rašinių tema ne karta tapo kairieji neofašistai žydai, jų tiesiog zoologinė neapykanta bet kokiam tautiškumui, perauganti net ir į neapykantą Izraelio valstybei, patiems žydams. Būtent Roth aplinkoje, maitinamoje Sorošo ir Co. užgimsta pati šlykščiausia, Vekslerio nuomone, antisemitizmo forma – žydiškas kairysis antisemitizmas, prieš kurį kovoja ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.

Savo apžvalgoje „Angela Merkel kaip Štazi gyvatės kiaušinis“ tarp VDR saugumo tarnybos „Štazi“ „gyvatės kiaušinių“ Olegas Veksleris fiksuoja ir Klaudijos Roth gyvatės embrioną.

Veksleris rašo: „Šia tema galima rašyti ne straipsnius, o disertacijas, monografijas ir romanus. Nors jie kai kada kaip tik ir išauga iš straipsnių. Prieš kelis metus aš jau skyriau šiai temai kelis eskizus (apie žaliuosius pedofilus ir Vili Brantą, Gerhardą Šrioderį, Joškė Fišerį ir Oskarą Lefonteną, Ole fon Boiste ir Robertą Šille, Klaudijų Rot ir Klausą Voveraitą, Francą-Jozefą Štrausą ir daugelį daugelį kitų).


Prie aukščiau išvardintų nevykėlių priklauso visų pirma daugelis žaliųjų partijos vadų nuo pat jos egzistavimo pradžios: Klaudiją Rot išvarė iš pirmojo kurso ir ji neįgijo nei vienos profesijos; faktiškas 2000-jų pilkasis Europos kardinolas Joškė Fišeris nesugebėjo baigti mokyklos, prisidurdavo dirbdamas tai taksistu, tai fotografu, bet daugiausia – profesionaliu revoliucionieriumi ir „revoliucinių grupelių“ smogiku, kurios sumušdavo policininkus ir mėtydavo į juos bombas. Dabartinis Europos parlamento vadovas Martinas Šulcas irgi nesugebėjo įveikti net labai vidutinės mokyklos Achene. Jo draugas Žanas-Klodas Junkeris, Europos Komisijos vadovas – faktinis nusikaltėlis. Prie pedofilų galima priskirti eilę žaliųjų lyderių su pagrindiniu Europarlamento žaliuoju Konni Benditu ir Folkeriu Beku ir dar nesenai kylančia Vokietijos socialdemokratų partijos (VSDP) žvaigžde Sebastianu Edati. Prie pašėlusių fanfaronų aš priskirčiau visų pirma visus tris socialdemokratų kanclerius, nuo Vili Branto iki Šrioderio, bet visų pirma, žinoma, prieš du metus mirusį, savo 97-čio išvakarėse, Helmutą Šmitą; didesnio narcizo pokarinėje Vokietijos politikos nerasti.

„Taikos balandis Klaudija „Fatima“ Rot“

Taip pavadintoje publikacijoje Olegas Veksleris prieš tris metus rašė: „Štai jums charakteringas pavyzdys: viena iš daugiamečių žaliųjų partijos viršininkių Klaudija Roth, pravarde „Fatima, kuri štai jau 40 metų kovoja su atomine energetika, su murmėjimais, su įžeidinėjimais, su ideologiniais kaltinimais oponentų visomis mirtinomis nuodėmėmis.“

Tuo metu, kai „adeptai jos partijos gula po traukinio bėgiais“, kartą metuose vežančio branduolines atliekas, Klaudija Roth nuvyko į Iraną pas ajatolas, kur „Klaudija „Fatima“ Rot iš visų jėgų trokšta aprūpinti Iraną „taikiai naudojama branduoline energija““.

Ji kalbėjo interviu, kad „tai pagerins Sirijos ir Irano padėtį ir užtikrins Izraelio saugumą“(!). Taip taip jūs išgirdote teisingai, taikaus atomo programa Iranui sukurta išimtinai dėl Izraelio saugumo (kurį frau Rot supranta žymiai geriau už Izraelio vyriausybę, kuri turi visai kitą požiūrio tašką į problemą, negu Rot, kurios visas išsilavinimas — du semestrai germanistikos, po kurių ją pašalino iš universiteto, tipiškas žaliųjų partijos funkcionierių išsilavinimas.“

Autorius ironizuoja, kad branduolinę energetiką Roth nori vystyti šalyse „sklidinai prikimštomis dujų ir naftos“ ir primena, kad šioms valstybėms „labai trūksta ir raketų programos.“

Veksleris tęsia: „Ir staiga net nusispjauti į saugumą Irano AES, ir į branduolines atliekas, apie kurias per savo gyvenimą pasakė tiek jaudinančių žodžių, kad jau laikas rašyti jų rinktinę pavadintą „Main Kampf su taikiu atomu už vėjo malūnus.“ Už visą tai, autoriaus nuomone, ji nugyveno neskursdama visą gyvenimą, „iš nuolatos didinamų partinių-deputatų atlyginimų, kuriuos galima palyginti tiktai su atlyginimais aukščiausių menedžerių. Nes valstybė rūpinasi savo deputatais, kad jie galėtų ir toliau meluoti, niekuo nesirūpindami ir taukšdami viską, kas tik jiems neateina į galvą. Liūdna tiktai, kad tarp minių Bundestago karjeristų neatsirado nieko, kas švelniai pataisytų frau Rot, su žodžiais „Madam, na, iš kur pas jus šie ubago polinkiai? O jūsų mirusi mama ar tik nedirbo savadautoja Maldavankoje?“

Anatoijus Veksleris pažymi, kad tuo metu, kai Bundestago vicepirmininkė Klaudija Rot viešėjo Irane, ajatolų režimas nužudė 12 šios šalies opozicionierių.


Vokietijos „žalieji“ demaskuoti ir apkaltinti

Vokietijoje „žalieji“ yra pederastų partija, apie tai 2016 metų pabaigoje rašė Vokietijos portalas Pi-news ir reklamavo kompaktinę plokštelę apie tenykščius „žalius“ iškrypėlius. Lietuvos „žaliesiems valstiečiams“, mano nuomone, būtų pravartu atidžiau susipažinti su šio kompakto turiniu, sužinoti giliau apie partnerių ideologiją (anie juk Europos parlamente „Žaliųjų frakcijoje“).

Kad suprasti apie ką kalba neoliberalai reikia įsivesti specialų neoliberalizmo žodyną ir viską ką sako neoliberalizmo apologetai automatiškai išversti iš normalių žmonių kalbą.

O šiame žodynėlyje „žaliasis“ - ne tas, kas saugo gamtą, o tas, kas naikina valstybę, šeimą, tautą, gąsdina klimato kaita, veža imigrantus ir t.t. - yra visiška neoliberalizmo fosilija. Pi-news apie Vokietijos žaliuosius rašoma, kad tai grupės kurios veikia prieš bet kokią normą. Jie visada ten, kur genderizmas, multikultūralizmas ir pederastija. Nors jie retai rinkimuose surenka daugiau 5 ar 10 procentų rinkėjų balsų, bet jų riksmas garsiausiai girdimas MIP. „Žaliasis“ užkratas labiausiai išbujojęs ir atnešęs didžiausią žalą Vokietijai.


Visiems gerai žinomi „Žaliųjų“ aktyvistai: Claudia Roth ir Cem Özdemir, Daniel Cohn-Bendit ir Jürgen Trittin.

Kompakte „Niekada ne žalias. Pavojingos partijos portretas“ sudėtos visos šitos partijos „šlikštynės“. O jų tikrai daug, kaip jokioje kitoje Vokietijos partijoje.

Skandalai su „žaliaisiais“ - reiškinys chroniškas. Europos „žaliųjų“ lyderis Daniel Cohn-Bendit dar 1976 metais reiškėsi pedofilijos tematikoje, savo knygoje „Didysis turgus“.

Solidžiausi Vokietijos leidiniai Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit ir Die Welt buvo paskelbę publikacijas „Žalieji – pedofilų buveinė“, „Žalieji – puodynė medaus pedofilams“.

„Puodynė medaus“ - vadino savo partija pirmaisiais įsteigimo metais buvęs Vokietijos užsienio reikalų ministras ir „žaliųjų“ lyderis Joškė Fišeris (Joschka Fischer). Valgyti šio medaus suskrido visi Vokietijos „smalyžiai“. Ilgametis „Žaliųjų“ partijos narys Markus Schnapka su nostalgija prisimena šios partijos suvažiavimą Šiauriniame Reine Vestfalijoje 1985 metais. Darbinė grupė „homoseksualistai ir pedofilai“ pareikalavo įtraukti į priešrinkiminę programą į žemės parlamentą reikalavimą legalizuoti „neprievartinį suaugusių seksą su vaikais“. Ir šis reikalavimas buvo priimtas. „Chaosas buvo neįtikėtinas“, - papasakojo Markus Schnapka Deutche Welle. Prie tribūnos veržėsi taip vadinami „miesto indėnai“, kurie atvirai pasisakė už pedofilijos legalizavimą. Vos praėjus kelioms dienoms, tais pačiais 1985 metais įvyko partijos suvažiavimas, kuriame vyko tokios pačios scenos. Nuo scenos vaikai skandavo paruoštas iš anksto skanduotes: „Meilė su tėvu – tai nuostabu!".

Žalieji finansavo gėjų ir pedofilų asociacijas

Devintą dešimtmetį „Žalieji“, kaip paaiškėjo, tiesiogiai finansavo Federalinę gėjų, transseksualų ir pedofilų asociaciją, kuri reikalavo įstatymais įtvirtinti nepilnamečių lytinius santykius su suaugusiais.

1984 metais gėjų, transseksualų ir pedofilų asocijacija aficialiai įėjo į vieną iš „Žaliųjų“ frakcijos komitetų Bundestage, tai yra galėjo tiesiogiai įtakoti į partijos kursą ir parlamento darbą. Diskusijos dėl sekso su vaikais buvo nuolatos inicijuojamos „Žaliųjų“ ir jos niekada nenutrūkdavo.

Folker Bek, vienas iš labiausiai gerbiamų politikų iš „žaliųjų“ frakcijos, šiuo metu posėdžiaujantis Bundestage, žinomas tuo, kad ne kartą reikalavo iš baudžiamojo kodekso pašalinti straipsnį dėl pedofilijos.

Jungtinei Žaliųjų frakcijai Europos parlamente vadovauja pedofilas Daniel Cohn-Bendit, kuris prieš kelis dešimtmečius Frankfurte prie Reino dirbo vaikų darželyje, per televiziją pasakojo apie savo iškrypusią meilę vaikams, buvo kaltinamas pedofilija. Už jį balsavo net po publikacijos knygos, kurioje šis iškrypėlis pasakojo, kaip vaikai atseginėjo jo klyną. „Maži vaikai fantastiškai seksualūs!Reikia būti sąžiningam, rimtai. Vaikas! Aš iš pradžių dirbau su visai kūdikiais, tai kas kita, bet štai keturių-šešių metų vaikai! Žinote, kada maža penkių metų mergaitė ima jus išrenginėti... Tai fantastika!“ - sakė tiesioginiame televizijos kanalo „Antenna2“(Prancūzija) Daniel Cohn-Bendit.

Kanibalas iš Rotenburgo vadovavo „Žaliųjų“ partijos skyriui kalėjime

Žinomas Rotenburgo kanibalas, kuris 2001 metai suėdė savo draugą, įkalinimo įstaigoje užsiiminėja politine veikla. Jis kalėjime vadovauja „Žaliųjų“ partijos skyriui.

Mano manymu, didžiausio rinkėjų pasitikėjimo sulaukusiems „Valstiečiams“ reikėtų atsikratyti to „žalumo“, prilipusios prie jų partijos pavadinimo, nes nuo jo Europoje sklinda pederastijos ir viso kito pūvančio tvaikas.

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą