2018-06-20

Vengrijos parlamentas priėmė įstatymų paketą „Stop Sorošui“. „Mes norime užkirsti kelią tam, kad Vengrija taptų imigracijos valstybe“


Tuo metu, kai Lietuvos valdžia pamina lietuvių tautos interesus ir į šalį veža ekonominius imigrantus, melagingai vadinamus „pabėgėliais“, diskriminuoja Lietuvos piliečius jų atžvilgiu, Vengrijos valdžia yra kartu su savo tauta, gina savo tautos saugumą, jos interesus.

Vengrijos parlamentas ketvirtadienį priėmė Konstitucijos pataisą, numatančią, kad Vengrijoje draudžiama apsigyventi užsienio gyventojams, jeigu jie neturi teisės gyventi ir laisvai judėti šalyje, patvirtino paketą antimigracinių įstatymų „Stop Sorošui“.

Priimta Konstitucijos pataisa skelbia, kad valstybės ir visų jos organų pareiga yra ginti šalies identitetą ir krikščionišką kultūrą. Antimigracinis paketas numato baudžiamojo kodekso pataisas.

Pabėgėlio statusas bus suteikiamas asmenims, kurie patiria persekiojimą savo šalyje, arba valstybėje per kurią keliavo.

Tas, kas finansuoja ar prisideda prie neteisėtos imigracijos vykdo tokią veiklą reguliariai, taip pat, kaip ir tas, kas vykdo tai su tikslu gauti naudą materialiai arba 8 km ruože nuo sienos grės iki metų įkalinimo bausmė. Bus baudžiamas ir skatinančios imigraciją informacinės medžiagos ruošimas ir platinimas.

Prieglobsčio suteikimui pareiškimai nebus priimami iš asmenų, kurie atvyko į Vengriją iš užsienio, kur jie nebuvo persekiojami, arba pateko į Vengriją per valstybę, kuri suteiktų jiems būtiną prieglobstį, jeigu tai įvyktų.

Paketo palaikymui pažymima, kad vengrai turi teisę tikėtis, kad vyriausybė visomis turimomis priemonėmis priešinsis nelegaliai imigracijai ir šios veiklos palengvinimą. Šiuo paketu „mes norime pasipriešinti, kad Vengrija netaptų imigracijos valstybe“.

„Stop Sorošui“ paketas numato griežtesnį atsaką ir skelbia nelegalią imigraciją pavojumi Vengrijos nacionaliniam saugumui, o bet kuris asmuo, siejamas su rėmimu ar skatinimu nelegalios migracijos, daro kriminalinį nusikaltimą.

Policijos įstatymo, Baudžiamojo kodekso, Prieglobsčio suteikimo įstatymas ir Įstatymo dėl smulkių teisės pažeidimų pataisos nustato, kad pabėgėlio statuso suteikimas nelegaliam imigrantui, arba nelegaliai įvažiavusiam į Vengriją padėjimas gauti teisę čia gyventi, bus vertinamas kaip nelegali imigracija ir baudžiamas laisvės atėmimu nuo 5 iki 95 dienų bausme. Reguliariai vykdantieji tokius teisės pažeidimus, teikiantys finansinę paramą nelegaliai imigracijai ir gaunantys piniginį atlygį, bus vertinami kaip padarę kriminalinį nusikaltimą ir bus baudžiami įkalinimo bausme iki vienerių metų. Tokiais pavyzdžiais yra publikacija arba platinimas informacinės medžiagos su tikslu remti nelegalią migraciją arba organizavimą pasienio kontrolės pažeidimų išilgai Vengrijos sienos.

Įstatymas taip pat leis teismams nuolatos deportuoti užsienio piliečius, kurie dalyvauja prekyboje žmonėmis, neteisėtai pereina sieną, gadina pasienio užtvarą, kliudo vykdyti statybos darbus prie sienos ir tarpininkauja nelegaliai migracijai.

Paketas įsigalios pirmą sekančio mėnesio dieną po jo paskelbimo.

Galima tik pavydėti vengrams jų valdžios. Lietuvoje padėtis kritinė. Didžiosios partijos ištikimai tarnauja Briuseliui ir trypia lietuvių tautos suverenitetą, vykdo tautos genocidą. Landsbergių šeimos valdomi konservatoriai savo suvažiavimo, įvykusiame gegužės 12 dieną, deklaracijoje skelbia: „TS-LKD visada pasisakė ir pasisakys už tai, kad pabėgėlių problema būtų sprendžiama solidariai, ir toliau nuosekliai skatins Lietuvą solidariai dalintis šios problemos našta.“

Žmonių kalba tai reiškia, kad nelegalai iš Afrikos ir Azijos bus vežami į Lietuvą, jų atžvilgiu bus diskriminuojami Lietuvos piliečiai, jiems mokant kelis kartus mažesnes pensijas ir kitas socialines išmokas, nei šiems ekonominiams imigrantams, melagingai vadinamiems „pabėgėliais“. Tai nusikaltimas lietuvių tautai, tautos naikinimas. Tai sovietinės ištautinimo politikos tęsimas, Sąjūdžio idealų išdavystė.

Šaltiniai:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą