2020-01-11

Mintys pakeliui į mitingą „Lietuvos vėliavos neuždrausit“ (8 val.)Šiandien, sausio 11 dieną, 14:30 val. prie Mindaugo paminklo rengiamas mitingas „Lietuvos vėliavos neuždrausit.“ Aš ruošiuosi eiti ir pasidalinti įspūdžiai apie renginį.

Priminsiu, sausio 3 dieną mokytoja Astra Astrauskaitė, už mojavimą Lietuvos valstybine vėliava buvo kolonijinės policijos nuvežta į nuovadą ir sumušta. Nei jos sulaikymui, o juo labiau sumušimui, nebuvo jokio juridinio pagrindo, ką pastebėjo daugelis Lietuvos teisininkų. 

Operatyviai į policijos vandalizmo aktą sureagavo „Tautos Forumo“ lyderis Vytautas Radžvilas (TAIP – TAI DAR VIENO „BANANŲ BALIAUS“ REPETICIJA).

Patriotas-visuomenininkas Kęstutis Tamašauskas sausio 8 dieną ėmė organizuoti mitingą ir kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl leidimo. Apie tai tą dieną gavau jo asmeninį pranešimą.


Tą pačią dieną „Tautos forumas“ paskelbė reikalavimą „Dėl patyčių iš valstybinės vėliavos, laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimo“

Jame sakoma, kad sausio 11 dieną (14:30) vyksiančio mitingo metu iš Lietuvos valdžios bus pareikalauta:

 Pašalinti iš pareigų policijos pareigūnę ir asmenis, nurodžiusius sulaikyti piliečius, kurie sausio 3 d. K. Škirpos alėjoje išreiškė pagarbą Lietuvos laisvės kovų dalyvių atminimui, genocido aukoms ir Lietuvos valstybingumui – Lietuvos Respublikos valstybinei vėliavai;
 Siekiant atkurti istorinę tiesą ir teisingumą bei visuomenės santarvę ir ramybę, nedelsiant grąžinti K. Škirpos alėjos pavadinimą;
 Atleisti iš užimamų pareigų uolų sovietinį kolaborantą, Užsienio reikalų ministrą L. Linkevičių, nuosekliai vykdantį Kremliaus ir Lietuvos priešų užsakytą ir jiems naudingą antilietuvišką valstybinę istorijos politiką;
 Vilniaus miesto merui ir Tarybai nedelsiant nenutraukus propagandinio hibridinio karo prieš Lietuvos valstybę ir neįvykdžius teisėtų piliečių reikalavimų, jų valdžios įgaliojimai privalo būti panaikinti, Vilniuje įvedant specialųjį valdymą iki bus surengti nauji sostinės mero ir Tarybos rinkimai.


Primenama, kad Lietuvos Respublikos Susirinkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 str. leidžia asmenų susibūrimus, skirtus jų pažiūroms ir nuomonei viešai laisvai reikšti. Įstatymo 6 str.1 dalyje yra nustatyta sąlyga informuoti miesto savivaldybės administraciją apie rengiamą taikų piketą (iki 15 žmonių), tačiau Įstatymas negali būti taikomas piliečiams, kurie taikiai reiškia pagarbą Lietuvos laisvės kovų dalyvių, Lietuvos genocido aukų atminimui ir valstybės simbolikai – Lietuvos Respublikos valstybinei vėliavai. Neprotinga manyti, kad piliečiai, spontaniškai priartėję prie Seimo arba Prezidentūros pastatų ir taikiai pasveikinimui pamojavę valstybinėmis vėliavomis, būtų laikomi Įstatymo pažeidėjais. Šiuo atveju policijos pareigūnų ir jiems nurodymus davusių asmenų veiksmai prieštarauja ESBO 2007 m. Taikių susirinkimų laisvės gairėms („Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly“) bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikai. Pagal tarptautinės teisės normas Lietuvos valstybė privalo užtikrinti savo piliečiams ne leidiminę, bet pareikštinę konstitucinės susirinkimų laisvės įgyvendinimo tvarką. Minėtos normos nustato Lietuvos valstybei prievolę leisti piliečiams taikiai ir nedelsiant (spontaniškai) reaguoti į atitinkamus įvykius – spontaniškus susirinkimus valstybė turi vertinti kaip laukiamą (o ne išimtinį) sveikos demokratijos pasireiškimą („Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly“ 97 p.).

Prezidentas Gitanas Nausėda pakviestas „inicijuoti Lietuvos Respublikos Susirinkimų įstatymo pataisas, reglamentuojančias spontaniškus mitingus, kurios atitiktų (ESBO) 2007 m. „Taikių susirinkimų laisvės gairių“ nuostatas. Inicijuoti įstatymą arba įstatymų pataisas, įgalinančias saugoti ir gerbti Lietuvos Laisvės kovų dalyvių ir genocido aukų atminimą ir atitinkamas sankcijas už šio atminimo niekinimą.“

O kodėl mitinge nebus Astros Astrauskaitės?

FB Astra aiškino, kad po sumušimo policijos nuovadoje blogai jaučiasi. Aš šia versija labai abejoju. Manau, kad tokį Astros sprendimą lėmė ryšiai su Arvydu Juozaičiu, bendradarbiavimas steigiant jo vadovaujamą partiją. Juozaitis, paskutinių įvykių šviesoje, neparodė jokios iniciatyvos, nepalaikė savo bendramintės, nepaskelbė jokio pareiškimo, nors „Respublikoje“ aiškino, kad politikoje dalyvauti ir Lietuvą mylėti galima ir nesiekiant seimo nario posto („A.Juozaitis kviečia vienytis ne dėl Seimo nario posto“). Aš to Juozaičiui ir linkiu nuoširdžiai, nes būti patriotinio judėjimo lyderiu jis nėra pajėgus. Iniciatyvą pelnytai perėmė „Tautos forumas“.

Aš biologas, todėl šią V.Radžvilo („Tautos forumo“ lyderio) ir A.Juozaičio (kuriamos partijos „Santalka Lietuvai“ iniciatyvinės grupės vadovas, visuomeninio judėjimo „Lietuva yra čia“ pirmininkas) „meilės“ vardan Lietuvos sceną pavaizduosiu biologiškai (puritonus prašau man atleisti už paprastumą). Iniciatyva šiandien Radžvilo pusėje:


P.S.: Mitinge, vis tiktai, tikiuosi pamatyti Astrą, šaunią mūsų Tautos dukterį. Jūsų kalibras, gerbiama Astra, šiai dienai nepalyginamai didesnis už Juozaičio.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą