2021-12-25

Jie savo artimu vadina afrikietį, azijatą, bet ne lietuvį

 


Kelios dienos iki Kalėdų, temperatūra – minus 15 laipsnių C., prie upės benamio lietuvio palapinė, pagaminta iš įvairių statybinių atliekų, kurias nevalyvi vilniečiai palieka prie netoliese esančių šiukšlių konteinerių. Rūksta dūmelis, benamis kažkokiu tai būdu šildosi.

Neries krantas, padengtas ledu, toliau Petro Vileišio gatvė, už jos žalia zona, buvusio Elektrografijos instituto du korpusai: P.Vileišio Nr.17 ir 18.

Čia antrus metus vargstantis žmogus yra kokių 60 metų, niekada nemačiau jo girto, niekada nemačiau su kompanija. Jis atvyksta į Antakalnio gatvėje esančią Iki parduotuvę, ant ratukų atsiveža visą savo mantą.

Prie lietuvio benamio palapinės aš nemačiau nei kardinolo Juozo Bačkio, nei arkivyskupo Gintaro Grušo, nei netoliese esančio vienuolyno broliukų ar sesučių. O gyvena šis nabagas visai netoli nuo Vilniaus Katedros, greta esančios vyskupijos, vos už 1,5 km. kelio.


Aš pradėjau nuo lietuvio benamio ne šiaip sau. Noriu kalbėti apie nužmogėjimą, apie velnio tarnus, kuriems artimas nerūpi, bet labai rūpi į Lietuvą atsibastę neteisėti migrantai, geresnio gyvenimo ieškotojai iš Afrikos ir Azijos.


Pirmą Kalėdų dieną dūmelis toliau rūko iš landynės prie Neries...

Tuo metu LRT Lietuvos katalikų bažnyčios vadovas Gintaras Grušas kvietė pagelbėti sunkioje padėtyje atsidūrusiems neteisėtiems migrantams. Jis, Lietuvos vyskupų konferencijos ir Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, televizijai akcentavo Šventojo rašto mokymą apie pagalbą bet kuriam žmogui, ištiktam nelaimės, sakydamas, kad tai galioja ir Lietuvos pasienyje su Baltarusija besitelkiantiems migrantams.


Tai kodėl jūs nesuteikiate pagalbos lietuviui, ištiktam nelaimės?

„Šiems žmonėms turėtų būti skiriama ta pati taisyklė, nežiūrint, kokios jie yra tautybės, religijos, kultūros – jie yra mūsų broliai ir seserys, jie yra žmonės. Ypač tie, kurie atvykę čia – turime dėti visas pastangas jiems padėti, išmokti apie jų kultūrą, padėti jiems išmokti apie mūsų kultūrą“, – teigė G. Grušas.

O benamis lietuvis ponams Bačkiui ir Grušui yra brolis ir žmogus? Ar "broliai ir seserys" jiems yra tik tie "kitokios tautybės, religijos, kultūros" žmonės, neteisėtai atsibastę į Lietuvą ir ją parazituojantys? 

 


LRT rašoma ir apie kitą bažnyčios tarną – kardinolą Juozą Bačkį, jo laikomos šventinės pamaldos Pabradės migrantų stovykloje. 

Kaip BNS patvirtino, dvasininkas tarpininkaujant „Caritas“ pamaldas laiko nuo 15 val., prancūzų kalba, jam talkina dvi vienuolės. „Šiuo metu vyksta mišios, kardinolas trečią valandą jas pradėjo laikyti, atvežė dovanų tikintiesiems. Žmonių yra apie 20-30 (...). Be abejo, jos skirtos krikščionims. Pas mus yra tikinčių katalikų iš Afrikos, pagrinde, pamaldos skirtos jiems“, – rašoma LRT portale. Mišios čia kas antrą savaitę laiko tiek A. J. Bačkis, tiek kiti dvasininkai. „Kai būdavo poreikis, jie visada atsirasdavo“, – kalbėjo URC vadovas.

O kaip su benamiais lietuviais? Jie neturi jokių poreikių? Nei būstui, nei restoraniniam maistui, kaip tiems „pabėgėliams“, jiems ir Dievo nereikia?


Dėl šitų sienos pažeidėjų iš Pakistano mūru stoja advokatai, EŽTT, sorošinės NVO, o lietuvis prie Neries niekam nerūpi

Išsigimę žmogaus teisių gynėjai

Prieš kelias dienas LRT rašė: „Varėnos rajone aptikta dar viena neteisėtai atvykusių migrantų grupė. Keturi asmenys teigia esantys Pakistano piliečiai. Užsieniečiai miške praleido penkias dienas“.

Apie keturis asmenis pasieniečius informavo nevyriausybinė organizacija „Sienos grupė“, kurie teigė turintys EŽTT išduotą dokumentą, kuris galimai įpareigoja Lietuvą neišsiųsti asmenų į Baltarusiją iki sausio 25 dienos.

Gruodžio 24 d. sorošiniai NVO aktyvistai, pažeidę įstatymus, pasienio zonoje prižiūrėjo „sušalusį Sirijos pilietį“.


Asta Višinskaitė-Katutė rašo: „Deja vu? Praėjo porą mėnesiukų ir antrą kartą turime panašią situaciją. Grupė nelegalų, neva kelios dienos jau LT teritorijoje, vėl gerieji pagalbininkai, suteikiantys stogą (šį kartą, palapinės ir miegmaišiai) ir EŽTT sprendimas. Prisimenant rugsėjo istoriją su grupe afganistaniečių, neužilgo arenoje turėtų pasirodyti ir advokatai. Gal tai bus anoje byloje figūruojanti A.Astrauskienė?“


2020 metais paskelbti tyrimai parodė, kad Džordžas Sorošas įtakoja Europos žmogaus teisių teismą (EŽTT)

Šešis mėnesius Strazbūro NVO „Europos teisės ir teisingumo centras“ (European Center for Law and Justice, ETTC) tyrė EŽTT veiklą ir 2020 m. vasarį paskelbė ataskaitą.

https://eclj.org/ngos-and-the-judges-of-the-echr?lng=en

Ataskaita sukėlė daug triukšmo visame pasaulyje. Tik kai kuriose valstybėse vyravo kapų tyla. Tarp tokių valstybių buvo Lietuva. Tylu buvo ir Vokietijoje, kurios žiniasklaidą yra okupavę Sorošo lobistai. Tarp jų Correctiv, Neue deutsche Medienmacher, Netzwerk Recherche ir Amadeu Antonio Stiftung.

Ataskaitoje minimos septynios nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia EŽTT ir siunčia teisėjus spręsti šias nevyriausybinių organizacijų bylas. Galiausiai Soroso NVO teismui pateikia ieškinius ir pareiškimus, kuriuos vėliau priima Soroso įtakojami teisėjai, vaidinantys svarbų vaidmenį nustatant Europos ir prieglobsčio suteikimo politiką.

Iš 100 EŽTT teisėjų, dirbančių nuo 2009 metų, 22 anksčiau dirbo vadovaujančiose pareigose vienoje iš septynių Sorošo finansuojamų NVO: A.I.R.E. Center (Advice on Individual Rights in Europe), Amnesty International, die International Commission of Jurists (ICJ), Helsinki Committees and Foundations Network, Human Rights Watch (HRW), Interights (International Center for the Judicial Protection of Human Rights), Open Society Foundation (OSF), Open Society Justice Initiative (OSJI).

„Atviros visuomenės tinklas į šią įstaigą siunčia daugybę teisėjų ir finansuoja kitas šešias šioje ataskaitoje paminėtas NVO. Didelė atviros visuomenės ir jos šakų įtaka yra problemiška įvairiais būdais. Dar rimtesnis faktas yra tai, kad 18 iš 22 teisėjų priėmė sprendimus dėl bylų, kurias pateikė ar palaikė jų buvusios NVO “, - sakoma pranešime.

Ataskaitoje nurodytos 88 probleminės bylos per pastaruosius dešimt metų: 12 bylų nustatyti interesų konfliktai su bylose dalyvaujančomis NVO.

„Tai labai rimta padėtis, kelianti rimtų abejonių dėl EŽTT nepriklausomumo ir jo teisėjų neutralumo. Šie konfliktai turi būti nedelsiant išspręsti “, - sakoma pranešime. Ataskaitoje buvo pasiūlyta išspręsti interesų konfliktus.

2012 metais EŽTT sprendimą „Hirsi Jamaa et al. prieš Italiją “, pagal kurį Europos šalys buvo įpareigotos priimti nelegalius imigrantus, arba joms buvo skirtos didelės baudos. Bylą parengė ir pateikė Soroso finansuojamos NVO ir teisininkų tinklas, kuris 22 somaliečių vardu kreipėsi į teismą.

Europos įstatymų ir teisingumo centrą (ECLJ) 1998 m. Strasbūre įkūrė konservatyvus JAV aktyvistas Jay Sekulow, siekdamas kovoti už neutralią ir nepriklausomą jurisdikciją. „Mūsų pranešimas sulaukė daug dėmesio daugelyje Europos šalių“, - sakė vadovas Gregor Puppnick.

Aš manau, kad Lietuvos valstybės ateitis priklausys nuo mūsų sugebėjimo išvyti visas užsienio NVO. Turime gerą pavyzdį – Vengriją.


Nuotraukoje Salem miesto (Oregono v. sostinė) benamiai (Salemreporter.com nuotrauka) ir Vilniaus benamio gūžta prie Neries upės, ties P.Vileišio g. Nr.17-18. Žmogus čia gyveno visą žiemą. Fotografuota A.L. 2021-03-28 d.


Šių metų verbų sekmadienį jau pasakojau apie vargetą prie Neries ir rašiau:

O ką mes matome Verbų sekmadienį Lietuvoje? Lietuvos griovėjus valdžioje, kurių tikslas legalizuoti narkotikus, LGBT iškrypimus, vaikų fizinį ir dvasinį žalojimą, sunaikinti šeimą. Jų tikslas lietuvių tautos totalus nubomžinimas ir genocidas „COVID-19: Great Reset“ ir Lockdown metodu.

Jie sorososai. Jiems moka, o budeliai vykdo žydiškos transnacionalinės finansinės oligarchijos užduotis. Tam nereikia proto, tam tinka ir bepročiai buhalteriai-kasininkai, PIŠ ir kitos dulkės.Straipsnyje citavau laišką rašytojui Valdui Anelauskui (JAV): Greta mano namų prie Neries, kol kas, tik vienas valkata palapinėje gyvena, o Vyriausybė lygiai tokia pati kretiniška, kaip jūsiškė, tų pačių jėgų patupdyta per sufalsifikuotus rinkimus paštu, kad Lietuvą naikintų.

Minimame straipsnyje rašiau, kad Lygių galimybių kontroliere padarė paderastokratijos atstovę B.Sabatauskaitę, kuri pernai prie JAV ambasados fakino mūsų policiją ir prieš juodo recidyvisto Floydo paveikslą jaunimą klupdė, draskė Astros Astrauskaitės transparantą. Dar šios lezbietės nuopelnas, kad Lietuvos herbą niekino. Visaip jį išterliojo ir pakampėmis valkiojo. Tai štai kokį kontrolierių turime. Kieno teises jis kontroliuos?

Lietuva šiandien yra okupuotą priešų, įstumta į baisią duobę, todėl jos piliečiai privalo ginti valstybę. Aš manau, kad viena iš savigynos priemonių galėtų tapti Tautos Tribunolas. Jis įvertintų valstybės priešų padarytus nusikaltimus prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę. Teisės sistema Lietuvoje sugriauta, todėl tauta privalo į savo rankas imti teisės klausimus.

Penkiasdešimt metų Lietuvą engė Komunistų internacionalas, o dabar Lietuvą pribaiginėja Satanistų internacionalas, kuriam vadovauja Rotšildai, Švabas, Sorošas, Bergoglio, Geitsas ir kt. Kelis velnio tarnus teko ir man paminėti šiame straipsnyje.


Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą