2019-12-19

Kukliansky pasiryžusi melžti Lietuvą, todėl jai ne motais šmeižto prieš Joną Noreiką paneigimas
Paaiškėjus naujiems faktams, kad Jonas Noreika aktyviai prisidėjo prie žydų gelbėjimo ir dalyvavo antinacistiniame pogrindyje, Lietuvos žydų bendriuomenės pirmininkė Faina Kukliansky LRT ciniškai pasakė (9:30): 

„Mano mama, sakykim, būdama Šiaulių gete ir jos šeima, ji tikrai nežinojo apie tas pasipriešinimo trijų žmonių grupes. Jai niekas nesakė ir jinai to nejuto, nesugebėjo pajusti.“

Holokausto industrijos logika paprasta, kuo daugiau apdergsi Lietuvą ir lietuvių tautos didvyrius, tuo didesnis bus primilžis, tuo geriau seksis reketuoti šią gojų valstybę. Pagal Izraelio rabiną Danielių Buločniką, Cahabad-liubavič žydų-fašistų atstovą, kurie dominuoja šiuo metu Lietuvos judėjų bendruomenėje, visos gojų valstybės, kurios kažkada buvo atnešusios skriaudas žydams, bus sunaikintos, o likę gojai vergaus žydams, kiekvienam žydui teks po 2800 gojų. Sunku net įsivaizduoti, kad tai atvirai kalbama mūsų dienomis!
Apie demografinę situaciją vakaruose, Izraelio fenomeną, paskelbė straipsnį Izraelio politologas Gai Bechor.

Sunaikinti nepaklusnius gojus fiziškai sunku, bet galima sunaikinti ekonomiškai, sukurti tokias gyvenimo sąlygas, kad gojai neturėtų gyvenimo perspektyvų, o kai jų nėra, tuomet nei viena gyvūnų rūšis šioje žemėje nesidaugina. Perspektyvos - svarbiausia, aiškina Izraelio sociologas Gai Bechor, kodėl viena statistinė Izraelio moteris pagimdo apie 3,2 vaiko, o palestiniečių gimstamumas Izraelyje nui 8 vaiko vienai moteriai nukrito iki 2,8 vaiko, ir toliau krenta. Priežastis – perspektyvų nebuvimas.O kodėl lietuvių tauta greičiausiai nyksta pasaulyje? Tam yra kelios priežastys, ir visos, mano įsitikinimu, dirbtinai sukurtos.

Ar prie to neprisideda ponia Kukliansky ir jos tautiečiai, nuolatos pasaulio visuomenei šmeiždami lietuvių tautą, nustatydami didžiausias bankų skolinimo palūkanas eurozonoje, nuolatos keldami nepagrįstas turtines pretenzijas mums?

Aš manau, kad Ponia Kukliansky turi visas galimybes repatrijuoti į istorinę tėvynę, jei jau lietuviai, ją supantys, yra tokie baisūs antisemitai. Kas laiko? Ar ne geriau gyventi tarp „mūsiškių“, kur niekas nepilstys iš smėlio svastikų, nepaišys ant sienų. Gal sąžiningiau pačiam kažką kurti, o ne degraduoti svetimą visuomenę, kuriai jauti zoologinę neapykantą?

Kuomet Lietuvoje neliks antisemitizmo kurstytojų, jų šabesgojų šimašių, tomų, su kūjais daužančių mūsų didvyrių atiminimo lentas, neliks ir antisemitizmo rudimentų.

Lietuviai daug šimtmečių sugyveno su žydais, net savo religinėse knygose ir gyvenime juos niekinusiais, vadinusiais galvijais, neturinčiais žmogiškų sielų, o tik gyvuliškas, sudarytas iš vėmalų ir fekalijų. Lietuviai kentė, lietuviai iškentė Sovietų (Trečiojo chazarų kaganato) valstybės, kurią sukūrė ir kuriai vadovavo žydai, priespaudą ir terorą, lietuviai iškentė hitlerinę okupaciją.

O kas į valdžią atvedė Adolfą Šekelgruberį (šekelių rinkėją), ar ne už žydų bankininkų pinigus buvo sukurta Vokietijos Trečiojo reicho pramonė ir jos kariuomenė? Tai, ko gero, vienintelis požymis, leidžiantis Trečiąjį reichą ir Sovietų sąjungą palyginti tarpusavyje, t. y. kad abiejų šių valstybių industrijos buvo sukurtos už bankininkų-sionistų pinigus. Jei gali kas reikšti pretenzijas dėl Antrojo pasaulinio karo metu patirtų nuostolių, ir dėl dar ankstesnių laikų nuostolių, tai, mano nuomone, tik lietuviai – žydams: dėl sunakintos Lietuvos-Lenkijos valstybės, dėl kęsto žydų jungo, dėl jų sukurtų totalitarinių sovietų ir fašistinio režimų, dėl mūsų valstybės okupacijų, dėl milijonų sunaikintų ir negimusių lietuvių.

Lietuviai, atiduokit Kukliansky jos žvakidę

 


Faina Kukliansky, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė, gruodžio 2 dieną jos surengtos regioninės konferencijos dėl žydų turto restitucijos metu TV3 pasakė, kad jos šeima karo metu prarado sidabrines žvakides, nes kiekviena žydų šeima tokias žvakides turėjo.
Nėra jokios abejonės, kad žydai galėjo turėti ir auksines žvakides, tokias, kaip Ukrainos oligarcho Vadimo Abramovičiaus 800 kilogramus sverianti menora, jo dovanota Jeruzalei, kad šios ponios šeima galėjo turėti ir kitokių vertingų daiktų, baldų, rakandų, akcijų, vekselių ir t.t. Gal Kukliansky šeima atėjus sovietams turėjo ir atsargas košerinės vištienos, macų ir kitokių vertybių. Mat ponia Kukliansky nori atgauti ne tik Vokietijos okupacijos metu prarastą žydų turtą, kurį jai turėtų grąžinti Lietuvą okupavusi Vokietija, bet ir turtą, kurį žydai prarado Lietuvą okupavus sovietams, tiems patiems sovietams, kuriems tarnavo jos tėvelis, sovietų laikais buvęs ypatingų bylų tardytoju, kuriems ilgus metus tarnavo ir pati Kukliansky.  
Lietuvos valdžia vieną karta tvirtai ir aiškiai turi pasakyti antisemitizmo kurstytojai Kukliansky, nuolatos juodinančiai Lietuva, lietuvius, lietuvių tautos didvyrius, ir jos turto trokštantiems tėvynainiams, kad jiems dėl prarasto turto reikia kreiptis į Rusiją (TSRS teisių perėmėją) ir Vokietiją, kurios buvo okupavusios Lietuvą, kad šios valstybės sugrąžintų pagaliau Kukliansky jos žvakides.
Lenkijos valdžia pasakė, kad visas pretenzijas žydai reikštų Vokietijai ir Sovietams, jų šalies okupantams. Turto grąžinimo isterija, bent kuriam laikui, pasibaigė.

Kodėl lietuvius daro antisemitais?
Šiais metais visame pasaulyje buvo sukeltas triukšmas, kad neva prie žydų kultūros centro Vilniuje buvo paberta žemių, o šie pabarstai, neva, buvo panašūs į svastiką. Dar buvo kalbama, kad žydų bendruomenė sulaukė grasinimų. Dėl to labai išgąsdintai Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei teko uždaryti sinagogą, kultūros centrą, o policija pradėjo ikiteisminį tyrimą prieš piktadarius. Ši informacija akimirksniu buvo paskleista po visą pasaulį. Pasaulis pašiurpo. Kokie baisūs antisemitai yra lietuviai, kad žydai nebegali Lietuvoje saugiai gyventi.

Prabėgo trys mėnesiai. Kur tyrimų rezultatai, kur tie piktadariai, kurie grasina žydams? Kur tų piktadarių pavardės, bylos, teismo nuosprendžiai, baudos... Nieko nėra. Tik eilinė Kukliansky isterija dėl antisemitizmo ir nauji reikalavimai apsaugoti žydus, saugoti sinagogas.

O gal ta svastikos instaliacija ir grasinimai buvo „antis“? Tokių „ančių“ ne taip jau senai žydai buvo išperinę visame pasaulyje: patys organizavo grasinimus, o po to ant viso pasaulio šaukė, kad puola antisemitai. Toks tarptautinis skandalas jau vyko 2017-2018 metais. Tuomet, po JAV FTB atlikto tyrimo, buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėjimo už „telefoninį terorizmą“ izraelietis Maiklas Kadar. Jo kompiuteriuose ir telefonuose aptikta tūkstančiai telefonų numerių viso pasaulio žydų centrų ir mokslo įstaigų. Izraelio pilietis Maiklą Kadar nusiuntė 2000 grasinimų įvairių šalių žydų centrams dėl padėtų juose bombų. Jis pripažintas kaltu už šantažą, melagingos informacijos platinimą, pinigų plovimą.

JAV justicijos ministerija paskelbė apie kaltinimą Kadarui, kuris grasino dėl bombų mokyklose, prekybos centruose, policijos nuovadose JAV, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje ir Danijoje. Ministerijos duomenimis, 2017 metais Kadar taip pat skambino su grasinimais į Antidifamacinę lygą (su antisemitizmu kovojanti žydų organizacija), Izraelio atstovybę Vašingtone ir informavo apie padėtas bombas, numatomas ginkluotas atakas prieš žydų visuomeninius centrus Floridoje. Teisiamasis buvo kaltinamas dar ir tuo, kad užsiėmė šantažavimo paslaugomis ir už tai uždirbo $240 000 bitkoinais. Kadar šantažavo net JAV senatorių. Jis pareikalavo senatoriaus viešai atsiprašyti už nepalankius pasisakymus jo adresu, priešingu atveju šis turėtų jam mokėti po 1250 už kiekvieną iš 72 valandų, jeigu jis neatsiprašys. Vėliau jis senatoriui į namus nusiuntė laišką su narkotinėmis medžiagomis. Maiklo Kadar namuose Aškelone policija rado 5 kompiuterius ir galingą radiolokacinę anteną, kuri leido prisijungti prie nutolusių serverių.

Pasirodo, kad žydams šią vasarą Lietuvoje grėsė toks baisus genocidas, kad Kukliansky pasakė: „... kalbame apie žydų tautybės žmones ir jų naikinimą, todėl tam, kad būtume tikri, kad nieko neatsitiks mūsų žmonėms, nusprendėme uždaryti šias lankomas įstaigas.“

Kremliaus propagandos ruporas „Sputnik news“ spalio 20 dieną straipsnyje „Lietuvoje pasiūlė įvesti atskirą bausmę už nusikaltimus prieš žydus“ rašo: „Per praėjusius du mėnesius padažnėjo atvejų, surištų su pasirodymu antisemitinių simbolių. Vienas iš paskutiniųjų incidentų praėjusią savaitę įvyko žydų kvartale Vilniuje“.

„Sputnik“ rašo, kad Faina Kukliansky „pasiūlė išplėsti Baltijos respublikos Baudžiamąjį kodeksą, įtraukiant į jį atsakomybę už vandalizmo aktus, nukreiptus prieš žydus“.

Vidaus reikalų ministrė Ryta Tamašiūnienė pareiškė apie valstybės struktūrų pasirengimą apsaugoti žydų bendruomenę jei bus reali grėsmė.

Izraelio portalas 9tv cituoja Tamašūnienę, kuri pasakė, kad nėra poreikio keisti BK.

Šis straipsnis apie rasinę, etninę nesantaiką, už jį numatyta baudžiamoji atsakomybė. Jeigu įvesti papildomą straipsnį už antisemitizmą, tai nepakeis panašių nusikaltimų skaičiaus. Žinoma, labai gaila, kad skaičius tokių nusikaltimų auga. Bet reikia pripažinti, kad tai slypi kitur, ne BK“, - pasakė ministrė.

Palauksim, gal policijai pavyks surasti žemių barstytojus ir sienų tepliorius. Mūsų laikais tai taip nesunku padaryti. Kaip rodo Maiklo Kadar istorija, į provokacijas prieš žydus reikia žiūrėti rezervuotai.

Mano nuomone, kurstyti antisemitizmą gali būti naudinga F. Kukliansky ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Apšmeižus visą lietuvių tautą, bus lengviau reketuoti iš Lietuvos valstybės pinigus už vokiečių okupacijos metu žydų prarastą turtą, o taip pat už jų turtą, prarastą sovietinės okupacijos laikais.
Mano nuomone, kurstyti antisemitizmą gali būti naudinga F. Kukliansky ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Apšmeižus visą lietuvių tautą, bus lengviau reketuoti iš Lietuvos valstybės pinigus už fašistinės ir komunistinės okupacijos metu žydų prarastą turtą.

Lietuvos ir lietuvių šmeižikų tikslas – paversti lietuvius vergais, o tam reikia primesti svetimas kaltes ir sunaikinti tautos valią, imunitetą. Galiausiai – apiplėšti, padaryti žydų vergais.

JAV 2018 metų gegužės 8 dieną buvo priimtas žydų turto restitucijos įstatymas 447 JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), kuris suteikė naują stimulą prievartauti Europos tautas. Lenkai griežtai pasipriešino tam ir pasakė, kad visos pretenzijos turi būti skiriamos okupantui – Vokietijai. Lietuvos valdžia tyli.

Įstatymas 447 JUST nuaidėjo kūjo smūgiais į Lietuvos didvyrio Generolo Vėtros paminklinę lentą, šmeižikiškomis vanagaičių knygomis ir paskaitomis, nenutrūkstama kacų ir zurofų purvo lavina pilama ant lietuvių ir Lietuvos. Tikslas – paversti pasaulio visuomenės akyse lietuvius „žydšaudžių tauta“.

Sionistų siekis panaudoti žydų tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metais ekonominiais tikslais yra žinomas, kaip „Holokausto industrija“.

Jau keli metai stiprėja spaudimas mūsų kaimynei Lenkijai, imta net vokiečių nacių koncentracijos stovyklas vadinti „lenkiškomis“, o žydų holokaustu kaltinti visą lenkų tautą, kas visiškai prasilenkia su tikrove ir su tarptautine teise.


Izraelio politikai kaltina lenkus ir lietuvius, kad šie talkino vokiečiams naikinant žydus, bet pamiršta apie žydus, kurie tarnavo vokiečiams, kariavo jų pusėje, pamiršta žydų bankininkus, kurie finansavo Hitlerio vyriausybę, žydų pramonininkus, kurių gamyklose fašistai gamino Europos tautų naikinimui skirtus ginklus.

Izraelio pasiuntinys prieš keliolika metų, tuo metu dar rezidavęs Rygoje, lietuvių tautą pavadino „žydšaudžių tauta“. Ir nieko, jokios Lietuvos valdžios reakcijos, jokios notos, vergiška tyla, nusikalstama tyla.

Analitinės firmos „Gefira“ nuomone, krinta į akis šie JAV 447 įstatymo alogizmai:

Pirma. Gentinis arba rasistinis problemos sprendimo būdas. Būtent žydai kaip gentis turi gauti kompensaciją. Neturi reikšmės, ar paveldėtojas turi nuosavybę patvirtinančius dokumentus ar ne, kad jie buvo Lenkijos piliečiais. Esant bet kokiai teisinei sistemai tai reiškia, kad turtas, jei nėra paveldėtojų, pereina į valstybės nuosavybę.

Antra. Turtas prarastas „valdant komunistiniam režimui“ apima pokario metus, kuomet Lenkija valdė komunistų partija, nacionalizavusi visų gyventojų gamybos priemones ir turtą. Pažymima, kad komunistų partijai, valdžios organams ir jėgos struktūroms priklausė didelė dalis Lenkijos žydų, kurie ir vykdė šio turto nacionalizavimą.

Numatoma „kompensacija“, kurią turėtų išmokėti Lenkija sudaro 200-300 milijardus dolerių.

Grasinimai Lenkijai pasigirdo jau 2008 metais. Lenkija bus „viešai atakuojama ir pažeminta tarptautiniu lygiu“, - tuomet pasakė žydų tarptautinio kongreso generalinis sekretorius.

„Gavę tokį turtą, žydai taptų valdančiąja klase, o lenkai – antros kategorijos piliečiais savo valstybėje. Taptų palestina Rytų Europoje.“ - pažymi Gefira.

Portale prašoma pagalvoti, kas įvyks, jei šias žydų pretenzijas pripažinti teisėtomis? Ką tuomet daryti su lenkais, išvykusiais iš Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos, Vokiečiais, išvarytais iš Prūsijos ir t.t. O kodėl apsiriboti tik Antruoju pasauliniu karu? Visos pasaulio tautos imtų viena iš kitos reikalauti kompensacijų? Ar palestiniečiai nebuvo sistemingai varomi iš savo žemių ir neprarado palikimo?

Gefira teigia, kad neturinti paveldėtojo nuosavybė priklauso valstybei. Jei šio teisės principo nebus paisoma, mes atsidursime pasaulyje, kurį ardo begaliniai nacionaliniai, etniniai, religiniai ir rasiniai konfliktai. Ar mes turime tikėti, kad tokie rasiniai santykiai būdingi tik tiems, kas sunaikino Senovės Egiptą ir žavisi šiais „žygdarbiais“ savo šventose knygose?
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą