2019-08-16

Demoralizuoti, apiplėšti ir padaryti vergais. 100 JAV senatorių reketuoja Lenkiją... ir Lietuvą


Jau keli metai vyksta gerai organizuota ir sukoordinuota šmeižto kompaniją prieš lenkų ir lietuvių tautas, kurios tikslas - „holokausto industrija“ (1, 2, 3, 4).

Rugpjūčio 10 dieną analitiniame portale „Gefira“ pasirodė straipsnis „Jie padės Lenkijai atimti jos nuosavybę“ ( They will help Poland strip herself of her property).


Portale pasakojama apie ataką prieš Lenkiją. Šimtas JAV senatorių laišku kreipėsi į Maiklą Pompeo, kuriame prašoma priverti JAV vyriausybę „padėti Lenkijai“. Tačiau ši „pagalba“ ne pavėluotas „Maršalo“ planas, kuris buvo skirtas Vakarų Europai po Antrojo pasaulinio karo, kompensuojant Lenkijos atidavimą TSRS įtakai 1945 metų Jaltos konferencijos nutarimu. O gal senatoriai nori skirti Lenkijai finansinę pagalbą, kad ši galėtų įsigyti modernią ginkluotę Rusijos atgrasymui?


Visai ne apie tai šis laiškas. Jo autoriai nori paskatinti JAV valstybės sekretorių Maiklą Pompeo, kad jis apiplėštų Lenkijos valstybę ir jos turtą „atiduotų žydams“, „išgyvenusiems holokaustą ir žydų organizacijoms.“

„Kokį turtą? Viską, ką turėjo žydai iki 1945 metų, ir net po to, būdami Lenkijos piliečiais, nepriklausomai nuo to, ar yra palikuonys ar ne.“ - rašoma Gefira. Straipsnyje kalbama apie JAV įstatymą 447, kuris reikalauja iš Lenkijos grąžinti bet kokį žydų turtą, jų prarastą per holokaustą ir komunistų valdymo metu.

Gefira nuomone, du dalykai krinta į akis:

Pirma. Gentinis arba rasistinis problemos sprendimo būdas. Būtent žydai kaip gentis turi gauti kompensaciją. Neturi reikšmės, ar paveldėtojas turi nuosavybę patvirtinančius dokumentus ar ne, kad jie buvo Lenkijos piliečiais. Esant bet kokiai teisinei sistemai tai reiškia, kad turtas, jei nėra paveldėtojų, pereina į valstybės nuosavybę.

Antra. Turtas prarastas „valdant komunistiniam režimui“ apima pokario metus, kuomet Lenkija valdė komunistų partija, nacionalizavusi visų gyventojų gamybos priemones ir turtą. Pažymima,
kad komunistų partijai, valdžios organams ir jėgos struktūroms priklausė didelė dalis Lenkijos žydų, kurie ir vykdė šio turto nacionalizavimą.

„Koks įžūlumas!“ - rašoma Gefira.

Numatoma „kompensacija“, kurią turėtų išmokėti Lenkija sudaro 200-300 milijardus dolerių.

Grasinimai Lenkijai pasigirdo jau 2008 metais. Lenkija bus „viešai atakuojama ir pažeminta tarptautiniu lygiu“, - tuomet pasakė žydų tarptautinio kongreso generalinis sekretorius.

„Gavę tokį turtą, žydai taptų valdančiąja klase, o lenkai – antros kategorijos piliečiais savo valstybėje. Taptų palestina Rytų Europoje.“ - pažymi Gefira.

Portale prašoma pagalvoti, kas įvyks, jei šias žydų pretenzijas pripažinti teisėtomis? Ką tuomet daryti su lenkais, išvykusiais iš Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos, Vokiečiais, išvarytais iš Prūsijos ir t.t. O kodėl apsiriboti tik Antruoju pasauliniu karu? Visos pasaulio tautos imtų viena iš kitos reikalauti kompensacijų?

Ar palestiniečiai nebuvo sistemingai varomi iš savo žemių ir neprarado palikimo?

Tvirtinama, ir žydai yra pagrindiniai šalininkai idėjos, kad svarbu ne nacijos, o politiniai dariniai, tokie kaip valstybė, ir kiekvienas gali tapti Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ar Italijos piliečiu, net jei jo rasė, tikyba, etninė priklausomybė pilnai skiriasi nuo priimančios šalies rasės.

Šiuo metu žydai vėl yra šalininkai tvirtinimo, kad atėjūnai iš bet kurio žemės kampelio, turi būtinai asimiliuotis ir integruotis į priimančią visuomenę, atsisakyti savo lojalumo kilmės šaliai arba nacijai.

Ar tai ne pakankamas įrodymas to, kad tai, kuo jie verčia patikėti kitus, nėra tai kuo jie tiki patys.

Gefira teigia, kad neturinti paveldėtojo nuosavybė priklauso valstybei. Jei šio teisės principo nebus paisoma, mes atsidursime pasaulyje, kurį ardo begaliniai nacionaliniai, etniniai, religiniai ir rasiniai konfliktai. Ar mes turime tikėti, kad tokie rasiniai santykiai būdingi tik tiems, kas sunaikino Senovės Egiptą ir žavisi šiais „žygdarbiais“ savo šventose knygose?


https://youtu.be/6j9qiG-WMI4

Sources:
– Compensation for Damages Suffered Under Nazi and Soviet Occupations, 
pogonowski.com.
– S.447 – Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017, 
Congress.gov.
Suggested reading:
– Letter to Secretary Pompeo Poland Restitution Final Signed, 
pdf.
– Political considerations of H.R. 1226 and S. 447 with respect to Poland submitted by the Polish American constituency, 
Poland – Current Events.
Suggested audio:
– Stop Act S. 447, 
Facebook or YouTube.


Mano ankstesni straipsniai šia tema:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą