2019-04-09

Kam naudingas išpuolis prieš lietuvių tautos Didvyrio garbę? 2 d.
2018 metais JAV priimtas žydų turto restitucijos įstatymas 447 JUST(Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST) nuaidi kūjo smūgiais į Lietuvos didvyrio Generolo Vėtros paminklinę lentą, šmeižikiškomis vanagaičių knygomis ir paskaitomis, nenutrūkstama kacų ir zurofų purvo lavina pilama ant lietuvių ir Lietuvos. Ne mažesnė purvo lavina pilama ir ant mūsų kaimynės Lenkijos, kurios gyventojus, kaip ir lietuvius, kai kurios žydų organizacijos stengiasi paversti „žydšaudžiais“.


Sionistų siekis panaudoti žydų tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metais ekonominiais tikslais yra žinomas, kaip „Holokausto industrija“. Jau keli metai stiprėja spaudimas Lenkijai, imta net vokiečių nacių koncentracijos stovyklas vadinti „lenkiškomis“, o žydų holokaustu kaltinti visą lenkų tautą, kas visiškai prasilenkia su tikrove ir su tarptautine teise.

Izraelio politikai kaltina lenkus ir lietuvius, kad šie talkino vokiečiams naikinant žydus, bet pamiršta apie žydus, kurie tarnavo vokiečiams, kariavo jų pusėje, pamiršta žydų bankininkus, kurie finansavo Hitlerio vyriausybę, žydų pramonininkus, kurių gamyklose fašistai gamino Europos tautų naikinimui skirtus ginklus.

Izraelio pasiuntinys prieš keliolika metų, tuo metu dar rezidavęs Rygoje, lietuvių tautą pavadino „žydšaudžių tauta“. Ir nieko, jokios Lietuvos valdžios reakcijos, jokios notos, vergiška tyla, nusikalstama tyla, kai tiesiog būtina buvo tokiam šmeižikui panaikinti akreditaciją, uždrausti jam net atvykti į Lietuvą.


Šių metų vasario 13-14 dienomis Varšuvoje vykusi Artimųjų Rytų taikos konferencija tapo JAV ir Izraelio sionistų išpuolių prieš lenkų tautą scena.

JAV televizijos kanalo MSNBC korespondentė Andrea Mitchell pačią pirmą dieną pareiškė, kad 1943 metų žydų sukilimas vyko prieš „lenkų fašistinį režimą,“ o sekančią dieną JAV valstybės sekretorius Maiklas Pompeo pagyrė lenkų budelį Franką Bleichmaną už jo „lenkiškos dvasios tvirtybę“ ir priminė apie restituciją žydų turto, prarasto holokausto metu.

Tuo skandalai nesibaigė, jų tęsinio autoriumi tapo Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis pasakė, kad karo metais „lenkai bandradarbiavo su naciais“.

Lenkijos URM iškvietė Izraelio pasiuntinį Anną Azari pasiaiškinti dėl publikacijos Jarusalem Post, kurioje cituojami Izraelio premjero žodžiai, kad lenkai bendradarbiavo su naciais Antrojo pasaulinio karo metais. Lenkijos žydų istorijos muziejuje „Polin“ korespondentai paprašė Netanyahu pakomentuoti tą faktą, kad Lenkijos teismai vis dar gauna ieškinius tų, kas kaltina lenkų tautą dalyvavus holokauste. „Lenkai bendradarbiavo su nacistais ir aš nežinau nieko, kad kas nors būtų teisiamas už tokius pareiškimus“, - Jerusalem Post citavo premjerą.

Pasiuntinė pažymėjo, kad „Jerusalem Post” „jau pakeitė savo straipsnį, o ankstesnė versija buvo neteisinga – tai įvyko premjero Netanyahu prašymu“.

Po Netanyahu pareiškimo Lenkijos premjeras Twitter parašė, kad „Izraelis nėra tinkama vieta Višegrado grupės pasitarimui, nežiūrint į ankstesnius susitarimus“.

Ksawery Jankowski lenkų portale pch24 rašo, kad „lenkų-žydų ginčo centre yra 447 JUST įstatymas. Kas nori pagerinti šiuos santykius, kalbės apie būtinybę išmesti jį į šiukšlyną. Visa kita yra tiesiog pabalinimas.“

Autoriaus nuomone, partijai Tvarka ir teisingumas“ (PiS) pavyko sukelti JAV interesą visam regionui. Kas buvo gerai Lenkijai, kažkuriuo metu buvo naudinga ir JAV. Buvo laikas, kuomet buvo JAV palankiai žiūrėjo į lenkų patriotizmą, kuomet Lenkija padėjo griauti sovietinę imperiją, stojo į NATO, dalyvavo Irako okupacijoje, kuomet Lenkija sutiko savo teritorijoje steigti slaptus JAV kalėjimus.


„Net patys didžiausi šalininkai aljanso su JAV priversti, tačiau, pripažinti, kad ši situacija galutinai pasibaigė nuo momento pasirašymo Amerikos prezidento Donaldo Trampo įstatymo 447 2018m.gegužės 9d. Tai yra per metines pergalės sąjungininkų prieš nacistus.“(...)

„447 JUST įstatymo įsigaliojimas automatiškai išsiliejo į lenkų-žydų santykių suirimą“, - rašo autorius ir pažymi, kad vyksta aktyvus spaudimas Lenkijai, nes norima pasaulio visuomenei įteigti, „kad pretenzijos yra pilnai pagrįstos, o todėl, kad lenkai užvaldė turtą kolaboruodami su hitlerine Vokietija, ir net įnešė indėlį į jų nusikalstamą sistemą.“

Autoriaus nuomone, „lenkai negali leisti tokio savo istorijos apšmeižimo, prisiimti sau vokiškų nuodėmių,“ o bet koks pagerinimas lenkų-žydų santykių reikalauja, kad įstatymas 447 JUST būtų išmestas į savartyną.

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą