2019-04-25

Idiotai ir teroristai. Jų atsiradimo biologijaKodėl ES valdžioje tiek daug idiotų, o Sirijoje tiek daug teroristų iš ES? Kaip atsitiko, kad Pasaulius nešusi kultūrą ir progresą ES pakeitė savo santykio su pasaulių paradigmą, ir senąjį kontinentą nūnai garsina savo idiotais ir teroristais? Į šią problemą galima pažvelgti ir iš biologijos mokslo pozicijų.

Chrestomatinis ES idioto pavyzdys – jos Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris. Paskutinis jo pokštas įvyko Afrikoje, kur Junkeris, kaip visada girtas, su fakelu vos nepadegė kelių afrikiečių.Lenkų dienraštis wPolytice balandžio12 dieną rašė: „Pastaruoju metu Afrikoje ponas Junkeris turėjo problemų su fakelu. Vos kažko nepadegė. Reikia laikyti sukryžiavus pirštus dėl Europos komisijos pirmininko, kad jis išgyventų iki savo kadencijos pabaigos ir niekam neatneštų žalos.“

Žano Klodo Junkerio alkoholizmo problema plačiai aptarinėjama visame pasaulyje jau keli metai:


Gruodžio 4 dieną Vilniuje įvykusioje tarptautinėje konferencijoje „ES ateitis: suverenių valstybių sąjunga“ aš Bundestago deputato Armin-Paulus Hampel paklausiau: „Kokios ES perspektyvos, kai Europos Komisijai vadovauja alkoholikas ir idiotas Žanas Klodas Junkeris?“

Savo atsakyme Bundestago narys Hampel nurodė, kad vakaruose yra stygius kompetentingų politikų. Turtingųjų vaikai, gavę fundamentalų išsilavinimą, politikos vengia, todėl čia nėra rimtos protų konkurencijos. Deputato nuomone, Žano Klodo Junkerio protinės galimybės neturėtų jam leisti dirbti aukštesniame poste nei vadovauti savivaldybei.

Bundestago deputato atsakymas dėl Junkerio alkoholizmo buvo labai diplomatiškas, o kaip kitaip, ką galima pasakyti apie visišką degradantą, kuris atstovauja ES, į spaudos konferenciją ateina girtas, su skirtingų spalvų batais, krečia prieš kameras patvorės alkoholikų pokštus, vos pastovi ant kojų?

Junkeris ne vienintelis, tokių Junkerių Briuselyje pilna. Tokia valdininkų selekcija ES. Noriu pažymėti, kad tai būdinga ne tik Briuseliui. Tiesiog ES tokio šlamšto koncentracija peržengė kritinę ribą.Teroristai

Po teroristinės organizacijos „Islamo valstybė Irakas ir Levanta“ sutriuškinimo Sirijoje, tūkstančiai teroristų, jų šeimų nariai, sumanė kraustytis į Europą. Vienos šalys, tokios kaip Švedija, segančios suicidaline šizofrenija, juos maloniai priėmė atgal, kitos, kurių dauguma, net negalvoja jų įsileisti.

Tai labai rimta saugumo problema, nes jų iš Europos buvo virš 20000, bet gal kaip tik ir siekiama terorizuoti ES gyventojus, nes taip juos lengviau valdyti, taip lengviau siekti generalinio finansinio oligarchato plano: sunaikinti ES tautas ir valstybes, sulieti į pasaulinio sionizmo valdomą tautų ir rasių „lydymo katilą“.

Grįžtančių teroristų ir jų šeimų narių temai skirti šie straipsniai:
ir mano ankstesni straipsniai:ES teroristams atsirasti palankios sąlygos. Čia visokiais būdai remiamas islamas ir naikinama krikščionybė, nekontroliuojami mečečių statybai naudojami finansiniai šaltinai, imamų rengimas, slepiama teroristų tautybė ir t.t. Tačiau terorizmui atsirasti yra ir grynai biologinės priežastys, apie kurias pirmasis ėmė garsiai kalbėti profesorius Sergej Saveljev. Jos, mokslininko nuomone, svarbiausios.Saveljevas nurodo, kad pusė tampančių teroristais yra niekino neagituojami. Jie teroristais tapo savo iniciatyva. Pusė iš tokių, kuriems buvo daromas poveikis, taip pat patys „sau ieškojo tokio likimo“.

Priežastis glūdi žmogaus smegenų struktūroje ir jų funkcionavimo mechanizmuose, kuriuos labai glaustai savo paskaitoje (žiūr.video) išdėstė profesorius Rusijos specialiųjų tarnybų surengtame pasitarime.

Žmonių smegenis valdo trys pagrindinai instinktai: maisto, reproduktyvinis, socialinis elgesys (dominavimas). Žmogaus evoliucija vyko šimtus milijonų metų, todėl naivu tikėti, kad žmogaus elgesys pasikeis per kelis šimtmečius.

Valstybė stengiasi išlaikyti esančią socialinę sistemą. Joje atranka vyksta ne pagal intelektą, o pagal pinigus, giministės ryšius, pažintis. Šioje sistemoje jaunas žmogus neturi galimybės iškilti. Todėl jis eina ten, kur jis gali realizuotis. Bet kokioje teroristinėje sisemoje nėra tradicinės atrankos sistemos ir jaunas žmogus čia gali realizuoti savo socialinius poreikius. Socialine prasme tai yra blogis, o biologine-individo šansas realizuotis.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą