2019-08-26

Migrantai Europoje: gulkis ir nesipriešink! 2 dalis


Straipsnio autorė Darja Aslamova, speciali KP korespondentė, apsilankė VFR, kuri atidarė vartus neregėtam skaičiui pabėgėlių iš musulmoniškų valstybių, ir pamatė, į ką ši invazija išvirto. 


„Reika visiems atidaryti sienas“


Rytas Miunchene. Aš per anksti atvykau į susitikimą ir esu žvėriškai alkana. Svajoju apie riebias bavariškas dešreles su garstyčiomis ir bulvių salotomis. Kantriai apeinu rajoną. Penkios kavinukės su kebabais, dvi šaurmos ir turkų turgus. Pagaliau prisimenu stebuklingą žodį biergarten (alaus sodas), ir praeiviai siunčia mane į parką. Aš jau įsivaizduoju merginas mėlynomis suknelėmis ir išsiuvinėtomis prijuostėmis su alaus bokalais rankose, bet mane pasitinka visa ištatuiruota ir pirsinguota boba. Stengdamasi peršaukti roko griausmą, ji siūlo man hamburgerį. Velniai su jumis! Tebūnie hamburgeris. „Na, ir rajona išrinko „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) akcijai, - manau aš, krapštydama kotletą. Pasirodo, neišrinko. Vokietijoje su tuo viskas griežtai. Iš pradžių paduok paraišką dėl mitingo į meriją, o ten jau nuspręs, į kokią vietą tave įvaryti. Kuo toliau, tuo geriau.Apie pusiaudienį prie geležinkelio stoties ima rinktis griežti vyrai ir moterys juodais rūbais. Ir nedelsiant atsiranda policija. Vyrai ir moterys sustoja ratu, kurio centre žvakės, gėlės ir užrašas „2019 metų liepos 29“. Šiandien AfD rengia atminties akciją, savotišką paminėjimą po nužudymo aštuonių metų berniuko Frankfurte prie Maino, kurį nustūmė po greituoju traukiniu pabėgėlis iš Eritrėjos. Nustūmė taip pat ir motiną (ji išgyveno). Bandė nužudyti dar vieną moterį, bet nespėjo. Negalėjo duoti jokių paaiškinimų. „Tiesiog panorėjo“. (A.L.:mano straipsnis vaiko žmogžudystės tema: https://lebionka.blogspot.com/2019/07/frankfurte-pabegelis-is-eritrejos.html)

Savaitę iki to Frada mieste albanas taip pat beprasmiškai nustūmė ant bėgių 34-metę moterį, žmoną ir motiną. Ji žuvo. Albanas paaiškino savo poelgį neįveikiamu „noru nužudyti“.

Po trumpos kalbos prasideda dviejų valandų trukmės tylos akcija. Aš šnabždu su mano kaimynais, kurie visiškai šokiruoti nesenai įvykusio žvėriško nužudymo Štutgarte „kazacho“ (taip atkakliai vadina „Rusijos vokietį“ Vilhelmą vietinės media. Suprask, ne vokietį nužudė, o kažkokį svetimą kazachą.)

(A.L.: mano straipsniai apie Štutgarto žmogžudystę:

Tiesiog mieste, dieną, matant daugeliui žmonių pabėgėlis su padirbtu Sirijos pasu sukapojo į gabalus samurajaus kalaviju „kazachą“ Vilhelmą. Tiesiog pavertė jį į faršą. Vienuolikametė aukos duktė aimanavo iš siaubo. Visą tai nedelsiant patalpino į internetą daugelis liudininkų, nuo ko vokiečių valdžias apėmė įniršis ir jos net pareikalavo pradėti baudžiamąsias bylas...tiems, kas filmavo šį video!


Minėjimo akciją nutraukia gauja pasirodžiusių jaunų žmonių su įvairiaspalviais plaukais, tatuiruotų, su purvinais marškinėliais ir suplėšytais džinsais su plakatais „Nacistai, eikite lauk!“ Jie šūkalioja, švilpia, šaukia įžeidimus. Daugeliui iš jų aš tinku į motinas, ir man kyla noras visus juos įkišti į karštą vonią, o jų prakaituotus skudurus tiesiog sudeginti. Kada aš bandau pacanus nufotografuoti, jie dengia veidus ir elgiasi kraštutinai agresyviai. Net bando man durti į akis su skėčiu. „Kame reikalas? - piktinuosi aš? - Jūs atėjote į viešą demonstraciją. Reiškia, aš galiu jus fotografuoti“. Į priekį išeina jauna ir netgi graži moteris, kuri ištiesia man ranką, kaip aiškiaregė, ir verksmingu balsu kalba:
- Mano širdis neleido man šiandien likti namuose, bet aš nenoriu, kad jūs mane fotografuotume.
- Kodėl? Jūs bijote?
- Tiesiog nenoriu. Bet aš turėjau išreikšti savo protestą nacizmo atgimimui. Šie žmonės – nacistai. - Klausykite, mieloji, jeigu jūs dar nesuaugote, sėdėkite namuose ir žaiskite su lėlėmis. Jeigu jūs ateinate į demonstraciją kaip suaugęs žmogus, jūs turite suprasti, kad jus fotografuos ir jums užduos klausimus.
Pacanai grėsmingai murma.
- Jūs per daug agresyvūs!
- Aš darau savo darbą. O tu dūrei skėčiu man į akį.
Pagaliau, vienas iš jų pravarde „Molas“ sutinka pasisakyti:
- Aš atėjau čia todėl, kad man šlykštu, kada vaiko mirtis naudojama politiniams tikslams, nes jį nužudė užsienietis. Tai žemina žuvusio šeimą, ir tai tiesiog propaganda.
- Bet juk vaikas užmuštas „šiaip sau“, ir jis ne pirmas šioje ilgoje žmogžudysčių grandinėje. Problema tai reali! Ką tu siūlai?
- Atidaryti visas sienas! Įleisti visus, kas nori! Аbsoliučiai visus! Tai ir yra laisvė.
Aš priblokšta tyliu.
- Tai kairiųjų logika, - sako man parlamento narys nuo AfD Gerold Otten. - Žmonės bėga nuo karo ir skurdo, reiškia, jų negalima išvaryti. Afganistane gyvena 30 milijonų žmonių. Juos visus reikia evakuoti į Vokietiją. O Sirija, Irakas, Nigerija, Gana, Pakistanas? Kuo toliau, tuo blogiau, dabar pas mus važiuoja pabėgėliai iš Tuniso, Alžyro, Maroko, iš tų šalių, kur vokiečiai vyksta atostogauti! Ir jie pabėgėliai!
- O kiek iš viso pabėgėlių Vokietijoje?
- Tai įslaptinti skaičiai. Žinoma, kad tiktai 2015-2016 metais į Vokietiją įvažiavo milijonas migrantų. Ir kad kiekvieną mėnesį sieną nelegaliai kerta 25 tūkstančiai žmonių. Apytikriai trys milijonai.
- Italijos vidaus reikalų ministras Matteo Salvini jau apkaltino Vokietijos nevyriausybines organizacijas (NVO) tuo, kad jos užsiima pervežimu žmonių ir bendradarbiauja su Libijos kontrabandininkais. Sutartoje vietoje vokiškos privačios valtys surenka jūroje žmones ir perveža kaip „išgelbėtus“ į Italiją. Aš mačiau pati tai Sicilijoje. Nepaisant to Vokietija atsisako kelti baudžiamąsias bylas NVO.
- Tai valstybės politika. Merkel nori parodyti, kad nauja Vokietija, geriausia Vokietija, įsisavinusi praeities pamokas. Mes išgelbėsime pasaulį! Mes turime teisę moralizuoti kitiems! Svarbiausia-gera tarptautinė reputacija. Ant savo piliečių valdžioms nusispjauti.


„O kodėl jums ne išnuomoti Sibiro?“Doris Fürstin von Sayn-Wittgenstein – viena iš ryškiausių Vokietijos politikų. Priešdėlį „fon“ ji ignoruoja ir bendrai nemėgsta kalbėti apie savo aristokratišką šeimą. „Kokia dar aristokratija? Mes gyvename 21 amžiuje demokratiškoje šalyje“, - sudirgusi sako ji. Net partija „Alternatyva Vokietijai“ ją skaito per daug radikalia, nors jokio maištingumo jos kalbose nerasi. Tikra gražuolė 65(!) metų su oriu stotu ir skvarbiomis mėlynomis akimis.

- Aš įstojau į AfD, nes mūsų šalis sugriauta – sako Doris. - Problema tame, kad visa Vokietijos politika grindžiama ne protu, o ideologija, ir mes žinome, kuo tai paprastai baigiasi. 2015 metais, kai čia ėmė tekėti nesibaigianti migrantų upė, valdžios įtikinėjo gyventojus, kad pas mus eina aukštos kvalifikacijos žmonės – inžinieriai ir daktarai.
- Juos taip ir vadino: „kultūriniai praturtintojai“.
Tai juokinga. Po to: ups! Įvyko klaida. Tai vargšai žmonės, kuriems mes turime padėti ir suteikti išsilavinimą jiems ir jų vaikams. Mes net nesugebame suteikti normalų išsilavinimą mūsų vaikams (mūsų mokyklos apgailėtinoje būklėje!). Kaipgi mes galime suteikti išsilavinimą žmonėms, kurie nemoka rašyti savo kalba? Kitos kultūros žmonėms, su kitais santykiais su moterimis, su jų trimis-keturiomis žmonomis. Ir mes už visus mokame! Užmirškite apie turtingą Vokietiją. Ji daugiau neegzistuoja. Šalis perpildyta. Vienas migrantas vidutiniškai kainuoja valstybei 5-6 tūkstančius eurų per mėnesį. Jam reikia duoti būstą, trijų kartų maitinimą, grynuosius, nemokamą važiavimą per visą šalį, apmokėti vokiečių kalbos mokytojams, vertėjams, jų stovyklų apsaugai (nors nemėgstų tų žodžių), daktarams, kurie juos gydo. Reikalinga psichologinė pagalba jų vaikams, kuriuos irgi reikia girdyti, maitinti, mokyti. O mūsų pačių piliečiai praranda darbą, degraduoja ir skursta.
Dabar vyriausybė turi naują teoriją: ne migrantai turi integruotis, o mes, vokiečiai, privalome prisitaikyti prie svetimųjų! Jie net kiaulieną uždraudė vaikų darželiuose, kad neįžeisti musulmonų jausmus! Aš nenoriu būti integruota ir susitaikyti su kita kultūra. Aš išgyvenau 65 metus ir turiu teisę gyventi taip, kaip gyvenau, pagal savo papročius. Aš nenoriu keistis. Man nepatinka, kad Vokietija negali kontroliuoti savo sienų. Kad aplink kalėdinius turgus stovi policija su automatais. O kad nueiti į baseiną, aš turiu su savimi imti asmens pažymėjimą.

(O, baseinai, tai atskiras visos Vokietijos košmaras! Masiniai migrantų priekabiavimai prie moterų, išprievartavimai, įžeidimai, vyrų sumušimai atvedė vokiečius prie to, kad dauguma stengiasi lankyti baseiną tiktai dieną. Štai paskutinis atvejis: 7 rugpjūčio Miunchene migrantas iš Irako privertė 13-metę mergaitę daryti oralinį seksą baseino nusirengimo kambaryje, grasindamas jai peiliu.)
- Doris, o jeigu jūs būtumėte Merkel vietoje, kaip jūs spręstumėte problemą?
- Aš tiesiai pasakyčiau migrantams: jums čia nėra vietos. Mes pasirengę padėti jums sugrįžti namo. Mes ir dabar apmokame bilietus pabėgėliams, kurie skrenda lėktuvu, o po to sugrįžta su nauju pasu.
- Bet jie tai nenori sugrįžti. O pasų dauguma iš jų neturi. Nei viena šalis jų nepriims. Teisėtu keliu šios problemos neišspręsti. Pagal Ženevos konvenciją, prieglobsčio prašytojas turi, atvykęs į šalį, atvykti į artimiausią policijos nuovadą ir pateikti dokumentus. O jūs įleidote kelis milijonus žmonių į šalį nelegaliai, be dokumentų.
- O gal, prezidentas Putinas pasirengęs sudaryti su mumis sandorį? Mes galime nuomoti vietą Sibire, toli nuo rusiškos civilizacijos, ir pervežti ten migrantus. Mes pasirengę gerai užmokėti už nuomą, už migrantų perkėlimą, už jų pilną išlaikymą.
- Jūs juokiatės?!
- Ne. Rusija didesnė už Vokietiją. Mes tiesiog išnuomojame žemę, o kitkas - ne jūsų problema. Gal, man pavyks jus įtikinti. Manau, palaipsniui Rusija gali sutikti derėtis.
(Aš jau girdėjau iš vokiečių svarstymus: kodėl nepaimti pas Graikiją pusiasalių, - ji juk vis tiek skolose, kaip šilkuose. A kam skurdžiai Kroatijai 1200 salų? Reikia nupirkti pas ją kelias ir permesti ten visą migrantų sašlavyną. Stebina jų įsitikinimas, kad su pinigais galima išspręsti visas problemas. O juk būtent Merkel politika panardino visą Europą į chaosą.)
- O jūs girdėjote istoriją apie tai, kad rusai ateis mus gelbėti? - staiga klausia Doris.
- Girdėjau. Bet kam mums tai? Juo labiau vokiečiai mus skaito blogio imperija.
- Teisybė, mūsų MIP visą laiką rašo, kad visas blogis ateina iš Rusijos. Ir dar: Dievas padeda tam, kas pats sau padeda. Matomai, tiktai rytiniai vokiečiai aiškiai supranta situaciją. Komunistinė sistema jiems davė naują startą. Mes dabar neturime nieko bendro su nacizmu. Pas mus nauja valstybė ir nauji įstatymai. O štai vakarų vokiečius privertė nuolatos galvoti apie praeitį ir atgailauti. Jiems sunkiau suvokti realybę.

Ar gali atgimti nacizmas?


Gali. Kuo ryžtingiau vokiečius kviečia atsisakyti savo „aš“, kuo labiau žemina ir prievartauja, tuo baisesnis paslėptas pyktis, tuo stipresnė svajonė apie naują Hitlerį.
Vieną kartą mano pažįstamų kompanijoje atsirado žmogus vardu Nikolai Nerling, kuris prisistatė kaip buvęs mokytojas ir videoblogeris, ir paprašė mane duoti interviu. Aš geranoriškai sutikau. Jis įjungė kamerą. Tai, kas vyko toliau, nenusakoma! Jis apkaltino rusus vokiečių prievartavimu ir pareiškė, kad vokiečių kareiviai niekada nelietė rusų moterų ir niekada nedegino rusų miestų. Kad vokiečiai įsiveržė į Rusiją, kad išgelbėti ją nuo bolševizmo, ir mes turėjome būti dėkingi! O mes, gyvatės, mėtėme žmonių mėsą po tankais. (Matomai, turėjome mėtyti gėles arba girdyti šampanu, kaip prancūzai.) Kad geras žmogus Hitleris užgrobė Europą tik todėl, nes jam nuolatos grasino. Kad planas „Ost“ niekada neegzistavo. Tai propagandistų išgalvojimas. Kad Rusija grasino Hitleriui bolševizmu, todėl nebuvo kitos išeities, kaip nusiųsti armiją, ištisai sudarytą iš kilnių, švarutėlių kareivių, kurie linkėjo rusams tiktai gero.

Mes šaukėme vienas ant kito, pas mane aš iš pasiutimo sugniaužiau kumščius. Po to aš pašokau ir pareiškiau: „Gaila, svoločiau, kad aš neturiu Kalašnikovo automato, kad tave nušauti. Ir gaila, kad
tavo senelių nepribaigė Rusijos laukuose, nes atsirado pasaulyje tokia šlikštynė, kaip tu!“
Po to aš išsiaiškinau, kad Nikolai Nerling – žmogus Vokietijoje nepageidaujamas, kurį išvarė iš mokyklos už istorijos dėstymą. (Galiu įsivaizduoti, ką jis pasakojo vaikams!). Bet tuo pačiu jis sako kalbas ir skaito paskaitas visoje šalyje ir net apmoka vietas savo šalininkams masiniuose susiėjimuose. Iš kur pinigai? Kas jį palaiko?
Baisiausia, kad vakarų vokiečiai mūsų ir toliau nekenčia. Jei jiems primini apie 27 milijonus žuvusių rusų, jie tuojau pareiškia, kad žuvo 16 milijonų vokiečių. Ir jokie jie ne agresoriai. Tiesiog du diktatoriai, Hitleris ir Stalinas, kovojo vienas su kitu. Ir bendrai, palikim praeitį, kuri yra ginčytina (o Niurnbergo procesas?!) ir galvokime apie ateitį. Bet nėra jokios ateities be praeities pripažinimo. Vokiečiai iki šiol žaidžia kareivėliais. Aš mačiau kolekcijas, pilnai kopijuojančias žymius mūšius. Vokiečių laikraščiai kiekvieną dieną rašo „istorinius straipsnius“, kuriuose žingsnis po žingsnio aprašomi mūšiai Rusijoje, išaukštindami narsą vokiečių kareivių ir „kvailumą ir bejėgiškumą“ rusų. Nuostabu, kaip mes bendrai pasiekėme Berlyną!

Vienas mano draugas vokietis po kelių bokalų alaus prisipažino man:
- Tai, vokiečiai neapkenčia būtent rusų. Ne Vakarus. Paaiškinsiu, kodėl. Mes – jauna nacija, gimusi tiktai 19 amžiuje. Po to pirmasis pasaulinis karas, sutriuškinimas ir Versalio taika, kurios pasekoje iš bado Vokietijoje mirė šimtai tūkstančių žmonių. O po to atėjo Hitleris, ir Vokietija užgrobė visą Europą! Tai buvo mūsų didžiausio triumfo akimirka! Visas pasaulis gulėjo mums prie kojų. Ir tiktai kažkur Sibire, taigoje kuitėsi kokie tai pusiau žmonės - pusiau žvėrys, tinkami tik tam, kad būti mūsų vergais. Ir šitie nepilnaverčiai žmonės, žemiausios rasės atstovai, nugalėjo didžiausią armiją istorijoje, sutriuškino Vokietiją, kuri tapo menkyste. Atleisk. Tai ne aš taip galvoju, bet dauguma vakarų vokiečių, slapta, dvasios gelmėse, - taip! Būtent taip!
P.S. Roberto Fogelmano sode, kuris surinko vardus ir pavardes vokiečių, tapusių migrantų aukomis, stovi paminklas prieš užmarštį. Robertas, sąžiningas ir padorus žmogus, neramiai žiūri man į akis:
- Prieš du metus Putinas pasakė, kad jis padės vokiečiams. Daug žmonių Vokietijoje sieja su juo savo viltis.
Aš visiškai nepamenu šių Putino žodžių ir atsargiai sakau:
- Gal jį ne taip suprato?
- Ne ne! Jis kalbėjo apie tarptautinį terorizmą. Reiškia, jis ateis mums į pagalbą. Juk visi, kas vyksta pas mus, - tai ir yra tarptautinis terorizmas. Nužudymai, išprievartavimai…Juk rusai nepaliks mūsų, tiesa?
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą