2019-10-23

Italai vargsta su juodais Afrikos deimantaisNeapolio gyventojai skundžiasi, rašomaitalų dienraštyje IlGiornale: „taip daugiau neįmanoma“. Daugelyje Italijos miestų gyventi nebeįmanoma dėl gausybės laukinių afrikiečių, juos užtvindžiusių. Partija „Lyga“, vadovaujama Matteo Salvini, planavo deportuoti pusę milijono afrikiečių namo. Po to, kai Sorošui ir Merkel pavyko nušalinti šią partiją ir jos lyderį nuo valdžios, visos pastangos išvalyti Italiją nuo „juodojo aukso“ patyrė nesėkmę. Uostai vėl atidaryti nelegalų kontrabandai, kurią vykdo Sorošo finansuojamos NVO.

Neapolio gyventojai, kur ypač daug išeivių iš juodosios Afrikos, „kiekvieną dieną priversti stebėti degradacijos ir beprotystės scenas, nepakenčiamą situaciją, kuri tęsiasi jau labai ilgai“.


Dienraštis aprašo epizodą, kuris įvyko praėjusį sekmadienį, spalio 20 dieną, apie 14 valandą. Pagrindinis herojus ,,apimtas psichozės priepuolio nuo narkotikų, sukėlė paniką mieste, Firenze ir Turino gatvėse.

Pusnuogis nelegalas iš Afrikos rėkė, gestikuliavo rankomis, grasino aplinkiniams, lakstė basas, su paklode rankose. Jis puldinėjo praeivius ir automobilius, buvo užšokęs ant automobilio kapoto, bandė palisti po šalikelėje parkuojamu automobiliu, kėlė pavojų transporto eismui. Paklode jis apsuko ranką ir bandė daužyti į automobilių langus. Il Giornale pateikia visą eilę video, kur užfiksuotos šio juodo idioto smurto scenos.

Dienraštyje rašoma, kad Neapolio gyventojų pasipiktinimas pasiekė kulminaciją. Vienas iš jų sako: „Aš norėčiau žinoti, kas jam davė pinigų šitoms beprotystėms, persikėlimui per Viduržemio jūrą. Aš manau, kad jie turi būti sugrąžinti į tas šalis, iš kurių atvyksta...“

Miestiečiai piktuoju atsiliepia apie migraciją palaikantį miesto merą. Atvykusi policija ir greitoji pagalba išvežė „juodąjį deimantą“ į ligoninę.
Bandė apiplėšti senelius

Atėjūnas iš Gambijos Santa Elisabetta mieste, Agrigento provincija, užpuolė pagyvenusių žmonių porą, ėjusią į vaistinę, mėgino juos apiplėšti. Jis ėmė mušti senukus. Laimei, italams pavyko banditą suklaidinti ir pabėgti iki netoli buvusio policijos punkto. Video kamerų pagalba buvo nustatyta, kad užpuolikas yra 27 metų nelegalas iš Gambijos Jagana Bubacar, be pastovios gyvenimo vietos. Policija suėmė užpuoliką. Jis kaltinamas bandymu apiplėšti.

Kodėl mūsų valdžia taip nemyli Lietuvos ir jos piliečių, kad veža į Lietuvą veltėdžius, nusikaltėlius ir teroristus?


Atbėgėliai Vokietijoje toliau prievartauja vaikus ir žudo seneliusAtėjūnas iš Nigerijos Bavarijoje įviliojo į prieglaudą 5 metų mergaitę ir ją išprievartavo.

Miunchene teisiamas 32 metų nusikaltėlis iš Nigerijos Čubudem M., kuris 5 metų mergaitę apgaule išviliojo iš vaikų žaidimų aikštelės, atsivedė į imigrantų prieglaudą, ir čia, savo kambaryje, išprievartavo. Tai įvyko 2018 metų kovo mėnesį Karlsfelde (Bavarija). Kodėl taip ilgai vyko turimas, nepranešama.
87 metų pensininkė nuolatos finansiškai rėmė atėjūną iš Afganistano, bet jis ją žiauriai nužudė.

Uršula iš Jenos (Tiuringija) buvo labai atjauti Vokietijos okupantams musulmonams. Muchamedas M. į Vokietiją atsibastė 2011 metais. Jis buvo senelės kaimynas ir nuolatos iš jos imdavo pinigus. Kai moteris atsisakė pinigų jam duoti, jis ją žiauriai nužudė.

Vokietės pensija buvo nedidelė, todėl ji papildomai dirbo indų plovėja. Nepaisant savo skurdo, ji vis tiek veltėdžiui Muchamedui duodavo pinigų. Vieną dieną afganas iš jos pareikalavo 7000 eurų. Jis pasakė, kad jam reikia šių pinigų, nes ketina vykti į Afganistaną.

Spalio 21 dieną prasidėjo žmogžudžio teismas. Yra žinoma, kad banditas senutę daužė kumščiais ir spardė kojomis. Smūgiai suduoti į galvą, rankas, kojas, liemenį ir kaklą. Po to senelė buvo pribaigta peiliu.

Vokietės lavoną nusikaltėlis įdėjo į lagaminą, nunešė į rūsį ir ten paslėpė spintoje. Banditas užpildė banko perlaidos pavedimo blanką 7000 eurų sumai. Iš to galima spėti (nors šaltinyje to nenurodoma), kad minėtą pinigų sumą žmogžudys pagrobė pas auką.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, matyt, labai nori, kad atėjūnai iš trečiųjų šalių prievartautų Lietuvos vaikus ir žudytų senelius, todėl pažadėjo Angelai Merkel būti „solidariu“ ir vežti šituos nusikaltėlius į Lietuvą.


2019-10-22

Kodėl lietuvius daro antisemitais? (pabaiga)

Mano nuomone, kurstyti antisemitizmą gali būti naudinga F. Kukliansky ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Apšmeižus visą lietuvių tautą, bus lengviau reketuoti iš Lietuvos valstybės pinigus už fašistinės ir komunistinės okupacijos metu žydų prarastą turtą.

Lietuvos ir lietuvių šmeižikų tikslas – paversti lietuvius vergais, o tam reikia primesti svetimas kaltes ir sunaikinti tautos valią, imunitetą. Galiausiai – apiplėšti, padaryti žydų vergais.

JAV 2018 metų gegužės 8 dieną buvo priimtas žydų turto restitucijos įstatymas 447 JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), kuris suteikė naują stimulą prievartauti Europos tautas. Lenkai griežtai pasipriešino tam ir pasakė, kad visos pretenzijos turi būti skiriamos okupantui – Vokietijai. Lietuvos valdžia tyli.

Įstatymas 447 JUST nuaidėjo kūjo smūgiais į Lietuvos didvyrio Generolo Vėtros paminklinę lentą, šmeižikiškomis vanagaičių knygomis ir paskaitomis, nenutrūkstama kacų ir zurofų purvo lavina pilama ant lietuvių ir Lietuvos. Tikslas – paversti pasaulio visuomenės akyse lietuvius „žydšaudžių tauta“.

Sionistų siekis panaudoti žydų tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metais ekonominiais tikslais yra žinomas, kaip „Holokausto industrija“.

Jau keli metai stiprėja spaudimas mūsų kaimynei Lenkijai, imta net vokiečių nacių koncentracijos stovyklas vadinti „lenkiškomis“, o žydų holokaustu kaltinti visą lenkų tautą, kas visiškai prasilenkia su tikrove ir su tarptautine teise.Izraelio politikai kaltina lenkus ir lietuvius, kad šie talkino vokiečiams naikinant žydus, bet pamiršta apie žydus, kurie tarnavo vokiečiams, kariavo jų pusėje, pamiršta žydų bankininkus, kurie finansavo Hitlerio vyriausybę, žydų pramonininkus, kurių gamyklose fašistai gamino Europos tautų naikinimui skirtus ginklus.

Izraelio pasiuntinys prieš keliolika metų, tuo metu dar rezidavęs Rygoje, lietuvių tautą pavadino „žydšaudžių tauta“. Ir nieko, jokios Lietuvos valdžios reakcijos, jokios notos, vergiška tyla, nusikalstama tyla.

Analitinės firmos „Gefira“ nuomone, krinta į akis šie JAV 447 įstatymo alogizmai:

Pirma. Gentinis arba rasistinis problemos sprendimo būdas. Būtent žydai kaip gentis turi gauti kompensaciją. Neturi reikšmės, ar paveldėtojas turi nuosavybę patvirtinančius dokumentus ar ne, kad jie buvo Lenkijos piliečiais. Esant bet kokiai teisinei sistemai tai reiškia, kad turtas, jei nėra paveldėtojų, pereina į valstybės nuosavybę.

Antra. Turtas prarastas „valdant komunistiniam režimui“ apima pokario metus, kuomet Lenkija valdė komunistų partija, nacionalizavusi visų gyventojų gamybos priemones ir turtą. Pažymima, kad komunistų partijai, valdžios organams ir jėgos struktūroms priklausė didelė dalis Lenkijos žydų, kurie ir vykdė šio turto nacionalizavimą.

Numatoma „kompensacija“, kurią turėtų išmokėti Lenkija sudaro 200-300 milijardus dolerių.

Grasinimai Lenkijai pasigirdo jau 2008 metais. Lenkija bus „viešai atakuojama ir pažeminta tarptautiniu lygiu“, - tuomet pasakė žydų tarptautinio kongreso generalinis sekretorius.

„Gavę tokį turtą, žydai taptų valdančiąja klase, o lenkai – antros kategorijos piliečiais savo valstybėje. Taptų palestina Rytų Europoje.“ - pažymi Gefira.

Portale prašoma pagalvoti, kas įvyks, jei šias žydų pretenzijas pripažinti teisėtomis? Ką tuomet daryti su lenkais, išvykusiais iš Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos, Vokiečiais, išvarytais iš Prūsijos ir t.t. O kodėl apsiriboti tik Antruoju pasauliniu karu? Visos pasaulio tautos imtų viena iš kitos reikalauti kompensacijų? Ar palestiniečiai nebuvo sistemingai varomi iš savo žemių ir neprarado palikimo?

Gefira teigia, kad neturinti paveldėtojo nuosavybė priklauso valstybei. Jei šio teisės principo nebus paisoma, mes atsidursime pasaulyje, kurį ardo begaliniai nacionaliniai, etniniai, religiniai ir rasiniai konfliktai. Ar mes turime tikėti, kad tokie rasiniai santykiai būdingi tik tiems, kas sunaikino Senovės Egiptą ir žavisi šiais „žygdarbiais“ savo šventose knygose?

Lietuvai reikia nedelsiant atsisakyti JT-migracijos pakto, pagal kurį jau vežami afrikiečiaiLietuva privalės lėktuvais vežti (o gal jau ir veža?) į šalį afrikiečius, nes mūsų valdžia pernai pritarė JT-migracijos paktui.

Tauta, kaip gyvas organizmas. Jeigu imuniteto nėra, nepadės jokie vaistai, infekcija sunaikins organizmą. Tokia infekcija valstybei yra atėjūnai-veltėdžiai, melagingai globalistų vadinami „pabėgėliais“. Tai svetimos religijos, rasės, papročių ir kultūros elementas, kurį sorošistai-globalistai naudoja griauti nacionalinėms „gojų“ valstybėms, tautoms, gaminti sumaišytos rasės betaučius ir berasius kosmopolitus, „ES tėvasR.Kudenhove Kalergi juos vadino „kiekybėsžmonėmis“, kurie bus „kokybės žmonių“ - žydų vergai.

Kaip teigia Izraelio rabinas Danielius Buločnikas, apie kurį nesenai rašiau, kiekvienas žydas, atėjus mošiachui (antikristui) turės po 2800 tokių „gojų“ vergų. Jis teigia, kad išlikti bus leidžiama tik toms tautoms, kurios niekada neprasikalto žydams ir pasiruošusios jiems „bučiuoti batus“.


Vokiečių tauta priklauso labai žydams nusidėjusioms tautoms, todėl šios tautos sunaikinimas vyksta greičiausiais tempais. Nepakanka, kad į šią šalį sionistė Angela Merkel 2015 metais įleido 1,7 milijonų Vokietijos naikintojų „pabėgėlių“, neužtenka to, kad į šią šalį kiekvieną mėnesį atvyksta dešimtys tūkstančių vis naujų veltėdžių iš trečiųjų šalių, nusikaltėliškas Merkel režimas dar veža negrus į Vokietiją lėktuvais.

Prieš kelias dienas iš Etiopijos į Vokietiją buvo atskraidinti Somalio „pabėgėliai“, gyvenę šioje šalyje. Lapkričio mėnesį planuojama į Vokietiją atvežti dar vieną 220 žmpnių „juodojo aukso“ partiją.

AfD frakcijos Bundestage bendrapirmininkė Alice Weidel pasakė, kad nesenai Etijopijos vadovas Abiy Ahmed gavo Nobelio taikos premiją už šios šalies sutaikymą ir vykusių konfliktų užbaigimą, todėl atskridimas migrantų iš šios šalies yra labai keista.

„Čia vyksta tai, apie ką buvo perspėjusi AfD frakcija: JT-migracijos pakto rėmuose perkeliami prieglobsčio prašytojai į Europą, kurie neturi jokių priežasčių bėgti. Be to, mokesčių mokėtojai apmoka ne tik transportą, bet ir visas kitas išlaidas, kurias patirs atvykėliai į Vokietiją“, - pasakė Weidel.

Jos nuomone, nei vienas toks lėktuvas iš Etiopijos ar kitų Afrikos šalių neturi nusileisti, o Vokietija turi nedelsiant atsisakyti migracijos pakto.

Etiopijos spaudos pranešime sakoma, kad iš Etiopijos šiais metais nuo kovo bus pervežta 500 tokių „pabėgėlių.“

Lietuvai nedelsiant reikia atsisakyti JT-migracijos pakto, kuriam pernai pritarė mūsų seimo dauguma. Vieni, matyt, jam pritarė iš neapykantos Lietuvai, kiti - užliūliuoti melo, kad šis paktas yra neįpareigojantis, dar kiti - dėl kvailumo.

Gruodžio 4 dieną Lietuvos seimas, 73 balsais už, išdavė lietuvių tautos interesus ir nutarė paremti šią pražūtingą sutartį. Lentelėje pateikiami balsavimų seime rezultatai:


Gruodžio 10 d. seimo nariai Mindaugas Puidokas ir Naglis Puteikis pateikė Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijai raštą, kuriame reikalauja pripažinti neteisėtu Lietuvos Seimo balsavimą dėl Jungtinių Tautų Migracijos pakto, nes dokumento tekstas nebuvo išverstas į lietuvių kalbą. Šis pareiškimas dėmesio nesulaukė!

2019 metais sekė tolimesnės Lietuvos ir lietuvių tautos išdavystės. Globalistų ir parsidavėlių valdoma Lietuva siuntė savo atstovą į Maroką, o inauguruotas prezidentas Gitanas Nausėda, buvęs Valenbergų banko darbuotojas, vizito į Berlyną metu prisiekinėjo Angelai Merkel, kad bus „solidarus“ dalinantis „pabėgėliais“.

Jeigu tauta netenka imuniteto, jai nepadės jokie vaistai. Jei tikėti apklausų rezultatais, Nausėda – populiariausias Lietuvos politikas. Tai juk diagnozė.2019-10-21

Kodėl lietuvius daro antisemitais?
Šiais metais visame pasaulyje buvo sukeltas triukšmas, kad neva prie žydų kultūros centro Vilniuje buvo paberta žemių, o šie pabarstai, neva, buvo panašūs į svastiką. Dar buvo kalbama, kad žydų bendruomenė sulaukė grasinimų. Dėl to labai išgąsdintai Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei teko uždaryti sinagogą, kultūros centrą, o policija pradėjo ikiteisminį tyrimą prieš piktadarius. Ši informacija akimirksniu buvo paskleista po visą pasaulį. Pasaulis pašiurpo. Kokie baisūs antisemitai yra lietuviai, kad žydai nebegali Lietuvoje saugiai gyventi.


Prabėgo trys mėnesiai. Kur tyrimų rezultatai, kur tie piktadariai, kurie grasina žydams? Kur tų piktadarių pavardės, bylos, teismo nuosprendžiai, baudos... Nieko nėra. Tik eilinė Kukliansky isterija dėl antisemitizmo ir nauji reikalavimai apsaugoti žydus, saugoti sinagogas.

O gal ta svastikos instaliacija ir grasinimai buvo „antis“? Tokių „ančių“ ne taip jau senai žydai buvo išperinę visame pasaulyje: patys organizavo grasinimus, o po to ant viso pasaulio šaukė, kad puola antisemitai. Toks tarptautinis skandalas jau vyko 2017-2018 metais. Tuomet, po JAV FTB atlikto tyrimo, buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėjimo už „telefoninį terorizmą“ izraelietis Maiklas Kadar. Jo kompiuteriuose ir telefonuose aptikta tūkstančiai telefonų numerių viso pasaulio žydų centrų ir mokslo įstaigų. Izraelio pilietis Maiklą Kadar nusiuntė 2000 grasinimų įvairių šalių žydų centrams dėl padėtų juose bombų. Jis pripažintas kaltu už šantažą, melagingos informacijos platinimą, pinigų plovimą.

JAV justicijos ministerija paskelbė apie kaltinimą Kadarui, kuris grasino dėl bombų mokyklose, prekybos centruose, policijos nuovadose JAV, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje ir Danijoje. Ministerijos duomenimis, 2017 metais Kadar taip pat skambino su grasinimais į Antidifamacinę lygą (su antisemitizmu kovojanti žydų organizacija), Izraelio atstovybę Vašingtone ir informavo apie padėtas bombas, numatomas ginkluotas atakas prieš žydų visuomeninius centrus Floridoje. Teisiamasis buvo kaltinamas dar ir tuo, kad užsiėmė šantažavimo paslaugomis ir už tai uždirbo $240 000 bitkoinais. Kadar šantažavo net JAV senatorių. Jis pareikalavo senatoriaus viešai atsiprašyti už nepalankius pasisakymus jo adresu, priešingu atveju šis turėtų jam mokėti po 1250 už kiekvieną iš 72 valandų, jeigu jis neatsiprašys. Vėliau jis senatoriui į namus nusiuntė laišką su narkotinėmis medžiagomis. Maiklo Kadar namuose Aškelone policija rado 5 kompiuterius ir galingą radiolokacinę anteną, kuri leido prisijungti prie nutolusių serverių.

Pasirodo, kad žydams šią vasarą Lietuvoje grėsė toks baisus genocidas, kad Kukliansky pasakė: „... kalbame apie žydų tautybės žmones ir jų naikinimą, todėl tam, kad būtume tikri, kad nieko neatsitiks mūsų žmonėms, nusprendėme uždaryti šias lankomas įstaigas.“

Kremliaus propagandos ruporas „Sputnik news“ spalio 20 dieną straipsnyje „Lietuvoje pasiūlė įvesti atskirą bausmę už nusikaltimus prieš žydus“ rašo: „Per praėjusius du mėnesius padažnėjo atvejų, surištų su pasirodymu antisemitinių simbolių. Vienas iš paskutiniųjų incidentų praėjusią savaitę įvyko žydų kvartale Vilniuje“.

„Sputnik“ rašo, kad Faina Kukliansky „pasiūlė išplėsti Baltijos respublikos Baudžiamąjį kodeksą, įtraukiant į jį atsakomybę už vandalizmo aktus, nukreiptus prieš žydus“.

Vidaus reikalų ministrė Ryta Tamašiūnienė pareiškė apie valstybės struktūrų pasirengimą apsaugoti žydų bendruomenę jei bus reali grėsmė.

Izraelio portalas 9tv cituoja Tamašūnienę, kuri pasakė, kad nėra poreikio keisti BK.

Šis straipsnis apie rasinę, etninę nesantaiką, už jį numatyta baudžiamoji atsakomybė. Jeigu įvesti papildomą straipsnį už antisemitizmą, tai nepakeis panašių nusikaltimų skaičiaus. Žinoma, labai gaila, kad skaičius tokių nusikaltimų auga. Bet reikia pripažinti, kad tai slypi kitur, ne BK“, - pasakė ministrė.

Palauksim, gal policijai pavyks surasti žemių barstytojus ir sienų tepliorius. Mūsų laikais tai taip nesunku padaryti. Kaip rodo Maiklo Kadar istorija, į provokacijas prieš žydus reikia žiūrėti rezervuotai.

Mano nuomone, kurstyti antisemitizmą gali būti naudinga F. Kukliansky ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Apšmeižus visą lietuvių tautą, bus lengviau reketuoti iš Lietuvos valstybės pinigus už vokiečių okupacijos metu žydų prarastą turtą, o taip pat už jų turtą, prarastą sovietinės okupacijos laikais.

(Bus tęsinys)Dvi finansistų prognozės: euras žlugs iki 2023 metų, vėl bus naudojamos auksu padengtos valiutos


Euras žlugs iki 2023 metų.
Marc Friedrich prognozuoja, rašoma vokiečių portale MM-news, kad euras žlugs ne vėliau 2023 metų. Europos centrinis bankas (ECB) daro viską, kad jį išgelbėti.
Fridrich žodžiais, tai bus „didžiausias visų laikų krachas“. Jis išvardina euro gelbėjimo priemones:
-Vis didesnės minusinės palūkanos;
-Indėlininkų eksproprijavimas;
-Pinigų apribojimai;
-Neribota pinigų emisija;
-Neribotas obligacijų pirkimas.
Autorius nuomone, savo santaupas galima išsaugoti investuojant į materialias vertybes: nekilnojamą turtą, auksą ir pan.

Rotšildų planas – dar kartą pasauliui primesti aukso standartą
Rotšildai aukso šeimininkais tapo 1815 metais, kuomet po Vaterlo mūšio, paskleidę melą, kad anglų kariuomenė pralaimėjo, jie pigiai supirko Anglijos banko akcijas. Nuo 1821 iki 1914 – Anglijos svaras buvo laisvai konvertuojamas į auksą.
Kad kompensuoti praradimus pasibaigus aukso standarto erai, Rotšildai aukso kontrolę vykdė per aukso fiksingą. Jo pagalba jie galėjo manipuliuoti aukso kaina. Londono aukso fiksingas kompanija (London Gold Market Fixing Limited) ėmė funkcionuoti 1919 metų rugsėjo 12 dieną. Aukso kaina buvo nustatinėjama du kartus per dieną.
2015 metų gruodžio mėnesį grupė Kanados investuotojų padavė ieškinį Ontario aukščiausiąjį teismą prieš visus kompanijos „The London Gold Market Fixing Limited“ narius, juos apkaltino „suokalbiu su tikslu ištaisyti, pakelti, sumažinti, palaikyti, stabilizuoti, kontroliuoti arba nepagrįstai pakelti aukso kainą ir su auksu susijusius investicinius instrumentus“. Londono aukso fiksingas išnyko 2015 metais, jį pakeitė maksimaliai skaidrus elektroninis aukcionas, dalyvaujant daugeliui dalyvių. Prasidėjo visą parą veikianti tarptautinė aukso rinka. Nauja sistema pavadinta „London Bullion Market Association – LBMA.“ Tarp asociacijoje dalyvaujančių bankų nėra Rotšildų klanui priklausančių bankų „N M Rothschild & Sons“ ir „Barclays Capital“ bankų.
Finansistas Prof.Valentinas Katasonovas rašo: Manau, Rotšildams žaidimai su aukso fiksingu juos jau nelabai domina. Jie turi kitus strateginius planus. Yra daug požymių, kad jie ruošiasi aukso standarto atstatymui pasaulyje, o tai visai kito masto projektas. Viskas gali prasidėti tose šalyse, kurių centriniai bankai pastaruoju metu ypač aktyviai kaupia geltoną metalą. Kalbu apie Kinijos liausies banką ir Rusijos banką…
Spalio 15 dieną JAV portale „Zerohedge“ rašoma, kad Olandijos centrinio banko „De Nederlandsche Bank (DNB)“ paskelbtas straipsnis šokiravo daugelį skaitytojų tokiu tvirtinimu: „jeigu sistema žlugs, aukso atsargos gali pasitarnauti pagrindu pertvarkai. Auksas stiprina pasitikėjimą centrinio banko balanso solidumu ir sudaro saugumo jausmą“.

2019-10-20

Šeštadienis Italijoje: italai protestavo, o atėjūnai viešai masturbavo ir puldinėjo policiją, vaikus


Tuo metu kai italai Romoje protestavo prieš vyriausybę, jos migracijos politiką, juodi atėjūnai darė savo tvarką jų šalyje: vienas traukinyje masturbavosi prieš dvi moteris, o kiti du puldinėjo policininkus, vaikus.

Vakar Romoje įvyko 200 tūkstančių žmonių mitingas, kurį suorganizavo „Lyga“, „Italijos broliai“ ir „Pirmyn, Italija“ partijos, pasisakančios už sienų kontrolę ir nelegalių migrantų deportaciją į Afriką. Angelos Merkel pastangomis iš vyriausybės sudėties buvo pašalinta „Lyga“ ir juodosios migracijos kranas iš Afrikos nedelsiant buvo atidarytas. Padaugėjo nelegalų, padaugėjo jų mirčių jūroje. Migracijos srautą Salviniui per metus buvimo vidaus reikalų ministro poste buvo pavykę sumažinti 90%. Mitingo dalyvių pagrindinis reikalavimas – nauji parlamento rinkimai, nes šiuo metu valdanti 5-žvaigždžių ir Demokratų partijos populiarumu tarp rinkėjų ženkliai atsilieka nuo mitingo organizatorių.Vieša masturbacija.

Kaip pranešė Il Giornale, keli kilometrai nuo Neapolio buvo sulaikytas atėjūnas iš Nigerijos, kuris traukinio vagone priešais dvi moteris viešai masturbavosi. Dienraštyje rašoma, kad 35 metų negras įėjo į vagoną, kuriuo vyko dvi moterys, atsisėdo prieš jas ir ėmė masturbuotis. Moterys pabėgo traukinio koridoriumi ieškodamos pagalbos, bet afrikietis ėmė jas persekioti, nusivijo iki galinio vagono, kur buvo kiti keleiviai ir policijos agentas. Afrikos kultūros nešėją sulaikė Neapolio stotyje, jam skirta 10 eurų bauda už netinkamą elgesį viešoje vietoje.


Rimtesni incidentai su Afrikos kultūros nešėjais įvyko Rimini ir Katanijoje. Čia, kaip praneša Il Giornale, atėjūnai užpuolė policininkus, vaikus.

Juodajam Afrikos deimantui, iš Gvinėjos atklydusiam į Riminį, nepakako įrodymų specialiai komisijai, kad yra pasiekęs pakankamą „integracijos lygį“ ir gali likti Italijoje, nes per 6 mėnesius jis buvo padaręs 23 nusižengimus.

Negavęs leidimo toliau gyventi Italijoje, Gvinėjos pilietis (23) ėmė Rimini policijos nuovadoje spjaudytis ant policininkų, jiems grasinti, juos spardyti.Katanijos mieste afrikietis užpuolė nepilnamečius, policiją, apgadino automobilį.

Mochamedas Jollow, 18 metų, nelegalas iš Gvinėjos, be pastovios gyvenamos vietos. Jis be jokios priežasties pasikėsino nužudyti Katanijos centre nepažįstamus nepilnamečius, 17 vaikiną ir 13 metų amžiaus mergaitę. Juos puolė spardyti ir daužyti kumščiais. Į įvykio vietą suspėjęs policijos ekipažas suėmė banditą. Sužvėrėjęs afrikietis pasipriešino policininkams, juos puolė, spardė juos ir jų automobilį, sudaužė mašinos stiklą, sulankstė duris.

Gvinėjos pilietis buvo pateikęs pareiškimą suteikti prieglobstį dėl humanitarinių priežasčių. Už policijos karininkų užpuolimą, valstybės turto sunaikinimą, nepilnamečių užpuolimą, jam prieglobstis „nesišviečia“. Nusikaltėlis 10 parų patalpintas į daboklę. Jo laukia teismas. Užpultiems vaikams nustatytos įvairaus sunkumo traumos. Septyniolikmečiui – kaukolės smegenų trauma, numatomas 10 dienų gydymas, o mergaitei traumas teks gydyti 6 dienas. Dar po 15 dienų teks užpuolimo traumas gydyti policininkams.

Prezidente Nausėda, gal Jūs taip įsivaizduojate „gerovės valstybę“, kad nesiliaujate vežti į Lietuvą afrikiečius?