2019-09-15

RUSIJOS AMBASADOS PAŠONĖJE: ŽVĖRYNO ANNOS RUSAKALBĖS KOŠMARAITai nėra kokia nors paslaptis, kad Žvėrynas, kuriame aš gyvenu nuo 1965 metų nuosavame name – itin prestižinis Vilniaus kampelis. Pastaruoju metu, jo nekilnojamąjį turtą – gyvenamuosius namus, sandėliukus, bet kokias pašiūres, - teisėtais ir amoraliais neteisėtais būdais įgyja nuosavybės teise visokie gudručiai apsukruoliai reideriai, pateikdami save garbaus amžiaus žvėryniečių anūkais, sūnėnais, dukterėčiomis arba tiesiog šiaip sau neaiškios kilmės „ostapbenderiniais“ giminaičiais. Iš tikrųjų, tai jie dažniausiai paprasčiausi sukčiai, kyšių dėka ir padedami registrų centrų, notarų, policijos, prokurorų, advokatų, teismų ir antstolių - pusvelčiui užvaldo brangiuose žemės sklypuose esantį nekilnojamąjį turtą. Po mano vyro, Rusijos kariuomenės papulkininko mirties, jo sesuo Stefanija, paslapčiomis nuo manęs, didelę mūsų namo dalį, klastodama dokumentus ir padedama aukščiau minėtų pagalbininkų, įteisino kaip savo nuosavybę.  

Kai vyro sesuo mirė, iš kažkur, kaip Pilypas iš kanapių, iš Dainavos kaimo radosi dukterėčia Jolanta Pirtinienė, nežinau, iš kokios ji „brigados“ Vilniaus ar Ukmergės (Mano pastaba – policininkai nuolat keičia jos vardus ir pavardes, kartais ji Jiolanta, kartais Jolianta Pirtinienė, gim.1964-07-11, gyv. Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dainavos k., Žiedo g. 4,), kuri su savo pagalbininkais jau keletą metų siekia iš manęs atimti paskutines mūsų su vyru įrengto namo kerteles. Šio savo tikslo siekia padedama aukščiau minėtų pagalbininkų, nesibodėdama naudoti bet kokių priemonių: fizinės ir psichologinės prievartos, šmeižto ir šantažo, gausybės melagingų skundų, brovimosi į mano gyvenamąsias patalpas, jų niokojimo, atviros vagystės būdu išvogimo vertingų daiktų bei pinigų. Apie visą tai aš ir noriu papasakoti žmonėms, iliustruodama nuotraukomis, kaip dabar atrodo buvęs tvarkingu mano namas, kad skaitytojai išgirstų ir pamatytų dar vieną istoriją, kokie žmogaus teisių ir laisvių pažeidimai vyksta Rusijos Ambasados kaimynystėje, kiek jėgų iš manęs, Rusijos karininko papulkininko našlės, atima tokie amoralūs pilkosios reiderystės sėbrų organizuoti ir koordinuoti veiksmai.

Vakar, rugsėjo 12 dieną, Vilniaus apygardos prokuratūros Vyriausiajam prokurorui įteikiau savo skundą „Dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1 –ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Andriaus Karaliūno 2019-08-27 d. nutarimo tyrimo medžiagos Nr. M-1-01-53763-19 atsisakyti pradėti tyrimą pagal Anos Petrusevič 2019-08-22 d. pareiškimą“.  

Nors: visi šie sunaikinto ir ant grindų išmėtyto turto vaizdai nereikalauja jokių komentarų.

Nepraleisdama nustatyto termino vykdau šį Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1 –ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Andriaus Karaliūno 2019-08-27 d. nutarimą. Skundžiu neteisėtą ir niekinį tyrėjo nutarimą.

Nors: visi šie sunaikinto ir ant grindų išmėtyto turto vaizdai nereikalauja jokių komentarų.

Nepraleisdama nustatyto termino vykdau šį Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1 –ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Andriaus Karaliūno 2019-08-27 d. nutarimą. Skundžiu neteisėtą ir niekinį tyrėjo nutarimą.


Šiuo prašyčiau Jus, Vyriausiasis prokurore pone Justai Lauciau, apginti mano teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, o taip pat Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, kurios dalyve yra Lietuvos Respublika, pažeidimo, o būtent:

Mano rašytiniu pareiškimu 2019 m. rugpjūčio 22 d. pranešiau Vilniaus I-ojo policijos komisariato viršininkui apie naujas J. Pirtinienės vykdomas mano atžvilgiu reiderines nusikalstamas veikas. Pateikiau daugiau naujai paaiškėjusių aplinkybių, o ne samprotavimų ir tik prielaidų, ar subjektyvų suvokimą apie nusikalstamas veikas. Todėl mano skundas yra vada naujam ikiteisminiam tyrimui pradėti. Pagal tyrėją A. Karaliūną, mane mušė trys moterys: J. Pirkienė, J. Pirtienė ir J. Pirtinienė. Iš šių trijų minėtų moterų, aš pažįstu tik vieną – J. Pirtinienę. Kitų nepažįstu ir nežinau.

Mano prašyme aiškiai pateikiau informaciją apie mano atžvilgiu įvykdytus nusikalstamus veiksmus. Deja, iš Vilniaus policijos I-ojo PK nesulaukiau jokios realios pagalbos, o gavau tik atsirašymo raštą, nutarimą: “atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą”. Tokio turinio nutarimas ir požiūris į mano pareiškimą galimas tik vienu atveju – jeigu minėto nusikaltimo bendrininku arba organizatoriumi yra Vilniaus I-ojo PK pareigūnas, kuris dėl sėkmingos nusikalstamos veikos modelio realizavimo, siekdamas sau asmeninės naudos panaudoja savo tarnybinę padėtį (kartu įtraukdamas į tą veiką ir kitus policijos pareigūnus bei falsifikuodamas tarnybinę dokumentaciją), o taip pat iš anksto susitaręs veikia su kitais asmenimis nusikalstamos grupės sudėtyje. Tai kada ir kokiu būdu bus realizuotas policijos moto: „ginti, saugoti, padėti“? Kai J. Pirkienė ar kokia nors Pirtienė su Henriku Kurkučiu ir policijos nenustatytais kitais savo sėbrais mane sumuš iki sąmonės netekimo ir lazda suknežins galvą? Policijai reikia pamatyti mano lavoną?

Vyresniojo tyrėjo Andriaus Karaliūno nuomone: „Nustatytos aplinkybės ir pagrindas, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas“. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys neatitinka tikrovės. Žinoma, tokiu atveju duomenys ir neturi atitikti tikrovės, nes tai visiškai nenaudinga tokiam „įstatymo sergėtojui“. Tyrėjas A. Karaliūnas net nepatikrino ir iki šiol nenustatė pagrindinių mane mušusių asmenų tapatybių. Savo nutarime jis vienareikšmiškai konstatuoja, kad mane, Anną Petrusevič: „mušė ir surišo Jolanta Pirkienė“. Kategoriškai pareiškiu, kad jokios Jolantos Pirkienės aš nepažįstu. Mane mušė ir surišo Jolanta Pirtinienė padedama Henriko Kurkučio. Po to tyrėjas konstatuoja, kad iš A. Petrusevič užpuolikė Jolanta Pirkienė: „atėmė 200 tūkst. pinigų, 30 kg gintaro, aukso sumai 10 tūkst., 10 porų odinės avalaynės ir daug kitų daiktų“. Tačiau tyrėjas nenurodo: kokių pinigų ir kitų daiktų? Kodėl liko neužfiksuota mano aiškiai įvardinta 200 000 Eurų ir 10 000 Eurų suma? Kodėl tyrėjas klastoja ikiteisminio tyrimo duomenis nurodydamas nesamus tyrime asmenis ir nežinomų piniginių vienetų sumas: “Komisariate gautas Anos Petrusevič pareiškimas ROIK 0119000405356, kad 2019-08-02 bute Vilniuje, Gulbių g. 7-2/3, išlaužė duris. Jolanta Pirkienė ją mušė ir surišo. Atėmė 200 tūkst. pinigų, 30 kg gintaro, aukso sumai 10 tūkst., 10 porų odinės avalaynės ir daug kitų daiktų. Atrišusi rankas, ji šoko per langą bei iškvietė policiją”. Tai dar kartą patvirtina mano aukščiau pateiktą prielaidą, kad šioje nusikalstamoje veikoje galimai dalyvavo (dalyvauja) Vilniaus I-ojo PK policijos pareigūnai.


Kodėl policija ir tyrėjas netyrė nusikaltimo ir jo įvykio vietos, bet į įvykio vietą: „buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, A. Petrusevič apžiūrai ir galimo gydymo išvežta į Respublikiną Vilniaus psichiatrijos ligoninę“. (Nutarimas, p. 1). Todėl, kad Ana Petrusevič kalbėjo ne tai, ką norėjo išgirsti reideriai ir angažuoti policininkai? Žemiau cituoju tyrėjo Andriaus Karaliūno nutarimą. Kalba netaisyta.  

Tyrėjas A. Karaliūnas nenustatė mano minėtų užpuolikų tapatybių: J. Pirkienės, J. Pirtienės, J. Pirtinienės ir nepažįstamo vyro: „Apklausta liudytoja Anta Petrusevič parodė, kad nuo 1960 m. ji gyvena name Vilniuje, Gulbių g. 7-2. Savo namo dalyje ji gyvena viena. 2019-08-02 apie 12.00 vai. būdama virtuvėje išgirdo, kad į buto duris kažkas beldžia. Ji priėjo prie durų ir jas atidarė. Prie durų stovėjo Henrikas Kurkutis, kuris sudavė jai vieną kartą. Nuo smūgio ji nukrito, tuoimet į vidų įėjo H. Kurkutis, J. Pirkienė ir nepažįstamas vyras. Kai atsikėlė, pajuto dar vieną smuūgį į nugaros sritį. Kas jai sudavė, nematė. Tuomet J. Pirkienė kietu daiktu jai sudavė į galvą. Kai ji gulėjo ant grindų, J. Pirkienė jai rišo rankas ties riešais, kurias laikė H. Kurkutis. Tuomet ji surišo abi kojas ties čiurnomis. Surišusi kojas, J. Pirkienė užklijavo lipnia juosta jai burną. Gulint ant grindų, ji išsigando ir pasakė, kur yra pinigai ir kiti daiktai. Kai jie nuėjo minėtų daiktų, ji iš po virvės ištraukė rankas, nuėmė nuo burnos juostą, ir atrišo virvę nuo kojų. Ji nepažįstamo vyro paklausė kas jis toks. Vyras atsakė, kad yra socialinis darbuotojas. Tuomet ji išlipo pro langą ir paskambino policijai. Telefoną turėjo visą laiką savo kišenėje. Grįžusi namo, pastebėjo, kad taip pat dingo 20 komplektų patalynės. 20 kristalinių vazų, 100 kristalinių taurių ir kiti vertingi daiktai. 2019-08-03 nuvykusi į komisariatą, parašė dėl įvykio pareiškimą. Kadangi ji sunkiai vaikščiojo, pareigūnai iškvietė greitąją med. pagalbą. Atvykę medikai ją pristatė į Lazdynų ligoninę. Ten gydytojas Tadas Šiatkus diagnozavo daugybinius kūno sužalojimus. 2019-08-05 (Mano pastaba - ir 2019-08-14) ji kreipėsi į teismo medicininę ekspertizę”. Tai kas ta J. Pirkienė ir Pirtienė bei policijos nenustatytas “socialinis darbuotojas”? Neatitinka tikrovės tyrėjo teiginiai, kad, A. Petrusevič: “pokalbio metu moteris daug kartų keitė paimtos sumos dydį”. Tai netiesa. Nekeičiau jokių sumų dydžio. Toliau ikiteisminiame tyrime tyrėjas pateikia dar vieną nenustatytą tyrime asmenį, kažin kokią J. Pirtienę, kuri paaiškino, kad: “Gulbių g. 7 namas yra padalintas į dvi dalis“. Toliau tyrėjas mini J. Pirtienės sutuoktinį, kurio tapatybė taip pat nenustatyta. Dar vėliau ikiteisminiame tyrime minima, kad: „Įvykio vietoje buvo atėjęs A. Petrusevič giminaitis, tapatybė nenustatyta, kuris paaiškino, kad gyvena tame pačiame name tačiau tik kitame bloke, ir patvirtino, jog buvo teismai ir būtent minėti kambariai priklauso J. Pirtienei”. Nors tyrėjas pamini, kad” “A. Petrusevič pasakojimą apie langą patvirtino įvykyje buvę asmenis”. Tačiau jų tapatybės vėl gi nenustatytos. Dar daugiau, tyrėjas turėdamas gydytojo Tado Šiatkaus 2019-08-03 ir teismo medicinos ekspertės – Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialistės Rasos Gaidienės 2019-08-05 ir 2019-08-14 specialisto išvadas, vienareikšmiškai konstatuoja: “J. Pirtienė kartu su sutuoktiniu teigė, kad jokio fizinio smurto prieš A. Petrusevič nenaudojo, bei 200 000 eurų neėmė”.(Nutarimas, p. 2). Tai iš kur A. Petrusevič kūno daugybiniai sužalojimai ir kur 200 000 Eurų? Kiti jos vertingi daiktai iš buto, išplėštos vidinės kambarių durys, spintos, sofa lova, po visą butą išmėtyti rūbai ir kiti daiktai. Buvęs tvarkingas butas prestižiniame Vilniaus Žvėryno rajone tiesiog paverstas landyne. Visus tokius veiksmus įvardinu kaip “pilkąją reiderystę” – tai tarpusavyje glaudžiai persipynę amoralumo ir teisės dalykai. Toliau tyrėjas A. Karaliūnas pasamprotauja, kas tai yra savavaldžiavimas: “Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 294 straipsnio „Savavaldžiavimas“ dispozijoje nurodyta, kad baudžiamoji atsakomybė numatyta už nesilaikymą įstatymų nustatytos tvarkos, kuomet savavališkai vykdoma ginčijama arba pripažįstama, bet nerealizuota savo ar kito asmens tikra ar tariama teisė ir padaroma didelė žala asmens teisėms ar teisėtiems interesams. (Toks tyrėjо A. Karaliūnо samprotavimas tai vienintelis nusikalstamo elgesio variantas, t.y., geriausia gynyba - puolimas). Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 294 „ Savavaldžiavimas “ straipsnio sudėties, tai įstatymo leidėjas yra numatęs, vertinamąjį požymį didelės žalos padarymą asmens teisėms ar teisėtiems interesams, šiuo atveju tokių duomenų nenustatyta. Be to atkreiptinas dėmesys, kad subjektyviosios pusės būtinasis požymis yra tiesioginė tyčia. Tai reiškia, jog asmuo turi suprasti savo daromos pavojingumo pobūdį ir jos neteisėtumą ir nori taip veikti”. Užsimena ir apie tai, kad: “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo jurisprudencijoje nurodė, kad savavališki veiksmai, nesukėlę tokios žalos, atsižvelgiant į jų pobūdį, gali būti vertinami kaip administracinis nusižengimas. Būtent didelės žalos požymio nustatymas identifikuoja savavališko (nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos) subjektinės teisės vykdymo pavojingumą, būtiną baudžiamajai atsakomybei už tai kilti. Net akcentuoja, nors ir nesurinkęs jokių akivaizdžios teisinės sistemos reiderystės įrodymų, jog Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad šis požymis savavaldžiavimo baudžiamosiose bylose turi būti pagrįstas išsamia įrodymų analize, todėl nepritaria praktikai, kai įvairūs tarpusavyje kylantys nedidelio pavojingumo konfliktai ir teisiniai ginčai (kaip ir yra nagrinėjamu atveju) dirbtinai kriminalizuojami kaltinant vieną konflikto dalyvių nusikalstamu savavaldžiavimu, neanalizuojant, ar pakankamas padarytų veiksmų pavojingumas, neįvertinant kitų teisės šakų normų veiksmingumo atkuriant pažeistas teises, nes tai neatitinka baudžiamųjų įstatymų paskirties (kasacinės bylos Nr. 2A-7-2/2010, 2K-383/2011)”. Atmestinai tyręs ir nieko neištyręs, tyrėjas konstatuoja: “Apibendrinant ir teisiškai vertinant pareiškimo tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes bei surinktus duomenis konstatuotina, kad šiuo atveju nėra duomenų, leidžiančių teigti, jog būtų padaryta veika nusikalstamų veikų numatytų Lietuvos Respublikos 140 straipsnio 1 dalyje, 249 straipsnyje ir 178 straipsnyje. Tuo tarpu ikiteisminis tyrimas gali būti pradėtas tik nustačius konkrečius nusikalstamos veikos požymius, o ikiteisminio tyrimo pradėjimas negali būti grindžiamas abejonių išsklaidymo, prielaidų, spėjimų patvirtinimo ar paneigimo pagrindu”. Todėl tyrėjas A. Karaliūnas: “Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 3 str. 1 d. 1 p., 168 str., nutaria atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą”. (Nutarimas, p. 5). Šią teisinę abrakadabrą patvirtinančią rezoliuciją surašė Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorė Rasa Šimonė. Dar komentuoti?

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis 2015 m. rugpjūčio 28 d. socialiniame tinkle „DELFI“ viešai išplatino pareiškimą, kuriame kreipiasi į pareigūnus ir prašo jų: „Niekada nesiklaupkite prieš neteisybę, smurtą, spaudimą, baimę. Niekada neatsukite nusikaltėliui nugaros.“ Tyrėjas A. Karaliūnas ir apylinkės prokurorė Rasa Šimonė iš dviejų galimybių pasirinko kitą alternatyvą: „būti parklupdytiems ant kelių, būti abejingais, nematyti daromų nusikaltimų ir ramiai imituoti darbą.“ Atsisakė alternatyvos – „išlikti pareigūnu, stengtis sąžiningai ir kokybiškai atlikti savo pareigas, ginti Tėvynę ir Tautos interesus. Nesiklaupti ant kelių prieš kriminalinį pasaulį, kovoti, nepasiduoti, NEBIJOTI!“ Žr.: ( <www.DELFI.lt> 2015 m. rugpjūčio 28 d. 22:32). Viltis miršta paskutinė. Lieka tikėtis, kad Vilniaus apygardos prokuratūra išliks neatsiklaupus ant kelių prieš nusikaltėlius, kurių iki šiol net nenustatytos tapatybės: Pirkienė, Pirtienė ar dar kokia N.N.? Skaudu matyti, kad Vilniaus I-ojo PK vyresnysis tyrėjas A. Karaliūnas ir kiti tyrėjai liko atsiklaupę ant kelių prieš nusikaltėlius ir nukreipė savo tyrimą bei kaltinimus į reiderystės auką - nukentėjusiąją Anną Petrusevič: „Jolanta Pirtinienė (toliau ji – ir Jolianta (!) Pirtinienė) atvykusi 2019-09-06 d.18 val. 00 min. į savo namo dalį Vilniuje, Gulbių g. 7, negalėjo patekti į patalpas, kadangi Ana Petrusevič savavališkai pakeitė įėjimo durų širdelę ir buvo patekusi bei savavališkai naudojosi jos buto dalimi, t.y. Ana Petrusevič vykdydama savo tariamą teisę, nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos, Jolantai Pirtinienei padarė 33 eurų turtinę žalą“. Tyrėjas Aleksandr Ofoničef 2019-09-12 d. nenustatęs nei lengvinačių, nei sunkinančių aplinkybių, vadovaudamasis LR ANK 518 str. 1 d. paskyrė 16 EUR nuobaudą“. Sic! Mane sumušė, apiplėšė, nusiaubė namus iki šiol policijos neidentifikuoti asmenys, o man skyrė baudą! Tuo tarpu tyrėjas A. Karaliūnas savo nutarime formaliai ir paviršutiniškai, dirbtinai dekriminalizuoja Pirkienės, Pirtienės, ir kitų įtariamųjų veikas, padaro išvadas, kad pastarosios nesunkios ir nepavojingos, nors iš tikrųjų niekuo nepagrįsdamas, ignoruodamas teismo medicinos ekspertų išvadas, nusikalstamoje veikoje neįžvelgdamas objektyvių duomenų ir tyčios. Mano giliu įsitikinimu, tai vien tik tyrėjų subjektyvūs vertinimai, o ne objektyvios aplinkybės bei požymiai.

Beje, ikiteisminio tyrimo pareigūnų (prokuratūros, policijos, ikiteisminio tyrimo teisėjų) veiksmus, seminare Lietuvos Mokslų Akademijoje 2016 m. vasario 12 d. objektyviai ir kritiškai įvertino prof. dr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Olegas Fedosiukas - “Dirbtinė dekriminalizacija: priežastys, įveikimo priemonės, pavyzdžiai iš kasacinės praktikos”. Teisingai šiuo atveju pastebėjo prof. dr. O. Fedosiukas, kad tai – objektyvios priežastys: baudžiamųjų įstatymų kokybės stoka – neinformatyvios, beribės, interpretacijoms pasiduodančios nusikalstamų veikų definicijos; į darbo rodiklių gerinimą orientuota procesinė veikla ir, - subjektyvios priežastys: dalies tyrėjų, prokurorų gana formalus požiūris į teisę, įstatymo teksto absoliutizavimas, darbo mechaniškumas, profesinis nuovargis ir profesinio elgesio deformacija. Todėl kartais nukentėjusieji nuo nusikalstamos veikos nukenčia dar labiau, neteisingai interpretavus ir dirbtinai dekriminalizavus gautus ikiteisminio tyrimo rezultatus. Be viso kito, tyrėjo A. Karaliūno ir prokurorės Rasos Šimonės rezoliucija „palaimintame“ nutarime – daugybė gramatinių ir rašybos klaidų.

Kaip minėta, aš, nukentėjusioji, visą laiką eidama Gerovės Valstybės teisiniu keliu jau kreipiausi į teisėsaugos institucijas prašymu dėl vykdomų nusikalstamų veikų. Iki šiol pagalbos nesulaukiau. Matyt, policija linkusi sudaryti sąlygas nusikaltėliams mane palikti kvailės vietoje, todėl neteisėti veiksmai mano atžvilgiu toliau įžūliai vykdomi ir toleruojami. Beje, dėl nuolatinių grąsinimų ir patirto aukščiau minėto fizinio ir psichologinio smurto panaudojimo mano atžvilgiu, labai pašlijo mano sveikata. Aš privačiai konsultuojuosi ir gydausi. Įrodymus pateiksiu ikiteisminio tyrimo institucijai.

Policijos abejingumas vykdant tik veiklos imitaciją ir nieko neveikimas dėl šiurkščiai pažeidžiamų moters laisvių ir teisių, moters, kuri patiria ne tik fizinį skausmą, bet ir psichologinį, emocinį smurtą ir dvasinį skausmą. Tokia moteris nėra saugi ir apsaugota net apsidraudusi nuo „nelaimingų atsitikimų“. Tyrėjas A.Karaliūnas net nepripažino manęs nukentėjusiąja. Vienok, aš, nukentėjusioji civilinį ieškinį į baudžiamąją bylą pateiksiu atskirai, nes padarytos žalos dydis dar auga dėl policijos tyčia nenustatytų nusikaltėlių nusikalstamų veikų.

Esant tokiai padėčiai ir remdamasi tuo kas išdėstyta, prašyčiau prokuroro p. Justo Lauciaus panaikinti vyresniojo tyrėjo Andriaus Karaliūno nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir tuoj pat pradėti bei tęsti ikiteisminį tyrimą dėl visų J. Pirtinienės ir jai talkinančių nenustatytų asmenų mano atžvilgiu vykdomų nusikalstamų veikų.


Anna Petrusevič

Žvėrynas
2019 m. rugsėjo 15 d. 

Vaikystė, apraizgyta vaivorykštės spalvų totalitarizmo voratinkliu. Mokslininkų išvados


Šiame straipsnyje aš pateikiu keletą faktų apie LGBT ir genderio ideologijų totalitarizmą, žalojamą vaikų psichiką, mokslininkų pasisakymus šiuo klausimu.

Prieš pusę amžiaus, o gal ir anksčiau, pinigų šeimininkų galvose kilo idėja sumažinti žmonių skaičių planetoje ir atomizuoti žmogų, paversti jį belyčiu, neturinčiu šeimos, tautos ir religijos biorobotu. Tam buvo sukurtos LGBT ir genderio ideologijos, kurios kėsinasi į šeimą, vaikystę, žaloja vaikų psichiką dar tuomet, kai ji nėra subrendusi ir yra labiausiai pažeidžiama. Mano nuomone, tai yra nusikaltimas žmoniškumui ir žmonijai. Šis straipsnis nepretenduoja nupiešti visą niūrų nūdienos situacijos paveikslą, tai keli štrichai šiame siaubo ir susinaikinimo paveiksle. Tas siaubas jau čia, jis jau žygiuoja sostinės gatvėmis, jau stovi ant sostinės žaliojo tilto, sėdi sostinės mero kėdėje.

„Kodėl jūs leidote tam įvykti? 

BBC jau pasakoja vaikams, kad yra virš 100 lyčių, rašoma portale Breitbart. BBC parengė vaikams televizijos serialą, kuriame vaikams diegiama, kad egzistuoja virš 100 lyčių. BBC parengė 9-12 metų vaikams 9 tokius filmus, kaip pagalbinę medžiagą, asmeniniam, socialiam ir medicininiam švietimui (PSHE) Didžiosios Britanijos mokykloms.

The Telegraph apžvalgininkė Celia Walden sukritikavo šią programą, kurią ji vadina „nuodinga nesąmone“, nuodijančia vaikų protus. Jos nuomone, visa tai suformuos pasimetusių ir piktų žmonių kartą, kurie klaus: „kodėl jūs leidote tam įvykti?“

Anglijos mokyklose genderio ideologijos dėstymą norima padaryti būtina disciplina, rašoma lenkų portale wPolytice, kuris remiasi portalu www.vatikannews.va.

Genderio ideologiją Anglijos mokyklose norima dėstyti mokyklose – pareiškė Britanijos švietimo ministerija. Tėvai priešinasi vaikų ideologizacijai ir seksualizacijai, jie paskelbė manifestacijas prieš genderio diegimą mokyklose.

Pagal šią programą, kiekvienas pradinės klasės mokinys privalės sužinoti apie „įvarius šeimų tipus, kur abu tėvai vienos lyties“. Moksleiviai bus supažindinami su įvairiais lytiniais iškrypimais ir genderio teorija.

Ypač didelį tėvų pasipiktinimą kelia tai, kad šitos antimokslinės beprotybės bus privalomos net tuomet, kai tėvai neduos sutikimo. Lig šiol tėvai turėjo teisę nesutikti, kad vaikas dalyvautų seksualinio švietimo pamokose. Naujoji švietimo politika pasekmė 2010 metais priimto įstatymo prieš diskriminaciją. Seksualinio švietimą mokyklos parengė gėjus ir LGBT aktyvistas Andrew Maffaten.Medicinos profesoriai aiškina apie lyties „pasirinkimą“

Rusijos pirmojo kanalo 2019-09-12 laidoje „Gyventi sveikai“ medicinos profesoriai aiškino apie lyties keitimo problemas.

Programoje buvo pasakojama apie Tatjanos Abramovos dukterį, kuri nori pakeisti lytį. 


Profesorius gydytojas-pediatras Andrejus Prodeus paaiškino, kad tarptautinė pediatrų bendruomenė kategoriškai prieš tokias operacijas. Mergaitės ir berniukai skiriasi Y chromosoma, pas berniukus ši chromosoma yra, o pas mergaites – ne, bet tai dar ne visi skirtumai. Visumoje pas juos viso apie 6 su puse tūkstančių skirtumų.Šiuolaikinis mokslas tiria sveikatą žmonių, kurie pakeitė lytį. Tyrimai Švedijoje parodė, kad 53% tokių žmonių tampa invalidais, o 44% turi super mažą gyvenimo kokybę.

Tokiems žmonėms visą gyvenimą tenka vartoti hormonų terapiją, kas žinoma įtakoja jų sveikatą.

Buvo parodyta, kad pas transgenderinį vyrą 2 kartus didesnė rizika miokardo infarkto išsivystymo, negu pas normalų vyrą, ir 4 kartus didesnis, negu pas moterį, iš kurios jis pasidarė vyru.

Rusijoje lyties keitimas gali būti svarstomas tik pasiekus 21 metų amžių. Be to, žmogus, kuris nori pakeisti lytį yra 2 metus stebimas gydytojų.

Dalis žmonių, kurie nori pakeisti lytį, yra psichiniai ligoniai su asmenybės susidvejinimo sindromu. Tokiu atveju jiems lyties pakeitimas nepadės. Gydytojai patarė moteriai kalbėtis su vaiku, konsultuotis su psichiatrais.


Lenkų profesorius Aleksander Nalaskowski sukritikavo LGBT „kalajojančius prievartautojus“

Lenkų profesorius Aleksander Nalaskowski žurnale „wSieci“ parašė feljetoną „Klajojantys prievartautojai“ apie LGBT paradus. Profesoriaus nuomone, niekas iš miesto valdžios nepaklausė miesto gyventojų, ar jie nori regėti šias įžeidžiančias scenas. Jis neskaito normaliu vyrą, einantį su biustgalteriu ant galvos, ar persirengusį vienuole, ant pagaliuko nešantį lytinių organų muliažus. Visa tai vyksta gausiai žmonių lankomoje vietoje tam, kad šokiruoti.

Po publikacijos (žiūr. nuotrauką) ir savo pasisakymo „Lenkijos radijo“ laidoje N.Koperniko Torūnėje universiteto profesorius buvo nubaustas – trims mėnesiams nušalintas nuo darbo, kas Lenkijoje sukėlė protestų bangą.

Profesorius buvo Baltstogėje, kada miesto gatvėmis žygiavo „lygybės“ paradas. Jis pasakė, kad tai buvo jo išprievartavimas, kadangi policijos kordonas neleido jam priartėti prie eitynių dalyvių ir jam teko eiti gazonais, aplinkeliais. Jį filmavo, kaip įtartiną asmenį.


Profesorius priminė F.Dostojevsko posakį iš „Brolių Karamazovų“. „Jei dievo nėra, tai viskas leidžiama“

prof. Mieczysław Ryba dėl šio žodžio laisvės persekiojimo pasakė, kad tie, kas garsiausiai rėkia apie saviraiškos laisvę, patys ją naikina. „Žodžio laisvė yra pagrindas visuomenės diskurso laisvoje valstybėje“, - pasakė profesorius.

Aleksander Nalaskowski yra pedagogikos profesorius, dvi kadencijas buvo Pedagogikos mokslų fakulteto dekanu. Yra parašęs 20 knygų. Jam vadovaujant apgintas 16 daktaro disertacijų. Jis yra Lenkijos prezidento Andžejaus Dudos Nacionalinės vystymosi tarybos narys.

Nušalinimas buvo įmanomas dėl 2018 metais priimto švietimo įstatymo, kuris numato dėstytojų nušalinimą, jei prieš juos pradėtas disciplinarinis tyrimas. Pretekstu buvo profesoriaus feljetonas prieš LGBT leidinyje wSieci.

Portalas wPolityce rašo, kad Torūnės universiteto rektoriaus skandalingas sprendimas yra pavyzdys politinio korektiškumo teroro, kurį realizavo rektoriai aukštųjų mokymo įstaigų savo pavaldinių atžvilgiu. Leidinio nuomone, turi būti nušalintas ne profesorius, o rektorius.

Rusų profesoriaus Sergejau Saveljevo pasisakymai televizijos laidose

Prof.Sergejus Saveljevas. Žmogaus morfologijos instituto Nervų sistemos vystymosi laboratorijos vadovas (sinchroninis profesoriaus pasisakymo vertimo tekstas) sako:


https://www.youtube.com/watch?v=10Odbd5K7CU


Daugelis netradicinės orientacijos žmonių sako, kad gyvūnų pasaulyje tokio elgesio formos, į kurias linkę jie patys, egzistuoja. Pateiksiu pavyzdžius. Pateiksiu silkės pavyzdį. Valgote silkę? Štai, matote, yra mažos silkutės, o yra didelės. Tai visos mažos – visi patinai. Kol jaunas ir liesas, tai – patinas, o kada senas, storas, tai – patelė. Tai vadinasi lytinė inversija ir silkės gyvenimo procese normoje tai keičiasi. O iš kitos pusės, tokį reiškinį galima pateikti, kaip elgesio formą.

Grynu pavidalu homoseksualūs ryšiai yra retenybė. Galima paimti rupūžę ir ji bandys apsėklinti eksperimentatoriaus batą, bet tai kitas reiškinys. Tai panašiai į žaidimus su guminėmis lėlėmis.

Socialinė terpė, kurioje išvystomi pirmieji socialiniai instinktai, griežti ir patikimi, ir išlieka visam gyvenimui, jie vaidina kolosalų vaidmenį. Ir jeigu tokie vaikai išauga tokioje aplinkoje, kur toks nukrypimas sveikinamas, laiminamas, ir skaitomas elgesio norma, žinoma, kad tokie socialiniai instinktai yra įtvirtinami visam gyvenimui. Vėliau juo pakeisti ypatingai sunku. Esant pirmai progai jis demostruos būtent tokį elgesį.

Meno pasaulyje, žinoma, egzistuoja atranka: homoseksualinis protekcionizmas. Jeigu tu ne tokios orientacijos, tai tau į daugalį meno sričių patekimas tiesiog draudžiamas. Tai gerai žinoma, tai toks savotiškas aparteidas, kuris primetamas tų seksualinių mažumų. Tokiu būdu jie gina savo egzistavimo teisę. Šiame biologiniame pasaulyje kiekvienas kovoja už savo buterbrodą, kaip kas gali. Jie irgi.Prof.S.Saveljevas pabrėžia: „Aš sakau, kad homoseksualizmas ir visi kiti nukrypinai tai ne norma, todėl kad iš biologijos taško norma yra tai, kas duoda reproduktyvinį rezultatą.“

Homoseksualumo genas neegzistuoja

Viename iš autoritetingiausių pasaulio mokslinių žurnalų „Science“ 2019 metų rugpjūčio 30 dieną buvo paskelbtas Ganna ir kt. straipsnis „Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior“, kuriame aprašomi tyrimai įrodo, kad homoseksualumo genas neegzistuoja. 

„Science“ paskelbto straipsnio autoriais atliko 493001 genomų tyrimus dalyvių iš JAV ir Europos. Tyrėjai padarė išvadą, kad lytinė orientacija surišta su dideliu genų skaičiumi ir, greičiausiai, egzistuoja platesniame jų spektre, negu dviejų variantų rinkinys. Mokslininkai įrodė, kad atskiras homoseksualizmo genas neegzistuoja. Jų nuomone, homoseksualus elgesys yra rezultatas bendro genų ir aplinkos poveikio, kaip ir daugumas kitų žmogaus požymių.

Tai štai kodėl iškrypėliai siekia žaloti žmogų nuo pat jo vaikystės, pažeisti dar nesusiformavusią vaiko psichiką.

Mano manymu, aukščiau pateikti duomenys yra pakankamas pagrindas teigti, kad homoseksualizmas – psichikos liga, kuri be jokio pagrindo buvo Pasaulio sveikatos organizacijos pašalinta iš psichikos ligų sąrašo. Tai buvo grynai ideologinio, o ne mokslinio pobūdžio sprendimas. Svarbiausia tai, kad tyrimais pagaliau įrodyta, kad „gėjo genas“ - mitas.

Homoseksualistų gydymas

Liepos mėnesį Izraelio švietimo ministras Rafi Peretz, buvęs vyriausias kariuomenės rabinas, pasiūlė homoseksualistus gydyti „konversiniais metodais.“

Jis pareiškė, kad yra galimybė „atversti homoseksualitus“ ir „pats tame dalyvavo“. „Aš manau, kad juos galima atversti, - pasakė Peretz. - Aš galiu jums pasakyti, kad turiu gylių žinių švietimo srityje, ir aš tai dariau. Jeigu studentas man praneš apie savo seksualinius polinkius, aš pirmiausiai apkabinčiau jį ir jam pasakysiu šiltus žodžius – pažiūrėkim į tai, ištirkim ir pagalvokim“.

Liepos 13 dieną Maskvoje buvoprezentuojama medicinos dr.Viktoro Lisovo monografija „Homoseksualistų judėjimo retorika mokslo faktų šviesoje“. Savo 751 puslapių studijoje autorius išsamiai analizuoja melagingas sodomitų tezes (pvz. tai, kad homoseksualizmas yra įgimtas, kad tokių žmonių yra 10 procentų ir t.t.) ir nuosekliai jas demaskuoja, pasiremdamas užsienio psichiatrų ir psichologų darbais.

Homoseksualūs santykiai nėra norma, nes jie neturi nieko bendro su žmogaus reprodukcija, kuri yra lytinių santykių biologinė prasmė.

Homoseksualistų lobi, autoriaus nuomone, skleidžia eilę antimokslinių prasimanymų, į kuriuos jis savo knygoje pateikia kvalifikuotus atsakymus.


2016 metais vyriausias Ramat-Gana rabinas Jakovas Arielis pasakė: „Homoseksualistai… tai invalidai, kenčiantys nuo problemos, kurią reikia gydyti medicinos procedūrų ir vaistų pagalba“. Jis pažymėjo, kad: „Normali šeima — tai tėvas, mama ir vaikai. Visa kita — tai nukrypimas nuo normos, ir šis nukrypimas susietas su psichologinėmis problemomis.“

Rabinas Arielis taip pat pasakė, kad gėjų-aktyvistai stengiasi pavaizduoti savo lytinę orientaciją kaip kažką progresyvaus, ko pasekoje vienos lyties meile susidomi daugelis jaunų žmonių.

Šiuo savo pasisakymu rabinas Arielis palaikė kitą rabiną – vieną iš religinio sionizmo lyderių, karinės ešivos Eli gyvenvietėje rabiną Igalį Levinšteiną. Levinšteinas, be kita ko, apkaltino Izraelio visuomenę pasyvumu stebint tai, kaip iškrypėliai ima kontroliuoti armiją. Rabinas pareiškė: „Gėjų bendruomenė… tai bepročių judėjimas, kuris atstumia pačią normalumo sąvoką šiame gyvenime“.

Nuorodos:


2019-09-14

„Prieglobsčio prašytojai“ - nuo visuomenės slepiama problema. Laukiamas antplūdis iš Afrikos


Merkel pastangų dėka rugpjūčio mėnesį iš Italijos vyriausybės buvo pašalinti griežtos atimigracinės politikos šalininkai – Šiaurės lygos atstovai, vadovaujami partijos pirmininko Matteo Salvini. Naujoji vyriausybė, prisaikdinta prieš savaitę, deda visas pastangas, kad kuo greičiau atstatyti juodaodžių afrikiečių importą į Europą. Šie žmonės užkulisiniams ES vadovams yra reikalingi tam, kad pagal ES „tėvo“ Kudenhove Kalergi planą europiečius padaryti mišrios rasės hibridais „kiekybės žmonėmis“. Jie turi tarnauti „kokybės žmonėms“ - žydų elitui. Angela Merkel už nuopelnus naikinant baltąją Europą yra apdovanota masono Kudenhove Kalergi medaliu. Iš Lietuvos šį apdovanojimą yra pelnęs Vytautas Landsbergis.

Atidarius Afrikos juodąjį kraną ES užkulisė jau paskirstė, kam kokia dalis šio juodojo „pyrago“ (genetinės medžiagos, reproduktorių) atiteks. Vokietija sutinka pasiimti 25 procentus šio turto, kuris bus vežamas iš Afrikos į Italiją. Tai įvyks, pasakė Vokietijos vidaus reikalų ministras Horstas Zeehoferis, „jeigu viskas vyks, kaip susitarta“. Kas su kuo jau susitarė už europiečių nugarų?

Rugsėjo 23 dieną įvyks ES VRM vadovų pasitarimas Maltoje, o spalio pradžioje vyks posėdis ES premjerų Liuksemburge. Kalbama, kad Vokietija ir Prancūzija įsipareigos paimti po 25 procentus į Italiją atvykstančių afrikiečių, 10%- Italija, o likę 40% - bus išdalinti kitoms migrantus priimančioms šalims. Tarp aštuonių šalių-kamikadzių buvo prieš kurį laiką paminėta Lietuva.

Mūsų euro komisaras Vytenis Andriukaitis, tas lietuviškas Kudenhove Kalergi Nr.2, yra sakęs, kad ateities lietuvis bus sudarytas iš „įvairių genetinių kompozicijų.“

Lietuvos valdžia 2018 metų liepos 8 dieną pakeitė Užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir nuo tol kiekvienas veltėdis, svieto perėjūnas, gali atvykti į Lietuvą ir pasiprašyti prieglobsčio. Turime rezultatą: vien šiais metais mums ant sprando atsisėdo 146 tokie „prieglobsčio prašytojai“.


Šiais metais aš jau skelbiau duomenis apie atvykstančius „prieglobsčio prašytojus“.
Žemiau aš pateikiu 8 šių metų mėnesių duomenis (žiūr. lentelę) ir liepos-rugpjūčio mėnesių išrašus iš Valstybinės sienos apsaugos tarnybos ataskaitų.

Daugiausiai šiais metais „prieglobsčio prašytojų“ jų atvyko iš Tadžikistano - 84 ir Rusijos - 36 žmonių. Nei vienoje iš šių valstybių nevyksta joks karas ir nėra abejonės, kad tai yra geresnio gyvenimo ieškotojai, o politiniai disidentai.

Kiek šie „prieglobsčio prašytojai“ mums kainuoja, niekas tiksliai nežino. Seimo nario Rimanto Dagio duomenimis, po 1000 eurų kas mėnesį. Manau, kad tai ne galutiniai kaštai, į kuriuos neįskaičiuota sveikatos apsauga ir kitos sąnaudos.

Liepos-rugpjūčio mėnesių išrašai iš Valstybinės sienos apsaugos tarnybos ataskaitų

2019-07-02 10.3 val. Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Šalčininkų PKP, iš Lietuvos Respublikos atvyko advokatas S. Ž. ir pateikė sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, sudarytą su Tadžikistano (TJ) piliečiu D.U., gim. 1991 m. Advokatas pareiškė, kad atstovauja D. U. šeimai ir nori sulaukti atvykstančių į Lietuvos Respubliką D. U. šeimos narių (žmonos ir vaiko). 10.45 val. iš Baltarusijos Respublikos atvyko automobilis Toyota Land-Cruiser, valst. Nr. , kurį vairavo LT pilietis R.S., gim. 1969 m. Kaip keleiviai kartu atvyko TJ piliečiai R. A., gim. 1997 m. ir M. D., gim. 2015 m., kurie pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. 16 val. atvykus vertėjui priimtas prašymas dėl prieglobsčio, užpildytas pirminės apklausos protokolas ir prieglobsčio prašytojo pirminis įvertinimas, paimti pirštų atspaudai, iš EURODAC gautas atsakymas, kad EU bazėje sutapimų nėra. TJ piliečiai apgyvendinti Šalčininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-07-05 09:43 Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, operacijos „Režimas -2019“ metu, į Lietuvos Respubliką vyko 3 TJ piliečiai: L. T., gim. 1988 m., T. M., gim. 2011 m. ir L. M., gim. 2013 m., kurie žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Pateiktuose pasuose Šengeno vizų nėra. Informuotas MGD Prieglobsčio reikalų bei Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyriai. Užsieniečiai laikinai patalpinti į Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpas.

2019-07-09 13.11 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu L00771 iš Varšuvos, pagal Dublino III reglamentą, grąžintas Sirijos (SY) pilietis E. A. A., gim. 1993 m., kuris žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Informuotas MGD PRS, SY pilietis perduotas URC pareigūnams. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje Nr. LT išimtas. 20.4val. užsienietis pristatytas ir apgyvendintas URC.

2019-07-09 15 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu SK 1742 iš Kopenhagos, pagal Dublino III reglamentą, grąžintas BY pilietis D. R., gim. 1980 m., kuris žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Informuotas MGD PRS, BY pilietis perduotas URC pareigūnams. 20.4 val. užsienietis pristatytas ir apgyvendintas URC.

2019-07-11 13.24 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką vyko 2 RU piliečiai: T. S., gim. 1989 m., A. I.,gim. 1983 m., kurie raštiškai pasiprašė prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD PRS. Užsieniečiai laikinai patalpinti Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-07-23 13.06 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką vyko 4 RU piliečiai: I. O., gim. 1981 m., D. D., gim. 1991 m., I. O., gim. 2013 m. ir S. O., gim. 2016 m., kurie raštu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Pateiktuose pasuose Šengeno vizų nėra. Prieglobsčio procedūrą atlieka Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyriaus pareigūnai. Užsieniečiai laikinai patalpinti Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-08-19 12.41 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką vyko 5 TJ piliečiai: Z. D., gim. 1987 m. (mot.), K. Z., gim. 2009 m., (mot.), S. Z., gim. 2011 m. (mot.), M. Z., gim. 2014 m. (vyr.) ir O. Z., gim. 2015 m. (mot.), kurie raštu pateikė prašymus dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD PRS. Užsieniečiai laikinai patalpinti Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose. Migracijos procedūrą vykdys Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyrius.

2019-08-21 15.4 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu SK1742 iš Kopenhagos, pagal Dublino III Reglamentą, grąžintas BY pilietis M. R., gim. 1980 m., kuris žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Informuotas URC. Pilietis bus perduotas URC pareigūnams.

2019-08-22 11.29 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, pėsčiomis į Lietuvos Respubliką atvyko 4 TJ piliečiai (šeima): I. K., gim. 1976 m., A. K., gim. 1982 m., S. K., gim. 2004 m., S. K., gim. 2012 m., kurie raštu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD PRS, Raudonasis kryžius. Užsieniečiai laikinai patalpinti Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose. Pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus vykdo Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyrius.

2019-08-22 12.5 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu BT610 iš Amsterdamo, pagal Dublino III Reglamentą grąžintas Irako (IQ) pilietis A. M., gim. 1999 m., kuris žodžiu pateikė prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsienietis perduotas URC pareigūnams ir 17.25 val. pristatytas į URC.

2019-08-22 12.5 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu LH886 iš Vokietijos, pagal Dublino III Reglamentą grąžintas RU pilietis R. M., gim. 1986 m., kuris žodžiu pateikė prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsienietis perduotas URC pareigūnams ir 17.25 val. pristatytas į URC.

2019-08-26 13 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu OS833 iš Vienos, pagal Dublino III Reglamentą grąžinti SY piliečiai: A. K. gim. 1995 m., V. D. B, gim. 1996 m., P. K., gim. 2017 m., kurie žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. 16.55 val. užsieniečiai pristatyti ir apgyvendinti URC.

2019-08-27 13.3 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu LO771 iš Vokietijos per Varšuva, pagal Dublino III Reglamentą, grąžintas LK pilietis K. S., gim. 1988 m., kuris žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Informuotas URC. 16.15 val. užsienietis pristatytas į URC.

2019-08-27 17 val. Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Šalčininkų PKP, į Lietuvos Respubliką maršrutiniu autobusu vyko 4 RU piliečiai: I. M. gim. 1988 m., K. K. gim. 1992 m., D. M. gim. 2011 m., I. M. gim. 2012 m. Pasienio tikrinimo metu RU piliečiai žodžiu (rusų kalba) pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Pradėtos prieglobsčio prašymo priėmimo procedūros. Užsieniečiai laikinai apgyvendinti Šalčininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-08-29 1.1 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką automobiliu Ford Mondeo, valst. Nr. 7481MA5, vairuojamu BY piliečio Kiryl Livanovich, gim. 1993 m., vyko 5 RU piliečiai: Z. A., gim. 1977 m. (vyr.), A. A., gim. 1978 m. (mot.), Z. A., gim. 2001 m. (vyr.), Z. A., gim. 2007 m. (vyr.) ir M. A., gim. 2009 m. (mot.), kurie raštu pateikė prašymus dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD PRS, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija. Užsieniečiai laikinai patalpinti Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose. Pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus vykdys Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyrius.

2019-08-29 10.33 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką atvyko 3 TJ piliečiai N. H., gim. 1983 m. (mot.), D. G., gim.2003 m. (vyr.), H. G., gim. 2005 m. (mot.), kurie raštu pateikė prašymą dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD prieglobsčio reikalų skyrius, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Pradėti pirminiai prieglobsčio procedūros veiksmai. Užsieniečiai bus patalpinti į Kenos pasienio užkardos prieglobsčio prašytojų patalpas.2019-08-30 15 val. Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Šalčininkų PKP, iš Baltarusijos Respublikos autobusu Maz, valst. Nr. AB98681, vykstančiu maršrutu „Lyda-Vilnius“, atvyko 5 RU piliečiai: A. T. gim. 1972 m., M. T., gim. 2009 m., K. T., gim. 2013 m., K. T., gim. 2010 m., Z. B., gim. 1984 m. Pasienio tikrinimo metu 16.1 val. minėti piliečiai pateikė prašymus raštu ir žodžiu dėl prieglobsčio suteikimo (prašymai pateikti rusų kalba) Lietuvos Respublikoje. RU piliečių atžvilgiu pradėtos prieglobsčio prašymo priėmimo procedūros. Apie įvykį pranešta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovams. Užsieniečiai laikinai apgyvendinti Šalčininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-08-31 22.2 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką atvyko 6 TJ piliečiai: Z. K., gim. 1980 m. (mot.), N. K., gim. 2014 m. (vyr.), V. K., gim. 2008 m. (vyr.), A. K., gim. 2000 m. (vyr.), M. K., gim. 2006 m. (mot.), M. K., gim. 2007 m. (mot.), kurie žodžiu paprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD PRS. Užsieniečiai laikinai patalpinti Švenčionių pasienio užkardoje prieglobsčio prašytoju patalpose. Pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus vykdys Vilniaus pasienio rinktines Migracijos skyrius.

Lietuvą šiais metais (iki rugsėjo 1 dienos) atvyko prieglobsčio prašytojų

Eil.Nr. Šalis Atvyko 2018 m. per 2 pusmetį
Atvyko 2019 m. iki rugsėjo 1 dienos.


1 Albanija 4

2 Armėnija 1 1
3 Sirija 15 8
4 Azerbaidžanas 7 1
5 Irakas 17 1
6 Tadžikistanas 20 84
7 Vietnamas 56

8 Baltarusija 3 2
9 Rusija 9 36
10 Afganistanas 3 7
11 Turkija 5

12 Kinija 3

13 Uzbekija

4
14 Egiptas

1
15 Šri Lanka

1
Viso: 66 Viso: 146

Nuotrauka iš laivo"Ocean Viking", www.repubblica.it

Nuorodos:
https://lebionka.blogspot.com/2019/09/petr-slusarczyk-italiski-scenarijai.html


2019-09-13

Merkel svečias iš Afrikos įkando 5-metei mergaitei į veidą. Gal sergame sadomazochizmu, kad į savo šalis vežamės savo kankintojus?


2019 metų kovo 15 dieną, 16:55 valandą, 40-metė Aileen D. iš Niurnbergo kartu su dviem savo dukterimis atvyko Berlyno centrinę geležinkelio stotį. Čia stotelėje jie laukė tramvajaus. Staiga prie jų priėjo 20-metis prieglobsčio prašytojas iš Eritrėjos Daniel K., pakėlė 5- metę Aileen dukterį ir įkando vaikui į žandą (žiūr. nuotrauką). Vaikas ėmė verkti ir šaukti.

Tai ne vienintelis juodaodžio Merkel svečio nusikaltimas. Jis ir anksčiau puldinėjo praeivius gatvėje. Mėnesį prieš vaiko užpuolimą jis buvo užpuolęs praeivę: griebė didelį betono bloką ir metė į ją. Policiją buvo suėmusi jį, bet paleido. Po to jis įkando vaikui.

Dabar Merkel svečias jau dvi savaitės guli pataisos įstaigos ligoninėje ir išėjęs į laisvę ruošiasi toliau kultūriškai turtinti Vokietiją. Jo gydymas vokiečiams kainuoja kas mėnesį po 10000 eurų. Didžiausia prokuratūros svajonė – uždaryti šį Merkel svečią į beprotnamį ilgesniam laikui. Apie tai rugsėjo 13 dieną parašė vokiečių portalas Pi-news.Tai ne vienintelis atvejis, kai svečiai iš Afrikos užpuola vaikus. Liepos 29 dieną centrinėje Frankfurto traukinių stotyje Merkel svečias iš Eritrėjos nustūmė po pravažiuojančiu traukiniu 8 metų berniuką ir jo mamą. Vaikas žuvo. Dar vienam jo užpultam vyrui pavyko nuo teroristo apsiginti. Šis įvykis sukrėtė visą Vokietiją.

Rugsėjo 13 dieną Šiaurės lyga partijos vadovas Matteo Salvini Facebook išplatino vaizdo įrašą (FB jis surinko beveik 2 milijonus peržiūrų), kur nelegalas iš Gambijos be jokio preteksto užpuldinėja ir nokautuoja praeives merginas. Iš kur ta neapykanta europiečiams? Aš manau, kad tai yra juodasis afrikiečių rasizmas. Jie serga zoologine neapykanta europiečiams.


Salvini FB rašo, kad banditas yra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jo išsiuntimas į namus jau buvo atidėtas ir jis laukė teismo posėdžio. Salvini tai vadina „beprotybe“ ir reikalauja banditui kalėjimo ir išsiuntimo namo.


Reperis iš Nigerijos Jesse Ekene Nweke Conable kviečia savo gerbėjus „šaudyti baltuosius“

Conable į Švediją atvyko 2008 metais, Švedijoje jam buvo suteikta pilietybė. Youtube jis turi 280000 prenumeratorių. Pasirodo, kad socialiniai tinklai vykdo tik europiečių cenzūrą, afrikiečių teroristams jokie „bendruomenių standartai“ negalioja.

Bet kas gi kultūriškai turtins Vokietiją, jei Merkel svečiai sėdės kalėjime, ar bus gydomi beprotnamiuose. Vokiečiams, pasirodo, labai trūksta juodų Afrikos deimantų. Todėl jie ruošiasi išplėsti šitų brangenybių tiekimą tiesiai iš Afrikos.


Vokiečių evangelikų bažnyčia ruošia dar vieną laivą, kad iš Afrikos vežti savo tautos kankintojus

Pi-news rašoma, kad Vokiečių evangelikų bažnyčia nori finansuoti dar vieną žmonių kontrabandos laivą, kuris veš į Italiją nelegalius imigrantus iš Afrikos.

Kas tai, jeigu ne sadomazochizmas?

Nuorodos:


15 min tapo Facebook moksliniu konsultantuVakar nustebau pamatęs, kad Facebook nusiuntė mano straipsnį recenzuoti portalui „15 min“. Aš nežinau apie šį informacijos šaltinį nieko, jis manęs niekada nedomino. Man aišku viena, kad tai nėra mokslinė įstaiga, kuri kompetentinga recenzuoti mokslo pasiekimams skirtus straipsnius. Atvirkščiai, aš esu kompetentingas recenzuoti „15 min“ skelbiamus straipsnius. Esu biomedicinos daktaras, visą savo gyvenimą dirbau moksliniuose institutuose ir vykdžiau tyrimus molekulinės biologijos, genų inžinierijos ir genetikos srityse, tyriau molekulinius mechanizmus, įtakojančius genų ekspresiją.

Recenzuoti perduotas straipsnis „Homoseksualumo genas neegzistuoja“


Žemiau pateikiu šio straipsnio, paskelbto rugpjūčio 31 dieną, tekstą:Viename iš autoritetingiausių pasaulio mokslinių žurnalų „Science“ rugpjūčio 30 dieną buvo paskelbtas Ganna ir kt. straipsnis „Large-scale GWASreveals insights into the genetic architecture of same-sex sexualbehavior“, kuriame aprašomi tyrimai įrodo, kad homoseksualumo genas neegzistuoja. Mano manymu, tai yra pakankamas pagrindas teigti, kad homoseksualizmas – psichikos liga, kuri be jokio pagrindo buvo Pasaulio sveikatos organizacijos pašalinta iš psichikos ligų sąrašo. Svarbiausia tai, kad tyrimais pagaliau įrodyta, kad „gėjo genas“ - mitas.

Tuo metu, kai genderizmo ideologijai tarnaujantys mokslininkai bergždžiai bandydavo įrodinėti, kad nors dalinai lytiniai iškrypimai yra apspręsti genetiškai, Gana ir kt straipsnis įrodo, kad lytį determinuojantys faktoriai žymiai sudėtingesni, nei ieškotas „gėjo genas“.

Science paskelbto straipsnio autoriais yra dvidešimt daktarų iš 21 mokslinės tyrimo įstaigos. Jie atliko 493001 genomų tyrimus dalyvių iš JAV ir Europos. Tyrėjai padarė išvadą, kad lytinė orientacija surišta su dideliu genų skaičiumi ir, greičiausiai, egzistuoja platesniame jų spektre, negu dviejų variantų rinkinys.

Interviu žurnalui „Life Science“ Andrea Ganna, Harvardo mokslininkas, kuravęs projektą, pažymėjo, kad jų tyrimų apimtis yra 100 kartų didesnė prieš tai skelbtų tyrimų. Ankstesni eksperimentai buvo per daug neskaitlingi, kad padaryti lemiamas išvadas.

Juos ribojo sudėtingumas parenkant homoseksualius dalyvius, turint omenyje, kad vienalyčiai santykiai daugelyje šalių yra draudžiami.

Mokslininkai įrodė, kad atskiras homoseksualizmo genas neegzistuoja. Jų nuomone, homoseksualus elgesys yra rezultatas bendro genų ir aplinkos poveikio, kaip ir daugumas kitų žmogaus požymių.

Liepos mėnesį Izraelio švietimo ministras Rafi Peretz, buvęs vyriausias kariuomenės rabinas, pasiūlė homoseksualistus gydyti „konversiniais metodais.“

Jis pareiškė, kad yra galimybė „atversti homoseksualistus“ ir „pats tame dalyvavo“. „Aš manau, kad juos galima atversti, - pasakė Peretz. - Aš galiu jums pasakyti, kad turiu gylių žinių švietimo srityje, ir aš tai dariau. Jeigu studentas man praneš apie savo seksualinius polinkius, aš pirmiausiai apkabinčiau jį ir jam pasakysiu šiltus žodžius – pažiūrėkim į tai, ištirkim ir pagalvokim“.

Nuorodos:

Aukščiau pateikiamoje publikacijoje aš remiuosi konkrečiu straipsniu, paskelbtu prestižiniame mokslo žurnale „Science“. Nurodau citatos adresą. Taip pat cituoju oficialų asmenį – Izraelio ministrą, apie kurio pasisakymą cituoju iš Izraelio leidinio.
Imigrantai iš Ukrainos skatina Baltijos šalių gyventojų emigraciją. Estijos ir Lietuvos televizijų reportažai


Vakar LRT parodė reportažą ir paskelbė straipsnį tokiu pavadinimu: „Lietuviškas paradoksas: algos didėja – bedarbių daugėja“

Buvo kalbama apie algų augimą ir tai, kad lietuviai, įgiję darbininkiškas profesijas „ima pildyti bedarbių gretas.“ To priežastis – importuojama pigesnė darbo jėga iš Ukrainos ir Baltarusijos.


„Luminor“ banko ekonomistas Žygimantas Mauricas pasakė, kad mažesnės kvalifikacijos darbuotojų paklausa mažėja „dėl imigracijos iš slaviškų šalių – Ukrainos ir Baltarusijos“.

Prof. R.Lazutka pasiūlė kontroliuoti, kad dėl nekvalifikuotų darbuotojų iš užsienio nebūtų užimamos lietuvių darbo vietos, nes tuomet lietuviai likę be darbo renkasi emigraciją.

Diena.lt liepos 21 dieną rašė: „Pernai imigrantais Lietuvoje pripažinti beveik 6 tūkst. ukrainiečių. Tai reiškia, kad Lietuvoje jie gyvena ilgiau nei metus. Laikinam darbui į Lietuvą pernai atvyko daugiau nei 31 tūkst. ukrainiečių.“

Estai nori apriboti ukrainiečių srautą


Rugsėjo 11 dieną gastarbaiterių iš Ukrainos problemą nagrinėjo ir Estijos visuomeninis transliuotojas Eesti Rahvusringhääling (ERR). Po šios programos buvo paskelbtas straipsnis, pasakojantis apie tai, kad Estijos vidaus reikalų ministras Mart Helme nurodė išstudijuoti klausimą dėl galimybių riboti darbininkų atvykimą iš Ukrainos į Estiją. Helme, kuris yra Estijos konservatorių partijos (EKRE) pirmininkas, pareikalavo uždaryti sienas migrantams iš Ukrainos, kurie, jo nuomone, atima darbo vietas iš estų.

„Darbo migrantai iš Ukrainos atima darbą iš vietinių ir dempinguoja“, - pasakė politikas.

„Atvykėliai iš Ukrainos – ne mūsų žmonės. Tai ekonominiai migrantai, kurie nori gauti Estijoje geresnes sąlygas ir aukštesnį, negu Ukrainoje, darbo užmokestį. Estijai šie žmonės – problema, jie atima darbo vietas pas vietos gyventojus ir pasiruošę dirbti už mažesnius pinigus. Tuo pačiu jie visumoje veikia į darbo užmokesčio lygį Estijoje“.

„Nors iš pradžių daugumas žmonių atvyksta dirbti į Estiją laikinai, vėliau daugelis iš jų linkę čia apsigyventi ilgam. Skaičiai kalba apie tai, kad procentas estų sumažėjo per pastaruosius kelis metus dėl migracijos iš Rytų Europos, kas gali atvesti prie Estijos visuomenės išplovimo“, - pasakė Estijos Vidaus reikalų ministras. Jis pažadėjo veikti, svarstė apie galimybę panaikinti bevizį režimą ukrainiečiams. Pažadėjo pateikti įstatymo iniciatyvas. Helme priminė, kad EKRE partija senai buvo perspėjusi apie bevizio režimo su Ukraina grėsmę.

„Šis migracijos spaudimas į mus labai stiprus, ir jis toliau stiprėja“, - pasakė Helme. „Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, tiktai praėjusiais metais Ukrainos piliečiams buvo suteikta 15524 trumpalaikių vizų ir leidimų gyventi, o 2565 migrantai iš Ukrainos gavo leidimus gyventi, kas labai daug mažytei Estijai.“

Helme pripažino, kad „pilnai sustabdyti migraciją nepavyks, bet Estija turi turėti galimybę spręsti, ką, ir kokiais kiekiais, kuriam laikui ir kokiomis sąlygomis įsileisti“, - rašoma ERR.

Nuorodos:
2019-09-12

JAV geopolitinis žaidimas, kurio centras Izraelis (video)


Rugsėjo 12 dieną Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitiko su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Trečią kartą šiais metais ir tryliktą kartą iš eilės. Taip susitikinėja tik geriausi draugai.

Netanyahu vizitas įvyko parlamento rinkimų išvakarėse. Jie vyks rugsėjo 17 dieną. Putinas pažymėjo, kad Izraelyje gyvena 1,5 milijonai išeivių iš TSRS.Izraelio premjerą vizito metu lydėjo Nacionalinės saugumo tarybos vadovas Meir Ben-Šabat ir Izraelio kariuomenės generalinio štabo viršininkas Aviv Kochavi, karo žvalgybos vadovas Tamir Chaiman ir armijos operatyvinės valdybos vadovas Aaronas Chaliva.


Sočyje įvyko Netanyahu ir jo karinės delegacijos susitikimas su Rusijos gynybos ministru Sergejumi Šoigu ir gynybos ministerijos delegacija. Iš pradžių Šoigu su Netanyahu kalbėjos „akis į akį“. Karinės delegacijos aptarė padėtį Sirijoje ir kitus klausimus.JAV ir Kinijos konfliktas, Izraelio vaidmuo


Žinomas Rusijos žurnalistas Konstantinas Siominas, studijas baigęs JAV, Den.tv laidoje pasakė, kad pasaulyje mato dvi galybes: JAV ir Kiniją:

„Aš manau, kad Trampo pergalė tai ne kokia Twitter revoliucija, tai atėjimas į valdžią ant pasaulinės krizės bangos Amerikos kapitalo reakcingiausių jėgų, visų pirma surištų su kariniu-pramoniniu kompleksu ir žvalgyba. Šie žmonės puikiai supranta, kas jų tikrasis priešininkas.

Trampas priešrinkiminės kompanijos metu sakė, kad jūs negalite vienu metu kariauti su Rusija ir su Kinija. Kažkas iš jų turi būti jūsų pusėje. Prioritetinių pavojumi pasirinkta Kinija, su jos ekonominiu potencialu. Rusijos jie tokia grėsme neskaito vidutinėje ir tolimoje perspektyvoje.
Jiems net nereikia temti Rusijos į savo pusę, Rusija turi būti neutrali. Tuo momentu Rusija turi pabūti nuošalyje. Ji neturi tiekti Kinijai technologijų, ji neturi aprūpinti Kinijos energetiniais resursais, ji neturi dalyvauti tranzitinėse operacijose.

Trampas kuria neliberalių demokratijų klubą. Į jį jau įjungta Brazilija, pritraukiamas visas Lotynų Amerikos kontinentas, ten įsilies Britanijos dešinieji, ten įsilies visi Europos dešinieji.

Šitos sistemos centru tampa Izraelis. Trampo aplinkos pažiūros yra gerai žinomos. Ši sajunga telkiasi aplink Izraelį ir Izraelio dešiniuosius, Netanyahu ir jo imperialistinę liniją Artimuose Rytuose. Čia vyks kova su multikultūralizmu, vyks kova už tradicines vertybes, už šeimą. Mes puikiai įsipaišome į šį paveikslą. Mes konservatyvi visuomenė, atsisakome nuo savo sovietinio paveldo, be galo žegnojamės, tapome neįtikėtinai religingi.“

Nuorodos: