2019-11-20

Rasizmas: Izraelyje DNR testais tenka įrodinėti žydiškumą


Izraelyje nėra konstitucijos, o jo įstatymai skelbia, kad Izraelis yra žydų tautos valstybė. Tai vienintelė pasaulyje rasistinė valstybė, kurioje žydas ar žydė negali susituokti su kitataučiu. Jie savo žydiškumą turi įrodyti rabinų teismui. Pastaruoju metu tam jau nebepakanka laikytis judaizmo tradicijų, žmonių liudijimų ir rašytinių dokumentų. Izraelio rabinams prireikė besituokiančiųjų genetinės analizės, kad įrodyti besituokiančių kraujo „grynumą“.

Lapkričio 19 dieną Izraelio portale NEWSru.co.il paskelbtas straipsnis „DNR žydiškumo patikrinimas. Apie nėščią senelę, Galachą, politiką ir genetiką“. Jame rašoma apie Izraelyje šį pavasarį kilusį skandalą dėl to, kad rabinų teismas reikalavo iš buvusios Tarybų sąjungos repatrianto DNR testo, įrodančio jų žydiškumą. Negrynakraujus repatriantus rabinai atsisakydavo sutuokti pagal judėjų tradicijas. Ši tema buvo Izraelyje plačiai aptariama šiais metais prieš Kneseto 21-ajį šaukimą ir buvo pasitraukusi į antrąjį planą, kai vyko kompanija į 22-ojo šaukimo Knesetą.Portalas NEWSru.co.il pamėgino nuodugniau išsiaiškinti šią problemą ir kreipėsi į tuos, kuriems buvo pasiūlyta atlikti DNR testą, į jiems padėjusias organizacijas, o taip pat politikus ir rabinų teismų atstovus, kurie skirtingai vertina šią praktiką.Vienų vestuvių istorija

Olegas į Izraelį atvyko 1992 metais su mama, teta ir senele iš Ukrainos. Jam buvo 5 metų. Jo prosenelė Ida į Izraelį buvo atvykusi 7 dešimtmetį. Olegas Izraelyje baigė mokyklą, dešimt metų tarnavo kariuomenėje, o 2018 metais sumanė susituokti su Izraelyje gimusia Ivnat, kilusia iš Irano žydų šeimos.

Vestuvės turėjo įvykti 2018 metų rugsėjo mėnesį. Prieš keturis mėnesius jaunieji atvyko į Janve miesto, kuriame jie gyveno, rabinatą. Olegas užpildė anketą, po ko jam paaiškino, kad jis privalo surinkti visus dokumentus ir atsivesti mamą ir senelę, kad būtų patikrintas jo žydiškumas. Senelė sirgo Alzheimerio liga, o dokumentų buvo notariškai patvirtintos kopijos, mes dalis originalų sudegė gaisro metu.

Rabinato bendradarbis paaiškino, kad ryšium su tuo Olegui teks kreiptis į organizaciją „Šorašim“, kad jie galėtų įrodyti dokumentų autentiškumą. „Šorašim“ priėmė dokumentus. Likus savaitei iki vestuvių, Olegas buvo iškviestas su mama į rabinų teismą Ašdode, kur buvo pranešta, kad dėl jo žydiškumo kilo abejonės. Jaunikio prosenelė karo pradžioje buvo evakuota į Uzbekistaną, o tuojau po karo grįžo namo, į Simferopolį, kur ir gimė jos duktė, Olego senelė.

Rabinato klausimas buvo: „Kaip jūsų senelė, būdama nėščia, galėjo grįžti iš Uzbekistano į Simferopolį?“ Rabinų teismo nuomone, nėščia moteris negalėjo įveikti šio atstumo, todėl Olego senelė nėra tikra duktė, o buvo įvaikinta. Olegui buvo pasiūlyta įrodyti, kad buvo ne taip, naudojant DNR tyrimą. Jam reikėjo įrodyti, kad tarp prosenelės ir senelės buvo kraujo ryšys.

Prosenelė Ida buvo mirusi prieš 15 metų, tačiau rabinatas pasiūlė Olegui surasti Idos gimines, arba ekshumuoti senelę. Giminės buvo žuvę karo metu, o ekshumuoti senelę Olegas atsisakė. Todėl jis gavo oficialų pranešimą, kad jis negali tuoktis per rabinatą („meukav nisuin“). „Meukav nisuin“ tapo visi Olego giminės iš motinos pusės: mama, teta ir jos keturi vaikai.

Tuomet jaunieji kreipėsi į organizaciją „Itim“(״עתים״), teikiančią pagalbą izraeliečiams, kuriems kyla problemų su religiniais institutais. Šios organizacijos padedami, jie kreipėsi su apeliaciją į Aukščiausiąjį rabinato teismą, kuris 2019 metais atmetė Olego šeimai „meukavei nisuim“.

Jaunieji 2018 rugpjūčio mėnesį susituokė Gruzijoje. NEWSru.co.il pažymi, kad pastaraisiais metais „panašios istorijos vyksta vis dažniau ir dažniau“. 2010 rabinų teismas skyrė 4000 tokių patikrinimų, tai 2015 metais – 4733. Per pastaruosius metus į organizaciją „Itim“ kreipėsi 20 žmonių, kuriems rabinų teismas skyrė DNR ekspertizę.


„Žydiškumo genas“

Tai ląstelės mitochondrijose esnačios DNR analizės keliu nustatomos specifinės mutacijos, būdingos žydams.

NEWSru.co.il pažymi, kad galachinis žydiškumo nustatymas, priimtas Izraelyje, traktuoja žydiškumą kaip religinį, o ne kaip nacionalinį bendrumą. Moteris, praėjusi gijurą, skaitoma žyde, kaip ir skaitomi žydais jos palikuonys, tačiau jos genofonde gali nebūti specifinių žydams genetinių markerių.

„Be etinių, istorinių ir religinių klausimų, kurias sukelia teorijos dėl galimybės nustatyti žydiškumą mitochondrinės DNR pagalba, mokslinis šios teorijos pagrindimas irgi kelia abejones. Minėtos mitochondrijų mutacijos būdingi ir kitoms Artimųjų rytų tautoms, pvz., drūzams, kipriečiams.
Daugelis aškenazių tuokėsi su moterimis, praėjusias gijurą. Nepaisant to, vyriausieji Izrelio rabinai palaiko genetinės analizės idėją. Tačiau jie pripažįsta, kad genetinė ekspertizė yra tik papildomas įrodymas rabinų teismams, ir savaime nėra pakankamas įrodymas.

NEWSru.co.il pažymi, kad pagal Izraelio įstatymus, rabinų teismams nėra suteikti įgaliojimai skirti genetines ekspertizes. Genetinę ekspertizę gali atlikti privati laboratorija, arba valstybės sąskaita ligoninėje, pastaruoju atveju tuomet, jei to reikalauja įprastinis, arba rabinų teismas.

Apie tai, kad rabinų teismai naudoja genetinę ekspertizę plačiajai visuomenei tapo žinoma dėka „Itim“ organizacijos 2019 metais.

Izraelio partija „Mūsų namai Izraelis“ (MNI) šiais metai ėmėsi aktyvios propagandos prieš šią praktiką. Paaiškėjo, kad genetiniai tyrimais skiriami daugiausiai išeiviams iš buvusių TSRS respublikų.

Balandžio pradžioje MNI lyderis Avigdoras Libermanas ir eilė repatriantų, kurių bylos buvo svarstomos rabinų teisme, pateikė ieškinį į Aukščiausiąjį teisingumo teismą prieš vyriausius Izraelio rabinus ir visų lygių rabinų teismus, kad būtų uždraustos ekspertizės Izraelyje gyvenantiems repatriantams.

Rabinų teismo komentaras

Į NEWSru.co.il paklausimą rabinų teismų spaudos tarnyba atsakė: „Mes nekomentuojame šios temos. Rabinų teismai priima sprendimus Galachos pagrindu“.

2019-11-19

Reidas Berlyne: suimtas sprogmenį gaminęs pabėgėlis siras. Lietuvos valdžia tveriasi antiteroristinėmis tvoromis


Antradienį šeštą valandą ryto policijos specialus dalinys šturmavo siro Abdula H. (Abdullah H.) butą Meraner gatvėje, Berlyno rajone Schöneberg. Islamistas ruošėsi pagaminti bombą.
Operacijoje dalyvavo BKA dalinio karininkai ir specialus dalinys GSG9. Suimtas 26-metis siras Abdula, kuris įtariamas teroro akto Vokietijoje rengimu. Federalinė prokuratūra atlieka tyrimą. Yra įtariama „pasirengimu sunkiam valstybiniam nusikaltimui“. Kalbama apie sprogmenį ir šturmo šautuvus.

Abdula rugpjūčio mėnesį pirko acetoną, o rugsėjo mėnesį vandenilio peroksidą. Abi šios cheminės medžiagos reikalingos pasigaminti triacetono triperoksidą (TATP). Artimuose rytuose TATP vadina „Velnio motina“. Šį sprogmenį lengva pasigaminti ir jis didelės sprogstamos galios.
„Todėl galima manyti, kad kaltinamasis ketino pasigaminti šią sprogstamą medžiagą“, – pasakė prokuratūros spaudos sekretorius. Teroristai TATP naudojo 2015 metų teroro aktų metu Paryžiuje.
Federalinio prokuroro žodžiais, Abdula norėjo užmušti ir sužeisti kaip galima daugiau žmonių. Kur ir kada buvo planuojamas teroro aktas, nėra žinoma.
Informacija apie teroristą, Berlyno prokuratūros duomenimis, buvo gauta stebint islamo valstybės pasekėjų „Telegram“ grupė pranešimus. Nuo pavasario jis devynis kartus dalinosi sprogmens ir ginklų gamybos instrukcijomis.
Siras dirbo Berlyno mokykloje ir Bode muziejuje, iš kurio arabų nusikaltėlių klanas pavogė 2018 metais 100 kilogramų auksinę monetą. Abdula 2014 metais Vokietijoje gavo pabėgėlio statusą.
Šių metų pradžioje Konstitucijos gynimo federalinė tarnyba gavo iš užsienio žvalgybos Abdula dosjė. Nuo vasaros jis buvo sekamas apskritą parą. Policijos profsąjunga pareiškė, kad šis atvejis parodo, kad saugumo organai budrūs ir veiksmingi, tačiau išreiškė susirūpinimą „visą laiką augančiu terorizmo pavojumi nuo tada, kai neteisėtai 2015 metais buvo atidaryta siena“.
Šiandien mūsų valdžia, kuri skirtingai nuo Višegrado grupės šalių, toliau veža į Lietuvą potencialius teroristus iš Afrikos ir Azijos, rūpinasi ne savo piliečių saugumu, o savo pačių kailiu.
Šiandien pranešta, kad toliau antiteroristiniais kuolais aptverinėjamas Vyriausybės pastatas. Tokiomis pat užtvaromis bus aptvertas Seimas ir Prezidentūra.
Nuorodos:


Nenuilstantys antisemitizmo provokatoriai. Jei leisime jiems iš lietuvių tautos tyčiotis šiandien, jie tyčiosis amžinai

Po kelių dienų Panevėžyje gauja lietuvių tautos nedraugų rengia pasityčiojimo iš mūsų šabašą. Jų tikslas – kurstyti antisemitizmą, todėl jie dergs mums ant galvų tol, kol mes leisime tai daryti.
Žiurėk, ir neišlaikys nuolatos pamazgomis laistomų lietuvių kantrybė… Tuomet nereikės ponioms kukliansky ir vanagaitėmis pačioms organizuoti figūrų pilstymą iš žemių, pasakoti pasakas apie grasinimus. (Kur tie žemių pilstytojai, kur tie grasintojai? Nerado? 21 amžiuje?).Tuomet supuls visas maitvanagių būrys lesti mūsų, atvyks gastroliuojantys sionistai zurofai su visais kacais.
Prisiminkim nuo ko prasidėjo visas sionistų širšalas? Ogi nuo to, kai buvo pradėtas ruošti, o vėliau ir JAV priimti įstatymą 447 dėl žydų turto, prarasto valdant totalitariniams režimams, restitucijos (žiūr. priede).
Lenkijos valdžiai užteko valios pasakyti garsiai „Ne!“, kad girdėtų visas pasaulis, Izraelis, JAV žydų organizacijos. Kurį laiką dar buvo girdimas sionistų murmėjimas, bet ilgainiui jis nutilo. Lenkai paaiškino, kad tarptautinių sionistų organizacijų veikėjų pretenzijos reiškiamos ne tuo adresu, kad Lenkija buvo Vokietijos ir Sovietinės imperijos aukos, todėl joms ir reikia reikšti pretenzijas, o ne jų okupuotai Lenkijai.
Mūsų valdžia kitos konsistencijos, kitokio kvapo. Ji įpratusi šliaužioti pilvu ir bučiuoti okupantams užpakalius. Tai tokia infuzorijų veislė, kurios gyvena išeinamoje angoje. Jiems visai nesvarbu, ar okupantas su penkiakampe ar šešiakampe žvaigžde, ar su kitokiu simboliu. Jie atsiprašys bet ko, kad ir už viso pasaulio nuodėmes.
Panevėžyje, kažkada garbingo teatro scenoje, jau paruošta eilinė vėmalų dozė, kurią ruošiamasi ant mūsų galvų laistyti nuolatos. Įdomiausia tai, kad už mūsų, už pačių lietuvių pinigus, nes Panevėžio brūdą ir blūdą finansavo kultūros ministerija.
Aš manau, kad jeigu šitų vėmalų nesugrūsime atgal į purvinas antisemitizmo kurstytojų gerkles, antisemitizmo kurstymas nesibaigs niekada.

Priedas:

Kodėl lietuvius daro antisemitais?

Šiais metais visame pasaulyje buvo sukeltas triukšmas, kad neva prie žydų kultūros centro Vilniuje buvo paberta žemių, o šie pabarstai, neva, buvo panašūs į svastiką. Dar buvo kalbama, kad žydų bendruomenė sulaukė grasinimų. Dėl to labai išgąsdintai Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei teko uždaryti sinagogą, kultūros centrą, o policija pradėjo ikiteisminį tyrimą prieš piktadarius. Ši informacija akimirksniu buvo paskleista po visą pasaulį. Pasaulis pašiurpo. Kokie baisūs antisemitai yra lietuviai, kad žydai nebegali Lietuvoje saugiai gyventi.
Prabėgo trys mėnesiai. Kur tyrimų rezultatai, kur tie piktadariai, kurie grasina žydams? Kur tų piktadarių pavardės, bylos, teismo nuosprendžiai, baudos… Nieko nėra. Tik eilinė Kukliansky isterija dėl antisemitizmo ir nauji reikalavimai apsaugoti žydus, saugoti sinagogas.
O gal ta svastikos instaliacija ir grasinimai buvo „antis“? Tokių „ančių“ ne taip jau senai žydai buvo išperinę visame pasaulyje: patys organizavo grasinimus, o po to ant viso pasaulio šaukė, kad puola antisemitai. Toks tarptautinis skandalas jau vyko 2017-2018 metais. Tuomet, po JAV FTB atlikto tyrimo, buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėjimo už „telefoninį terorizmą“ izraelietis Maiklas Kadar. Jo kompiuteriuose ir telefonuose aptikta tūkstančiai telefonų numerių viso pasaulio žydų centrų ir mokslo įstaigų. Izraelio pilietis Maiklą Kadar nusiuntė 2000 grasinimų įvairių šalių žydų centrams dėl padėtų juose bombų. Jis pripažintas kaltu už šantažą, melagingos informacijos platinimą, pinigų plovimą.
JAV justicijos ministerija paskelbė apie kaltinimą Kadarui, kuris grasino dėl bombų mokyklose, prekybos centruose, policijos nuovadose JAV, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje ir Danijoje. Ministerijos duomenimis, 2017 metais Kadar taip pat skambino su grasinimais į Antidifamacinę lygą (su antisemitizmu kovojanti žydų organizacija), Izraelio atstovybę Vašingtone ir informavo apie padėtas bombas, numatomas ginkluotas atakas prieš žydų visuomeninius centrus Floridoje. Teisiamasis buvo kaltinamas dar ir tuo, kad užsiėmė šantažavimo paslaugomis ir už tai uždirbo $240 000 bitkoinais. Kadar šantažavo net JAV senatorių. Jis pareikalavo senatoriaus viešai atsiprašyti už nepalankius pasisakymus jo adresu, priešingu atveju šis turėtų jam mokėti po 1250 už kiekvieną iš 72 valandų, jeigu jis neatsiprašys. Vėliau jis senatoriui į namus nusiuntė laišką su narkotinėmis medžiagomis. Maiklo Kadar namuose Aškelone policija rado 5 kompiuterius ir galingą radiolokacinę anteną, kuri leido prisijungti prie nutolusių serverių.
Pasirodo, kad žydams šią vasarą Lietuvoje grėsė toks baisus genocidas, kad Kukliansky pasakė: „… kalbame apie žydų tautybės žmones ir jų naikinimą, todėl tam, kad būtume tikri, kad nieko neatsitiks mūsų žmonėms, nusprendėme uždaryti šias lankomas įstaigas.“
Kremliaus propagandos ruporas „Sputnik news“ spalio 20 dieną straipsnyje „Lietuvoje pasiūlė įvesti atskirą bausmę už nusikaltimus prieš žydus“ rašo: „Per praėjusius du mėnesius padažnėjo atvejų, surištų su pasirodymu antisemitinių simbolių. Vienas iš paskutiniųjų incidentų praėjusią savaitę įvyko žydų kvartale Vilniuje“.
„Sputnik“ rašo, kad Faina Kukliansky „pasiūlė išplėsti Baltijos respublikos Baudžiamąjį kodeksą, įtraukiant į jį atsakomybę už vandalizmo aktus, nukreiptus prieš žydus“. Vidaus reikalų ministrė Ryta Tamašiūnienė pareiškė apie valstybės struktūrų pasirengimą apsaugoti žydų bendruomenę jei bus reali grėsmė. Izraelio portalas 9tv cituoja Tamašūnienę, kuri pasakė, kad nėra poreikio keisti BK.
Šis straipsnis apie rasinę, etninę nesantaiką, už jį numatyta baudžiamoji atsakomybė. Jeigu įvesti papildomą straipsnį už antisemitizmą, tai nepakeis panašių nusikaltimų skaičiaus. Žinoma, labai gaila, kad skaičius tokių nusikaltimų auga. Bet reikia pripažinti, kad tai slypi kitur, ne BK“, – pasakė ministrė.
Palauksim, gal policijai pavyks surasti žemių barstytojus ir sienų tepliorius. Mūsų laikais tai taip nesunku padaryti. Kaip rodo Maiklo Kadar istorija, į provokacijas prieš žydus reikia žiūrėti rezervuotai.
Mano nuomone, kurstyti antisemitizmą gali būti naudinga F. Kukliansky ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Apšmeižus visą lietuvių tautą, bus lengviau reketuoti iš Lietuvos valstybės pinigus už vokiečių okupacijos metu žydų prarastą turtą, o taip pat už jų turtą, prarastą sovietinės okupacijos laikais.
Mano nuomone, kurstyti antisemitizmą gali būti naudinga F. Kukliansky ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Apšmeižus visą lietuvių tautą, bus lengviau reketuoti iš Lietuvos valstybės pinigus už fašistinės ir komunistinės okupacijos metu žydų prarastą turtą.
Lietuvos ir lietuvių šmeižikų tikslas – paversti lietuvius vergais, o tam reikia primesti svetimas kaltes ir sunaikinti tautos valią, imunitetą. Galiausiai – apiplėšti, padaryti žydų vergais.
JAV 2018 metų gegužės 8 dieną buvo priimtas žydų turto restitucijos įstatymas 447 JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), kuris suteikė naują stimulą prievartauti Europos tautas. Lenkai griežtai pasipriešino tam ir pasakė, kad visos pretenzijos turi būti skiriamos okupantui – Vokietijai. Lietuvos valdžia tyli.
Įstatymas 447 JUST nuaidėjo kūjo smūgiais į Lietuvos didvyrio Generolo Vėtros paminklinę lentą, šmeižikiškomis vanagaičių knygomis ir paskaitomis, nenutrūkstama kacų ir zurofų purvo lavina pilama ant lietuvių ir Lietuvos. Tikslas – paversti pasaulio visuomenės akyse lietuvius „žydšaudžių tauta“.
Sionistų siekis panaudoti žydų tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metais ekonominiais tikslais yra žinomas, kaip „Holokausto industrija“.
Jau keli metai stiprėja spaudimas mūsų kaimynei Lenkijai, imta net vokiečių nacių koncentracijos stovyklas vadinti „lenkiškomis“, o žydų holokaustu kaltinti visą lenkų tautą, kas visiškai prasilenkia su tikrove ir su tarptautine teise.
Izraelio politikai kaltina lenkus ir lietuvius, kad šie talkino vokiečiams naikinant žydus, bet pamiršta apie žydus, kurie tarnavo vokiečiams, kariavo jų pusėje, pamiršta žydų bankininkus, kurie finansavo Hitlerio vyriausybę, žydų pramonininkus, kurių gamyklose fašistai gamino Europos tautų naikinimui skirtus ginklus.
Izraelio pasiuntinys prieš keliolika metų, tuo metu dar rezidavęs Rygoje, lietuvių tautą pavadino „žydšaudžių tauta“. Ir nieko, jokios Lietuvos valdžios reakcijos, jokios notos, vergiška tyla, nusikalstama tyla.
Analitinės firmos „Gefira“ nuomone, krinta į akis šie JAV 447 įstatymo alogizmai:
Pirma. Gentinis arba rasistinis problemos sprendimo būdas. Būtent žydai kaip gentis turi gauti kompensaciją. Neturi reikšmės, ar paveldėtojas turi nuosavybę patvirtinančius dokumentus ar ne, kad jie buvo Lenkijos piliečiais. Esant bet kokiai teisinei sistemai tai reiškia, kad turtas, jei nėra paveldėtojų, pereina į valstybės nuosavybę.
Antra. Turtas prarastas „valdant komunistiniam režimui“ apima pokario metus, kuomet Lenkija valdė komunistų partija, nacionalizavusi visų gyventojų gamybos priemones ir turtą. Pažymima, kad komunistų partijai, valdžios organams ir jėgos struktūroms priklausė didelė dalis Lenkijos žydų, kurie ir vykdė šio turto nacionalizavimą.
Numatoma „kompensacija“, kurią turėtų išmokėti Lenkija sudaro 200-300 milijardus dolerių.
Grasinimai Lenkijai pasigirdo jau 2008 metais. Lenkija bus „viešai atakuojama ir pažeminta tarptautiniu lygiu“, – tuomet pasakė žydų tarptautinio kongreso generalinis sekretorius.
„Gavę tokį turtą, žydai taptų valdančiąja klase, o lenkai – antros kategorijos piliečiais savo valstybėje. Taptų palestina Rytų Europoje.“ – pažymi Gefira.
Portale prašoma pagalvoti, kas įvyks, jei šias žydų pretenzijas pripažinti teisėtomis? Ką tuomet daryti su lenkais, išvykusiais iš Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos, Vokiečiais, išvarytais iš Prūsijos ir t.t. O kodėl apsiriboti tik Antruoju pasauliniu karu? Visos pasaulio tautos imtų viena iš kitos reikalauti kompensacijų? Ar palestiniečiai nebuvo sistemingai varomi iš savo žemių ir neprarado palikimo?
Gefira teigia, kad neturinti paveldėtojo nuosavybė priklauso valstybei. Jei šio teisės principo nebus paisoma, mes atsidursime pasaulyje, kurį ardo begaliniai nacionaliniai, etniniai, religiniai ir rasiniai konfliktai. Ar mes turime tikėti, kad tokie rasiniai santykiai būdingi tik tiems, kas sunaikino Senovės Egiptą ir žavisi šiais „žygdarbiais“ savo šventose knygose?


2019-11-18

Trampas susitikime su FRS pirmininku Pauelu aptarė „neigiamą procentinę normą“


Lapkričio 18 dieną JAV prezidentas Donaldas Trampas susitiko su Federalinio rezervo sistemos (FRS) pirmininku Džeromu Pauelu, kuriame dalyvavo JAV finansų ministras Stivenas Mnučinas.

„Tik ką pasibaigė geras ir šiltas susitikimas Baltuosiuose rūmuose su Džeromu Pauelu“, - parašė Trampas Twitter. - Visi klausimai buvo aptariami, įskaitant procentinę normą, neigiamą procentą, žemą infliaciją, dolerio sustiprėjimą ir to įtaką pramonei, prekybą su Kinija, ES ir kitais“.


FRS pranešime sakoma, kad pirmininkas Pauelas užtikrins „maksimalų užimtumą ir stabilias kainas“, „kaip tai numato įstatymas“.

Spalio 30 dieną sumažino bazinę procentinę normą iki 1,5 nuo 1,75%.Po šio susitikimo krito dolerio kursas.

Anksčiau Pauelas yra pareiškęs, kad FRS padarė pakankamai, kad palaikyti ekonomiką dabartiniame lygyje, kad procentinė norma dabar pristabdyta laukiant kokių nors rimtų pokyčių ekonomikoje, kad pinigų-kredito politika, matomai, dabar yra ilgalaikio stabilumo zonoje, kol perspektyvos palankios.

Donaldas Trampas pastaruoju metu buvo sukėlęs Twiterio audrą, reikalaudamas iš FRS mažinti procentinę normą ir eiti į minusą.

Eduardas Chodos: „Žemė ir valia ne gojui!“ Brifingas ir skrydžio analizė Nr.24 (video)


Kinijos portalas „Sohu“ pažymi, kad Rusija įeina į trejetą stipriausių pasaulinių valstybių dėl savo „siaubą keliančios karinės galios ir milžiniškos teritorijos.“ Todėl niekas negali jos ignoruoti.
„Sohu“ nurodo keturias šios valstybės silpnąsias vietas:
„Pirmiausiai, tai gyventojai
Rusijoje visada buvo gyventojų skaičiaus problema. Per Antrą pasaulinį karą Tarybų Sąjunga neteko 20 milijonų vyrų, kas sukėlė milžinišką gyventojų vyrų ir moterų disproporciją. Atsirado darbo jėgos trukumo situacija, ir iki šiol Rusija negali pilnai atsistatyti.
TSRS klestėjimo metu tarybų šalies gyventojų skaičius buvo 280 milijonų žmonių, kas žymiai daugiau, negu tuo pačiu periodu buvo JAV.
Po Tarybų Sąjungos iširimo gyventojų skaičius Rusijoje sumažėjo dvigubai ir pasiekė 140 miljonų žmonių.
Dar didesnė neviltis apima Rusiją dėl jaunimo nenoro gimdyti vaikus, žemo gimstamumo koeficiento. Per 30 metus po TSRS iširimo gyventojų skaičius Rusijoje tebėra 140 milijonai žmonių ar net kiek mažiau, negu Tarybų Sąjungos sugriuvimo laikais.
Maudzedūnas savo laiku sakė: „Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau jėgų“. Rusijos teritorijos plotas yra 17,07 milijonai kvadratinių kilometrų, o gyventojų – 140 milijonų žmonių, kas neatitinka pasaulinės valstybės statuso.
Antra, sunkumai valdant daugiatautę šalį.
Rusija – tai daugiatautė valstybė. Čia gyvena 194 tautos, o rusai sudaro 80%.
Tai sukūrė sunkumus vadovaujant tautoms, gyvenančioms Rusijoje, kalbant paprasčiau, brangiai kainuoja jas valdyti.
Dauguma tautinių Rusijos mažumų – tai tautos, prijungtos naujaisiais laikais, kurios silpnai jaučia savo kultūrinį ryšį su Rusija. Tautinėms mažumoms ir telieka, kad veikiant grubiai karinei jėgai pripažinti rusų viešpatavimą. Be to, didelė rusų dalis – stačiatikiai krikščionys, bet kai kurios nacionalinės mažumos, gyvenančios Rusijos teritorijoje, išpažįsta islamą, pavyzdžiui čečėnai. Religiniai skirtumai sudaro paslėptą grėsmę Rusijos stabilumui.
Trečia, ekonominės problemos.
1.Ekonomikos mono kryptis
Tarybų Sąjungos laikais ekonomika turėjo vieną „trūkumą“: sunkioji pramonė ir karinė ekonomikos šaka aktyviai vystėsi, tuo metu kai lengvoji pramonė ir žemės ūkis stipriai atsiliko. Tai sukėlė aukštus BVP rodiklius, tačiau gyvenimo lygis buvo gana menkas, kas tapo viena iš priežasčių Tarybų Sąjungos griuvimo.
Po TSRS sugriuvimo „trūkumai“ Rusijos ekonomikos kai kuriuo mastu buvo prarasti, bet ir toliau egzistuoja didelės problemos. Po to, kai sunkiosios pramonės produkcija tapo sunkiai parduodama tarptautinėje rinkoje, Rusija laipsniškai tapo šalimi, gyvenančia iš naftos pardavimo.
2.Nepalanki geografinė padėtis
Nepaisant to, kad Rusijos teritorija didelė, jos geografinė padėtis ne pati patogiausia, nes šalis išsidėsčiusi šiaurinėse platumose. Žiemos šaltos ir ilgos, ir tai lemia aukštą energijos resursų išgavimo savikainą.
Priedo, išorinės prekyboje Rusiją aplenkia pagrindiniai prekybos keliai, kas dar labiau apsunkina jos ekonomikos vystymąsi.
Silpnas ekonomikos išsivystymas. Studijuojant Rusijos istoriją, galima pastebėti, kad šalis turi žemių užkariavimo talentą, bet ne jų valdymo ir ekonominio vystymo.
Naujoje Rusijos istorijoje – tai ta šalis, kuri veržliai plėtė savo teritoriją, ir šiandien yra pati didžiausia pasaulio valstybė. Tačiau ji niekada nebuvo tikrai turtinga.
Pasaulio padėčiai stabilizuojantis, šiandien, kuomet ekonomika tampa vis svarbesne, Rusija su savo silpnu ekonomikos išsivystymu pasmerkta pralaimėjimui.
Ketvirta, sunki tarptautinė padėtis.
„Jeigu tu nusiteikęs taikiai, tai dar praversi“, – šia fraze galima aprašyti tarptautinę padėtį Rusijos atžvilgiu šiai dienai.
1. JAV. Rusija – tai pagrindinis JAV priešininkas. Jungtinės Valstijos, likdamos hegemonu, būtinai darys Rusijai spaudimą.
2.Vakarų Europos šalys. Niekaip negalima leisti Rusijai dominuoti Europoje, be to visos Vakarų Europos valstybės ant savo kailio patyrė sovietinio periodo siaubą.
3.Rytų Europos šalys. Per visą istoriją didelė dalis Rytų Europos šalių patyrė Rusijos agresiją, ir šiose šalyse nėra jokių teigiamų emocijų.
4.Artimųjų Rytų šalys. Artimųjų Rytų karuose Rusijos parama sąjungininkams nėra pakankama ir daugelis šalių sieloje nepatenkintos savo sąjungininku.
Reziumuojant, galima pasakyti, kad Rusija – pasaulinė valstybė, bet ji turi silpnų vietų: demografinės problemos, ekonominiai sunkumai, nesugebėjimas vystyti ekonomiką, sunki tarptautinė padėtis.“

Keturios silpnosios Rusijos vietos


Kinijos portalas „Sohu“pažymi, kad Rusija įeina į trejetą stipriausių pasaulinių valstybių dėl savo „siaubą keliančios karinės galios ir milžiniškos teritorijos.“ Todėl niekas negali jos ignoruoti.

„Sohu“ nurodo keturias šios valstybės silpnąsias vietas:

„Pirmiausiai, tai gyventojai

Rusijoje visada buvo gyventojų skaičiaus problema. Per Antrą pasaulinį karą Tarybų Sąjunga neteko 20 milijonų vyrų, kas sukėlė milžinišką gyventojų vyrų ir moterų disproporciją. Atsirado darbo jėgos trukumo situacija, ir iki šiol Rusija negali pilnai atsistatyti.

TSRS klestėjimo metu tarybų šalies gyventojų skaičius buvo 280 milijonų žmonių, kas žymiai daugiau, negu tuo pačiu periodu buvo JAV.


Po Tarybų Sąjungos iširimo gyventojų skaičius Rusijoje sumažėjo dvigubai ir pasiekė 140 miljonų žmonių.

Dar didesnė neviltis apima Rusiją dėl jaunimo nenoro gimdyti vaikus, žemo gimstamumo koeficiento. Per 30 metus po TSRS iširimo gyventojų skaičius Rusijoje tebėra 140 milijonai žmonių ar net kiek mažiau, negu Tarybų Sąjungos sugriuvimo laikais.

Maudzedūnas savo laiku sakė: „Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau jėgų“. Rusijos teritorijos plotas yra 17,07 milijonai kvadratinių kilometrų, o gyventojų – 140 milijonų žmonių, kas neatitinka pasaulinės valstybės statuso.

Antra, sunkumai valdant daugiatautę šalį.

Rusija – tai daugiatautė valstybė. Čia gyvena 194 tautos, o rusai sudaro 80%.

Tai sukūrė sunkumus vadovaujant tautoms, gyvenančioms Rusijoje, kalbant paprasčiau, brangiai kainuoja jas valdyti.

Dauguma tautinių Rusijos mažumų – tai tautos, prijungtos naujaisiais laikais, kurios silpnai jaučia savo kultūrinį ryšį su Rusija. Tautinėms mažumoms ir telieka, kad veikiant grubiai karinei jėgai pripažinti rusų viešpatavimą. Be to, didelė rusų dalis – stačiatikiai krikščionys, bet kai kurios nacionalinės mažumos, gyvenančios Rusijos teritorijoje, išpažįsta islamą, pavyzdžiui čečėnai. Religiniai skirtumai sudaro paslėptą grėsmę Rusijos stabilumui.

Trečia, ekonominės problemos.

1.Ekonomikos mono kryptis
Tarybų Sąjungos laikais ekonomika turėjo vieną „trūkumą“: sunkioji pramonė ir karinė ekonomikos šaka aktyviai vystėsi, tuo metu kai lengvoji pramonė ir žemės ūkis stipriai atsiliko. Tai sukėlė aukštus BVP rodiklius, tačiau gyvenimo lygis buvo gana menkas, kas tapo viena iš priežasčių Tarybų Sąjungos griuvimo.

Po TSRS sugriuvimo „trūkumai“ Rusijos ekonomikos kai kuriuo mastu buvo prarasti, bet ir toliau egzistuoja didelės problemos. Po to, kai sunkiosios pramonės produkcija tapo sunkiai parduodama tarptautinėje rinkoje, Rusija laipsniškai tapo šalimi, gyvenančia iš naftos pardavimo.
2.Nepalanki geografinė padėtis
Nepaisant to, kad Rusijos teritorija didelė, jos geografinė padėtis ne pati patogiausia, nes šalis išsidėsčiusi šiaurinėse platumose. Žiemos šaltos ir ilgos, ir tai lemia aukštą energijos resursų išgavimo savikainą.

Priedo, išorinės prekyboje Rusiją aplenkia pagrindiniai prekybos keliai, kas dar labiau apsunkina jos ekonomikos vystymąsi.

Silpnas ekonomikos išsivystymas. Studijuojant Rusijos istoriją, galima pastebėti, kad šalis turi žemių užkariavimo talentą, bet ne jų valdymo ir ekonominio vystymo.

Naujoje Rusijos istorijoje – tai ta šalis, kuri veržliai plėtė savo teritoriją, ir šiandien yra pati didžiausia pasaulio valstybė. Tačiau ji niekada nebuvo tikrai turtinga.

Pasaulio padėčiai stabilizuojantis, šiandien, kuomet ekonomika tampa vis svarbesne, Rusija su savo silpnu ekonomikos išsivystymu pasmerkta pralaimėjimui.

Ketvirta, sunki tarptautinė padėtis.

„Jeigu tu nusiteikęs taikiai, tai dar praversi“, - šia fraze galima aprašyti tarptautinę padėtį Rusijos atžvilgiu šiai dienai.

1. JAV. Rusija - tai pagrindinis JAV priešininkas. Jungtinės Valstijos, likdamos hegemonu, būtinai darys Rusijai spaudimą.

2.Vakarų Europos šalys. Niekaip negalima leisti Rusijai dominuoti Europoje, be to visos Vakarų Europos valstybės ant savo kailio patyrė sovietinio periodo siaubą.

3.Rytų Europos šalys. Per visą istoriją didelė dalis Rytų Europos šalių patyrė Rusijos agresiją, ir šiose šalyse nėra jokių teigiamų emocijų.

4.Artimųjų Rytų šalys. Artimųjų Rytų karuose Rusijos parama sąjungininkams nėra pakankama ir daugelis šalių sieloje nepatenkintos savo sąjungininku.
Reziumuojant, galima pasakyti, kad Rusija – pasaulinė valstybė, bet ji turi silpnų vietų: demografinės problemos, ekonominiai sunkumai, nesugebėjimas vystyti ekonomiką, sunki tarptautinė padėtis.“


Perspėjimas portalo 20 min.lt administratoriui dėl mano intelektinės nuosavybės vogimo


Portalas http://20min.lt/ be mano leidimo publikuoja mano straipsnius, skelbiamus bloge http://lebionka.blogspot.com/. Pastaruoju metu visos šios publikacijos dubliuojamos mano portale https://manolietuva.com/.

Aš reikalauju http://20min.lt/ nedelsiant nutraukti šią neteisėtą veiklą ir perspėju, kad po 2019-11-18 dienos pasirodžius čia, ar bet kuriame kitame portale, mano publikacijoms, be mano leidimo, aš būsiu priverstas kreiptis į Lietuvos Respublikos teisėtvarkos struktūras.

Algimantas Lebionka