2018-10-19

Švedijos parlamento deputatas Richard Jomshof perspėjo dėl šalies sunaikinimo


Švedijos demokratų partija rinkimuose praėjusį mėnesį surinko 18 procentų rinkėjų balsų. Šios partijos deputatas Richard Jomshof Švedijos Reichstage ketvirtadienį pasakė kalbą, kurioje perspėjo, kad Švedija atsidūrė prie sunaikinimo ribos: „Švedija-tai mūsų paskutinieji metai“.

Deputatas pasakė: „Švedija buvo saugi, kai ji buvo vienalytė“.


„Švedija-mūsų. Tai šeši su ketvirčiu milijonai, gyvenančių švedų šalyje. Bet tai taip pat mirusių žemė. Tų, kurie iš pradžių paliko mums savo darbą ją valdydami ir vystydami. Švedai įgijo teisę į savo žemę. Švedija-tai mūsų tūkstantmetė prigimtinė teisė, pagrįsta tėvų krauju į savitą kultūrą, kuri čia buvo sukurta“, - Richard Jomshof citavo švedų rašytoją Vilhelm Mobergs.

„Tai buvo parašyta karo metu, bet aktualu ir šiandien, kaip ir tada, nors praėjo 80 metų. Šiandieninės grėsmės kyla ne dėl okupacijos, bet kyla iš kelių pusių. Pirmiausiai, iš viršnacionalinės, ir vis labiau antidemokratinės ES, kuri gresia mūsų nacionaliniam apsisprendimui. Dalinai, dėl destruktyvinės politikos, kuria socialistinis liberalistinis isteblišmentas atnešė prieš kelis dešimtmečius.

Vilhelm Mobergas sakė, kad grėsmės ne visada ateina iš išorės, kad pavojus kai kada kyla šalies viduje. Masinės migracijos paskutiniais dešimtmečiais ir multikultūralizmo pasekmėje – tai suprantama. Švedija kažkada buvo saugia ir vientisa šalimi, pasižyminti šiandien didele fragmentacija, susiskaldymu, izoliacija ir nesaugumu. Importuotas gaujų nusikalstamumas ir susišaudymai, akmenų mėtymas ir gaisrai, seksualinė prievarta ir grupiniai išprievartavimai plėšo Švediją“.

Jomshof žodžiais, „švedų gerovė yra ties kracho riba dėl imigracijos“. Jis pasakė: „Mes matome, kaip mokykloms, pagyvenusių žmonių priežiūrai jau neskiriamas pakankamas dėmesys. Mes matome, kaip atvykėliai turi prioritetą darbo rinkoje ir socialinėje rūpyboje. Tai jau dabar keleriopai sumažino gerovę. Lėtai, bet užtikrintai einama prie to, kad švedai taptų mažuma savo šalyje.

Deputatas pažymėjo, kad Švedijoje įsišaknijo „moterų neapkenčiantis islamizmas“.

Jo žodžiais „žlugimas yra monumentalus“. Tuo tarpu Švedijos MIP (dominuoja žydų kapitalas, A.L.) „drįsta šaipytis iš švedų kultūros.“

"Nebuvimas supratimo šios stabilios, demokratinės ir egalitarinės socialinės valstybės yra sąlygotas praradimo bendrų pamatų: kultūros, moralės, kalbos, religijos ir net etikos. Tai, kas mus tarpusavyje suriša. Šitos jėgos stengiasi, kad visa tai sunaikinti. Lėtai, bet užtikrintai, gabalėlį po gabalėlio. Su tuo išnyksta pagrindinės prielaidos stabiliai Švedijos vienybei."

„Mes turime atsiminti, kad yra tik viena vieta žemėje, kur švedai turi teisę valdyti pačius save. Yra tiktai viena vieta žemėje, kur švedai per kančias gavo teisę į šalį, ir šia šalimi yra Švedija. Ir ji per daug vertinga, kad ją atiduoti į kulturmarxisterių rankas.“

Nuorodos:
2018-10-18

München-Fürstenfeldbruck: virš 100 afrikiečių sukėlė riaušes. Nobelio taikos premijos laureato Alberto Šveicerio perspėjimas baltiesiems


Bavarijos valdžia bejėgė. Furstenfeldbrucke tikros karo kautynės. Daugiau negu šimtas taip vadinamų „prieglobsčio prašytojų“, pagrinde iš Afrikos, užpuolė policijos pareigūnus, sužeidė apsaugos tarnybos darbuotojus. Buvo panaudotas malūnsparnis.

Spalio 16 dienos vakare pabėgėlių prieglaudoje apsaugos darbuotojai tikrino patalpas ir buvo užpulti 100 negrų. Šie laužė baldus, langus, inventorių, išlaužę kėdžių kojas ir su jomis puolė pareigūnus. Nukentėjo penki apsaugos tarnautojai. Policija buvo apmėtyta šiukšlėmis. Materialinis nuostolis 10000 eurų. Afrikiečių maišto malšinimui buvo panaudotos specialios pajėgos. Apie 100 kartų buvo kviečiama priešgaisrinė apsauga. Šiuo metu policija iškėlė bylas dėl kūno sužalojimo, grasinimų, turto sunaikinimas, piktnaudžiavimas iškviečiant pagalbos tarnybas.Antradienį pabėgėlių priėmimo centre Donauwörth irgi kilo rimtas incidentas su nelegalais negrais, po to, kai pas juos patikrinimo metu buvo rastas kovinis peilis. Čia afrikiečiai irgi demonstravo „išskirtinę agresiją“. Buvo sulaikyti 9 afrikiečiai. Apsaugos tarnybos darbuotojai lengvai sužeisti, juos sukandžiojo 25-metė nigerietė, kuri galimai sirgo AIDS, hepatitu C.

Spalio 10 dieną Agrigento  pabėgėlių priėmimo centre Sicilijoje grupė jaunų negrų (18 metų) ėmė jėga atiminėti iš centro darbuotojų „dienpinigius“ ir dvi moteris paėmė įkaitėmis. Įsisiautėję afrikiečiai laužė centro baldus ir įrangą. Greitai atvykusiai policijai pavyko išvaduoti moteris. Vienas iš smurtautojų puolė policininkus ir bandė vienam jų suduoti. Galiausiai keturi aršiausi smurtautojai buvo areštuoti ir nuvežti į policijos nuovadą. Nustatytos jų tautybės: trys buvo iš Nigerijos, o vienas iš Gambijos. Jie nuteisti už nusikaltimus sunkinančiomis aplinkybėmis. Gambijos pilietis buvo dar nuteistas už pasipriešinimą pareigūnams suėmimo metu. 

Panaši padėtis ir kitose pabėgėlių priėmimo centruose Agrigento apylinkėse. Nesenai Italija sugriežtino prieglobsčio suteikimo taisykles, pagal kurias visi nusikaltėliai praranda teisę į prieglobstį.

Dr.Albertas Šveiceris, Afrikos ekspertas ir 1952 metų Nobelio taikos premijos laureatas savo knygoje rašė apie juodaodžius afrikiečius


„Aš paskyriau savo gyvenimą, kad sumažinti Afrikos kančias". Afrikiečiai“ neturi nei intelektualinių, dvasinių ar psichinių gabumų, kad jie prilygtų baltiesiems arba galėtų pasidalinti bet kokiu civilizacijos pasiekimu. Aš paskyriau savo gyvenimą, kad pabandyti duoti jiems naudą, kurią privalo pasiūlyti mūsų civilizacija, bet aš gerai suvokiau, kad mes turime išlaikyti šį statusą: aukščiau esantys ir žemiau esantys.

Nes kiekvieną kartą, kada baltas žmogus bando gyventi tarp jų kaip vienas iš jų, jie jį sunaikina, arba suryja. Ir jie sunaikina visą jo darbą. Perspėjame baltus žmones iš bet kurio pasaulio taško, atvykstančius į Afriką, kad visada reikia išlaikyti šį statusą: jūs mokytojas, o jie mokiniai, kaip vaikai, kuriems jūs padedate, arba kuriuos jūs mokote. Niekada nebendraukite su jais kaip lygūs. Niekada nelaikykite juos socialiai sau lygiais. Arba jie jus suės, arba jie jus sunaikins“.

Nuorodos:

Tautos priešai: rusai lietuvius ruošiasi vežti į Sibirą, gal todėl Grybauskaitė mus pratina prie kruopų?


Vidiniai lietuvių Tautos priešai, stumdami į prezidentus komunistinės „partškolos“ mokslinę sekretorę Dalią Grybauskaitę, mums aiškino, kad „Dalia yra Lietuvos dalia“. Kokia tai „dalia“ dešimtais prezidentavimo metais mes matome: su vežimėlių jos paaukotų kruopų tiems 650000 lietuvių (aš manau, kad jų gerokai daugiau) iš 2 milijonų Lietuvoje palikusiųjų.

Į istoriją „mūsų dalia“ įeis, kaip lietuvių tautos genocido prezidentė, Lietuvos priešas Nr.1, vidinis, pats baisiausias. Jos logika aiški: pales lietuviai vargdieniai kruopų, kaip paukščiai, ir išskris, kas į anapilį, kas į Angliją ar Norvegiją.

O reikėjo tiek nedaug: progresinės pajamų mokesčių sistemos, apmokestinti kapitalą ir prabangą. Tuomet nereikėtų lesinti ubagų kruopomis. Jų Lietuvoje tiesiog nebūtų.


Rusiškas šovinizmas

Vakar Vilniaus Antakalnio poliklinikoje išgirdau jauną gydytoją laužančią liežuvį rusiškai. Pacientė, Lietuvoje išgyvenusi kokių 70 metų, pasirodo, nemoka kalbėti lietuviškai.

O mūsų globalistai porina apie arabų ir afrikiečių integracijas! Bet gal tai būdinga tik rusams, gal jie turi kažkokią genetinę smegenų ligą, kad visą gyvenimą gyvendami tarp lietuvių niekaip neišmoksta lietuvių kalbos?

Aš žinau šitos ligos pavadinimą – rusiškas šovinizmas, neapykanta lietuviams.

Iš kur žinau? Mat rusakalbę senelę turėjau, kurią senelis, po pirmojo pasaulinio karo į Lietuvą atsivežė, nei vieno lietuviško žodžio nemokančią. Vėliau, kai aš ją atsimenu, ji kalbėjo be akcento lietuviškai.

Reiškia ne genetinė mutacija smegenyse pas Vilniuje gyvenančius rusus. Liga čia kita - „rusiškas didžiavalstybinis šovinizmas“, kaip V.Leninas, ar dar kažkoks Grybauskaitė partijos kolega yra sakęs.


Rusijoje šis „didžiavalstybinis šovinizmas“ pastaruoju metu įgavo suicidalinį pavidalą. Tuo įsitikinau vakar.

Yra tokia Rusijoje internetinė televizija „Den“ (diena). Jos vedantysis, tūlas Konstantinas Dušenovas, buvęs Grybauskaitės bendrapartietis, užsimaskavęs stačiatikiu, bet su sentikio barzdą, vakar aiškino, kad visus lietuvius, latvius ir estus reikia išvežti į Sibirą. Aš siūlau patiems pasiklausyti ir įsitikinti, kad tai ne mano fantazija ši paranoja.

Žinote, kas laukia, mano nuomone, federatyvinės valstybės Rusijos, jei jie toliau transliuos tokias laidas? Jie tikrai turės monoetninę Rusiją, tik 15 amžiaus Maskvos kunigaikštystės dydžio.

Po šitos laidos man visai kitaip skamba kai kurių Lietuvos parlamentarų kvietimas uždrausti į Lietuvą atvykti Rusijos popso atlikėjus, aukštinančius tenykštį tautos tėvą, beje, su Dalia Grybauskaitę baigusį tą pačią aukštąją mokyklą, dirbusį, kaip daugelis tvirtina, tuose pačiuose organuose.

O gal Grybauskaitė ne be reikalo mus prie kruopų pratina...? Pravers kruopos Sibire?

Dainiaus Labučio (Elta) nuotr.

2018-10-17

ES pabaiga? Tiktai 44% italų nori likti Europos Sąjungoje


Praėjus vos vienai dienai po to, kai Europos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris pareiškė, kad italai nori likti ES sudėtyje, paaiškėjo, kad tai netiesa. Eurobarometro tyrimai parodė, kad ES nori likti tik 44% italų. 24% italų pasisakė už išėjimą iš ES, o 32% buvo neapsisprendę.

Dar vakar Žanas Klodas Junkeris tvirtino, kad „Europai reikia Italijos, o Italijai reikia Europos“. Junkeris pasakė, kad ES neišgyvens, kada Italija išeis iš bloko.


Vakar vicepremjeras Matteo Salvini išplatino video, kuriame pasakojo apie naują saugumo įstatymą ir imigraciją (subtitrai anglų kalba).


Šiame video Salvini tiesiai ir atvirai svarstė Junkerio išpuolius prieš jį, kas turėjo įtakos Italijos vertybinių popierių kotiruotei biržose.

Apie imigrantus Salvini pasakė: „Jeigu prašantis prieglobsčio atvyksta į Italiją, išsilaipina Italijoje, prašo politinio prieglobsčio, o tuo metu užsiima narkotikais, muša policijos karininką, apgaudinėja pensininkus ar prievartauja vaikus, jie tuojau pat bus išvežti iš prefektūros ir jiems nurodyta, kad tu ne pabėgėlis, tu nusikaltėlis, ir … pirmu lėktuvu, pirmu laivu, pirmu vandens dviračiu, pirmu oro balionu, bus išsiųsti namo.“

Portalo Voice of Europe nuomone, po Eurobarometro rezultatų paskelbimo, svarbiausias klausimas bus tai, kaip bus pavadintas Italijos išėjimas iš ES: Exitalia? Italiaexit? Itexit?Facebook Salvini pasakė, kad „Europos rinkimai sekančiais metais bus istorinis įvykis. Aš laukiu jūros balsų visame kontinente tiems, kas siekia pagarbos asmeniui ir tautoms, prieš įžūlių spekuliantų, finansistų ir biurokratų nevykusius įstatymus. kurie gyvena kitoje planetoje. Bus naujas Europos laisvės pavasaris!“

Šiuo metu imigracija italai skaito opiausia problema. Tai pažymėjo 71% respondentų. Po jos seka ekonomika, jaunimo nedarbas ir terorizmas. 

Nuorodos:
Lietuvos būsimas prezidentas, gyvenantis juodame kūbe, ar tai ne apokalipsės ženklas?
Prieš kelias dienas pasirodė 2019 metų žurnalo „The Economist“ apokaliptinis 2019 metų viršelio maketas. Visa esmė tame, kad šį pagrindinį pasaulio ekonomikos žurnalą leidžią Rotšildai.


Eduardas Hodos apie šį ženklą aiškina savo „Chazarų kaganato naujienose“.Aš atkreipiu Jūsų dėmėsį į štai ką: kokiame name gyvena mums į prezidentus grūste-grūdamas ilgametis užsienio banko tarnautojas Gitanas Nausėda? Juk jis gyvena juodame kūbe. Ar tai ne simboliška?

Graikijos Lesbo salos kryžių ištiko Vilniaus trijų kryžių lemtis. Kada vėl Lietuvoje ims griauti kryžius, kurie "žeidžia žydų bendruomenę"?1950 metais sovietinis komunistinis režimas susprogdino Vilniaus tris kryžius. Praėjusiais metais Lidl užtušavo Kauno ir Graikijos kryžius reklaminėse nuotraukose, o 2018 metų spalio mėnesį Graikijoje kryžius ėmė sprogdinti valdantys kairieji neokomunistai.

Didžiulį kryžių Lesbo saloje nuvertė, nes jis „žeidžia musulmonų imigrantus“.

Mitologinė Graikijos Lesbo sala mūsų dienomis yra geriau žinoma kaip atramos centras prekeiviams žmonėmis ir konfliktų, kurie kyla dėl kontrabandistų laivų.Spalio pradžioje buvo pranešta, kad milžinišką stačiatikių kryžių nuvertė. Jis trukdė „tarpkultūriniam bendravimui“. Neva musulmonus migrantus jis žemino. Šis kryžius buvo pastatytas ant Apellia uolos, kad atminti jūroje žuvusius.

Vietinių liberalų-idiotų grupė sulaukė palaikymo NVO, kurios čia vysto pabėgėlių industriją. Kryžius, neva, trukdė migrantams plaukti į salą. Taip buvo aiškinama salos valdžiai, kuri pakluso nepagrįstiems reikalavimams. Dauguma salos gyventojų protestuoja prieš šį vandalizmą.


Kada Lietuvos valdžioje esantys komunistai atsivertėliai linkevičiai ir liberalai ortodoksai šimašiai ims versti kryžius?

URM ministras Linas Linkevičius, kuris sovietmečiu tarnavo okupacinei komunistų valdžiai, vakar per LRT aiškino, kad generolą Vėtrą jis šmeižė todėl, kad Lietuvos partizanų atminimas „žeidžia žydų bendruomenę“.

O kaip su kryžiais? Juos irgi griausime, nes jie irgi žeidžia žydų bendruomenę? Juk kryžiai trukdo tiems, kas gyvena pagal Talmudo įstatymus.

Štai kas sakoma 100 Talmudo įstatymų sąvade -„Šulchan Aruch“:

Įsakymas 4.
Kuomet tenka susitikti akumą su kryžiumi, tuomet žydui griežtai draudžiama palenkti galvą, nors ir būtent tą minutę jis meldėsi. Jeigu netgi savo maldoje prieitų prie tokios vietos, kur jam būtina nulenkti galvą (žydų maldose yra kai kurios vietos, kuomet jie būtinai nulenkia galvą), tai jis vis tik privalo to išvengti.
Įstatymas 9.
Praeidamas pro nusiaubtą akumų šventyklą, kiekvienas žydas privalo ištarti: „Šlovė Tau, Viešpatie, kad Tu sunaikinai šitą stabų šventovę“. Kuomet gi žydas praeina pro dar nepaliestą šventyklą, tada jis turi pasakyti: “Šlovė Tau, Viešpatie, kad Tu tęsi savo rūstybę ant piktadarių“.
O kuomet jis mato 600000 žydų kartu, tai privalo sakyti: “Šlovė Tau, Viešpatie, kad Tu tiek teisingai sukūrei juos“; kada gi jis mato akumų susirinkimą, tuomet jis privalo pasakyti:“Didelėje gėdoje bus jūsų motinai, ji paraudonuos pagimdžiusi jus!“.(Senasis Įstatymas: Jeremiejai 50:12).
Kada žydas eina šalia žydų kapinių, tai jam dera sakyti: „Šlovė Tau, Viešpatie, tad Tu taip teisingai sukūrei juos“; o prieš akumų kapines jis turi pasakyti: „Didelėje gėdoje bus jūsų motina ir t.t.“.
Kada žydas mato gerai pastatytus akumų namus, jis turi sušukti: „Namus išpuikusių sužlugdys Viešpats“, bet kada jis mato griuvėsius akumo namo, jis turi ištarti: “Viešpats yra Dievas atkeršijimo”.
Įstatymas 10.
Vakare, šabo išvakarėse, kiekvienas žydas, pamatęs apšvietimą, privalo kalbėti: “Šlovė Tau, Viešpatie, Sukūrusiam šviesą“; bet ten kur šviesa išeina iš šventyklos akumų, ten draudžiama dėkoti Dievui už naudojimąsi tokia šviesa.
Įstatymas 59.
Žydui draudžiama turėti malonumą ar naudą iš kokio nors kryžiaus ar religinio atvaizdo, kuriuos jis randa kaimuose, keliuose arba smulkiuose miestuose, nes jie išstatyti garbinimui ir nešvarūs žydui. Kada gi jis sutinka juos dideliuose miestuose, kur jie padaryti ne garbinimui, o tik papuošimui, tuomet jam nereikia taikyti įstatymo. Bet, iš kitos pusės, minimas draudimas galioja kiekvienam kryžiui, prieš kurį klaupia ant kelių.
Įstatymas 60.
Žydui griežtai draudžiami bet kokie malonumai arba nauda iš akumų šventyklos; pavyzdžiui, vasara vaikščioti jo šešėlyje, klausyti vargonų grojimo, arba žiūrėti nuostabų iš jo paveikslą su tikslu gėrėtis tuo.

Taigi, ponas ekskomuniste ir kolaborante Linkevičiau, dinamitą ir kirką į rankas ir pirmyn griauti kryžių, kad nesupikdyti „žydų bendruomenės“, kurią taip sparčiai gausinate Lietuvoje, kartu su prezidente Grbauskaite, „išimties tvarka“ dalindami tūkstančius Lietuvos pilietybių!

Lidl išpuolis prieš kryžius pernai

Pirmiausiai kliuvo Santorini salos cerkvėms. Ant pakuočių buvo ištrinti jų kryžiai.


2017 metų spalio mėnesį satanistinis Lidl pagamino nuotraukas Italijos bažnyčios Sant’Antonio, esančios kaime Dolceacqua, Italijoje su ištrintais kryžiais.Šiuo satanizmu „Lidl“ pernai užsiėmė ir Lietuvoje. „Prekybos tinklas „Lidl“, Kauno senamiestyje reklamuodamas naujai atidarytą parduotuvę, nuotraukos fone nutrynė visų matomų bažnyčių kryžius. Be krikščionybės simbolio liko Arkikatedra Bazilika, Vytauto bažnytėlė, Jėzuitų bažnyčia. Maldos namai nuotraukose stūkso tarsi begalviai. Galėtum pagalvoti, kad tai ne Arkikatedros, bet savivaldybės ar stoties pastatas,“ - rašoma Respublikoje.

Nuorodos:

2018-10-16

Byvis ir Tešlagalvis: vienam prezidentūra, kitam Vilniaus mero kėdė!Nors rinkimai į Lietuvos prezidento ir Vilniaus mero postus vyks tiktai 2019 metais, bet jau šiandien daugelis supranta, kad tai tėra fikcija, kad Byvis bus meru, o Tešlagalvis – prezidentu.


Jie labai vertingi, nes yra garsūs laisvosios rinkos „ekonomistai“. Šita jų „ekonomiką“ nieko bendro su graikišku žodžiu „economos“ neturi. Byvio ir Tešlagalvio ekonomika nėra namų ūkio kūrimas, priešingai, tai yra namų ūkių griovimas, praskolinimas bankams, pinigų iš „oro gamybą“, tolesnis Lietuvos naikinimas, LGBT ir „pabėgėlių“ privilegijos, Holokausto industrija, Lietuvos islamizacija, vaikų vogimas iš šeimų, laisva prekyba narkotikais ir t.t.

Byvis ir Tešlagalvis – geriausios kandidatūros naikinti mūsų valstybę, tai tikras globalistų iš Rotšildų Goldman Sachs ir Valenbergų bankų aukso fondas. Byvio ir Tešlagalvio labui darbuosis Sorošo fondas, LNK ir kitos užsienio kapitalo MIP, kurių šeimininkai sėkmingai kolonizuoja Lietuvą.

Laikas atsipeikėti, telktis, organizuotis, nes 2019 metais liksime su byviu rankose.