2017-06-23

Į Izraelį atvyko 79000 pabėgėlių iš Gruzijos ir Ukrainos. Gal laikas vykti į Šventą žemę ir lietuviams?


Izraelyje yra 79 tūkstančiai nelegalių migrantų iš Gruzijos ir Ukrainos. Apie tai Kneseto komisijai, svarsčiusiai nelegalios migracijos klausimus, pranešė Izraelio VRM ministras Arje Deri. Šie imigrantai atvyksta į šalį daugiausiai su turistinėmis grupėmis ar poilsiui ir lieka šalyje.

„Autobusais šie „turistai“ pasieka Salame gatvę, ten jie paduoda prašymą dėl prieglobsčio suteikimo“, pasakė Deri, pažymėjęs, kad jų „negalima deportuoti, kol neišnagrinėtas prašymas“.

Ministro žodžiais, Izraelyje veika visas tinklas nesąžiningų juristų, kurie savo skelbimais vilioja į šalį nelegalus, žadėdami pagalbą legalizuotis.

„Nenaudėliai apgauna Gruzijos piliečius. Ima po 5 tūkstančius dolerių, žada darbą ir leidimą gyventi Izraelyje, o po to jų vardu paduoda prašymą prieglobsčiui. Mes vykdome aiškinamąjį darbą Gruzijoje, aiškiname žmonėms, kad juos apgaudinėja“, — papasakojo ministras.

Jis nurodė, kad šiuo metu Izraelyje yra 39 tūkstančiai pabėgėlių iš Afrikos valstybių, o taip pat 18 tūkstančių užsienio darbininkų, kurių yra pasibaigęs vizos galiojimo laikas.

Vieno iš konsultantų dėl prieglobsčio gavimo Izraelyje puslapis:Ankstesnis autoriaus straipsnis apie nelegalios migracijos problemas Izraelyje:

http://lebionka.blogspot.lt/2017/06/kvaili-lietuviai-veza-negrus-i-lietuva.html

P.S.: O ko netapus pabėgėliais Lietuvos skurstantiems pensininkams? Aplink Šventos vietos, bažnyčios, 500 šekelių rankpinigių per mėnesį, košerinis maistas ir pastogė!


Prancūzijoje imigrantai jau ėmė prievarauti policininkes!


Parisien pranešė, kad Paryžiaus priemiestyje, apgyvendintame imigrantų, buvo išprievartauta policininkė. Ketvirtadienį vakare jauna policininkė grįždama iš tarnybos sustojo kelkraštyje, kad perskaityti SMS žinutę. Tada prie jos ant motorolerio privažiavo du prievartautojai ir grasindami kanceliariniu peiliu moterį ištempė iš mašinos į šalikėlę, kur ją išprievartavo vienas iš užpuolikų. Nukentėjusioji kreipėsi medikų pagalbos.

Kas toliau? Gal tas Rotšildų makaronas?

Ankstesni straipsniai apie naikinamą Prancūziją:Kvaili lietuviai veža negrus į Lietuvą, o protingi žydai juos deportuoja namo


Vilniuje gyvenu nuo pat gimimo, štai jau 65 metai, bet tik šiemet neprotingos Lietuvos valdžios dėka savo gimtajame mieste kasdien matau dykinėjančius ir šmirinėjančius negrus „pabėgėlius“, vokiečių vadinamus „juoduoju auksu“ už jų „naudą“ visuomenei ir šalies ekonomikai.

Mums nachališkai meluojama, kad ekonominiai migrantai, kurie yra beraščiai, bemoksliai, nekvalifikuoti, nežinia kokios kriminalinės praeities ir kupini nežinia kokių ligų, yra „pabėgėliai“. SNO duomenimis, iš Afrikos atvykėlių tarpe tėra 2 procentai tikrų pabėgėlių, bet nepaisant to, Italija juos padaro „pabėgėliais“ ir siunčia Lietuvos bepročiams.

Šio „juodojo aukso“ vežimas į Lietuvą yra bjaurus mūsų moraliai ir protiškai degradavusios S.Skvernelio vyriausybės nusikaltimas lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei. Nors ko benorėti iš valdančių „žaliųjų“, kurių frakcija Europos parlamente siekia, kad į Lietuvą būtų vežami „ištisi kaimai“ musulmonų ir „kuo didesnis jų skaičius.“

Negrų ir arabų vežimas į Lietuvą yra mūsų tautos genocidas, nes šis globalistų suplanuotas, reguliuojamas ir finansuojamas kitų rasių ir tautybių žmonių gabenimas į Europą atitinka SNO duotą genocido apibrėžimą.

Mūsų kaimynė Lenkija, Čekija ir Vengrija atsisakė paklusti niekieno nerinktos Europos komisijos reikalavimui priimti migrantus iš trečiųjų šalių pagal kvotas. Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „tai, ko mes norime – tai vengriškos Vengrijos ir Europinės Europos“.

Ne visas pasaulio šalis valdo idiotai, kaip Lietuvą. Tikrai yra išimčių. Viena iš jų yra Izraelio valstybė. Ji „juodojo aukso“ problemą išsprendė taip: lagaminas, stotis, Afrika.Kaip Izraelis sutvarkė afrikiečių imigracijos problemą

Afrikos nelegalai ėmė veržtis į Izraelį 2006 metais, kai į šalį atvyko 200 sudaniečių. Greitai jiems iš paskui atvyko jų giminės, o taip pat dezertyrai iš Eritrėjos kariuomenės. 2007 metais kas mėnesį Izraelio sieną jau kirsdavo po 600 migrantų, tarp kurių tik ketvirtadalis buvo tikri pabėgėliai iš Darfuro. 2007 metų gale šalyje jau buvo 8000 afrikiečių.

Imigrantų srautas augo. Nuo 2008 iki 2011 metų į Izraelį prasiskverbė 45000 nelegalių migrantų, pagrinde iš Eritrėjos. Ėmė protestuoti Telavivo gyventojai ir protingų žmonių šalies vyriausybė ėmėsi griežtų priemonių. Per rekordiškai trumpą laiką buvo pastatyta 140 kilometrų siena, kuri kainavo 400 milijonus dolerių, Ši investicija atsipirko su kaupu, nes nuostoliai dėl imigrantų būtų daug didesni.


Jeigu 2012 metais į Izraelį atvyko 6357 nelegalių imigrantų, tai po metų — viso 36.

Naujai atvykstantiems skyrė griežtai saugomą kompleksą Sachnorim Negev dykumoje. 2012 pradžioje beveik visus šio komplekso įkalintus „pabėgėlius“ pervedė į Cholot — naują nelegalių migrantų laikymo centrą. Tuometinė Vidaus reikalų ministro pavaduotoja Faina Kiršenbaum pasakė, kad bus „tęsiama humaniško elgesio politika su nelegalais, prasiskverbusiais į Izraelį ieškant darbo, tuo pačiu metu daroma viskas, kad jie išvyktų iš šalies“.


Išstūmimo kursas

2012 metais Izraelyje jau buvo 54 tūkstančiai imigrantų, priemiesčiuose ėmė formuotis jų geto.
Esminė problema — migrantų statusas: beveik visi pateikė prašymus dėl politinio prieglobsčio, bet vyriausybė vengia juos pripažinti politiniais pabėgėliais, ir linkusi kalbėti apie „ekonominius infiltrantus“, „darbo“ migrantus. Tai daroma, kad jiems negaliotų Izraelio 1951 metais pasirašyta Konvencija dėl pabėgėlių, pagal kurią tokiems žmonėms turėtų būti suteikiamas prieglobstis.

Nesant galimybės deportuoti šiuos „pabėgėlius“ Izraelio valdžia maksimaliai apsunkina jų gyvenimą Izraelyje, kad šie laisvanoriškai išvyktų namo. Migrantams yra duodamas laikinas leidimas gyventi šalyje, kurį reikia atnaujinti kas trys mėnesius. Tai jiems leidžia likti šalyje, bet nesuteikia juridinės teisės dirbti ir gauti socialinių tarnybų teikiamas paslaugas.

Migrantai ne kartą rengė protesto akcijas, bet šalies valdžia į tai reaguoja griežtai. Policija gavo teisę sulaikyti bet kurį afrikietį, kurį įtaria nusikaltus, metams laiko be kaltinimo pateikimo.

Premjeras Benjaminas Netanyahu pasakė: „Tai ne pabėgėliai, o žmonės, pažeidžiantys įstatymus, ir su jais elgiasi pagal įstatymus“.

Vienas iš naudojamų būdų išstūmimo migrantų iš šalies yra delsimas nagrinėti prašymą dėl politinio prieglobsčio. Izraelyje prieglobstis suteikiamas tik 0,2 procentams Eritrėjos piliečių. („Durnių laivo“ šalyje Lietuvoje - 100%)


Yra papildoma problema su deportavimu į Sudaną ir Eritrėją. Eritrėjoje repatriantų laukia persekiojimai, o su Sudanu Izraelis neturi diplomatinių santykių. Izraelis aktyviai padėjo Sudano sukilėliams, kurie Sudano pietuose  2011 metais įkūrė nepriklausomą valstybę Pietų Sudaną ir nedelsiant su juo užmezgė diplomatinius santykius.

Tenai ir buvo išsiųsta apie tūkstantis migrantų iš Sudano išimtinai laisvanoriškai, kaip tvirtino Izraelis. Jiems buvo nupirkti lėktuvo bilietai ir išmokėta po 1000 dolerių grynais. Po to Izraelyje liko ne daugiau 60 išeivių iš Pietų Sudano.

Šią deportacijos schemą Izraelis ėmė taikyti ir „pabėgėliams“ iš kitų Afrikos valstybių. Jiems siūloma po 3500 dolerių grynais ir lėktuvo bilietas namo arba į trečiąją Afrikos šalį: Ruandą arba Ugandą, kurios gavo materialinę paramą iš Izraelio.

Atvykę į šias šalis afrikiečiai dažniausiai bando bėgti dar kartą, tik jau dabar į Europą.

Izraelio migracijos tarnybų duomenimis į trečiasias šalis nuo 2014 metų buvo deportuota 7000 afrikiečių. Nepaisant to 2015 metais jų Izraelyje vis dar jų buvo 42 tūkstančiai.


2016 metais iš Izraelio savo noru išvyko 2700 migrantų iš Afrikos. Tai 700 žmonių daugiau negu 2015 metais. Per tą patį laiką į šalį prasiskverbė 18 nelegalų iš Afrikos.

Buvo pranešta, kad Izraelis artėja prie susitarimo su trečia Afrikos valstybe, kuri sutinka priimti imigrantus iš Sudano ir Eritrėjos. Pagal šią sutartį bus galima išsiųsti ne tik pačius nelegalus, bet ir jų šeimas.

Einu aš Vilniaus Gedimino prospektu ir galvoju:

- Teisus buvo rašytojas Vytautas Petkevičius pavadinęs Lietuvą „Durnių laivu."

Tai ne šiaip koks laivas, tai tikras durnių „Titanikas“, kuris visu greičiu skuba į susinaikinimą.Paskutinės autoriaus publikacijos nelegalios migracijos ir europiečių genocido tema:2017-06-22

Vengrai pareiškia: Centrinė Europa vienijasi prieš masinę nelegalią migraciją


Susitikimo Prahoje metu Centrinės Europos valstybių aljansas vadovaujant Vengrijai įsipareigojo dirbti kartu, kad sustabdyti nelegalių migrantų srautą į Europą.

Centrinės Europos bendradarbiavimo ir gynybos šalių grupė, kurioms priklauso Austrija, Chorvatija, Vengrija, Slovakija, Slovėnija ir Čekija, remiantis Vengrijos oficialiu vyriausybės puslapiu, „kartu pasisakė prieš masinę nelegalią migracija“.

Gynybos ministrai susitikime susitarė „skatinti greitą ir bendrą mobilizaciją pilietinio, policijos ir karinio potencialo“ ginti išorinėms Europos Sąjungos sienoms.

Kalbėdamas apie patikimą Vengrijos apsaugą nuo masinės migracijos Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „tai, ko mes norime – tai vengriškos Vengrijos ir Europinės Europos“.

Jis pareiškė, kad jo vyriausybė „nedalyvaus eksperimentuose, skirtuose pakeisti Vengriją ar Europą, kuriuose europinės kultūrinės tradicijos bus pakeistos mišiniu kitų kultūrų, religijų ir pasaulėžiūrų, leidžiant masėms atvykti be kontrolės“.

Vengrija, Čekija ir Lenkija yra avangarde politinės ir teisinės kovos su niekieno nerinkta ES politine valdžia, kuri skatina masinę imigraciją į Europos valstybes ir įvedė privalomas migrantų kvotas visam blokui.

„Mes nepriimsime žmonių, kurių asmenybės ar ketinimai mums nežinomi“, - pasakė Orbanas kalboje šauktiniams Vengrijos pasieniečiams.

Mes skaitome, kad Europos ateitis nėra planuojama imperijos centre, o Europos valstybių sostinėse: Varšuvoje, Paryžiuje, Berlyne, ir Budapešte taip pat“, - pažymėjo jis ir perspėjo, kad be gerai apsaugotų sienų, nebus „nei gerovės, saugumo, tvarkos ir vystymosi [Europoje], tiesiog bus nepasitikėjimas, baimė, chaosas, pyktis ir žmones traiškantys sunkvežimiai“.

Kad sustiprinti savo poziciją, Vengrijos vyriausybė ėmė konsultuotis su vengrų tauta dėl to, kaip valstybė turi tvarkyti savo migracijos politika ir priešintis Briuseliui, ardančiam šalies suverenitetą.

Šios konsultacijos, kaip pranešama, sulaukė rekordiškai didelio visuomenės pritarimo.

Premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „Šalys dabar eksperimentuoja su Eurabijos kūrimu – arba apjungimu islamo su krikščioniškos kultūros likučiais – dabar teks pripažinti, kad tai ne tiktai Vengrijos vyriausybė, kuri nenori dalyvauti tokiuose eksperimentuose, bet, vengrų tauta pareiškia apie tai bet kokia galima bet kuriuo patogiu atveju“.

Žiūrėti: Vengrijos vyriausybės reklama dėl nacionalinių konsultacijų.Tuo metu, kai dauguma centrinės ir Rytų Europos valstybių kovoja už savo šalių nepriklausomybę, priešinasi okupacijai „pabėgėliais“, Lietuvos valdžia nuolankiai sutinka su valstybės išprievartavimu ir sunaikinimu. Ji jau yra atidavusi savo bankus ir ekonomikos likučius užsienio grobuonims, o dabar, kaip beprotė, žvangina skardiniais kardeliais ir kelia karo isteriją, švaisto biudžeto pinigus užsienio kariuomenių išlaikymui. Ši degradavusi ir amorali valdžia man labai primena Giunterio Graso aprašytą skardinio būgnelio istoriją. Tik vietoj būgnelio lietuviški renegatai žvangina skardiniais kardeliais. Žvanginimo tikslas tas pats – kad niekas jiems netrukdytų krušti (apvaginėti) Lietuvos valstybės.
Lietuvos ekonominio sunykimo svarbiausia priežastis – į užsieniečių rankas atiduotas bankininkystės sektorius nemoka mokesčių valstybei


Šių metų birželio 21 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus Tarybos organizuota Atgimimo banga. Jos metu pasisakė profesorius Algirdas Šukys, kuris papasakojo apie Lietuvos ekonomikos sunykimo priežastis. Vienu iš pagrindinių priežasčių jis įvardino bankų sektoriaus atidavimą užsienio kapitalui, kuris de facto Lietuvoje nemoka mokesčių:
(7:35 ) Mane nustebino vienas nutarimas. Kai atėjo į valdžią konservatoriai, Kubilius priėmė įdomų nutarimą - dvigubo apmokestinimo vengimo įstatymą. Ką tai reiškia? Jeigu tu esi banko akcininkas ir gauni dividendus, ir jeigu tavo akcinis kapitalas sudaro ne mažiau 10 procentų, tavo dividendai atleidžiami nuo pelno mokesčio, nes kai pirkai akcijas mokėjai mokesčius.

Kai dirbau statistikos katedroje mes apdorodavom iš mokesčių inspekcijos gaunamus duomenis be pavardžių. Pirmą vietą 2009 metais gavo žmogus, Lietuvoje registruotas, pavardė neskelbiama, 604,5 milijono, vidutiniškai po du milijonus per dieną ir nesumokėjo nei cento mokesčio. Tada visiems mažino algas ir pensijas ir visa kitą. Todėl mes neturime valstybinio banko, o per privačius bankus tokį biznį galima daryti. Štai kodėl mūsų valdžia nesuinteresuota, nes ji yra nupirkta. Mes esame parduoti. Mes esame ekonominė kolonija.

Kai mes tapsime savo valstybės šeimininkais ir migracijos nereikės ir gyvenimo lygis pakils.Viešai paskelbtas Lietuvos sunaikinimo planas: ES žalieji reikalauja į Lietuvą ir Latviją perkelti „ištisus sirų kaimus.“


Europos parlamento Žaliųjų frakcijos vice prezidentė ir spikerė migracijos klausimais Ska Keller pareikalavo į Rytų Europos valstybes perkėlinėti sirus iš Sirijos „ištisais kaimais.“ Tai ji pareiškė interviu Vokietijos laikraščiui Neue Osnabrücker Zeitung.

Jos žodžiais, labai svarbu įvykdyti migrantų „paskirstymo sistemos“ solidarumą, kad jie paplistų po visą Europą.

Keller pasiūlė ES perkelti „visą sirų kaimą“ į Latviją, „pavyzdžiui, jei pabėgėliai nenori persikelti į šalį be kokių nors kitų pabėgėlių“. „Žmonės nori vykti ten, kur jie gali būti tarp savų tėvynainių“, - paaiškino ji, ir tvirtino, kad perkeliant migrantus milžiniškais kiekiais leis pagerinti integraciją.

Kaip rašoma Breitbart, Keller pasakė, kad žymi dalis migrantų, perkeltų į Lietuvą labai greitai išvyko, kad ieškoti didesnių socialinių išmokų tokiose šalyse, kaip Vokietija. Žaliųjų eurodeputatė pareiškė, kad Briuselis privalo siųsti migrantus į Rytų Europą žymiai didesniais kiekiais.

Komentuodama Europos komisijos nutarimą dėl sankcijų Centrinės Europos valstybėms, kurios atsisako primti migrantų iš trečiojo pasaulio kvotas, nustatytas Briuselio, žalioji politikė pabrėžė, kad „Čekijos ir kitų valstybių atsisakymas priimti pabėgėlius pažeidžia ES įstatymus. Būtent todėl ES komisija pradėjo bilą prieš šias valstybes, pažeidusias ES susitarimą“.

Pi-news portalas sirų kaimų perkėlinėjimo į Latviją ir kitas Baltijos valstybes tema rašo, kad Franciska Keller sutrumpino savo vardą iš neapykantos sau ar iš nuobodulio ir pasivadino „Ska“. Pi-news nuomone, „kastratas“ Ska nesiryžta siūlyti savo planų Vengrijai, Lenkijai, Čekijai, kurios nesiruošia aklai sekti paskui Merkel ir priešinasi jos fašistiniams planams, kai ji įsakinėja, o pasirinko silpnas rytų Europos valstybes kaip pavyzdį.Ką reiškia kalbos apie „sirų kaimų perkėlimą“?

Mano giliu įsitikinimu, kalbos Europarlamente apie „sirų kaimų perkėlimą“ reiškia įgyvendinimą hipersionistų plano išvalyti „Didžiojo Izraelio“ (nuo Nilo iki Eufrato) teritorijas nuo arabų. Kitais žodžiais, tuo siekiama vienu ypu sunaikinti ir sionistų planams kliudančias arabų valstybes, ir tuo pačiu siekiama galutinai sunaikinti Europos gojų nacionalines valstybes.

Kas pas sionistus galvose, tas pas kastratą vištgaidį - ant liežuvio.

Kas vežė kaimais okupantus ir kolonistus į Lietuvą?

Tik užkariautojai ir Lietuvos naikintojai. Šie Briuselyje deklaruojami planai reiškia Lietuvos žmonių genocido planą ir mūsų valstybės sunaikinimą.

Mes privalome išeiti iš šio sionistų sukurto pragaro Europos tautoms, pabėgti iš ES - tautų kalėjimo. 

Mes privalome išgelbėti Lietuvą nuo sunaikinimo!

Praeitą savaitę Čekijos eksprezidentas Klausas pasakė, kad atėjo laikas pradėti pasiruošimą Čekijos respublikos išėjimui iš ES. Jo nuomone, tai vienintelis kelias, kaip „išsaugoti ir išgelbėti mūsų valstybę.“
2017-06-21

„Pabėgėliai“ į Vokietiją atnešė tuberkuliozę. Bünsdorfe „pabėgėlis“ apkrėtė vaikų darželio auklėtinius


Vokietijoje skirtingai nuo landsgrybių nualintos Lietuvos nebuvo tuberkuliozės, o važiuodami į Lietuvą turtingų Vakarų Europos šalių gyventojai skiepydavosi nuo šios baisios oro-lašeliniu būdu platinamos ligos.

Vokietijos kanclerės Angelos Merkel svečiai-pabėgėliai į Europą per atviras jos sienas atnešė ne tik terorą, bet ir tuberkuliozę.

Nedideliame Bünsdorfo miestelyje Šlezvigo-Holsšteino žemėje, dėl „pabėgėlių“ geradarių iš liuteronų-evangelikų parapijos pastoriaus kvailumo ir aplaidumo šiai parapijai priklausančio vaikų darželio auklėtiniai. Nuo gegužės mėnesio nelegalus ekonominis migrantas iš Jemeno, neturintis teisės į prieglobstį, nepaisant to, evangelikų prieglaudoje gyveno ir buvo globojamas.

Būdamas prieglaudoje šis nelegalus migrantas ir geresnio gyvenimo ieškotojas kontaktavo su 50 vaikų – 18 mergaičių ir berniukų iš parapijos vaikų darželio ir dar su 25 parapijos vaikais. Dabar tapo žinoma, kad „geresnio gyvenimo ieškotojas“ serga „atvira užkrečiama tuberkuliozės forma“, ir jis, galimai, apkrėtė vaikus.

Tai ne pirmas tokio pobūdžio atvejis. Praėjusiais metais panašus recidyvas įvyko Bavarijoje. Ten identifikuotas Vokietijos kanclerės svečias iš Arabijos pusiasalio sergantis atvira tuberkuliozės forma.

Dar 2014 metais specialistai perspėjo, kad dėl masinės migracija iš Afrikos ir Azijos ir Rytų Europos tuberkuliozė vėl sugrįš į Vokietiją. Tačiau reikiamų priemonių nesiimta.


XXI amžiaus fašistų tikslas – sunaikinti europiečius, todėl jie mums veža mirtį

(šis mano straipsnis publikuotas 2016 metų liepos mėn. likviduotame portale „Šauksmas“)

Tam, kad vežioti iš kontinento į kontinentą katiną, šunį, kaktusą reikia pažymėjimo, kad jie neserga. Tam, kad perkelti į Europos kontinentą milijonus žmonių, tarp kurių daugybė sergančių sunkiomis užkrečiamomis ligomis, Merkel ir kitiems ES valdantiems fašistams jokių karantinų ar sveikatos patikrinimų nereikia, nes jų tikslas – sunaikinti europiečius. Kitaip paaiškinti šį vykdomą nusikaltimą prieš Europos tautas neįmanoma.

Pabėgėliai neša į Europą mirtį

ES gydytojai dar 2015 metais, kilus migracijos bangai, perspėjo, kad „pabėgėliai neša į Europą mirtį“.

Jei pabėgėlių antplūdis nebus sustabdytas, tai Europos žemynas išmirs nuo epidemijų, o ne nuo trečiojo pasaulinio karo.“ – teigė Vokietijos portalas Fair-News.de  straipsnyje „Flüchtlinge bringen nach Europa Tod.“

Epidemijos yra pavojingiausi gamtos reiškiniai žmonėms, rašoma šiame straipsnyje. Infekcinės ligos, nusinešusios milijonus gyvybių, plito visais istorijos laikotarpiais. Keletas pavyzdžių:
Justiniano maras nužudė apie 100 milijonų žmonių. Nuo ispaniško gripo mirė bent 50 milijonų žmonių. Be to dar cholera, vidurių šiltinė …

Dabar pasaulyje siaučia AIDS, maliarija, tuberkuliozė ir kitos baisios ligos, įskaitant tymus.
Tymai yra viena iš labiausiai užkrečiamų infekcinių ligų. Nuo jos nėra jokio specifinio gydymo, ligai gali būti užkirstas kelias tik vakcinacija. Infekcinės ligos daugiausia pasireiškia vaikams iki 5 metų, tačiau suaugusieji taip pat kenčia nuo tymų, jei jie nesirgo šia liga ir nebuvo vakcinuoti. Mirtis tokiais atvejais nėra reta. Tymai šiandien yra alkanų ir vargšų liga. Tokie būtent šių regionų gyventojai. Skurdas ir badas stumia žmones į Europą, – kaip jie įsivaizduoja – turtingą ir sočią.
2002 metais Europos regionas buvo pripažintas laisvu nuo tymų. Tačiau pastaraisiais metais ligos pavojus tapo daug didesnis. To priežastys yra masinis emigrantų vežimas į Europą, kurį vykdo bankininkai globalistai su savo tarnų, tokių kaip Sorošas, ir savo statytinių ES vadovų pagalba.

Pabėgėliai atvyksta į Europą ir atveža čia AIDS, tuberkuliozę ir Dievas žino ką dar! Kas trečias pabėgėlis yra įvairių ligų „saugykla.“ Padėtis Sirijoje yra katastrofiška. Tarptautiniai visuomenės sveikatos ekspertai sako: „Ligos nužudo du kartus daugiau sirų, negu šalyje viešpataujantis smurtas“.

Pernai Austrijoje kilo paniką. Policija aptiko sunkvežimyje 71 negyvų pabėgėlių. Po lavonų skrodimo paaiškėjo, kad 23 pabėgėliai buvo ŽIV / AIDS infekuoti ir 17 sirgo tymais. Kiti, tikriausiai, buvo užsikrėtę tymais nuo sergančio vaiko. Kadangi pabėgėliai buvo kelias dienas uždaryti sunkvežimyje, todėl, kaip praneša šaltinis iš policijos, jie buvo taip greitai pažeisti infekcijos.

Gydytojai konstatuoja: Jei pabėgėlių antplūdis nebus sustabdytas, tai Europos žemynas išmirs nuo epidemijų, o ne nuo trečiojo pasaulinio karo.

Tymai – tai ūmi, itin užkrečiama virusinė (sukėlėjas Morbillivirus) infekcija plintanti oro lašeliniu būdu ir pasireiškianti karščiavimu, bėrimu ir kvėpavimo takų bei akių junginės uždegimu. Tymai yra viena dažniausių mirčių priežasčių tarp visų vakcinomis kontroliuojamų ligų.
Tymų protrūkiai Europoje būna dažniausiai rugsėjo mėnesį. Vokietija yra ne išimtis. Šiandien šalyje įsteigta tūkstančiai priėmimo vietų migrantams. Pagal Berlyno žemės valstybinę Sveikatos ir socialinių reikalų tarnybą, prieglobsčio prašytojai turi didelę infekcijos riziką. Tai buvo ypač akivaizdu, kai 2014 m. įsiplieskė tymai Pabėgėlių centruose Berlyne, Miunchene, Hesene ir Karlsruhe. Nors šios vietos buvo iš karto izoliuoto, bet ši liga pradėjo plisti dideliu greičiu tarp vietinių gyventojų, pagrindinai tarp suaugusiųjų.

Migrantai į Graikiją atnešė maliariją

Dvylikoje iš 325 Graikijos savivaldybių aptikti susirgimo maliarija atvejai. Tarp susirgusių turistai ir vietiniai gyventojai. Atėnų universiteto mikrobiologijos profesorius Athanassios Tsakris pasakė žurnalistams, kad reikia užkirsti kelią ligos plitimui. Tam, jo žodžiais, būtina suaktyvinti imigrantų patikrinimą. Šiais metais jau buvo užfiksuoti 65 susirgimo maliarija atvejai, pernai – 85 atvejai.
Maliarija buvo pilnai išnaikinta Graikijoje dar 1970 metais, bet atsinaujino su migracijos banga, kuri prasidėjo prieš keturis metus. Iki šiol užregistruoti 61 maliarijos atvejai šiais metais. Visi maliarijos nešiotojai buvo iš kraštų, kur siaučia maliarija. Paprastai tai Afrika ir Indijos subkontinentas.

Graikijos valdžia stokoja lėšų uodų lervas užmušančių repelentų pirkimui, todėl tarp įvairių žinybų kilo ginčai ir Graikijos parlamentarai nuo konservatyvios opozicijos apkaltino Graikijos Sveikatos apsaugos ministeriją nekompetencija ir nesugebėjimu susidoroti su pavojumi, bei pakvietė ministerijos sekretorių atsistatydinti.

Šiuo metu į Graikiją iš Turkijos atvyksta kiekvieną dieną maždaug po 100 migrantų. Nors migrantų skaičius ir mažesnis, migrantų krizė lieka neišspręsta problema.

Tuo tarpu migracija į Italiją iš Afrikos tik auga. 2016 metų Birželio mėnesį per vieną dieną atplaukė net 4500 migrantų. Imigracija Italijoje yra praktiškai nevaldoma.

Difteriją į Daniją atnešė migrantai

Danijoje paskutini kartą susirgimas difterija buvo užfiksuotas 1998 metais. 2015 metais šią ligą į šalį atvežė du nelegalūs migrantai iš Libijos.

Difterija – tai užkrečiama liga, paveikianti nosį, gerklę, kartais odą. Jos sukėlėjai – Corynebacterium diphtheriae ir Corynebacterium ulcerans. Šios bakterijos į aplinką išskiria stiprų nuodą (toksiną), kuris ir sukelia visus difterijai būdingus ligos požymius bei pažeidžia įvairius organus, taip sukeldamas įvairias ligos komplikacijas. Šia liga užsikrečiama nuo sergančio žmogaus, sveikstančio ligonio ar bakterijų nešiotojo per kvėpavimo takus – kosint, čiaudint, kalbant (oro lašiniu būdu).

Pas pabėgėlius iš Libijos Danijoje išaiškino difteriją, tuberkuliozę ir maliariją. Danijos Valstybinio serologijos instituto darbuotojas Kurt Fursted pasakė, kad difterija yra labai pavojinga tiems, kas nebuvo skiepytas vaikystėje. O niekas Danijoje iš jaunų gyventojų skiepytas nebuvo.

Odos leišmaniozė

Odos leišmaniozę į Europą atnešė migrantai iš Sirijos. Leišmaniozė – tai Leishmania genties parazitinių pirmuonių sukeliama užsikrečiama liga, kurią perneša Phlebotominae pošeimio moskitai. Gali pasireikšti trimis formomis: kaip odos, odos ir gleivinių bei vidaus organų leišmaniozė, pastaroji dar vadinama visceraline leišmanioze, tropine splenomegalija, Kala-azar – juodąja karštine arba Dumdumo karštine. Sergant odos leišmanioze išopėja oda, sergant odos ir gleivinių – oda, burna ir nosis, o sergant pačia sunkiausia, vidaus organų leišmanioze, liga prasideda odos opomis, paskui ligonis ima karščiuoti, sumažėja raudonųjų kraujo kūnelių skaičius ir padidėja blužnis bei kepenys.

Šią ligą jau užfiksavo Turkijoje, pabėgėlių stovykloje, liga diagnozuota pas kelis šimtus migrantų.
The Daily Mail tvirtinimu, dabar ekspertai būgštauja, kad liga bus pernešta ir į kitas Europos valstybes.

Pabėgėliai mums atneš difterija, raupsus, kirmėles ir ebolą

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis iš Afganistano keliauja: maliarija, raupsus, trachomą, odos ir visceralinę leišmaniozę, cholerą.

Iš Etiopijos — geltonąją karštligę, meningokokinę infekciją, drakunkuliozę, odos ir visceralinę leišmaniozę, raupsus, limfinę filariozę, trachomą, maliariją.

Iš Sirijos — poliomielitą, leišmaniozę, raupsus.

Ir iš visur difteriją, tymus, tuberkuliozę.

Gydytojai taip pat perspėja, kad iš Afrikos ir Azijos gali atvežti, be visų aukščiau išvardintų ligų, žarnyno helmintus, lytiniu keliu plintančias ligas, ŽIV-infekciją ir kitas ligas.

Briuselio fašistai ir lietuviški idiotai

Ten, Briuselyje, jiems svarbi katino, šuns, kaktuso sveikata, bet nesvarbi žmogaus, balto europiečio sveikata, nes jie yra užkietėję fašistai, Europos tautų naikintojai. Na, o tie jų pasturgalių laižytojai iš ES periferijos yra užkietėję idiotai, už centus parduodantys savo tautiečių ateitį.

Lietuvos valdžia, nepaisydama Lietuvos žmonių saugumo, jų interesų, forsuoja nelegalių migrantų vežimą į Lietuvą, o kartu su jais ir atvežimą sunkių problemų: terorizmo, bedarbystės, nusikalstamumo, narkomanijos ir t.t. Viena iš pagrindinių problemų bus užkrečiamos ligos. Nuskurdusioje, praskolintoje Lietuvoje nėra net vakcinos nuo tuberkuliozės naujagimiams ir nusikaltėliai valdžioje verčia skiepyti vaikus pavojingomis jų gyvybei, nesertifikuotomis vakcinomis. Nėra nemokamos medicinos šalyje nemokamų vakcinų nuo erkinio encefalito, laimo ligos, kitų užkrečiamų ligų. Mes visiškai bejėgiai prieš pabėgėlių į Lietuvą vežamas ligas.

Kol mirtis dar neįžengė į mūsų namus, mes visomis išgalėmis privalome priešintis valdžios vykdomam Lietuvių tautos genocidui. Nerinkime į Seimą tų, kurie laižo užpakalius Briuselio fašistams, Europos tautų naikintojams.