2019-12-12

Orbanas sieks, kad ES kova su klimato kaita nebūtų žalinga Vengrijos ekonomikaiVengrijos premjeras Viktoras Orbanas šiandien Briuselyje pasakė dėsiąs pastangas, kad ES kova su klimato kaita netaptų našta neturtingiems žmonėms ir neturtingoms šalims. To sieks Vengrija ir kitos Centrinės Europos šalys.

Pirmą ES Europos Tarybos susitikimo dieną planuojama suformuoti pagrindinius ES klimato strategijos principus. Valstybės-narės pirmiausiai rūpinasi tuo, kaip pasiekti minėtą tikslą dėl klimato neutralumo.

Europos tarybos planuose numatoma, kad ES-narės laikysis vieningos politikos, kad visa ekonomika iki 2050 metų bus pertvarkyta į CO2 neutralią.

„Mes visi žinome, kad klimato kaita-tai didelė problema, mes taip pat žinome, kad ši kova yra didelis verslas, kuris reikalauja daug pinigų. Čia, todėl, mes tikslias finansines garantijas turime gauti, o detales mes dar aptarsime“, - pasakė Orbanas.„Vengrija norėtų, kad iki 2050 metų klimatas būtų neutralus Europos ekonomikai, todėl pasirengusi pasirašyti sutartį“, - pažymėjo Orbanas.

Jo žodžiais, susitikimo dienotvarkėje bus svarstoma branduolinės energetikos ateitis. Briuselis norėtų, kad Vengrija, kartą ir visam laikui atsisakytų atominės energetikos. Visą kritiką ir puolimą sulaukia tokios energijos šalys-gamintojo, kaip Vengrija, nors atominė energetika negeneruoja CO2.

Susitikimo išvakarėse Lenkijos vyriausybės spaudos sekretorius Petr Miuler pažymėjo, kad Lenkijos valdžia pasirengusi realizuoti klimato politikos tikslus, bet tiktai atsižvelgiant į Lenkijos energetikos galimybes ir solidariai paskirstant ES fondus.

„Kontekste klimatinių sprendimų mes keliame finansinio charakterio sąlygas, tai yra mūsų šalies energetinės transformacijos, kuri solidariai būtų finansuojama iš Europos sąjungos biudžeto“, - paaiškino Petr Miuler.

Susitikimo išvakarėse EK patvirtino „Žalią Europos tvarką“, kuri numato pasiekti ES klimatinį neutralitetą iki 2050 metų ir sukurti 100 milijardų dydžio  teisingos transformacijos fondą. Lenkija, tačiau, skaito, kad to nepakaks, be to ne iki galo suprantama, iš kur bus gautos šios lėšos.


Prezidentas-narcizas  Gitanas Nausėda ketvirtadienį paragino Europos Sąjungą  pratęsti sankcijas Rusijai. Lietuvos ekonomikos interesai, skirtingai nuo Višegrado vadovų, ne jo prioritetas.

Kinijoje įvedama Socialinio kredito sistema


Socialinio kredito sistema (SKS), kuri jau pradėta diegti Kinijoje ir bus visuotinai įdiegta nuo 2020 metų, apims visas komercines organizacijas, nepriklausomai nuo jų dydžio. Socialinis reitingas bus nustatomas atsižvelgiant į teismų sprendimus, mokesčių ataskaitas, gamtosaugą, valstybės licencijavimą, produkcijos kokybę, darbo saugą, rinkos reguliatorių administracines nuobaudas.

Kompanijos bus ženklinamos kaip turinčios puikų, gerą, patenkinamą ir blogą socialinį reitingą. Remdamasi juo, vyriausybė skirs įvairius įmonių priežiūros lygius. Blogą reitingą turinčios kompanijos vadovybė bus valdininkų prižiūrimos, joms bus parengiamas problemų pašalinimo planas. 

Kad įvertinti tarptautines kompanijas, programos analizuos daugybę duomenų, įskaitant verslo kontaktus, socialinį atsakingumą, atitikimą norminiams aktams ir komunistų partijos narių skaičių, kuriuos jie įdarbina. Kompanijos, įtrauktos į „juodąjį sąrašą“, gali susidurti su nuobaudomis, įskaitant pigių kreditų gavimo apribojimą, didesnį muitą importui ir eksportui, draudimą iš Kinijos išvykti top-menedžeriams.

SKS apims ir fizinius asmenis. Pilietis į „raudoną“ ar „juodą“ sąrašą patenka atsižvelgiant į informaciją apie apmokėjimą pajamų mokesčio, komunalinių paslaugų, teismo skirtų baudų, atsiskaitymą už kreditus, kelių taisyklių pažeidimus, elgesį visuomeniniame transporte, intelektualinės nuosavybės teisių pažeidimus, elgesį internete ir kita.


Pirmoji demonstracinė SKS zona (skatinimui „gero kredito“ pranašumams) sukurta Janzi upės deltoje ir provincijose Cziansu, Anchoi, Čžecžian, kur gyvena apie 100 milijonų žmonių. Greitai vysto SKS sistemą Šanchajus, Pankinas, Sianmenis. Šanchajaus gyventojai gali susipažinti su savo reitingu per socialinius mobilius priedėlius, įvedus identifikavimo numerį ir atlikus veido atpažinimo testą.

SKS tai greičiau visos Kinijos integracinė valstybės valdymo sistema, o ne „skaitmeninis konclageris“. SKS apribojimai leidžia užkirsti kelią antivisuomeniniam elgesiui ir nusikaltimams.

Valdant beveik 1,4 milijardų žmonių, SKS padidina valstybės galimybes užkirsti kelią teroro aktams, pasirengimą „spalvotosioms revoliucijoms“. Apie Kiniją, ekspertų nuomone, negalima spręsti vakariečių standartais. Kinijoje pagarba valdininkams yra tradicija. Visuomenėje, kur nėra pasitikėjimo valdžia, šis kinų receptas netinka.
PISA duomenimis, Kinijoje geriausiai pasaulyje paruošti mokiniai, Kinijoje daugiausiai pasaulyje studentų mokosi aukštosiose mokyklose, o trečdalis studentų vakarų valstybių universitetuose – kiniečiai. Siūlau pažiūrėti kelias dešimtis šiame puslapyje pateikiamų siužetų apie Kiniją
(https://www.1tv.ru/shows/otkrytie-kitaya/vypuski) ir įsitikinti, kokia ekonomika pasauluje yra Nr.1. Visa Kinijos jėga – jos labai darbštūs ir labai pareigingi žmonės. Kiniečių ir vidutinė smegenų masė yra keliomis dešimtimis gramų didesnė už europiečių, ir keliais šimtai gramų didesnė už afrikiečių. Gal tai prisideda prie valstybės pasiekimų?

Nuorodos:


2019-12-11

Europos sąjungai Etiopija svarbiausia? Ką bendro ši šalis turi su Lietuva?


Ursula von der Leyen Europos komisijos postą užėmė gruodžio 1 dieną ir tą pačią dieną išvyko į pirmą užsienio kelionę. Ne į JAV, pas pagrindinę strateginę partnerę, ne į Kiniją, antrą pagal svarbą valstybę pasaulyje, o į skurdžią Afrikos šalį, nesenai gyvenusią akmens amžiuje? Kodėl?

Sakoma, kad EK labai rūpinasi klimato kaita ir jos naujoji vadovė nori sumažinti ES CO2 išmetimus per dešimtmetį iki 50%. Nieko čia nuostabaus, alkoholiką Žaną Klodą Junkerį pakeitė pilka Vokietijos valdininkė, intelektu, matomai, prilygstanti mokyklos nelankančiai moksleivei Gretai Thunberg, kuri nieko nežino apie planetos istorinę raidą, klimato kaitą, ką jau kalbėti apie C02 chemiją ir šio junginio biologinį vaidmenį.

EK pirmininkė susitiko su Etiopijos prezidentas, Afrikos tarybos pirmininku Moussa Faki Mahamat, su kuriuo buvo aptarti globalaus atšilimo ir kovos su terorizmu klausimai.

Šios šalies premjeras Abiy Ahmed Ali 2019 apdovanotas Nobelio taikos premija už taiką su Eritrėja, pasakė: „Mums vis dar reikalinga pagalba, nes mes turime dideles ambicijas“.

Nuo 2014 metų ЕС Etiopijai remti ištratino 1,1 milijardus dolerių. Pažadėjo duoti dar 170 milijonų, iš kurių 100 milijonų eis transporto vystymui, o 50 milijonų sveikatos apsaugai. Nepaisant paramos,
vartojimo prekių kainų infliacija šioje šalyje katastrofiška. Vidutiniškai ji siekia 17,9% ir 20–23% – maistui.

EK pirmininkė pažadėjo ne tik daugiau pinigų, bet ir priimti daugiau migrantų. Reikia manyti, tai bus neįkainojami AT specialistai, gydytojai ir mokslininkai, kaip 2015 metais žadėjo buvusi Ursula von der Leyen šefė Angela Merkel.

Kodėl ES tokia brangi Etiopija ir ką ji turi bendro su Lietuva?


Etiopijoje iki XX amžiaus vidurio gyveno gana didelė juodaodžių žydų bendruomenė. Jų buvo beveik 45000. Izraelyje jiems leido pereiti palengvintą gijurą, kad tapti tikrais žydais. Vietiniai etiopai juos vadino „falaša“ (ateiviai, išeiviai).Vilniaus Gaono traktato Negaim komentare sakoma, kad Chamui teko pietinė pasaulio dalis, todėl visi jo palikuonys yra juodi.

1973 metais vyriausias Izraelio sefardų rabinas Ovadia Yosef pripažino falašus pilnaverčiais žydais, kurie yra Dano palikuonys. Nuo 1985 metų juos ėmė masiškai vežti į Izraelį. 1991 metais atvežta 20000. Iš viso pervežta jų 35000.

Falašmura

Falašmura-perkrikštyti falašai, sukūrę mišrias šeimas. 1994 metais ribota grupė falašmura gavo leidimą atvykti į Izraelį. Jiems leista atvykti tiktai pagal įstatymą dėl šeimų susijungimo, bet ne pagal sugrįžimo įstatymą. Dar maždaug 3000 falašmura atvyko į Izraelį 2010 metais.

Izraelio valdžia neleidžia visiems falašmura atvykti į šalį, nes būgštauja, kad tai išprovokuos nekontroliuojamą srautą visų giminių pervežimo į Izraelį. 2019 metais Izraelio valdžia leido atvykti dar tūkstančiui falašmura.


Ar tik ne falašmura Ursula von der Leyen ketina vežti iš Etiopijos į ES? Kaip savo nesenai paskelbtame straipsnyje nurodė publicistas Izraelis Šamiras, meilė žydams ES viršija meilę Europos tautoms ir tai turės joms tragiškas pasekmes.

Nuorodos:


ES – Afrikos nusikaltėlių magnetas


Apie tai, kad pabėgėliai vokiečius kiekvieną dieną pjauna peiliais aš jau net rašyti pavargau. Dabar jau ėmė badyti peiliais net policininkus, kaip tai atsitiko gruodžio 9 dieną Miunchene, ką jau gaisrininkas, laisvalaikio metu, kurį prieš kelias dienas Augsburge užmušė Merkel svečiai.

Policininkų profsąjunga jau maldauja frau Merkel, kad ši uždraustų nešiotis peilius, mačetes, kalavijus ir kitus didelius ir aštrius daiktus, kuriais sveteliai pjauna vokiečius. Tik visa tai taip kasdieniška, todėl net nuobodu.

Man įstrigo vakar paviešinta vieno afrikiečio istorija: žmogžudžio, prievartautojo, visiško moralinio degradanto Eric Kwame Andam X., kuris taip lengvai tapo mylimu Merkel svečiu.Afrikos žmogžudžio Eric Kwame Andam X migracijos į Vokietiją istorija

Migracija iš vieno kontinento į kitą kainuoja brangiai, rašoma portale Pi-news. Iki Vokietijos nusigauna tik turtingi afrikiečiai.

Eric Kwame Andam X gimė Ganoje, kakavos plantatoriaus šeimoje, baigė aukštąjį mokslą, keliavo po Europą. 2014 metais mirė jo tėvas, kilo ginčas dėl palikimo ir jis nužudė savo žmonos brolį. Užmušė jį su pagaliu. Tuomet jis pagrobė šeimos aktyvus ir pabėgo į Libiją, kur girtuokliavo, švaistė tėvo pinigus. Iš čia NVO kontrabandininkų, finansuojamų iš ES mokesčių mokėtojų kišenės, buvo pervežtas į Italiją.

Italai jį norėjo grąžinti namo, tačiau afrikietis pabėgo į Vokietiją, kur niekas jo neklausė apie dokumentus. Čia jis tapo Merkel svečiu ir pabėgėliu.

Eric Kwame Andam X., 31 metų „pabėgėlis“, apsigyveno Bonoje. Vokietijos migracijos tarnybai jį susiruošus deportuoti, jis su mačete lakstė miesto gatvėmis, užpuolė studentų porą ir kelis kartus išprievartavo merginą jos vaikino akivaizdoje. Po kurio laiko nusikaltėlis pagaunamas ir nuteisiamas kalėti. Pavasarį vyks apeliacinis procesas. Advokatas prašo bausmės sušvelninimo.

Nėra jokios abejonės, kad šis banditas visam laikui liks svečiuotis pas Merkel, nes jis žmogžudys, o Ganoje jo laukia mirties bausmė.

Atviros ES sienos kaip magnetas traukia viso pasaulio nusikaltėlius vykti į Europą ir čia vogti, žudyti, prievartauti, parazituoti mokesčių mokėtojus.

Apie į Europą iš Afrikos globalistų vežamus banditus buvo pernai įspėjęs Kongo diplomatas Serge Boret Bokwango. Jis rašė:
„Afrikiečiai, kuriuos aš matau Italijoje, yra Afrikos atliekos ir šiukšlės. Man įdomu, kodėl Italija ir kitos Europos šalys tai kenčia, tokius žmones savo valstybių teritorijose... Aš patiriu stiprų pasipiktinimo ir gėdos jausmą matydamas šiuos Afrikos imigrantus, kurie elgiasi kaip žiurkės, kurios užsiveisia Europos miestuose. Aš jaučiu gėdą ir pyktį dėl Afrikos valstybių, kurios palaiko mūsų šiukšlių ir atliekų migraciją į Europą“.

Kiek dar reikės išprievartavimų, kiek prireiks žmogžudysčių, kad ES piliečiai suprastų, kad tai ne stichinė nelaimė, kad yra konkretūs nusikaltėliai, kurie surengė Europos tautų genocidą?

Nuorodos:
2019-12-10

Pranešimas dėl pavogto kun. Algimanto Keinos privataus video archyvo2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. kun. A.Bulota kreipėsi į policiją su pareiškimu dėl iš jo pavogtos didelės dalies jam pavesto saugoti kun. Algimanto Keinos privataus video archyvo (sutikimas saugoti pasirašytas trijų asmenų 2013 01 13 d.). Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Dingusiųjų įrašų sąrašas ir pavadinimai yra žinomi. Šie įrašai liečia privatų ir dvasinį velionio, jo giminių ir artimųjų gyvenimą. Tarp įrašų yra daug asmeninio naudojimo televizinių laidų kopijų su televizijos studijų logotipais, kas draudžia jų dauginimą be autorių sutikimo.

Perspėjame, kad disponavimas pavogtais kun. Algimanto Keinos kūriniais bus persekiojamas teismine tvarka, todėl prašome asmenis, į kurių rankas pateko minėta video archyvo medžiaga, nedaryti tolimesnių nusikaltimų ir šį turtą sugrąžinti jo teisėtiems saugotojams, arba perduoti policijai.

Pranešimą pasirašė:

Laisvės kovų dalyvis kun.Vytautas Vaičiūnas (parašas)

Kun. Alfonsas Bulotas (parašas)

Kaunas, 2019-12-10

Skandalas: Europos komisija neskaidriai ištratino 11,3 milijardus eurų mokesčių mokėtojų pinigų, skirtų NVO finansavimui


Paaiškėjo, kad Europos komisija šiuo metu negali atsakyti Europos auditorių rūmams ar ji už ES mokesčių mokėtojų pinigus tiesiogiai nefinansavo organizacijų, susietų su nusikalstamumu, pinigų plovimu, terorizmu arba prekyba žmonėmis Viduržemio jūroje. EK žada į tai atsakyti ne anksčiau 2021 metų, nes neturi duomenų. Iki šiol nėra NVO juridinio apibrėžimo ne tik ES, bet ir tarptautinėje teisėje!

Italijos partija „Lyga“ išsiuntė užklausimą EK dėl 11,3 milijardų eurų panaudojimo, kuriuos ši 2014-2017 metais ši skyrė NVO finansavimui.

Partija neskaito, kad EK ataskaita Nr. 35/2018 būtų pakankamai skaidri ir turinti išsamią informaciją apie tai, kaip ES lėšos panaudojamos NVO, ypač tarptautinėms NVO ir projektams su netiesioginiu valdymu, o taip pat tais atvejais, kad ES lėšos nukreipiamos NVO, per JTO organus.

Laiške atkreipiamas dėmesys, kad EK šiandien naudojama NVO kokybės ir klasifikacijos sistema nėra nei saugi, nei kelianti pasitikėjimą, nes NVO statuso suteikimas buhalterinėje komisijos apskaitoje paremtas šių organizacijų deklaracijomis ir jos nėra pakankamai patikrintos.

Nuo 2014 iki 2017 metų EK per NVO išleido 11,3 milijardus eurų. Ši veikla nebuvo pakankamai skaidri.Lyga EK suformulavo tris konkrečius klausimus:

1. Ar ji gali garantuoti, kad mokesčių mokėtojų pinigus ES panaudoja kruopščiai ir efektyviai, kas liečia šiuos fondus;

2.
Kokių priemonių bus imtasi, kad šių fondų valdymą padaryti efektyvesniu ir skaidresniu;

3.
Ar ketinama pakeisti sistemą, naudojama priskiriant organizacijas NVO?


Sekė EK atsakymas

Komisija dievagojosi, kad nuolatos siekia tobulinti savo valdymo sistemą, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai tratinami pagal esamą norminę-teisinę ES bazę, kad bus atsižvelgta į revizorių rekomendacijas. Duomenys apie NVO bus pateikti ne anksčiau 2021 metų.

EK įsipareigojo tikrinti JTO organizacijas. Pažymima (!!!), kad NVO terminas, nepaisant jo plataus naudojimo, neturi neturi oficialaus juridinio apibrėžimo tarptautinėje teisėje, nei ES. EK vadovavosi dviem kriterijais: NVO turi būti privačios ir nekomercinės. Nurodoma, kad tokios sistemos pakeitimas pareikalaus suderinti NVO koncepciją ES lygyje. NVO sąvoka įvairiose šalyse ir politikos sektoriuose skiriasi, todėl tai gali būti problematiška.


Europos auditorių rūmų ataskaita

Europos auditorių rūmų ataskaitoje sakoma, kad 1,7% ES biudžeto ir 6,8% Europos vystymo fondų, apie 11,3 milijardų eurų buvo skirti NVO finansavimui 2014-2017 metais.

Nustatyta, kad komisija nepakankamai skaidriai finansavo NVO, jos buvo tikrintos neadekvačiai, iš NVO gauta informacija buvo prieštaringa ir komisija nebuvo informuota apie tarptautinius NVO tinklus, valdomus iš išorės, komisijos monitoringui trukdė nebuvimas būtinos informacijos.

Europos auditorių rūmai konstatavo, kad išaiškinti rimti EK darbo trūkumai, kad yra įtarimai suokalbio tarp NVO su prekeiviais žmonėmis Viduržemio jūroje, kad sąrašas kontraktų gavėjų bus pateiktas ne anksčiau 2021 metų!

Auditorių rūmai klausia Europos komisijos, „ar ši gali užtikrinti, kad ES finansavimas, nukreipiamas per NVO, ypač išorinės veiklos kontekste, nenaudojamas netiesioginiam finansavimui organizacijų, susietų su nusikalstamumu, pinigų plovimu, terorizmu arba prekyba žmonėmis Viduržemio jūroje?“

Sveikinu, broliai lietuviai, gyvename tokiame bardake, kokio niekas prieš 30 metų net įsivaizduoti negalėjo.

Nuorodos:
2019-12-09

Lenkijos Teisinės kultūros institutas „Ordo iuris“ reiškia nerimą, dėl Helena Dalli paskyrimo komisare lygybės klausimams


Lenkijos Teisinės kultūros institutas „Ordo iuris“ primena, kad Europos parlamentas komisare lygybės klausimais patvirtino Maltos atstovę Helena Dalli, kuri yra atvira feministė, abortų, genderinės ideologijos ir LGBT šalininkė.

Šį postą ponia Dalli paskirta ne atsitiktinai. Kelią į Europos komisiją ji prasiskynė „ypač šlykščiais pakeitimais Maltos įstatymuose, kuriuos ji prastūmė nepaisant daugumos gyventojų pasipriešinimo“.

Jos iniciatyva buvo įteisintos homoseksualistų santuokos, lyties keitimas be medicinos įsikišimo. Jos pastangų dėka Malta pirmoji Europoje įvedė konversinio homoseksualistų gydymo draudimą. LGBT+ tarptautinė asociacija Maltą įvardino „geriausia pasaulio LGBT+ teisių valstybe“.

Dabar Helena Dalli yra atsakinga už lygybės politiką visoje ES. Ordo iuris nuomone, tai labai pavojingi planai

Naujoji komisarė žada palaikyti seksualines ir reproduktyvines teises, kas reiškia vaikus žudančių abortų skatinimą, pritarimą LGBT aktyvistų reikalavimams. Komisarė paskelbė, kad ketina kištis į mokymo programas, diegti seksualumo ideologiją ir lytinį švietimą pagal PSO standartus.

Primenama, kad šitie standartai verčia 4-metes mergaites masturbuotis, o 9-metes atlikti pirmus sekso ir orgazmo bandymus!

Tai kelia grėsmę mūsų vaikų nekaltybei, rašoma Ordo iuris pranešime, nes šios rekomendacijos pristabdytos Lenkijoje, bet atėjus naujai komisarei, spaudimas gali sustiprėti.

Vertimas pritarti Stambulo konvencijai

Reiškiamas nerimas, kad Stambulo konvencija bus primesta visai ES. Daug šalių, tarp jų Čekija, Slovakija, Vengrija, Bulgarija, Lietuva ir Latvija nepriėmė šios žalingos konvencijos. Naujoji komisarė ketina palaužti šį pasipriešinimą.

Ordo luris nuomone, Helena Dalli paskyrimas komisare lygybės klausimams yra rimta grėsmė Lenkijai ir kitoms ES valstybėms, todėl būtina nedelsiant reaguoti į bet kokius bandymus primesti kairįjį feminizmą ir LGBT ideologiją.