2019-09-19

Merkel į Vokietiją privežė beraščių ir nusikaltėlių, kurie per dieną padaro 728 nusikaltimus. AfD kritikaPartijos „Alternatyva Vokietijai“ frakcijos Bundestage bendrapirmininkė Alice Weidel teigia, kad Vokietija importuoja neraštingus žmones, kurie neturi būtinos darbo rinkai kvalifikacijos ir neturi jokių darbo perspektyvų.


Weidel nuomone, sprogo dar vienas migracijos pasakos muilo burbulas, o „raštingumo kursų“ sėkmės procentas sparčiai mažėja. Kas penktas jų dalyvis – beraštis. Pusė migracijos tarnybos BAMF integracijos kursų absolventų neturi pakankamai kalbos įgūdžių, kurie reikalingi Vokietijos darbo rinkai.Vokietija nekontroliuoja migracijos taip, kad ji tarnautų Vokietijos pramonės ir visuomenės interesams. Vyksta migracija ne į darbo rinką, o „migracija į šalies socialinę sistemą.“

„Imigrantams, galintiems teigiamai prisidėti prie mūsų visuomenės, nereikia „integracijos kursų“, jie yra pakankamai motyvuoti ir kvalifikuoti, kad galėtų patys integruotis į visuomenę ir darbo rinką. Dabartine forma BAMF siūlomi integracijos kursai visų pirma yra prieglobsčio ir socialinės pramonės skatinimo ir užimtumo programa. Modelis nepavyko ir turėtų būti nutrauktas“, - teigia Waidel.Absurdiškai daug nusikaltimų. Ką slepia MIP

AfD Bundestago deputatas Andreas Mrosekpateikė užklausimą federalinei vyriausybei dėl pabėgėlių nusikaltimų skaičiaus 2018 metais.

Deputatas informavo MIP apie gautus duomenis. Prieglobsčio prašytojai 2018 metais įvykdė 265.930 užregistruotų nusikaltimų. Užfiksuoti 98 nužudyti, 261 nuo sužeidimų mirė, 1082 išžaginimų ir seksualinės prievartos / užpuolimų, įskaitant 153 bandymus įvykdyti šiuos nusikaltimus, 3477 plėšimai, 16 929 pavojingi ir sunkūs kūno sužalojimai. Daugiausiai nusikaltėlių padarė išeiviai iš Sirijos (25.328), Afganistano (16.687) ir Irako (10.225).

Pi-news klausia: „Ar jūs, brangūs skaitytojai, ką nors panašaus skaitėte laikraščiuose, sužinojote iš televizijos ir radijo? Portalas cituoja Vokietijos vidaus reikalų ministrą Horstą Zeehoferį: „Vokietija -viena iš saugiausių šalių pasaulyje“.

Šiandien prieglobsčio prašytojų sudaro 1 procentą (830000) nuo bendro gyventojų skaičiaus, tačiau jie padaro 15 procentų visų nusikaltimų. Išprievartavimų-11 %, pavojingų ir sunkių kūno sužeidimų – 12 procentų%.

265.930 nusikaltimų per metus yra 728 nusikaltimai per dieną!

Apie Afrikos ir Azijos gyventojų vežimo į Europą tikslus rugsėjo 18 dieną rašiau straipsnyje

Nuorodos:


Greitu laiku ketinu paleisti portalą MANO LIETUVA.COM. Apie tai būtinai informuosiu.2019-09-18

Kristin Lagard pakeis Mario Draghi, tik ar pasikeis euro kiekybinio minkštinimo politika?


Rugpjūčio 17 dieną Europos parlamentas pritarė Kristinos Lagard paskyrimui į Europos centrinio banko (ECB) vadovo postą. ES lyderiai 17-18 dienomis susitikimo metu turi patvirtinti šį paskyrimą, o  nuo gruodžio 1 dienos Lagard šiame poste turi pakeisti Mario Draghi.

Ar Mario Draghi pateisino europiečių lūkesčius šiame poste? Jo pirmininkavimo periodas vertinamas dviprasmiškai.

Stambų bankinį ir pramoninį kapitalą jo veikla praturtino, nes ECB šį sluoksnį aprūpino pigiais kreditais. Likusi dalis ES gyventojų nuskurdo, gaudami nulines ir minusines palūkanas už depozitus. Sunyko jų santaupos, pensijų fondai. Tai daugumos ES gyventojų apvogimas. ECB įsuko infliaciją.

Deutsche Bank vadovas: ЕCB skaldo visuomenę

DB vadovas Christian Sewing pakvietė ECB greitai pakeisti savo pinigų-kredito politiką. „Žemos procentinės normos politika nebėra teisinga“, - pasakė Sewing rugsėjo 16 dieną leidiniui „ Rheinische Post“. „ECB prezidentas Mario Draghi vykdė teisingą politiką euro krizės metu, bet po to "pamiršo iš jos išeiti". Tai tapo visos visuomenės problema. Europos centrinio banko politika skaldo visuomenę. Net pusė vokiečių neturi priėjimo prie pigių pinigų ir negali investuoti į nekilnojamą turtą“, - pasakė DB vadovas. Jo nuomone, ECB turi pasitraukti iš žemos procentinės normos kurso.

Perėjimas nuo tvirtos markės prie „minkšto“ euro Vokietijai buvo nenaudingas

Kay Gottschalk, AfD partijos pirmininko pavaduotojas finansų politikai ir Bundestago deputatas, konstatuoja, kad nueita „nuo tvirtos markės iki skysto euro, ačiū ES!“

Jis rašo: „Įvedant eurą buvo aiškinama, kad jis bus toks pats tvirtas, kaip vokiečių markė. Dabar indėlininkų pinigai, taupyti visą gyvenimą ligos atvejui, pensijai, nyksta, to neįtarė net didžiausi kritikai. Ar Draghi veiksmai stabilizuoja eurą? Visai ne! Jie dirbtinai palaiko firmas-zombius, kurios gali egzistuoti tik pingant jų skoloms.“ 

Jo nuomone, valstybė turi stimuliuoti investicijas. Vokietija turi vėl turėti galimybę spręsti savo pinigų-kredito politiką. Tokios pačios nuomonės yra ir Italijos partija „Alternatyva Italijai“.

Mano nuomone, ECB vadovo pasikeitimas neturės jokios įtakos banko pinigų-kredito politikai, nes Kristin Lagard, kaip ir Mario Draghi, visą savo gyvenimą tarnauja pasaulio finansinei oligarchijai, kuri kontroliuoja šį banką.

Nuorodos:


Imigrantai toliau vežami į Europą, nes toks Europos tautų sunaikinimo planas


Per vieną mėnesį į Graikiją atvyksta po 5000 nelegalių imigrantų. Kiekvieną dieną į Vokietiją prasiskverbia į Vokietiją nuo 500 iki 1000 imigrantų. Iki šiol Vokietijoje gyvena 300000 pabėgėlių, kurių tapatybė nėra žinoma.

Nelegalų antplūdis į ES nemažėja, tačiau politinė elita ir MIP ignoruoja šią problemą.

Statistika rodo, 2018 metais 645 000 paprašė prieglobsčio. Ispanijoje 54 tūkst., Italijoje – 60, Graikijoje – 66, Prancūzijoje – 120, Vokietijoje – 185. Prie šio skaičiaus nėra priskaičiuoti migrantai, kurie ES sienas kirto be jokios kontrolės, ir iki šiol nepateikė pareiškimą dėl prieglobsčio suteikimo. Dažnai jie iš karto patenka į afrikiečių ir arabų gangsterių pasaulius.

Vokietija ir šiais metais išlieka pagrindiniu imigracijos tikslu. Maždaug 25% atvykstančių į Vokietiją, tai sirai, likusieji migrantai iš Afrikos šalių ir Artimųjų Rytų. Pastaruoju metu pasirodė artimi kultūriškai, tikri politiniai pabėgėliai iš Pietų Amerikos (Venesuelos ir Kolumbijos).

Šis srautas dar ne viskas. Jau atvykę į Europą pabėgėliai čia atsiveža savo šeimas. Į Vokietiją taip atvyksta per metus 50000 žmonių. Nepaisant į menamą pasibaigusią migracijos krizę, tik į Vakarų Europą reguliariai atvyksta arabų ir afrikiečių migrantų po 230-250 tūkstančių per metus, į visą Europą – kelis kartus daugiau.


Kam to reikia?

Merkel pastangų dėka rugpjūčio mėnesį iš Italijos vyriausybės buvo pašalinti griežtos atimigracinės politikos šalininkai – Šiaurės lygos atstovai, vadovaujami partijos pirmininko Matteo Salvini. Naujoji vyriausybė, deda visas pastangas, kad kuo greičiau atstatyti juodaodžių afrikiečių importą į Europą.

Satanistas popiežius Pranciškus pareiškė, kad meldžiasi už antiitališką vyriausybę, vėl atidariusią uostus afrikiečių pervežėjams. Šie neraštingi ir nekvalifikuoti žmonės iš Afrikos užkulisiniams ES vadovams yra reikalingi tam, kad pagal ES „tėvo“ Kudenhove Kalergiplaną europiečius padaryti mišrios rasės hibridais - „kiekybės žmonėmis“. Jie turi tarnauti „kokybės žmonėms“ - žydų elitui. Tokia Europos ateitis aprašyta Kudenhove Kalergi knygoje „Praktischer Idealismus“(1925). Angela Merkel už nuopelnus naikinant baltąją Europą yra apdovanota masono Kudenhove Kalergi medaliu. Iš Lietuvos šį apdovanojimą yra pelnęs Vytautas Landsbergis.
1922 metais Kudenhove-Kalergi įsteigė Paneuropos sąjungą (Europos sąjungos prototipas), kurios nariais buvo Albertas Enšteinas, Tomas Manas, Zigmundas Freidas. Po Austrijos anšliuso Kalergi pabėgo į JAV, o grįžo 1945 metais. Bendradarbiavo su Čerčiliu. Kartu su juo vystė Jungtinių Europos valstijų idėją. 1947 metais Kalergi įsteigė Europos parlamentinę sąjungą.

Kaip jau minėta, Kalergi numatė dirbtinai sukurti žydų elito tarnus - „kiekybės žmones“, kurie neturi nacionalinių šaknų ir tėvynės. Numatyta tai padaryti kuo greičiau, dirbtinai kryžminti juodaodžius, geltonodžius ir baltuosius. Kokiu būdu? Dvejopai. Iš vienos pusės palaikant visus separatistinius etninius judėjimus, kurie turi suskaldyti vieningas Europos nacijas į daugelį konfliktuojančių ir tarpusavyje kovojančių tautų. (Lietuvoje visaip skatinamas žemaičių separatizmas) Iš kitos pusės, numatytas skatinimas ir vispusiškas palaikymas migracijos iš Afrikos ir Azijos.

„Idėja geniali dėl savo paprastumo. Iš pradžių jūs skaldote tautą, sujungtą kraujo ryšiais ir bendra istorija, į atskirus atomus. O po to, kai ji serga moraliai, paskendo neapykantoje ir susipriešinime, kuomet visi kaltina visus, įšvirkščiate injekcijas svetimkūnių, atskiriančių dvasinę bazę. Imunitetas jau sunaikintas, ir žmonės nuolankiai, kaip avinai, atiduoda savo šalį kitataučiams atėjūnams, be kovos,“ - rašo žinoma žurnalistė Darja Aslamova. Ji pažymi: „...Kalergi nusižudė. Jis nusivylė savo pažiūromis. O štai Angela Merkel labai didžiuojasi tuo, kad apdovanota Kalergi atminimo medaliu. Ji padarė viską, kad sukurti „naują universalų žmogų“. Kuris nenori tapti europiečiu. Ir niekada juo netaps.“


Tai ne vienintelis medalis Europos tautų naikintojos Angelos Merkel kolekcijoje. 2008 metais Angelai Merkel suteiktas galingiausios žydų masonų organizacijos „B’nai B’rith“apdovanojimas.

Apdovanojimo metu laureatui yra įteikiamas aukso medalis, sertifikatas ir piniginė premija, kurios suma nėra skelbiama. Apdovanojimas suteikiamas įžymioms asmenybėms, kurios mažiausiai 40 metų pašventė žydų tautos gerovei, Izraelio valstybei ir pasiekė:
  1. aiškiai prisidėjo prie žydų tautos tvirtumo ir vienybės kur tik jie bebūtų;
  2. darbais ir dvasia palaikė Izraelio valstybę, kaip amžiną žydų tautos tėvynę;
  3. kovojo ir pasisakė prieš visus antisemitizmo pasireiškimus ir prietarus;
  4. simbolizavo pripažinimą aukščiausių žydų vertybių, etikos, valstybingumo ir kultūros;
  5. nenuilstamai rėmė laisvę, demokratiją ir taiką tarp visų žmonių ir visada teikė to viltį;
  6. nuosekliai demonstravo gilų rūpestį ir interesą žydų tautai, o taip pat jos būsimoms kartoms,     gyvenančioms diasporoje;
  7. buvo sektinu pavyzdžiu ir žydų tautos balsu visame pasaulyje, demonstruojant išskirtinį asmeninį charakterį, vyriškumą ir toliaregiškumą.
Portale „Žydų pasaulis“ buvo rašoma: 2008 metų kovo 18 dieną Angela Merkel pasakė kalbą Izraelio Knesete. Pirmą kartą Izraelio istorijoje iš Parlamento tribūnos skambėjo vokiečių kalba. Ji buvo pertraukiama ovacijų. Daugelis deputatų plojo stovėdami. Štai kelios citatos iš šios istorinės kalbos:
 • Vokiečių tautai gėda už savo praeitį ir Holokaustą.
 • Mes ryžtingai smerkiame palestiniečių terorą.
 • Tarp Vokietijos ir Izraelio susiklostė puikūs santykiai.
 • Izraelio saugumo gynimas yra svarbus Vokietijos politikos prioritetas.
 • Vokietija visada bus Izraelio pusėje.
Angelos Merkel vizito į pažadėtąją žemę metu įvyko dar vienas beprecedentinis įvykis: bendras Vokietijos ir Izraelio ministrų posėdis. Tokius susitikimus buvo nutarta rengti reguliariai.

Kanclerės žodžiai neišsiskyrė su darbais:
 • Vokietija Izraeliui pastatė 6 šiuolaikinius povandeninius laivus „Delfin“, apginkluotus sparnuotosiomis raketomis.
 • Išmoką kompensacijas Izraelio gyventojams, nukentėjusiems Holokausto metu.
 • Balsuojant JTO dėl antiizraelietiškų rezoliucijų VFR visada arba susilaiko, arba balsuoja prieš jų priėmimą.
Nuorodos:
2019-09-17

Nelegalus imigrantas iš Jemeno Milane dūrė peiliu policininkui į kaklą, šaukė „alach akbar“


Il Giornale praneša, kad antradienį iš ryto, greta centrinės Milano stoties, nelegalus migrantas iš Jemeno dūrė policijos pareigūnui peiliu į kaklą. Po to, kai teroristas buvo sulaikytas, jis ėmė šaukti „alach akbar“. Pareigūnas pristatytas į ligoninę, grėsmės jo gyvybei nėra.

Tai dar vienas žiaurus migrantų išpuolis prieš pareigūnus Italijoje, pažymi Il Giornale.

Greta Milano geležinkelio stoties esanti aikštė Duca D'Aosta tapo ypač pavojinga vieta, kurioje koncentruojasi nelegalai ir narkodileriai.
Kai supūna dvasia, ponas Grušai, tai Dievas nebepadės, ką jau kalbėti apie kunigų importą iš VietnamoTaip atsitiko su Europos civilizacija: supuvo jos dvasia, o kai supūna dvasia, tai jau net Dievas nebepadės, juo labiau pigių kunigų importas į UAB tapusią Lietuvos katalikų bažnyčią.

Europos dvasia pūti ėmė jau nuo pat čia atsirandant krikščionybei. Dar antikinėje Romoje ėmė dygti pirmieji kapitalizmo daigai: nežabotas vartojimas ir pinigų skolinimas už procentus. Tada ir įvyko pasirinkimas kam tarnauti: Dievui ar mamonai. Buvo pasirinkta mamona. Viduramžiais, kai Romos imperijos likučiai persikėlė į Venecijos karalystę, ir čia suklestėjo bankai, prekyba ir kapitalizmas, kryžiuočių laivai išvyko gelbėti ne Kristaus karsto, o plėšti Konstantinopolio. Sekė ilga mamonos tarnų, išdavusių Kristaus mokymą, istorija, kol Europos civilizaciją suformavo tokius šetono tarnų personažus, kaip šių dienų „Dievo“ tarnai Vatikane. Esu apie šio Dantės Aligeri devintojo pragaro rato gyventojus daug kartų rašęs savo portale (www.lebionka.blogspot.com), bet nesenai pamatytas filmas, prisipažinsiu, šokiravo.Rugsėjo 15 dieną mus pasiekė pribloškianti žinia apie Lietuvos katalikų bažnyčios vadovų ketinimą importuoti kunigus iš Vietnamo, nes jie jau nesugeba jų paruošti Lietuvoje.

Tai gal Lietuvoje bažnyčios tarnai jau peržengė 9 pragaro ratą, gal gyvena kažkur dar žemiau jo, dešimtame, o gal dvyliktame pragaro rate? O gal teisybė pasakojama šiame video? Gal tai jau ne bažnyčia, o satanistų UAB, kuri veža sau darbininkus (kunigus) iš užsienio, kad būtų pigiau. Bet jei tai ne bažnyčia, o UAB, tai reikia, kad ji tikintiesiems išrašinėtų PVM sąskaitas-faktūras, prie bažnyčių durų įrengtų kasos aparatus, mokėtų PVM, Sodros ir kitus mokesčius valstybei. 

Pradėjau ši rašinėlį nuo Dvasios. Bet ką bendro turi Dvasia ir kapitalizmas? Juo labiau bažnyčia, tapusi UAB ir šetono šventykla. Labai gaila, kad tai įvyko. Daugeliui žmonių bažnyčia tarnauja atrama gyvenime. Turiu tokių artimų tarpe, pažįstų ir Dievui tarnaujančius kunigus. Kaip jiems visiems gyventi greta šio nuopuolio, Dvasios supuvimo?

O jei Dvasia supuvusi, nepadės nei „tolimas Vietnamas“, nei jūsų viršininkas su ragais ir kanopomis, ponas Gintarai Grušai.

Nuorodos:

2019-09-16

Bild: pabėgėlis-banditas parašė laišką jo suluošintam pensininkui, kad „kalėjime jis ilgai neužtruks“


51-metis Ralfas J. dažnai nemiega naktimis. Jis vėl ir vėl prisimena siaubingus vaizdus, kaip pabėgėlis iki sąmonės praradimo daužo jo mylimą tėvą, 75-metį pensininką Detlef J. Su šia sukrečiančia istorija skaitytojus šiandien supažindino Vokietijos dienraštis Bild.


Tai įvyko gegužės 16 dieną. Pensininkas Detlef J. tapo nekalta auka Ali M. Savo žudiką jis sutiko netoli Offenburgo (Baden-Viurtembergas) stoties. Juodaodis afrikietis parbloškė senelį ant žemės ir jo galvą suspardė kojomis. Auka pateko į komą. Senelis buvo dirbtinai maitinamas, ilgai gulėjo ligoninėje. Gydytojai manė, kad jis neišgyvens. Tačiau, pensininkas prabudo. Jis nemato viena akimi, be to, dėl smegenų pažeidimo jis negali normaliai gyventi.

25-metis banditas Ali M., suluošinęs pensininką, šiuo metu patalpintas į psichiatrinę ligoninę. Taip Vokietijos valdžia elgiasi su visais pabėgėliais-nusikaltėliais, nes mėginama skleisti žinią, kad pabėgėliai - ne nusikaltėliai-recidyvistai, o tik psichiniai ligoniai. Iš kalėjimo ligoninės banditas-pabėgėlis savo aukai parašė laišką, kad šis lauktų jo sugrįžtant, nes čia jis ilgai neužtruks.

Ali M. į Vokietiją atvyko 2015, kai kanclerė Angela Merkel atvėrė Šengeno zoną viso pasaulio nelegaliems imigrantams. Čia jis pasiprašė prieglobsčio, bet 2017 metų gegužę jo prašymas buvo atmestas.
Lenkijos valdančioji partija „Tvarka ir teisingumas“ žada užkirsti kelią vienalytėms santuokoms LenkijojeLenkijos valdančiosios partijos „Tvarka ir Teisingumas“ (PiS) Jaroslavas Kačinskis pasisakė prieš vienalyčių santuokų legalizavimą Lenkijoje.


„Nebus vienalyčių santuokų ir, juo labiau nebus vaikų įsivaikinimo šiomis poromis“, - pareiškė PiS vadovas Jaroslavas Kačinskis partijos konferencijoje Pile mieste.

Jaroslavas Kačinskis taip pat sukritikavo Torūnės universiteto rektorių, kuris trims mėnesiams nušalino nuo pareigų profesorių Aleksander Nalaskowski už pasisakymus LGBT adresu.

Partijos konferencijoje Valbžiske Jaroslavas Kačinskis pasakė, kad bažnyčia yra atakuojama ir tai ne atsitiktinai. Yra tie, kas nori sunaikinti tai, kas kūrė žmonijos progresą. Kačinskis pažymėjo, kad atakos objektu yra ir šeima.

Jo žodžiais, viešoje erdvėje tvirtinama, kad šeimoje engiamos moterys ir vaikai. Jeigu tai vyksta, tai nėra norma. Šeima yra mūsų civilizacijos pamatas. Būtina ginti šeimą.

Nuorodos:

2019-09-15

RUSIJOS AMBASADOS PAŠONĖJE: ŽVĖRYNO ANNOS RUSAKALBĖS KOŠMARAITai nėra kokia nors paslaptis, kad Žvėrynas, kuriame aš gyvenu nuo 1965 metų nuosavame name – itin prestižinis Vilniaus kampelis. Pastaruoju metu, jo nekilnojamąjį turtą – gyvenamuosius namus, sandėliukus, bet kokias pašiūres, - teisėtais ir amoraliais neteisėtais būdais įgyja nuosavybės teise visokie gudručiai apsukruoliai reideriai, pateikdami save garbaus amžiaus žvėryniečių anūkais, sūnėnais, dukterėčiomis arba tiesiog šiaip sau neaiškios kilmės „ostapbenderiniais“ giminaičiais. Iš tikrųjų, tai jie dažniausiai paprasčiausi sukčiai, kyšių dėka ir padedami registrų centrų, notarų, policijos, prokurorų, advokatų, teismų ir antstolių - pusvelčiui užvaldo brangiuose žemės sklypuose esantį nekilnojamąjį turtą. Po mano vyro, Rusijos kariuomenės papulkininko mirties, jo sesuo Stefanija, paslapčiomis nuo manęs, didelę mūsų namo dalį, klastodama dokumentus ir padedama aukščiau minėtų pagalbininkų, įteisino kaip savo nuosavybę.  

Kai vyro sesuo mirė, iš kažkur, kaip Pilypas iš kanapių, iš Dainavos kaimo radosi dukterėčia Jolanta Pirtinienė, nežinau, iš kokios ji „brigados“ Vilniaus ar Ukmergės (Mano pastaba – policininkai nuolat keičia jos vardus ir pavardes, kartais ji Jiolanta, kartais Jolianta Pirtinienė, gim.1964-07-11, gyv. Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dainavos k., Žiedo g. 4,), kuri su savo pagalbininkais jau keletą metų siekia iš manęs atimti paskutines mūsų su vyru įrengto namo kerteles. Šio savo tikslo siekia padedama aukščiau minėtų pagalbininkų, nesibodėdama naudoti bet kokių priemonių: fizinės ir psichologinės prievartos, šmeižto ir šantažo, gausybės melagingų skundų, brovimosi į mano gyvenamąsias patalpas, jų niokojimo, atviros vagystės būdu išvogimo vertingų daiktų bei pinigų. Apie visą tai aš ir noriu papasakoti žmonėms, iliustruodama nuotraukomis, kaip dabar atrodo buvęs tvarkingu mano namas, kad skaitytojai išgirstų ir pamatytų dar vieną istoriją, kokie žmogaus teisių ir laisvių pažeidimai vyksta Rusijos Ambasados kaimynystėje, kiek jėgų iš manęs, Rusijos karininko papulkininko našlės, atima tokie amoralūs pilkosios reiderystės sėbrų organizuoti ir koordinuoti veiksmai.

Vakar, rugsėjo 12 dieną, Vilniaus apygardos prokuratūros Vyriausiajam prokurorui įteikiau savo skundą „Dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1 –ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Andriaus Karaliūno 2019-08-27 d. nutarimo tyrimo medžiagos Nr. M-1-01-53763-19 atsisakyti pradėti tyrimą pagal Anos Petrusevič 2019-08-22 d. pareiškimą“.  

Nors: visi šie sunaikinto ir ant grindų išmėtyto turto vaizdai nereikalauja jokių komentarų.

Nepraleisdama nustatyto termino vykdau šį Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1 –ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Andriaus Karaliūno 2019-08-27 d. nutarimą. Skundžiu neteisėtą ir niekinį tyrėjo nutarimą.

Nors: visi šie sunaikinto ir ant grindų išmėtyto turto vaizdai nereikalauja jokių komentarų.

Nepraleisdama nustatyto termino vykdau šį Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1 –ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Andriaus Karaliūno 2019-08-27 d. nutarimą. Skundžiu neteisėtą ir niekinį tyrėjo nutarimą.


Šiuo prašyčiau Jus, Vyriausiasis prokurore pone Justai Lauciau, apginti mano teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, o taip pat Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, kurios dalyve yra Lietuvos Respublika, pažeidimo, o būtent:

Mano rašytiniu pareiškimu 2019 m. rugpjūčio 22 d. pranešiau Vilniaus I-ojo policijos komisariato viršininkui apie naujas J. Pirtinienės vykdomas mano atžvilgiu reiderines nusikalstamas veikas. Pateikiau daugiau naujai paaiškėjusių aplinkybių, o ne samprotavimų ir tik prielaidų, ar subjektyvų suvokimą apie nusikalstamas veikas. Todėl mano skundas yra vada naujam ikiteisminiam tyrimui pradėti. Pagal tyrėją A. Karaliūną, mane mušė trys moterys: J. Pirkienė, J. Pirtienė ir J. Pirtinienė. Iš šių trijų minėtų moterų, aš pažįstu tik vieną – J. Pirtinienę. Kitų nepažįstu ir nežinau.

Mano prašyme aiškiai pateikiau informaciją apie mano atžvilgiu įvykdytus nusikalstamus veiksmus. Deja, iš Vilniaus policijos I-ojo PK nesulaukiau jokios realios pagalbos, o gavau tik atsirašymo raštą, nutarimą: “atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą”. Tokio turinio nutarimas ir požiūris į mano pareiškimą galimas tik vienu atveju – jeigu minėto nusikaltimo bendrininku arba organizatoriumi yra Vilniaus I-ojo PK pareigūnas, kuris dėl sėkmingos nusikalstamos veikos modelio realizavimo, siekdamas sau asmeninės naudos panaudoja savo tarnybinę padėtį (kartu įtraukdamas į tą veiką ir kitus policijos pareigūnus bei falsifikuodamas tarnybinę dokumentaciją), o taip pat iš anksto susitaręs veikia su kitais asmenimis nusikalstamos grupės sudėtyje. Tai kada ir kokiu būdu bus realizuotas policijos moto: „ginti, saugoti, padėti“? Kai J. Pirkienė ar kokia nors Pirtienė su Henriku Kurkučiu ir policijos nenustatytais kitais savo sėbrais mane sumuš iki sąmonės netekimo ir lazda suknežins galvą? Policijai reikia pamatyti mano lavoną?

Vyresniojo tyrėjo Andriaus Karaliūno nuomone: „Nustatytos aplinkybės ir pagrindas, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas“. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys neatitinka tikrovės. Žinoma, tokiu atveju duomenys ir neturi atitikti tikrovės, nes tai visiškai nenaudinga tokiam „įstatymo sergėtojui“. Tyrėjas A. Karaliūnas net nepatikrino ir iki šiol nenustatė pagrindinių mane mušusių asmenų tapatybių. Savo nutarime jis vienareikšmiškai konstatuoja, kad mane, Anną Petrusevič: „mušė ir surišo Jolanta Pirkienė“. Kategoriškai pareiškiu, kad jokios Jolantos Pirkienės aš nepažįstu. Mane mušė ir surišo Jolanta Pirtinienė padedama Henriko Kurkučio. Po to tyrėjas konstatuoja, kad iš A. Petrusevič užpuolikė Jolanta Pirkienė: „atėmė 200 tūkst. pinigų, 30 kg gintaro, aukso sumai 10 tūkst., 10 porų odinės avalaynės ir daug kitų daiktų“. Tačiau tyrėjas nenurodo: kokių pinigų ir kitų daiktų? Kodėl liko neužfiksuota mano aiškiai įvardinta 200 000 Eurų ir 10 000 Eurų suma? Kodėl tyrėjas klastoja ikiteisminio tyrimo duomenis nurodydamas nesamus tyrime asmenis ir nežinomų piniginių vienetų sumas: “Komisariate gautas Anos Petrusevič pareiškimas ROIK 0119000405356, kad 2019-08-02 bute Vilniuje, Gulbių g. 7-2/3, išlaužė duris. Jolanta Pirkienė ją mušė ir surišo. Atėmė 200 tūkst. pinigų, 30 kg gintaro, aukso sumai 10 tūkst., 10 porų odinės avalaynės ir daug kitų daiktų. Atrišusi rankas, ji šoko per langą bei iškvietė policiją”. Tai dar kartą patvirtina mano aukščiau pateiktą prielaidą, kad šioje nusikalstamoje veikoje galimai dalyvavo (dalyvauja) Vilniaus I-ojo PK policijos pareigūnai.


Kodėl policija ir tyrėjas netyrė nusikaltimo ir jo įvykio vietos, bet į įvykio vietą: „buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, A. Petrusevič apžiūrai ir galimo gydymo išvežta į Respublikiną Vilniaus psichiatrijos ligoninę“. (Nutarimas, p. 1). Todėl, kad Ana Petrusevič kalbėjo ne tai, ką norėjo išgirsti reideriai ir angažuoti policininkai? Žemiau cituoju tyrėjo Andriaus Karaliūno nutarimą. Kalba netaisyta.  

Tyrėjas A. Karaliūnas nenustatė mano minėtų užpuolikų tapatybių: J. Pirkienės, J. Pirtienės, J. Pirtinienės ir nepažįstamo vyro: „Apklausta liudytoja Anta Petrusevič parodė, kad nuo 1960 m. ji gyvena name Vilniuje, Gulbių g. 7-2. Savo namo dalyje ji gyvena viena. 2019-08-02 apie 12.00 vai. būdama virtuvėje išgirdo, kad į buto duris kažkas beldžia. Ji priėjo prie durų ir jas atidarė. Prie durų stovėjo Henrikas Kurkutis, kuris sudavė jai vieną kartą. Nuo smūgio ji nukrito, tuoimet į vidų įėjo H. Kurkutis, J. Pirkienė ir nepažįstamas vyras. Kai atsikėlė, pajuto dar vieną smuūgį į nugaros sritį. Kas jai sudavė, nematė. Tuomet J. Pirkienė kietu daiktu jai sudavė į galvą. Kai ji gulėjo ant grindų, J. Pirkienė jai rišo rankas ties riešais, kurias laikė H. Kurkutis. Tuomet ji surišo abi kojas ties čiurnomis. Surišusi kojas, J. Pirkienė užklijavo lipnia juosta jai burną. Gulint ant grindų, ji išsigando ir pasakė, kur yra pinigai ir kiti daiktai. Kai jie nuėjo minėtų daiktų, ji iš po virvės ištraukė rankas, nuėmė nuo burnos juostą, ir atrišo virvę nuo kojų. Ji nepažįstamo vyro paklausė kas jis toks. Vyras atsakė, kad yra socialinis darbuotojas. Tuomet ji išlipo pro langą ir paskambino policijai. Telefoną turėjo visą laiką savo kišenėje. Grįžusi namo, pastebėjo, kad taip pat dingo 20 komplektų patalynės. 20 kristalinių vazų, 100 kristalinių taurių ir kiti vertingi daiktai. 2019-08-03 nuvykusi į komisariatą, parašė dėl įvykio pareiškimą. Kadangi ji sunkiai vaikščiojo, pareigūnai iškvietė greitąją med. pagalbą. Atvykę medikai ją pristatė į Lazdynų ligoninę. Ten gydytojas Tadas Šiatkus diagnozavo daugybinius kūno sužalojimus. 2019-08-05 (Mano pastaba - ir 2019-08-14) ji kreipėsi į teismo medicininę ekspertizę”. Tai kas ta J. Pirkienė ir Pirtienė bei policijos nenustatytas “socialinis darbuotojas”? Neatitinka tikrovės tyrėjo teiginiai, kad, A. Petrusevič: “pokalbio metu moteris daug kartų keitė paimtos sumos dydį”. Tai netiesa. Nekeičiau jokių sumų dydžio. Toliau ikiteisminiame tyrime tyrėjas pateikia dar vieną nenustatytą tyrime asmenį, kažin kokią J. Pirtienę, kuri paaiškino, kad: “Gulbių g. 7 namas yra padalintas į dvi dalis“. Toliau tyrėjas mini J. Pirtienės sutuoktinį, kurio tapatybė taip pat nenustatyta. Dar vėliau ikiteisminiame tyrime minima, kad: „Įvykio vietoje buvo atėjęs A. Petrusevič giminaitis, tapatybė nenustatyta, kuris paaiškino, kad gyvena tame pačiame name tačiau tik kitame bloke, ir patvirtino, jog buvo teismai ir būtent minėti kambariai priklauso J. Pirtienei”. Nors tyrėjas pamini, kad” “A. Petrusevič pasakojimą apie langą patvirtino įvykyje buvę asmenis”. Tačiau jų tapatybės vėl gi nenustatytos. Dar daugiau, tyrėjas turėdamas gydytojo Tado Šiatkaus 2019-08-03 ir teismo medicinos ekspertės – Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialistės Rasos Gaidienės 2019-08-05 ir 2019-08-14 specialisto išvadas, vienareikšmiškai konstatuoja: “J. Pirtienė kartu su sutuoktiniu teigė, kad jokio fizinio smurto prieš A. Petrusevič nenaudojo, bei 200 000 eurų neėmė”.(Nutarimas, p. 2). Tai iš kur A. Petrusevič kūno daugybiniai sužalojimai ir kur 200 000 Eurų? Kiti jos vertingi daiktai iš buto, išplėštos vidinės kambarių durys, spintos, sofa lova, po visą butą išmėtyti rūbai ir kiti daiktai. Buvęs tvarkingas butas prestižiniame Vilniaus Žvėryno rajone tiesiog paverstas landyne. Visus tokius veiksmus įvardinu kaip “pilkąją reiderystę” – tai tarpusavyje glaudžiai persipynę amoralumo ir teisės dalykai. Toliau tyrėjas A. Karaliūnas pasamprotauja, kas tai yra savavaldžiavimas: “Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 294 straipsnio „Savavaldžiavimas“ dispozijoje nurodyta, kad baudžiamoji atsakomybė numatyta už nesilaikymą įstatymų nustatytos tvarkos, kuomet savavališkai vykdoma ginčijama arba pripažįstama, bet nerealizuota savo ar kito asmens tikra ar tariama teisė ir padaroma didelė žala asmens teisėms ar teisėtiems interesams. (Toks tyrėjо A. Karaliūnо samprotavimas tai vienintelis nusikalstamo elgesio variantas, t.y., geriausia gynyba - puolimas). Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 294 „ Savavaldžiavimas “ straipsnio sudėties, tai įstatymo leidėjas yra numatęs, vertinamąjį požymį didelės žalos padarymą asmens teisėms ar teisėtiems interesams, šiuo atveju tokių duomenų nenustatyta. Be to atkreiptinas dėmesys, kad subjektyviosios pusės būtinasis požymis yra tiesioginė tyčia. Tai reiškia, jog asmuo turi suprasti savo daromos pavojingumo pobūdį ir jos neteisėtumą ir nori taip veikti”. Užsimena ir apie tai, kad: “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo jurisprudencijoje nurodė, kad savavališki veiksmai, nesukėlę tokios žalos, atsižvelgiant į jų pobūdį, gali būti vertinami kaip administracinis nusižengimas. Būtent didelės žalos požymio nustatymas identifikuoja savavališko (nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos) subjektinės teisės vykdymo pavojingumą, būtiną baudžiamajai atsakomybei už tai kilti. Net akcentuoja, nors ir nesurinkęs jokių akivaizdžios teisinės sistemos reiderystės įrodymų, jog Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad šis požymis savavaldžiavimo baudžiamosiose bylose turi būti pagrįstas išsamia įrodymų analize, todėl nepritaria praktikai, kai įvairūs tarpusavyje kylantys nedidelio pavojingumo konfliktai ir teisiniai ginčai (kaip ir yra nagrinėjamu atveju) dirbtinai kriminalizuojami kaltinant vieną konflikto dalyvių nusikalstamu savavaldžiavimu, neanalizuojant, ar pakankamas padarytų veiksmų pavojingumas, neįvertinant kitų teisės šakų normų veiksmingumo atkuriant pažeistas teises, nes tai neatitinka baudžiamųjų įstatymų paskirties (kasacinės bylos Nr. 2A-7-2/2010, 2K-383/2011)”. Atmestinai tyręs ir nieko neištyręs, tyrėjas konstatuoja: “Apibendrinant ir teisiškai vertinant pareiškimo tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes bei surinktus duomenis konstatuotina, kad šiuo atveju nėra duomenų, leidžiančių teigti, jog būtų padaryta veika nusikalstamų veikų numatytų Lietuvos Respublikos 140 straipsnio 1 dalyje, 249 straipsnyje ir 178 straipsnyje. Tuo tarpu ikiteisminis tyrimas gali būti pradėtas tik nustačius konkrečius nusikalstamos veikos požymius, o ikiteisminio tyrimo pradėjimas negali būti grindžiamas abejonių išsklaidymo, prielaidų, spėjimų patvirtinimo ar paneigimo pagrindu”. Todėl tyrėjas A. Karaliūnas: “Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 3 str. 1 d. 1 p., 168 str., nutaria atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą”. (Nutarimas, p. 5). Šią teisinę abrakadabrą patvirtinančią rezoliuciją surašė Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorė Rasa Šimonė. Dar komentuoti?

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis 2015 m. rugpjūčio 28 d. socialiniame tinkle „DELFI“ viešai išplatino pareiškimą, kuriame kreipiasi į pareigūnus ir prašo jų: „Niekada nesiklaupkite prieš neteisybę, smurtą, spaudimą, baimę. Niekada neatsukite nusikaltėliui nugaros.“ Tyrėjas A. Karaliūnas ir apylinkės prokurorė Rasa Šimonė iš dviejų galimybių pasirinko kitą alternatyvą: „būti parklupdytiems ant kelių, būti abejingais, nematyti daromų nusikaltimų ir ramiai imituoti darbą.“ Atsisakė alternatyvos – „išlikti pareigūnu, stengtis sąžiningai ir kokybiškai atlikti savo pareigas, ginti Tėvynę ir Tautos interesus. Nesiklaupti ant kelių prieš kriminalinį pasaulį, kovoti, nepasiduoti, NEBIJOTI!“ Žr.: ( <www.DELFI.lt> 2015 m. rugpjūčio 28 d. 22:32). Viltis miršta paskutinė. Lieka tikėtis, kad Vilniaus apygardos prokuratūra išliks neatsiklaupus ant kelių prieš nusikaltėlius, kurių iki šiol net nenustatytos tapatybės: Pirkienė, Pirtienė ar dar kokia N.N.? Skaudu matyti, kad Vilniaus I-ojo PK vyresnysis tyrėjas A. Karaliūnas ir kiti tyrėjai liko atsiklaupę ant kelių prieš nusikaltėlius ir nukreipė savo tyrimą bei kaltinimus į reiderystės auką - nukentėjusiąją Anną Petrusevič: „Jolanta Pirtinienė (toliau ji – ir Jolianta (!) Pirtinienė) atvykusi 2019-09-06 d.18 val. 00 min. į savo namo dalį Vilniuje, Gulbių g. 7, negalėjo patekti į patalpas, kadangi Ana Petrusevič savavališkai pakeitė įėjimo durų širdelę ir buvo patekusi bei savavališkai naudojosi jos buto dalimi, t.y. Ana Petrusevič vykdydama savo tariamą teisę, nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos, Jolantai Pirtinienei padarė 33 eurų turtinę žalą“. Tyrėjas Aleksandr Ofoničef 2019-09-12 d. nenustatęs nei lengvinačių, nei sunkinančių aplinkybių, vadovaudamasis LR ANK 518 str. 1 d. paskyrė 16 EUR nuobaudą“. Sic! Mane sumušė, apiplėšė, nusiaubė namus iki šiol policijos neidentifikuoti asmenys, o man skyrė baudą! Tuo tarpu tyrėjas A. Karaliūnas savo nutarime formaliai ir paviršutiniškai, dirbtinai dekriminalizuoja Pirkienės, Pirtienės, ir kitų įtariamųjų veikas, padaro išvadas, kad pastarosios nesunkios ir nepavojingos, nors iš tikrųjų niekuo nepagrįsdamas, ignoruodamas teismo medicinos ekspertų išvadas, nusikalstamoje veikoje neįžvelgdamas objektyvių duomenų ir tyčios. Mano giliu įsitikinimu, tai vien tik tyrėjų subjektyvūs vertinimai, o ne objektyvios aplinkybės bei požymiai.

Beje, ikiteisminio tyrimo pareigūnų (prokuratūros, policijos, ikiteisminio tyrimo teisėjų) veiksmus, seminare Lietuvos Mokslų Akademijoje 2016 m. vasario 12 d. objektyviai ir kritiškai įvertino prof. dr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Olegas Fedosiukas - “Dirbtinė dekriminalizacija: priežastys, įveikimo priemonės, pavyzdžiai iš kasacinės praktikos”. Teisingai šiuo atveju pastebėjo prof. dr. O. Fedosiukas, kad tai – objektyvios priežastys: baudžiamųjų įstatymų kokybės stoka – neinformatyvios, beribės, interpretacijoms pasiduodančios nusikalstamų veikų definicijos; į darbo rodiklių gerinimą orientuota procesinė veikla ir, - subjektyvios priežastys: dalies tyrėjų, prokurorų gana formalus požiūris į teisę, įstatymo teksto absoliutizavimas, darbo mechaniškumas, profesinis nuovargis ir profesinio elgesio deformacija. Todėl kartais nukentėjusieji nuo nusikalstamos veikos nukenčia dar labiau, neteisingai interpretavus ir dirbtinai dekriminalizavus gautus ikiteisminio tyrimo rezultatus. Be viso kito, tyrėjo A. Karaliūno ir prokurorės Rasos Šimonės rezoliucija „palaimintame“ nutarime – daugybė gramatinių ir rašybos klaidų.

Kaip minėta, aš, nukentėjusioji, visą laiką eidama Gerovės Valstybės teisiniu keliu jau kreipiausi į teisėsaugos institucijas prašymu dėl vykdomų nusikalstamų veikų. Iki šiol pagalbos nesulaukiau. Matyt, policija linkusi sudaryti sąlygas nusikaltėliams mane palikti kvailės vietoje, todėl neteisėti veiksmai mano atžvilgiu toliau įžūliai vykdomi ir toleruojami. Beje, dėl nuolatinių grąsinimų ir patirto aukščiau minėto fizinio ir psichologinio smurto panaudojimo mano atžvilgiu, labai pašlijo mano sveikata. Aš privačiai konsultuojuosi ir gydausi. Įrodymus pateiksiu ikiteisminio tyrimo institucijai.

Policijos abejingumas vykdant tik veiklos imitaciją ir nieko neveikimas dėl šiurkščiai pažeidžiamų moters laisvių ir teisių, moters, kuri patiria ne tik fizinį skausmą, bet ir psichologinį, emocinį smurtą ir dvasinį skausmą. Tokia moteris nėra saugi ir apsaugota net apsidraudusi nuo „nelaimingų atsitikimų“. Tyrėjas A.Karaliūnas net nepripažino manęs nukentėjusiąja. Vienok, aš, nukentėjusioji civilinį ieškinį į baudžiamąją bylą pateiksiu atskirai, nes padarytos žalos dydis dar auga dėl policijos tyčia nenustatytų nusikaltėlių nusikalstamų veikų.

Esant tokiai padėčiai ir remdamasi tuo kas išdėstyta, prašyčiau prokuroro p. Justo Lauciaus panaikinti vyresniojo tyrėjo Andriaus Karaliūno nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir tuoj pat pradėti bei tęsti ikiteisminį tyrimą dėl visų J. Pirtinienės ir jai talkinančių nenustatytų asmenų mano atžvilgiu vykdomų nusikalstamų veikų.


Anna Petrusevič

Žvėrynas
2019 m. rugsėjo 15 d. 

Vaikystė, apraizgyta vaivorykštės spalvų totalitarizmo voratinkliu. Mokslininkų išvados


Šiame straipsnyje aš pateikiu keletą faktų apie LGBT ir genderio ideologijų totalitarizmą, žalojamą vaikų psichiką, mokslininkų pasisakymus šiuo klausimu.

Prieš pusę amžiaus, o gal ir anksčiau, pinigų šeimininkų galvose kilo idėja sumažinti žmonių skaičių planetoje ir atomizuoti žmogų, paversti jį belyčiu, neturinčiu šeimos, tautos ir religijos biorobotu. Tam buvo sukurtos LGBT ir genderio ideologijos, kurios kėsinasi į šeimą, vaikystę, žaloja vaikų psichiką dar tuomet, kai ji nėra subrendusi ir yra labiausiai pažeidžiama. Mano nuomone, tai yra nusikaltimas žmoniškumui ir žmonijai. Šis straipsnis nepretenduoja nupiešti visą niūrų nūdienos situacijos paveikslą, tai keli štrichai šiame siaubo ir susinaikinimo paveiksle. Tas siaubas jau čia, jis jau žygiuoja sostinės gatvėmis, jau stovi ant sostinės žaliojo tilto, sėdi sostinės mero kėdėje.

„Kodėl jūs leidote tam įvykti? 

BBC jau pasakoja vaikams, kad yra virš 100 lyčių, rašoma portale Breitbart. BBC parengė vaikams televizijos serialą, kuriame vaikams diegiama, kad egzistuoja virš 100 lyčių. BBC parengė 9-12 metų vaikams 9 tokius filmus, kaip pagalbinę medžiagą, asmeniniam, socialiam ir medicininiam švietimui (PSHE) Didžiosios Britanijos mokykloms.

The Telegraph apžvalgininkė Celia Walden sukritikavo šią programą, kurią ji vadina „nuodinga nesąmone“, nuodijančia vaikų protus. Jos nuomone, visa tai suformuos pasimetusių ir piktų žmonių kartą, kurie klaus: „kodėl jūs leidote tam įvykti?“

Anglijos mokyklose genderio ideologijos dėstymą norima padaryti būtina disciplina, rašoma lenkų portale wPolytice, kuris remiasi portalu www.vatikannews.va.

Genderio ideologiją Anglijos mokyklose norima dėstyti mokyklose – pareiškė Britanijos švietimo ministerija. Tėvai priešinasi vaikų ideologizacijai ir seksualizacijai, jie paskelbė manifestacijas prieš genderio diegimą mokyklose.

Pagal šią programą, kiekvienas pradinės klasės mokinys privalės sužinoti apie „įvarius šeimų tipus, kur abu tėvai vienos lyties“. Moksleiviai bus supažindinami su įvairiais lytiniais iškrypimais ir genderio teorija.

Ypač didelį tėvų pasipiktinimą kelia tai, kad šitos antimokslinės beprotybės bus privalomos net tuomet, kai tėvai neduos sutikimo. Lig šiol tėvai turėjo teisę nesutikti, kad vaikas dalyvautų seksualinio švietimo pamokose. Naujoji švietimo politika pasekmė 2010 metais priimto įstatymo prieš diskriminaciją. Seksualinio švietimą mokyklos parengė gėjus ir LGBT aktyvistas Andrew Maffaten.Medicinos profesoriai aiškina apie lyties „pasirinkimą“

Rusijos pirmojo kanalo 2019-09-12 laidoje „Gyventi sveikai“ medicinos profesoriai aiškino apie lyties keitimo problemas.

Programoje buvo pasakojama apie Tatjanos Abramovos dukterį, kuri nori pakeisti lytį. 


Profesorius gydytojas-pediatras Andrejus Prodeus paaiškino, kad tarptautinė pediatrų bendruomenė kategoriškai prieš tokias operacijas. Mergaitės ir berniukai skiriasi Y chromosoma, pas berniukus ši chromosoma yra, o pas mergaites – ne, bet tai dar ne visi skirtumai. Visumoje pas juos viso apie 6 su puse tūkstančių skirtumų.Šiuolaikinis mokslas tiria sveikatą žmonių, kurie pakeitė lytį. Tyrimai Švedijoje parodė, kad 53% tokių žmonių tampa invalidais, o 44% turi super mažą gyvenimo kokybę.

Tokiems žmonėms visą gyvenimą tenka vartoti hormonų terapiją, kas žinoma įtakoja jų sveikatą.

Buvo parodyta, kad pas transgenderinį vyrą 2 kartus didesnė rizika miokardo infarkto išsivystymo, negu pas normalų vyrą, ir 4 kartus didesnis, negu pas moterį, iš kurios jis pasidarė vyru.

Rusijoje lyties keitimas gali būti svarstomas tik pasiekus 21 metų amžių. Be to, žmogus, kuris nori pakeisti lytį yra 2 metus stebimas gydytojų.

Dalis žmonių, kurie nori pakeisti lytį, yra psichiniai ligoniai su asmenybės susidvejinimo sindromu. Tokiu atveju jiems lyties pakeitimas nepadės. Gydytojai patarė moteriai kalbėtis su vaiku, konsultuotis su psichiatrais.


Lenkų profesorius Aleksander Nalaskowski sukritikavo LGBT „kalajojančius prievartautojus“

Lenkų profesorius Aleksander Nalaskowski žurnale „wSieci“ parašė feljetoną „Klajojantys prievartautojai“ apie LGBT paradus. Profesoriaus nuomone, niekas iš miesto valdžios nepaklausė miesto gyventojų, ar jie nori regėti šias įžeidžiančias scenas. Jis neskaito normaliu vyrą, einantį su biustgalteriu ant galvos, ar persirengusį vienuole, ant pagaliuko nešantį lytinių organų muliažus. Visa tai vyksta gausiai žmonių lankomoje vietoje tam, kad šokiruoti.

Po publikacijos (žiūr. nuotrauką) ir savo pasisakymo „Lenkijos radijo“ laidoje N.Koperniko Torūnėje universiteto profesorius buvo nubaustas – trims mėnesiams nušalintas nuo darbo, kas Lenkijoje sukėlė protestų bangą.

Profesorius buvo Baltstogėje, kada miesto gatvėmis žygiavo „lygybės“ paradas. Jis pasakė, kad tai buvo jo išprievartavimas, kadangi policijos kordonas neleido jam priartėti prie eitynių dalyvių ir jam teko eiti gazonais, aplinkeliais. Jį filmavo, kaip įtartiną asmenį.


Profesorius priminė F.Dostojevsko posakį iš „Brolių Karamazovų“. „Jei dievo nėra, tai viskas leidžiama“

prof. Mieczysław Ryba dėl šio žodžio laisvės persekiojimo pasakė, kad tie, kas garsiausiai rėkia apie saviraiškos laisvę, patys ją naikina. „Žodžio laisvė yra pagrindas visuomenės diskurso laisvoje valstybėje“, - pasakė profesorius.

Aleksander Nalaskowski yra pedagogikos profesorius, dvi kadencijas buvo Pedagogikos mokslų fakulteto dekanu. Yra parašęs 20 knygų. Jam vadovaujant apgintas 16 daktaro disertacijų. Jis yra Lenkijos prezidento Andžejaus Dudos Nacionalinės vystymosi tarybos narys.

Nušalinimas buvo įmanomas dėl 2018 metais priimto švietimo įstatymo, kuris numato dėstytojų nušalinimą, jei prieš juos pradėtas disciplinarinis tyrimas. Pretekstu buvo profesoriaus feljetonas prieš LGBT leidinyje wSieci.

Portalas wPolityce rašo, kad Torūnės universiteto rektoriaus skandalingas sprendimas yra pavyzdys politinio korektiškumo teroro, kurį realizavo rektoriai aukštųjų mokymo įstaigų savo pavaldinių atžvilgiu. Leidinio nuomone, turi būti nušalintas ne profesorius, o rektorius.

Rusų profesoriaus Sergejau Saveljevo pasisakymai televizijos laidose

Prof.Sergejus Saveljevas. Žmogaus morfologijos instituto Nervų sistemos vystymosi laboratorijos vadovas (sinchroninis profesoriaus pasisakymo vertimo tekstas) sako:


https://www.youtube.com/watch?v=10Odbd5K7CU


Daugelis netradicinės orientacijos žmonių sako, kad gyvūnų pasaulyje tokio elgesio formos, į kurias linkę jie patys, egzistuoja. Pateiksiu pavyzdžius. Pateiksiu silkės pavyzdį. Valgote silkę? Štai, matote, yra mažos silkutės, o yra didelės. Tai visos mažos – visi patinai. Kol jaunas ir liesas, tai – patinas, o kada senas, storas, tai – patelė. Tai vadinasi lytinė inversija ir silkės gyvenimo procese normoje tai keičiasi. O iš kitos pusės, tokį reiškinį galima pateikti, kaip elgesio formą.

Grynu pavidalu homoseksualūs ryšiai yra retenybė. Galima paimti rupūžę ir ji bandys apsėklinti eksperimentatoriaus batą, bet tai kitas reiškinys. Tai panašiai į žaidimus su guminėmis lėlėmis.

Socialinė terpė, kurioje išvystomi pirmieji socialiniai instinktai, griežti ir patikimi, ir išlieka visam gyvenimui, jie vaidina kolosalų vaidmenį. Ir jeigu tokie vaikai išauga tokioje aplinkoje, kur toks nukrypimas sveikinamas, laiminamas, ir skaitomas elgesio norma, žinoma, kad tokie socialiniai instinktai yra įtvirtinami visam gyvenimui. Vėliau juo pakeisti ypatingai sunku. Esant pirmai progai jis demostruos būtent tokį elgesį.

Meno pasaulyje, žinoma, egzistuoja atranka: homoseksualinis protekcionizmas. Jeigu tu ne tokios orientacijos, tai tau į daugalį meno sričių patekimas tiesiog draudžiamas. Tai gerai žinoma, tai toks savotiškas aparteidas, kuris primetamas tų seksualinių mažumų. Tokiu būdu jie gina savo egzistavimo teisę. Šiame biologiniame pasaulyje kiekvienas kovoja už savo buterbrodą, kaip kas gali. Jie irgi.Prof.S.Saveljevas pabrėžia: „Aš sakau, kad homoseksualizmas ir visi kiti nukrypinai tai ne norma, todėl kad iš biologijos taško norma yra tai, kas duoda reproduktyvinį rezultatą.“

Homoseksualumo genas neegzistuoja

Viename iš autoritetingiausių pasaulio mokslinių žurnalų „Science“ 2019 metų rugpjūčio 30 dieną buvo paskelbtas Ganna ir kt. straipsnis „Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior“, kuriame aprašomi tyrimai įrodo, kad homoseksualumo genas neegzistuoja. 

„Science“ paskelbto straipsnio autoriais atliko 493001 genomų tyrimus dalyvių iš JAV ir Europos. Tyrėjai padarė išvadą, kad lytinė orientacija surišta su dideliu genų skaičiumi ir, greičiausiai, egzistuoja platesniame jų spektre, negu dviejų variantų rinkinys. Mokslininkai įrodė, kad atskiras homoseksualizmo genas neegzistuoja. Jų nuomone, homoseksualus elgesys yra rezultatas bendro genų ir aplinkos poveikio, kaip ir daugumas kitų žmogaus požymių.

Tai štai kodėl iškrypėliai siekia žaloti žmogų nuo pat jo vaikystės, pažeisti dar nesusiformavusią vaiko psichiką.

Mano manymu, aukščiau pateikti duomenys yra pakankamas pagrindas teigti, kad homoseksualizmas – psichikos liga, kuri be jokio pagrindo buvo Pasaulio sveikatos organizacijos pašalinta iš psichikos ligų sąrašo. Tai buvo grynai ideologinio, o ne mokslinio pobūdžio sprendimas. Svarbiausia tai, kad tyrimais pagaliau įrodyta, kad „gėjo genas“ - mitas.

Homoseksualistų gydymas

Liepos mėnesį Izraelio švietimo ministras Rafi Peretz, buvęs vyriausias kariuomenės rabinas, pasiūlė homoseksualistus gydyti „konversiniais metodais.“

Jis pareiškė, kad yra galimybė „atversti homoseksualitus“ ir „pats tame dalyvavo“. „Aš manau, kad juos galima atversti, - pasakė Peretz. - Aš galiu jums pasakyti, kad turiu gylių žinių švietimo srityje, ir aš tai dariau. Jeigu studentas man praneš apie savo seksualinius polinkius, aš pirmiausiai apkabinčiau jį ir jam pasakysiu šiltus žodžius – pažiūrėkim į tai, ištirkim ir pagalvokim“.

Liepos 13 dieną Maskvoje buvoprezentuojama medicinos dr.Viktoro Lisovo monografija „Homoseksualistų judėjimo retorika mokslo faktų šviesoje“. Savo 751 puslapių studijoje autorius išsamiai analizuoja melagingas sodomitų tezes (pvz. tai, kad homoseksualizmas yra įgimtas, kad tokių žmonių yra 10 procentų ir t.t.) ir nuosekliai jas demaskuoja, pasiremdamas užsienio psichiatrų ir psichologų darbais.

Homoseksualūs santykiai nėra norma, nes jie neturi nieko bendro su žmogaus reprodukcija, kuri yra lytinių santykių biologinė prasmė.

Homoseksualistų lobi, autoriaus nuomone, skleidžia eilę antimokslinių prasimanymų, į kuriuos jis savo knygoje pateikia kvalifikuotus atsakymus.


2016 metais vyriausias Ramat-Gana rabinas Jakovas Arielis pasakė: „Homoseksualistai… tai invalidai, kenčiantys nuo problemos, kurią reikia gydyti medicinos procedūrų ir vaistų pagalba“. Jis pažymėjo, kad: „Normali šeima — tai tėvas, mama ir vaikai. Visa kita — tai nukrypimas nuo normos, ir šis nukrypimas susietas su psichologinėmis problemomis.“

Rabinas Arielis taip pat pasakė, kad gėjų-aktyvistai stengiasi pavaizduoti savo lytinę orientaciją kaip kažką progresyvaus, ko pasekoje vienos lyties meile susidomi daugelis jaunų žmonių.

Šiuo savo pasisakymu rabinas Arielis palaikė kitą rabiną – vieną iš religinio sionizmo lyderių, karinės ešivos Eli gyvenvietėje rabiną Igalį Levinšteiną. Levinšteinas, be kita ko, apkaltino Izraelio visuomenę pasyvumu stebint tai, kaip iškrypėliai ima kontroliuoti armiją. Rabinas pareiškė: „Gėjų bendruomenė… tai bepročių judėjimas, kuris atstumia pačią normalumo sąvoką šiame gyvenime“.

Nuorodos: