2019-12-12

Orbanas sieks, kad ES kova su klimato kaita nebūtų žalinga Vengrijos ekonomikaiVengrijos premjeras Viktoras Orbanas šiandien Briuselyje pasakė dėsiąs pastangas, kad ES kova su klimato kaita netaptų našta neturtingiems žmonėms ir neturtingoms šalims. To sieks Vengrija ir kitos Centrinės Europos šalys.

Pirmą ES Europos Tarybos susitikimo dieną planuojama suformuoti pagrindinius ES klimato strategijos principus. Valstybės-narės pirmiausiai rūpinasi tuo, kaip pasiekti minėtą tikslą dėl klimato neutralumo.

Europos tarybos planuose numatoma, kad ES-narės laikysis vieningos politikos, kad visa ekonomika iki 2050 metų bus pertvarkyta į CO2 neutralią.

„Mes visi žinome, kad klimato kaita-tai didelė problema, mes taip pat žinome, kad ši kova yra didelis verslas, kuris reikalauja daug pinigų. Čia, todėl, mes tikslias finansines garantijas turime gauti, o detales mes dar aptarsime“, - pasakė Orbanas.„Vengrija norėtų, kad iki 2050 metų klimatas būtų neutralus Europos ekonomikai, todėl pasirengusi pasirašyti sutartį“, - pažymėjo Orbanas.

Jo žodžiais, susitikimo dienotvarkėje bus svarstoma branduolinės energetikos ateitis. Briuselis norėtų, kad Vengrija, kartą ir visam laikui atsisakytų atominės energetikos. Visą kritiką ir puolimą sulaukia tokios energijos šalys-gamintojo, kaip Vengrija, nors atominė energetika negeneruoja CO2.

Susitikimo išvakarėse Lenkijos vyriausybės spaudos sekretorius Petr Miuler pažymėjo, kad Lenkijos valdžia pasirengusi realizuoti klimato politikos tikslus, bet tiktai atsižvelgiant į Lenkijos energetikos galimybes ir solidariai paskirstant ES fondus.

„Kontekste klimatinių sprendimų mes keliame finansinio charakterio sąlygas, tai yra mūsų šalies energetinės transformacijos, kuri solidariai būtų finansuojama iš Europos sąjungos biudžeto“, - paaiškino Petr Miuler.

Susitikimo išvakarėse EK patvirtino „Žalią Europos tvarką“, kuri numato pasiekti ES klimatinį neutralitetą iki 2050 metų ir sukurti 100 milijardų dydžio  teisingos transformacijos fondą. Lenkija, tačiau, skaito, kad to nepakaks, be to ne iki galo suprantama, iš kur bus gautos šios lėšos.


Prezidentas-narcizas  Gitanas Nausėda ketvirtadienį paragino Europos Sąjungą  pratęsti sankcijas Rusijai. Lietuvos ekonomikos interesai, skirtingai nuo Višegrado vadovų, ne jo prioritetas.

Kinijoje įvedama Socialinio kredito sistema


Socialinio kredito sistema (SKS), kuri jau pradėta diegti Kinijoje ir bus visuotinai įdiegta nuo 2020 metų, apims visas komercines organizacijas, nepriklausomai nuo jų dydžio. Socialinis reitingas bus nustatomas atsižvelgiant į teismų sprendimus, mokesčių ataskaitas, gamtosaugą, valstybės licencijavimą, produkcijos kokybę, darbo saugą, rinkos reguliatorių administracines nuobaudas.

Kompanijos bus ženklinamos kaip turinčios puikų, gerą, patenkinamą ir blogą socialinį reitingą. Remdamasi juo, vyriausybė skirs įvairius įmonių priežiūros lygius. Blogą reitingą turinčios kompanijos vadovybė bus valdininkų prižiūrimos, joms bus parengiamas problemų pašalinimo planas. 

Kad įvertinti tarptautines kompanijas, programos analizuos daugybę duomenų, įskaitant verslo kontaktus, socialinį atsakingumą, atitikimą norminiams aktams ir komunistų partijos narių skaičių, kuriuos jie įdarbina. Kompanijos, įtrauktos į „juodąjį sąrašą“, gali susidurti su nuobaudomis, įskaitant pigių kreditų gavimo apribojimą, didesnį muitą importui ir eksportui, draudimą iš Kinijos išvykti top-menedžeriams.

SKS apims ir fizinius asmenis. Pilietis į „raudoną“ ar „juodą“ sąrašą patenka atsižvelgiant į informaciją apie apmokėjimą pajamų mokesčio, komunalinių paslaugų, teismo skirtų baudų, atsiskaitymą už kreditus, kelių taisyklių pažeidimus, elgesį visuomeniniame transporte, intelektualinės nuosavybės teisių pažeidimus, elgesį internete ir kita.


Pirmoji demonstracinė SKS zona (skatinimui „gero kredito“ pranašumams) sukurta Janzi upės deltoje ir provincijose Cziansu, Anchoi, Čžecžian, kur gyvena apie 100 milijonų žmonių. Greitai vysto SKS sistemą Šanchajus, Pankinas, Sianmenis. Šanchajaus gyventojai gali susipažinti su savo reitingu per socialinius mobilius priedėlius, įvedus identifikavimo numerį ir atlikus veido atpažinimo testą.

SKS tai greičiau visos Kinijos integracinė valstybės valdymo sistema, o ne „skaitmeninis konclageris“. SKS apribojimai leidžia užkirsti kelią antivisuomeniniam elgesiui ir nusikaltimams.

Valdant beveik 1,4 milijardų žmonių, SKS padidina valstybės galimybes užkirsti kelią teroro aktams, pasirengimą „spalvotosioms revoliucijoms“. Apie Kiniją, ekspertų nuomone, negalima spręsti vakariečių standartais. Kinijoje pagarba valdininkams yra tradicija. Visuomenėje, kur nėra pasitikėjimo valdžia, šis kinų receptas netinka.
PISA duomenimis, Kinijoje geriausiai pasaulyje paruošti mokiniai, Kinijoje daugiausiai pasaulyje studentų mokosi aukštosiose mokyklose, o trečdalis studentų vakarų valstybių universitetuose – kiniečiai. Siūlau pažiūrėti kelias dešimtis šiame puslapyje pateikiamų siužetų apie Kiniją
(https://www.1tv.ru/shows/otkrytie-kitaya/vypuski) ir įsitikinti, kokia ekonomika pasauluje yra Nr.1. Visa Kinijos jėga – jos labai darbštūs ir labai pareigingi žmonės. Kiniečių ir vidutinė smegenų masė yra keliomis dešimtimis gramų didesnė už europiečių, ir keliais šimtai gramų didesnė už afrikiečių. Gal tai prisideda prie valstybės pasiekimų?

Nuorodos:


2019-12-11

Europos sąjungai Etiopija svarbiausia? Ką bendro ši šalis turi su Lietuva?


Ursula von der Leyen Europos komisijos postą užėmė gruodžio 1 dieną ir tą pačią dieną išvyko į pirmą užsienio kelionę. Ne į JAV, pas pagrindinę strateginę partnerę, ne į Kiniją, antrą pagal svarbą valstybę pasaulyje, o į skurdžią Afrikos šalį, nesenai gyvenusią akmens amžiuje? Kodėl?

Sakoma, kad EK labai rūpinasi klimato kaita ir jos naujoji vadovė nori sumažinti ES CO2 išmetimus per dešimtmetį iki 50%. Nieko čia nuostabaus, alkoholiką Žaną Klodą Junkerį pakeitė pilka Vokietijos valdininkė, intelektu, matomai, prilygstanti mokyklos nelankančiai moksleivei Gretai Thunberg, kuri nieko nežino apie planetos istorinę raidą, klimato kaitą, ką jau kalbėti apie C02 chemiją ir šio junginio biologinį vaidmenį.

EK pirmininkė susitiko su Etiopijos prezidentas, Afrikos tarybos pirmininku Moussa Faki Mahamat, su kuriuo buvo aptarti globalaus atšilimo ir kovos su terorizmu klausimai.

Šios šalies premjeras Abiy Ahmed Ali 2019 apdovanotas Nobelio taikos premija už taiką su Eritrėja, pasakė: „Mums vis dar reikalinga pagalba, nes mes turime dideles ambicijas“.

Nuo 2014 metų ЕС Etiopijai remti ištratino 1,1 milijardus dolerių. Pažadėjo duoti dar 170 milijonų, iš kurių 100 milijonų eis transporto vystymui, o 50 milijonų sveikatos apsaugai. Nepaisant paramos,
vartojimo prekių kainų infliacija šioje šalyje katastrofiška. Vidutiniškai ji siekia 17,9% ir 20–23% – maistui.

EK pirmininkė pažadėjo ne tik daugiau pinigų, bet ir priimti daugiau migrantų. Reikia manyti, tai bus neįkainojami AT specialistai, gydytojai ir mokslininkai, kaip 2015 metais žadėjo buvusi Ursula von der Leyen šefė Angela Merkel.

Kodėl ES tokia brangi Etiopija ir ką ji turi bendro su Lietuva?


Etiopijoje iki XX amžiaus vidurio gyveno gana didelė juodaodžių žydų bendruomenė. Jų buvo beveik 45000. Izraelyje jiems leido pereiti palengvintą gijurą, kad tapti tikrais žydais. Vietiniai etiopai juos vadino „falaša“ (ateiviai, išeiviai).Vilniaus Gaono traktato Negaim komentare sakoma, kad Chamui teko pietinė pasaulio dalis, todėl visi jo palikuonys yra juodi.

1973 metais vyriausias Izraelio sefardų rabinas Ovadia Yosef pripažino falašus pilnaverčiais žydais, kurie yra Dano palikuonys. Nuo 1985 metų juos ėmė masiškai vežti į Izraelį. 1991 metais atvežta 20000. Iš viso pervežta jų 35000.

Falašmura

Falašmura-perkrikštyti falašai, sukūrę mišrias šeimas. 1994 metais ribota grupė falašmura gavo leidimą atvykti į Izraelį. Jiems leista atvykti tiktai pagal įstatymą dėl šeimų susijungimo, bet ne pagal sugrįžimo įstatymą. Dar maždaug 3000 falašmura atvyko į Izraelį 2010 metais.

Izraelio valdžia neleidžia visiems falašmura atvykti į šalį, nes būgštauja, kad tai išprovokuos nekontroliuojamą srautą visų giminių pervežimo į Izraelį. 2019 metais Izraelio valdžia leido atvykti dar tūkstančiui falašmura.


Ar tik ne falašmura Ursula von der Leyen ketina vežti iš Etiopijos į ES? Kaip savo nesenai paskelbtame straipsnyje nurodė publicistas Izraelis Šamiras, meilė žydams ES viršija meilę Europos tautoms ir tai turės joms tragiškas pasekmes.

Nuorodos:


ES – Afrikos nusikaltėlių magnetas


Apie tai, kad pabėgėliai vokiečius kiekvieną dieną pjauna peiliais aš jau net rašyti pavargau. Dabar jau ėmė badyti peiliais net policininkus, kaip tai atsitiko gruodžio 9 dieną Miunchene, ką jau gaisrininkas, laisvalaikio metu, kurį prieš kelias dienas Augsburge užmušė Merkel svečiai.

Policininkų profsąjunga jau maldauja frau Merkel, kad ši uždraustų nešiotis peilius, mačetes, kalavijus ir kitus didelius ir aštrius daiktus, kuriais sveteliai pjauna vokiečius. Tik visa tai taip kasdieniška, todėl net nuobodu.

Man įstrigo vakar paviešinta vieno afrikiečio istorija: žmogžudžio, prievartautojo, visiško moralinio degradanto Eric Kwame Andam X., kuris taip lengvai tapo mylimu Merkel svečiu.Afrikos žmogžudžio Eric Kwame Andam X migracijos į Vokietiją istorija

Migracija iš vieno kontinento į kitą kainuoja brangiai, rašoma portale Pi-news. Iki Vokietijos nusigauna tik turtingi afrikiečiai.

Eric Kwame Andam X gimė Ganoje, kakavos plantatoriaus šeimoje, baigė aukštąjį mokslą, keliavo po Europą. 2014 metais mirė jo tėvas, kilo ginčas dėl palikimo ir jis nužudė savo žmonos brolį. Užmušė jį su pagaliu. Tuomet jis pagrobė šeimos aktyvus ir pabėgo į Libiją, kur girtuokliavo, švaistė tėvo pinigus. Iš čia NVO kontrabandininkų, finansuojamų iš ES mokesčių mokėtojų kišenės, buvo pervežtas į Italiją.

Italai jį norėjo grąžinti namo, tačiau afrikietis pabėgo į Vokietiją, kur niekas jo neklausė apie dokumentus. Čia jis tapo Merkel svečiu ir pabėgėliu.

Eric Kwame Andam X., 31 metų „pabėgėlis“, apsigyveno Bonoje. Vokietijos migracijos tarnybai jį susiruošus deportuoti, jis su mačete lakstė miesto gatvėmis, užpuolė studentų porą ir kelis kartus išprievartavo merginą jos vaikino akivaizdoje. Po kurio laiko nusikaltėlis pagaunamas ir nuteisiamas kalėti. Pavasarį vyks apeliacinis procesas. Advokatas prašo bausmės sušvelninimo.

Nėra jokios abejonės, kad šis banditas visam laikui liks svečiuotis pas Merkel, nes jis žmogžudys, o Ganoje jo laukia mirties bausmė.

Atviros ES sienos kaip magnetas traukia viso pasaulio nusikaltėlius vykti į Europą ir čia vogti, žudyti, prievartauti, parazituoti mokesčių mokėtojus.

Apie į Europą iš Afrikos globalistų vežamus banditus buvo pernai įspėjęs Kongo diplomatas Serge Boret Bokwango. Jis rašė:
„Afrikiečiai, kuriuos aš matau Italijoje, yra Afrikos atliekos ir šiukšlės. Man įdomu, kodėl Italija ir kitos Europos šalys tai kenčia, tokius žmones savo valstybių teritorijose... Aš patiriu stiprų pasipiktinimo ir gėdos jausmą matydamas šiuos Afrikos imigrantus, kurie elgiasi kaip žiurkės, kurios užsiveisia Europos miestuose. Aš jaučiu gėdą ir pyktį dėl Afrikos valstybių, kurios palaiko mūsų šiukšlių ir atliekų migraciją į Europą“.

Kiek dar reikės išprievartavimų, kiek prireiks žmogžudysčių, kad ES piliečiai suprastų, kad tai ne stichinė nelaimė, kad yra konkretūs nusikaltėliai, kurie surengė Europos tautų genocidą?

Nuorodos:
2019-12-10

Pranešimas dėl pavogto kun. Algimanto Keinos privataus video archyvo2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. kun. A.Bulota kreipėsi į policiją su pareiškimu dėl iš jo pavogtos didelės dalies jam pavesto saugoti kun. Algimanto Keinos privataus video archyvo (sutikimas saugoti pasirašytas trijų asmenų 2013 01 13 d.). Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Dingusiųjų įrašų sąrašas ir pavadinimai yra žinomi. Šie įrašai liečia privatų ir dvasinį velionio, jo giminių ir artimųjų gyvenimą. Tarp įrašų yra daug asmeninio naudojimo televizinių laidų kopijų su televizijos studijų logotipais, kas draudžia jų dauginimą be autorių sutikimo.

Perspėjame, kad disponavimas pavogtais kun. Algimanto Keinos kūriniais bus persekiojamas teismine tvarka, todėl prašome asmenis, į kurių rankas pateko minėta video archyvo medžiaga, nedaryti tolimesnių nusikaltimų ir šį turtą sugrąžinti jo teisėtiems saugotojams, arba perduoti policijai.

Pranešimą pasirašė:

Laisvės kovų dalyvis kun.Vytautas Vaičiūnas (parašas)

Kun. Alfonsas Bulotas (parašas)

Kaunas, 2019-12-10

Skandalas: Europos komisija neskaidriai ištratino 11,3 milijardus eurų mokesčių mokėtojų pinigų, skirtų NVO finansavimui


Paaiškėjo, kad Europos komisija šiuo metu negali atsakyti Europos auditorių rūmams ar ji už ES mokesčių mokėtojų pinigus tiesiogiai nefinansavo organizacijų, susietų su nusikalstamumu, pinigų plovimu, terorizmu arba prekyba žmonėmis Viduržemio jūroje. EK žada į tai atsakyti ne anksčiau 2021 metų, nes neturi duomenų. Iki šiol nėra NVO juridinio apibrėžimo ne tik ES, bet ir tarptautinėje teisėje!

Italijos partija „Lyga“ išsiuntė užklausimą EK dėl 11,3 milijardų eurų panaudojimo, kuriuos ši 2014-2017 metais ši skyrė NVO finansavimui.

Partija neskaito, kad EK ataskaita Nr. 35/2018 būtų pakankamai skaidri ir turinti išsamią informaciją apie tai, kaip ES lėšos panaudojamos NVO, ypač tarptautinėms NVO ir projektams su netiesioginiu valdymu, o taip pat tais atvejais, kad ES lėšos nukreipiamos NVO, per JTO organus.

Laiške atkreipiamas dėmesys, kad EK šiandien naudojama NVO kokybės ir klasifikacijos sistema nėra nei saugi, nei kelianti pasitikėjimą, nes NVO statuso suteikimas buhalterinėje komisijos apskaitoje paremtas šių organizacijų deklaracijomis ir jos nėra pakankamai patikrintos.

Nuo 2014 iki 2017 metų EK per NVO išleido 11,3 milijardus eurų. Ši veikla nebuvo pakankamai skaidri.Lyga EK suformulavo tris konkrečius klausimus:

1. Ar ji gali garantuoti, kad mokesčių mokėtojų pinigus ES panaudoja kruopščiai ir efektyviai, kas liečia šiuos fondus;

2.
Kokių priemonių bus imtasi, kad šių fondų valdymą padaryti efektyvesniu ir skaidresniu;

3.
Ar ketinama pakeisti sistemą, naudojama priskiriant organizacijas NVO?


Sekė EK atsakymas

Komisija dievagojosi, kad nuolatos siekia tobulinti savo valdymo sistemą, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai tratinami pagal esamą norminę-teisinę ES bazę, kad bus atsižvelgta į revizorių rekomendacijas. Duomenys apie NVO bus pateikti ne anksčiau 2021 metų.

EK įsipareigojo tikrinti JTO organizacijas. Pažymima (!!!), kad NVO terminas, nepaisant jo plataus naudojimo, neturi neturi oficialaus juridinio apibrėžimo tarptautinėje teisėje, nei ES. EK vadovavosi dviem kriterijais: NVO turi būti privačios ir nekomercinės. Nurodoma, kad tokios sistemos pakeitimas pareikalaus suderinti NVO koncepciją ES lygyje. NVO sąvoka įvairiose šalyse ir politikos sektoriuose skiriasi, todėl tai gali būti problematiška.


Europos auditorių rūmų ataskaita

Europos auditorių rūmų ataskaitoje sakoma, kad 1,7% ES biudžeto ir 6,8% Europos vystymo fondų, apie 11,3 milijardų eurų buvo skirti NVO finansavimui 2014-2017 metais.

Nustatyta, kad komisija nepakankamai skaidriai finansavo NVO, jos buvo tikrintos neadekvačiai, iš NVO gauta informacija buvo prieštaringa ir komisija nebuvo informuota apie tarptautinius NVO tinklus, valdomus iš išorės, komisijos monitoringui trukdė nebuvimas būtinos informacijos.

Europos auditorių rūmai konstatavo, kad išaiškinti rimti EK darbo trūkumai, kad yra įtarimai suokalbio tarp NVO su prekeiviais žmonėmis Viduržemio jūroje, kad sąrašas kontraktų gavėjų bus pateiktas ne anksčiau 2021 metų!

Auditorių rūmai klausia Europos komisijos, „ar ši gali užtikrinti, kad ES finansavimas, nukreipiamas per NVO, ypač išorinės veiklos kontekste, nenaudojamas netiesioginiam finansavimui organizacijų, susietų su nusikalstamumu, pinigų plovimu, terorizmu arba prekyba žmonėmis Viduržemio jūroje?“

Sveikinu, broliai lietuviai, gyvename tokiame bardake, kokio niekas prieš 30 metų net įsivaizduoti negalėjo.

Nuorodos:
2019-12-09

Lenkijos Teisinės kultūros institutas „Ordo iuris“ reiškia nerimą, dėl Helena Dalli paskyrimo komisare lygybės klausimams


Lenkijos Teisinės kultūros institutas „Ordo iuris“ primena, kad Europos parlamentas komisare lygybės klausimais patvirtino Maltos atstovę Helena Dalli, kuri yra atvira feministė, abortų, genderinės ideologijos ir LGBT šalininkė.

Šį postą ponia Dalli paskirta ne atsitiktinai. Kelią į Europos komisiją ji prasiskynė „ypač šlykščiais pakeitimais Maltos įstatymuose, kuriuos ji prastūmė nepaisant daugumos gyventojų pasipriešinimo“.

Jos iniciatyva buvo įteisintos homoseksualistų santuokos, lyties keitimas be medicinos įsikišimo. Jos pastangų dėka Malta pirmoji Europoje įvedė konversinio homoseksualistų gydymo draudimą. LGBT+ tarptautinė asociacija Maltą įvardino „geriausia pasaulio LGBT+ teisių valstybe“.

Dabar Helena Dalli yra atsakinga už lygybės politiką visoje ES. Ordo iuris nuomone, tai labai pavojingi planai

Naujoji komisarė žada palaikyti seksualines ir reproduktyvines teises, kas reiškia vaikus žudančių abortų skatinimą, pritarimą LGBT aktyvistų reikalavimams. Komisarė paskelbė, kad ketina kištis į mokymo programas, diegti seksualumo ideologiją ir lytinį švietimą pagal PSO standartus.

Primenama, kad šitie standartai verčia 4-metes mergaites masturbuotis, o 9-metes atlikti pirmus sekso ir orgazmo bandymus!

Tai kelia grėsmę mūsų vaikų nekaltybei, rašoma Ordo iuris pranešime, nes šios rekomendacijos pristabdytos Lenkijoje, bet atėjus naujai komisarei, spaudimas gali sustiprėti.

Vertimas pritarti Stambulo konvencijai

Reiškiamas nerimas, kad Stambulo konvencija bus primesta visai ES. Daug šalių, tarp jų Čekija, Slovakija, Vengrija, Bulgarija, Lietuva ir Latvija nepriėmė šios žalingos konvencijos. Naujoji komisarė ketina palaužti šį pasipriešinimą.

Ordo luris nuomone, Helena Dalli paskyrimas komisare lygybės klausimams yra rimta grėsmė Lenkijai ir kitoms ES valstybėms, todėl būtina nedelsiant reaguoti į bet kokius bandymus primesti kairįjį feminizmą ir LGBT ideologiją.

Izraelis Šamiras: „Lenkijos karalystėje šlėkta mylėjo žydus ir niekino paprastus žmones, todėl jų valstybė žlugo“Ar tai vyksta šiandien Lietuvoje? Šiandien „išimties tvarka“ dešimtims tūkstančių žydų suteikiama antroji (trečioji, ar ketvirtoji) pilietybė, o iš lietuvių Lietuvos pilietybė atimama, jei lietuvis gauna kitos šalies pilietybę! Kokia beprotybė! Kaipgi reikia neapkęsti savo tautos, ir kaip karštai reikia mylėti žydų tautą? Ar ne Žečpospolitos likimas mūsų laukia?

Kodėl mes to nebematome? Kodėl tam, kad suprasti lietuvių tautos tragediją, reikia išklausyti, ką kalba išmintingas Rusijos-Izraelio žurnalistas, antisemitas, Izraelis Šamiras?

Gruodžio 7 dieną portale portale www.unz.com pasirodė Izraelio Šamiro straipsnis „For the Love of Jews“ (Iš meilės žydams). Žemiau aš pateikiu šio straipsnio apžvalgą:Šamiras rašo: „Anglija ir Prancūzija, du antagonistai, du pagrindiniai Europos civilizacijos ramsčiai, tuo pat metu yra apimti judeofilijos paroksizmo. Artėjančių labai svarbių Britanijos parlamento rinkimų rezultatas priklauso nuo to, kurie iš konkuruojančių partijų - leiboristai ar toriai, nuolankiau išreikš savo meilę žydams. Tuo tarpu žydai negali nuspręsti, kurių jie mažiau nekenčia. Po metų trunkančio viduriniosios klasės „Geltonųjų liemenių“ sukilimo Prancūzija įsitraukia į naują darbininkų klasės sukilimą, kuriame gatvėse maištauja milijonai, bet jos parlamentas randa laiko
apmąstyti ir nuspręsti, kaip prancūzai turėtų mylėti žydus ir nekęsti tų, kurie jų nekenčia. Kokia šios šarados prasmė?“

Šamiro nuomone, parlamentarai nesiginčija dėl žydų virtuvės ir dėl žydų nosių ilgumo. Viskas paremta idėjomis. Jų idėja yra judofilija.

Šamiras rašo: „Judeofilija, meilė žydams - yra perspėjantis pavojingos ligos simptomas, elito ir darbo klasių susvetimėjimo požymis, šiuo metu Prancūzijoje ir Anglijoje klestinti liga. Judeofilija smogia susiskaldžiusioms visuomenėms ir gali sukelti jų griūtį daug greičiau nei jos Siamo dvynis antisemitizmas. Tai įvyko praeityje, geriausias pavyzdys - Lenkijos karalystė, kur šlėkta (didikai) mylėjo žydus ir niekino paprastus žmones, bydlo (galvijus), kol jų valstybė nežlugo.

Krikščioniškoje ar postkrikščioniškoje visuomenėje žydai yra simbolis, reiškiantis tam tikrą požiūrį ir elgesį, kuris iš esmės nėra krikščioniškas.

Žydai – tai mažuma, kuri niekina visuomenės daugumą ir jai priešinasi. Žydai rūpinasi savimi ir nepaiso daugumos bei jos poreikių; jie nejaučia bendrumo su dauguma. Žydai neturi bendrumo su dauguma ir nesikreipia į tą pačią dievybę. Žydai klesti, kai dauguma regresuoja. Jie pastebi tai ir išnaudoja savo naudai.

Neįsitrauksime į diskusiją, ar tikri žydai atitinka šią charakteristiką ir kokia apimtimi. Būtent taip juos suvokia tie, kurie juos myli ir kurie jų nekenčia. Buvo žydų, kurie veikė prieš paradigmą, ir jie nebuvo laikomi „gerais žydams“. Bruno Kreisky, Austrijos kancleris, Lazaras Kaganovičius, sovietų pareigūnas, Leonas Trockis ar Torquemada nebuvo „geri žydams“. Ir yra daug nežydų, kurie buvo laikomi „gerais žydams“, pavyzdžiui, Hillary Clinton ar Tony Blair. Paprastai jie buvo blogi visiems kitiems. Taigi, nors atidėsime savo sprendimą dėl „tikrų žydų“, nėra jokios abejonės, kad semitofilai filoemitai kenkia jūsų sveikatai. Dominuojanti ekonominė ir politinė neoliberalizmo paradigma tvirtina, kad žydų požiūris yra teisingas, ir kad mes visi turime juos mėgdžioti.“

Šamiro nuomone, tai neįmanoma. Žydų yra mažuma, todėl jie klesti, o Izraelyje jie klesti, nes jiems dirba tailandiečiai, kiniečiai, ukrainiečiai ir palestiniečiai, o rusai ir druzai juos saugo,

Anglijoje žydai yra skirtingos nuomonės dėl Boriso Džonsono. Žydai nenori, kad „Brexit“ pavyktų, tačiau Korbino atėjimas juos dar labiau gąsdina. Korbynas yra ne žydų, bet neoliberalizmo priešas. Izraelio politikai skaito, kad jis yra antižydiškas, netgi antisemitas. Korbynas prieš NATO, o „žydams toks požiūris nepatinka, nes NATO yra gynėjas ir šalininkas žydų valstybės“.

Ateinančiuose rinkimuose britų laukia sunkus pasirinkimas. Džonsonas nėra labai blogas, todėl jo pozicija prieš ES turėtų būti sveikinama, o Korbinas būtų geresnis tiems, kurie nemyli žydų.

Apie situaciją Prancūzijoje autorius rašo: „Prancūzijoje žydai yra labai arti valdžios, ir tai paprastai yra ženklas, kad vidurinės ir darbininkų klasės reikalai klostosi ne taip gerai.“ Iš tikrųjų, jų reikalai tik blogėja. Milijonas prancūzų darbuotojų demonstravo prieš Makrono vyriausybę, Prancūzijos parlamentarai aptarė antisemitizmą. Nenuostabu, kad jie priėmė žydų organizacijos pateiktą apibrėžimą. Prieštaravimas prieš šį apibrėžimą Korbinui sukėlė daug problemų; Makronas gavo pamoką.“

Šamiras sarkastiškai pažymi, kad toks apibrėžimas ir jo taikymo sritis per siaura. Jis antisemitu apibūdintų kiekvieną, „kuris lanko bažnyčią ar mečetę, kuris neprisideda prie žydų gyvenviečių, kuris netiki, kad Dievo išrinktoji žydų tauta yra aukščiau visų mirtingųjų įstatymų. Gal tada stabmeldžiai išgydys baimę būti paženklinti „antisemitais“. Ši baimė užmuša jų sielas labiau nei kaltinimas. Nors geriausieji iš žmonių, Šekspyras, Šv. Jonas, Dostojevskis ir Čestertonas yra laikomi antisemitais, ir tai nesumažino jų populiarumo ir šlovės. Jūs negalite išvengti šios etiketės; jei jie nori, jie pritvirtins ją prie jūsų pavardės.“

Autoriu pažymi, kad Prancūzijos elitos užsiima savo šalies pramoninių, politinių ir kultūrinių vertybių išpardavimu ir pardavimu. Per pastaruosius kelerius metus Prancūzija prarado Alstom, Pechiney, Technip, Alcatel. Elitos išdavė savo šalį.

Ne visi šie Prancūzijos griovėjai yra žydai, tačiau jiems pavyksta vadovauti postkriščioniškam elitui per „holokausto fondus, žydų bendruomenių projektus, geranoriškas žydų draugijas, žydų bendruomeninius projektus ir žydų labdaros organizacijas, leidžiančias žydų bendruomenei neleisti nušviesti reikalus, kuriuose jie dalyvauja.“

Šamiras pateikia pavyzdį. Autoriaus neįvardijamas šaltinis JT informavo apie ryšį tarp Alstomo pardavimo ir Makrono karjeros, Rotšildų ir žydų bendruomenės, kurie lėmė Makrono pergalę antrame prezidento rinkimų ture, o taip pat „geltonųjų liemenių“ sukilimo nuslopinimą.

„Tik antisemitai drįsta manyti, kad Rotšildai turėjo ką nors bendro“, - pašiepia autorius. Toliau jis cituoja šaltinį JT, kurio vertinimu baltieji prancūzai gėdijasi savo praeities, tapatybės, bėga į hedonizmą, pasileidimą, libertinizmą, narkotikus, antidepresantus, pornografiją ir homoseksualizmą. Jų Stokholmo sindromą lemia atėjūnai neeuropiečiai, kurių skaičius viršija vietinių gyventojų skaičių. Baltieji prancūzai nenori kovoti už savo žemę ir paveldą, nežino savo praeities ir vis mažiau raštingi. Jie nebepajėgia mylėti Prancūzijos. Prancūzija vis labiau primena Šiaurės Afrikos užnugarį. Net jos „žydai, pagrindiniai šios demografinės permainos tarpininkai, tapo pagrindiniais jos pralaimėtojais ir prasidėjo žydų deimiliacijos iš Respublikos procesas.“

Žydų ryšiai su tvirtu Izraeliu, galinga JAV žydų bendruomene, skatina juos pardavinėti Prancūzijos pramoninius ir kultūrinius aktyvus. Prancūzija pereina į statusą neįvykusios valstybės, iš kurios žydai bėga.

Prancūzijos žydai padeda JAV apiplėšti Prancūziją. Amerikos tarptautinių santykių ekspertas, profesorius Michaelas Brenneris iš Pitsburgo U, pažymėjo: „Europos politinė klasė psichologiškai nesugeba atsikratyti savo dominuojančių / pavaldžių santykių su Amerika.“

Autorius pažymi: „Panašu, kad žydų meilė yra neatsiejama šios šventės dalis, kartu su LGBT nesąmonėmis ir kitu savotišku Amerikos importu. Žydų ir Amerikos meilė - ar jie iš viso atskiriami? Jei ir kai Prancūzija ir Anglija atgaus nepriklausomybę, jų žydai atgaus normalią vietą savo visuomenėje. Reikia pripažinti, kad tai nebus vieta viršuje, bet tai bus pagarbi lygiaverčių žmonių sveikoje visuomenėje vieta, o ne simbolio ir užsienio įtakos Europos griuvėsiams palengvintojo vieta, kokia yra dabar.“

Facebook - sovietinės cenzūros refliuksas


Prieš keturias dienas Facebook ėmė šalinti visus straipsnių įkėlimus iš mano šių metų rugsėjo 23 dieną pradėjusio veikti portalo http://manolietuva.com. FB neleidžia niekam įkelti iš čia publikacijų, ne tik man. Pasirodo užrašas:

You can't share this link

FB neleidžia ne tik įkelti publikacijas, bet net ir komentare duoti nuorodą į portalą www.manolietuva.com.

You can't share this link

Uždaryti
manolietuva.com Nepavyko bendrinti komentaro, nes ši nuoroda neatitinka mūsų bendruomenės standartų


Koks gi įžeidžiantis turinys yra mano portale ir kas Lietuvos Respublikoje įgaliotas spręsta, kuris turinys yra įžeidžiantis, o kuris neįžeidžiantis?


Globalistinis aštuonkojis Facebook, apraizgęs visą planetą ir šnipinėjantis jos gyventojus, padaręs verslu neteisėtą asmeninių duomenų rinkimą ir jų pardavinėjimą kitoms komercinėms struktūroms, pretenduoja į totalitarinio orveliško „Gyvulių ūkio“ savininko rolę. Šioje FB fermoje numatytas net piniginis vienetas „Libra“, kuris leis iš ūkio lovio maitintis tik tiems Cukerbergo fermos gyventojams, kurių kriuksėjimas nepažeidžia pono Cukerio standartų. Fantastika!

Man beveik keturis dešimtmečius teko gyventi Sovietinėje imperijoje. 1988 metais, dar prieš Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą, mes, MA Botanikos instituto sąjūdiečiai, kartu su Rumšiškių liaudies buities muziejaus kolektyvu surengėme ekologinę vakaronę. Tuomet politiką teko pridengti ekologija, kad neužblokuotų. Po kelių dienų su keliais muziejininkais nuvykome į „Gimtojo krašto“ laikraščio redakciją, pas vyriausią redaktorių Algimantą Čekuolį ir paprašėme paskelbti reportažą apie mūsų renginį. Čekuolis mandagiai nusiuntė mus pas savo pavaduotoją Rimvydą Valatką, o tas mus ryžtingai pasiuntė... Taip tuomet veikė KGB-bistinis spaudos turinio kontrolės aparatas. Laikai pasikeitė, Facebook net nereikia turėti savų valatkų ir čekuolių, tereikia užprogramuoti elektroninį cenzorių.


Kuo skiriasi globalistinis Facebook nuo sovietinio KGB kontroliuojamo „Gimtojo krašto“? Niekuo.

Laikai keičiasi, o totalitarizmo refliuksas lieka, nes globalizmo idėjos tos pačios, nes idėja užvaldyti žmonių sąmonę, o paskui ir visą pasaulį – ta pati. Visai nesvarbu ar ši idėja nudažyta raudonai, ar rudai, ar vaivorykštės spalvomis. Todėl ir raugėjame dabar užvakarykščio skonio Facebook refliuksais.

2019-12-08

Facebook pažeidinėja įstatymus, o portalas 15min.lt tapo juoduoju jo cenzoriumi


Facebook tapo galvos skausmu daugeliui ES valstybių. Šis „užsienio agentas“ (jeigu jį vertinti pagal JAV veikiančius įstatymus) seka suverenių valstybių piliečius, renka apie juos informaciją ir ją pardavinėja.

Lietuvos Respublikos konstitucijos 22 straipsnis sako:

„Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.“


Facebook nusispjauti, kad LR Konstitucija draudžia rinkti informaciją apie privatų asmenį. Jam nusispjauti ir ant kitų ES valstybių įstatymų. Skirtingai negu Lietuva, jos priešinasi Facebook savivalei.

Breitbart gruodžio 7 dieną pranešė, kad Vengrija Facebook nubaudė 4 milijonų dolerių bauda už klaidinančią reklamą, už teiginį, kad Facebook reklama yra „nemokama“.

Straipsnyje pažymima, kad socialinės media-platformos, tokios kaip Facebook ir Google, jau senai teigia, kad jų paslaugos vartotojams „nemokamos“. Iš tiesų vartotojai moka savo asmeniniais duomenimis, kas leidžia FB pardavinėti reklamą, kuri pritaikoma pagal vartotojų poreikius.

Rugpjūčio mėnesį Vengrija pradėjo tyrimą dėl politinių pažiūrų cenzūros socialiniuose tinkluose.

LR Konstitucijos 25 straipsnis sako: „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.“


Rugsėjo 23 dieną Lenkijos MIP nacionalinės tarybos pirmininkas M.Czabański pranešė, kad padavė ieškinį į teismą prieš FB, nes šis tapo „serijiniu laisvo žodžio žmogžudžiu“, blokuojančiu net jo, parlamento nario, pranešimus ir komentarus. Seimo nario žodžiais, yra daug signalų apie tai, kad Facebook elgiasi taip, kaip kažkada elgėsi totalitarinė valdžia. Facebook cenzūrą vykdo anonimiškai, po tokiais nutarimais niekas nepasirašo.

Czabański informavo Lenkijos MIP, kad „Facebook privalo laikytis Lenkijos įstatymų“. Jis pasakė: „(Facebook) atlieka dabar pagrindinio socialinių tinklų cenzoriaus vaidmenį, nesivadovauja kuo tai kitu, bet savo poreikiais, tai yra taip, kaip dirbo kažkada Lenkijos liaudies respublikos cenzūra.“

Czabański pareikalavo nutraukti cenzūrą ir atkreipė dėmesį, kad FB cenzūruoja Lenkijos deputatų pranešimus, todėl jie negali vykdyti suteikto mandato, gauto visuotinių rinkimų metu.

„Facebook bando įtakoti ne tik į diskusijos eigą, bet ir į eigą politinio gyvenimo Lenkijoje“, - pažymėjo Czabański.Facebook įsitaisė „juodąjį cenzorių“ 15 min.lt

Pastaruoju metu Facebook įsitaisė „juodąjį cenzorių“. Juo tarnauja 100% užsienio kapitalo įmonė 15min.lt. Tai visiškas skandalas, nes šis portalas gali naudotis FB įgaliojimais ir blokuoti savo konkurentus rinkoje. Įsivaizduokite situaciją, jei prekybos tinklas „Maxima” imtų kontroliuoti kitų prekybos įmonių darbą! Mano nuomone, tai pasikėsinimas į žodžio laisvę, konstituciją, žmogaus teises, valstybės suverenitetą.

Aš manau, kad Lietuvos visuomenė privalo kovoti už tai, kad užsienio kapitalas nesikėsintų į Lietuvos valstybės suverenitetą, negalėtų įtakoti valstybės politinį gyvenimą, politinę sistemą.

Kviečiu visus nukentėjusius nuo FB ir 15min.lt cenzūros burtis ir paduoti šiuos ūkio subjektus į teismą dėl antikonstitucinės jų veiklos ir nuolatinio žmogaus teisių pažeidinėjimo.2019-12-07

Neapolyje vyko per FB organizuota „juodų“ sardinų eisena: „duokite mums leidimus nuolatos gyventi Italijoje“Italijos dienraštis Il Giornale šeštadienį pranešė, kad kartu su Matteo Santori (santori-šventasis), nesenai sorošinių globalistų sukurto „Sardinų“ judėjimo lyderiu, Neapolyje žygiavo naujas sardinų porūšis - „juodos“ sardinos, kurios kovoja už nelegalių migrantų ir pabėgėlių teises.

Juodos sardinos šeštadienį pasirodė Neapolio centre, Garibaldžio aikštėje. Iš kur atsirado juodos sardinos, šitas migrantų ir pabėgėlių judėjimas?

FB buvo išplatintas kvietimas, kuriame sakoma: „Sardinos juodos, visos tos sardinos, kurios nedalyvavo mitinguose Italijos aikštėse pastarąsias savaites, nes skaitė save kitokiomis nuo kitų sardinų“. Toliau rašoma: „Sardinos juodos, tos sardinos, kurios perėjo dykumą, bėgo iš Libijos laukų, plaukė per biurokratijos ir rasizmo, ir institucionalinio rasizmo jūrą. Juodosios sardinos jau keli mėnesiai reikalauja pripažinimą tarptautinės apsaugos, jų leidimo gyventi prašymai vis dar užstrigę imigracijos ofise“.

FB ir jo akcininko Sorošo organizuojamo sardinų judėjimo taikinyje Italijos vidaus reikalų eks-ministras Matteo Salvini ir jo Saugumo įstatymas, varžantis prieglobsčio suteikimą kontrabandininkų į Italiją atvežtiems Afrikos nelegaliems imigrantams.

FB organizuoti demonstrantai šaukė „laisvė visiems“, o globalistų-Italijos griovėjų pranešime socialiniame tinkle sakoma: „Juodos sardinos atnaujins savo protesto balsus ir miesto centre, plaukimas prieš prievartos ir abejingumo policijos migracijos valdybos srovę tęsis. Jų tinklai negali sustabdyti, todėl, kad mūsų gyvybės per daug svarbios, kad būtų užblokuotos“.

Sardinų atsiradimas

Sardinų judėjimas buvo globalistinių jėgų sukurtas, kaip atsvara parijai Lyga. Pirmoji jų akcija buvo flešmobas. Lapkričio 14 surenta antidemonstracija prieš Salvinį rengiamą sporto rūmuose mitingą: „6000 sardinų prieš Salvinį“. Organizatoriai teigia, kad mitinge dalyvavo 12-15000 žmonių. Visi sutinka, kas sardinų judėjmas buvo sukurtas FB pagalba.

Gruodžio 14 dieną bus rengiama „pirmoji ichtiologinė revoliucija Romoje“ į kurią planuojama sukviesti 200000 dalyvių. Manoma tą pačią dieną organizuoti palaikymo demonstracijas Madride, Paryžiuje ir Briuselyje. Facebooke jau sukurti šių miestų puslapiai. Manoma, kad Šorošas ir FB šį judėjimą išplatins visoje Europoje. Tikslai aiškūs: griauti valstybes, tautas, šeimas, vežti imigrantus ir taip kolonizuoti ir naikinti Europą. Šį judėjimą Sorošininkai rengiasi išplatinti po visą Europą. Jiems negana vieno Europą griaunančio viruso Gretos Thunberg, todėl buvo sukurtos dar ir sardinos. Sardinos apozicionuojamos kaip antipopulistai ir antifašistai. Bus kam pakeisti banditais tapusią „Antifa“.


Sorošo ir FB ausys

Sorošas organizavo 2015 metų masinę migraciją, o padedant Europos komisijai aprūpino nelegalus debetinėmis banko kortelėmis. Jiems talkino Facebook ir Twitter.

Transnacionalinis kapitalas, plėšiantis Afrikos valstybių žemių turtus, surado būdą, kaip atsikratyti jų apiplėštų afrikiečių, perkelti jų sveikatos apsaugos ir kitas šių žmonių socialinės paramos išlaidas ant pečių eilinių Europos mokesčių mokėtojų. Tam buvo suorganizuotas nelegalų vežimo iš Afrikos kontrabandos tinklas, kuriame aktyviai dalyvauja Sorošo finansuojamos NVO, visas nusikalstamų organizacijų tinklas, uždirbantis iš to milijardus eurų. Visam tam nelegaliam žmonių transportui koordinacijos paslaugas teikia socialiniai tinklai Facebook ir Twitter, o šią nusikalstamą veiklą dengia Bnai Brith įtakojama Jungtinių Tautu Organizacija ir jos generalinis sekretorius socialistas Antonio Guterres. JTO Globalaus migracijos pakto pagalba Europos tautų priešai įteisino šį nusikaltimą.

Birželio 11 dieną Italijos vyriausybė uždėjo antsnukį prekiautojams žmonėmis ir patvirtino dekretą, draudžiantį neteisėtą laivų atvykimą į Italijos uostus. Už tai buvo numatomos baudos iki 50000 eurų, o už pakartotiną pažeidimą – gali būti konfiskuojamas laivas.

JTO pozicija dėl migracijos yra aiški – tai JTO Globalus migracijos paktas – įsiveržimo į Europą legitimacija.

Viena iš Europai mirtino Globalaus migracijos pakto autorių yra Kanados žydė Luiza Arbur (Louise Arbour,1947), turtingų viešbučių tinklo savininkų duktė. Vyriausia JTO žmogaus teisių komisarė 2004-2008 metais. Ji yra Kanados advokatė, prokurorė ir teisininkė. 2017 m. Kovo 9 d. JT Generalinis Sekretorius António Guterresas paskyrė Arbur savo specialiuoju tarptautinės migracijos atstovu. Ji vadovauja JTO veiksmams, susijusiems su migracijos aspektais ir vykdo derybas dėl JTO globalaus migracijos pakto pasirašymo. Pakto autorės tautybė, matomai, lėmė talmudistiškai painų šio pakto teksto stilių, su daugybe pasikartojimų ir tų pačių sąvokų interpretacijomis.

dr.Siegfried von Hohenhau rašo: „Globalų migracijos paktą sunku skaityti ir dar sunkiau suprasti dėl begalinės pasikartojimų painiavos. Būtent todėl jis slepia daug dalykų, kurie neturėtų būti paslėpti: Vokietija, jį pasirašydama, praras teisę į nepriklausomą migracijos politiką.“

Kalbėdama dėl GMP atsiradimo aplinkybių Arbur pasakė, kad iniciatyva išplaukė iš 2015 metų Europos migracijos krizės ir JTO „susidarė įspūdis, kad vyriausybės negali kontroliuoti savo sienų.“

Stebina veiksmų sinchronizacija. Angela Merkel atidarė Europos sienas ordoms nelegalų, o jos tautietė, dirbanti JTO, nedelsiant sureagavo ir ėmė ruošti migracijos paktą, kad pribaigti Europą!

Arbur sako: „Iniciatyva tam išplaukė iš Europos 2015 metų krizės. Europa tada kreipėsi į JTO (gal alkoholikas Junkeris?) dėl migracijos srautų, kurie buvo chaotiški, nesutvarkyti, pavojingi. Todėl, kad jie sudarė įspūdį, kad vyriausybės negali kontroliuoti savo sienų.“

JTO paktas legitimizuoja Angelos Merkel nusikaltimą, kurį ji padarė atidarydama Šengeno zonos sienas ir sukeldama migracijos chaosą. Šitas migrantų įsiveržimas buvo gerai organizuotas. Merkel šio nusikaltimo prieš Europą yra viena iš dalyvių, o kita šio nusikaltimo dalyvė yra JTO atstovė Arbur, kuri be to JTO sprendžia ir seksualinių mažumų problemas.ES su Sorošu už mūsų pinigus organizavo musulmonų invaziją į Europą!

Dabar aišku, iš kur nelegalūs migrantai gaudavo pinigus: Europos Sąjunga jiems siuntė apmokėtas debetines banko korteles! Migrantai pinigus sėmė iš debetinių MasterCard kortelių. Jiems nereikėjo dokumentų, asmens pažymėjimų. Vietoj vardo ant kortelių buvo atspausti ES ir UNHCR simboliai ir numeris.

Slovėnijos spaudoje buvo rašoma, kad dauguma nelegalų su naujais batais, naujais drabužiais, naujausiais smartfonais, turi šaltuosius ginklus, pas kai kuriuos atrandamos MasterCard kortelės. Vietos gyventojai jau senai praneša apie šių kortelių naudojimą. MasterCard 2016 metais pranešė, kad jie išleido apmokėtas debetines korteles, kad „suteikti pabėgėliams mobilumo, lankstumo ir orumo“.

MasterCard pranešime spaudai  buvo kalbama apie bendradarbiavimą su Džordžu Sorošu, siekiant „stimuliuoti ir pagreitinti ekonominį ir socialinį vystymąsi pažeidžiamų grupių pasaulyje, ypač pabėgėlių ir migrantų“. Pranešime pažymėta, kad Džordžas Sorošas skyrė 500 milijonų dolerių privačioms investicijoms, kurios padidins galimybes spręsti problemas, su kuriomis susiduria migrantai, įskaitant pabėgėlius, ir juos priimančios bendruomenės visame pasaulyje.

JAV prezidentas Donaldas Trampas pasakė, kad nelegalių migrantų karavanų organizatoriumi yra Džordžas Sorošas.

Dar 2015 metais Sorošas tokius migrantų karavanus organizavo į Europą, o kad musulmonai-grobikai vyktų į konkrečią šalį ir kuo greičiau, debetines korteles sponsoriai jiems pildydavo vis sekančioje pagal maršrutą šalyje. „Pabėgėliai“ buvo aprūpinti ir smartfonais su nurodytais kelionės maršrutais, kur saugu pereiti valstybės sienas, kur juos pasitiks Sorošo finansuojami NVO agentai.