2016-11-23

Italija: daugiau imigrantų=daugiau nusikaltimų


Italų dienraštis „Il Giornale“paskelbė šį trečiadienį ataskaitą apie imigracijos ir nusikalstamumo tiesioginę priklausomybę Italijoje, pranešė Breitbart. Pirmame šios ataskaitos puslapyje, pavadintame „daugiau imigrantų-daugiau nusikalstamumo“, laikraštis pateikia Confcommercio group tyrimo duomenis apie statistinį ryšį tarp nusikalstamumo ir imigracijos.

Ataskaitoje pažymima, kad imigrantų skaičiui didėjant 1 procentu, nusikalstamumo lygis šiame regione padidėja 0,4 procentais.

Be to, tyrimas parodė, kad tarp Italijos piliečių yra 4,3 procentai nuteistųjų 1000 gyventojų, tuo metu kai tarp legalių migrantų šis skaičius beveik du kartus didesnis, ir 1000 gyventojų tenka 8,5 nusikaltėliai. Dar baisesni rezultatai su nusikalstamumu tarp nelegalų: tarp jų nusikalstamumas siekia beveik 50 procentų (148 nusikaltėliai iš 247 žmonių).

Vienu iš įspūdingiausių šio tyrimų rezultatu buvo tai, kad pirmą kartą buvo pateikti konkretūs skaičiai nuostolių, kurios atneša „pabėgėliai“, pagrindinai iš Afrikos, Šiaurės Italijai, labiausiai išvystytam Italijos regionui, kuriame pragyvenimo lygis yra toks pats kaip Šveicarijoje ir Austrijoje ir kur šitų imigrantų, siekiančių prieglobsčio, koncentracija daug didesnė, negu santykinai vargingoje Pietų Italijoje.

Italijos nuostoliai dėl imigrantų pagal tyrimo duomenimis, kuriuos sudaro nuostoliai dėl pajamų praradimo, nuostoliai dėl traumų, draudimas ir išlaidos saugumo sistemoms, nusikalstamumo prevencijai, 2016 metais sudarė 26,5 milijardus eurų (palyginimui: visas Lietuvos 2016 metų biudžetas yra apie 6 milijardai eurų, be ES išmokų). Dar 8,1 milijardus nuostolių atnešė nelegali prekyba, 5,6 milijardus nesumokėta už maistą restoranuose, 3,5 milijardai nuostolių dėl falsifikatų ir 3,6 milijardai – vagystės, pažymima tyrime.

Nacionalinis statistikos institutas (ISTAT) ir Vidaus reikalų ministerija užregistravo padidėjimą sunkių nusikaltimų, tokių kaip reketas, lupikavimas ir grasinimai, kurie padidėjo nuo 22 nusikaltimų /1000 nusikaltimų 2010 metais, iki 24,1 nusikaltimų/ 1000 nusikaltimų 2015 metais.

Pagal tyrimo duomenis, vienas verslininkas iš dešimties dirbančių prekybos ir paslaugų srityje 2016 metais gavo grasinimus arba bauginimus reketo tikslu, ir 61 procentai galiausiai mokėjo, nenorėdami turėti neigiamų pasekmių.

Tyrimas, kuris apėmė 900 maisto pramonės sektoriaus (14%) ir valstybinių paslaugų (12%) įmonių šalies šiaurės rytuose ir šalies pietuose parodė, kad daugiau negu vienas iš keturių savininkų nurodė jų verslo saugumo pablogėjimą, lyginant su praėjusiais metais.

Ataskaitoje nurodoma, kad pinigų padirbinėjimas, nelegali prekyba ir plėšimai atima iš italų 180 tūkstančių darbo vietų. Vyriausybė raginama kovoti su visomis įstatymų pažeidimų formomis.

Šiais metais į Italiją persikėlė 168500 nelegalių imigrantų. Vietoj to, kad juos visus vyti lauk, Italija, padedant ES ir NATO, gaudo sienos ir įstatymų pažeidėjus jūroje ir veža į Italiją.

Italijos premjeras Mateo Renci pasakė, kad Italija šį migrantų srautą atlaikys ne ilgiau, kaip dar pusę metų, ir šalį ištiks kolapsas.

Renci pasakė: „Arba mes blokuojame migraciją 2017 metais, arba mes nepergyvensime dar vienų metų“.

Manoma, kad Mario Renci po referendumo gruodžio 4 dieną dėl konstitucinės reformos bus nušluotas nuo valdžios Olimpo. Tai bus dar vienos kairiųjų ir liberalų vyriausybės žlugimas, kuri daug prisidėjo prie Italijos ir ES naikinimo, ir planingai vykdė šio žmogiškojo „mėšlo“ vežimą į Europą.

Renci nori valgyti šį „mėšlą“ iš Afrikos ir jo pagalba naikinti Italiją? Taigi, buon appetito!
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą