2024-03-02

"Taikos generolas" V.Tutkus nusveria "karo šauklį" prezidentą G.Nausėdą

 


Lietuvos geopolitinė padėtis yra sudėtinga. Lietuva ir lietuvių tauta, dabartinės valdžios pastangomis, atsidūrė ant karo ir sunaikinimo slenksčio. Nuolatos trukdomas tranzitas į Kaliningradą, grasinama jį blokuoti, siunčiama kariuomenė į Ukrainą. Lietuvos padėtis pati pavojingiausia. Apie tai kalba JAV ekspertai (apie 59 min.):

https://www.youtube.com/watch?v=NBrgAQouwvQ

Šis video rusų kalba:https://www.youtube.com/watch?v=C-ekHOyVTcU


Scott Ritter:

NATO nepakanka resursų, kad užgrobti Kaliningradą. Priminkime, kad Kaliningradas yra ne kažkoks išskaidytas darinys. Ne toks Rusijos priedėlis, apie kurį Rusija pasirangusi užmiršti. Tai motina Rusija ir jeigu jūs puolate Kaliningradą taip pat sėkmingai galite pulti Sankt-Peterburgą, tai vienas ir tas pats. Rusija elgsis taip pat ir tai bus branduolinis karas. Tu mirsi. Tarkim, Baltijos šalys nutarė veikti vienos. Rusija gali sunaikinti jas mažiau kaip per savaitę. Jeigu kariaus su Lietuva, tai bus speciali karinė operacija. Tai bus panašu į tai, kad Lietuva ištrinama nuo žemės paviršiaus. Tai bus tikras karas ir Vilnius nebus Kijevu. Lietuvos premjeras kiekvieną dieną nesakys kalbų. Jie bus skolose, pogrindyje, išvyti. Lietuva nustos funkcionuoti. Viskas nustos funkcionuoti. Rusija įsiverš ir sunaikins. Tai nebus gražu. Tu žinai, kad tarp rusų ir lietuvių nėra broliškos meilės. Rusai nežiūri taip kaip į ukrainiečius, savo paklydusius giminaičius, su kuriais nenori kariauti. Tai lietuviai, mes davėme jums šansą, bet jūs viską sugadinote stodami į NATO. Tiesiog nuostabu, kokie kvaili gali būti žmonės. Aplinkybės iš jų reikalauja daryti priešingai, nei jie tai daro. Dabar Baltijos šalims ir Lenkijai reikia pakalbėti apie stabilumą. Jei jie rūpinasi dėl Ukrainos, jiems reikia kalbėti apie saugumą Europoje, mažinti grėsmes...

O ką vakar LRT laidoje "Dienos tema" pasakė LR Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis? 

(11 min.) ...Kokie kariai tai galėtų būti, kokiomis apimtimis, kokias užduotis jie galėtų vykdyti? Tai atskiras klausimas. Pirmiausiai kalbėtume apie pratybines-ruošiamąsias grupes. Ukrainiečių karius ruošia Lietuvoje, tą, gal būt, galėtų daryti Ukrainoje, galėtų būti pasienio saugojimo grupės ir kiti panašūs elementai. Esu išsakęs paramą idėjai, nes šiandien mums reikia drąsių netradicinių sprendimų, jeigu mes nenorime matyti tik blogėjančios situacijos Ukrainoje.  

 

Vakar gen. Tutkus savo FB paskyroje parašė: 

Sveiki, tautiečiai,
Kelios mintys pamąstymui, žinoma, jei dar teks mąstyti.
Praktiškai viską pasakiau gerb. Giedrės Gorienės laidoje, bet dar kilo minčių. Kaip taip atsitiko, kad prileidome į valdžią tuos, kas negalvoja nei apie Tėvynės ateitį, nei apie mus? Juk prisiekė!
Kaip paaiškėjo, prieš pat Kalėdas prastūmė Seime sprendimą dėl mūsų karių siuntimo į karo veiksmų zoną - susilaikė tik du. Vadinasi, visiems tiko. Prezidentui irgi tiko. Kas tai - neišmanymas ar abejingumas? Klausimas tikrai įdomus. Siūlau rimtai pagalvoti prieš
apsisprendžiant eiti balsuoti, ar patikėti savo balsą tiems, kas taip balsuoja, ir už ką balsuoti.
Tai kas gi įvyko? Teisė siųsti karius į karo veiksmų zoną patikėta krašto apsaugos ministrui ir klausti nieko jis jau neprivalo.
Kelios valstybės Paryžiuje pasitarė ir nutarė, kad gal nieko būtų truputį pakariauti. Taip sakant, pasilpninti Rusiją. Na, Lietuva - kaip mat tarp pirmųjų. Tiesa, ne visos taip „myli“ savo karius ir Tėvynę. Todėl JAV, Vokietija ir dauguma Europos Valstybių to daryti
neplanuoja, o Lietuvoje jau net Seimo sprendimas yra.
Čia verta priminti, kad NATO viršūnių susitikimo metu Vilniuje buvo nutarta karių į Ukrainą nesiųsti. Generalinis sekretorius dar kartą perspėjo, kad Aljansas karių į Ukrainą nesiųs. Vadinasi, mūsų išmintingieji valdantieji sąmoningai atsisakė 5 straipsnio garantijų.
Vadinasi, prisiima atsakomybę už pasekmes. Tik ar mums, Lietuvos piliečiams, bus lengviau nuo to prisiėmimo, tuo labiau, kad atsakinės, mano manymu, ne iš Lietuvos. O sukūrę vyriausybę emigracijoje. Patogu gi kovoti iš toli. Emigracijoje.
Iš kitos pusės, gal tikimasi, kad Rusija „praris“, taip sakant, neatsakys. Nemanau. Tuo labiau Rusijos Prezidentas Vladimiras Putinas savo metinėje kalboje aiškiai pasakė, kad atsakas tikrai bus. Nežinau, kaip jūs, o aš kažkodėl tikiu, kad taip ir bus. Galime
pamodeliuoti kokie atsakai įmanomi. Čia tik mano samprotavimai, taip kad galima ginčytis.
Variantas pirmas (švelniausias). Smūgiuos į Ukrainoje dislokuotus kontingentus. Matyt, ne visus. Klausimas - ar valstybės dalyvės atsakys smūgiu į Rusiją? Nemanau. Greičiausiai bus apsiribota pasipiktinimu ir sankcijomis (matome, kad jos labai „veiksmingos“).
Variantas antras (sunkesnis). Smūgiuos į kokios nors ar kelių į karo zoną pasiuntusių valstybių teritorijoje esančius „karinius objektus“. Čia verta susimąstyti, į kurią Valstybę. Į Prancūziją? Britaniją? Vargu. Jos turi branduolinį ginklą ir galima išprovokuoti branduolinį
karą, o to niekas, įskaitant Rusiją, nenori. Lenkiją - irgi vargu, nes turi stiprią kariuomenę ir pasekmės gali būti skaudžios abiem pusėms. Va, Lietuva, arba visos Baltijos valstybės
labai tinka, nes juk pačios atsisakė NATO 5 straipsnio garantijų. Savanoriškai! Vadinasi, ir atsakas bus toks pats, kaip ir pirmuoju atveju. Pabars.
Variantas trečias (tragiškasis). Pasinaudodami susidariusia situacija, nutars "deblokuoti" Kaliningrado sritį arba Sankt Peterburgo jūros akvatoriją. T.y., padaryti taip, kad NATO ežeras jau nebūtų tik NATO. Dar geriau – smogti į visas tris kartu. Paklauskite savęs, ar tokiu atveju, įskaitant tai, kad įsivėlėme į karą prieš NATO valią, patys, savanoriškai atsisakę 5 straipsnio garantijų, Aljansas gins mus ar ne? Manau, atsakymą jau turite.
Tai - tik pamąstymai. Gal taip atsitiks, kad pamačius, jog didžiosios valstybės ir dauguma Europos valstybių nepritaria tokiam žingsniui, jo bus atsisakyta? O gal tai ir yra mūsų „šaikos“ planas? Variantas III? Tada viskas gerai. Bet kokiu atveju, jei ir praneš, verta pagalvoti, ar galime tokiais pasitikėti?
Tai man iš toli primena Karibų krizės variantą. Tik bėda, kad nematyti pas mus nei Kenedžio, nei Chruščiovo. Kas tarsis?
Tokie valdžios veiksmai yra tikra, o ne išgalvota grėsmė nacionaliniam saugumai. Palikti to taip paprastai negalima. Todėl kreipiuosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimą, kad būtų atšauktas Seimo sprendimas dėl karių siuntimo į Ukrainą.

Kreipiuosi į Jus, brangūs tautiečiai, rašykite vienmandatėse apygardose jūsų išrinktiems Seimo nariams, kad jie nedelsiant atšauktų jau priimtą sprendimą dėl mūsų vaikų siuntimo
karo zoną. Tikiu, seimūnai įsiklausys - juk rinkimai ant nosies.
Neleiskime žaisti ruletės su mūsų karių gyvybėmis! Neleiskime paversti mūsų Tėvynės karo mūšio lauku!
 


P.S. Mano nuomone, negalima rinkti prezidentu pilietį, kuris bučiuoja svetimos valstybės vėliavą, kuris nemoka valstybės himno žodžių, kuris ordinu apdovanoja lietuvių tautos nekenčiantį asmenį, kuris siekia Lietuvos valstybę įvelti į pražūtingą karą. Tai besvoris žmogus, nevertas būti valstybės prezidentu.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą