2019-03-31

Merkel svečias iš Gvinėjos subadė peiliu sutuoktinių indų šeimą. Kodėl afrikiečiai nesiintegruoja Europoje?Frau Merkel svečiai iš Afrikos Švabijos miestą Donauwörth pavertė pragaru. Šis miestas yra vienas iš nevykusios prieglobsčio politikos taškų Vokietijoje, rašoma Pi-news. Penktadienį 33 metų „pabėgėlis“ iš Gvinėjos užpuolė savo kaimynų indų šeimą ir subadė sutuoktinius virtuviniu peiliu.


Kaip praneša Bild, 49 metų vyras nuo patirtų sužeidimų mirė, o 43 metų jo žmona išgyveno, ji reanimacijoje, „stabilioje būsenoje“.

Nusikaltimo motyvai nėra aiškūs. Neatmetamas religinės neapykantos fonas, nes Gvinėjoje išpažįstamas radikalus islamas, o peiliu subadyti kaimynai buvo indusai.

Pi-news rašoma, kad „Donauwörth buvo ramus Švabijos miestas su 20 000 gyventojų, kol ten nebuvo atvežta 500 pabėgėlių, pagrinde juodaodžių afrikiečių, kurie čia atrado savo „naujuosius namus““. Dabar šio miesto gatvėse vyksta Vakarų-Afrikos vakaronės, prekiaujama narkotikais. Labiausiai kenčia miestelio moterys, kurios apiplėšinėjamos, prie kurių atėjūnai priekabiauja. Donauwörth dabar klasifikuojamas kaip probleminė zona.

„Juodi raudonai-žalios kanclerės svečiai tapo maru miesto autobuso vairuotojams. Nepriimtinas tamsiaodžių praeivių ir keleivių elgesys vyksta dieną ir svarbiausia naktį. Ženkliai sumažėjo miesto autobusų pervežimų: piliečiai retai skambina policijai tokių incidentų metu – jie tylėdami aplenkia tokias vietas,“– rašoma Pi-news.

2018 vasario mėnesį 150 nelegaliai importuotų „prieglobsčio prašytojų“ iš Afrikos nutarė išvykti iš šaltos Vokietijos ir sugrįžti į Italiją, kuri buvo viena iš trijų jų tranzito valstybių, per kurias jie be dokumentų atvyko į Vokietiją. 150 afrikiečių atvyko tuomet į stotį. Čia jie elgėsi agresyviai, bet gausioms policijos pareigoms pavyko juo sulaikyti Vokietijoje, kuri negali išsiversti be šio juodojo „aukso“.

Pranešama, kad žmogžudys iš Gvinėjos gyveno „decentralizuotame būste“. Taip valdžia bandė „integruoti“ nesiintegruojančius afrikiečius išskirstydama juos gyventi greta vokiečių. Tačiau ir tai netapo garantija, kad šie elgsis civilizuotai.

Kodėl juodaodžiai afrikiečiai nesiintegruoja Europoje?

Tarp juodaodžių afrikiečių ir europiečių yra didžiuliai rasiniai skirtumai. Juodaodžių smegenų svoris vidutiniškai siekia 1 kg, o europiečių 1,35 kg. Minimalus žmogaus smegenų svoris yra 0,8- 0,960 kg. Žmonės su mažesnėmis smegenimis turi gilius protinius sutrikimus, nepajėgia normaliai sugyventi bet kokioje žmonių bendruomenėje.

Europiečių populiacijos yra 0,5 procento žmonių, kurie gyvenimo bėgyje sirgo šizofrenija. Imigrantai šizofrenija suserga 2,9 kartus dažniau už europiečius, o juodaodžiai 4,8 karto, juodaodžiai iš Vakarų Afrikos (Gvinėja yra viena iš šių šalių) – 24,5 karto (!). Šizofrenija yra paveldima. Dar prisideda ir islamo faktorius.

Šizofreniją gydoma neuroleptikais, o papildomai naudojant psichoterapiją, galima pasiekti, kad ligonis gyventų pakankamai normalų gyvenimą. Dažniausiai tai ilgalaikis gydymas, kainuojantis apie 100000 eurų per metus.

Per 50 metų Afrikos gyventojų skaičius išaugo nuo 0,3 iki 1,2 milijardo. Iki 2050 metų Afrikoje gyvens 2,5 milijardai protiškai atsilikusių žmonių, lyginant juos su visa žmonija aplamai. Niekas nežino, kaip spręsti šią problemą. Baisiausia tai, kad šie neišaugantys iš 9-12 metų baltaodžio vaiko intelekto žmonės, imigruoja į Europą ir naikina Europos civilizaciją.

Nuorodos:

2019-03-30

Kalifornijos svajonė tapo perpildytu košmaru


Gruodžio 4 dieną Lietuvos seimas balsų dauguma (73 „už“) pritarė Globaliam migracijos paktui, tam, kad kiekvienas planetos gyventojas galėtų atvykti į mūsų šalį, o mes jam, neįnešusiam nei cento į mūsų socialinę sistemą, turėtume atverti ją, gink Die šio nekviesto svečio nediskriminuoti ir tenkinti bet kokius jo poreikius.

Šiuo socialiniu neoliberalizmo eksperimentu jau kelis dešimtmečius užsiima JAV Kalifornijos valstiją valdantys demokratai. Apie tokio eksperimento rezultatus portale „Liberty Nation“ rašo Joe Schaeffer straipsnyje „California Dream Has Become An Overcrowded Nightmare“

Autorius žodžiais, kad Kalifornijos valstijoje, „buvusiame rojuje“, „gyvenimo kokybė ir toliau mažėja.“ Tai lemia spartus gyventojų skaičiaus augimas dėl nekontroliuojamos imigracijos ir iš to išplaukianti benamystė, resursų stygius, socialinės gerovės kritimas. Valstiją 30 metų valdantys demokratai nereaguoja į šią situaciją.

Būstas Kalifornijoje tapo „neįtikėtinai brangus“. Kalifornijos gyvenimo stilius su nuosavu namu, baseinu kieme, tampa vis labiau nepasiekiamas viduriniojo sluoksnio šeimoms miesto rajonuose, kur daugiausiai darbo vietų.

1950 metais Kalifornijoje buvo 12 milijonų gyventojų, 1970 – 22 milijonai, šiuo metu – 40 milijonų, 2050 metais numatoma 50 milijonų.

Valstiją valdantys demokratai mato tokią Kalifornijos perspektyvą: „tankiai apgyvendinta, daugiaaukščiai gyvenamieji rajonai greta transporto centrų“.

Nekontroliuojamas gyventojų skaičiaus augimas valstijai sukelia ne tik tradicines perpildytiems miestams žmonių sveikatos blogėjimo problemas perpildytuose miestuose, čia tikra stichine nelaime tapo miškų gaisrai. Valstijoje dėl imigracijos krenta valstybinio švietimo lygis. Nurodoma, kad 750000 besimokančių čia yra nelegalūs užsieniečiai.Kalifornijos gyventojai jaučiasi nelaimingi

Edelman Intelligence atlikta gyventojų apklausa parodė, kad 53% valstijos gyventojų nori iš jos išvykti dėl aukštos pragyvenimo kainos. Iš tankiai apgyvendintų rajonų nori išvykti 76% apklaustųjų. 62% apklaustųjų sakė, kad benamystė yra rimta problema, 62% jaučia, kad geriausios Kalifornijos dienos pasibaigė.

Straipsnio autorius reziumuoja, kad neviešas mitas apie nekontroliuojamą migraciją iš trečiojo pasaulio šalių yra tai, kad ji suteikia galimybę iš skurdžių šalių pretenduoti į savo dalį amerikietiškoje svajonėje. Kalifornijoje ši svajonė miršta ir nėra žmogiškos patirties dalimi.

„Jau senai tapo aišku, kad Los Anželo pavertimas į Meksiką kenkia amerikiečių senbuvių gerovei mūsų Vakarų pakrantėje. Tampa vis labiau akivaizdu, kad valstybė nedaro nieko naudingo užsieniečiams, suplaukiantiems ir dūstantiems perpildytuose Kalifornijos rajonuose“, - rašo Joe Schaeffer.

Nuorodos:2019-03-29

Italijoje savigyna dabar įstatymas. Salvini: „Nuostabi diena italams“Italijos senatas vakar išplėtė italų teisę į savigyną. Partija Lyga: „Pagaliau atsiranda veiksmingas įstatymas“

Kovo 28 dieną Italijos senatas 201 balsais „už“ ir 38 – „prieš“, 6 – „susilaikius“, patvirtino savigynos įstatymo pakeitimą. Senatas, iš esmės, patvirtino reformas, kurios pakeitė BK 52 straipsnio antrą punktą, kad „ginklai ar kitos tinkamos priemonės“ leidžiamos „gynybai“, ginti „savo ar svetimą saugumą“ arba „ aktyvus, turtą savo ir kitų žmonių.“

Il Giornale pažymi, kad dabar teismai nedarys iš aukų budelius, kaip tai daug kartų vyko anksčiau.

„Puiki diena italams, kurią buvo įtvirtinta išimtinė teisė į savigyną“, džiaugėsi vicepremjeras Matteo Salvini, kad jam pavyko įgyvendinti vieną iš pagrindinių savo rinkiminės kompanijos pažadų.Naujos savigynos įstatymo pataisos palieka mažiau apribojimų laikantis būtinosios ginties proporcingumo traktavime, pažymima dienraštyje. Ir, nepaisant būtinybės įrodyti, kad gynyba buvo teisėta, teisėjas savo nuožiūra galės įrodymus gerokai susiaurinti.

Salvini žodžiais, „ginklai nebus dalinami neteisėtai“, bet tai bus miestiečiams naudinga, nes nusikaltėliai žinos, kad plėšikauti Italijoje bus sudėtingiau: šis verslas taps dar pavojingesnis.“

Naujasis įstatymas „visada“ pripažįsta proporcingumą tarp užpuolimo ir savigynos. Dabar, kad gintis, pakanka matyti nusikaltėlio rankose ginklą, nereikia, kad jis būtų nukreiptas į auką ir juo grasinama. Naujame įstatymo tekste pašalinta bausmė tiems, kas gynėsi afekto būsenoje, kilusioje dėl pavojingos situacijos.

Salvini spaudos konferencijoje pažymėjo, kad „jau mažiausiai 15 metų vyko ši kova“, kuri yra ne už valdančiąją koaliciją, bet „už italus“. Jis parodė marškinėlius su užrašu „savigyna visada teisėta“.

Šią pergalę, rašoma Il Giornale, atnešė ne tik „Lygos“ balsai, bet ir centro partija „Italijos broliai,“ kurių balsais buvo palaikytas projektas.

Salvini atkreipė dėmesį į tai, kad po dešimties mėnesių buvimo valdžioje koalicinė vyriausybė italams atnešė realius savo darbo rezultatus: praktiškai sustabdė nelegalią imigraciją, suteikė galimybę gintis nuo plėšikų ir užpuolikų.Situacija Lietuvoje

Nesenai prof. Vytautas Radžvilas pareiškė, kad „piliečių teisė gintis patiems ir ginti savo šalį agresijos atveju yra pamatinė ir negali būti nepagrįstai varžoma, prisidengiant kova su terorizmu.

Lietuvoje galiojantis Ginklų kontrolės įstatymas yra subalansuotas, o užpernai Europos Parlamento priimta direktyva 2017/853 dėl ginklų įsigijimo ribojimo, jų nešiojimo ir laikymo sąlygų yra manipuliatyvus ir piliečių laisves varžantis ES sprendimas, kurio perteklines nuostatas būtina atšaukti artėjančios Europos Parlamento kadencijos metu.

Europos Parlamentas Komisijos siūlymu priėmė direktyvą dėl teisės įsigyti ir laikyti savigynai skirtus ginklus ribojimo. Lietuvos vyriausybė žiniasklaidai tylint suskubo įgyvendinti jos nuostatas.“

Prof. Radžvilas sako: „Šiuo metu Seime svarstomos pataisos, kurios – jei būtų priimtos – smarkiai ir nepagrįstai apribotų sąžiningų, įstatymus gerbiančių ir lojalių valstybei piliečių teisę į ginkluotą savigyną arba šalies gynybą karo atveju. Direktyva remiasi aiškiai melaginga argumentacija, esą legalių ginklų draudimas sumažintų teroristinių išpuolių skaičių Europoje. Ignoruojamas akivaizdus faktas, kad visi ar beveik visi teroro išpuoliai Europoje įvykdyti be legaliai laikomų ginklų panaudojimo, o ginklas dorų piliečių rankose veikia preventyviai ir padeda išvengti nusikaltimų. Nesigilinama į faktus, pavyzdžiui, JAV statistiką, aiškiai rodančią, kad nusikaltimų šaunamaisiais ginklais daugiausiai daroma būtent tose valstijose, kur griežtesnis jų reguliavimas.“ (…) „Europos Sąjungos siekis atimti iš piliečių savigynos teisę yra nuo seno žinomas valdžios polinkio despotiškai varžyti piliečių teises požymis. Bandymas nuginkluojant visuomenę kovoti su terorizmu rodo ES desperaciją. Savo piliečiai pasitikinti valstybė ar sąjunga siekia didinti piliečių savarankiškos gynybos pajėgumus, jais nepasitikinti valstybė bando savo valdinius nusiginkluoti.“

Prof. V.Radžvilas pažymi: „Ginklai nėra joks gėris, tačiau yra neišvengiama būtinybė. Jokia pasaulio valstybė neužtikrino ir iš principo negali užtikrinti absoliutaus piliečių saugumo ir teisingumo, todėl piliečiams privalo likti galimybė ginti save, savo šeimą ir savo šalį patiems. Jokiu būdu nesiūlau liberalizuoti dabar Lietuvoje galiojančio Ginklų kontrolės įstatymo. Jis yra subalansuotas, logiškas ir neblogai veikiantis. Tačiau būtent todėl neturime jo keisti pagal ideologiniu fanatizmu grįstas ES piliečių teisių apribojimo direktyvas. Priešingai, turime siekti, kad pati direktyva viena ar kita teisine forma būtų atmesta, o užmojų nuginkluoti sąžiningus ir lojalius ES šalių piliečius – atsisakyta“.

Italijos pavyzdys rodo, kad savigynos institutą reikia ne siaurinti, bet plėsti. Nekontroliuojama imigracija iš Afrikos ir Azijos europiečius pavertė ypač pažeidžiamais prieš plūstančių nusikaltėlių smurtą.

Nuorodos:
2019-03-28

Balandžio pradžioje rengiama nauja „pabėgėlių“ invazija Balkanų maršrutu


Vengrų dienraštyje „Magyarhirlap“ rašoma, kad balandžio 5 dieną iš Turkijos ir Graikijos rengiamas nelegalių imigrantų karavanas, kurio dalyviai ketina vykti į Vokietiją ir Šiaurės Europą. Tai grėsmė ir Lietuvai, nes mūsų valdžioje susitelkę neoliberalai-globalistai klauso visų Briuselio nurodymų, veža nelegalius imigrantus į Lietuvą, diskriminuoja savo piliečius „pabėgėlių“ atžvilgiu.

Įdomu tai, kad Facebook, kuris kišasi net į rinkimų procesą Lietuvoje, trečiadienio vakarą masiškai užblokavo visas nuorodos, nukreipiančios pasirašyti už prof. Vytauto Radžvilo visuomeninio komiteto teisę dalyvauti rinkimuose į Europos parlamentą, o šią neteisėtą cenzūrą teisina tuo, kad rinkimai į EP parlamentą „prieštarauja bendruomenės standartams“, tuo pat metu dalyvauja rengiant nelegalų invaziją į Europą, skatina pažeisti Europos sienas, šalių įstatymus, kas prieštarauja ne tik „bendruomenės standartams“, bet ir ES valstybių įstatymams, yra kriminalinis nusikaltimas.


Vengrijos migracijos analitikai, išanalizavę internete pasirodžiusius pranešimus arabų kalba, priėjo išvados, kad balandžio pradžioje numatoma nelegalių imigrantų invazija į Europą. Jų karavanas, pavadintas „vilties spindulys“. Tai rimtas iššūkis Graikijos ir Europos sąjungos valdžiai, nes Šengeno erdvę ketina pažeisti tūkstančiai imigrantų.

Informacija internete skelbia, kad karavanas turi pajudėti balandžio 5 dieną vakarų Balkanų maršrutu. Turkijoje esantys išeiviai iš Sirijos (pabėgėliais juos sunku pavadinti, nes karas Sirijoje pasibaigė) ketina iš Turkijos ir iš Graikijos vykti į Vokietiją. Šioje migracijos iniciatyvoje gali dalyvauti iki 40000 migrantų, pagrindinai sirų. Manoma, kad karavano finansavimu užsiims tarptautinės humanitarinės organizacijos. 2015 metais tai buvo JAV finansinės oligarchijos pinigai, kuriais manipuliavo Šorošas, prie invazijos finansavimo prisidėjo ir Briuselis, kuris dalino nelegalams apmokėtas debetines bankų korteles.

Paraleliai organizuojamas karavanas Graikijoje. Jis turi savo puslapį Facebook. Keista, ši veikla nepažeidžia Facebook standartų!? Facebook prisidėjo ir prie 2015 metų migrantų migracijos krizės.

Invazijos karavaną Stambule organizuoja apie 50 sirų pilietinių organizacijų. Karavano dalyviai nori sau geresnio gyvenimo Europoje, negu jie turi Turkijoje ir Sirijoje. Turkų šaltiniai praneša, kad tūkstančiams žmonių bus leista kirsti Turkijos ir ES sieną.

Facebook puslapiu yra susidomėję ne tik sirai, bet ir afrikiečiai. Apie karavaną iš Graikijos mažai informuojama arabiškame Facebook puslapyje. „Vilties spindulys“, taip pavadintas karavanas, savo oficialiame puslapyje Facebook kovo 25 dieną pasirodė naujas įrašas paskelbtas arabų kalba. Karavanas mano vykti per Juodkalniją, Bosniją ir Hercogoviną, Chorvatiją, per kur nori patekti į Vakarų Europą.

Visa kelionė užtruktų 7-10 dienų, su savimi dalyviams rekomenduojama pasiimti palapines, medikamentus, maisto, drabužių ir pinigų. Skatinami pranešimų socialiniuose tinkluose, Sirijos piliečiai telkiasi prie Sirijos-Turkijos sienos.


Šio karavano iniciatyvą aprašo arabų spauda, tačiau išskyrus Vengrijos ir Italijos spaudą, Europos sąjungoje nėra pranešimų apie organizuojamą naują imigracijos bangą.

Tarptautinių organizacijų karavaną kontroliuos medikų grupės. Karavanui specialiai atrenkamos gydytojai ir medicinos seserys. Visi dalyviai turi rinktis penkios dienos iki išvykimo.
Kokie arabų išvarymo iš gimtinės tikslai?

Ekspertų nuomone, arabų išvarymas – teritorijų valymas Didžiojo Izraelio sukūrimui. Kartu naikinama ir krikščioniška Europa. Nereikia pamiršti, kad krikščionių valstybių sunaikinimas – tai tūkstantmetis Talmūdinio judaizmo siekis. Pagal pasikrikštijusį žydą Sikstą Sienietį, Talmudas įpareigoja kiekvieną judėją būti nuolatinėje kovos būsenoje su krikščionių pasauliu, linkėti pražūties jo karaliams ir valdovams (Sixt Siens Bibliotheca sancti ordin. 1. Paris. P.124). Sikstas pateikia vieną iš Talmudo įstatymų: „Mes įsakome, kad kiekvienas žydas prakeiktų tris kartus per dieną visą krikščionių pasaulį ir melstų Dievo pažeminti ir išnaikinti jį su visais karaliais ir kunigaikščiais.“

Prie šių planų energingai prisideda Facebook. Gerai žinomos jo manipuliacijos su visuomenės nuomone ir ardomoji veikla Arabų pavasario įvykiuose. Už dekoratyvios Cukerbergo figūros Facebooke slepiasi visas klanas, kurio ryškia atstove yra Sheryl Sandberg – moteris, praeityje vadovavusi JAV iždo personalo skyriui. Jaunystėje Sheryl Sandberg vadovavo žydų masonų ložės „Bnai Brith“ padaliniui „Bnai Brith Girls“ ir padarė karjerą šioje struktūroje.

Feisbukas globoja nusikaltėlius

Pernai DW pranešė, kad Feisbuką ir WhatsApp plačiai naudoja prekeiviai žmonėmis. Tarptautinės migracijos organizacijos teigia, kad stambiausias pasaulyje socialinis tinklas ir su juo surištas mesendžeris yra naudojami organizuojant žmonių kontrabandą iš Artimųjų Rytų ir Afrikos. Apie tai balandžio 2018 metų 5 dieną, perdavė agentūra AFP, su nuoroda į Tarptautinės migracijos organizacijos spaudos sekretorių Leonardą Doilą.

Doilo žodžiais, nusikaltėliai per Feisbuką ir platina informaciją apie jų siūlomas paslaugas potencialiems klientams, o taip pat apie organizuojamus migrantų pervežimo reisus. Nusikaltėliai dažnai išnaudoja migrantus, juos prievartauja ir paima įkaitais, kad šantažuodami galėtų išvilioti pinigus pas jų gimines.

Spaudos sekretorius dar pasakė, kad prieiga prie Feisbuko servizų nusikaltėliams yra žymiai supaprastinta, ir Amerikos kompaniją jis pakvietė atlikti paiešką puslapių, priklausančių prekiautojams žmonėmis, ir juos blokuoti. Socialinis tinklas privalo vertinti nelegalių žmonių pervežimo grupuotes taip, kaip yra vertinamos teroristinės organizacijos, panašios, kaip pavyzdžiui, „Islamo valstybė“, - pasakė Doilas.

Nuorodos:

Migrantai Viduržemio jūroje užgrobė laivą ir plaukia į Maltą


Nelegalūs migrantai užgrobė krovininį laivą, kuris juos išgelbėjo Viduržemio jūroje, praneša Il Giornale. „Tai pirmas piratavimo aktas atviroje jūroje“, - pasakė Italijos vicepremjeras Matteo Salvini.

Pranešama, kad krovininio laivo Elhiblu-1 ekipažas išgelbėjo 108 žmones, kurie mėgino per Viduržemio jūrą plaukti į Europą.

Kaip įvyko laivo užgrobimas, dėl kokių priežasčių laivo įgula pakeitė kursą, nėra žinoma.

Laivas šiuo metu plaukia Maltos ar Lampedūzos link. Maltos valdžia jau paskelbė, kad neleis laivui įplaukti į jos uostus. Italijos vicepremjeras ir vidaus reikalų ministras Matteo Salvini pareiškė, kad „tai nėra nelaimės ištikti migrantai, tai tikri piratai, ir jie galės pamatyti Italija tiktai per žiūronus“.

„Yra įtarimas dėl prekybinio laivo užgrobimo, kuris plaukė į Libiją, ir kad vietoj to jis juda link Maltos ar Lampedūzos,“ - pasakė Salvini. Jo žodžiais, 6 mylios nuo Tripolio, Libijos teritoriniuose vandenyse, buvo užgrobtas laivas, tai „ne laivo katastrofos ištikti, o piratai.“


2019-03-27

Vienoje sulaikytas pabėgėlis-teroristas, kuris rengė teroro aktus Vokietijos geležinkeliuoseVienoje sulaikytas 42-metis pabėgėlis, buvęs kariškis iš Irako, penkių vaikų tėvas, įtariamas dalyvavimu teroristinėje organizacijoje Europoje, kuri įvykdė antpuolius prieš Vokietijos geležinkelius. Su tikslu nužudyti kuo daugiau žmonių teroristai surengė du teroro aktus. Policija sulaikė Vienoje teroristą, dalyvavusį rengiant šiuos teroro aktus.

Elitinis dalinys "Cobra" kovo 25 šturmavo teroristo butą Vienoje. Nusikaltėlis buvo susektas dėka arabų kalba parašyto laiško, kuris buvo teroristų paliktas rengto teroro akto vietoje praėjusių metų spalio mėnesį. Įkalčiu tapo spausdintuvas, ant kurio buvo atspausdintas laiškas.

Irakietis pabėgėlis atvyko į Europą prieš 20 metų, jis tarnavo Irako armijoje, buvo nužudytojo Sadamo Huseino šalininkas. Vienoje jis mokėsi Vienos Techniniame universitete, vėliau dirbo apsaugos kompanijoje. Sulaikytasis skaitomas teroristinės organizacijos „Islamo valstybė“ fanatiku ir neapkenčia JAV. Savo puslapyje Facebook jis gyrė radikalius islamo skelbėjus, teroro aktą Nicoje (86 žuvę), o pastarosiomis dienomis kvietė musulmonus imtis ginklo dėl musulmonų užpuolimo Naujojoje Zelandijoje (50 žuvusių).2018 metų spalio 7 dieną keli vyrai ištempė virš bėgių geležinkelyje tarp Niurnbergo ir Miuncheno plieninę vielą (0,8 cm). Ji pasirodė per daug plona, kas išprovokuotų rimtą avariją. Netoli įvykio vietos buvo rastas grafiti, kuris atvedė teisėsaugos organus į IV šalininkų paskyrą Twitter.

2019 metų vasario 19 dieną piktadariai paliko ant bėgių tarp Dortmundo ir Miunsterio sunkius betoninius blokus ir šaligatvių plytas, o taip pat automobilių padangas. Tą dieną kursavo greitieji ICE traukiniai. Apie 21:40 keleivinis Eurobahn kompanijos keleivinis traukinys užvažiavo ant kliūties. Laimei, įvykis atnešė tik nežymią materialinę žalą.

Tyrime Vienoje dalyvauja Vokietijos ir ES valdžios atstovai, Bavarijos ir Berlyno tyrėjai. Irakietis kaltinimas teroristiniu aktu, pasikėsinimu nužudyti, dalyvavimu teroristinėje organizacijoje. Jam gresia įkalinimas iki gyvosios galvos.

Ar mums Lietuvoje reikalingi tokie „pabėgėliai“? Karas Sirijoje ir Irake pasibaigė, Afrikoje jis išvis nevyksta, tai kodėl šie „pabėgėliai“, kaip tai numato Ženevos konvencija, negrąžinami į gimtinę. Aš randu tik vieną atsakymą: Briuseliui reikalingi islamo teroristai, kad šie žudytų ir terorizuotų europiečius. Taip įbaugintą „avių bandą“ lengviau valdyti, kirpti, pjauti.

Šaltiniai:
Lenkijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą „Pensija+”


Vakar Lenkijos premjeras Mateušas Moravieckis pranešė, kad vyriausybė nutarė išmokėti visiems pensininkams minimalios pensijos dydžio papildomą išmoką.

Lenkijos vyriausybė palaimino įstatymo projektą „Pensija+”. Premjeras Mateušas Moravieckis pasakė: „Mes norime pagal galimybę išmokėti pensininkams papildomas lėšas. Kalbama apie minimalią pensiją, kurią mes išmokėsime kiekvienam pensininkui, programos „Pensija+” rėmuose.

Šeimos, darbo ir socialinės politikos ministrė Elžbieta Rafalska pabrėžė, kad įstatymo projektas „Pensija+” bus tvirtinamas artimiausiame Lenkijos seimo posėdyje. Taip vadinamą tryliktą pensiją galės gauti apie 10 milijonų lenkų.

„Nepriklausomai nuo to, kokią pensiją gauna pagyvenę žmonės, skaitlinga grupė pensininkų vis vien galės pasinaudoti šia vienkartine minimalios pensijos dydžio parama, o tai brutto yra 1100 zlotų (apie 255 eurų) arba 888 zlotų 25 grošų netto (apie 205 eurų). Tai reiškia, kad paramą gaus tokie žmonės, kurie gauna nedidelę pensiją. Viso tryliktą pensiją gaus 9 milijonai 800 tūkstančių žmonių,“ - pranešė ministrė Rafalska.

Šiai paramai vyriausybė turės išskirti 10 milijardų 800 milijonų zlotų, o tai yra daugiau 2 milijardų 515 milijonų eurų.

Premjeras Mateušas Moravieckis pažymėjo, kad vyriausybė pastaraisiais metais palaipsniui didina pensiją iki „oraus“ lygio. Tam turi pasitarnauti pensijų indeksavimas ir rudenį numatytas fizinių asmenų pajamų mokesčių mažinimas. Vyriausybės vadovas priminė, kad po vasario biudžeto deficitas buvo 800 milijonų zlotų, daugiau 515 milijonų eurų. „Šis deficitas, matomai, išliks iki metų pabaigos, nes greitai bus realizuota programa „Pensija+”.

Vyriausybė nori, kad valstybės finansų sektoriaus deficitas, tame skaičiuje biudžeto deficitas, būtų žemiau 3% BVP, pranešė premjeras.

Reikia priminti, kad Lietuvoje minimali pensija yra 164,59 eurai, tai yra per 40 eurų mažesnė už kaimynų lenkų. Lenkai gali pasigirti ir 1/3 mažesnėmis maisto, prekių ir paslaugų kainomis. Tai įrodo visišką Lietuvos valdžios neįgalumą, nes BVP vienam žmogui Lietuvoje (29,524 USD) yra net didesnis nei Lenkijoje (27,216 USD). Manau, kad tokios disproporcijos priežastis yra korupcija Lietuvoje, nebaudžiamas biudžeto išvogimas, valdančiųjų nekompetencija.

Šaltiniai:2019-03-26

Merkel režimas atsikrato nuo kitaminčių profesoriųES valstybėse vyraujantys neoliberastiniai režimai vis labiau tampa panašūs į žlugusį sovietinį režimą. Jų aukomis dažnai tampa kitaminčiai universitetų profesoriai.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 2017 metais bandė susidoroti su profesoriumi Vytautu Radžvilu. Vokietijoje režimas yra nuėjęs žymiai toliau diktatūros linkme. 


2016 sausio 25 dieną Angela Merkel skaitė pranešimą savo gimtajame Maklenburge, Hallėje, Frauenhoferio instituto naujo filialo atidaryme. Nelauktai salėje atsistojo Merzeburgo universiteto chemijos profesorius Tomas Redel, nepatenkintas Merkel „atvirų durų politika“ ir išsitraukė savos gamybos plakatą su užrašu „KDS – jokių eksperimentų!” (lozungas KDS Adenauerio laikais 50-tais). Redelis mandagiai kreipėsi į Merkel: „Aš dabar bijau dėl mano vaikų ateities, – pasakė. – Iš fiziko aš laukčiau atsakingų sprendimų“. Merkel veidmainiškai padėkojo profesoriui, kurį gausūs sargybiniai tuojau pat išvedė iš salės. Į buvusio kolegos repliką Merkel nepasakė nei žodžio, o profesorių išmetė iš darbo!
Egbert Jahn

Frankfurto prie Meino politologijos profesorius Egbert Jahn (77 metai) buvo pašalintas iš darbo už jo pasisakymą KDS partijos darbiniame pasitarime prieš pabėgėlius. Vasario mėnesį šis taikos problemų tyrimo ekspertas, kuris 35 metus skaitė paskaitas Gėtės vardo universitete Frankfurte, pasakė: Milijonams migrantų reikia sukurti atskirus miestus salose arba atskiruose Europos rajonuose“. Profesoriaus nuomone, su pabėgėliais reikia elgtis humaniškai, bet negalima jų įsileisti į Europą. Už šį pasiūlymą profesorius buvo atleistas iš darbo.

Werner Patzelt
Merkel režimas ėmėsi represijų ir prieš kitus Vokietijos profesorius. Werner Patzelt (65 metų) 30 metų dėstė politologiją įvairiuose Vokietijos universitetuose. Nesenai jį atleido iš užimamų pareigų Drezdeno technikos universitetas. Patzel dalyvavo KDS priešrinkiminėje programoje, bandė megzti kontaktus su „Pegida“ ir partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).

Berlyno istorikas ir Rytų Europos ekspertas Jörg Baberowski (58 metų) ne kartą pasisakė prieš nelegalią migraciją į Vokietiją. Už šiuos pareiškimus kairieji organizavo jo paskaitų boikotą Humbolto vardo universitete. Toks pats likimas ištiko jo kolegą, profesorių Herfried Münkler (67 metų) iš to paties universiteto. Gerbiamas politologas ir žinomas mokslininkas už savo pažiūras ne kartą buvo puolamas radikalių kairiųjų jėgų.


2019-03-25

Seksualinių anomalijų propaguotojas Froidas


Svarbų indėlį į seksualinių anomalijų reabilitavimą Vakarų sociumo sluoksniuose įnešė Sigizmundas Šlomo Froidas (Sigmund Freud, 1856-1939). Jis – psichologijos srities, vadinamos psichoanalize pradininkas. Froidas, pasak O.Četverikovos, buvo „narys žydų masonų ložės „Bnai Brit“, kurios dėka ir buvo įsukta ir išpopuliarinta pasaulio mastu jo psichoanalizės teorija. Žinoma, kad Froidas ne šiaip turėjo potraukį praktinei magijai ir okultizmui, jis faktiškai sukūrė savo paties slaptą masonų ordiną su slaptais susirinkimais ir savo atskira kalba. Didelę įtaką jo pažiūroms padarė tokie veikėjai, kaip „kaip stambiausias iš judėjų pranašų“, kabalistas Adolf Jellinek ir daktaras Wilhelm Fliess, išvystęs biseksualumo idėją ir koncepciją, kurią paskelbė valdove „virš visų gyvenančių“. Kaip rašė froidizmo tyrinėtojai, jis buvo ne mokslinė, o religinė sistema, „įsikūnijimas judėjų mistikos“, „psichologinį tyrimą Senojo testamento“, taip, kad ne veltui Froidą vadino „pasaulietiniu rabinu.Froidas aktyviai kritikavo pažiūrį į homoseksualizmą kaip į rezultatą degeneracijos ir pateikė jį kaip psichoseksualinę orientaciją, priklausomą nuo „objekto pasirinkimo“, kuris vyksta sutinkamai su savo nuosavu pavidalu.

Ypač naudingu sekančiai homoseksualizmo dekriminalizacijai buvo jo išvada, kad „visi žmonės sugeba pasirinkti objektą vienodos su savimi lyties ir atlieka šitą pasirinkimą nesąmoningai“ ir, kad psichoanalizė leidžia pas kiekvieną išaiškinti „elementą homoseksualaus objekto pasirinkimo““.Prof. S.Saveljevas apie psichologiją ir Froidą sako: „Psichologija – ne mokslas. Yra pokyčiai, kurie įrodomi, atkartojami ir pan. Psichiatrija tai rimtas mokslas, ji turi struktūrinį pamatą, Psichoanalizė – man gaila to kaimo vaiko, kuris vadinasi Froidas, kuriam ilgai atsakydavo merginos, jis dėl to kuoktelėjo ir šiuo klausimu užkankino visus savo 9 ligonius, jo turėtus. Ligonių iš esmės pas jį nebuvo. Viską jis sugalvojo kildinti iš sekso. Puiku, bet be to yra maistas ir dominavimas. Ryšium su beždžionėmis. Toliau visa tai žodžių ekvilibristika. Daugiau nieko.“

Žemiau pateikiu siužetą apie Froidą iš serijos „Melagingi stabai“, parodytą 2012-12-15 metų televizijos CTV laidoje „Post scriptum su Alekseju Puškovu“ (35:13).


2019-03-24

Genderizmas ir sodomo antibažnyčia, jos naujieji apaštalai Lietuvoje. 2 dalisKovo 18 dieną Youtube kanale „Press Jazz“ buvo paviešintas Stanislovo Tomo ir Audriaus Nako pokalbis „Genderizmo ideologiją reikia skleisti kuo plačiau, o ne riboti“. Tie, kas turėjo kantrybės pažiūrėti minėtą video ir perskaityti pirmoje šio straipsnio dalyje pateiktą Olgos Četverikovos straipsnį, neklysdami gali pasakyti, kad šie du „Press Jazz“ vaikinai yra homoseksualizmo ideologijos apologetai, o jų siekis skleisti genderizmo ideologiją yra elementari homoseksualizmo propaganda.

Genderizmo ir sodomo antibažnyčios „brunonai“ gerokai pavėlavo su Lietuvos „krikštymu“. Dar 2011 metais signataras Algirdas Patackas paskelbė straipsnį „Atsargiai GENDER“, kuriame perspėjo apie šios genderio ideologijos diegimo egzistencinę grėsmę Lietuvos valstybei.Patackas rašė: „Jau apie 50 metų per ES tam tikros jėgos vykdo veiklą, turinčią pavadinimą „GENDER“. Jų pagrindinis tikslas – naujas pasaulis, naujas žmogus, nauja religija. … šio termino, legalizuoto ir estetizuoto, šešėlyje tūno tokie terminai ir reiškiniai, kaip transvestizmas, homoseksualizmas ir –­ latentiniu, laukiančiu savo valandos pavidalu – pedofilija. Tiksliau tūnojo, nes, matyt, nuspręsta, kad jau atėjo laikas išsiviešinti, nusimesti kaukes ir pereiti į puolimą, kas ir vyksta pačiu brutaliausiu būdu dabarties Lietuvoje.“ (…) „Šėtonas yra gudrus, bet nėra išmintingas. Jis daro klaidų, dažniausiai iš puikybės, kuri ir pavertė angelą Liuciferiu.“ Taip yra ir su dviem genderizmo ir sodomo bažnyčios aukščiau minėtais apaštalais.

Signataras savo straipsnyje perspėjo: „Kiekviena ideologija puošiasi moksliškumo apsiaustu, ne išimtis ir genderizmas. Daugelis pasaulio universitetų jau turi GENDER studijų institutus, kuriuose vystomi modeliai, skiriantys ne dvi, o penkias skirtingas lytis. Kai kuriuose universitetuose jau galima pasirinkti GENDER studijas kaip pagrindinį mokymosi dalyką.“

Praėjo keturi metai nuo šviesios atminties signataro Algirdo Patacko mirties (2015), o Europa ėmė vaduotis iš genderizmo ideologijos gniaužtų.

Vengrija genderizmo ideologiją išvijo lauk iš universitetų

Vengrijos valstybė 2018 metais nutraukė genderio tyrimo programas valstybiniuose universitetuose, nes tai, šios šalies valdžios nuomone, nieko bendro neturi su mokslu, neatneša visuomenei jokios naudos, o yra ideologija, kaip ir „marksizmas-leninizmas.“

Vengrijos žmogiškų išteklių ministerijos (EMMI) sekretorius Bence Rétvári pasakė, kas aukštasis mokslas turi remtis mokslo pagrindais, tuo metu kai genderiniai tyrimai, „kaip marksizmas-leninizmas“, labiau ideologija, negu mokslas, todėl netinkamas universitetinio lygio švietimui, o genderio programas studijavę universitetų absolventai nėra reikalingi Vengrijos darbo rinkai.

„Tokie tyrimai neturi jokio ekonominio pagrindimo ir programa neduoda studentams įgūdžių, kurie gali būti lengvai ir tiesiogiai pritaikyti darbo rinkoje“, - pasakė Rétvári.

Šis sprendimas palietė tik vienuolika studentų, besimokančių pagal šią programą, du iš jų mokėsi Sorošo Centrinės Europos Universitete, o visi kiti Eötvös Loránd universitete (ELTE) Budapešte.

Ministerijos sekretorius pasakė, kad programos su tokiu studijuojančių skaičiumi yra netvarios ir „atima vertingus resursus iš kitų programų, blogindamos universitetų ekonominį stabilumą.“

„Valstybės universitetai, valdomi iš valstybės lėšų, turi atsižvelgti į šiuos faktorius, nes jų šių aukštųjų mokyklų tikslas yra užtikrinti realius socialinius ir darbo rinkos poreikius,“ - pasakė jis.

Reikia pasidžiaugti dėl vengrų tautos ir jų valstybės vadovų sąmoningumo, vengrų imuniteto prieš tautą ir valstybę ardančių ideologijų diegimą jų krikščioniškoje visuomenėje.Italija: asmens dokumentuose atstatomas tėvas ir motina

Italijos vicepremjeras Matteo Salvini anketose, asmens pažymėjimui gauti, nutarė panaikina įrašus „gimdytojas 1 ir gimdytojas 2. Vietoje jų jis nutarė atstatyti įrašus "tėvas" ir "motina".

Salvini pasakė: „Aš daviau nurodymą atstatyti įrašus „tėvas“ ir „motina“. Tai smulkmena, mažas signalas, bet aš įsitikinęs, kad padarysiu viską, ką gali VRM ir kas bet kokiu atveju numatyta konstitucijos,“ - pasakė Italijos vicepremjeras ir vidaus reikalų ministras.

Salvini vykdo savo priešrinkiminę kompaniją ir skelbia apie finansines lengvatas šeimoms. Jo nuomone, reikalinga natūrali italų tautos reprodukcija, o ne importas svetimos kultūros ir religijos žmonių, kurie griauna valstybę. Salvini artimiausiuose planuose yra dvigubai sumažinti paramą „pabėgėliams“ ir 5% mokesčiu apmokestinti imigrantų pinigines perlaidas.


Lenkija telkiasi prieš Varšuvos merijos homoseksualistus

Vasario 18 dieną Varšuvos homoseksualistai surengė tikrą perversmą. Šio miesto meras Rafalas Tšaskovskis (Rafał Trzaskowski) pasirašė „LGBT+“ palaikymo deklaraciją. Dokumente 12 postulatų, kurie liečia „švietimą ir kovą su diskriminacija“.

Premjero kanceliarija sukritikavo LGBT+ švietimo programą. Kanceliarijos vadovas Michal Dvorčik (Michał Dworczyk) pareiškė, kad partija „Tvarka ir teisingumas“ (PiS) gins lenkų vaikus nuo „kenksmingų ideologinių idėjų“.

Dvorčik pažymėjo, kad valdančiosios partijos „Tvarka ir teisingumas“ partijos pirmininkas Jaroslavas Kačinskis kovo 9 dieną davė aiškiai suprasti, kad gins lenkų šeimas. Tai vienas iš partijos programos elementų, kurioje šeima užima labai svarbią vietą, kadangi ji yra pagrindinė visuomenės ląstelė. Jo žodžiais, vyriausybė priešinsis mėginimams į mokyklinę programą įvesti turinį, nesuderinamą su programa.

Lenkijos gydytojų katalikų asociacija pareikalavo nedelsiant atšaukti LGBT+deklaraciją, o Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) standartus pavadino vaikų išprievartavimu.

„Mes skaitome, kad taip vadinami „PSO standartai“, visapusiškai piktas ir neteisingas vaikams projektas, sukurtas tam, kad demoralizuoti nepilnamečius“, – skelbia Lenkijos gydytojų katalikų asociacija. Ji pareikalavo atšaukti LGBT+ programą, kuri yra pavojinga vaikų sveikatai. Lenkų katalikų gydytojų asociacijos deklaracijoje dėl LGBT+ skelbiama, kad „bandymas primesti Lenkijos vaikų darželiuose ir mokyklose PSO standartus gali kenkti vaikų ir paauglių psichinei ir fizinei sveikatai.“ Gydytojų nuomone, tokia „pedagogika“ yra „išraiška kraštutinio neatsakingumo, bazinių žinių apie žmogaus asmenybės vystymosi nuo ankstyvos jaunystės nebuvimą arba užmaskuotą ideologija“.„Mes skaitome, kad taip vadinami PSO standartai visapusiškai žalingas ir neteisingas projektas vaikams, buvo sukurtas tam, kad demoralizuoti nepilnamečius. Niekam ne paslaptis, kad tikrasis tikslas seksualinio švietimo – tai tęsinys XX amžiaus šeštame dešimtmetyje marksistų pradėta taip vadinama „seksualinė revoliucija“, kuri siekia pakeisti santykius ir elgesį žmogaus pagal šūkį: „nauja lytinio gyvenimo tvarka turi prasidėti nuo vaikų perauklėjimo.“ Gydytojai pareikalavo atsisakyti panašių „eksperimentų“ su vaikais ateityje.

Tuo protestai prieš Varšuvos mero kėslus demoralizuoti vaikus ir jaunimą nesibaigia. Kovo 18 dieną Varšuvoje katalikų organizacijos rengia mitingą, kuriame bus reikalaujama laikytis Lenkijos Konstitucijos 48 straipsnio, kuris užtikrina tėvų teises auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Reikalaujama liautis finansuoti LGBT organizacijas valstybės lėšomis, atmesti LGBT+ deklaraciją.

Varšuvos merijoje įsitvirtinę homoseksualistai pareiškė, kad savo veiklą vystys „etapais“. Lenkų krikščionių portale Polonia Christiana pch24.pl rašoma, kad daug aukštesniame homoseksualizmo diegimo lygyje šiandien yra Prancūzija kur ne tik įvestos homoseksualistų santuokos, bet šiuo metu vyksta diskusijos, kokių būdu jų poros gali turėti vaikų.

Apvaisinimas in vitro lezbiečių poroms, reikalas, atrodo, jau nuspręstas (atidėtas tik laikas po EP rinkimų). Dviejų vyrų atveju bus sunkiau, nes nuoma surogatinės motinos šiam verslui nepritaria net „progresistai.“ - rašo straipsnio autorius Bogdan Dobosz.

Homoseksualizmo diegimas kelia daug naujų problemų. Bus prieita prie to, kad vaikas turės „dvi motinas“, tai prieštaraus akivaizdžiam faktui, kad natūralia motina yra moteris, kuri pagimdė vaiką.

Prancūzijos apeliacinis teismas nesenai kreipėsi į Europos žmogaus teisių teismą (EŽTT) dėl „surogatinės motinystės“ klausimo, t. y. nuomos moterų iki kūdikio gimimo, kurį nori įsūnyti, pavyzdžiui, homoseksaulistų pora. Šios idėjos gimdo daugybę etinių ir teisinių problemų.

Autorius pateikia vieną iš tokių istorijų, „kaip komedijų“. Aprašoma dviejų plačiai žinomų homoseksualistų istorija, kurie „susituokė“ išnuomojo užsienyje moterį, kuri pagimdė jiems vaiką. 2018 metais „šeima“ iširo. Vienas liko Prancūzijoje, o kitas „sutuoktinis“ išvyko į JAV. 3-metų vaikas, iš kurio buvo atimta motina, tapo teismų Prancūzijoje ir JAV batalijų objektu. Teisėjai sprendžia kurį vyrą skaityti „motina“?

Šios ir kitos problemos ir tragedijos kyla iš visuomenei pavojingos LGBT ideologijos, rašo autorius.

LGBT ir genderizmas sukelia ne tik teisines, bet ir įveda savo „žodyną“

AfD partijos federalinės valdybos narė, AfD frakcijos Bundestage pirmininkė, sukritikavo „genderinę kalbą“. Partijos puslapyje ji parašė, kad „Ji ne tik prievartauja mūsų gimtąją kalbą ir suniokoja tekstus, kad jų neįmanoma skaityti, ji nori veikti ir kontroliuoti mūsų mąstymą genderinės ideologijos manipuliavimo kalba prasme, „genderinės kalbos“ propagandistai sąmoningai painioja gramatinę ir biologinę lytis, daro jas „genderiškai-neutraliomis“. „Tai absurdiška ir nemoksliška“, - sako Waidel. Weidel nuomone, „genderinė kalba“ neturi nieko bendro su „lygybe“. „Mažuma siekia primesti savo mąstymą daugumai ir vis dažniau suranda savanorius pagalbininkus politikoje, masinės informacijos priemonėse ir administracijose. Kalbos policininkai supranta genderinius ginčus kaip išplėtimą teisių ir galimybių užtikrinimo, kad piliečiai galėtų pasisakyti tik genderinės ideologijos dvasioje. Tai pasikėsinimas į žodžio ir minties laisvę“.

Politikė pakvietė autorius, žurnalistus, mokslininkus ir visuomenės veikėjus telktis ir mobilizuotis prieš „genderinę kalbą“.

Kaip turėjo „užknisti“ smegenis vokiečiams genderizmas, kad prieš jį pasisakytų net atvira lesbietė Alice Weidel!?

Nuorodos:


Kas atsitiks su auksu kovo 29? Geltonas metalas vėl tampa pinigais. Prof. V.KatasonovasAuksas amžių ir net tūkstantmečių bėgyje atliko pinigų vaidmenį. Tačiau prieš kelis dešimtmečius auksas buvo paverstas paprasta biržos preke. Aukso standartas faktiškai nustojo galioti 1971 metų rugpjūčio 15, kada Ričardas Niksonas paskelbė, kad JAV iždas nutraukia keitimą „žalių“ į geltoną metalą. Nutrūko gija, rišusi auksą su pinigų pasauliu.

Juridinis atsiejimas šio ryšio įvyko Jamaikos 1976 metų valiutinėje-finansinėje konferencijoje, kur TVF valstybės-narės paskelbė apie aukso demonetizaciją. Praktiškai buvo atšaukti Breton-Vudso 1944 metų nutarimai, kada doleris ir auksas buvo paskelbti tarptautiniais pinigais, o Amerikos iždas turėjo užtikrinti laisvą dolerio keitimą į auksą.


Jamaikos konferencija faktiškai paskelbė, kad vienintele pasauline valiuta lieka JAV doleris, o auksas virsta biržos preke, kaip pavyzdžiui nafta, kviečiai, kava. Po to naudojimas aukso tarptautiniuose atsiskaitymuose beveik pasibaigė. Tiesa, stebino centrinių bankų ir finansų ministerijų elgesys, kurie savo rezervuose ir toliau laikė tarytum nenaudingą auksą. Tos pačios Jungtinės Valstijos kažkodėl toliau saugojo savo tarptautiniuose rezervuose daugiau kaip 8 tūkstančius tonų aukso. Dar vienu keistu reiškiniu tapo nepaliaujamas aukso kainos kilimas, 1980 metų pradžioje geltonojo metalo kaina pašoko iki 800 dolerių už trojos unciją. Po to, tiesa, kaina ėmė kristi, kai kada nukrisdama beveik iki 300 dolerių.

Pasaulis be aukso kaip pinigų pragyveno virš keturių dešimtmečių. Kai kas suprato, tačiau, kad aukso pasaulis turi išorinę, matomą pusę ir kitą, šešėlinę pusę, apie kurią žino nedaugelis. Toje, kitoje pusėje, vyko tikros manipuliacijos su geltonuoju metalu. Manipuliacijomis buvo tenkinami atskirų žaidėjų asmeniniai interesai, taip ir strateginiai tikslai pinigų šeimininkų – pagrindinių JAV Ferderalinės rezervo sistemos akcininkų. Pagrindiniu jų tikslu buvo žemos aukso kainos palaikymas. Bet taip neįmanoma garantuoti JAV dolerio hegemonijos pasaulyje – kuo aukštesnė aukso kaina, tuo silpnesnis doleris. Rimti finansistai supranta paprastą tiesą: kas kontroliuoja auksą, tas kontroliuoja pasaulio valiutinę-finansinę sistemą. Aukso ir tarptautinių finansų istorijoje per pastaruosius keturis dešimtmečius buvo keletas reikšmingų įvykių, ir vienas iš jų turi įvykti po kelių dienų. Rekomenduoju atkreipti į jį dėmesį. Kalbama apie eilinio „Bazelis-III“ įdiegimą. Kas tai yra?

Neformaliu pasaulio bankų sistemos valdymo centru yra Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB) Bazelyje (Šveicarija). Tai savotiškas centrinių bankų klubas. Prie TAB yra Bankų priežiūros komitetas (BPK) – organizacija, kurianti vieningus standartus ir metodikas bankų veiklos reguliavimo. Pirmas svarbus dokumentas, užgimęs BPK gelmėse buvo pavadintas „Bazelis-I“ (1988 m.). Po to atsirado kitas dokumentas – „Bazelis-II“ (2004 m.). Pagaliau, 2010-2011 metais buvo patvirtintas dokumentas „Bazelis-III“. Jo gimimas tapo reakcija į globalią 2008-2009 metų finansų krizę, kuri pademonstravo, kad reikiamas bankų stabilumas neužtikrinamas. „Bazelis-III“ didino reikalavimus bankų nuosavo kapitalo pakankamumui ir nustatė, ką laikyti nuosavu kapitalu ir kaip jį įvertinti. Dabar bankų pasaulyje vyksta įgyvendinimas šio dokumento rekomendacijų, ir 29 kovo jis įžengs į finalinę fazę. Nuo šios dienos pasikeis aukso, kaip banko nuosavo kapitalo dalies statusas.

Pagal BPK taisykles bankų kapitalas skirstomas į tris kategorijas. Aukščiausia kategorija visada buvo pinigai (valiuta) grynųjų ir negrynųjų formose. Toliau iždo popieriai su aukščiausiais reitingų vertinimais (pirmiausiai JAV iždo obligacijos), o sudėtyje trečios, žemiausios kategorijos, yra auksas. Nuosavo kapitalo apskaitymą bankai vykdo banko turimą auksą vertindami 50% jo rinkos kainos. Suprantama, kad esant tokiai aukso diskriminacijai pas bankus nebuvo ypatingo noro kaupti brangųjį metalą.

Tai štai, kovo 29 bankams leidžiama skaičiuoti auksą nuosavo kapitalo sudėtyje 100-procentų jo kainos. Auksas pereina iš trečios į pirmą kategoriją. Tai reiškia, kad nuo kovo 29 auksas vėl tampa pilnaverčiais pinigais – kaip doleris, euras arba britų svaras. Gali būti, po kovo 29 išoriškai viskas atrodys taip pat, kaip anksčiau, bet vis tiek „aukso mina“ turės sprogti.

Reikia pastebėti, kad po priėmimo „Bazelio-III“ centriniai bankai nenustojo pirkti geltoną metalą. Dar daugiau: jie tapo ryškiais aukso netto-pirkėjais. 2018 metais viso pasaulio centriniai bankai išaugino savo oficialias atsargas 651,5 tonų – tai stambiausias rodiklis nuo 1971 metų, kada buvo likviduotas aukso standartas. Ir tai 74% daugiau, negu 2017 metais (374,8 t). Duomenys paimti iš „Aukso paklausos dinamika (Gold Demand Trends) Pasaulio aukso tarybos.


Rusijos bankas tapo stambiausiu 2018 metų aukso pirkėju. Jo aukso atsargos padidėjo rekordiškai 274,3 tonomis, tai 42% visų centrinių bankų aukso pirkimų. Antroje vietoje pagal aukso pirkimą – Turkijos centrinis bankas (+51,5 t), trečioje – Kazachstano CB (+50,6 t). Tarp didžiausių praėjusių metų pirkėjų yra Indija (+40,5 t), Lenkija (+25,7 t), Mongolija (+22 t). Lenkija praėjusiais metais tapo pirma ES šalimi nuo 1998 metų, nupirkusia auksą į rezervus. Visus nustebino Vengrijos CB, kuris aukso nepirko nuo 1986 metų, o praėjusių metų spalio mėnesį nelauktai padidino savo aukso atsargas dešimt kartų – nuo 3,1 t iki 31,5 t.

Pasaulinės aukso tarybos ataskaitoje pateikiamas aukso pirkimų paveikslas nėra pilnas ir nelabai tikslus. Pagal ekspertų vertinimus, pastaraisiais metais stambiausiu geltonojo metalo pirkėju pasaulio rinkoje tarp centrinių bankų greta Rusijos banko yra Kinijos liaudies bankas. Tačiau jo duomenys apie aukso atsargų didinimą yra įslaptinti, tik kai kada statistika fiksuoja kai kurį aukso atsargų prieauglį.

Pagal oficialius duomenis, 2019 metų vasario mėnesį pagrindinės aukso atsargų savininkės yra (tonos): JAV – 8.133,5; Vokietija – 3.369,7; Italija – 2.451,8; Prancūzija – 2.436,0; Rusija – 2.119,2; Kinija – 1.864,3; Šveicarija – 1.040,0.

Ir štai kas įdomu: augant aukso paklausai jo kaina praėjusiais metais nukrito 5%. Reikalas tame, kad didinantys savo aukso atsargas žaidėjai senai slopina aukso kainą. Atsirado ir klesti „popierinio aukso“ rinka, kurio apyvarta daug kartų viršija apyvartą fizinio metalo rinkoje. Didinant pasiūlą „popierinio aukso“ ir pavyksta pigiai pirkti fizinį metalą. Tačiau tai tik iki tam tikro laiko. Kažkuriuo momentu švytuoklė pakryps į priešingą pusę, ir prasidės geltonojo metalo staigus kainos kilimas. Natūralu, kad visi nori įsigyti aukso iki to momento, kai tai įvyks. „Prisikėlusio“ aukso fone kiti finansiniai instrumentai atrodys ne kaip. Pasaulio finansinės rinkos dalyvių portfeliai keis savo struktūrą geltonojo metalo naudai mažinant tokių instrumentų pozicijas, kaip skolų ir akcijų popieriai. Spekuliantai, kurie neturi priėjimo prie spausdinimo staklių, sieks pirkti auksą už pinigus, kuriuos jie gaus parduodami valstybines ir korporatyvines obligacijas, o taip pat akcijas. Pasaulis šiandien ir taip yra ant antros finansų krizės bangos, o jo trigeriu gali tapti „Bazelio-III“ „aukso taisyklė“. Gali būti, kad išgyvenusiems per krizę, auksas vėl užims savo teisėtą vietą pinigų pasaulyje.

P.S. Yra įtarimas, kad „aukso taisyklę“ į „Bazel-III“ dokumentą pavyko įtraukti tik Rotšildų klano pastangomis, kurie dviejų šimtmečių bėgyje labai rimtai užsiima auksu ir moka valdyti šio metalo rinką. Per įdiegimą „aukso taisyklės“ jie planuoja sustiprinti savo susvyravusias pozicijas (aukso demonetizacija 1970-aisiais metais susilpnino jų įtaką į tarptautinius finansus).