2017-01-31

Il Giornale italiano: Milano vienuolynas priėmė 5 „pabėgėlius“ ir 9 vienuolės pastojo


Italijos Il Giornale italiano portalas sausio 20 dieną papasakojo nepaprastą istoriją, kuri prasidėjo praėjusių metų liepos mėnesį. Tada Milano moterų vienuolynas priglaudė 5 „pabėgėlius“ iš Šiaurės Afrikos. Seserys buvo laimingos, kad gali užsiimti labdara, kurią joms įkvėpė meilė Dievui.

Dievo valia buvo tokia, kad dabar devynios jaunos vienuolės yra nėščios. Vienuolyno motinėlė negalėdavo likti nakvoti vienuolyne su jaunomis vienuolėmis, nes turėjo rimtų sveikatos problemų, todėl jų tinkamai neprižiūrėjo. Po varginančių dienos maldų jaunosios sesutės naktimis linksminosi su migrantais ir dabar, praėjus 6 mėnesiams, 9 iš jų yra nėščios.

Kai jų nėštumą aptiko vienuolyno motinėlė, moterys neigė, kad kada nors turėjo lytinius santykius su migrantais. Jos sakė: „Mes nepadarėme nieko blogo. Mes buvome kartu su šitais vargšais žmonėmis, nekaltais, kuriems reikia meilės. Marija irgi prasidėjo būdama nekalta, ir mūsų motinėlė tiki į tai, taip mes manome“.

„Pabėgėliai“, atsakydami į klausimą dėl vienuolių nėštumo, pasakė, kad „Dėkoja Dievui už tai“. „Ačiū vienuolėms, mes linksmai praleidome laiką ir rekomenduosime savo draugams aplankyti šitą vienuolyną. Ačiū sesutėms, ačiū, Italija,“ - pasakė vienas iš jų.

RT vadovė Margarita Simonian apie B.Obamos aparato stulbinantį kvailumą ir laukinį Pabaltijį (video)


20:20 Pagrindinė problema mūsų santykiuose yra JAV tarnautojų nekompetencija, tiesiog laukinė. CŽV rašydama datas, pas mus žinote, rašoma diena, mėnuo, metai, o Amerikoje rašoma mėnuo, diena, metai. Jie šito nežinojo. Jie viską sumaišė ir surašė visai kitas datas. Jie naudojo 5-7 metų senumo informaciją. Ji yra visuotinai pasiekiama ir ten matyti datos. Jie sako, kad mes įtakojome rinkimus 2016 metais, o nurodo laidą, kurios nebėra eteryje jau keli metai.

Mes skaitome rezoliucijas priimamos Kongrese, kuriose parašyta: Obama ištiesė draugystės ranką Putinui, o Putinas išdavikiškai ją atmetė užpuldamas Gruziją 2008 metais. Bet tada prezidentu buvo Bušas, o Rusijos prezidentu buvo Medvedevas ir nei Putinas, nei Obama čia – ne prie ko. <...> Tai pats aukščiausias valdžios lygis.

Interviu minima ir Lietuvos politika RT atžvilgiu ir dar daug įdomių dalykų.


Interviu vertimas į anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, ispanų kalbas:Žmonijos kvailėjimo problema: kalti velniai ar liberalai?


Islandijos mokslininkų tyrimai parodė, kad kiekviena sekanti žmonių generacija yra kvailesnė už ankstesnę. Reikjaviko genetikos firma nustatė, kad genų grupės, kurios sutinkamos dažniau pas gyventojus, kurie daugiau negu vienus metus mokėsi, tapo žymiai retesnės šalyje periode nuo 1910 iki 1975 metų. Tyrimai buvo atlikti su 100000 islandų. Mokslininkai aptiko didžiausią intelekto kritimą per 65 metų periodą. Sakoma, kad šis „kumuliatyvinis efektas genetiniame lygmenyje pasireiškiantis per laiko periodą“ reiškia, kad tai turės milžinišką įtaką į genetinį polinkį lavintis.

Žirklių teorija“

Yra vienas įdomus dėsningumas: kuo aukštesnis mokslo ir technikos išsivystymas, tuo didesnė žmogaus dvasinė, dorovinė ir intelektualinė degradacija. Prof. Valentinas Katasonovas mano, kad šias dvi tendencijas galima pavaizduoti grafiškai, kaip skirtingos krypties kreives: viena kyla (mokslo ir technikos vystymosi), kita eina žemyn (žmogaus degradacija). Šias dvi kreives, jo nuomone, galima pavaizduoti žirklių pavidalu. O savo teoriją jis sąlyginai pavadino „šiuolaikinio pasaulio „žirklių“ teoriją“.

Mokslininkas rašo: „Manau, kad su „žirklių“ teorija sutiks kiekvienas mastantis mūsų laikų žmogus, ypač brandaus amžiaus.“ … „Bet kaip ją paaiškinti logiškai? Jeigu vadovautis logika, tai turi būti priešingai. Jeigu žmogus degraduoja, kaip jis gali užtikrinti tolimesnį mokslo ir technikos išsivystymą? Abi kreivės, remiantis sveiku protu, turi būti vienos krypties: arba į viršų, arba į apačią. Tarp kitko, nagrinėjant du parametrus – mokslo ir technikos išsivystymo lygį ir žmogaus išsivystymo lygį (dvasinį, dorovinį ir intelektualinį) – ne labai suprantama, kas yra priežastis, o kas pasekmė.

V.Kasatonovas savo „žirklių“ teorijos paaiškinimų ieško šventuosiuose raštuose ir šventųjų tėvų mintyse. Autoriaus Šventraščių analizės rezultatas – šių „žirklių“ beneficiaras – velnias. Būtent „velnias priverčia žmogų veikti taip, kad jis savo rankomis pasigamintų virvę, užmegztų kilpą ir pakabintų savižudybės įrankį palubyje. O velnias jau pasistengs įtikinti žmogų, įvaryti jį į šią kilpą ir išmušti iš po jo kojų taburetę. Kitais žodžiais, velnias stumia žmogų sukurti materialines sąlygas, reikalingas kitų žmonių sunaikinimui ir, galiausiai, paties savęs. O materialios sąlygos – pati įvairiausia technika ir techninio progreso „produktai“– pradedant branduoliniu ginklu ir baigiant mobiliais telefonais“.

Stebėdamas šiandieninę padėtį Lietuvoje: mokslo ir švietimo degradaciją, žmonių apvogimą, nuskurdinimą, nugirdymą, to pasekoje kylantį smurtą prieš artimuosius, žmonių varymą į užsienį, žmonių kvailinimą MIP pagalba, aš negaliu nesutikti su V. Katasonovu, kad visa tai gali būti tiktai velnio darbas. Aš net žinau, kur yra velnio rezidencijos Vilniuje.

Mūsų valdžią tvirtai savo rankose laiko velniai ir verčia daryti baisius nusikaltimus lietuvių tautai. Dabartinė padėtis, pagal mūsų tautos nykimą, lygintina nebent su maro epidemija 17 amžiuje, kurios metu irgi išnyko trečdalis Lietuvos gyventojų.Amerikos dirbantieji iš Trampo laukia permainų (video)Prezidento rinkimai JAV iššaukė gilų socialinį susiskaldymą. Už Hilari Klinton balsavo turtingi amerikiečiai, o Trampas laimėjo dėka dirbančiųjų klasės palaikymo. RT žurnalistas Kalebas Mopin (Cpleb Moupin) paklausė pas Ohajo valstijos gyventoją, kodėl jie balsavo už Donaldą Trampą ir kokių pažadų įgyvendinimo jie iš jo laukia.

Po Trampo rinkimų stambiuose JAV miestuose įsiviešpatavo chaosas. Protestuojantieje daužė langus ir siaubė namus. Bet esančiame toli nuo Vašingtono Ohajo mieste Wilmington namai ėmė byrėti daug anksčiau.

„Viskas blogai. Pas mus nėra darbo vietų. Darbas reikalingas“.

„Mieste-siaubingas skurdas. Užsidaro kompanijos. Pavyzdžiui, Airborne Express.“

„Po Airborne uždarymo tūkstančiai žmonių prarado darbą. Tai negatyviai paveikė daugelį kompanijų mūsų mieste. Apie jų problemas senai niekas nekalba. Aš su nekantrumu laukiu Trampo veiksmų“.

„Apie mus senai užmiršo. Po to kai kompanija DHL uždarė vietinį paskirstymo centrą, Wilmington patyrė visišką nuosmukį. Man atrodo, kad Trampas gali reikalus pakreipti į gerąją pusę. Vis tiktai jis buvo atvažiavęs kelis kartus“.

„Per rinkimus mieste ir fermerių žemėse stovėjo vien lentelės su Trampo palaikymu. Žmonės laukia permainų.“ <...>2017-01-30

Lietuvos statistika kaip aukščiausia beprotybės forma


Statistikos departamento atstovė sausio 30 dieną per Lietuvos televizijas porino, kad Lietuvoje niekas nebrangsta, krepšelis vis pilnas, prekės tik griūna iš jo per kraštus. Štai pipirai ir krevetės, specialistės žodžiais, pabrango per metus vos 2%. Žinoma, pipirai ir krevetės tai pačios būtiniausios prekės, kurias lietuvis semia rieškučiomis ir valgo nuo ryto iki vakaro. Pensininkai, po parduotuvę sėlinantys ir nuolaidų ieškantys, kitaip skaičiavo: jie tvirtino, kad pabrango ne procentais, o kartais.

Dar išlindo čigono nausėdo galva: brangs, brangs, brangs. Nebeklausau, ką tie bankų primatai vapalioja, eksperimentais juk įrodyta, kad tie bankų gyviai ir šimpanzės yra vienodos kvalifikacijos.

Ėmiau domėtis, kaip krepšelis skaičiuojamas durnių, vagių ir melagių šalelėje gimtojoje, o kaip pas kaimynus, kurie vis nori mus užpulti ir tą mūsų ubago krepšelį atimti.

Aš palyginau abi krepšelio skaičiavimo metodikas ir padariau labai paprastą išvadą: Europos sąjungoje, kurioje meilė per antrą galą propaguojama, ir krepšeliai per antrą galą skaičiuojami. Taip ir išeina tada, kad pipirai ir krevetės 2% pabrango, o nano krepšelis, už kurį aš prieš įvedant tą prakeiktą eurą mokėdavau 70 litų, buvo tris kartus didesnis, negu aš šiandien išsinešu sumokėjęs 20 eurų.

Ir dar man po šio palyginimo tapo aišku, kad statistika Lietuvoje – aukščiausia ne melo rūšis (kaip sakė Bismarkas), o sunkios beprotybės forma.

Lietuviškas krepšelis:

Kas tai yra vartojimo prekių ir paslaugų statistinis krepšelis ir jo sudėtis?

Lietuvos statistikos departamentas kiekvieną mėnesį skaičiuoja ir skelbia vartotojų kainų indeksą (VKI), naudojamą infliacijos lygiui šalyje matuoti, ir su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), naudojamą infliacijai ES matuoti. Kainų indeksams apskaičiuoti reikalingi statistiniai duomenys  apie vartojimo prekių ir paslaugų mažmenines kainas. Vartojimo rinkoje yra įvairių prekių ir paslaugų, kurias perka ir vartoja namų ūkiai. Praktiškai nėra galimybės rinkti visų prekių ir paslaugų kainas. Tai ir nėra būtina, nes daugelio vienarūšių prekių ir paslaugų kainos keičiasi panašiai. Dėl to kainoms tirti atliekama vartojimo prekių ir paslaugų reprezentatyvi atranka. Atrinktos reprezentatyviosios vartojimo prekės ir paslaugos sudaro „statistinį krepšelį", kuris aprėpia maisto produktus, gėrimus, tabako gaminius, drabužius, avalynę ir įvairias kitas ne maisto prekes bei paslaugas, kurias namų ūkiai įsigyja ir naudoja tiesiogiai patenkinti savo vartojimo poreikius. Neįtraukiamos prekės ir paslaugos, įsigytos gamybos tikslams, pelnui gauti, investicijoms.
Šiuo metu „statistinį krepšelį" sudaro 920 reprezentatyviųjų prekių ir paslaugų, kurios pagal 12 Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (angl. Classification of Individual Consumption by Purpose – COICOP) skyrių pasiskirsto taip:
 • Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai – 252;
 • Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai – 69;
 • Drabužiai ir avalynė – 104;
 • Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras – 37;
 • Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra – 100;
 • Sveikatos priežiūra – 89;
 • Transportas – 47;
 • Ryšiai – 8;
 • Poilsis ir kultūra – 97;
 • Švietimas – 9;
 • Viešbučiai, kavinės ir restoranai – 39;
 • Įvairios prekės ir paslaugos – 69.
Į „statistinio krepšelio" sudėtį įeina prekės ir paslaugos, kurios reprezentuoja šalies namų ūkių vartojimo išlaidas. Atrenkamos prekės ir paslaugos, kurios yra populiarios tarp gyventojų, yra rinkoje gana ilgą laiką, ir kurių lyginamoji dalis bendrose piniginėse vartojimo išlaidose yra ne mažesnė kaip 0,01 procento. Vartojimo prekių ir paslaugų „statistinis krepšelis" formuojamas remiantis iš įvairių šaltinių gauta informacija apie vartojimo prekių ir paslaugą rinką, jos pasikeitimus bei namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo duomenimis apie pinigines išlaidas vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti.
VKI ir SVKI prekių ir paslaugų aprėptis šiek tiek skiriasi. SVKI neaprėpia lošimų ir finansinio tarpininkavimo paslaugų, VKI šias paslaugas aprėpia.
Vartojimo prekių ir paslaugų „statistinio krepšelio" kainų indeksams skaičiuoti sudėtis kasmet atnaujinama: išbraukiamos nepaklausios, neimportuojamos, nebegaminamos, įtraukiamos išpopuliarėjusios bei naujos namų ūkiams svarbios prekės ir paslaugos.
Lentelėje pateikiama informacija apie reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų skaičių „statistiniame krepšelyje" atskirais metais. 
Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų skaičius

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
VKI
811
822
826
837
858
870
889
902
908
908
907
920
SVKI
810
821
825
836
857
869
887
900
906
906
905
914


Rusiškas krepšelis:

Потребительская корзина – это некий набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. От состава потребительской корзины зависит напрямую и величина прожиточного минимума, который пересматривается каждый год в зависимости от уровня цен.
Что входит в состав потребительской корзины в 2017 году?
C 1 января 2013 года вступила в силу новая потребительская корзина, которая будет действовать до 2018 года.
В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в странах Западной Европы, эта цифра не превышает 20%). Стоит упомянуть, что большинство российских семей тратят на продукты питания также больше половины семейного бюджета.
Во вторую группу включены непродовольственные товары - одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства.
Ну и третья группа потребительской корзины состоит из услуг: коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее.
Итак, если вы посмотрите в приведенную ниже таблицу, где представлены продукты и услуги, входящие в потребительскую корзину на 2017 год, то убедитесь, что согласно расчетам правительства, трудоспособный гражданин, употребляет за год 100,4 кг. картофеля, 114,6 кг. овощей, 60 кг. свежих фруктов, 126,5 кг. хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг. мясных и 18,5 кг рыбопродуктов соответственно. Услуги культуры составляют 5% от общей величины расходов в месяц.
Что это значит в расчете на одного человека в день? А это значит, что обычный среднестатистический гражданин Российской Федерации для нормального существования должен употреблять в день 300 г. хлеба, картошки – 280 г., овощей – 300 г., фруктов свежих – 160 г., сладкого – 60 г., молока и молочных продуктов – 800 г., масла растительного и жиров – 40 г. А также 1 раз в 2 дня съедать одной яйцо, довольствоваться в день 160 г. мяса, ну и употреблять за неделю 350 г. рыбы. Что касается культурного развития, то здесь трудоспособный российский гражданин имеет шанс на свой прожиточный минимум раз в месяц сходить в кино или театр, на большее для этих целей денег не предусмотрено.


1. Продукты питания
Наименование
Единица измерения
Объем потребления (в среднем на одного человека в год)
Трудоспособное население
пенсионеры
дети
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые)
кг
126,5
98,2
76,6
Картофель
кг
100,4
80,0
88,1
Овощи и бахчевые
кг
114,6
98,0
112,5
Фрукты свежие
кг
60,0
45,0
118,1
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар
кг
23,8
21,2
21,8
Мясопродукты
кг
58,6
54,0
44,0
Рыбопродукты
кг
18,5
16,0
18,6
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко
кг
290,0
257,8
360,7
Яйца
штука
210,0
200,0
201,0
Масло растительное, маргарин и другие жиры
кг
11,0
10,0
5,0
Прочие продукты (соль, чай, специи)
кг
4,9
4,2
3,6
2. Непродовольственные товары
Наименование
Единица измерения/ срок износа
Объем потребления (в среднем на одного человека)
трудоспособное население
пенсионеры
дети
Верхняя пальтовая группа
штук/лет
3/7,6
3/8,7
3/2,6
Верхняя костюмно-платьевая группа
штук/лет
8/4,2
8/5,0
11/2,0
Белье
штук/лет
9/2,4
10/2,9
11/1,8
Чулочно-носочные изделия
пар/лет
7/1,4
4/1,9
6/1,3
Головные уборы и галантерейные изделия
штук/лет
5/5,0
4/5,6
4/2,8
Обувь
пар/лет
6/3,2
6/3,5
7/1,8
Школьно-письменные товары
штук/лет
3/1,0
3/1,0
27/1,0
Постельное белье
штук/лет
14/7,0
14/7,0
14/7,0
Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения
штук/лет
19/10,5
19/10,5
19/10,5
Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства
процентов от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц
10
15
12
3. Услуги
Наименование
Единица измерения
Объем потребления (в среднем на одного человека)
трудоспособное население
пенсионеры
дети
Жилье
кв. м общей площади
18
18
18
Центральное отопление
Гкал в год
6,7
6,7
6,7
Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение
л в сутки
285
285
285
Газоснабжение
куб. м в месяц
10
10
10
Электроэнергия
кВт.ч в месяц
50
50
50
Транспортные услуги
поездок в год
619
150
396
Услуги культуры
процентов от общей величины расходов на услуги в месяц
5
5
5
Другие виды услуг
процентов от общей величины расходов на услуги в месяц
15
15
15

Источник: Потребительская корзина на 2017 год: состав сайт bs-life.ru
Per pamaldas Niudžersyje nokautuotas vyskupas (video)


Pamaldų metu bažnyčioje „Newark's Cathedral Basilica“ Niudžersio valstijoje buvo sumuštas vyskupas Manuel A. Cruz. 63 metų vyskupas buvo nokautuotas, jam išmušti keli dantys. Jis nuvežtas į ligoninę.
Višegrado valstybės ir Vakarų Europos patriotinės partijos palaiko Trampo imigracinę politiką


Praėjusią savaitę Donaldas Trampas pasirašė įsaką „Dėl šalies apsaugos nuo įvažiavimo užsienio teroristų“, kuris 90 dienų draudžia atvykti į JAV visiems piliečiams iš septynių valstybių (Irano, Irako, Jemeno, Libijos, Sirijos, Somalio ir Sudano), o taip pat sustabdo priėmimą 120 dienų bet kokių pabėgėlių ir draudžia neapibrėžtam laikui pabėgėlių priėmimą iš Sirijos. Išimtis krikščionys, prieš kuriuos islamistai vykdo genocidą.

Šiandien Europa suskilusi. Globalistai-liberalai, savo tautų ir valstybių priešai ir naikintojai – prieš Trampo imigracinę politiką. Europos patriotai – už ją.

Trampo pusėje Višegrado grupės valstybės ir Vokietijos, Olandijos, Italijos ir Prancūzijos tautininkai. Prišingose barikadose kosmopolitai liberalai Merkel, Olandas ir kiti globalizmo trogloditai, bet panašu, kad jų era negarbingai baigiasi. Europoje ekonomikos ir imigracijos krizė, iš kurios jie nesugeba išbristi.

Lenkija pritaria Trampui

Lenkijos Užsienio reikalų ministras Vitoldas Vaščykovskis (Witold Waszczykowski) sekmadienį vakare per televizijos kanalą Polsat pasisakė už Donaldo Trampo imigracijos įsaką, kuris apribojo atvykimą žmonių iš didelio islamo terorizmo pavojaus valstybių. Ministras pasakė, kad „nei viena valstybė neprivalo priimti imigrantų, o D. Trampas buvo išrinktas prezidentu ir turi teisę įvesti tokį draudimą. Jo žodžiais, kiekviena suvereni valstybė turi teisę pati pasirinkti savo imigracijos politiką.

Vitoldas Vaščykovskis pernai blokavo Europos komisijos iniciatyvą paskirstyti pabėgėlius po visas Bendrijos nares. Lietuvą atstovavęs Saulius Skvernelis su „pabėgėlių“ paskirstymu sutiko ir išdavė lietuvių tautos interesus.

Lenkijos premjerė Beata Šidlo yra už esminę pertvarką Europos Sąjungoje, apie tai ji pasakė sausio 24 dieną susitikime su Lenkijos Užsienio reikalų ministru Vitoldu Vaščikovskiu.

Jos žodžiais, ES turi reformuotis tam, kad turėtų galimybę vystytis, kad valstybės nenorėtų iš jos išeiti. Beata Šidlo pabrėžė, kad Lenkija siekia, kad ES vyktų diskusija dėl reformos, kad „ ЕS reikalingos reformos, labai gilūs pakeitimai, o, gali būti, ir būtina pakeisti sutartį“.

„Mūsų tikslas yra pateikti visą apimantį planą ES reformų ir pakeitimų, tokių, kurios pirmiausiai užtikrins ES išlikimą ir tolimesnį vystymasi atsižvelgiant į valstybių-narių interesus, o ne tiesiog grupės stiprių valstybių, kurios diktuoja savo sąlygas“, - pasakė Lenkijos premjerė. Jos žodžiais, būtina duoti daugiau teisių valstybėms ir parlamentams.Gerdas Vildersas siūlo prie Trampo valstybių sąrašo pridėti Saudo Arabiją

Olandijos laisvės partijos lyderis Gerdas Vildersas Tviteryje parašė palaikąs Donaldo Tramo įsaką. Jo nuomone, prie septynių valstybių sąrašo, iš kurių piliečių atvykimas bus ribojamas, reikėjo prijungti Saudo Arabiją. Jis parašė: „Aš padaryčiau tą patį. Tikiuosi, kad jūs pridėsite daugiau islamo valstybių, kaip Saudo Arabija“.

Vėliau jis Tviteryje dar parašė: „Imigracija draudimas iš bet kurios islamo šalies yra būtent tai, ko reikia. Islamas ir laisvė yra nesuderinami.“

Italijos Šiaurės lygos lyderis Roberto Marini

Roberto Marini reakcija į Trampo potvarkį buvo lakoniška: Straipsnio su dekretu nuotrauka ir žodžiai: „Super Trampas.“

Tos pačios partijos generalinis sekretorius Matteo Salvini yra senas Trampo šalininkas,
parašė Tviteryje, kad Trampo idėja yra gera Europai.

Marin Le Pen

Prancūzijos nacionalinio fronto lyderė Marin Le Pen, viena iš svarbiausių prentendenčių rinkimuose į Prancūzijos prezidento postą, pasakė, kad liberalias MIP erzina tai, kad Trampas realizuoja savo programą.

Trampo potvarkį sveikino Vokietijos Nacional-demokratų partija, kuri ypač kritikavo Angelos Merkel atvirų durų politiką. „Multikultūralizmo apaštalai graudžiai verkia, nes JAV prezidentas stipriai apribojo pseudo-pabėgėlių ir musulmonų patekmą į JAV“, - parašė jie Feisbuko puslapyje.

Orbanas palaiko Trampą

Viktaras Orbanas kalbėdamas Konrado Adenauerio fonde Briuselyje pasakė, kad kiekviena tauta turi teisę kelti į pirmą vietą savo interesus. 

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas mano, kad Briuselis turi “mesti federalizmo idėją“.

Vengrijos nacionalinio banko organizuotoje konferencijoje Budapešte Vengrijos premjeras pasakė, kad „Briuselis tapo utopijos auka“. Jo nuomone, kad ateitis yra už stiprų valstybių-nacijų suverenitetą, o politiniai blokai, tokie kaip Višegrado grupė gali tapti vienu iš daugiapolinės Europos polių.

Orbano žodžias, ES tampa vis silpnesnė, vaidina tik regioninio žaidėjo rolę, o eurui nepavyko įgyti pasaulio rezervinės valiutos statuso, koks yra JAV doleris.

Orbanas pasakė, kad ES nesėkme buvo tai, kad dauguma bloko politikų ir valdininkų žiūrėjo į europietį kaip į vieną žmogų. Europoje nėra „Europos tautos“, pasakė Orbanas, bet Europą sudaro daugelis tautų.

Australija palaiko Trampo imigracinę politiką

Australijos URM vadovė Julie Bishop pareiškė, kad Australija palaikys JAV prezidento Donaldo Trampo politiką ir jo veiksmus apsaugant Jungtinių Valstijų sienas.

„Aš įsitikinusi, kad Australijos ir JAV vyriausybės tęs pagalba viena kitai užtikrinant garantijas, kad mes pajėgsime realizuoti mūsų imigracinę politiką ir sienų apsaugos politiką“, — pareiškė Julie Bishop.


Australija palaiko Trampo imigracinę politiką


Sydney Morning Herald rašoma, kad Australijos URM vadovė Julie Bishop pareiškė, kad Australija palaikys JAV prezidento Donaldo Trampo politiką ir jo veiksmus apsaugant Jungtinių Valstijų sienas.

Praėjusią savaitę Donaldas Trampas pasirašė įsaką „Dėl šalies apsaugos nuo įvažiavimo užsienio teroristų“, kuris 90 dienų draudžia atvykti į JAV visiems piliečiams iš septynių valstybių (Irano, Irako, Jemeno, Libijos, Sirijos, Somalio ir Sudano), o taip pat sustabdo priėmimą 120 dienų bet kokių pabėgėlių ir draudžia neapibrėžtam laikui pabėgėlių priėmimą iš Sirijos. Išimtis krikščionys, prieš kuriuos islamistai vykdo genocidą.

„Aš įsitikinusi, kad Australijos ir JAV vyriausybės tęs pagalba viena kitai užtikrinant garantijas, kad mes pajėgsime realizuoti mūsų imigracinę politiką ir sienų apsaugos politiką“, — pareiškė Julie Bishop.

Ji pažymėjo, kad Australija tampriai bendradarbiauja su JAV administracija ir nori užtikrinti savo piliečiams galimybę įvažiuoti į JAV.

Australija vykdo griežtą politiką pabėgėlių atžvilgiu, atvykstančių į jos teritoriją. Kada siekiantys prieglobsčio atvyksta į Australiją be leidimo, valdžia atsisako juos priimti. Jie yra deportuojami į kilmės šalį, arba išsiunčiami į salas: Nauru valstybę, kuri yra vienoje iš Okeanijos salų, arba Manuso salą, priklausančią Papua-Naujajai Gvinėjai.
Lietuvių tauta neturi tikslo, todėl ir nyksta

Naikintojai statytojų fone

Didžiausia mūsų tautos tragedija – tikslo nebuvimas. Negali žmogus kažko gyvenime pasiekti, jeigu nieko nesiekia, be tikslo gyvena. Taip ir tautos. Jei jos neturi tikslo – jos negyvibingos.

Atskiri lietuviai turi tikslą, to nepaneigsi. Tie, kuriems pavyksta prasibrauti prie valdžios lovio, turi tikslą apvogti valstybę, kuriems tai nepavyko – pabėgti iš Lietuvos, dar kiti – nusigerti ir į šulinį sumesti savo vaikus, geriau, žinoma, uždaužyti negyvai svetimus, sugyventinės. Dar yra senelių, kuriems „vėlu jau prie darbo, nei sėsi, nei pjausi“, prieš kuriuos šita nykstanti mūsų valstybė vykdo tylų genocidą, atimdama galimybę visavertiškai maitintis ir gydytis.

Kai neturi pats tikslo, tai niekaip negali suprasti to, kuris tą tikslą turi

Koks kilo ermideris, kai Trampas savo įsaku apribojo musulmonų įvažiavimą į JAV! Net mūsų nykstančios valstybės feikinės televizijos buvo labai susikrimtusios dėl arabų „diskriminacijos“. O kaip kitaip. Negali valstybėje, kuri neturi tikslo, suprasti kitų tikslų. Smegenys taip suderintos: vogti, bėgti, arba nusigerti.

Aš priminsiu. Donaldas Trampas JAV prezidentu buvo išrinktas ir todėl, kad galingiausiai JAV žydų diasporai ir Izraelio valstybei yra pažadėjęs perkelti JAV ambasadą į Jaruzalę. Jis tęsi pažadus.

Taigi, Donaldo Trampo laukia sudėtingas darbas, kaip bitininkui, kuris eina draskyti avilio. Jis negali šio pažado nevykdyti. Izraelis laukia Trampo veiksmų, laukia diaspora, laukia artimiausi giminės – duktė Ivanka ir žentas, trys anūkai...

Po atstovybės perkėlimo neišvengiamai bus arabų teroristinių išpuolių, todėl imtasi saugumo priemonių.

Mūsų skverneliams užteko proto savo darbo vietą apsitverti nuo teroristų metaliniais stulpais, ir tai pažanga, atsižvelgiant į protines ir finansines galimybes. Pas amerikiečius daugiau finansinių ir protinių galimybių, todėl ir priemonės rimtesnės.

Pas frau Merkel dar kitaip, jos kitos užduotys, kiti tikslai. Sprendžiant iš jos darbų – jos tikslas sunaikinti vokiečių tautą. Wir schaffen das! – Angelos Merkel šūkis (mes tai padarysime). Ji padarys, nėra pagrindo tuo abejoti. Tuo ji labai panaši į mūsų valdžią.

Žydai turėjo tikslą, todėl jie savo tikslą po mažėl realizuoja

Plutarchas persakė Romos imperatoriaus Tito žodžius, kad tarp žydų gajus įsitikinimas, kad jie, neva, valdys pasaulį. Titas gi tvirtino, kad žydai klysta, Roma valdys pasaulį. Pasirodo, prieš du tūkstančius metų žydai neklydo. Žydai visada turėjo tikslą.

Naujas SNO generalinis sekretorius António Guterres pasakė žurnalistams, kad romėnų prieš du tūkstančius metų sugriauta Jaruzalės šventykla buvo judėjų, o Rytų Jaruzalė, kur yra Jaruzalės Šventykla, yra Senosios Judėjos teritorija, ir todėl negali vadintis „Palestinos teritorija“ ir priklausyti palestiniečiams.

Ukrainos oligarcho Vadimo Rabinovičiaus dovanota 800 kilogramų svorio gryno aukso menora stovės Trečiojoje šventykloje
2017-01-29

Seimo narys Linas Balsys skelbs karą Rusijai dėl Karaliaučiaus?


Ankstesniais metais Lietuvos užsienio politika buvo „bėgimas pirma traukinio“, dabar, panašu, – kaktomuša į traukinį.

Kai JAV prezidentas Donaldas Trampas kalba apie santykių su Rusija gerinimą, Linas Balsys neriasi iš kailio, kad santykius su Rusija bloginti.

Rusijos naujienų agentūra RIA sekmadienį parašė: „Lietuvos parlamentaras Linas Balsys prieš kelias dienas konferencijoje pareiškė, kad Europos Sąjungai būtina aptarti Kaliningrado sugrąžinimo Europai klausimą, o pokario sienos prarado teisminę galią, rašo portalas Baltnews.“

Lino Balsio pareiškimą aprašė visi Rusijos MIP portalai.

Rosijskaja gazeta (RG) pacitavo ta proga Vladimiro Putino žodžius pasakytus Vladivostoke 2016 metų rudenį Ekonominio forumo metu: „Jeigu kažkam norisi pradėti peržiūrėti Antrojo pasaulinio karo rezultatus, pamėginkim padiskutuoti šia tema. Bet tada reikia diskutuoti ne apie Kaliningradą, o pilnumoje apie Rytines Vokietijos žemes, apie Lvovą, kuris buvo Lenkijos dalimi, ir taip toliau“.

Štai ką aš apie karingąjį parlamentarą Europos žemėlapių perbraižytoją galvoju. Prieš einant į Seimą jam reikėjo tiesiai šviesiai rinkėjams pasakyti: „dėsiu visas pastangas, kad gadinti santykius su Rusija“. Kažin ar būtų rinkę?

Parlamentas – nuo prancūziško žodžio parler — kalbėti. Seimo narys Linas Balsys, matyt, taip ir suvokia savo pareigą – kalbėti bet ką, kas užplaukia ant jo liežuvio, ir iki pažaliavimo, juk „žaliasis“.  

Ispanijoje antifa banditai suspardė moterį už nacionalinės vėliavos spalvų brasleta


Apie kairiųjų fašistų-antifa išpuolius Vokietijoje rašiau publikacijoje „Antifa – Vokietijoje atgaivinta hitlerinio fašizmo mumija“. Pastarosiomis dienomis spaudoje pasirodė nauji pranešimai apie šių kairiųjų globalizmo tarnų išpuolius Ispanijoje ir Austrijoje.

Antifa banditai Ispanijoje

Antifa banditai Ispanijoje sausio 22 dieną sunkiai sumušė 20 metų moterį už tai, kad ji nešiojo nacionalinės vėliavos spalvų brasletą. Nusikaltėliai aukai traumavo galvą, išmušė dantis. Apie tai praėjusį antradienį (01.24) pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministras. Egzekucijos scena, kai gauja jaunuolių spardo ant grindų pargriautą moterį, pateko į Youtbe ir sukėlė pasipiktinimo bangą Europos visuomenėje.

Užpulta jauna moteris nepriklausė jokiai politinei organizacijai. Ji pasakė, kad „tiesiog nešiojo brasleta su Ispanijos vėliava“. „Jie mušė mane už tai, kad nori uždrausti nešioti mums mūsų vėliavą“.

Policijos atstovo žodžiais, puldinėti aukas didelėmis gaujomis – antifa braižas. Nusikaltimas įvykdytas „neapykantos pagrindu“. VRM ministras spaudos konferencijoje praeitą antradienį tai pavadino „siaubinga piktadarybe“. Jo žodžiais anpuolis įvyko radikalių kairiųjų grupuočių prievartos ir ekstremizmo fone. Ministras perspėjo, kad antifa ekstremizmas kelia grėsmę ispanų nacijai.

Tai ne pirmas šių nusikaltėlių išpuolis Ispanijoje. 2015 metais jų buvo žiauriai sumuštas politikas Alejandro Espín Sogo, dalyvavęs vietiniuose rinkimuose.Antifa banditai Austrijoje

Praėjusią savaitę vokiškoje spaudoje pasirodė pranešimai, apie Austrijoje veikiančios antifa banditų organizacijos „seminarus“, kuriuose dėstoma, kaip reikia profesionaliai laužtis į politinių partijų atstovų būstus, vogti jų kompiuterius, informacijos laikmenas. Šitą antifa banditų organizaciją, pasirodo, remia globalistinė Austrijos vyriausybė.

Vienos policijos Spaudos sekretorius Tomas Keiblinger pasakė: „Tokie seminarai jau senai vyksta Vokietijoje. Kad jie vyksta dabar ir Austrijoje, tai naujas reiškinys.“

Paskutines savaites Vienoje įvyko keli bandymai išplėšti opozicijos butus. Buvo pranešama apie judėjimo Identitären nario įvykį per Kalėdas, žinomi keli įsilaužimų atvejai jau šiais metais.

Pagrindinis antifa banditų antpuolių objektas – patriotai. Jie jų labiausiai nekenčia, kaip ir jų šeimininkai globalistai.Britų pederastai galutinai išprotėjo


Čia vietiniai pederastai  pasiūlė nėščių moterų nebevadinti nėščiomis moterimis, o „tolerantiškai“ jas vadinti „nėščiais žmonėmis“. To priežastis - vienas su protu susipykęs, tačiau pastojęs iškrypėlis, kuris jau pradėjo hormonų pagalba „keisti lytį“, bet chirurgai dar nepabaigė jam išoperuoti moteriškumo.

Visa tragedija tame, kad pederastai jau yra užvaldę Britanijos medicinos bendruomenę. 14 puslapių Efektyvios komunikacijos instrukcijoje (A Guide To Effective Communication: Inclusive Language In The Workplace), kurią išleido britų medicinos asocijacija, kalbama, kad tarp nėščių moterų yra transgenderiai, kurie irgi gali pastoti. Negalimas jų įžeidinėti. Čia ir pateikiamas tas nelemtas vienintelio pastojusio psichikos ligonio pavyzdys. Dar įsižeis, jei jį moterimi pavadinsi! Aiškų, kad geriau įžeisti šimtus milijonų žmonių, kuriems su smegenimis viskas tvarkoje, negu vieną ligonį.

Pačią pirmą po inauguracijos dieną Donaldas Trampas iš Baltųjų Rūmų svetainės išmetė iškrypėlių puslapį. Baigiasi globalizmo era, tikėkimės, kad pasibaigs ir sodomitų siautėjimas, nes tik globalistams šitie iškrypėliai buvo reikalingi, tik vardan globalizmo jie buvo propaguojami, kad visuomenę skaldyti, ją degraduoti. O kas jie be amerikoniškų pinigų krano? Po jo bus užsukti ir JAV vasalų pinigų kraneliai.

Gal gi sausio 21 dienos iškrypėlių palaikymo ir Trampo apspjaudymo eitynių organizatorės austėjos nesuspės išvaryti iš proto Lietuvos moksleivių ir darželiokų?

Kokia austėjų išvarytų iš proto vaikelių ateitis – galima pasiskaityti sausio mėnesio National Geographic numerį, kuriame pasakojama apie mažąjį transgenderį.

Visi protaujantys piliečiai puikiai supranta, kam visa tai daroma. Mažumos reikalingos tam, kad jų neapkęstų dauguma, o po to daugumą patogu kaltinti ir reikalauti „išpirkti kaltę“. Neteks aktualumo transgenderių tema - National Geographic publikuos mažų kaprofikų fotografijas, kurių nesupranta klasės draugai, o politinės ir moralinės prostitutės austėjos organizuos jų palaikymo paradus, tuo pačiu ir kokį Trampą apspjaudys.


Autoriaus straipsniai panašia tema:

2017-01-28

Trampo įsakas dėl pabėgėlių privalo tapti pavyzdžiu Lietuvos valdžiai


Taip vadinamų „pabėgėlių“ vežimas į Lietuvą, kurį vykdo S.Skvernelio vyriausybė, yra nusikaltimas lietuvių tautai. Nedelsiant reikia stabdyti šitą bachanaliją. Save Skvernelis nuo teroristų gali aptverti geležiniais stulpais, kaip jis ir padarė, – visos Lietuvos stulpais neaptversi. Negalime leisti, kad mūsų moterys ir vaikai gyventų nuolatinėje baimėje dėl „pabėgėlių“ antpuolių, kaip tai yra Vokietijoje.

Vakar JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė įsaką, kuris sustabdo pabėgėlių priėmimą į JAV 120 dienų, uždraudžia neapibrėžtam laikui vežimą pabėgėlių iš Sirijos ir sugriežtina įvažiavimo į JAV tvarką.

Tai turi tapti pavyzdžiu ir Lietuvos valdžiai (Priminsiu, kad premjeras Saulius Skvernelis yra tas nelemtas žmogus, kuris A.Butkevičiaus vyriausybėje būdamas VRM ministru, pasirašė ES pabėgėlių vežimo į Lietuvą sutartį, ko, beje, nepadarė eilė Rytinių ES valstybių).

Pranešama, kad Trampas įsako pasirašymo ceremonijoje, vykusioje Pentagone, pareiškė, kad nuo šiol pabėgėlių atranka bus „ekstremali“. „Tai šalies apsauga nuo užsienio teroristų atvykimo,“ - pareiškė Trampas.

Stop-signalas pabėgėliams

Pabėgėlių priėmimo programa sustabdyta 120 dienų. Be to maksimalus priimtų į JAV pabėgėlių skaičius šiais finansiniais metais (pasibaigs rugsėjo 30 dieną) bus 50000 žmonių. Šiais metais jau priimta 30000 pabėgėlių.

Savo įsaku Trampas leido valstijoms ir apskritims dalyvauti sprendžiant klausimą dėl to, kur būtent apgyvendinti priimamus pabėgėlius. Barako Obamos valdymo metu pabėgėliai buvo apgyvendinami prieš vietinių valdžių valią.

Pabėgėlių iš Sirijos nebus

Trampas neapibrėžtam laikui uždraudė priimti į JAV pabėgėlius iš Sirijos. „Žemiau esančiu skelbiu, kad įvažiavimas Sirijos piliečių kaip pabėgėlių prieštarauja Jungtinių Valstijų interesams, ir užšaldau bet kokį atvykimą iki to laiko, kada aš nuspręsiu, kad įvyko esminiai pasikeitimai... leidžiantys priėmimą sirų pabėgėlių sutinkamai su nacionaliniais interesais“, - sakoma Trampo įsake.

Praėjusiais finansiniais metais JAV priėmė apie 125000 sirų, kas dešimt kartų mažiau, negu keturis kartus mažesnė (pagal gyventojų skaičių) Vokietija.

Trampo įsake palikta landa: nagrinėjant paraiškas pirmenybė bus teikiama persekiojamoms religinėms grupėms ir jie bus priimami be kvotų, pagal JAV tarptautinius įsipareigojimus. Trampas penktadienį pareiškė, kad nori padėti sirų krikščionims. Prieš krikščionis Sirijoje ir kitose musulmonų valstybėse yra vykdomas tikras genocidas. Vatikano duomenimis, 100000 krikščionių kiekvienais metais tampa kankiniais dėl tikėjimo.

Trampo potvarkis numato privalomą interviu, kad gauti neimigracinę vizą ir biometrinės kontrolės sistemos diegimo paspartinimą. Trampas apribojo atvykimą iki 90 dienų iš eilės daugiausiai musulmoniškų valstybių, bet neįvardino jų.

JAV paviešins pabėgėlių nusikaltimus

Vokietijoje, Švedijoje ir kitose ES valstybėse pabėgėlių nusikaltimai yra atidžiai slepiami nuo visuomenės, tuo tarpu Trampo įsakas numato pabėgėlių nusikaltimus paviešinti.

Trampo įsake sakoma, kad JAV valdžia paskelbs statistiką užsieniečių, kurie kaltinami terorizmu ir prievarta prieš moteris.

Per 180 dienų bus paskelbta informacija apie užsieniečių skaičių JAV, kuriuos kaltina nusikaltimais, surištais su su terorizmu, kurie buvo nuteisti arba išsiųsti iš JAV už panašius nusikaltimus. Be to, bus paskelbti duomenys, kiek užsieniečių JAV teritorijoje tapo „radikalais“ ir padėjo teroristams iš JAV teritorijos.

Bus paskelbta informacija ir apie užsieniečių nusikaltimus prieš moteris, įskaitant taip vadinamus „garbės nužudymus“ - moterų nužudymus už tai, kad šios santykiavo su vyrais ar ištekėjo prieš šeimos ar religinės bendruomenės valią.

Trampas ne kartą buvo pareiškęs, kad užsieniečiai JAV yra dažnai kalti nusikaltimais prieš moteris, įskaitant išprievartavimus.

JAV pavyzdys turėtų įkvėpti ir Lietuvos politikus įjungti nuosavas smegenis, o ne pasikliauti vien Briuselio protiniais ir lytiniais iškrypėliais. Aš turiu nedidelę viltį, kad potencialių teroristų ir nusikaltėlių vežimas į Lietuvą bus sustabdytas.

2017-01-27

Viskas pagal planą: 2,7 milijono migrantų iš Afrikos jau pakeliui į Europą

Wir schaffen das! – Angelos Merkel šūkis (mes tai padarysime)

Šiais metais į Europą atvyks ir „klimato“ pabėgėliai, rašoma Pi-news. Juos veja ne tik regioninės teroristinės grupės ar korumpuotos vyriausybės, bet visų pirma sausros ir stichinės nelaimės. Juos varo atviros ES sienos, didelės išmokos, nepagrįsti gandai, kad Europoje kiekvienas negras gaus butą, mersedesą ir po baltą moterį. Vien Vakarų Afrikoje prie Čado ežero palapinių stovyklose gyvena 2,7 milijono afrikiečių. Ekspertai mano, kad jų visų tikslas yra Europa, o ypač Vokietija.

Šitie „pabėgėliai“ keliaus per kelias dešimtis saugių šalių, o tada atsidurs Libijos pakrantėje, iš kur Europos Sąjunga ir Sorošo apmokamos NVO juos perkels į išsvajotą Europą. Pasiekę Italiją, jie ten neliks, jie brausis į Šiaurės Italiją, į kurortą prie Komo ežero ir visokiais būdais stengsis patekti, jau virtę „pabėgėliais,“ į Šveicariją, Austriją, Vokietiją. Pabėgėliais jie stengiasi tapti ten, kur didesnės išmokos, socialinė parama.

Prieš kamerą „pabėgėlis“ atvirai aiškina, kad prašys prieglobsčio Vokietijoje, „nes ten moka 350 eurų.“


„Pabėgėlis“ Berri nekalba prancūziškai, šiek tiek kalba angliškai ir net žino kelionės tikslą – Vokietija. Jis ten keliaus į Miuncheną. Jis sako: „Gambijoje pas mus nėra švietimo, nėra darbo, nėra pinigų – bet Vokietijoje kiekvienas gaus namą“.

Šitas įsiveržimas niekada nepasibaigs. 2100 metais Afrikoje gyvens 4,4 milijardai žmonių. Apklausos parodė, kad 38 procentai Afrikos gyventojų nori persikraustyti gyventi į Europą, todėl Europiečiai gali tikėtis virš milijono naujų piliečių iš Afrikos ir, matyt, turėtų tuo labai džiaugtis, bent taip galvoja visiškai išprotėję liberastai, tolerastai ir visos kitos einančios į pabaigą globalizmo ir „Laisvosios rinkos“ epochos atliekos, jos subproduktai.

Baltieji jau dabar pasaulyje yra etninė mažuma, o artimiausioje perspektyvoje taps mažuma net savo valstybėse ir tada bus ištrinti nuo žemės paviršiaus. Štai tada ir bus įgyvendintos masono - ES tėvo Kudenchovė Kalergi svajonės apie rudos spalvos menkai išsivysčiusį „kiekybės žmogų“, kuris tarnaus „kiekybės žmonėms“ - žydams. Netikite? Tai skaitykite Kudenchove Kalergi knygą „Praktinis Idealizmas“.


Ukrainietis iš Charkovo Ukrainos TV (laida Navigator) papasakojo apie rusų agresorius. Tai kas agresorius?


Žiūrovas Michailas iš Charkovo sako: „Jūs sakote Rusija agresorius, tai kodėl agresorius rūpinasi labiau ukrainiečiais negu Ukraina. Pensija Kryme 4 kartus didesnė, medicina nemokama, dujos žymiai pigesnės. Tai kas yra agresorius? Pasirodo agresorius taip rūpinasi Ukrainos piliečiais, net stebina. Nei vienas Ukrainos patriotas nenori iš Krymo išvažiuoti. Kai pasiūliau keisti butą, jis man pirštu į smilkinį parodė.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): pabėgėliai 2016 metais Vokietijos federalinei valdžiai kainavo 21,7 milijardus eurų?


FAZ šiandien rašo, kad Vokietijos federalinė vyriausybė paskaičiavo savo išlaidas pabėgėliams. 2016 metais jos buvo 21,7 milijardai eurų. 2017 metais Vokietija planuoja išleisti 21,3 milijardus.
Kovais su migracijos priežastimis buvo skirta 7,1 milijardai eurų: iš jų 1,4 milijardai humanitarinei pagalbai krizės ištiktiems regionams. Priėmimui, registracijai ir prašančių prieglobsčio žmonių apgyvendinimui - 1,4 milijardai, o jų integracijai – 2,1 milijardai. Socialinės išmokoms po prieglobsčio suteikimo pareikalavo papildomų 1,7 milijardų eurų. 9,3 milijardai buvo paskirstyta savivaldybėms.

FAZ rašo, kad 2015 metais į Vokietiją atvyko apie 890.000 prieglobsčio prašytojų (viso 1,2- 1,8 milijono imigrantų), 2016 – 280000.

2016 antivokiškas Merkel režimas išdavė „pabėgėlių“ giminėms 105000 vizų pagal šeimų susijungimo programą. Apie tai pranešė die Welt, kur rašoma: „2016 buvo išduotos 105000 vizų šeimų susijungimui“, ką patvirtino Vokietijos užsienio reikalų ministerija šį ketvirtadienį.

Donaldas Trampas Angelos Merkel migracijos politiką pavadino „katastrofa“. Trampas – verslininkas, jis supranta finansinių institutų skaičių ekvilibristiką, kuri nuostolius moka paversti pelnais. Angela Merkel prieš kelias dienas pasakė, kad Vokietija neturi galimybės gynybai skirti 2% BVP, kaip numato NATO valstybių sutartis. Tai reiškia tik tai, kad viešai skelbiami skaičiai apie Vokietijos ekonomiką, neva teigiamą pabėgėlių įtaką jai – melas.

Pabėgėliai“ - Merkel nusikaltimas Europai. Milžiniškos išlaidos yra skiriamos kovai su islamo terorizmu, banditizmu, kriminaliniais nusikaltimais, kurių priežastis – Merkel pakvieti „pabėgėliai“. Didžiausia našta dėl „pabėgėlių“ tenka Vokietijos savivaldybėms, kurių 1/3 yra prasiskolinusios, yra faktiniai bankrotai. Federalinė valdžia jų patiriamų nuostolių dėl „pabėgėlių“ pilnai nekompensuoja.   2016 metais dėl „pabėgėlių“ nusikaltimų ženkliai sumažėjo turistų iš Kinijos ir kitų Pietryčių Azijos valstybių.

Alternatyva Vokietijai partija (AfD) skelbia, kad Vokietijos socialiniai fondai ištuštinti, mokyklos ir kitos viešos įstaigos griūva, keliai neprižiūrimi. Viso to priežastis - „pabėgėliai“ ir jų sukeltas chaosas valstybėje.

AfD vicepirmininkas Jörg Meuthen rašo: „Kad pabėgėlių krizė 2016 metai stimuliavo Vokietijos ekonomiką, yra iškreipta ekonomikos realybė. Tai už mokesčių mokėtojų pinigus sukeltas valdžios sektoriaus beprasmis vartojimas. Šios vyriausybės milijardinės išlaidos žemos kvalifikacijos darbuotojams, nelegalams, nėra prasminga investicija į ateitį. Negalima leisti, kad pūtų mokyklų pastatai, degraduotų policija, toliau didėtų mokesčių našta piliečiams, o tuo metu federalinė vyriausybė toliau skirtų milžiniškas lėšas pabėgėliams, kurie kaip galima greičiau turi būti sugrąžinti į savo gimtuosius namus. Tai pseudo-augimas, kuris yra sukeltas krizės, kurią federalinė vyriausybė turėtų būti suinteresuota kuo greičiau pabaigti. Tai absurdiška būklė, kuri veda tiesiai į ekonominę aklavietę. Jeigu ekonominiai ekspertai giria šį augimą, jie, matyt, neturi jokio mkroekonimikos santykių supratimo. Tai pavojinga būklė, kuri turi kiek įmanoma greičiau pasibaigti ir reikia investuoti mokesčių mokėtojų pinigus tikrai į reikalingas ekonomikos sritis, pavyzdžiui, į švietimą ir saugumą“.

Pašalpų skyrimas „pabėgėliams“ Vokietijoje yra chaotiškas ir neorganizuotas, jie gali registruotis dešimtis kartų (Berlyno teroristo tunisiečio Aniso Amri atvejis) ir gauti dešimti išmokų vis kituose Vokietijos miestuose.

Šiandien portalas Pi-news aprašo kaip panaudojami pinigai, skiriami pabėgėlių vokiečių kalbos mokymui. Tam 2016 metais Merkel valdžia skyrė 300 milijonus eurų.

Šiuos pradinius vokiečių kalbos kursus, kurie leidžia žmogui Vokietijoje dirbti nebent kroviko ar valytojo darbą, baigė mažiau 50% tų, kurie juos buvo pradėję lankyti. Dauguma merkel „svečių“ gauna išmokas, nemokamus drabužius, būstą ir net nesiruošia nei dirbti, nei mokytis vokiečių kalbos. 

Visa tai ir yra Merkel „katastrofa“.


Jakovas Kedmi: ES amerikiečiams nebereikalinga. ES ir NATO keisis (video)
Kedmi: Artimiausiais metais keisis Europa ir NATO keisis. NATO, toks kokį mes jį žinom šiandien,
nustos gyvuoti per artimiausius metus. Organizacija liks, kokia ji bus, galima spėlioti. Aišku, kad ji nebus tokia, kokia yra šiandien. NATO dislokacija irgi pasikeis. Be JAV NATO nėra jokia jėga, o JAV ruošiasi rimčiausioms deryboms su Rusija. Derybose bus svarstomi visi prieštaravimai, kurie yra tarp valstybių. Dalis iš jų bus išspręsta. Bus sumažintas konfliktinių situacijų atsiradimo lygis.
Tai ką mes dabar matom pas vieną ar kitą NATO valdininką, ar Rytų Europos valstybėse pasienyje su Rusija, tai jų paskutinė isterija, bandant isterišku murmėjimu ir kaitinimu atmosferos kažkaip sustabdyti šitą procesą. Tai gerai žino ir latviai, ir estai, ir lenkai, kad ko jie mažiausiai gali tikėtis, tai konflikto su Rusija. Tokiu atveju jie bus sunaikinti. Pas juos dėl to nėra jokių iliuzijų. Bet jie kaitina situaciją, bando sustiprinti savo politinį ir finansinį ir ekonominį kapitalą keldami isteriją prieš Rusiją, nes išskyrus antirusišką isteriją ką Pabaltijys gali duoti Europai? Šprotus? O to jau niekam nebereikia.


Atkreipkit dėmesį ką daro Trampas. Trampas sugriovė Trans Didžiojo vandenyno sutartį. Jie tai padarė, kad sustiprinti savo įtaką prieš Kiniją. Jis eina į labiau negu intymius santykius su Didžiąja Britanija, Europos nenaudai. Jis pareiškė, kad pasiruošęs panašias sutartis kiekviena šalimi, tai yra, jis aplenkia Europos Sąjungą. Europos Sąjunga praras savo jėgą, savo patrauklumą, nes amerikiečiams ji nebereikalinga. Dabartinei Amerikai reikalingi dvišaliai susitarimai su Didžiąja Britanija, su Rusija, su Kinija.

2017-01-26

Prognozės iš JAV: Euras žlugs per 12-18 mėnesių


Eurogrupės vadovas Jeroen Dijsselbloem mano, kad dėl Trampo paskelbtos politikos „America-first“ „Europa artimiausiais metais liks viena“, rašo die Zeit. Tai buvo pasakyta Briuselyje, per Eurogrupės finansų ministrų susitikimą.

Europos sąjungininkai buvo šoke, kai sausio viduryje Trampas pasakė, kad NATO yra „pasenusi“ organizacija, rašomas die Zeit. Iš Trampo posakių dėl Brexit ir tolimesnio ES skylimo Dijsselbloem
padarė išvadą, kad prasidėjo nauja JAV era ir tai, jo nuomone, šansas ES-šalims narėms susitelkti.

Pagrindine Eurozonos problema jis įvardino Graikiją. Per kelis praėjusius pagalbos jai metus padėtis šioje šalyje praktiškai nepasikeitė ir jos valstybės skola ir toliau lieka 180 procentai BVP.

Reikia pažymėti, kad į skolų duobę smenga ir kitos Pietų Europos valstybės. Dėl Merkel sukeltos migracijos krizės ir Europą užplūdusių milijonų „socialinių parazitų“ neturi kuo pasigirti ir ES ekonomikos flagmanas Vokietija, kurios valdžia šiomis dienomis prakalbo apie važiavimo jos keliais mokesčius, kelių privatizavimą. Tai Vokietijos ekonomikos krizės ženklai, kaip besistengtų Eurozonos ministrus raminti Dijsselbloem.

Donaldo Trampo kandidato į JAV atstovo ES postą Ted Malloch  nuomone  euras žlugs per 12-18 mėnesių laikotarpį.Dijsselbloem pasakė, kad netiki Ted Malloch prognozėmis apie euro žlugimą sekančiais metais. „Aš girdžiu pranašystes štai jau ketveri metai“, - pasakė Eurozonos vadovas.


Aktualu, taiklu, pilnai atspindi realią situaciją


Fantastiškas piešinys! Sveikinu autorių. Tai turi pamatyti visa Lietuva.

Piešinį pasiskolinau iš ekspertai.eu