2019-11-19

Nenuilstantys antisemitizmo provokatoriai. Jei leisime jiems iš lietuvių tautos tyčiotis šiandien, jie tyčiosis amžinai

Po kelių dienų Panevėžyje gauja lietuvių tautos nedraugų rengia pasityčiojimo iš mūsų šabašą. Jų tikslas – kurstyti antisemitizmą, todėl jie dergs mums ant galvų tol, kol mes leisime tai daryti.
Žiurėk, ir neišlaikys nuolatos pamazgomis laistomų lietuvių kantrybė… Tuomet nereikės ponioms kukliansky ir vanagaitėmis pačioms organizuoti figūrų pilstymą iš žemių, pasakoti pasakas apie grasinimus. (Kur tie žemių pilstytojai, kur tie grasintojai? Nerado? 21 amžiuje?).Tuomet supuls visas maitvanagių būrys lesti mūsų, atvyks gastroliuojantys sionistai zurofai su visais kacais.
Prisiminkim nuo ko prasidėjo visas sionistų širšalas? Ogi nuo to, kai buvo pradėtas ruošti, o vėliau ir JAV priimti įstatymą 447 dėl žydų turto, prarasto valdant totalitariniams režimams, restitucijos (žiūr. priede).
Lenkijos valdžiai užteko valios pasakyti garsiai „Ne!“, kad girdėtų visas pasaulis, Izraelis, JAV žydų organizacijos. Kurį laiką dar buvo girdimas sionistų murmėjimas, bet ilgainiui jis nutilo. Lenkai paaiškino, kad tarptautinių sionistų organizacijų veikėjų pretenzijos reiškiamos ne tuo adresu, kad Lenkija buvo Vokietijos ir Sovietinės imperijos aukos, todėl joms ir reikia reikšti pretenzijas, o ne jų okupuotai Lenkijai.
Mūsų valdžia kitos konsistencijos, kitokio kvapo. Ji įpratusi šliaužioti pilvu ir bučiuoti okupantams užpakalius. Tai tokia infuzorijų veislė, kurios gyvena išeinamoje angoje. Jiems visai nesvarbu, ar okupantas su penkiakampe ar šešiakampe žvaigžde, ar su kitokiu simboliu. Jie atsiprašys bet ko, kad ir už viso pasaulio nuodėmes.
Panevėžyje, kažkada garbingo teatro scenoje, jau paruošta eilinė vėmalų dozė, kurią ruošiamasi ant mūsų galvų laistyti nuolatos. Įdomiausia tai, kad už mūsų, už pačių lietuvių pinigus, nes Panevėžio brūdą ir blūdą finansavo kultūros ministerija.
Aš manau, kad jeigu šitų vėmalų nesugrūsime atgal į purvinas antisemitizmo kurstytojų gerkles, antisemitizmo kurstymas nesibaigs niekada.

Priedas:

Kodėl lietuvius daro antisemitais?

Šiais metais visame pasaulyje buvo sukeltas triukšmas, kad neva prie žydų kultūros centro Vilniuje buvo paberta žemių, o šie pabarstai, neva, buvo panašūs į svastiką. Dar buvo kalbama, kad žydų bendruomenė sulaukė grasinimų. Dėl to labai išgąsdintai Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei teko uždaryti sinagogą, kultūros centrą, o policija pradėjo ikiteisminį tyrimą prieš piktadarius. Ši informacija akimirksniu buvo paskleista po visą pasaulį. Pasaulis pašiurpo. Kokie baisūs antisemitai yra lietuviai, kad žydai nebegali Lietuvoje saugiai gyventi.
Prabėgo trys mėnesiai. Kur tyrimų rezultatai, kur tie piktadariai, kurie grasina žydams? Kur tų piktadarių pavardės, bylos, teismo nuosprendžiai, baudos… Nieko nėra. Tik eilinė Kukliansky isterija dėl antisemitizmo ir nauji reikalavimai apsaugoti žydus, saugoti sinagogas.
O gal ta svastikos instaliacija ir grasinimai buvo „antis“? Tokių „ančių“ ne taip jau senai žydai buvo išperinę visame pasaulyje: patys organizavo grasinimus, o po to ant viso pasaulio šaukė, kad puola antisemitai. Toks tarptautinis skandalas jau vyko 2017-2018 metais. Tuomet, po JAV FTB atlikto tyrimo, buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėjimo už „telefoninį terorizmą“ izraelietis Maiklas Kadar. Jo kompiuteriuose ir telefonuose aptikta tūkstančiai telefonų numerių viso pasaulio žydų centrų ir mokslo įstaigų. Izraelio pilietis Maiklą Kadar nusiuntė 2000 grasinimų įvairių šalių žydų centrams dėl padėtų juose bombų. Jis pripažintas kaltu už šantažą, melagingos informacijos platinimą, pinigų plovimą.
JAV justicijos ministerija paskelbė apie kaltinimą Kadarui, kuris grasino dėl bombų mokyklose, prekybos centruose, policijos nuovadose JAV, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje ir Danijoje. Ministerijos duomenimis, 2017 metais Kadar taip pat skambino su grasinimais į Antidifamacinę lygą (su antisemitizmu kovojanti žydų organizacija), Izraelio atstovybę Vašingtone ir informavo apie padėtas bombas, numatomas ginkluotas atakas prieš žydų visuomeninius centrus Floridoje. Teisiamasis buvo kaltinamas dar ir tuo, kad užsiėmė šantažavimo paslaugomis ir už tai uždirbo $240 000 bitkoinais. Kadar šantažavo net JAV senatorių. Jis pareikalavo senatoriaus viešai atsiprašyti už nepalankius pasisakymus jo adresu, priešingu atveju šis turėtų jam mokėti po 1250 už kiekvieną iš 72 valandų, jeigu jis neatsiprašys. Vėliau jis senatoriui į namus nusiuntė laišką su narkotinėmis medžiagomis. Maiklo Kadar namuose Aškelone policija rado 5 kompiuterius ir galingą radiolokacinę anteną, kuri leido prisijungti prie nutolusių serverių.
Pasirodo, kad žydams šią vasarą Lietuvoje grėsė toks baisus genocidas, kad Kukliansky pasakė: „… kalbame apie žydų tautybės žmones ir jų naikinimą, todėl tam, kad būtume tikri, kad nieko neatsitiks mūsų žmonėms, nusprendėme uždaryti šias lankomas įstaigas.“
Kremliaus propagandos ruporas „Sputnik news“ spalio 20 dieną straipsnyje „Lietuvoje pasiūlė įvesti atskirą bausmę už nusikaltimus prieš žydus“ rašo: „Per praėjusius du mėnesius padažnėjo atvejų, surištų su pasirodymu antisemitinių simbolių. Vienas iš paskutiniųjų incidentų praėjusią savaitę įvyko žydų kvartale Vilniuje“.
„Sputnik“ rašo, kad Faina Kukliansky „pasiūlė išplėsti Baltijos respublikos Baudžiamąjį kodeksą, įtraukiant į jį atsakomybę už vandalizmo aktus, nukreiptus prieš žydus“. Vidaus reikalų ministrė Ryta Tamašiūnienė pareiškė apie valstybės struktūrų pasirengimą apsaugoti žydų bendruomenę jei bus reali grėsmė. Izraelio portalas 9tv cituoja Tamašūnienę, kuri pasakė, kad nėra poreikio keisti BK.
Šis straipsnis apie rasinę, etninę nesantaiką, už jį numatyta baudžiamoji atsakomybė. Jeigu įvesti papildomą straipsnį už antisemitizmą, tai nepakeis panašių nusikaltimų skaičiaus. Žinoma, labai gaila, kad skaičius tokių nusikaltimų auga. Bet reikia pripažinti, kad tai slypi kitur, ne BK“, – pasakė ministrė.
Palauksim, gal policijai pavyks surasti žemių barstytojus ir sienų tepliorius. Mūsų laikais tai taip nesunku padaryti. Kaip rodo Maiklo Kadar istorija, į provokacijas prieš žydus reikia žiūrėti rezervuotai.
Mano nuomone, kurstyti antisemitizmą gali būti naudinga F. Kukliansky ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Apšmeižus visą lietuvių tautą, bus lengviau reketuoti iš Lietuvos valstybės pinigus už vokiečių okupacijos metu žydų prarastą turtą, o taip pat už jų turtą, prarastą sovietinės okupacijos laikais.
Mano nuomone, kurstyti antisemitizmą gali būti naudinga F. Kukliansky ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Apšmeižus visą lietuvių tautą, bus lengviau reketuoti iš Lietuvos valstybės pinigus už fašistinės ir komunistinės okupacijos metu žydų prarastą turtą.
Lietuvos ir lietuvių šmeižikų tikslas – paversti lietuvius vergais, o tam reikia primesti svetimas kaltes ir sunaikinti tautos valią, imunitetą. Galiausiai – apiplėšti, padaryti žydų vergais.
JAV 2018 metų gegužės 8 dieną buvo priimtas žydų turto restitucijos įstatymas 447 JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), kuris suteikė naują stimulą prievartauti Europos tautas. Lenkai griežtai pasipriešino tam ir pasakė, kad visos pretenzijos turi būti skiriamos okupantui – Vokietijai. Lietuvos valdžia tyli.
Įstatymas 447 JUST nuaidėjo kūjo smūgiais į Lietuvos didvyrio Generolo Vėtros paminklinę lentą, šmeižikiškomis vanagaičių knygomis ir paskaitomis, nenutrūkstama kacų ir zurofų purvo lavina pilama ant lietuvių ir Lietuvos. Tikslas – paversti pasaulio visuomenės akyse lietuvius „žydšaudžių tauta“.
Sionistų siekis panaudoti žydų tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metais ekonominiais tikslais yra žinomas, kaip „Holokausto industrija“.
Jau keli metai stiprėja spaudimas mūsų kaimynei Lenkijai, imta net vokiečių nacių koncentracijos stovyklas vadinti „lenkiškomis“, o žydų holokaustu kaltinti visą lenkų tautą, kas visiškai prasilenkia su tikrove ir su tarptautine teise.
Izraelio politikai kaltina lenkus ir lietuvius, kad šie talkino vokiečiams naikinant žydus, bet pamiršta apie žydus, kurie tarnavo vokiečiams, kariavo jų pusėje, pamiršta žydų bankininkus, kurie finansavo Hitlerio vyriausybę, žydų pramonininkus, kurių gamyklose fašistai gamino Europos tautų naikinimui skirtus ginklus.
Izraelio pasiuntinys prieš keliolika metų, tuo metu dar rezidavęs Rygoje, lietuvių tautą pavadino „žydšaudžių tauta“. Ir nieko, jokios Lietuvos valdžios reakcijos, jokios notos, vergiška tyla, nusikalstama tyla.
Analitinės firmos „Gefira“ nuomone, krinta į akis šie JAV 447 įstatymo alogizmai:
Pirma. Gentinis arba rasistinis problemos sprendimo būdas. Būtent žydai kaip gentis turi gauti kompensaciją. Neturi reikšmės, ar paveldėtojas turi nuosavybę patvirtinančius dokumentus ar ne, kad jie buvo Lenkijos piliečiais. Esant bet kokiai teisinei sistemai tai reiškia, kad turtas, jei nėra paveldėtojų, pereina į valstybės nuosavybę.
Antra. Turtas prarastas „valdant komunistiniam režimui“ apima pokario metus, kuomet Lenkija valdė komunistų partija, nacionalizavusi visų gyventojų gamybos priemones ir turtą. Pažymima, kad komunistų partijai, valdžios organams ir jėgos struktūroms priklausė didelė dalis Lenkijos žydų, kurie ir vykdė šio turto nacionalizavimą.
Numatoma „kompensacija“, kurią turėtų išmokėti Lenkija sudaro 200-300 milijardus dolerių.
Grasinimai Lenkijai pasigirdo jau 2008 metais. Lenkija bus „viešai atakuojama ir pažeminta tarptautiniu lygiu“, – tuomet pasakė žydų tarptautinio kongreso generalinis sekretorius.
„Gavę tokį turtą, žydai taptų valdančiąja klase, o lenkai – antros kategorijos piliečiais savo valstybėje. Taptų palestina Rytų Europoje.“ – pažymi Gefira.
Portale prašoma pagalvoti, kas įvyks, jei šias žydų pretenzijas pripažinti teisėtomis? Ką tuomet daryti su lenkais, išvykusiais iš Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos, Vokiečiais, išvarytais iš Prūsijos ir t.t. O kodėl apsiriboti tik Antruoju pasauliniu karu? Visos pasaulio tautos imtų viena iš kitos reikalauti kompensacijų? Ar palestiniečiai nebuvo sistemingai varomi iš savo žemių ir neprarado palikimo?
Gefira teigia, kad neturinti paveldėtojo nuosavybė priklauso valstybei. Jei šio teisės principo nebus paisoma, mes atsidursime pasaulyje, kurį ardo begaliniai nacionaliniai, etniniai, religiniai ir rasiniai konfliktai. Ar mes turime tikėti, kad tokie rasiniai santykiai būdingi tik tiems, kas sunaikino Senovės Egiptą ir žavisi šiais „žygdarbiais“ savo šventose knygose?


2019-11-18

Trampas susitikime su FRS pirmininku Pauelu aptarė „neigiamą procentinę normą“


Lapkričio 18 dieną JAV prezidentas Donaldas Trampas susitiko su Federalinio rezervo sistemos (FRS) pirmininku Džeromu Pauelu, kuriame dalyvavo JAV finansų ministras Stivenas Mnučinas.

„Tik ką pasibaigė geras ir šiltas susitikimas Baltuosiuose rūmuose su Džeromu Pauelu“, - parašė Trampas Twitter. - Visi klausimai buvo aptariami, įskaitant procentinę normą, neigiamą procentą, žemą infliaciją, dolerio sustiprėjimą ir to įtaką pramonei, prekybą su Kinija, ES ir kitais“.


FRS pranešime sakoma, kad pirmininkas Pauelas užtikrins „maksimalų užimtumą ir stabilias kainas“, „kaip tai numato įstatymas“.

Spalio 30 dieną sumažino bazinę procentinę normą iki 1,5 nuo 1,75%.Po šio susitikimo krito dolerio kursas.

Anksčiau Pauelas yra pareiškęs, kad FRS padarė pakankamai, kad palaikyti ekonomiką dabartiniame lygyje, kad procentinė norma dabar pristabdyta laukiant kokių nors rimtų pokyčių ekonomikoje, kad pinigų-kredito politika, matomai, dabar yra ilgalaikio stabilumo zonoje, kol perspektyvos palankios.

Donaldas Trampas pastaruoju metu buvo sukėlęs Twiterio audrą, reikalaudamas iš FRS mažinti procentinę normą ir eiti į minusą.

Eduardas Chodos: „Žemė ir valia ne gojui!“ Brifingas ir skrydžio analizė Nr.24 (video)


Kinijos portalas „Sohu“ pažymi, kad Rusija įeina į trejetą stipriausių pasaulinių valstybių dėl savo „siaubą keliančios karinės galios ir milžiniškos teritorijos.“ Todėl niekas negali jos ignoruoti.
„Sohu“ nurodo keturias šios valstybės silpnąsias vietas:
„Pirmiausiai, tai gyventojai
Rusijoje visada buvo gyventojų skaičiaus problema. Per Antrą pasaulinį karą Tarybų Sąjunga neteko 20 milijonų vyrų, kas sukėlė milžinišką gyventojų vyrų ir moterų disproporciją. Atsirado darbo jėgos trukumo situacija, ir iki šiol Rusija negali pilnai atsistatyti.
TSRS klestėjimo metu tarybų šalies gyventojų skaičius buvo 280 milijonų žmonių, kas žymiai daugiau, negu tuo pačiu periodu buvo JAV.
Po Tarybų Sąjungos iširimo gyventojų skaičius Rusijoje sumažėjo dvigubai ir pasiekė 140 miljonų žmonių.
Dar didesnė neviltis apima Rusiją dėl jaunimo nenoro gimdyti vaikus, žemo gimstamumo koeficiento. Per 30 metus po TSRS iširimo gyventojų skaičius Rusijoje tebėra 140 milijonai žmonių ar net kiek mažiau, negu Tarybų Sąjungos sugriuvimo laikais.
Maudzedūnas savo laiku sakė: „Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau jėgų“. Rusijos teritorijos plotas yra 17,07 milijonai kvadratinių kilometrų, o gyventojų – 140 milijonų žmonių, kas neatitinka pasaulinės valstybės statuso.
Antra, sunkumai valdant daugiatautę šalį.
Rusija – tai daugiatautė valstybė. Čia gyvena 194 tautos, o rusai sudaro 80%.
Tai sukūrė sunkumus vadovaujant tautoms, gyvenančioms Rusijoje, kalbant paprasčiau, brangiai kainuoja jas valdyti.
Dauguma tautinių Rusijos mažumų – tai tautos, prijungtos naujaisiais laikais, kurios silpnai jaučia savo kultūrinį ryšį su Rusija. Tautinėms mažumoms ir telieka, kad veikiant grubiai karinei jėgai pripažinti rusų viešpatavimą. Be to, didelė rusų dalis – stačiatikiai krikščionys, bet kai kurios nacionalinės mažumos, gyvenančios Rusijos teritorijoje, išpažįsta islamą, pavyzdžiui čečėnai. Religiniai skirtumai sudaro paslėptą grėsmę Rusijos stabilumui.
Trečia, ekonominės problemos.
1.Ekonomikos mono kryptis
Tarybų Sąjungos laikais ekonomika turėjo vieną „trūkumą“: sunkioji pramonė ir karinė ekonomikos šaka aktyviai vystėsi, tuo metu kai lengvoji pramonė ir žemės ūkis stipriai atsiliko. Tai sukėlė aukštus BVP rodiklius, tačiau gyvenimo lygis buvo gana menkas, kas tapo viena iš priežasčių Tarybų Sąjungos griuvimo.
Po TSRS sugriuvimo „trūkumai“ Rusijos ekonomikos kai kuriuo mastu buvo prarasti, bet ir toliau egzistuoja didelės problemos. Po to, kai sunkiosios pramonės produkcija tapo sunkiai parduodama tarptautinėje rinkoje, Rusija laipsniškai tapo šalimi, gyvenančia iš naftos pardavimo.
2.Nepalanki geografinė padėtis
Nepaisant to, kad Rusijos teritorija didelė, jos geografinė padėtis ne pati patogiausia, nes šalis išsidėsčiusi šiaurinėse platumose. Žiemos šaltos ir ilgos, ir tai lemia aukštą energijos resursų išgavimo savikainą.
Priedo, išorinės prekyboje Rusiją aplenkia pagrindiniai prekybos keliai, kas dar labiau apsunkina jos ekonomikos vystymąsi.
Silpnas ekonomikos išsivystymas. Studijuojant Rusijos istoriją, galima pastebėti, kad šalis turi žemių užkariavimo talentą, bet ne jų valdymo ir ekonominio vystymo.
Naujoje Rusijos istorijoje – tai ta šalis, kuri veržliai plėtė savo teritoriją, ir šiandien yra pati didžiausia pasaulio valstybė. Tačiau ji niekada nebuvo tikrai turtinga.
Pasaulio padėčiai stabilizuojantis, šiandien, kuomet ekonomika tampa vis svarbesne, Rusija su savo silpnu ekonomikos išsivystymu pasmerkta pralaimėjimui.
Ketvirta, sunki tarptautinė padėtis.
„Jeigu tu nusiteikęs taikiai, tai dar praversi“, – šia fraze galima aprašyti tarptautinę padėtį Rusijos atžvilgiu šiai dienai.
1. JAV. Rusija – tai pagrindinis JAV priešininkas. Jungtinės Valstijos, likdamos hegemonu, būtinai darys Rusijai spaudimą.
2.Vakarų Europos šalys. Niekaip negalima leisti Rusijai dominuoti Europoje, be to visos Vakarų Europos valstybės ant savo kailio patyrė sovietinio periodo siaubą.
3.Rytų Europos šalys. Per visą istoriją didelė dalis Rytų Europos šalių patyrė Rusijos agresiją, ir šiose šalyse nėra jokių teigiamų emocijų.
4.Artimųjų Rytų šalys. Artimųjų Rytų karuose Rusijos parama sąjungininkams nėra pakankama ir daugelis šalių sieloje nepatenkintos savo sąjungininku.
Reziumuojant, galima pasakyti, kad Rusija – pasaulinė valstybė, bet ji turi silpnų vietų: demografinės problemos, ekonominiai sunkumai, nesugebėjimas vystyti ekonomiką, sunki tarptautinė padėtis.“

Keturios silpnosios Rusijos vietos


Kinijos portalas „Sohu“pažymi, kad Rusija įeina į trejetą stipriausių pasaulinių valstybių dėl savo „siaubą keliančios karinės galios ir milžiniškos teritorijos.“ Todėl niekas negali jos ignoruoti.

„Sohu“ nurodo keturias šios valstybės silpnąsias vietas:

„Pirmiausiai, tai gyventojai

Rusijoje visada buvo gyventojų skaičiaus problema. Per Antrą pasaulinį karą Tarybų Sąjunga neteko 20 milijonų vyrų, kas sukėlė milžinišką gyventojų vyrų ir moterų disproporciją. Atsirado darbo jėgos trukumo situacija, ir iki šiol Rusija negali pilnai atsistatyti.

TSRS klestėjimo metu tarybų šalies gyventojų skaičius buvo 280 milijonų žmonių, kas žymiai daugiau, negu tuo pačiu periodu buvo JAV.


Po Tarybų Sąjungos iširimo gyventojų skaičius Rusijoje sumažėjo dvigubai ir pasiekė 140 miljonų žmonių.

Dar didesnė neviltis apima Rusiją dėl jaunimo nenoro gimdyti vaikus, žemo gimstamumo koeficiento. Per 30 metus po TSRS iširimo gyventojų skaičius Rusijoje tebėra 140 milijonai žmonių ar net kiek mažiau, negu Tarybų Sąjungos sugriuvimo laikais.

Maudzedūnas savo laiku sakė: „Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau jėgų“. Rusijos teritorijos plotas yra 17,07 milijonai kvadratinių kilometrų, o gyventojų – 140 milijonų žmonių, kas neatitinka pasaulinės valstybės statuso.

Antra, sunkumai valdant daugiatautę šalį.

Rusija – tai daugiatautė valstybė. Čia gyvena 194 tautos, o rusai sudaro 80%.

Tai sukūrė sunkumus vadovaujant tautoms, gyvenančioms Rusijoje, kalbant paprasčiau, brangiai kainuoja jas valdyti.

Dauguma tautinių Rusijos mažumų – tai tautos, prijungtos naujaisiais laikais, kurios silpnai jaučia savo kultūrinį ryšį su Rusija. Tautinėms mažumoms ir telieka, kad veikiant grubiai karinei jėgai pripažinti rusų viešpatavimą. Be to, didelė rusų dalis – stačiatikiai krikščionys, bet kai kurios nacionalinės mažumos, gyvenančios Rusijos teritorijoje, išpažįsta islamą, pavyzdžiui čečėnai. Religiniai skirtumai sudaro paslėptą grėsmę Rusijos stabilumui.

Trečia, ekonominės problemos.

1.Ekonomikos mono kryptis
Tarybų Sąjungos laikais ekonomika turėjo vieną „trūkumą“: sunkioji pramonė ir karinė ekonomikos šaka aktyviai vystėsi, tuo metu kai lengvoji pramonė ir žemės ūkis stipriai atsiliko. Tai sukėlė aukštus BVP rodiklius, tačiau gyvenimo lygis buvo gana menkas, kas tapo viena iš priežasčių Tarybų Sąjungos griuvimo.

Po TSRS sugriuvimo „trūkumai“ Rusijos ekonomikos kai kuriuo mastu buvo prarasti, bet ir toliau egzistuoja didelės problemos. Po to, kai sunkiosios pramonės produkcija tapo sunkiai parduodama tarptautinėje rinkoje, Rusija laipsniškai tapo šalimi, gyvenančia iš naftos pardavimo.
2.Nepalanki geografinė padėtis
Nepaisant to, kad Rusijos teritorija didelė, jos geografinė padėtis ne pati patogiausia, nes šalis išsidėsčiusi šiaurinėse platumose. Žiemos šaltos ir ilgos, ir tai lemia aukštą energijos resursų išgavimo savikainą.

Priedo, išorinės prekyboje Rusiją aplenkia pagrindiniai prekybos keliai, kas dar labiau apsunkina jos ekonomikos vystymąsi.

Silpnas ekonomikos išsivystymas. Studijuojant Rusijos istoriją, galima pastebėti, kad šalis turi žemių užkariavimo talentą, bet ne jų valdymo ir ekonominio vystymo.

Naujoje Rusijos istorijoje – tai ta šalis, kuri veržliai plėtė savo teritoriją, ir šiandien yra pati didžiausia pasaulio valstybė. Tačiau ji niekada nebuvo tikrai turtinga.

Pasaulio padėčiai stabilizuojantis, šiandien, kuomet ekonomika tampa vis svarbesne, Rusija su savo silpnu ekonomikos išsivystymu pasmerkta pralaimėjimui.

Ketvirta, sunki tarptautinė padėtis.

„Jeigu tu nusiteikęs taikiai, tai dar praversi“, - šia fraze galima aprašyti tarptautinę padėtį Rusijos atžvilgiu šiai dienai.

1. JAV. Rusija - tai pagrindinis JAV priešininkas. Jungtinės Valstijos, likdamos hegemonu, būtinai darys Rusijai spaudimą.

2.Vakarų Europos šalys. Niekaip negalima leisti Rusijai dominuoti Europoje, be to visos Vakarų Europos valstybės ant savo kailio patyrė sovietinio periodo siaubą.

3.Rytų Europos šalys. Per visą istoriją didelė dalis Rytų Europos šalių patyrė Rusijos agresiją, ir šiose šalyse nėra jokių teigiamų emocijų.

4.Artimųjų Rytų šalys. Artimųjų Rytų karuose Rusijos parama sąjungininkams nėra pakankama ir daugelis šalių sieloje nepatenkintos savo sąjungininku.
Reziumuojant, galima pasakyti, kad Rusija – pasaulinė valstybė, bet ji turi silpnų vietų: demografinės problemos, ekonominiai sunkumai, nesugebėjimas vystyti ekonomiką, sunki tarptautinė padėtis.“


Perspėjimas portalo 20 min.lt administratoriui dėl mano intelektinės nuosavybės vogimo


Portalas http://20min.lt/ be mano leidimo publikuoja mano straipsnius, skelbiamus bloge http://lebionka.blogspot.com/. Pastaruoju metu visos šios publikacijos dubliuojamos mano portale https://manolietuva.com/.

Aš reikalauju http://20min.lt/ nedelsiant nutraukti šią neteisėtą veiklą ir perspėju, kad po 2019-11-18 dienos pasirodžius čia, ar bet kuriame kitame portale, mano publikacijoms, be mano leidimo, aš būsiu priverstas kreiptis į Lietuvos Respublikos teisėtvarkos struktūras.

Algimantas Lebionka

2019-11-17

LIDL pavyzdys geriausiai atskleidžia, kaip beprotiškai išnaudojami lietuviai
2016 metų kovo 24 dieną portalas „15 min.“ informavo, kad „į Lietuvą ateinantis prekybos gigantas „Lidl“ mokės kasininkams didesnį už minimalų atlyginimą“: „kasininkai uždirbs mažiausiai 3,33 Eur/val., neatskaičius mokesčių.“ https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/lidl-atskleidzia-kiek-mokes-kasininkams-o-konkurentai-ne-663-600859?copied

Kiek uždirba „Lidl“ kasininkai šiandien yra „karinė paslaptis“, kaip ir kitų prekybos tinklų darbuotojų darbo užmokesčiai. Nemanau, kad jie ženkliai pasikeitė.

Kodėl Lietuva lygiuojasi į Afriką?


Mūsų protiškai neįgali valdžia, dirbanti oligarchijai, bet ne lietuvių tautai, teigia, kad ubagiški atlyginimai yra todėl, kad mažas darbo našumas.

Tai yra absoliutus melas, neišlaikantis jokios kritikos. Jeigu dirbsi su akmens amžiaus įranga ir su akmens amžiaus darbo organizacija – turėsi akmens amžiaus darbo našumą, nepadės net tai, kad lietuviai yra vieni iš labiausiai išsilavinusių ES. Valdžios nustatytas Afrikos lygio minimalus darbo užmokestis (430 eurų) neskatina darbdavius nei automatizuoti gamybos, nei tobulinti darbo organizavimo. Tai suprato Lenkijos valdžia ir minimalų atlyginimą įsipareigojo nuo 2020 metų kelti iki 750 eurų per mėnesį.

Bet kaip su Vokietijos prekybos tinklu Lidl, kuris į Lietuvą perkėlė savo tinklą su visais darbo našumo ir jo organizavimo procesais?

Taigi, esant toms pačioms sąlygoms, praktiškai toms pačioms kainoms ir tam pačiam pelnui, lietuvis Lietuvoje šio tinklo yra išnaudojamas beveik 3 kartus labiau, nei Vokietijoje. Net ant tokios pačios kėdės ir prie tokios pačios kasos sėdintis, ar po tokį patį šaltą kambarį bėgiojantis ir tiek pat kainuojančias prekes tampantis darbuotojas?

Portalas „Germania“ informuoja, kad Vokietijoje „Lidl“ darbuotojų minimalus darbo užmokestis yra €12 per valandą. Jis paremtas darbo sutartimi ir regioniniu tarifu. Kompanijos vadovybės duomenimis, pilnai užimtas kompanijos menedžeris uždirba €3400 per mėnesį plius apmokamos atostogos ir švenčių priedai. Su kiekvienais darbo metais atlyginimas laipsniškai auga iki maksimumo – €4300 per mėnesį. Filialo vadovai gauna tarnybinį automobilį. Taip pat visiems darbuotojams siūloma baigti vidaus apmokymą, kad kilti karjeros laiptais.

Komentuoti čia nėra ką. Čia jau reikia ryžtingesnių veiksmų.

Nuorodos:
Migracijos chaosas ES: beveik vienas iš šimto ES esančių žmonių yra čia nelegaliaiNaujausias PEW agentūros tyrimas rodo, kad šiuo metu Europoje gyvena nuo 3,9 iki 4,8 nelegalų.

Agentūra pažymi, kad nors didžiausias nelegalų skaičius buvo 2016 metais, tačiau „Europa iki šiol nesugebėjo sukurti efektyvios sistemos repatriacijos tų migrantų, kurių prašymai dėl prieglobsčio suteikimo buvo atmesti“. Jų skaičius sumažėjo todėl, kad dauguma gavo „leidimą likti Europoje“.

Šiuo metu ES yra 24 milijonai užsienio piliečių. PEW duomenimis, ketvirtis nelegalių migrantų yra prašantys prieglobsčio, kurie laukia prašymo prieglobsčiui nagrinėjimo pabaigos. Daugumas jų į ES atvyko be leidimo, kiti pradelsė vizą, nesugebėjo išvykti po įsakymo apleisti ES teritoriją, arba jų dar nespėtas ar nepajėgtas deportuoti.


Daugumas šių atėjūnų yra šaukiamojo amžiaus vyrai. 50%atsikraustė į Vokietiją ir Didžiąją Britaniją, dar 20% į Prancūziją ir Italiją. Beveik 30% nelegalių migrantų į ES atvyksta iš Azijos musulmoniškų valstybių, tokių kaip Afganistanas ir Pakistanas. 23% - iš kitų Europos valstybių, 21% - iš Artimųjų Rytų, 17 %- iš juodosios Afrikos, piečiau nuo Sacharos.

Šita migracijos betvarkė ES kelia terorizmo, išprievartavimų, apiplėšimų pavojų. Mano nuomone, ES valdžia tai daro sąmoningai, kad demoralizuoti gyventojus, padaryti iš jų įbaugintų ir paklusnių galvijų bandą.

Tos ES šalys, kurios priėmė daugiausiai migrantų tampa 3-jo pasaulio šalimis, kaip Švedija, kuri yra išprievartavimų lydere pasaulyje, kur kiekvieną savaitę miestuose su didele migrantų koncentracija aidi sprogdinimai.
2019-11-16

Kokia ateitis numatyta Lietuvos partnerei Ukrainai ir „atgrasomai“ Rusijai? Rebė Šneersono įgyvendinti planai1994 metais žydų ortodoksų religinės sektos Chabad Liubavič vadovas rebė Menachemas-Mendelis Šneersonas, kuris 1992 metais buvo paskelbtas mošiachu (mesiju), Brukline (JAV) pasakė kalbą, kurioje išdėstė žydų pasaulinės ekspansijos planus ukrainiečių ir rusų tautų ir jų valstybių atžvilgiu. Šiandien matome, kaip sėkmingai šie planai yra įgyvendinami.

Žemiau pateikiamas Chabad Liubavič vadovo kalbos tekstas yra Volgogrado laikraštyje „Slavianin“, Nr.4 (32), 2001 metais (Славянин, N-4(32), 2001) skelbtos publikacijos vertimas. Po jos pasirodymo, Rusijos žydai siekė, kad laikraščio redaktorius būtų nuteistas dėl antisemitizmo (Rusijos BK str. 282). Teismas išnagrinėjo ieškinį, išklausė liudininkus ir rusų mokslininkus, akademiką J.K. Begunovą ir juridinių mokslų daktarą O.G.Korotaevą. Teismas atmetė kaltinimą, ir Šneersono kalbos tekstą pripažino autentišku. Šiandien matome, kad šie Šneersono planai yra jau įgyvendinti Ukrainoje, o Rusijoje jie arti finišo.

Šaltiniai:

Žydų ir Izraelio planas prieš rusus, Ukrainą ir Rusiją (1994)


1. Mūsų speciali taktika kovos su raudonai-rudais (o visi slavai – raudonai-rudi), dėl savo uždarumo, yra Slaptos Žinios. Pagrindinį smūgį mes nukreipsim prieš slavus, išskyrus atskalūnus, susigiminiavusius su žydais per bendrus interesus. Tiesa, šiuos „susigiminiavusius“ mes po to, po panaudojimo saviems tikslams, pašalinsime iš mūsų visuomenės. Slavai, o tarp jų rusai – pati neįveikiamiausia tauta pasaulyje. Neįveikiamiausia ji dėl savo psichinių ir protinių ypatybių, suformuotų daugeliu protėvių kartų, genų, kurių negalima perdirbti. Slavą, rusą, galima sunaikinti, bet niekada negalima įveikti. Štai kodėl ši šeima turi būti sunaikinta, pirmai pradžiai – ženkliai sumažintas jų skaičius.

2. Mūsų kovos metodai bus ne kariniai, o ideologiniai ir ekonominiai panaudojant jėgos struktūras, aprūpintas pačiomis naujausiomis ginkluotės rūšimis fiziniam malšinimui maištaujančių su dar didesniu žiaurumu, negu tai buvo padaryta 1993 metais sušaudant Rusijos Aikščiausiąją Tarybą.

Visų pirma, mes suskaldysime visas slavų tautas (jų 300 milijonų, pusė – rusai) į mažas, susilpnintas valstybes su nutrauktais tarpusavio ryšiais. Po to mes naudosimės mūsų senais metodais: skaldyk ir valdyk. Pasistengsime šitas šalis tarpusavyje supjudyti. Įtraukti jas į tarpusavio karą su susinaikinimo tikslu.

Ukrainietis galvos, kad kovoja su ekspansionistine Rusija, kovoja už savo savarankiškumą, galvos, kad, pagaliau, įgijo savo laisvę, tuo metu, kai taps pilnai priklausomu nuo mūsų. Tą patį galvos ir rusai, neva jie gina savo nacionalinius interesus, susigrąžindami „neteisėtai“ atimtas pas juos žemes ir kitką. Visa tai mes darysime įvairių suverenitetų pretekstu, kova už nacionalinius interesus. Tuo metus mes neduosime nei vienai iš šalių apsispręsti nacionalinių vertybių ir tradicijų pagrindu.

Šitame kare slavų galvijai silps ir stiprins mus, pagrindinius dirigentus chaoso, neva stovinčius nuošalyje ir ne tiktai nedalyvaujančius kruvinuose įvykiuose, bet ir nesikišančius į juos. Dar daugiau, mes pilnai apsisaugosime. Į sąmonę slavų-profanų (nepašvestų) mes įdiegsime tokius mąstymo stereotipus, esant kuriems baisiausiu žodžiu taps „antisemitas“. Žodį „žydas“ sakys pašnabždomis. Keliais procesais (kaip teismu prieš antisemitą Ostašvilį su paskesniu jo sunaikinimu) ir kitais metodais (radijas, televizija – bauginantys filmai, kaip kerštas Izraelio super žvalgybos Mosad už žydų nužudymą) įbauginsime tiek galvijus, kad nei vienas žydo plaukas nenukris nei nuo vieno žydo galvos, kai slavus šaudys „pokais“, naikins tūkstančiais – pasieniuose, kur žydai netarnauja, saugumo palaikymo pajėgose, teroristų, nusamdytų ir kriminalinių žudikų.


3. Bukas slavų etnosas nesupranta, kad patys baisiausi fašistai – tai tie, kas niekada balsiai apie tai nekalba, o organizuoja viską neva pagal demokratines normas (kaip prezidentinų rinkimų kovą). Atvirkščiai, mes padarysime patį žodį „fašistas“ keiksmažodžiu. Šios etiketės bijos kiekvienas, ant kurio jį mes užkabinsime. Mes labai gerai žinome, kad nacionalizmas stiprina naciją, daro ją stipria. „Internacionalizmo“ lozungas paseno ir jau neveikia taip, kaip lyg šiol, mes jį pakeisime „bendražmogiškomis vertybėmis“, kas viena ir tas pats. Mes neleisime pakilti nei vienam nacionalizmui, o tuos nacionalistinius judėjimus, kurie nori išvesti tautą iš po mūsų diktato, mes sunaikinsime ugnimi ir kalaviju, kaip tai daroma Gruzijoje, Armėnijoje, Serbijoje. Užtai mes užtikrinsim klestėjimą mūsų nacionalizmui – sionizmui, o tiksliau: žydiškam fašizmui, kuris su savo slėpiningumu ir galingumu yra superfašizmas. Ne be reikalo JTO Generalinė asamblėja 1975 metais priėmė rezoliuciją, kurioje įvertino sionizmą, kaip kraštutinę „rasizmo ir rasinės diskriminacijos formą“, bet dėka mūsų pergalingų žingsnių visoje planetoje, 1992 metais panaikino šį nutarimą. Šį tarptautinį organą mes padarėme mūsų siekių ginklu užgrobiant valdžią visoms „karalystėms ir tautoms“.
4. Skaitlingą slavų populiaciją mes paliksime be elito, kuris ir apsprendžia įvykių eigą, šalies progresą, ir, galiausiai, visą istorijos eigą. Tam mes pažeminsime jų švietimo lygį – jau per artimiausius 5 metus mes uždarysime pusę jų institutų, o kitoje pusėje mokysimės mes. Įleisime ten dar armėnus, čečėnus, čigonus ir panašiai. Mes sieksime to, kad vyriausybėse slaviškų šalių būtų kuo mažiau vietinių, kurie bus pakeisti mūsų žydiška elita. Masinės informacijos priemonėse – radijuje, televizijoje, spaudoje, mene, literatūroje teatre, kine mes laipsniškai išstumsime nacionalinius kadrus, pakeitę juos mūsiškiais arba, kraštiniu atveju, kosmopolitiniais.

Bus atlikta švietimo humanizacija, ko pasekoje disciplinos, struktūrinančios mąstymą kairiuoju ir dešiniuoju smegenų pusrutuliais, bus sumažintos, ir destruktūrizuotos:

а) kalba ir literatūra,
b) fizika ir matematika.

Apie istoriją nėra nei ką kalbėti. Mes duosime galvijams savo požiūrį į istoriją, kur parodysim, kad visa žmonijos evoliucija vyko linkme pripažinimo dievo išrinktosios nacijos judėjų viso pasaulio viešpačiais. Vietoj nacionalinių vertybių duosime jums balalaikos patriotizmą ir girtų ašaras. Ir čia mūsų tikslai, kad pakeisti raudonai-rudą elitą mūsiškiu.

Mes neleisime šiose valstybėse mokslo vystymosi. O mokslininkų branduolį (Mokslų Akademiją) sudarys mūsų žmonės. Mes neleisime jokių aukštųjų technologijų, kas atves prie visiško nuosmukio pramonės, kurią susiaurinsime iki gamybos pirmo būtinumo prekių ribotam skaičiui vergų, išgaunančių mums žaliavas. Tarp miestiečių daug inžinierių, kvalifikuotų darbininkų, mokytojų. Mes sukursime jiems tokias išgyvenimo sąlygas (bedarbystė, aukštas būsto mokestis, mokestis už komunalines paslaugas, transportą), kad patys bėgs, kaip dabar bėga rusai iš NVS šalių į gūdžius šiaurės kaimus, kur jiems atrodys lengviau pragyventi, kas iš tikrųjų bus apgaulė.

Degraduokite jaunimą – ir jūs nugalėsite naciją! Tai mūsų devizas. Mes atimsime iš jūsų visuomenės jaunimą, ištvirkinę jį seksu, roku, prievarta, alkoholiu, rūkymu, narkotikais, tai yra atimsim iš jūsų visuomenės ateitį. Mes suduosime šeimai, griaudami ją, sumažinsime vaikų gimimą.

Hitleris buvo kvailas berniukas. Jis veikė tiesmukai, atvirai. Ir teko atlikti neįtikėtinai didelį darbą – milijonus sudeginti, sušaudyti, užkasti ir panašiai. Jis paliko kruvinus pėdsakus. Mes veikiame gudriau: mes nepaliksime pėdsakų.

Sumažinti vaikų gimimą bent per pusę – tai sunaikinti kas metai 2-3 milijonus rusų be jokių fizinių sąnaudų. Nereikia krosnių, šovinių, kapų. Ir nėra pėdsakų. Negimė. Nėra ir kaltų. Sukursime nusikaltėliams geresnes gyvenimo sąlygas, negu dirbantiems galvijams, iš kalėjimų paleisime nusikaltėlius, kad būtų daugiau žmogžudysčių, plėšimų, nestabilumo. Amnestija lies tiktai vagis ir žmogžudžius, visų, išskyrus nuteistus pagal straipsnį „tarpnacionalinės nesantaikos kurstymas“, kas dabar pakeičia įstatymą dėl antisemitizmo. Pasėsime tautoje baimę. Baimę dėl gyvenimo, kuris nieko nekainuos, baimę dėl darbo vietos, kurią bet kurią minutę bus galima atimti, baimę už ateitį jūsų... Baime ir valdysime.5. Šie grandioziniai uždaviniai bus įgyvendinti per kelis etapus. Jau dabar 85% Šiaurės Ledynuotojo vandenyno šelfo atsidūrė (platūs gyventojų sluoksniai kol kas apie tai nėra informuoti) mūsų rankose, dėka supainiotų ir neišaiškintų liaudžiai sutarčių, sudarytų prie Gorbačiovo ir Jelcino. Jau dabar Rusijos pietinėse žemėse gyvena pusantro milijono armėnų – tai mūsų forpostas. Pirmiausiai, mes paskelbsime Kubanėje Armėnijos respubliką, po to, išvarę kazokus, performuosime ją į Chazariją-Izraelį. Padės mums tai, kad kazokai nuolatos girti, mėgsta valdžią ir pasirengę dėl to vienas su kitu peštis. Tiesa, dar viena struktūrizuota organizacija – stačiatikių dvasininkija. Mes nusiųsime ten į šventikus savo judėjų atstovus, kuriems pagal Talmudą leidžiama atlikti ritualus kitų religijų, išlaikant dvasioje savo judaizmo tikėjimą. Kitus papirksim. O tuos, kas nepasiduos – sunaikinsim. Daugiau pas rusus nėra daugiau-mažiau organizuotų struktūrų, be to ir galvijai nesugeba susivienyti ir jas sukurti, nes rusų galvijai jau nusigėrė ir degradavo, ir struktūrizuotis nesugeba.
Visus kalniečius mes suvarysim ten, kur jie ir turi būti – aukštai kalnuose. Tuo pačiu metu mes atskirsime rusus nuo Rytų Didžiojo Lanko pagalba. Bus sukurta konfederacija laisvų tautų „Itol-Ural“, atkertanti Uralą ir Sibirą nuo Centrinės Rusijos (Komi, Komi-Permės respublika, Udmurtija, didysis Tatarstanas, Baškortostanas ir sukuriama pagal slaptą susitarimą Vokietijos Pavolgio vokiečių respublika). Po to lankas eis žemiau Kalmukijos, Dagestano, Azerbaidžano, susijungs su Turkija. O už Uralo – viskas paprasčiau: suverenios, išvaduotos neva nuo Rusijos jungo Socha, Čiukotka, Buriatija... Mes ten sukursime tokią nepakeliamą situaciją, kad nacionalinės mažumos pačios paprašys „vakarų visuomenės“ apginti juos nuo kruvinų rusų kolonizatorių.

Jeigu praėjusiame amžiuje JAV nupirko iš Rusijos Aliaską, tai XXI amžiuje nupirks visą Sibirą. Kur įeis Sibiro teritorijos tarp Jenisiejaus vakaruose, Šiaurės Ledynuotojo vandenyno šiaurėje, Ramiojo vandenyno ir Kinijos sienos, Mongolijos ir Šiaurės Korėjos pietuose. Šios žemės du kartus viršija JAV teritoriją. Žemės akras bus nupirktas po 1000 dolerių, už visą Sibirą teks užmokėti 3 trilijonus dolerių per 20 metų. Kiekvienais metais išmokos sudarys 200 milijardus dolerių, pusę iš kurių bus skirti pirkti prekes JAV. Sibiriečiai niekur nedings nuo to, kad jiems teks paklusti užsienio įtakai, o JAV atrodo maloniau, negu Azijos kaimynai. Galiausiai, Vladivostokas arčiau Losandželo, negu Maskvos...

6. Kad vykdyti šias mums archisvarbias priemones mes prisidengdami „demokratiniais pertvarkymais“ duosime slavų galvijams monarchiją. Kiekvienam – marionetinį prezidentą. Ir kuo daugiau blizgesio, triukšmo, pompos! Monarchizmas geras tuo, kad visą masių energiją nukreips į švilpuką. Nukreipia nuo mūsų slapto aktyvaus darbo struktūrinant gyventojus pagal pavyzdį, būtiną mums. Prezidentas – tai širma, tarytum išrinkta visos tautos (o mes padirbsime rinkimų procedūras taip, kad viskas atrodys teisėta), dėl kurios mes ir valdysime visais būtinais procesais. Prezidentas turės neribotus įgaliojimus. Perstatant kadrus aukščiausiuose postuose jėgos struktūrų jis jiems vadovauti pastatys mūsų žmones. Armija VRM, FTB ir visokios specialiosios pajėgos bus tiesiogiai pavaldžios prezidentui. O reiškia – mums. Pas mus rankose bus tiktai virvelės, einančios prie prezidento rankų. Ir mes tampysime už tų virvelių taip, kaip reikia vykdant grandiozinius sumanymus pajungiant visas gentis ir karalystes, pajungiant jas mūsų supertautai, išrinktai Izraelio dievo.

7. Bet svarbiausia – pinigai. Jie daro viską. Jie – valdžia. Jie – jėga. Pas ką pinigai – to ir ginklai. Superšiuolaikiniai. Pas tą samdoma kariuomenė. Pinigai valdo masines informavimo priemones, kvailinančias milijardus žmogiškų galvijų. Paperka mums reikalingus žmones. Žudo nepaklusnius. Bombarduoja besipriešinančius fanatikus – irakiečius, serbus, perspektyvoje – rusus. Viską lemia kapitalas ir valdžios užgrobimas. Kaupti kapitalą ir užgrobti valdžią mes praktikuojamės jau daugiau negu tris tūkstantmečius, ir niekas šiame reikale su mumis nesusilygins. Jūs neturite savo pinigų. Valdžios irgi. Jos jūs neturite, ir neturėsite! Neduosim! Mes beribiai nekenčiame jūsų! Ši neapykanta duoda jėgos meiliai šypsotis jums į veidą, prasiskverbti į jūsų pasitikėjimą ir jus valdyti, rodant „rūpestį“ jumis ir jūsų vaikais, būsimais anūkais ir proanūkiais, kurie iš tikrųjų neatsiras. Jūs pasmerkti. Ir kol jūs nesuprasite šios paprastos tiesos, kol muistisitės, tol jus muš stipriau, negu priklauso. Būsite paklusnūs – jūsų liks 65-70 milijonų, priešingu atveju – 40-45. Svarbiausia dabar – išsilaikyti mums jus dar minimum 2-3 metus. O paskui mums nebus jau čia, šioje šalyje, jokių problemų. Mes sukursime tokias apsaugos priemones, kad nei vienas iš jūsų net nesujudės. Viskas, mums bus žinoma, kontroliuojama ir slapta valdoma. Ir niekas mums neturės jėgų sutrukdyti!Ką mes padarysime:

1.Pasaulinės atsargos pramoninių žaliavų senka, ir jau sekančio tūkstantmečio pradžioje „vakarų visuomenė“ negalės išlaikyti savo dabartinį vartojimo lygį be naujų išteklių – kolonijinių šalių-donorų. Todėl mūsų siekiai nukreipti dabar į Rusiją su dvejopais tikslais: pirma-likvidavimas pačios galingiausios ir nepriklausomos imperijos, užimančios šeštadalį žemės dalį. Antra – užvaldyti jos turtus, kurie sudaro 60-70% visų pasaulio išteklių ir 75-80% išžvalgytų pasaulio naftos ir dujų išteklių, susitelkusių Sibire ir Šiaurės Ledynuotojo vandenyno šelfe.

2.Planetoje vyksta intensyvus klimato atšilimas. Dykuma juda į šiaurę 10 km per metus greičiu, nuvandeninimas – 25 metrai per metus. Jau dabar senoviniai pasaulio centrai – Atėnai, Roma ir, svarbiausia, Jeruzalė (Izraelis) patenka į zoną tiktai dirbtinio drėkinimo. Po 20-30 metų reikės galvoti apie perkėlimą milžiniškų masių civilizuotų tautų šiauriau jų dabartinių gyvenimo vietų. Tam laikui Kubanėje, Rostovo srityje, Ukrainoje bus nuostabus subtropinis klimatas, o juodžemio zonoje ir Ukrainos šiaurėje – klimatas šiandieninės Prieškaukazės. Jeigu prisiminti istoriją, tai reikia pripažinti, kad šios žemės – senovės-judėjų Chazarijos, tai yra Izraelio, užgrobtos Kijevo Rusijos X amžiuje. Slavai čia laikini svečiai ir bus iškeldinti.

Mes sugrąžinsime šią teritoriją ir sukursime šiose derlingose žemėse Didžiąją Chazariją – judėjų valstybę, kaip prieš 50 metų sukūrėme Izraelį, išstūmę palestiniečius. Čia perkelsime dalį izraeliečių, o slavų galvijus mes išvarysime į šiaurę, už Maskvos ribų. Ten bus maža šiaurinė teritorija – rezervacija su kompaktišku gyventojų skaičiumi, rezervaciją, panaši į indėnų Amerikoje.


2019-11-15

ES pasiekimai: betoninės Merkel eglutės ir Afganistanu virtusi Švedija


Vokietijos Eseno miestas ruošiasi Kalėdų šventei ir puošiasi betoninėmis „Merkel eglutėmis“, kurios turės apsaugoti miesto gyventojus nuo musulmonų teroristų.

Kiekviena iš šių „Merkel eglučių“, kaip jas vadina vokiečiai, yra 1,8 metro aukščio ir sveria 3 tonas.

Šiam žingsniui miesto valdžią paskatino 2016 metų teroro aktas, kuomet Kalėdų mugėje Berlyne islamo teroristas su sunkvežimiu nužudė 12 žmonių ir 50 sužeidė.


Firma, tiekianti betonines egles, jas užpatentavo. Aš nutariau patentuoti betoninę eglę Vokietijos kanclerės Angelos Merkel formų. Taip aš jai atsidėkosiu už visos Europos gyventojams 2015 metais dovanotas „saugias“ ir „ramias“ Kalėdas!


Migrantų gaujos pavertė Švedijos rajonus Afganistanu

Prinz Eugen portale Pi-news rašo, kad norintieji įsivaizduoti, kas vyks jų regione ateityje, turi nukreipti savo dėmesį į Švediją. Šią šalį jau kelis dešimtmečius valdo socialdemokratai. Jų valdymo rezultatai šiurpina. Seksualinių nusikaltimų skaičius nuo 1975 iki 2014 metų išaugo 1472 procentais. Švedija yra šių nusikaltimų lyderė pasaulyje.

Didžiausi nusikaltėliai čia yra į Švediją atvykę antros ir trečios kartos musulmonai. Švedijoje nėra savaitės, kad miestuose nevyktų sprogimai. Čia tarpusavyje kovoja imigrantų gaujos. Jos pastebėjo, kad bombos ir granatos žymiai efektyvesnės bauginti ir šantažuoti savo konkurentus, negu šaunamieji ginklai. Švedijos Linkopingo mieste 2019 metais jau sunaikinti 25 butai, 250 – apgriauti. Per pirmus 10 šių metų mėnesių Švedijoje įvyko 100 sprogimų. Tai dvigubai daugiau, negu pernai. Net Švedijos kaimynė Danija įvedė su ja pasienio kontrolę, nes Švedijos nusikaltėliai veržiasi į kaimyninę šalį. JTO vertinimu, Švedija iki 2030 metų taps trečiojo pasaulio valstybe.

Prieš kelias dienas visko mačiusi Švedijos Gioteborgo miesto policija buvo sukrėsta. Stoties rajone buvo apiplėštas 18-metis jaunuolis. Nusikaltėlių gauja ne tik jį apiplėšė, nurengė, bet nupjovė jam ausį.

Nuorodos:

Eduardas Chodos pasakoja apie galimus Černobylio reaktoriaus sprogimo organizatoriusEduardas Chodos, buvęs Charkovo liberalios žydų bendruomenės vadovas, garsus kolekcininkas, už savo pinigus atstatęs šio miesto choralinę sinagogą. Šiandien jis garsus Ukrainos publicistas, plačiai žinomas rusakalbei auditorijai.

Michailui Gorbačiovui ir jo bendraminčiams pradėjus griauti TSRS imperiją, į ją vėl sugrįžo dar 1924 metais Stalino išvyta ultra ortodoksų sekta Chabad Liubavič. Šiandien ji kontroliuoja ne tik Rusijos, Ukrainos ir kitų buvusių sovietinių respublikų valdžią, bet ir JAV prezidento Donaldo Trampo aplinką.

Eduardas Chodos ilgainiui tapo aktyviu Chabad Liubavič sektos kritiku, tam skyrė visą seriją savo knygų ir video siužetų (http://hodos-video.com/).

1986 metais buvo susprogdinta Černobylio branduolinė elektrinė. Eduardo Chodos tvirtinimu, tai buvo diversija. Šis sprogimas ir avarijos pasekmių neutralizavimas iš TSRS pareikalavo gigantiškų resursų, kas galutinai pakirto imperiją.

Paskutiniame savo video almanache Nr.23 autorius dar kartą papasakojo apie Černobylio avarijos priežastis. Dėl nuolatinio blokavimo Youtube, autorius savo video medžiagą skelbia alternatyviose platformose ir socialiniuose tinkluose. 

Žiūr.čia:


Chodos savo almanache panaudojo profesoriaus Igorio Ostrecovo liudijimus, paskelbtus Youtube 2019 metų rugpjūčio 1 dieną: „Kas susprogdino Černobylį?“
Igoris Ostrecovas – fizikas, mokslų daktaras, profesorius, branduolinės fizikos ir atominės energetikos specialistas. Jis papasakojo, kad Černobylio branduolinės elektrinės darbuotojai negalėjo kištis į ketvirtojo bloko darbą be Maskvos leidimo. Todėl, visi atominės elektrinės darbuotojų veiksmai, atvedę prie sprogimo, negalėjo būti savarankiški, o buvo vykdomi pagal Kompartijos centro komiteto branduolinės energetikos sektoriaus vadovo Georgijaus Kapčinskio įsakymus. Autorius kelia klausimus: kam to reikėjo, kas suplanavo ir įvykdė šį teroro aktą?

Eduardas Chodos savo almanache reiškia nuomonę, kad už to stovėjo Chabad Liubavič. Tam yra religinė priežastis, ne tik politinės ir ekonominės, siekiant suardyti TSRS. Ukrainiečių etmonas Bogdanas Chmelnickis (1595- 1657) Černobylio apylinkėse yra sunaikinęs Chabad Liubavič bendruomenę.

1981 metais aš baigiau Maskvos Lomonosovo universiteto „liaudies ūkio“ darbuotojų radiacinės kontrolės specialistų rengimo kursus, o mano mokslinis darbas visada buvo susietas su radionuklidais, todėl aš žinojau, kaip reikia saugotis nuo radiacijos. Viešoje erdvėje tokios informacijos beveik nebuvo. Rytų Europos gyventojai, ką jau kalbėti apie ukrainiečius ir baltarusius, nuo šios avarijos nukentėjo katastrofiškai. Nėra abejonių, kad šios avarijos pasekmės atsilieps žmonių sveikatai dar ne vieną šimtmetį.

Eduardo Chodos 24-to almanacho anonsas: