2017-06-30

Lenkija ruošiasi Trampo vizitui, o pas „pabėgėlių motinėlę“ Vokietijoje drėgsta kelnės


Beprotiška Vokietijos kanclerės Angelos Merkel vykdoma „atvirų durų“ politika veda ES į susinaikinimą, todėl Trampo vizitas į Lenkiją, pasisakančią prieš migrantų įleidimą į šalį, visiems protą nepraradusiems europiečiams suteikia vilties, kad globalistų organizuota migracijos beprotystė pagaliau bus sustabdyta.

JAV prezidento Donaldo Trampo vizitas į Lenkiją yra numatytas liepos 5 dieną. Šio susitikimo išvakarėse Donaldo Trampo dekretų veikimas dėl musulmonų migracijos į JAV ribojimo šios šalies Aukčiausiojo Teismo buvo dalinai išblokuotas nuo žemesniųjų valstijų teismų nutarimų. Šiuo požiūriu, Lenkija plaukia JAV politikos forvateryje, ko nepasakysi apie akivaizdžiai proto netekusius Vokietijos ir dar kelių jos artimiausių satelitų veiksmus, kurių tikslas – jų valdomų valstybių sunaikinimas. Šie žmonės, 70 metų nuolankiai klausę visų JAV nurodymų, nebepajėgia savistoviai nei protauti, nei veikti, nei prisitaikyti prie pasaulio realijų. Jie ES beprotnamyje, likusiame be direktoriaus (JAV), ir toliau vaizduoja napoleonus, cezarius, gandžius ir t.t.Trampo vizitas į Lenkiją

Kaip pranešė Lenkijos radijas, Lenkijos premjerė Beata Šidlo skaito, kad iki šiol vykdoma ES migracijos politika yra neefektyvi, o bandymai spręsti šią krizę turi būti išanalizuoti.

Spaudos konferencijoje Šidlo priminė, kad per paskutinį Europos vadovų pasitarimą Briuselyje vyko diskusija dėl migracijos problemų. Jos žodžiais, šą politiką pataisyti nebėra šansų. Ji mano, kad Višegrado šalys (Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovakija) pasirinko teisingą kelią.

Lenkijos vyriausybės vadovė Donaldo Trampo vizitą į Lenkiją pavadino labai svarbiu. Birželio 28 dieną ji kartu su prezidentu Andžejumi Duda ir ministrais konsultavosi dėl Amerikos liderio vizito organizavimo.

Birželio 7-8 dienomis Hamburge vyks G20 susitikimas. Breitbart rašoma, kad Briuselio valdininkai su nepasitenkinimu sutinka Donaldo Trampo vizitą į Lenkiją prieš atvykstant jam į Hamburgą.

Šis Trampo žestas diplomatijos kalba parodo, kam jis skiria didžiausią dėmesį. Tai jo pritarimas Višegrado valstybių politikai ir nepritarimas Merkel migracijos beprotybei, ką jis demonstravo ir Merkel vizito į Vašingtoną metu.


Nuolatiniams Briuselio zoo draustinio gyventojams tai sukėlė susierzinimą. Vienas iš tenykščių diplomatų Reuter agentūrai pasakė: „Negalima nejausti nedidelio įtarimo, jei tai nėra bandymas sudaužyti Europos vienybę“. Apie kokią vienybę kalba šis klerkas nežinoma. Gali būti, kad ši Europos naikinimo liga, kuria susirgo Angela Merkel ir jos subinlaižiai, vadinasi „vienybe“. Kaip ten bebūtų, bet Donaldo Trampo vizitas į Varšuvą sukėlė drėgmę ponios Merkel kelnėse.

P.S.

Kaip informuoja Zerоhedge, Donaldas Trampas vis labiau linkęs laikytis savo priešrinkiminių pažadų dėl prekybinių muitų įvedimo. Tai apimtų maždaug 20% JAV importo asortimento. Iš ES valstybių tai labiausiai paliestų Vokietiją, jos automobilių eksportą, ir suduotų šios valstybės ekonomikai rimtą smūgį. Angelai Merkel verta nerimauti.


Rusijos sunaikinimo planas – Harvardo ir Hiustono projektai. Ar buvo sunaikinimo planas Lietuvai?


80-ųjų pradžioje tarybinei žvalgybai pavyko gauti taip vadinamo „Harvardo Hiustono projekto“ medžiagą.

Tai buvo išplėtotas TSRS ir socialistinės sistemos sunaikinimo programa. Ją sudarė trys tomai: „Perestrojka“ (pertvarka), „Reforma“, „Užbaigimas“.

Pirmojo tomo pradžioje – didelė preambulė, kurioje buvo kalbama apie tai, kad anglo saksų analitikai-ekologai priėjo išvados, kad žmonijos išgelbėjimas priklauso nuo to, kokiu mastu pavyks išspręsti bendrus naikinimo uždavinius, kaip sakė tuometinis JAV prezidentas Ronaldas Reiganas, „Blogio imperija“, tai yra TSRS sąskaita, su suplanuotu gyventojų sumažėjimu 10 kartų ir nacionalinės valstybės sugriovimu. Programa apskaičiuota trims penkmečiams:

Pirmą penkmetį nuo 1985 iki 1990 metų vyks „Perestrojka“. Jos tikslas:
1. Viešumas (Glasnost).
2. Kova prieš socializmą „su žmogišku veidu.“
3. Paruošimas reformų „nuo socializmo į kapitalizmą“.

„Perestrojkai“ turi vadovauti vienas vadas, manoma kompartijos Generalinis sekretorius.

Antras tomas buvo skirtas „Reformai“, jos laikas – 1990–1995 metai, o tikslai – šie:
1. Pasaulinės socialistinės sistemos likvidavimas.
2. Varšuvos sutarties likvidavimas.
3. TSKP (Komunistų partijos, A.L.) likvidavimas. 
4. TSRS (Tarybų sąjungos, A.L.) likvidavimas. 
5. Patriotinės socialistinės sąmonės likvidavimas.

„Reformai“ turi vadovauti jau kitas vadas.

Trečias tomas vadinasi „Užbaigimas“.
1. Tarybinės armijos likvidavimas. 
2. Rusijos kaip valstybės likvidavimas. 
3. Socializmo atributų likvidavimas, tokių kaip nemokamo mokslo ir medicinos aptarnavimo, ir kapitalizmo atributų įvedimas: už viską reikia mokėti.
4. Sotaus ir taikaus gyvenimo likvidavimas Leningrade ir Maskvoje. 
5. Visuomeninės ir valstybinės nuosavybės likvidavimas ir visuotinis įvedimas privačios nuosavybės.

„Užbaigimą“ lydėjo Rusijos alkanų gyventojų šaldymas žiemą, statyba gerų kelių į uostus, kuriais žaliavos ir Rusijos turtui privalėjo būti išvežti į užsienį.

„Užbaigimui“ turėjo vadovauti trečias vadas, jo laikas – 1996–2000 metai.

Šaltinis: The Harvard Project on the Soviet Social System 

HIUSTONO PROJEKTAS“
„Hiustono projektas“, yra etapo „Užbaigimas“ planas. Jis surištas tiktai su Rusija ir jame jau nekalbama apie TSRS suskaldymą (kaip Harvardo projekte, pagal kurį jis jau įvyko).

Čia kalbama apie Rusijos suskaldymą į smulkias valstybes. Pagal šiuos planus:

1. Sibiras turi atitekti JAV,
2. Šiaurės-Vakarai — Vokietijai, 
3. Pietūs ir Pavolgis — Turkijai,
4. Tolimieji Rytai — Japonijai, kad įvesti pilną kontrolę Sibiro žaliavoms ir Tolimiesiems Rytams.

Per paskutinius 10-12 metų į užsienį iš Rusijos kas met išvežama:
1. 57% išgaunamos naftos,
2. 40% — dujų,
3. 90% — vario,
4. 97% — nikelio,
5. 99% pagaminamo šalyje aliuminio ir kt., kaip iš labiausiai atsilikusios kolonijos!

Hiustono projektas numato atsisakymą elgtis su Rusija kaip su vieninga valstybe, reikalaujant požiūrio į ją kaip į eilę smulkių valstybių ir numato atskirą politiką su jos atskiromis, suskaldytomis dalimis.
Abu įvardinti projektai artimi vienas kitam ir gerai atpažįstami tame, kas vyksta Rusijoje pastaruosius 15-20 metų, vadovaujant dabartiniams vadovams, esantiems Vakarų įtakos agentūra, jos „penktąja kolona“ Rusijoje.
Projektą „Perestrojka“ pavesta užbaigti M.Gorbačiovui,
Projektą „Reformos“ — B.Elcinui,
Projektas „Užbaigimas“ irgi sėkmingai vykdomas. Vyksta Rusijos nacionalinių interesų išsižadėjimas, Armijos ir šalie gynybos griovimas, jos suskaldymo ir išpardavimo sankcionavimas.

Kaip patvirtina visi paskutiniai įvykiai Rusijoje, Harvardo ir Hiustono projektai Rusijoje vykdomi JAV ir Vakarų jų „penktąja kolona“ nenukrypstamai.

Dalinai „Hiustono projektas“ paskelbtas laikraštyje „Tarybinė Rusija“ 2002 metų birželio 20d.

Пётр Юрков, Facebook

***

Ar buvo Lietuvos sunaikinimo planas?

Įdomu būtų sužinoti apie „Hiustono“ (ar kitaip vadinamą) projektą skirtą Lietuvai. Manau, kad tikrai toks planas buvo. vykdė prezidentai A.Brazauskas, V.Adamkus, D.Grybauskaitė. Per „klaidą“ į prezidentus buvo įsimaišęs R.Paksas, tai jį brutaliai išmetė.

Pagal ryškiausią veiklą galima būtų šį hipotetinį Lietuvos sunaikinimo projektą suskirstyti į etapus:

1. „Išvogimas“ - Kompartijos sekretorius A.Brazauskas, (Valstybės turto prichvatizacija arba išvogimas), 
2. „Pavergimas“ - JAV pensininkas V.Adamkus (Stojimas į NATO, ES), 
3. „Iščiulpimas“- buvusi Kompartijos funkcionierė, veikianti prezidentė D.Grybauskaitė (Likusio dar neišparceliuoto Lietuvos turto, bankų ir žiniasklaidos perdavimas Vakarų oligarchatui, savo valiutos ir kitų valstybės atributų galutinis sunaikinimas, lietuvių emigracijos ir homoseksualizmo skatinimas, musulmonų vežimas į šalį, šeimos griovimas, masinis Lietuvos pilietybės, kaip antrosios, ar n-tosios, suteikimas užsienio piliečiams ir nesuteikimas lietuviams. Tikslas - galutinai pavergti ir sunaikinti ir lietuvių tautą?


Tai mano hipotezė. Gal aš ir klystu. Aš taip matau savo šalies degradacijos procesą. Tiesiog aš manau, kad ir mums buvo parašytas sunaikinimo planelis, parinkti ir Vakaruose paruošti vykdytojai.

2017-06-29

Kodėl Sorošas neorganizuoja „atviros visuomenės“ Izraelyje ir neveža ten migrantų?


Labai keista, kad žydas Džordžas Sorošas (Švarcas), besirūpinantis Europos tautų „gerove“ ir tuo tikslu joms brukantis „atviros visuomenės“, „atvirų sienų politiką“, finansuojantis ES ardančias ir migrantus vežančias nevyriausybines organizacijas, nesirūpina Izraelio valstybės gerove ir neveža į ją nelegalių migrantų, neorganizuoja šioje valstybėje „atviros visuomenės“, neintegruoja į ją bent jau arabų?

Apie Izraelio pastangas apsaugoti savo teritoriją nuo nekviestų svečių esu jau rašęs straipsnyje
„Kvaili lietuviai veža negrus į Lietuvą, o protingi žydai juos deportuoja namo“.

Kaip ir kas gali tapti Izraelio valstybės piliečiu papasakojo Telavivo profesorius Šlomo Zand knygoje „Kaip ir kodėl aš nustojau būti žydu“.


Profesorius Šlomo Zand savo knygoje rašo:

Nėra jokių abejonių, kad būti žydu Izraelyje reiškia valdžią ir privilegijas“.

„Priklausyti sekuliariems žydams, - tai, reiškia, patekti į tam tikrą išrinktųjų klubą. Į jį negalima taip paprastai įstoti. Niekas negali tapti sekuliariu žydu, jeigu jis negimė iš motinos-žydės“.

„ Ir asmeniškai sau aš nutariau atsisakyti nuo tokios dovanos, visam likusiam savo gyvenimui“.

Izraelis deklaruoja save kaip žydų valstybę. Kitais žodžiais, būti žydų Izraelyje – tai reiškia būti privilegijuota persona. Aš pateiksiu pavyzdį: jeigu Didžiojo Britanija pareikš save ne valstybe visiems britams, o, sakykim, tiktai anglams, išpažįstantiems Krikščionybę, tai reikš tiktai viena – anglas-krikščionis turi ten ypatingą padėtį. Čia didelis skaičius žmonių – ne žydų, kurie negali niekada tapti žydais. Ir to jau pakanka man, kad daugiau nesusisieti save Izraelyje su žydais“.

Apie palestiniečių padėtį Izraelio valstybėje autorius rašo:

„Ir tai tęsiasi ne savaites ar mėnesius, ne 47 dienas. O 47 metus! Visą istorinį periodą! Izraelis negali skaitytis demokratija, kol dalis gyventojų jo teritorijoje yra tokioje padėtyje...“

„Mes gyvename taip arti su palestiniečiais visais atvejais. Atskyrimas neįmanomas“. „Bet politiškai, kai aš galvoju apie kokius-nors projektus, kurie gali pagerinti situaciją Artimuosiuose Rytuose ir atvesti į progresą krizės sureguliavime, o aš vis tiktai nematau sprendimo pagal vienos valstybės formulę. Supraskite, Izraelio visuomenė rimtai apkrėsta rasizmu. Tapti vienai nakčiai mažuma pas save namuose – aš nemanau, kad tai realu“.

„Aš bendrai nepasisakau už vien žydų valstybę, kokia gera ji bebūtų. Bet koks padalinimas vis vien sukels tai, kad arabai liks Izraelyje, o, gali būti, ir kokie nors žydai Palestinoje.“

„Laikyti 67 žmones stovyklose – tai savaime nusikaltimas. Taip, Izraelis kaltas dėl iššaukiančio neteisingumo – palestiniečius išmetė lauk, kada jie bandė sukurti savo valstybę. Bet antrą neteisybę įvykdė arabų valstybės, kurios uždarė juos tose stovyklose“.

„Okupuotose teritorijose mes turime gryną, nepridengtą aparteidą, net jeigu tai kažkiek skiriasi nuo to, kas buvo Pietų Afrikoje. Žydai gyvena atskirai nuo arabų. Arabai neturi teisės gyventi žydų gyvenvietėse. Tarp jų neįveikiama bedugnė. Jie kontaktuoja tiktai, jei arabai stato namus žydams-kolonistams. Bet žmonės negyvena kartu. Jų vaikai lanko skirtingas mokyklas. O dabar pasakykite: kodėl aš negaliu naudoti žodį „aparteidas“, kai aš kalbu apie tai?“

Kodėl Sorošui neįdiegus savo idėjų istorinėje tėvynėje?

Aš vis tiktai tikiu, kad globalistas Džordžas Sorošas nepamirš savo istorinės tėvynės Izraelio ir įgyvendins jame savo atviros visuomenės idėjas, atveš į šią šalį bent milijoną afrikiečių, lygiai tiek, kiek jis šiais metais žadėjo atvežti į Europą.Čekijos gyventojai ginkluojasi, kad apsiginti nuo migrantų


Čekijos parlamento žemesnieji rūmai pritarė naujai konstitucinei teisei, kuri leis Čekijos piliečiams turėti ginklus. Už – balsavo 139 deputatai, 9 – prieš. Dabar įstatymo projektas keliauja į Senatą, kur turi surinkti 3/5 senatorių balsų.

Šis įstatymas turi tarnauti šalies saugumui ir suteiks „Čekijos piliečiams teisę įsigyti, laikyti ir nešioti ginklus ir šaudmenis“, - sakoma įstatymo projekte. Jiems nebereikės gauti leidimo ginklui.

Vidaus reikalų ministras Milan Chovanec pasakė, kad tai yra signalas Briuseliui. „Mes nenorime nuginkluoti mūsų žmonių, tuo metu kai saugumo situacija nuolatos blogėja“, - pasakė jis.

Čekijos prezidentas Milošas Zemanas pasakė: „Aš iš tikrųjų skaitau, kad piliečiai turi ginkluotis prieš teroristus“. Jis pasakė, kad jo žmona turi dabar revolverį.

Nauja ES direktyva dabar draudžia pusiau automatinius šaunamuosius ginklus su didele dėtuve (daugiau 10 šūvių, ir 20 ilgavamzdžiams ginklams).

Čekijoje yra apie 10,5 milijonai gyventojų ir 300000 ginklų savininkų, kurie turi užregistravę 800000 pistoletų ir šautuvų.


Kodėl aš nesidžiaugiu pabėgėlių ir migrantų integracijos centru Kaune


Birželio 28 dieną „Kauno diena“ rašė: „Trečiadienį Kaune iškilmingai atidarytas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pabėgėlių ir migrantų integracijos centras „InLT“. Prie jo veiklos kviečiami prisidėti miestiečiai...“

Aš nesidžiaugiu nei naujuoju centru nei tais „pabėgėliais“, nei, juo labiau, migrantais.

Aš juo nesidžiaugiu todėl, kad pabėgėliai yra ginklas globalistų rankose, kurio paskirtis nacionalinių valstybių ir baltosios rasės žmonių naikinimas (žiūr. nuorodas straipsnio pabaigoje).Frankfurtas tapo pirmuoju miestu Vokietijoje, kuriame vokiečiai tapo mažuma

Šiame beveik milijoniniame Vokietijos mieste nebereikia jokių „pabėgėlių integracijos“ centrų, nes visi šitie „pabėgėliai“ šiame mieste jau yra gyventojų dauguma. 2/3 vaikų mokyklose čia jau ne etniniai vokiečiai, o vaikai iš atėjūnų-musulmonų šeimų. Nuo šios naujos bendruomenės jau tenka dezintegruotis vokiečiams, kurie keliasi į atskirus rajonus, steigia savo vaikams atskirus vaikų darželius ir mokyklas. Su tais „pabėgėliais“ ateina ir skurdas, nes jie net ir dirbdami sukuria žymiai mažiau, negu suvartoja. Dauguma jų yra išlaikytiniai, o socioline prasme - vokiečių tautos "socialiniai parazitai".

Lietuva ne Nojaus laivas

Norinčių apsigyventi Europoje yra šimtai milijonų, o Lietuva tai ne Nojaus laivas, kur viešpačio globoje galėtų sutilpti ir nuo skurdo išsigelbėti šimtai tūkstančių ar milijonai atėjūnų, kurie neša vien ekonominę žalą valstybei. Prieš kelis metus buvo suskaičiuota, kad per savo gyvenimą (sudėjus ką tas žmogus įneša į bendrą katilą ir ką gauna) kiekvienas "pabėgėlis" atneša jį priimančiai valstybei 80 tūkstančių eurų nuostolį per jo gyvenimą (žiūr.žemiau).

2015 metais, tik prasidėjus Angelos Merkel organizuotai pabėgėlių krizei jau likviduotame „Šauksme“ 2015 metų lapkričio 1 dieną šia tema  paskelbiau straipsnį „Pabėgėliai ir svoločiai“. Kuris, manau, neprarado savo aktualumo ir šiandien.

Pabėgėliai ir svoločiai

Aš vis pagalvodavau, kokiu vardu pavadinti tuos, kurie per MIP mums aiškina, kad pabėgėliams „aštuonių šimtų eurų“ nepakaks, kad jie bus „naudingi Lietuvos ekonomikai“, kad jie „integruosis“ ir priėjau išvados, kad, kaip joks kitas, jiems tinka vardas – svoločiai.

Paaiškinsiu kodėl. Žodžio svoloč kilmė. Tai senovinis slavų žodis, reiškęs asmenį, kuris slankioja (voločitsia) paskui Archirėjų ( archireus gr. vyriausias dvasininkas), jo patarnautoją. Šie asmenys skųsdavo aplinkinius, šnipinėdavo, todėl ilgainiui šis žodis įgijo neigiamą prasmę, bet tiems, kurie skundžia Lietuvą Briuseliui, laižo tenykščių valdininkų pasturgalius, mums nuolatos meluoja, šis vardas, kaip joks kitas, tinka, tarytum – jiems sugalvotas.

Pabėgėliai čia ne prie ko. Tiesiog, tokie „laukinio“ kapitalizmo dėsniai. Kapitalizmas „naminiu“ niekada nebuvo, tai tik „economics“ mantrose taip pasakojama. Jis kuo toliau, tuo didesniu laukiniu žvėrimi virsta, kuriam 21 amžiuje jau jokia Tarptautinė teisė neegzistuoja. O, kadangi, visas kapitalizmas atsidūrė labai siauro rato judėjų tikėjimo bankininkų kišenėse, tai jų ir buvo nutarta visiems laikams išspręsti arabų problemą, ir juos perkelti toliau nuo Siono – į Europą, kad jie Trečiosios šventyklos statybai netrukdytų. Tam, supjudė arabus tarpusavyje, šiitus su sunitais, padarė iš jų teroristus, sugriovė jų namus, žodžiu, svetimomis rankomis Artimuosiuose Rytuose suruošė vieną didelę Deir Jasin (Deir Yassin).

Tiesa, dar tuos pabėgėlius nešiojamais kompiuteriais, feisbukais, aifonais, navigatoriais, žemėlapiais, maršrutais ir pinigais aprūpino, kad tik greičiau iš Artimųjų Rytų į Europą jie išsinešdintų. Dar ir rusus kariauti ten atvarė, kad kuo didesnis ermideris būtų, kuo daugiau visas pasaulis į jį įsiveltų, kad vėliau kaltę kuo plačiau paskirstyti ir žvilgsnius visuomenės nuo savęs nukreipti.

Taigi, pabėgėliai yra pabėgėliai, toks jų likimas. Svoločiai (SV)– kas kita. Europoje, žinia, pabėgėlius ( Europos nelaimę) SV sutiko su išskėstomis rankomis. Pabėgėliai nekalti, kad Europos SV juos kviečia, ne paprasti žmonės, žinoma, kuriems ant sprando tie pabėgėliai sėdės, o kviečia, būtent, įvairaus rango SV, tie kurie pasaulį valdančių bankininkų, šitos bakchanalijos iniciatorių, visas užpakalines dalis kasdien laižo, ir jų rankas, kurios juos maitina.

Prie pabėgėlių, tiesa, dar dešimt kart didesnė ekonominių migrantų lavina prisijungė, beraštė, įvairiausiomis ligomis serganti, tik ką iš akmens amžiaus išėjusi, bet „visko ir iškarto“ norinti.

Europa, į kurią visa ši žmonių lavina veržiasi – plati sąvoka, kaip ir išmokos pabėgėliams. Jie, žinia, strimgalviais lekia ten, kur gyvenimas bus sotesnis. Taip neturėtų būti pagal jokius šengenus, jokia Ženevos sutartis, jokias žmogaus teises. Ir, šiaip, už lakstymus per sienas be pasų ir vizų jie turėtų būti į kalėjimą sodinami, kartu su SV jiems leidžiantiems po Europą laisvai keliauti, juos į Lietuvą vežti sugalvojusiems. Be to, jei tai pabėgėliai, jokios sutartys nenumato, kad reikia juos „integruoti“. Jiems reikia suteikti prieglobstį ir užtikrinti gyvenimo sąlygas, kol jų namuose pasibaigs konfliktas. Bet, pas SV, ypač lietuviškus, viskas kitaip. Dar jokie pabėgėliai nepasirodė, o SV jau kalba apie „integraciją“.

Bet apie išmokas.

Vokietijoje kiekvienam pabėgėliui mokama po 336 eurus per mėnesį. Tokia suma, Konstitucinio teismo sprendimu turi jiems užtikrinti „orią žmogaus egzistenciją“. Tai yra, jiems mokama tiek, kokia yra minimali bedarbio pašalpa Vokietijoje.

Migrantai nieko prieš apsistoti ir Švedijoje, kur net kandidatai pabėgėlių statusui gauti gauna nuo 60 iki 225 eurų per mėnesį. Toks išmokų skirtumas yra todėl, kad jie gali gyventi bendrabutyje, arba jų pasirinktame būste. Pirmu atveju gyvenimas – nemokamas ir atitinkamai pašalpa bus mažesnė, antru atveju valstybė apmokės tik dalį nuomos ir pačiam migrantui teks primokėti. Taip pat pabėgėliui yra garantuotas maitinimas ir nemokami kalbos mokymo kursai.

Migrantai, kuriems pasiseka prasibrauti į Belgiją, gauna kambarį specialioje pabėgėlių stovykloje ir 500 eurų pašalpą.

Pakankamai dosni atvykėliams Prancūzija, kur pabėgėliams mokama 300 eurų. Galima gyventi viešbutyje ir naudotis nemokama medicina. Po pabėgėlio statuso gavimo pabėgėlis gali įsidarbinti. Jie, kaip neapsaugota piliečių grupė, gali naudotis visomis nuolaidomis: nemokamą vaikų mokslą, lengvatas kelionei visuomeniniame transporte ir t.t.

Didžiojoje Britanijoje pašalpos dydis yra 36 funtai per savaitę, kas sudaro apie 210 eurų. Vasaros pabaigoje valdžios atstovai pareiškė, kad numato mažinti socialinių lengvatų paketą ir nusiųsti migrantams žinią, kad Didžioji Britanija nėra „pieno upių su medaus krantais“ šalis.
Ne pačia patraukliausia šalimi pabėgėliams yra Graikija, kur valstybė pabėgėliams beveik nieko nesuteikia, išskyrus būstą ir talonus maistui už 60 eurų per mėnesį.

Rumunijoje pretendentas į pabėgėlio statusą gauna pragyvenimui 40 centų dienai, 67 centus – maistui, 1,35 eurus – kitoms išlaidoms. Iš viso 72 eurus per mėnesį. Taip, kad nėra nieko nuostabaus, kad migrantai neskuba nei į Graikiją, nei į Rumuniją.

Ukrainoje pabėgėlis gali gauti vienkartinę pagalbą 17 grivinų (0,65 eurų).

O štai kokia situacija SV valdomoje Lietuvoje?

Socialinė apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis aiškino, kad vieno prieglobsčio prašytojo išlaikymas Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje atsieina apie 620 eurų. Kaip jis sakė Seimo nariams, perkeltų pabėgėlių priėmimas, jo nuomone, esą kainuotų daugiau: „Mažiausiai, ko gero, reikėtų 800 eurų žmogui per mėnesį, kad galėtume operatyviai vykdyti integraciją“.

Savarankiškam gyvenimui jiems būtų skiriamos įvairios socialinės išmokos: vienkartinė išmoka (456 eurai – suaugusiam, 342 eurai – vaikui), pašalpa maistui, būsto nuomai (265 eurai). Taip pat būtų skiriami pinigai vaikų darželiams, pašalpos gimus vaikui ar mirus prieglobsčio prašytojui“.

Iš kur toks stebėtinas dosnumas, labiausiai atsilikusioje Eurozonos šalyje? Graikai, kur vidurinė pensija 1500 eurų, moka pabėgėliams 60 eurų per mėnesį, o Lietuvos valdžia, kurie savo pensininkams moka vidutinę 250 eurų pensiją, ruošiasi pabėgėliams skirti daugiau negu 800 eurų?

Priminsiu ir kitus skandalingus skaičius, iliustruojančius kaip Lietuvos valdžia elgiasi su savo piliečiais. Statistikos departamento duomenimis minimali alga Lietuvoje – 270 eurų, nedarbo soc. draudimo išmoka – 102; Bazinė pensija- 108; Mėnesio išmoka vaikui vaikui 1-2metų – 28vaikui; 2-7 metų-15; Minimalios vienišo nedirbančio pajamos per mėnesį-102 euro.

Kaip jau minėjau, Vokietijos konstitucinis teismas 2015 liepos 18 dieną priėmė nutarimą, kad neturi būti suskirstymo tarp asmenų, prašančių prieglobsčio Vokietijoje ir bedarbiais Vokietijos piliečiais. Minimali bedarbio pašalpa Vokietijoje yra 376 eurai, todėl ir pabėgėlio pašalpa padidėjo nuo 225 eurų iki 336 eurų mėnesiui. Teisėjas pasakė, kad minimalaus ir oraus pragyvenimo palaikymas turi būti vienodas visiems, nepriklausomai nuo tautybės. Lygiai tą patį sako ir LR Konstitucija.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis:

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

O kaip Lietuvoje su lygybe, kaip su Konstitucija? Kodėl ją pažeidžiant atvykėliui užsieniečiui numatyta mokėti kelis kart daugiau, negu lietuviui? Ką jūs į tai, valdžios SV?
Pabėgėlių „ekonominė bauda“ – tai Lietuviškų SV melas!

Pagal Comerzbank analitkų prognozes, per artimiausius pusantrų metų Vokietija priims daugiau 2 mln pabėgėlių, kas kainuos biudžetui 28 milijardus eurų. Tiktai šiais metais Berlynas pabėgėlių išlaikymui išleis 8,3 milijardus, iš kurių 7 milijardus sudarys tiesioginės išlaidos žmonių išlaikymui, o 1,3 milijardo – netiesioginės išlaidos. 2016 metais bendra išlaidų suma bus jau 19,7 milijardai eurų. 

„Net jei bus priimama po 800 tūkstančių pabėgėlių per metus reikia laukti papildomų išlaidų iš valstybės iždo 20-30 milijardų eurų kiekvienais metais“ – skaito Europos ekonominės analizės centro (ZEW)prezidentas Clemens Fuerst. Freiburgo universiteto profesorius Bernd Raffelhüschen įsitikinęs, kad Volietijos valstybė patirs milijardines papildomas išlaidas. Jo nuo nuomone išmokų dydis augs 6%! 

„Jau dabar VFR, sako jis, yra šimtai tūkstančių bedarbių, neturinčių jokios specialybės. Dabar prie jų prisidės 1,5 milijonai žmonių neturinčių profesionalių žinių“. Jo nuomone šių žmonių išlaikymas pareikalaus „stambaus mokesčių padidinimo“. Todėl ekspertas pasisako už kuo skubesnį migracijos įstatymo priėmimą, kuris būtų „apribojimo įstatymas“, tai yra, kad į Vokietiją leistų įvažiuoti tik tuos „kurie reikalingi“. 

Vidutinė vieno pabėgėlio išlaikymo kaina Vokietijos biudžetui sudaro vidutiniškai 12-13 tūkstančius eurų per metus. Dar brangiau kainuoja išlaikymas nepilnamečių pabėgėlių, maždaug 40-60 tūkstančių eurų metams.

Pagal ekspertų skaičiavimus, atvykę šiais metais pabėgėliai, kainuos Vokietijos mokesčių mokėtojams 10 milijardų eurų viršijančią sumą. Garbinga pareiga apmokėti šį banketą patikėta vietos savivaldybėms ir tai vyksta tuo metu, kai pagal Ernst & Young skaičiavimus, kas trečia savivaldybė yra priešbankrotinėje būklėje ir nesugeba aptarnauti nuosavos infrastruktūros.
Ar reikia stebėtis, kad vokiečių mokesčių mokėtojus jau pačiu artimiausiu laiku laukia padidėjimas ir taip nemažų mokesčių. Galima būti tikriems – liaudis labai apsidžiaugs.

Šie 10 milijardų – tiktai trumpalaikiai nuostoliai, kuriuos teks apmokėti pačioje artimiausioje ateityje.

2014 metais Bertelsmano fondas paskelbė migracijos ekonominių efektų tyrimus ir padarė išvadą, kad, įskaičiavus visus nuostolius ir migrantų sukurtą pridedamąją vertę, gaunamas 1800 eurų per metus deficitas. Tai yra, vidutiniškai kiekvienas migrantas per metus suvartoja už 1800 eurų gėrybių daugiau negu sukuria, kad visuomenei susidaro papildomi 79 tūkstančių eurų nuostoliai per jo gyvenimą.

Miuncheneno ekonomikos tyrimo institutas IFO skaičiavimais Vokietijoje 2012 metais, gaus per savo gyvenimą 44 tūkstančiais eurų daugiau socialinių išmokų iš valstybės, negu jie patys sumokės. Tuo tarpu tais pačiais metais gimę vokiečiai į biudžetą sumokės 112 tūkstančiais eurų daugiau, negu gaus.

O kaip bus su valdžios SV, kurie ruošiasi kartu su vežamais „pabėgėliais“ pažeisti LR įstatymus ir juos pažeisdami užsitrauks baudžiamąją atsakomybę? Juk Baudžiamojo kodekso straipsnių, kurie bus pažeisti – visa eilė. Priminsiu SV: 294 straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas; 292 straipsnis. Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną; 292(1) straipsnis. Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbas; 300 straipsnis. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu.

O kaip galima mokyti kalbos beraštį žmogų? O kokie įstatymai leidžia diskriminuoti lietuvį studentą ir nemokamai mokyti atvykėlį?

Gal į šiuos ir daugelį kitų klausimų gali atsakyti valdžios SV? Negali, nes vienintelį, ką jie moką, tai laižyti Briuselio klerkams užpakalius ir mums meluoti, todėl aš ir tvirtinu, kad jie nusipelno tik vieno vardo – svoločiai!

Nuo viso per MIP skleidžiamo valdžios melo ir idiotizmo, savo piliečių niekinimo, kyla siaubas.

Taip ir norisi paklausti: Kada liausitės, svoločiai?!


Paskutinės autoriaus publikacijos nelegalios migracijos ir europiečių genocido tema:

Didžiausia grėsmė Lietuvos saugumui yra vagys ir idiotai valdžioje


Ar gali valstybę apginti valdžia, kuri nesugeba sutvarkyti Lietuvos simbolio-Gedimino kalno ir pilies, kuri į užsienį išvarė milijoną geriausių savo valstybės piliečių, kuri privedė iki to, kad jos piliečiai minta iš šiukšlių konteinerių ir miega po tiltais (kviečiu pažiūrėti po Vilniaus Šilo tiltu), jaunimas gauna po 300 eurų algas, o seneliai po 150 eurų pensijas?

Ar gali Lietuvą apginti valdžia, kuri nesugeba organizuoti nei mokslo, nei sveikatos apsaugos, kuri vykdo Independence ofšorines aferas, nerenka mokesčių iš šalį okupavusių užsienio bankų, nereguliuoja užsienio NVO veiklos, veža į šalį potencialius teroristus - „pabėgėlius“. Šį sąrašą blogio, kuri skleidžia ši vagių ir idiotų valdžia galima tęsti iki begalybės.

Vakar vienas ministras-vagis per televiziją aiškino, kad medžioklė su verslo subjektų vadovais yra jo laisvalaikis. Civilizuotose valstybėse tokio pobūdžio „laisvalaikiai“ yra valdininkams uždrausti įstatymais. Japonų valdininkams, pavyzdžiui, draudžiama žaisti golfą. Ir nieko, suranda japonai kitas laisvalaikio formas. O lietuviai negali be medžioklės, kuriose taip gerai prisimedžiojo visas brazauskinis medžiotojų-vagių būrelis, kad iš funkconierių-komunistų bemedžiodami virto kapitalistais ir liberalais-ortodoksais.

M.T. Ciceronas sakė, kad „vargšui neskamba kovos trimitai“. Neskambės vargšams kovos trimitai ir po 21 šimto metų po Cicerono, nei prie Tibro, nei prie Neries ir Nemuno.

Žmonės savo valstybėje turi jaustis ne vergais, prispaustais nauju vergoviniu Darbo kodeksu, juos terorizuojančių inspekcijų, o jaustis šeimininkais savo valstybėje.

Vergai nieko ir niekada dar neginė žmonijos istorijos bėgyje. Kalbėti, kad vergai ims ginti išvogtą ES imperijos užkampį gali tik karbauskiai, skverneliai ir grybauskaitės ir jų išprotėjusi nuo korupcijos ir vagysčių bajorų svita.

ES – griūnanti imperija. Ji yra antidemokratinė, nes jos piliečiai yra nušalinti nuo Europos komisijos vadovo ir komisarų rinkimų, ji griauna šeimą, žmonių moralę, veža pas save teroristus-“pabėgėlius“ iš Azijos ir Afrikos. Žinoma, šios imperijos agonija gali tęstis dar labai ilgai, net šimtmečius, kaip Romos imperijos, bet jos išnykimas yra neišvengiamas. Ši imperija yra pasmerkta. Ją suardys musulmonų-krikščionių-judėjų konfliktai, gilėjanti socialinė neligybė, moralės ir šeimos degradacija.

Jei nebus tvirtos šeimos, nebus ir tvirtos valstybės, bet ar tai pajėgia suprasti Lietuvos valstybės vadovas, kuris neturi šeimos ir dar bent dvi dešimtys ES ir ES valstybės vadovų, kurie irgi neturi šaimų?

Nereikia savęs apgaudinėti ir mosuoti kardu. Mes gi žinome, kad didžiausi Lietuvos priešai yra mūsų korumpuota ir apsivogusi valdžia, o ne sugalvotas baubas Šalomovas-Putinas.
2017-06-28

Sumenkusi vidutinio lietuvio svajonė – šuo ir dviratis. Liberalios laisvosios rinkos ideologijos krachas


Amerikono svajonė  yra namas ir automobilis, ukrainiečio – namelis ir paršelis, o lietuvio – dviratis ir šuo. Daugiau niekam vidutiniam lietuviui neužtenka pinigų. Kokios pajamos, tokios ir svajonės.Užėjome į kavinę Vilniuje, prie Sereikiškių parko vartų, buvusioje Juškos paveikslų galerijoje. Lietuviško užrašo nei vieno, kaip priimta. Aplink staliukus šmirinėjo rudas spanielius.

Kitais metais į kavinę eis su dviračiais“, - pasakiau bičiuliui. Vos ištariau tai, atsidarė durys ir apsismaukęs savo kunkulus dviratininko kostiumu kartu su dviračiu įėjo dviratininkas. Na štai, išsipildžiusi lietuvio svajonė: dviratis ir šuo.

Kinija prieš 30 metų

Kai kinai uždirbdavo mažai, kaip dabar uždirba lietuviai, visi važinėjo dviračiais. Dabar jų vidutinis uždarbis mieste 1000 USD (vidurkis šalyje 750), po kelių metų nebeliks skurde gyvenančių. Kam tada dviratis? Jų Kinijoje nebėra, visi dviračiai migravo į skurdžias šalis, tokias kaip mūsiškė. Keli procentai su Poršais ir Ferariais, o likusieji su dviračiais. Šalis ta Lietuva vadinas.

Kinija šiandien
Sovietiniais laikais, kai nebuvo sviesto, žmonėms aiškino, kad labai sveika valgyti margariną. Kai likome su nuogais užpakaliais, sunyko ir visuomeninis transportas, mūsų apsivertėliai komunistai aiškina, kokia sveikata trinti prostatą į balnelį. Na, moteris dar galima suprasti, jos labai spėriai mindamos kojomis ir trindamos balnelį gali ir visai gerai pasijausti, tokia jų anatomija,“ - pakomentavo mano bičiulis.

Žlugusios liberastų pasakos apie laisvą rinką

Kaip mes iki dviračio dasigyvenom? Ogi dėl tos liberastų beprotystės, kad aplink mus „laisva rinka“, kad mums kainas maksimose reguliuoja „nematoma rinkos ranka“, o ne žulikas išmovęs į Londoną ir Lietuvai špygas rodantis.

Frankfurter Allgemeine Zeitung skelbiama apžvalga, kurioje aptariama liberalios rinkos ekonomikos ideologijos krizė. Nebėra, pasirodo, niekur nei „laisvosios rinkos“, o rankos – visos matomos ir plaukuotos. Vokiečiai jau neabejoja, kad liberalų pasakos apie laisvąją rinką išsisklaidė it dūmai.

Pavyzdžiui. Nesutinka išsivysčiusios šalys įsileisti biednųjų žemės ūkio produkciją į savo rinkas, nesutinka nutraukti subsidijas savo žemės ūkiui. Todėl ir įstrigo Pasaulio prekybos organizacijos sutartys aklavietėje, toje vietoje, kur nesueina.

Naujosios JAV administracijos prekybos doktrina irgi jau ne globali, ne transatlantinė. Ją galima būtų pavadinti „gelbėkimės, kas gali“.

Dabar lozungas „America first“ ir papūskite jai į nosį, jei galite. Negali. Nes doleris pagrindinė burė, kuri gena kažkur kapitalizmo laivą.

Toks JAV posūkis labiausiai atsirūgo Vokietijai, JAV de facto okupuotai valstybei, kurią pasirašytinai valdo JAV marionetės. Dabar Vokietijoje, kaip Velykų saloje: akmeniniai balvonai, su Merkel priešakyje, stovi ir žiūri į Amerikos pusę.

O mes kur žiūrime? O mes niekur. Mus rusai tuoj tuoj užpuls ir užgrobs. O kaip jiems galima sutrukdyti? Pakenkti? Tik galutinai sunaikinus Lietuvą, o tada sėsti čia dar likusiems ant dviračių ir mauti į Angliją, kol dar įsileidžia. Dėl paliktų šunų neverta sielvartauti, juos priglaus kinai ir ypač juos mėgstantys vietnamiečiai.
„Pabėgėlių“ nusikaltimai prieš vaikus iki 12 metų Vokietijoje


Portale worlpress aprašomi 75 nusikaltimai, kuriuos pastaruoju metu padarė „pabėgėliai“ Vokietijoje prieš vaikus iki 12 metų. Nusikaltimų prieš suaugusius – sunkiai nesuskaičiuojami.

Tarp nusikaltimų prieš vaikus dominuoja lytiniai nusikaltimai, už kuriuos „pabėgėliai“ baudžiami labai švelniai, dažnai lygtinėmis bausmėmis.

Tarptautinės nusikaltėlės Angelos Merkel pastangomis į Europą 2015 metais buvo įsileista ne mažiau 2 milijonų imigrantų iš trečiųjų šalių, be jų asmenybių patikrinimo, su nežinoma jų kriminaline praeitimi, jų atvykimo į Europą kėslais.

2016 ir 2017 metais Europa ir toliau išlieka „pereinamu kiemu“ į kurį laisvai įleidžiamas bet koks nusikaltėlis. Vien šių metų birželio 26 ir 27 dienomis nusikaltėlių sindikatas Merkel ir Co. į Italiją atitempė 13,5 tūkstančio nelegalų iš Afrikos. Nuo metų pradžios jau atgabenta daugiau nei 74 tūkstančiai. Nei vieno iš jų praeitis nėra žinoma. 

Vokiečiai, matyt, jaučia malonumą, kai prievartaujami jų vaikai, dukterys, žmonas, jie patys. Kitaip neįmanoma šito idiotizmo vertinti. Save gerbiantys žmonės taip nesielgia.

Šios scenos laukia ir mūsų


Atbėgėliai (tarp afrikiečių tėra 2% pabėgėlių) iš Afrikos nesupranta, kad keleiviai, važiuojantys be bilietų, turi paklusti transporto kontrolieriams.

Kai juodas žmogus kabinasi už turėklo, kaip beždžionė, ir iš visų jėgų priešinasi, tai nėra mūsų gyvenimo būdo dalis. Jis turi laikytis taisyklių, arba turi išvykti ten, iš kur atvažiavo.“

Toks portalo Pi-news atsakymas visiems tolerastams, kurie šioje scenoje įžvelgė „rasizmą“.
ES ir Babilono griovimo procesas turi esminį panašumą – tą pačią griaunančią jėgą


Teisūs buvo sionizmo išminčiai, liberalizmo nuodai suveikė, panašiai, kaip encefalito virusas: Europa suparalyžiuota ir išprotėjusi, jai jau niekas nepadės. Ją pribaigs dešimtys milijonų „hunų“, pakviestų vienos neadekvačios vokiečių frau. Jie jau kelyje: ateinantys išsidalinti mirštančios Europos kūno. Kaip grifai, hienos.

Protokolas Nr.10. Liberalizmo nuodai. Kada mes į valstybės organizmą įvedėme liberalizmo nuodus, visa jos politinė kompleksija pasikeitė: valstybės susirgo mirtina liga – kraujo suirimu. Lieka laukti jų agonijos pabaigos.“

Geri buvo liberalizmo nuodai, pamažu žudantys, todėl nepastebimai ir labai efektyviai.

Dalis ES valdančiųjų nuo šių nuodų neišprotėję, jie įgyvendina savo tautos 2500 metų senumo idėją, strateginį planą – valdyti pasaulį.

Mes stebime, kaip žūsta dar vienas Babilonas. O jų, žuvusių „Babilonų“ istorijoje, pasirodo, buvo daugiau.Europos, baltosios, tos kuri nešė visam Pasauliui kultūrą ir mokslą, krikščioniškos Europos, sunaikinimas, kurį stebime dabar, sukelia daugybę istorinių paralelių. Mintis, kad šis Europos naikinimas yra pasekmė kažko paviršiuje nematomo, bet labai gerai organizuoto, valdančio Pasaulio kapitalus, žiniasklaidą, politikus, neapleidžia.

Juk negali protaujantis, sveikas žmogus natūraliai, niekieno neįtakojamas taip elgtis, kaip jie, tenai Briuselyje, Berlyne, Paryžiuje… Ar gali sveikas žmogus nusižudyti? Nužudyti savo tauta? Negali. Tik protiškai nesveikas, apnuodytas, arba terorizuojamas nusižudo.

Daug paralelių su šia diena, ypač paūmėjus ES žuvimo procesui, kyla skaitant žymaus praeito šimtmečio rašytojo, žurnalisto, istoriko Duglo Rydo (Doglas Reed) knygą "Ginčas apie Sioną" („Contraversity of Zion“).

Duglas Rydas savo knygoje „Ginčas apie Sioną“ rašo:

«…» 458 metais iki Kristaus Gimimo «…» maža Palestinos judėjų gentis paskelbė rasinę doktriną, kurios poveikis į žmonijos likimus pasirodė labiau žudantis negu sprogmenų ir epidemijų. Viešpataujančios rasės teorija buvo paskelbta judėjų „Įstatymu“. Judėjai tuo metu buvo nežymi gentis tarp tautų, pavaldžių persų karaliui, o tai, ką šiandien vadiname „Vakarais“, neegzistavo net vaizduotėje. Po dviejų tūkstantmečių krikščionių eros, vakarų kultūra, išaugusiai iš jos, dabar gresia suirimas ir žūtis. Pagrindine priežastimi šito autorius skaito minimą doktriną, gimusią Judėjoje 2500 metų atgal. «…» Fanatikų sekta sukūrė mokymą, sugebėjusį pajungti sau protus visos tautos per dvidešimt penkis šimtmečius; iš čia jo griaunamosios pasekmės. Niekas nepajėgia paaiškinti, kodėl būtent tuo metu ir iš viso kaip atsirado ši doktrina. Tai – viena iš mūsų pasaulio paslapčių. «…»

Jie gali džiaugtis – tikslas pasiektas. Keturios Rotšildų strėlės, paleistos prieš du šimtus metų, suskilo į daugybę strėlių ir pervėrė daugumos Europos valstybių širdis ir stuburus.

«…» Gyvenęs Romos klestėjimo laikais,- rašo Rydas, – Ciceronas, matyt suprato žydų rolę graikiškos civilizacijos žuvime, kurią pažymėjo Kasteinas (žydų istorikas, vert. pastaba) po dvidešimties amžių: kalbėdamas Flako procese, Ciceronas, minėdamas žydus, būtinai apsižvalgydavo: jam žinoma, pasakė jis, kad jie visi laikosi vienas kito ir geba pražudyti jį už pasisakymus prieš juos; Ciceronas patarė būti atsargiems, turint su jais reikalų. Fuscijus, Ovidijus ir Persijus išdėstė analogiškus įspėjimus, o gyvenęs Jėzaus Kristaus epochoje Seneka rašė: „Papročiai šios nusikaltėlių tautos plinta taip greitai, kad pas juos jau yra šalininkai visose šalyse ir, kad tokiu būdu nugalėtieji primeta savo įstatymą nugalėtojams“. Tuo metu Romos geografas Strabonas, tyrinėdamas paplitimą ir žydų jų skaitlingumą (o jis mūsų laikais daug didesnis, negu leidžiama parodyti statistikoje), rašė, kad nėra vietos žemėje, kur jų nebūtų.«…»

«…»Po to atėjo Mahometo ir islamo eilė. Mahometas vertino žydus ne kitaip, negu Ciceronas ir kiti, anktesnieji autoriai. Korane pasakyta: „Tu žinoma atrasi, kad pačiais žiauriausiais priešais visų tikratikių visada buvo žydai ir stabmeldžiai.«…»

«…»Purimo šventė patvirtina pagrindinius bruožus Siono istorijos, pasikartojančius nenutrūkstamai nuo senovės iki mūsų dienų: nežydų valdovų panaudojimas, sunaikinant nežydų tautas ir įgyvendinant žydų kerštą«…»«…»Lieka paslaptimi, kaip sekta sugebėjo įpiršti savo valią karaliui Artakserksui. Po Kiro tai buvo antras monarchas marionetės rolėje, mūsų laikais vaidinti šią rolę tapo būtinybe ir visuomeninio veikėjo politinės karjeros prielaida bet kurioje apsišvietusioje Vakarų šalyje «…»

Niekas nesupranta, kaip Ester pavyko įkalbėti Persų karalių, kad tas išžudytų beveik 70 tūkstančių geriausių Persijos sūnų, niekas nesupras, po kelių tūkstančių metų, kaip pavyko sionistams įkalbėti Europos vadovus sunaikinti Europą.

Kokia nuostabi režisūra, koks puikus spektaklis, kokie stiprūs aktoriai, kokia šachmatų partija, kokie ėjimai!

Tikslas – Didysis Izraelis – nuo Nilo iki Eufrato, arabai vejami lauk iš šios teritorijos į Europą, o iš Europos į Izraelį bėgs žydai, būtinai bėgs, nes gaujos migrantų ir migrantais pasivertusių banditų, greitai nualins, sugrauš kaip skėriai Europą, sukels terorizmo bangą Europoje, o tada, nukentės paprasti žydai, ne tie, kurie valdo pasaulio bankus ir politikus, kaip visada, bus kalti paprasti žydai ir jie bėgs į Izraelį. To būtent ir norima.

Prasideda Šventyklos atstatymo parengiamieji darbai. Nuolatiniai neramumai Al Aksos mečetėje, ant Šventyklos kalno. Ir raudona aukojimo Jahvei karvė jau rabinų-genetikų išveista. Viskas ruošiama Mošiacho atėjimui. Kas nenori viso to matyti, nemato…

«…»Babilonas žlugo 536 metais prieš Kristų. „Babilono žlugimas ir įvykiai mūsų dienų po dviejų Pasaulinių karų, šį panašumą neįmanoma paaiškinti paprastu atsitiktinumu ir, atvirkščiai, nesunku parodyti, kad šitie įvykiai buvo nukreipti sąmoningai. Dvidešimtame amžiuje Vakarų tautos, sąmoningai ar nesąmoningai paklūsta ne savo įstatymui, o judėjų, valdomi jėgos, kuri valdė jų vyriausybes“, – rašo Rydas.«…»

Mano paskelbta likviduotame portale "Šauksmas" 2015-09-18