2021-04-12

Kun. Alfonsas Bulotas: Ar daugiau kardinolui V. Sladkevičiui garbės bus „pridedant“ ar „atimant“?


„Niekas man nepridės ir neatims garbės daugiau nei Dievo man duota“ garsiai Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus Arkikatedroje bazilikoje, minėdamas savo kunigystė jubiliejų yra pasakęs kardinolas V. Sladkevičius.

Kardinolui V. Sladkevičiui asmeniškai buvo pristatyta KGB bylos iš Rusijos, jo ir kitų jį dominusių asmenų. Būkite ramūs, jis nekeršys. Tik mirusieji kartais būna stipresni už gyvuosius ir „lazda turi du galus.“

Skubos tvarka buvo atleistas iš LGGRTC direktorius Adas Jakubauskas. Pagal straipsnį („Laisvas laikraštis“ genocido tyrimo centras „dešimtmečiais“ klastojo istoriją ).Prieš keletą metų televizijos vakaro žinios rodė kai Prezidentas teikė apdovanojimą vienam garsiam KGB asmeniui. Teikiant Prezidentui valstybinį apdovanojimą, vienuolė N.Sadūnaitė, priėjo prie Prezidento ir pasakė: „Prezidente nevalia jam teikti apdovanojimą.“ Prezidentas nesustabdė apdovanojimo. Romos imperijos laikais, jeigu kelyje Vestalės (skaisčiam – netekėjusių gyvenimui pasiaukojusios mergaitės) sutikdavo vedamus surakintus vergus ir kuri nors iš vestalių paliesdavo vergą, jam sutekdavo laisvę. Čia, nukentėjusi nuo KGB disidentė vienuolė, informuoja „nežinantį“ Prezidentą. Ir koks moralas? Vienuolės, katalikų bažnyčia, Lietuvos gyventojai nukentėję nuo KGB asmenų smurtinės veiklos. Šiam KGB asmeniui - valstybinis apdovanojimas? Išdavystė visam Rezistenciniam Lietuvos pasipriešinimui. Rezistentai su kelių eurų pakeltomis „ubagėlių“, pensijomis tyli.

Iškilmingai Šventinamas kryžius partizanų žūties vietoje. Po visų apeigų ir kalbų ir padėkų, prieina prie manęs moteris ir sako: „kapelione, čia vienas iš tų organizatorių draugų kurie žudė partizanus, todėl taip greitai manomai surado šią vietą. O gal čia tik skaudi apgaulė? Ar buvo atidžiai patikrinta? Už „patriotinę“ jo veiklą jis apdovanojamas prezidentūroje. O anie jo draugai už partizanų žudynes taip pat buvo apdovanoti Maskvos.

Kam pasakyti, kad Morta, gavo rezistento iš LGGRTC pažymėjimą tik dėl to, kad darbavosi bažnyčioje ir galimai sekė kunigą? Sąjūdžio pradžioje rajoniniame laikraštyje aprašytas KGB kolaborantas, Jonas ir tapęs sąjūdiečiu apdovanojamas Prezidentūroje ir LGGRTC išduoda rezistento pažymėjimą? Kam šiuos dalykus pateikti, kad istoriniai faktai būtų peržiūrimi? Manau tai ir buvo vienas iš direktorių, Adas Jakubauskas kuris ėmėsi darbo, kad net susidomėjo kitų valstybių ambasadoriai ir darbuotojai, kuriems direktorius pasakė, kad čia yra Lietuvos istorija. Kunigui Henrikui paskambino darbuotoja iš LGGRTC, kad gana ilgai yra užsigulėjusi byla, dėl jūsų pripažinimo rezistentu. Direktorius parašė kunigui dėl pasitikslinimo kodėl taip ilgai nesprendžiama? Yra pateiktų garbingų, garbingais ordinais apdovanotų disidentų, kunigo pogrindinės veiklos draugų prašymas ir mes norime tą prašymą išspręsti, taip kalbėjo darbuotoja. Prasidėjo susirašinėjimas kunigo su pačiu direktoriumi prašant kunigo papildomos medžiagos. Medžiagos buvo pristatyta daugiau nei reikalauja anketa. Manomai reikia „savo“ direktoriaus, kaip kad buvo ankščiau, asmenims tampant dokumentus maišais po įvairias palėpes. Manau, kad čia tik maža dalis paminėtų skubotų faktų kaip buvo prieinama prie dokumentų klastočių neleistiniems asmenims, ir manau skubotai atleidžiant ir LGGRTC direktorių. Nejaugi tiek daug balsavusių Seime prieš direktoriaus Ado Jakubausko atleidimą yra susitepusių su KGB, bijant, kad gali būti paviešinti, kaip „Marija“ ,“Magnolija“, „Fermeris“, „Dėdulė“. „Kazimieras“, „Linelis“, „Šatrija“... Televizijos pranešėjai kalba apie pribrendusią būtinybe kurti prie vyriausybės nepriklausomą kontrolinį padalinį Valstybės saugumo sistemoms. Taip yra užsienio šalyse taip buvo privačių asmenų Sausio 13 kontroliuojama TSRS kariuomenės veikla keliuose. Prie karinių miestelių, perklausomi ir daromi karinių radijo stočių įrašai, komandiniai nurodymai kariniams daliniams. Deja sausio 13 Lietuvos bylai tai buvo neįdomu. Matosi kaip ir LGGRTC direktoriaus Ado Jakubausko aktyvi veikla tapo „neįdomi“ o kai kam „žalinga“, susirūpinus net užsienio agentams. Kas saugo Lietuvos saugumą? 

Pagarbiai kardinolo V. Sladkevičiaus sekretorius kun. A. Bulotas

„Nature“ rašoma: uždarymo namuose politika – klaida!

 

 Šių metų kovo 5 d. viename iš pačių autoritetingiausių mokslinių žurnalų „Nature“ Nr. 5313(11)2021 pasirodė R. F. Savaris, G. Pumi, J. Dalzochio & R. Kunst  mokslinis pranešimas „Stay-at-home policy is a case of exception fallacy: an internet-based ecological study“ (Būk namuose politika yra išimčių klaidos atvejis: internetinis ekologinis tyrimas)*.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-84092-1.pdf

https://www.nature.com/articles/s41598-021-84092-1?error=cookies_not_supported&code=4737993e-3a89-4af4-adaa-c9c081219ed3Straipsnyje rašoma:

Autoriai, sukurto matematinio modelio pagalba, parodė, kad buvimas namuose nesumažina COVID-19 susirgimų akaičiaus. Tyrimo tikslas buvo įvertinti ryšį tarp buvimo namuose (%) ir mirčių dėl COVID-19 sumažėjimo / padidėjimo keliuose pasaulio regionuose. Šiame ekologiniame tyrime buvo apjungti duomenys iš www.google.com/covid19/mobility/, ourworldindata.org ir covid.saude.gov.br. Tyrime buvo įtrauktos šalys, kuriose buvo daugiau negu 100 mirčių ir kurių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės indeksas buvo ≥ 67. Duomenys buvo iš anksto apdoroti ir išanalizuoti naudojant skirtumą tarp mirčių skaičiaus / milijono tarp 2 regionų ir skirtumo tarp likimo namuose procentų. Analizė buvo atlikta naudojant tiesinę regresiją, ypatingą dėmesį skiriant liekamajai analizei. Iš anksto apdorojus duomenis, buvo įtraukti 87 regionai visame pasaulyje, gaunant 3741 linijinės regresijos analizės porinius palyginimus. Tik 63 (1,6%) palyginimai buvo reikšmingi. Savo rezultatais autoriai negalėjome paaiškinti, ar COVID-19 mirtingumas sumažėja, likus namuose ~ 98% palyginimų po 9–34 epidemiologinių savaičių.

Šio straipsnio turinį labai žaismingai, su taikliais komentarais, išdėstė žinoma Ukrainos advokatė ir publicistė Tatjana Montian (žiūr.video).https://youtu.be/q7WmWQ0aHB8


Prieš kelias dienas prof.Eduardas Vaitkus aptarė mokslininkų tyrimus, parodžiusius, kad Lock Down politika buvo žalinga klaida: https://youtu.be/nS5PLhI4mfA


* Nepageidauju, kad mano publikacijas skaitytų asocialūs 15min.lt ir Delfi.lt darbuotojai, piktybiškai ignoruojantys karantino taisykles. Žiūr. straipsnį Respublikoje:

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/patys_netiki_tuo_ka_visiems_skelbia/2021-04-11

Kvailio petys už badymą eksperimentiniais preparatais, o mano protas už vaistą be badymo

 

Nesenai kovidiniai propagandonai iš 15min.lt, Delfi.lt (tie patys, kurie ignoruoja karantino reikalavimus) ir kitas užsienio kapitalo sorošistinis propagandoninis planktonas pradėjo transliuoti reto protinio neįgalumo reklamą: „Petys už laisvę vėl apkabinti artimuosius.“

Visa ši komedija vyksta tuomet, kai įvairių šalių susirgimų Covid-19 ir skiepijimo statistika parodė, kad skiepijimai nesumažino susirgimų skaičiaus (žiūr.video).https://youtu.be/_ZTyMhJoSf0

O kodėl norima privestinai badyti neištirtais preparatais, bet neskirti visų pajėgų tam, kad rasti vaistą nuo SARS-CoV-2 viruso?Mano, biomedicinos daktaro, nuomone, COVID-19 - JAV ir jos satelitų laboratorijose sukurtas virusas, kurio paskirtį nusakė Klausas Švabas: „COVID-19: Great Reset“, yra būdas terorizuoti ir apiplėšti visuomenę, mažinti žmonių skaičių planetoje, suvaryti mus į „Inkliuzinio kapitalizmo“ konclagerį. Šiandieninis vakseris – fašistinio daktaro Mengelės sinonimas.


Žmonija, pasirodo, jau turi vaistą nuo COVID-19 !!!

Šiandien pranešta apie vaistą nuo COVID-19, kuris „išjungia“ viruso replikaciją. Rusijos Imunologijos institutas, priklausantis Federalinei mediko-biologijos agentūrai, gavo patentą vaistui nuo COVID-19, kurį pavadino „Mir-19“ (pavadinimo abreviatūra šifruojama «малая интерферирующая РНК» - maža interferuojanti RNR). Jis naudojamas profilaktikai ir gydymui nuo COVID-19. Preparatas skirtas inhaliacijai, o jo veikimo mechanizmas – viruso reprodukcijos blokavimas.

Jau baigta pirma klinikinių tyrimų fazė. Tyrimų metu įrodytas vaisto saugumas. Vyksta antra tyrimų stadija su žmonėms, pas kuriuos diagnozuotas SARS-CoV-2.Patento autoriai balandžio 10 d. Europos alergologijos ir klinikinės imunologijos akademijos žurnale paskelbė straipsnį „Inhibavimas SARS-CoV-2 reprodukcijos modifikuotu preparatu miRNR komplekse su dendrimeriniu peptidu“.

Publikacijoje aprašomas įvertinimas antivirusinio efekto mikroRNR molekulių į SARS-CoV-2 eksperimentuose in vitro ir in vivo, o taip pat aprašoma terapijos strategija kovojant su koronaviruso infekcija inhaliacijos būdu.

Išradimo autorių teigimu, preparatas gali būti naudojamas bet kurioje susirgimo stadijoje, jis priklauso mažo toksiškumo junginiams, tai yra absoliutiškai saugus.

Paskelbti preparato vertinimo protokolai, įvedant 0,7, 1,96 ir 5,6 mg/kg dozes.

Nuorodos:

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/patys_netiki_tuo_ka_visiems_skelbia/Kinija pareikalavo JAV paaiškinti, kokius bandymus vykdo jos biologinės laboratorijos Fort Detrike ir Ukrainoje

 

Oficialus Kinijos URM atstovas pažymėjo, kad JAV yra vienintelė valstybė pasaulyje, kuri iki šiol blokuoja sukūrimą mechanizmo verifikacijos pagal Konvenciją dėl bakteriologinio ir toksinio ginklo draudimo.

Balandžio 8 dienos Kinijos URM pareiškime sakoma, kad JAV vyriausybė turi pateikti tarptautinei bendruomenei išsamią informaciją apie eksperimentus, kurie vykdomi JAV karinėse biologijos laboratorijose Ukrainoje ir Fort Detrike. Apie tai brifinge pareiškė oficialus Kinijos URM atstovas Čžao Liczian (Zhao Lijian, žiūr.nuotrauką).„Mes tikimės, kad atitinkamos šalys ir JAV užims atsakingą ir atvirą poziciją, ims bendradarbiauti su Pasaulio sveikatos organizacija ir pakvies jos ekspertus atlikti mokslinius tyrimus, kad ieškoti koronaviruso kilmės šaltinius JAV, kaip tai anksčiau padarė Kinija. Aš pažymėjau, kad Rusija ne taip senai vėl uždavė klausimą JAV dėl karinės ir biologinės veiklos Fort Detrike ir Ukrainoje. Kitos šalys taip pat pareiškė apie analogišką susirūpinimą“, - pasakė jis ir paklausė: „Paimkite pavyzdžiui Ukrainą. JAV sukūrė 16 biologinių laboratorijų vien Ukrainoje. Kodėl JAV kuria tiek daug laboratorijų visame pasaulyje, ir kuo jos ten užsiima, tame skaičiuje Fort Detrike.“

Kinijos URM atstovas pabrėžė, kad JAV yra vienintelė šalis, kuri iki šiol blokuoja verifikacijos mechanizmą rėmuose 1972 metų Konvencijos dėl uždraudimo kurti, gaminti ir kaupti atsargas bakteriologinio (biologinio) ir toksinio ginklo ir dėl jo sunaikinimo.

„Mes vėl kviečiame JAV užimti atsakingą poziciją ir atsakyti į nerimą pasaulio bendruomenės, o taip pat duoti išsamų atsakymą apie tai, ką jie daro šiose laboratorijose, o taip pat atsakyti į klausimus sukūrimo mechanizmo verifikacijos tokios veiklos“, - nurodė Zhao Lijian.

Kinijos URM nuomone, COVID-19 kilmės šaltinio suradimui trukdo ne Kinija, o JAV. Pažymėta, kad atviras laiškas 24 tyrinėtojų iš Europos, JAV, Australijos ir Japonijos dėl COVID-19 kilmės tyrimo, skirtas daryti spaudimą Pasaulio sveikatos organizacijai ir ekspertų grupei, kad nukreipti dėmesį nuo JAV ir kitų šalių, iš kurių galėjo kilti COVID-19 sukėlėjas.

Čžao Liczian žodžiais, koronaviruso kilmės paieškos buvo „suteptos politika“, bet ne Kinijos, o kitų šalių, jų tarpe JAV. „Šio atviro laiško tikslas akivaizdus“, - pasakė jis.

Kinijos URM atstovas pažymėjo, kad PSO ekspertų vizitas parodė, kad pabėgimas viruso iš Kinijos laboratorijos ypač mažai tikėtinas, tačiau viruso pabėgimo įrodymai turi būti renkami ir likusiame pasaulyje. Jis išreiškė viltį, kad kitos šalys, įskaitant JAV, bendradarbiaus tiriant viruso kilmę savo šalyse. Čžao Liczian pacitavo Rusijos Saugumo Tarybos sekretoriaus Nikolajaus Patruševo žodžius, pasakytus laikraščiui „Komersant“, kad „Rusija turi pagrindą galvoti, kad JAV laboratorijose kuria biologinį ginklą“.

Kinijos atstovas pakvietė JAV reaguoti į tarptautinės visuomenės susirūpinimą, ir duoti išsamų paaiškinimą dėl jos biologinių laboratorijų veiklos JAV teritorijoje ir už jos ribų, liautis blokuoti sukūrimą mechanizmo patikrinimų pagal Konvenciją dėl biologinio ginklo.

Čžao Liczian duomenimis, vien Ukrainoje veikia 16 biologinių JAV laboratorijų. Žinoma, kad Fort Detrike (Merilendo valstija) yra Pentagono mokslinis-tyrimo institutas, vykdantis biomedicinos tyrimus. Tarp jų ir infekcinių susirgimų.2020 metų balandžio mėn. eilė Ukrainos televizijos kanalų, tarp jų "1+1" ir „Newsone“, pranešė, kad Ukrainoje veikia JAV karinės biologinės laboratorijos, kur vykdomi bandymai su pavojingų infekcinių ligų sukėlėjais. Ukrainos parlamento deputatai – vadovas partijos „Opozicinė platforma“ Viktoras Medvedčuk ir partijos „Už gyvenimą“ vadovas Renatas Kuzminas kreipėsi į valdžios organus su reikalavimu informacijos dėl JAV biologinių laboratorijų veiklos šalyje.

Politikai priminė, kad 2005 metų rugpjūčio mėn. Ukrainos sveikatos ir gynybos ministerijos pasirašė su JAV susitarimą dėl bendradarbiavimo užkardymo platinimo technologijų patogenų ir žinių, kurios gali būti panaudotos biologinio ginklo sukūrimui. Dokumentas numatė surinkimą visų pavojingų patogenų Ukrainos teritorijoje ir laboratorijose, finansuojamose JAV, o taip pat pagal užklausimą amerikiečių pusės perduoti jiems pavojingus kamienus tolimesniems tyrimams.

Medvedčuko nuomone, Ukrainos teritorijoje esantys JAV kariniai objektai, vykdantis jų užduotis, de fakto yra JAV karinės bazės, ką draudžia Ukrainos konstitucija. Partija „Už gyvenimą“ išreiškė įtarimus, kad minėtos laboratorijos gali tapti epidemijų šaltiniu Ukrainoje. Partija nustatė, kad JAV atstovybė mėgino nuslėpti tai, kad Ukrainoje veikia du JAV centrai, užsiimantys žmogui pavojingais patogenais.

Laikraščiui „Gazeta.ru“ Rusijos Gynybos Tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas balandžio 9 d. pasakė: „Aš siūlau jums atkreipti dėmesį į tą faktą, kad pasaulyje kaip ant mielių auga vis naujos JAV kontroliuojamos biologinės laboratorijos. Keistas sutapimas – pagrinde prie Rusijos ir Kinijos sienų. Įtikinėja, kad tai tyrimų centrai, kur amerikiečiai padeda vietos mokslininkams kurti naujus metodus kovos su pavojingais susirgimais“ (…) „jos kažkodėl-tai daugiau primena Fort Detrik Merilende, kur amerikiečiai dešimtmečius dirba karinės biologijos srityje“.

Patruševo žodžiais, Rusija turi svarų pagrindą manyti, kad amerikiečiai gali kurti biologinį ginklą šiuose objektuose. Todėl Maskva ketina dirbti su savo partneriais, ypač postsovietinėje erdvėje, klausimais bendradarbiavimo biologinio saugumo srityje.

Pažymima, kad JAV turi virš 200 biologinių laboratorijų visame pasaulyje. Jos yra teritorijoje Azerbaidžano, Armėnijos, Gruzijos, Kazachstano, Moldovos, Uzbekistano, Ukrainos ir kitų valstybių.

Šaltiniai:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11096443

https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220562.shtml

https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/09_a_13552772.shtml

2021-04-10

Žvilgsnis į pasaulio įvykius: karas Ukrainoje, įvykiai Kinijoje, Mošiacho atėjimas, Lietuvos vieta


1991 m. buvę sovietinių respublikų kompartijų sekretoriai Beloveže išardė antrą chazarų kaganatą – TSRS. Priminsiu, Antrasis Chazarų kaganatas (1917 m.) buvo suorganizuotas tam, kad sunaikinti carą, Rusijos imperiją, rusų aristokratiją, elitą, etapais perimti nuosavybę, padarant ją, pradžiai, „visaliaudine“. Lietuvai pasisekė, atsirado sąlygos atkurti valstybę (1, 2).TSRS buvo panaši į tai, ką dabar kuria Klausas Švabas ir jo sponsoriai pasaulyje: tarptautinių žydų finansų valdomas "COVID-19: Great Reset" žmogaus rekonstravimo programą, Orvelo antiutopijų atspindį. Žinoma, „Inkliuzinio kapitalizmo“ kūrėjai turi galimybę kurti transgeninį tarną sau, pasiremdami naujausiais genetinės inžinerijos metodais. Tokiu galimybių antrame kaganate nebuvo (3, 4, 5, 6).

Mošiacho žingsnius kiek pristabdė Stalinas, buvęs dvasinės seminarijos seminaristas, žinojęs, kas yra Chabad Liubavič sekta, kurią išvijo iš TSRS. Jis žinojęs, kas iš jo aplinkos kagalo užsienio bankuose slepia prisiplėštus aktyvus ir tuos pinigus "išmušinėjo" iš jų. Jis už maisto produktus, bado ir milijonų mirčių sąskaita, industrializavo šalį. Jis atleido religijų varžtus, sugebėjo konsoliduoti visuomenę ir įveikti ES kūrėją Hitlerį, jo nacizmą ir totalitarizmą. (Pirmuoju ES kūrimo bandymu laikyčiau Napoleono-masonų bandymą kurti ES imperiją). Lietuvai šį kartą pasisekė mažiau. Liaudies posakis skelbė: „Vilnius mūsų, o mes rusų.“Žydai internacionalistai Antrajam Chazarų kaganatui organizavo branduolinį ginklą, o šis padėjo įkurti Izraelio valstybę. Stalinas buvo nebereikalingas ir nunuodytas. Prasidėjo lėtas sovietų valstybės išardymas. Iš TSRS ėmė migruoti žydai, sudarę Izraelio valstybės intelektualųjį branduolį. Lietuva akimirkai pasijaučia nepriklausoma ir tampa JAV-Izraelio valdoma kolonija.

1991-2021 metų periodu vyko tolimesnė Trečiojo chazarų kaganato erozija, resursų išpumpavimas, depopuliacija. Aktyvai atsidūrė žydų oligarchų rankose, o vietinės tautos tapo vargdieniais, jų tarnais (7).

Paskutiniu 3-jo chazarų kaganato ardymo etapu tapo JAV-Izraelio organizuotas perversmas Ukrainoje 2014 metais, kurio metu visa valdžia šioje šalyje perėjo į žydų oligarchų rankas. Tais pačiais metai pradėtas karas Rytų Ukrainoje, Donbase. Jo metu dvi kaganato dalys (Rusija ir Ukraina) vykdė vieną uždavinį – naikino abiejų šalių patriotus. Kremlius išnaikino rusų patriotus, o likusius gyvus sukišo į kalėjimus. Kijevo žydija sėkmingai tvarkėsi su „banderininkais“ tame pačiame Donbaso kare. Pakako Ukrainos didvyrei Nadeždai Savčenkai pasakyti, kad Ukrainoje yra žydų jungas, ji, Rados deputatė, buvo apkaltinta terorizmu ir įkišta į kalėjimą (8).

Visus septynis metus vyko rusų ir ukrainiečių priešiškumo kurstymas žydų oligarchijos privatizuotos žiniasklaidos pagalba. Abejojančius kviečiu pasižiūrėti Rusijos valstybinės televizijos RTR vienos dienos laidas „60 minučių“, „Vakaras su V.Solovjovu“, pokalbių.

Vienintele žydų oligarchato galutinai nesunaikinta valstybe liko Baltarusija, nesenai trenkusi skambų antausį JAV ir jos alzheimeriui. Priminsiu, Batkai buvo siūlomas 900 milijonų dolerių kyšis, kad jis paklustų kovidinei aferai, bet jis atsisakė (savo vakciną jis pradės gaminti jau šį rudenį). Daug kas pranašavo Batkai kovidininkų nudaigoto Tanzanijos prezidento Džono Magufuli likimą, bet tam, manau, sutrukdė įvykiai Donbase ir Kinijoje, kuri atlieka Baltarusijos kreditoriaus vaidmenį (9, 10, 11).

Bandoma sumegzti Baltarusijos-Rusijos-Irano-Kinijos ašis, manau, stabilizavo kuriam laikui padėtį Baltarusijoje ir Nausėda gali toliau žaisti kvailus žaidimus su Tichanovskaja, kaip katės žaidžia su žuvies oro pūslėmis, nes šios ponios vertė – lygi vertei žuvies pūslės, ne daugiau.

https://youtu.be/mA8YBRbkF2Q

Rusija yra tarptautinės finansinės žydijos vasalas, tai ne Stalino laikų Rusija. Ji neturi suverenios bankų sistemos, o daugiausiai žydiškas jos elitas pinigus laiko Anglijos ir JAV jurisdikcijos ofšoruose, o jų šeimos gyvena Londone ir ES. 

Manau, kad Rusija, didžioji trečiojo chazarų kaganato skeveldra, nėra tarptautinės politikos subjektas. Rusijai jau nepriklauso nei jos dujos, nei nafta, šios valstybinės įmonės didele dalimi privatizuotos ir valdomos per tarpines grandis Rotšildų ir kitų JAV FRS savininkų. 

Dar nėra galutinai susidorota su Rusijos branduoliniu potencialu, todėl ši valstybė degraduojama iš vidaus, etapais, iš jos išvežamas net sodrintas uranas. Rusija JAV pusvelčiui pardavė 500 tonų urano. Ši afera prasidėjo dar prezidento Boriso Jelcino laikais ir pasibaigė 2013 gruodžio 14 dieną, jau šalį valdant V.Putinui (12).

Būtent Vladimirui Putinui (Šalomovas pagal motiną) ir Donaldui Trampui (priėmęs judaizmą) buvo siūlomą atstatyti Trečiąją Jeruzalės Šventyklą (13).

Netenka reikšmės ir rusiškų dujų eksportas į Europą. Leofanas, dujų telkinys tarp Izraelio ir Kipro, kurį nori pirkti žydų milijardierius ir Amazon savininkas Jeff Bezos. Tai bus atsvara rusiškoms dujoms ir padės dar labiau įtakoti ES. Apie tai rašoma mano straipsnyje „Amazon perka Kiprą? Kokie galimi tikslai?“ (14, 15).

Apie Rusijos-Ukrainos konfliktą Izraelio televizijai Iton-TV papasakojo buvęs Izraelio žvalgybos „Nativ“ generolas Jakovas Kedmis:


https://youtu.be/FsUQump5BhE

Kinija atsiims Taivanį ir nuties kelius per Mianmarą (Birmą) savo logistikai.https://youtu.be/O7RRCuvOGZY

Su Mianmaru Lietuvą jungia ne tik tos pačios vėliavos spalvos, bet ir tai, kad Lietuva trukdo Rusijos logistikai su Kaliningrado srytimi, o Mianmaras trukdo Kinijos logistikai į Indijos vandenyną.https://youtu.be/VAV83yLuP3Uhttps://youtu.be/MM5PMZ_tafI

Gera naujiena tai, kad po viso šio ermiderio su COVID-19 ir didelio karo žydai pasitiks Mošiachą, o krikščionys – antikristą. Antikristo vietininką krikščionys jau turi – tai popiežius satanistas Bergoglio (16, 17, 18).

Labai glaustai atpasakojau tai, ką aš matau pro savo akinius, kaip aš suprantu pasaulio įvykius.

Paklausite, o kur matau Lietuvos vietą? Atsakysiu. Su tokių darnių ir iškrypėlių valdžia ir tokiais šiaudadūšiais, parsidavusiais svetimiems lietuviais, Lietuva neturi šansų išlikti, jos vieta - istorijos pasturgalyje.

Nuorodos:

(1) https://lebionka.blogspot.com/2017/05/zydu-jungas-ukrainoje-rusijoje-ir.html

(2) http://hodos-video.com/ 

2021-04-09

Europos žmogaus teisių teismas nutarė, kad privalomi skiepai yra teisėti


Europos žmogaus teisių teismas ( EŽTT) nutarė, kad privalomi skiepais yra teisėti ir šis teismo nutarimas gali turėti didelį poveikį skiepijant nuo COVID-19.

Šis nutarimas priimtas atsakant į skundą grupės Čekijos šeimų, kurioms buvo skirtos baudos ir kurioms buvo neleidžiama vaikus vesti į darželį dėl atsisakymo juos vakcinuoti nuo dešimties ligų, tarp jų difterija, stabligė, kokliušas, hepatitas B ir tymai.

Tėvai tvirtino, kad yra pažeidžiamas įstatymo dėl teisės į privatų gyvenimą 8 straipsnis, tačiau teismas nesutiko su pareiškėjais ir pareiškė, kad skiepai atitinka vaikų interesus ir „vakcinavimas apsaugo kiekvieną vaiką nuo rimtų susirgimų“.

„Privalomi skiepai gali būti vertinami kaip būtini demokratinėje visuomenėje“, sakoma teismo nutartyje.Nors nutarimas neturi tiesioginio ryšio su COVID, jis gali turėti rimtas pasekmes atsižvelgiant į šiuo metu vykstančius debatus dėl vakcinavimo pasų ir to, kad kai kurių įstaigų darbuotojai verčiami skiepytis, kad galėtų dirbti.

Sunku pasakyti, ar EŽTT teismo nutarimas gali liesti eksperimentinius medicinos preparatus, klaidingai vadinamus vakcinomis nuo COVID-19. Nei vienas iš šiandien pasaulyje naudojamų dešimčių šių preparatų nėra perėję visa patikrinimo ciklą. Jei su žmonėmis atliekami tyrimai bus sėkmingi Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V ir kt. vakcinomis taps ne anksčiau 2023 metų pavasario. Anksčiau vakcinų patikrinimas užtrukdavo 12 metų.

Mano nuomone, jei EŽTT nutarimas, lietęs patikrintas vakcinas, bus pradėtas taikyti eksperimentiniams preparatams, nepraėjusiems viso patikrinimo ciklo, tai bus nusikaltimas prieš žmoniškumą. Baisiausia, kad „COVID-19 Big Reset“ maitvanagiai nusitaikė į mūsų vaikus.

Nuorodos:

https://www.zerohedge.com/covid-19/european-court-human-rights-rules-mandatory-vaccinations-are-legal

https://lebionka.blogspot.com/2021/03/prasidejo-antri-genocido-metai-2d.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/02/ukrainos-virusologe-drnzolobak-apie.html

2021-04-08

„Tegul pirma pasiskiepys gojai“. Kodėl Izraelį padarė Bigfarma poligonu?
Žemiau pateikiu vertimą rusų žurnalistės Marijos Monomenovos straipsnio, paskelbto kovo 6 d., portale ruskline.ru. vertimą. Praėjo mėnuo nuo straipsnio paskelbimo, Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu šiuo metu mėgina sudaryti valdančiąją koaliciją, derasi su ultraortodoksų partijomis, jau savaitę šalis atidaryta ir neliko griežtų karantino suvaržynų.

Pateikiu naujausius Izraelio vakcinavimo skaičius:

COVID-19 vakcinavimo statistika Izraelyje balandžio 6 dienai:

5 282 545 žmonių (61.03% visų gyventojų) – paskiepyta bent vienu vakcinos komponentu
4 871 397 žmonių (56.28% visų gyventojų) – pilnai paskiepyta
10 153 942 vnt.- viso padaryta skiepų.

Nepaisant Izraelyje įvykusių pokyčių, manau, straipsnis neprarado savo aktualumo.


Marija Monomenova

Pagal vakcinavimo nuo koronaviruso tempus Izraelis tapo pasaulio lyderiu. Apie tai iškilmingai pranešė The New York Times su ekspertų nuoroda į Izraelio visuomenės sveikatos apsaugos ekspertus.

Virš 4 mln. izraeliečių gavo pirmą amerikiečių gamybos vakcinos Pfizer-BioNTec komponentą pirmą komponentą, maždaug 2,6 milijonų paskiepyta pilnai. Tokiu būdu, dalis vakcinuotų Izraelio piliečių viršija 40%.

Kaip pareiškė Izraelio premjeras Netanyahu, pagal susitarimą su kompanija Pfizer Izraelis turi tapti „pirmu tarptautiniu visos šalies greito vakcinavimo modeliu“. Spaudoje Izraelį vadina tarptautiniu testavimo poligonu, turinčiu įrodyti vakcinos efektyvumą.Stebina, kad Izraelio vyriausybė taip lengvai patikėjo savo „išrinktosios tautos“ sveikatą sveikatą Pfizeriui, be to, sudarydama slaptą sutartį, kurioje Izraelio gyventojai tapo Pfizer tyrimo objektu, be jų žinios ir sutikimo. Vyriausybė pasirašė įsipareigojimą vakcinuoti visus 7 milijonus suaugusių gyventojų ir teikti kiekvieną savaitę duomenis apie savo piliečių 24 mėnesių stebėjimus. Ir tai tik oficiali informacija. Iš tikrųjų viskas daug įdomiau.

Izraelis šiandien pasaulio čempionas ne tik pagal vakcinavimo greitį, bet ir pagal karantino trukmę ir karantino priemonių griežtumą. Netanyahu demokratiją vis dažniau vadina totalitarine.

Tų, kas mėgina apeiti apribojimus, laukia griežtos sankcijos. Pagal vyriausybės nutarimą, bet kuris asmuo, pažeidęs ekstremalios situacijos nuostatas, taip pat dekretą dėl visuomenės sveikatos koronaviruso laikotarpiu, padaro nusikalstamą veiką, numatančią baudą iki 14 400 šekelių (300 tūkst. rublių) arba baudžiamas laisvės atėmimu iki 6 mėnesių.

Šimtams izraeliečių užblokavo sąskaitas dėl karantino baudų. Visa miesto policija ir savivaldybės inspektoriai buvo išvežti kontrolei į gatves.

Šalyje kaista situacija ir lock down - jau ketvirtas iš eilės. Dabar uždarytos mokyklos, sodai, oro uostas, sinagogos, parduotuvės, kavinės. Yra draudimas keliauti tarp miestų. Bet, nepaisant taikytų priemonių, mirtingumas nuo koronaviruso Izraelyje nuolat didėja - ir tai yra visiška nesėkmė!

„Izraelyje, prasidėjus vakcinacijai, mirtingumas žymiai padidėjo“, - sakoma inžinieriaus Chaimo Yativo ir daktaro Herve Seligmano, dalyvavusio Aikso universiteto Marselio medicinos mokyklos naujų infekcinių ir tropinių ligų tyrimų grupės analizėje, rašoma prancūzų dienraštyje „France-Soir“ („Evening France“). Būtent mirtimis nuo vakcinos paaiškinama oficialių mirčių nuo koronaviruso padaugėjimas, kuris pastebėtas nuo gruodžio mėn. Nuo sausio 19 d. analizės metu nuo koronaviruso mirė 1271 žmogus, iš kurių 660 buvo paskiepyti (52%). Skiepijimas pačių seniausių žmonių sukėlė jų mirtingumo augimą. „Skiepai sukėlė daugiau mirčių, nei koronavirusas būtų sukėlęs per tą patį laikotarpį“, - sakė Yativas ir Seligmanas.

Tarp paskiepytų vyresnių nei 65 metų 0,2% numirė per 3 savaičių laikotarpį tarp dozių, kas sudaro maždaug 200 mirčių 100 tūkst. Iki vakcinacijos pradžios buvo 5. Tuo pačiu metu, praėjus dviem savaitėms po antrosios dozės, mirtingumas sumažėjo iki 0,3 100 tūkst. Tačiau fokusas tame, kad šis mirtingumas apskaičiuojamas atėmus mirtis prieš antrąją dozę, tai yra, jos priskiriamos tik tiems, kas nemirė po pirmosios dozės. Todėl galime sakyti, kad vakcina turi poveikį (apie tai rašo daugelis žiniasklaidos priemonių), bet kaina šimtų, jeigu ne keleto tūkstančių, mirčių senelių, apie kurias MIP nepraneša.

Pasiskiepijusių, jaunesnių nei 65 metų, mirtingumas nuo viruso buvo apie 5 žmonės 100 tūkst., o prieš tai - 0,19 be skiepų. Tai yra, jaunų žmonių mirtingumas po vakcinacijos padidėjo 26 kartus!

Mokslininkai įsitikinę, kad realybė yra daug blogesnė, nes tai tik tos mirtys nuo vakcinos, kurias galima apskaičiuoti pagal oficialią mirčių nuo koronaviruso statistiką. Ir tai tik ledkalnio viršūnė. „Mes primygtinai reikalaujame, kad skiepijimas būtų skirtas totaliam kovidinių pasų įvedimui, kuris jau prasidėjo, ir skatinti Pfizer pardavimus“, - apibendrina mokslininkai.Pagal sutartį Izraelio Sveikatos ministerijos su korporacija Pfizer, visi duomenys apie efektyvumą ir pašalinius efektus bus įslaptinti minimum 15 metų.

Galima nuslėpti mirtingumą nuo vakcinos, nes visos populiacijos atžvilgiu jis yra labai mažas, todėl ją galima perkelti į kitas mirties priežastis. Taip pat nieko nėra žinoma apie ilgalaikį vakcinacijos poveikį. Visa tai natūraliai sukėlė plačius protesto veiksmus Izraelyje.

Policija atkakliai užkardo žydų protestus dėl koronaviruso apribojimų ir skiepijimo. Internete gausu šalį apėmusios agresijos vaizdo įrašų. Euronews taip pat pranešė apie riaušes Izraelyje.
„Tegul pirmiausia paskiepija gojui!“ - tokie antivakcininiai lankstinukai kitą dieną buvo išplatinti stačiatikėje Petah Tikva. Lankstinukai su šiuo tekstu buvo palikti ant automobilių priekinių stiklų.

„Tai yra tendencija, paplitusi ne tik Petah Tikvoje“, - įvykį komentavo vietos merijos spaudos tarnyba.

Lankstinukai platinami visur Izraelyje, juose yra skirtingi tekstai. Kai kurie skiepijimą palygino su holokaustu. Kiti cituoja tam tikro daktaro Kastnerio, Vengrijos žydo, kuris vedė derybas su naciais dėl žydų išpirkos, žodžius. Lankstinukuose rašoma, kad Kastnerio kvietimas yra: „Žydai, bėkite į traukinius! Vokiečiai pažadėjo mums pailsėti sanatorijoje “, - jis daugeliui žydų įskiepijo išganymo viltį. „Šimtai tūkstančių žmonių patikėjo kvietimu ir nuskubėjo prie traukinių, kurie juos nuvežė į mirties stovyklas, kur jie buvo nužudyti. Tie, kurie nusprendė laukti ir slėptis, liko gyvi “.

Pranešimuose Rehovoto ortodoksams skiepijimas lyginamas su naikinimu nacių stovyklose. Čia platinami plakatai: „Žydai, bėkite pasiskiepyti, kaip jūs bėgote į dujų kameras“.

Taip pat ant plakatų parašyta: „Naujas Holokaustas ne už kalnų, ir visi vėl pagalvos, kad tai sanatorija“. Ir dar: „Žydai, pabuskite! Kur jūs skubate, kodėl? Tegul pirmiausia bus paskiepytos kitos tautos “.

Modiin Ilito mieste grupė tikinčių žydų surengė tikrą karą su policija. Viskas prasidėjo nuo kelių patrulių automobilių atvykimo prie sinagogos, kurioje, nepaisant draudimų, daug žmonių susirinko į maldą. Tačiau ortodoksai atsisakė paklusti reikalavimams, apsupo automobilius su policija, pradėjo mėtyti į juos akmenis, sauskelnes su išmatomis ir leido į pareigūnų pusę fejerverkus.

Viename iš Ašdodo rajonų savivaldybės inspektoriai taip pat buvo užpulti tikrinant švietimo įstaigą.

Kovo pirmąją Izraelį apėmė dar vienas skandalas. Rusų kalba socialiniuose tinkluose pradėjo rodytas rodyti vaizdo įrašas, kuriame Bat Jam slaugytoja pila vakciną ant paciento drabužių ir suleidžia tuščiu švirkštu.

„Sužinai, kad dukterėčios draugo vyro motina dirba mobilioje vakcinacijos stotyje, susitari, ir už saldainių dėžę ji šiek tiek nepataiko į tave su švirkštu", - pataria komentuojantys.

Skiepijimo rodikliai smarkiai sumažėjo. Juokinga, bet į medicinos punktus žydus dabar vilioja su nemokama pica ir alumi (kaip lietuvius stojant į ES! A.L.)

Protestai prisidėjo prie to, kad 2020 m. gruodžio 22 d. žlugo vyriausybė, ir eiliniai rinkimai buvo numatyri 2021m. kovo mėn. Vienu žodžiu, žydų laive panika - kažkas labai pakišo nepaskandinamą Netanyahu. Tikėtina, kad ateina valdžios pasikeitimas. Ryšium su tuo suaktyvėjo žydų chasidai, kurie jau seniai skleidžia Lubavičių Rebbe pranašystę, kad būtent dabartinis ministras pirmininkas galės perduoti savo raktus Moshiachui ... Žydų tautos sveikatos kaina, jei nepasakyti kaina gyvybės ir mirties kaina.Tai atrodo nesuprantama ir labai žiauru. Kame gi vis tiktai reikalas?

Jakovo Kedmi (generolas, buvęs Izraelio žvalgybos „Nativ“ vadovas. A.L.) nuomone, Izraelio pasirinkimas kaip aikštelės lemtingo eksperimento susietas su ypatumais Izraelio sveikatos apsaugos sistemos. Reikalas tas, kad šiai dienai tiktai Izraelyje yra skaitmeninė duomenų bazė su informacija apie piliečių sveikatą už trisdešimties metų laikotarpį. Ją už nugaros „išrinktosios tautos“ ir pardavė Big pharmai eksperimentams su vakcina. Pasaulinė žydų ologarchija savo amplua – pinigai lemia viską.

Įdomu, ką dėl situacijos Izraelyje kalba „žydų išminčiai“? O jų „pranašystės“ nelauktai optimistinės.

„Izraelio sveikatos ministerija pripažino savo nesėkmę kovojant su epidemija, – rašo Twitter žinomas kabalistas Mikael Laitman. – Tai senai buvo mūsų pranašauta (оrganizacijos „Bnei Baruch“). Nežiūrint į plačiausią (1-a vieta pasaulyje) vakcinaciją gyventojų nuo koronaviruso, Izraelis irgi 1-oje vietoje pasaulyje pagal sergančius. Nejaugi tiktai peržengusi nevilties slenkstį, Izraelio tauta išgirs, kad vaistas nuo visų problemų – žydų vienybė vieno su kitu. Virusas veda mus į to supratimą per nenaudingą, visuotinę vakcinaciją... bet kito kelio nėra. Mūsų tauta vėl gimsta kančiose! Priežastis tame, kad būtent Izraelio gyventojai savo susivienijimu gali pašalinti virusą visame pasaulyje. Bet labiausiai kentės žydai: kol nesuvoks savo Misijos. Tiktai tuomet ateis era Mošiacho ir išsipildys pranašystės“.

O mums, rusams, verta susimastyti apie tai, kad po kokių trisdešimties metų ir mes tapsime prekybos objektu įvairioms korporacijoms – verta tiktai suskaitmeninti savo gyvenimą.
Nuorodos:

https://ruskline.ru/news_rl/2021/03/06/pust_snachala_privyutsya_goi

https://www.newsru.co.il/israel/08apr2021/politi_701.html

https://gogov.ru/covid-v-stats/izrail

Techasas ir Florida uždraudė vakcinavimo pasus

 

Techaso valstija uždraudė vakcinavimo pasą. Balandžio 6 d. gubernatorius respublikonas Greg Abbott parašė atitinkamą vykdomąjį įstatymą, kuris draudžia bet kokį reguliavimą, reikalaujantį iš teksasiečių pateikti vakcinavimo įrodymą, norint gauti produktą arba paslaugą. Tokius pasus ketino įvesti JAV prezidentas Džo Baidenas.


https://yoube.com/sdCTVJBM43M

Potvarkyje nurodoma, kad valstybė ar jos politiniai padaliniai negali priimti ar taikyti potvarkius, nutarimus, direktyvas, taisykles arba analogiškas priemones, reikalaujančias iš asmens kaip sąlygą naudojimui arba įėjimo į vietą, įrodymo dėl vakcinavimo nuo COVID-19. Techasas draudžia tai daryti ir visoms privačioms kompanijoms, kurios gauna valstybės lėšas arba gauna pelną iš mokesčių lėšų.

„Kiekvieną dieną techasiečiai grįžta prie normalaus gyvenimo, nes vis daugiau ir daugiau žmonės bus skiepyti „Covid“ vakcina“, - pasakė Abbott antradienį. Techasas viršijo 13 milijonų skiepų dozių šią savaitę. Bet šie skiepai „visada buvo savanoriški ir niekada nebuvo priverstiniai“. Vyriausybė neturi reikalauti, kad techasiečiai įrodytų savo vakcinavimą ir, tokiu būdu, atskleistų privačią informaciją apie sveikatą „tik tam, kad gyventi kasdienį gyvenime. Mes tęsime techasiečių vakcinavimą ir išsaugosime visuomeninę sveikatos apsaugą, ir mes darysime tai, neapribodami techasiečių asmeninių laisvių“.Techasas yra antra JAV valstija, atsisakiusi vakcinacijos pasų. Floridos gubernatorius respublikonas Ron DeSantis tap pat pasirašė tokį įsakymą, nurodęs privataus gyvenimo neliečiamumą. „Visiškai nepriimtina, kad vyriausybė, ar privatus sektorius primestų nurodymą rodyti vakcinacijos įrodymus, kad žmonės tiesiog galėtų dalyvauti normalioje visuomenės veikloje“, - kritikavo DeSantis.

Misisipės gubernatorius Tate Reeves (respublikonų partija) taip pat svarsto vakcinavimo pasų uždraudimą.

PSO balandžio 6 d. pranešė, kad nepalaiko šiuo metu būtinų vakcinavimo įrodymų, pavyzdžiui, tarptautinėms kelionėms.

Baltuosiuose rūmuose nervingai reagavo respublikonų gubernatorių iniciatyvas. „Leiskite man pasakyti visiškai aiškiai. Vyriausybė nei dabar, nei ateityje nepalaikys sistemos, kuri reikalauja amerikiečius turėti asmens (vakcinavimo) pažymėjimus“, - pasakė Baltųjų Rūmų spaudos sekretorė Džen Psaki.

Vasario mėnesį Niujorko valstija įvedė „Excelsior Pass“, kurį politikai reklamavo kaip „nemokamą, greitą ir saugų būdą pateikimo skaitmeninį Covid-19 vakcinavimo įrodymą, tuo atveju, jeigu bus vėl atidarytos sporto ir pramogų įstaigos, kurios reikalauja iš lankytojų įrodymo jų vakcinavimo statuso.

Mažmeninė kompanija Walmart, didžiausias JAV privatus darbdavys, siūlo elektroninį priedėlį klientų patikrai, kurie buvo vakcinuoti. New York Times rašoma, kad universitetai, Rutgers, Brown ir Cornell šį rudenį planuoja reikalauti iš studentų vakcinavimo įrodymų. Krepšinio komanda Miami Heat šią savaitę tapo pirmąja NBA komanda, kuri atidarė specialius tribūnų sektorius „tik vakcinuotiesiems“.
Kaip raneša Washington Post, šiuo metu mažiausiai 17 privačių kompanijų ir nekomercinių organizacijų dirba ties skaitmeniniai vakcinavimo priedėliais, kurie gali būti naudojami sportiniuose objektuose, restoranuose ir pan. Pavyzdžiui, United Airlines šiuo metu testuoja mobilų priedą, kurį sukūrė fondas Commons Project ir Pasaulio ekonomikos formas. Su priedėlio pagalba keliautojai gali įrodyti savo vakcinacijos statusą pareigūnams išvažiuojamuose reisuose.


Techasas paneigė kovidinį melą

Jau antras mėnuo, kai Techaso gubernatorius Greg Abbott pašalino kovidinius apribojimus šioje valstijoje, taikytus verslui ir žmonėms. Sveikatai žalingos kaukės buvo išmestos, bet tragedija, kurią prognozavo kovidiniai šuleriai, neįvyko (žiūr. diagramas).

Bandydamas paaiškinti, kodėl skaičius atvejų susirgimų Techase ir Floridoje sumažėjo, nežiūrint į tai, kad šiose valstijose panaikinti karantininiai apribojimai, JAV vyriausias epidemiologas dr. Anthony Fauchi, pareiškė, kad tai yra „užlaikymas“, o po to susirgimų didėjmas būtinai įvyks.
Nuorodos:
2021-04-07

Prof. Adas Jakubauskas papasakojo Respublikai, kas surengė jo pašalinimą

 


Prof. Adas Jakubauskas papasakojo dienraščiui „Respublika“ jo atleidimo iš LGGRTC direktoriaus posto aplinkybes.

Jakubausko žodžiais, jam atėjus dirbti į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą, pas jį iš karto su vizitu atvyko Izraelio ir JAV ambasadoriai, kurie bandė spausti bei diktuoti, kaip Lietuva turi traktuoti savo istoriją.

„Buvo didžiulis spaudimas ir daugybė priekaištų dėl įvairių paminklinių ženklų, tarp jų - ir generolui Jonui Noreikai-Vėtrai. Man labai keista, kai užsienio valstybių ambasadoriai bando kištis į kitos suverenios valstybės reikalus, ypač - į istorinę atmintį. Izraelio ambasadoriui pasakiau žodžius, kurie jį privertė paraudonuoti: „Gerbiamas ambasadoriau, jūs atėjote spausti. Paspausti nepavyks, tačiau turite įsisąmoninti, kad Lietuvos ypatingajame archyve saugoma 17,5 kilometro bylų. Sutarkime, kad istorija yra mokslas, istorija turi būti tiriama nešališkai, nepolitizuotai. Jei tarp tų 17,5 kilometro bylų atsiras jums nepalanki informacija, mes ją turėsime analizuoti." Po šių žodžių buvo kelių sekundžių pauzė, diplomatas paraudo, pakėlė galvą ir pasakė: „Suprantu."Negali svetimos valstybės diktuoti, kokią Lietuva turi turėti istoriją,“ - pasakojo Jakubauskas.

Jis pažymėjo, kad „pokario pasipriešinimas yra labai sudėtingas reiškinys, negalima demonizuoti arba, atvirkščiai, išbalinti kai kurių įvykių ar veikėjų, neatsižvelgiant į visus turimus faktus“.

Prof.A.Jaukubauskas apgailestavo, kad, „kalbant apie generolą Vėtrą, nebuvo atsižvelgta į kunigo Borevičiaus liudijimus, nebuvo nuvažiuota į Vokietijos archyvus“, o „neatsižvelgus į visus faktus, priimamas sprendimas, kad tas žmogus - juodas. Taip negalima. Negalima prisidengiant kilniais tikslais perrašyti istoriją. Ir perrašyti neteisingai, politizuotai“.

„Abiem ambasadoriams sakiau: „Labai gaila, kad KGB karininkų veikalais remiamasi iki šiol, nors jų alkūnės yra kraujyje. Karininkų knygos apie partizaninį judėjimą, žiūrint iš KGB taško..." Keista, kad kai kurios JAV ir Izraelio institucijos remiasi šitais veikalais,“ - aiškino profesorius. Jis priminė, kad prof.Valdas Rakutis „turėjo pasitraukti iš Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko pareigų vien todėl, kad priminė istorinį faktą - „holokausto vykdytojų netrūko ir tarp pačių žydų, ypač getų savivaldos struktūrose".

Prof.A.Jakubauskas nurodė, kad Lietuvoje yra kelios draudžiamos diskusijai temos: žydų istorija, Stambulo konvencijos kritika, LGBT...

Ką reiškia tokie draudimai? Aš manau, kad tai reiškia vieną: Lietuvą yra Izraelio ir JAV kolonija de facto, nors de jure priklauso ES.

Prieš kurį laiką premjerė Ingrida Šimonytė prasitarė, kad dėl svarbių valstybei nutarimų ji laukia komandų iš šalies. Dabar mes žinome, kieno komandų ji laukia.Gerb.kunigas Alfonsas Bulotas yra sakęs karčią tiesą, kad neprikalausomi esame buvę vienintelę Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Alkas.lt koliažas

Nuorodos:Ukrainiečiai bėga į užsienį, kad neiti į kariuomenę ir nekariauti

 

Mobilizacija, vykdoma Ukrainoje, sukėlė masinį šauktinių bėgimą į užsienį. Kaip rašoma Graikijos portale rua.gr, viena iš tokių pabėgimo šalių tapo Graikija.

Atlikti karinę prievolę Ukrainos karinėse pajėgose (UKP) nuo balandžio 1 d. šaukiami 20-27 metų vyrai. Nenorėdami patekti į tikrą karą, jauni žmonės ryžtasi bet kam, kad nepatekti į kariuomenę.

Graikų portalas pažymi, kad pradedant 2014 metais, Ukrainos gynybinis pajėgumas, yra pagrindinis galvos skausmas Kijevo valdžiai. Šiuo metu bendras UKP skaičius padidintas iki 240 tūkstančių žmonių, tačiau žydų tautybės Ukrainos prezidentui V.Zelenskiui, kuris rimtai nutarė užkariauti Donbasą, to aiškiai per maža.Šauktiniai masiškai bėga iš šalies, kad negauti šaukimo ir netarnauti UKP. Šiuo būdu senai naudojasi tie, kas nenori tarnauti brolžudiškame kare už svetimųjų interesus. Vieni išvyksta į Rusiją, bet daugiausiai į Europos Sąjungą. Ši emigracijos kryptis pasirenkama todėl, kad tėvai ar giminės jau daug metų gyvena ir dirba Europos valstybėse.

Pagrindinės šalys į kurias bėga Ukrainos šauktiniai yra Italija, Ispanija ir Graikija, kur yra didelės ukrainiečių diasporos, o ukrainiečiai turi šių valstybių pilietybes ir nuosavus būstus.

Jaunuoliai iš Ukrainos rytų mielai bėga į Lenkiją. Kai kurie jų yra gavę lenko kortas, suteikiančias daug preferencijų jos turėtojams.


Straipsnio graikų portale autoriui teko kelis kartus bendrauti su jaunuoliais, kuriuos tėvai įvairiausiais būdais atsivežė iš Ukrainos į Graikiją. Jų tėvai, gyvenantys Graikijoje, tvirtina nenorintys, kad jų vaikai žūtų už nežinia kieno interesus. Dauguma supranta, kad ukrainiečiai tarnauja patrankų mėsa JAV kare su Rusija.

Tačiau ne visi turi giminių užsienyje, todėl jiems tenka mokėti kyšius karinių komisariatų darbuotojams ir medikams, kad neiti į kariuomenę dėl netinkamos tarnybai sveikatos būklės. Kyšių tarifai nuolatos auga ir siekia kelių metų darbo užmokestį. Mažiausia kyšio suma – trys tūkstančiai dolerių.

Buvęs liaudies deputatas Aleksej Žuravko interviu „Liaudies naujienos“ pasakė: „Kažkas perka pažymėjimus ir staiga tampa invalidu, kažkas duoda kyšį ir bėga į užsienį. Tarnauti šiandieninėje Ukrainos armijoje tiesiog neįmanoma. Jaunimas ten susidūria su užkietėjusiais banditais. Daugelis žmonių daro viską, kad išgelbėti vaikus nuo šitos gėdingos kariuomenės“.Kai kurie ukrainiečiai imasi neordinarių priemonių, kad neiti į kariuomenę. 22-metis jaunuolis susituokė su 80-mete moterimi, pirmos grupės invalide. Jis slaugo savo neįgalią sutuoktinę, todėl negali tarnauti kariuomenėje. Dar vienas naudojamas būdas – išsiskirti su žmona ir tapti vienišu tėvu, auginančiu mažamečius vaikus.

Ukraina tapo unikalia pasaulio valstybe, kurioje visa valdžia ir visi aktyvai yra žydų tautybės asmenų rankose. Jų interesai nesutampa su interesais ukrainiečių, kurie savo tėvynėje tapo vergais ir patrankų mėsa, svetimųjų organizuotame brolžudiškame konflikte. Dauguma ukrainiečių tai supranta ir priversti bėgti iš tėvynės.

Nuorodos:

https://rua.gr/news/sobmn/40932-ukraintsy-begut-ot-prizyva-za-granitsu.html

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-pidpisav-ukaz-pro-stroki-provedennya-chergovih-pri-66749

https://focus.ua/ukraine/478769-v-ukraine-s-1-aprelya-nachnetsya-vesenniy-prizyv

https://nation-news.ru/608115-mobilizaciya-po-ukrainski-kak-molodye-lyudi-begut-ot-sluzhby-v-armii

http://hodos-video.com/2021-04-06

Švabo šeimos vertybės. Johnny Vedmore (vertimo pabaiga) 4d.

 


Ar tikrasis Klausas Schwabas yra geras senas dėdė, norintis padaryti gera žmonijai, ar jis iš tiesų yra nacių kolaboranto sūnus, kuris naudojo vergišką darbą ir padėjo naciams sukurti pirmąją atominę bombą? - klausia Johnny Vedmore'as savo tyrime, paskelbtame portale Unlimited Hangout.

Vertimo pradžia: 1 dalis, 2 dalis, 3 dalis.

Pasaulio ekonomikos forumo įkūrimas

1970 m. Jaunasis išsišokėlis Klausas Schwabas raštu kreipėsi į Europos Komisiją ir paprašė pagalbos įsteigiant „nekomercinį mokslinių tyrimų centrą Europos verslo lyderiams“. Renginį rems ir Europos Komisija, kuri siunčia Prancūzijos politiką Raymondą Barre'ą, kaip forumo „intelektualinį globėją“. Raymondas Barre'as, kuris tuo metu buvo Europos Komisijos ekonomikos ir finansų reikalų komisaras, vėliau tapo Prancūzijos ministru pirmininku ir buvo apkaltintas antisemitiniais pasisakymais einant šias pareigas.

Taigi 1970 m. Schwabas išėjo iš Escher Wyss, kad organizuoti dviejų savaičių verslo vadybos konferenciją. 1971 m. Davose, Šveicarijoje, sušauktas pirmasis Pasaulio ekonomikos forumo posėdis, kuris tada vadinosi Europos vadybos simpoziumu. Pirmajame Schwab Europos vadybos simpoziume dalyvavo maždaug 450 dalyvių iš 31 šalies, daugiausia įvairių Europos kompanijų vadovai, politikai ir JAV mokslininkai. Buvo užfiksuota, kad projektą organizavo Klausas Schwabas ir jo sekretorė Hilde Stoll, kuri vėliau tais pačiais metais tapo Klauso Schwabo žmona.

Europinis Klauso simpoziumas nebuvo originali idėja. Kaip rašytoja Ganga Jey Aratnam gana nuosekliai pareiškė 2018 m.:„Klauso Schwabo „Davoso dvasia“ taip pat buvo „Harvardo dvasia“. Verslo mokykla ne tik pasisakė už simpoziumo idėją. Žymus Harvardo ekonomistas Johnas Kennethas Galbraithas gynė pasiturinčią gerovės visuomenę, kapitalizmo planavimo poreikius ir Rytų bei Vakarų suartėjimą “.

Tiesa buvo ir tai, kad, kaip pabrėžė ir Aratnamas, Davosas tokius renginius priiminėjo ne pirmą kartą. 1928–1931 m. Viešbutyje „Belvédère“ vyko Davoso universiteto konferencijos - renginiai, kuriuos įkūrė Albertas Einšteinas ir kuriuos sustabdė tik Didžioji depresija ir gresiančio karo grėsmė.

Romos klubas ir PEF

Įtakingiausia grupė, kuri paskatino kurti Klauso Schwabo simpoziumą, buvo Romos klubas - įtakingas smegenų centras mokslinio ir finansinio elito, kurį daugeliu atžvilgių atspindi Pasaulio ekonomikos forumas, taip pat ir skatindamas globalų valdymo modelį, kuriam vadovauja technokratiškas elitas. Klubą 1968 m. įkūrė italų pramonininkas Aurelio Peccei ir škotų chemikas Aleksandras Kingas per privatų susitikimą Rockefellerių šeimai priklausančioje rezidencijoje Bellagio mieste, Italijoje.

Tarp pirmųjų pasiekimų buvo 1972 m. knyga „Augimo ribos“ (“The Limits to Growth”), kurioje daugiausia dėmesio buvo skiriama visuotiniam gyventojų skaičiaus augimui, įspėjant, kad „jei pasaulio vartojimo modeliai ir gyventojų skaičiaus augimas vyks tokiu pačiu dideliu tempu, Žemė peržengs savo galimybes amžiaus bėgyje“. Trečiame Pasaulio ekonomikos forumo susitikime 1973 m. Peccei pasakė kalbą, reziumuojančią knygą, kurią Pasaulio ekonomikos forumo svetainė prisimena kaip išskirtinį šio istorinio susitikimo įvykį. Tais pačiais metais Romos klubas paskelbė pranešimą, kuriame išsamiai aprašytas „prisitaikantis“ pasaulinio valdymo modelis, kuris padalintų pasaulį į dešimt tarpusavyje susijusių ekonominių / politinių regionų.

Romos klubas ilgą laiką kėlė ginčus dėl savo siekio mažinti pasaulio gyventojų skaičių ir daugelio ankstesnių savo strategijų, kurias kritikai apibūdino kaip eugenikos ir neomaltusizmo įtaką. Tačiau liūdnai pagarsėjusioje klubo 1991-ųjų knygoje „Pirmoji globali revoliucija“ (The First Global Revolution) buvo teigiama, kad tokia politika gali sulaukti gyventojų palaikymo, jei masės sugebės jas susieti su egzistencine kova prieš bendrą priešą.

Ryšium su tuo „Pirmojoje pasaulinėje revoliucijoje“ yra ištrauka „bendras žmonijos priešas yra žmogus“, kurioje sakoma:„Ieškodami bendro priešo, prieš kurį galėtume susivienyti, mes priėjome minties, kad tuo galėtų būti aplinkos užteršimas, globalaus atšilimo grėsmė, vandens trūkumas, badas ir panašiai. Visi šie reiškiniai ir jų sąveika kelia globalią grėsmę, kuriai galima pasipriešinti drauge. Tačiau, vadindami šiuos pavojus priešais, mes patekome į spąstus, apie kuriuos jau perspėjome skaitytojus, būtent klaidingai laikydami simptomus priežastimis. Visus šiuos pavojus sukelia žmogaus įsikišimas į natūralius procesus, ir juos galima įveikti tik pakeitus požiūrį ir elgesį. Tikrasis priešas tada yra pati žmonija.“

Vėlesniais metais elitos, atstovaujamos Romos klube ir Pasaulio ekonomikos forume, dažnai teigė, kad gyventojų skaičiaus kontrolės metodai yra būtini norint apsaugoti aplinką. Todėl nenuostabu, kad Pasaulio ekonomikos forumas taip pat naudoja klimato ir aplinkos klausimus kaip būdą diegti nepopuliarią kitais atžvilgiais nepopuliarią politiką, pavyzdžiui, „Didžiojo atstatymo“ politiką, pagal būtinybę.

Praeitis tai prologas

Nuo to laiko, kai buvo įkurtas Pasaulio ekonomikos forumas, Klausas Schwabas tapo vienu galingiausių žmonių pasaulyje ir jo Great Reset jį padarė svarbesniu nei bet kuris iš anksčiau sėdėjusių globalistiniame soste.

Atsižvelgiant į jo svarbų vaidmenį toli siekiančiose pastangose ​​pakeisti visus esamos tvarkos aspektus, Klauso Schwabo istoriją buvo sunku ištirti. Kai jūs imate gilintis į istoriją tokio žmogaus, kaip Švabas, kuris sėdi ant kitų šešėlinių elito keltų ir purtyklių, netrukus pastebėsite, kad daug informacijos buvo paslėpta ar pašalinta. Klausas yra tas, kuris nori likti visuomenės šešėlyje ir pasislėpęs šešėliniuose visuomenės kampeliuose ir kuris leis tik apibrėžtam ratui žmonių susipažinti su savo asmenybės konstrukcija.

Ar tikrasis Klausas Schwabas yra malonus senas dėdė, norintis padaryti gera žmonijai, ar jis tikrai yra nacių kolaboranto sūnus, kuris naudojo vergišką darbą ir padėjo nacių pastangoms gauti pirmąją atominę bombą? Ar Klausas yra sąžiningas verslo vadovas, kuriuo turėtume pasitikėti, kad sukurtume sąžiningesnę visuomenę ir darbo vietą paprastam žmogui, ar jis yra tas asmuo, kuris padėjo Sulzerį Escherį-Wysą įsitraukti į technologinę revoliuciją, kuri paskatino jo vaidmenį kuriant neteisėtą branduolinį ginklą Pietų Afrikos rasistiniam apartheido režimui? Įrodymai, kuriuos aš apžvelgiau, kalba ne apie gerą žmogų, o veikiau apie narį turtingos šeimos su gerais ryšiais, kuri praeityje padėjo sukurti masinio naikinimo ginklą aresyviai rasistinei vyriausybei.

Kaip sakė Klausas Schwabas 2006 m., „žinios netrukus bus pasiekiamos visur - aš tai vadinu globalizacijos „googlizacija“. Reikalas ne tame, ką tu žinai, o tame, kaip tu tai naudoji. Turite būti tempo nustatytojas. Klausas Schwabas save laiko tempo nustatytoju ir aukščiausio lygio žaidėju, ir reikia pasakyti, kad jo kvalifikacija ir patirtis yra įspūdingi. Tačiau kalbant apie tai, ką jūs pamokslaujate, Klausas buvo demaskuotas. Vienas iš trijų didžiausių iššūkių, nurodytų Pasaulio ekonomikos forumo prioritetų sąraše, yra branduolinių ginklų neplatinimas, tačiau nei Klausas Schwabas, nei jo tėvas Eugenas versle nesilaikė tų pačių principų. Viskas priešingai.

Sausį Klausas Schwabas paskelbė, kad 2021 m. Pasaulio ekonomikos forumas ir jo sąjungininkai turi „atstatyti pasitikėjimą“ masių. Tačiau jei Schwabas ir toliau slepia savo istoriją ir savo tėvo ryšius su „nacionalsocialistinio modelio kompanija“, kuri 1930–1940 m. buvo Escher-Wyss, žmonės turi rimtų priežasčių nepasitikėti pagrindiniais motyvais jo pertekliniai nedemokratiškai Great Reset programai.„Schwabs“ atveju įrodymai nerodo tiesiog prastos verslo praktikos ar kažkokio nesusipratimo. Schwabų šeimos istorija atskleidžia įprotį dirbti su genocidiniais diktatoriais dėl pagrindinių pelno ir galios motyvų. Nacistai ir Pietų Afrikos apartheido režimas yra du blogiausi lyderystės pavyzdžiai šiuolaikinėje politikoje, tačiau tuo metu Schwabai to akivaizdžiai nenorėjo matyti arba nematė.

Pačio Klauso Schwabo atveju atrodo, kad jis padėjo atplauti nacių eros relikvijas, t. y. jos branduolines ambicijas ir gyventojų kontrolės ambicijas, kad būtų užtikrintas gilesnės darbotvarkės tęstinumas. Užimdamas vadovaujančias pareigas Sulzer Escher Wyss, bendrovė siekė padėti branduolinėms ambicijoms Pietų Afrikos režimo, labiausiai naciams artimos vyriausybės pasaulyje, išsaugojimui paties Escher Wyss nacių epochos palikimui. Tada per Pasaulio ekonomikos forumą Schwabas padėjo reabilituoti eugenikos įtakojamą gyventojų kontrolės politiką po Antrojo pasaulinio karo, tuo metu, kai nacių žiaurumų atskleidimas greitai sukėlė šiam pseudomokslui didžiulę neigiamą reputaciją. Ar yra pagrindo manyti, kad Klausas Schwabas, koks jis yra šiandien, vis tiktai pasikeitė? O gal jis vis dar yra viešas dešimtmečius trukusių pastangų užtikrinti labai senos darbotvarkės išlikimą veidas?

Paskutinis klausimas, kurį reikėtų užduoti apie realius pono Schwabo veiksmų motyvus, gali būti svarbiausias žmonijos ateičiai: ar Klausas Schwabas bando sukurti ketvirtąją pramonės revoliuciją, ar jis bando sukurti ketvirtąją Reichą?