2018-04-30

Pensininkų organizacijų bendradarbiavimo sutartys su partijomis turi numatyti finansines sankcijas už įsipareigojimų nevykdymą

Šiandien Sereikiškių parke

Aš manau, kad pensininkai turi kovoti prieš diskriminaciją, už žmogaus teises, o ne prašyti apsivogusių partijų malonės.

Pensininkų organizacijos vis dar šventai tiki, kad Lietuva gyvena kriščioniškos moralės normų dimensijoje, kad partijos vis dar paiso Dešimties Dievo Įstatymų, kad prieš rinkimus pažadėjusios ginti senelių teises, jas po rinkimų tęsės pažadus. Taip nevyksta. Pažadai tušti.Kapitalizmo sistema pagrįsta judaizmo etika, bankų skolinimo procentu ir bankinio kapitalo viešpatavimu. Ši visuomenės sistema viešpatauja dabar Lietuvoje, o seneliai, kurie sudaro 1/3 visų rinkėjų, ir toliau gyvena iliuzijose apie krikščionišką moralę, padorumą, duoto žodžio svorį, kad jau nebūdami „preke rinkoje“, jie kapitalizmo grobuonims yra dar svarbūs.

Judėjų gyvenimą reguliuoja 613 Talmudo įstatymų, lietuvio gyvenimo nereguliuoja jokios privalomos moralės normos, o tarpusavio santykius menkai reguliuoja Konstitucija, kurią sau suteikė teisę apeidinėti Konstitucinis teismas ir paperkama teisėsauga, kuri per 30 metų nepasodino į kalėjimą nei vieno partinio valstybės turto grobstytojo.

Kokios turi būti pensininkų organizacijų sutartys su partijomis?

Artėja Prezidento, Europos parlamento, savivaldybių rinkimai, pensininkų organizacijų atstovai vėl ėmė lankytis pas Lietuvos partijų vadovus ir prašyti jų, mainais į paramą rinkimuose, pridėti kelis eurus prie jų pačių mažiausių euro zonoje pensijų.

Aš manau, kad teisinėje valstybėje šios bendradarbiavimo sutartys turi būti juridiškai įformintos ir numatytos finansines sankcijas partijoms, jei jos pažeis šias sutartis ir neatstovaus pensininkų interesų. Tai vienintelis kelias priversti partijas laikytis susitarimų.

Atėjo laikas ne prašyti, o reikalauti.

Teisė gyventi – pagrindinė žmogaus teisė. Lietuvoje mokama pensija tokios galimybės žmogui nesuteikia.

Lietuvos valdžia pažeidžia EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 3 straipsnį, kuris sako:

„Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, ar jis baudžiamas.“

Lietuvoje seneliams mokama pensija žeidžia žmogaus orumą. Beveik 100 tūkstančių Lietuvos piliečių pensija nesiekia 200 eurų, apie kokį orumą galima kalbėti? Net ir vidutinė Lietuvoje mokama pensija, lygi 287 eurams, yra pasityčiojimas iš žmogaus orumo.

Lietuvos valstybė grubiai diskriminuoja savo piliečius pabėgėlių atžvilgiu. Senelių diskriminacija

Britanijos mokslininkai nesenai įrodė, kad „pabėgėliai“ Rytų Afrikoje, iš kur į Lietuvą jie vežami (Eritrėja, Somalis), atsiranda ne dėl klimato kaitos, konfliktų, žmonių persekiojimų, o dėl geometrine progresija vykstančios afrikiečių reprodukcijos: vidutiniškai 8,5 vaiko vienai moteriai.

Seneliai, greta vaikų ir invalidų, yra viena iš labiausiai socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Nepaisant to Lietuvos valdžia juos diskriminuoja „pabėgėlių“ atžvilgiu ir tai melagingai vadina „pozityviąja diskriminacija“.

Pernai aš ėmiau kelti senelių ir kitų pažeidžiamų grupių diskriminacijos klausimą. Į mano video pareiškimą sureagavo Seimo kontrolierius, jo pastangų dėka iš Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, kuriai vadovauja buvęs „Caritas“ funkcionierius Linas Kukuraitis („Caritas“ Europos Sąjungoje garsėja pasipelnymu iš „pabėgėlių industrijos“), aš gavau atsakymą, kad Lietuvos piliečių diskriminacija yra, kad Konstitucija pažeidžiama, bet tai vadinama „pozityviąja diskriminacija.“

Terminą - „pozityvioji diskriminacija“ galėjo sugalvoti taikyti seneliams tik vagių, melagių ir žmogžudžių valdžia.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Senelių atžvilgiu valdžia turi laikytis Konstitucijos be jokių melagingų insinuacijų.

„Konvencijos dėl pabėgėlių statuso“ 23 straipsnis „Valstybės pagalba“ sako: „Valstybės pagalbai ir paramai gauti susitariančiosios valstybės teisėtai jų teritorijoje esantiems pabėgėliams suteikia tokią pačią padėtį, kokia naudojasi jų piliečiai.“

Kovo 22 dieną nusikalstama L.Kukuraičio vadovaujama Socialinių reikalų ir darbo ministerija įdiegė dar vieną Lietuvos piliečių diskriminavimo „pabėgėlių“ atžvilgiu būdą. Kukuraitis visus „pabėgėlius“ prilygino 25 procentus darbingumo turintiems invalidams ir iš Lietuvos žmonių kišenės jiems sumoka 75 procentus jų neuždirbamo atlyginimo. Net ir tokiomis sąlygomis šie „pabėgėliai“- apsimetėliai nedirba. Apie tai balandžio 27 dienos LNK KK2 laidoje pasakojo restoratorius, pas kurį buvo nukreipti keli atėjūnai iš Somalio.

Lietuvos žmonės turi kovoti už savo teises, o ne tikėti partiniais melagiais, kurių „moralės“ dimensija yra „otkatai“ iš stambaus verslo.

Mes gyvename teisinėje valstybėje, todėl viską bendradarbiavimo sutartis su partijomis reikia įforminti juridiškai ir numatyti partijoms, kurios nesilaiko įsipareigojimų, finansines sankcijas.

Kviečiu visus senelius teistis su Lietuvos valstybe, kuri pažeidinėja jų žmogaus teises ir žemina jų žmogišką orumą. Minimali pensija ir minimalus darbo užmokestis Lietuvoje, kaip nurodė Briuselio klerkai, turi būti apie 600 eurų, tai yra tiek, kiek Lietuvos valstybė moka „pabėgėliams“.

Aš nematau kito kelio, tik teisinį kelią teisinėje valstybėje. Visus diskriminuojamus pensininkus kviečiu jungtis ir rengti ieškinius teismui:


Analogišką anketą gali užpildyti ir dirbantieji, gaunantys žmogaus orumą įžeidžiantį minimalų atlyginimą:


Nuorodos:

Balandžio mėnesio mano publikacijos pensininkų diskriminacijos tema:

Kukuraitis visus pabėgėlius padarė invalidais.

Lietuvos pensininkai kovoja už savo teisę gyventi.

Pensininkų apvogimas ir diskriminacija. 2 dalis.

Pensininkų apvogimas ir diskriminacija. 1dalis.

Lietuvos pensininko kavos gėrimo ekonomika.

Vagių vyriausybė niekada nebus socialiai atsakinga. "Bočiai" nusivylę Kukuraičiu.


„Zero Hedge“: Aukso išvežimas iš JAV - požymis būsimo valiutinio karo ir karinio konfliktoJAV portale „Zero Hedge“ rašoma, kad Turkija nutarė iki šių metų balandžio 19 dienos iš JAV išvežti visą savo auksą – 220 tonų. Šis Turkijos žingsnis atspindi tarptautinę tendenciją. Venesuela savo auksą iš JAV išvežė 2012 metais. 2014 metais Olandija iš JAV išvežė 122,5 tonas aukso. 2017 metais Vokietija ėmė iš JAV išvežinėti ten saugomų 300 metrinių tonų aukso. Visą operaciją planuojama baigti per keturis metus. Savo auksą planuoja išvežti Austrija ir Belgija.


Yra abejonių, kad JAV FRS Fort Nokso ir kitose saugyklose esantis auksas – 261 milijonas Trojos uncijų (maždaug 8100 tonos) yra patikrintas ir pilnai apskaitytas, nes niekada nebuvo vykdomas jo nepriklausomas auditas. Tam visada priešinosi JAV Kongresas. Niekas tvirtai negali šiandien pasakyti, kad auksas tikrai ten yra.

Silpsta dolerio tarptautinis statusas. Doleriui atsiranda konkurentai. Stiprėja Kinijos juanis, Turkija, Rusija ir Iranas tarpusavyje atsiskaito nacionalinėmis valiutomis. Iranas nesenai paskelbė, kad keičia dolerį į eurą tarptautiniuose atsiskaitymuose. Tarpusavio atsiskaitymuose dolerį stengiasi eliminuoti Kinija ir Rusija.

Libijos lyderis Muamaras Kadafis buvo nuverstas ir nužudytas po to, kai jis sumanė įvesti auksinį dinarą tarptautinėje prekyboje Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje. Iranas nesenai uždraudė naudoti dolerį tarptautinėje prekyboje ir atsisako pardavinėti savo naftą už dolerius. Prezidentas Trampas greičiausiai gegužę panaikins sutartį su Iranu, kas išprovokuos Iraną atgaivinti savo branduolinę programą.

Manoma, kad karinis konfliktas su Iranu gali būti visai arti. Konflikto esmė – Iranas grasina doleriui. JAV turi milžinišką valstybės skolą ir priversta ginti dolerį.

Aukso repatriacija iš JAV pranašauja valiutų karą ir karinį konfliktą, rašoma „Zero hedge“.

2018-04-29

Eduardas Hodos apie būsimus Ukrainos prezidento rinkimus: „Žydiška virtuvė: kaip apšikti smegenis!“


Ukrainos prezidento rinkimai įvyks 2019 metų kovo 31 dieną, bet jau dabar prasideda priešrinkiminė žydiško Ukrainos oligarchato kova dėl šio valdžios lovio: kas bus pirmas, kas po metų gaus teisę plėšti vargšę Ukrainą. Rinkimų paradoksas Ukrainoje, kad įvardijami kandidatai į prezidento postą nėra ukrainiečiai, o yra žydų tautos atstovai, kurie sudaro vos 0,2 procentus visų šalies gyventojų.

Vokiečių DW pagrindiniais kandidatais įvardina Julija Timošenko (Kapitelman) ir Petras Porošenka (Valcman).


Ukrainos publicistas Eduardas Hodos mini visą eilę pretendentų į Ukrainos prezidento postą, tarp kurių praktiškai nėra ukrainiečių.

Savo “Chazarų kaganato naujienose“ Nr.35 autorius pasakoja apie skandalingą Ukrainos televizijos laidą, kurios metu žydai žurnalistai spėlioja, kuris iš jų tautiečių bus Ukrainos prezidentu.

Autorius atkreipia dėmesį į „bet kokios žodžio laisvės sunaikinimą internete“.Lietuvos valdžia „išimties tvarka“ nutarė suteikti Lietuvos pilietybę iki pusės milijono žydų. Tai kas šiandien vyksta Ukrainoje, greičiausiai, po kelių metų prieš rinkimus vyks ir Lietuvoje. 

Nuorodos:

Lenkijos rusofobus ištiko šokas, kai EK pirmininkas Žanas Klodas Junkeris Vladimirą Putiną pavadino „mano draugas“


Europa ir Rusija turi atstatyti kontaktus ir baigti „šaltojo karo retoriką“, - pasakę EK pirmininkas Žanas Klodas Junkeris interviu, olandų portalui „Trouw”, kuris buvo paskelbtas šeštadienį. Jis dar pasakė, kad Rusijos prezidentas yra jo draugas, rašo Lenkijos dienraštis wPolytice.

Junkeris pasakė:


„Mano draugas Vladimiras Putinas – nes mes draugai jau daug metų... mes turime kontaktuoti su Rusija.“

„Rusija yra svarbus žaidėjas. Negali būti Europos saugumo dienotvarkės be Rusijos. Man nepatinka šaltojo karo retorika.“

Junkeris perspėjo, kad Europos jėgos pasaulinėje arenoje mažėja, tuo metu kai kitų stambių žaidėjų jėgos auga.

„Mes, europiečiai, kai kada manome, kad esame pasaulio šeimininkai“, - pasakė Junkeris.

„Mes pamirštame, kad mes maža ir silpna visatos dalis. Mes prarandame ekonominę jėgą. Palaipsniui mūsų dalis pasaulio nacionalinėse pajamose bruto sumažėjo nuo 25% iki 18-16 procentų“, - pažymėjo jis.

Junkeris (pats neurintis vaikų, kaip ir kiti ES lyderiai: Angela Merkel, Makronas, Thereza May ir t.t.) atkreipė dėmesį į demografinę krizę Europoje.

„Mes egzistuojame kultūriškai, bet ne dominuojame. Mes turime iš tikrųjų klausytis likusio pasaulio“, - pažymėjo jis.

Nuoroda:


JAV iždo popieriai tampa toksiniu aktyvu


Kas vyksta su doleriu? Į šį aktualų visam pasauliui klausimą atsakė garsus Rusijos ekonomistas prof.Valentinas Katasonovas.

Autoriaus nuomone, JAV prezidentui Donaldui Trampui nepavyks susitvarkyti su tais, „kas stato JAV skolų piramidę“.

Praėjusiais metais ir pirmą šių metų ketvirtį JAV doleris demonstravo silpnumą daugumos valiutų atžvilgiu. JAV dolerio indeksas, rodantis jo santykį su šešių pagrindinių valiutų krepšeliu, per šį laikotarpį sumažėjo nuo kartelės, viršijančios 100, iki 88,25 - 2018 metų vasario mėnesį. Tačiau kovo mėnesį doleris vėl pakilo kitų valiutų atžvilgiu.

Dolerio augimą sukėlė JAV FRS bazinės normos pakėlimas, o iždo popierių brangimas (3%) teigiamai įtakojo kitų finansinių instrumentų pelningumą.


Nustebino tai, kad JAV iždo popierių pelningumas nesukėlė jų išskirtinės paklausos. To priežastis - pas investuotojus atsirado nepasitikėjimas šiam finansiniam instrumentui.

Kinijos reitingų agentūra Dagong Global Credit Rating sausio mėnesį sumažino JAV kreditinį reitingą nuo A- iki BBB+. Profnozuojamas tolimesnis JAV kreditinio reitingo mažėjimas. Amerikai tai pavojinga, nes didesnioji jos suverenios skolos dalis yra nerezidentų rankose. 2017 metų pabaigoje bendra JAV suverenios skolos suma buvo 20,25 trilijonai dolerių, 31,3 skolos buvo už JAV ribų. Stambiausi šios skolos turėtojai buvo: Kinija – 1.184,9 trilijono; Japonija – 1.061,5 trilijono.

Nuolatos auga JAV suvereni skola. Jos santykis su BVP pradėjus valdymą Ronaldui Reiganui buvo 33,3%. Barakas Obama savo postą paliko su 106,3% skola. 2017 metų pabaigoje ji buvo 110% BVP. Iki 2023 metų JAV fiskalinė pozicija (116,9%) bus blogesnė negu Italijos (116,6%) ir Mozambiko (112,5%).

Prognozuojama, kad sekančiais finansiniais metais JAV biudžeto deficitas viršys 1 trilijoną dolerių ir toliau augs. Jam augant augs ir skolos aptarnavimo kaštai. 2016 metais jie buvo 430 milijardai dolerių. Tai sudarė 11,2% visų valstybės išlaidų. Tai antra pagal dydį JAV biudžeto išlaidų eilutė po ginklavimosi išlaidų (611 milijardai dolerių).

Ne už kalnų laikas, kai suverenios skolos aptarnavimui teks eikvoti 20 ir daugiau procentų JAV biudžeto. Amerikos iždas neatlaikys šio krūvio ir teks skelbti defoltą ir derėtis dėl skolos restruktūrizacijos. Prof.Valentino Katasonovo nuomone, Trampas dės visas pastangas, kad tai įvyktų ne jam esant valdžioje. Bet ar tai pavyks, lieka klausimas.

Katasonovas daro išvadą, kad Rusijos Bankui reikia atsisakyti JAV iždo popierių ne tiktai todėl, kad Rusijos aktyvai gali būti įšaldyti, bet ir todėl, kad JAV iždo popieriai tampa toksiniu aktyvu.

Nuoroda:

Vengrija: Mes esame prieš masinę migraciją, nes mūsų prioritetas yra žmonių saugumas


Balandžio 26 dieną Vengrijos užsienio reikalų ministras Péter Szijjarto pasisakė dėl Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) pranešimo projekto.

Komitetas savo ataskaitoje padarė išvadą, kad Vengrija gali pažeisti ES vertybes, pvz., "Pagrindines migrantų, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių teises".Szijjárto į tai atsakė, kad Europos Parlamentas turėtų "gerbti Vengrijos tautos demokratinį sprendimą" ir kad Vengrija "netaps migrantus remiančia šalimi".

Jis pridūrė, kad "Vengrijos žmonių saugumas buvo pirmasis prioritetas ir buvo vyriausybės pozicija prieš masinę migraciją". Čia galite rasti jo išverstos kalbos vaizdo įrašą.

Apie LIBE pranešimą Peter Szijjarto pasakė, kad jis yra „krūva patentuoto melo, kur ignoruojami faktai ir realybė“.

Jau migracijos krizės pradžioje Vengrija pastatė savo pasienyje užtvarą nuo „pabėgėlių“ ir tai leido sumažinti imigraciją 99,7 procento. Vengrija, skirtingai nuo Lietuvos, neįsileidžia imigrantų iš trečiųjų šalių pagal ES kvotas. Taip elgiasi visos Višegrado grupės valstybės: Lenkija, Čekija, Slovakija ir Vengrija. Vengrijos vyriausybė yra apkaltinusi JAV milijardierių Dž.Sorošą masinės imigracijos organizavimu ir veja lauk iš šalies jo finansuojamas NVO.

Nuorodos:
2018-04-28

Kukuraitis visus pabėgėlius padarė invalidais


Neįgalumas Lietuvoje yra matuojamas darbingumo procentais. Mūsų draugės vyras yra darbingas 25 procentų. Jis nevaikšto, dirbti negali, nes jo tėra jautri galva ir iš dalies rankos, pirštai suglebę, negali suspausti kumščio. Prieš 18 metų jis nesėkmingai šoko į baseiną ir susilaužė stuburą. Tada jam buvo apie 30 metų. Žmona priversta jį nuolatos prižiūrėti, kilnoti iš invalido vežimėlio į lovą, į vonią, automobilį.

Štai tokiais sunkiais invalidais kovo 22 dieną Socialinių reikalų ir darbo ministras Linas Kukuraitis pavertė visus į Lietuvą vežamus pabėgėlius.Ar ne siaubas?!

Jaunus ir gabius Afrikos ir Artimųjų Rytų statybininkus, inžinierius, IT specialistus, gydytojus, blogiausiu atveju meistriškus virėjus ar barzdaskučius padaryti visiškais invalidais, kurie nevaikšto, vos judina rankas!?

Tikras daktaras Mengele tas Kukuraitis. Taip diskriminuoti šiuos pabėgėlius neleidžia Lietuvos Konstitucija, neleidžia tarptautinė teisė. Tai grubiausia pabėgėlių diskriminacija Lietuvos piliečių atžvilgiu!

Taigi, šie vargšai neįgalieji-pabėgėliai iš darbdavių gaus vos 25 procentus atlyginimo, o kadangi jie padaryti sunkiais invalidais, normaliai dirbti nepajėgūs, jiems likusius 75 procentų atlyginimo iš mūsų kišenės primokės ministras Kukuraitis. Ne iš savo gi.

Apie šį protu nesuvokiamą Lietuvos valdžios idijotizmą, visišką nesiskaitymą su Lietuvos dirbančiaisiais, diskriminavimą Lietuvos vaikų, senelių, neįgaliųjų, turinčių daugiau negu 25 procentus darbingumo, aš sužinojau iš balandžio 27 dienos LNK laidos KK2.

Socialinių reikalų ir darbo ministerijos svetainėje visa tai yra išsamiai aprašoma:

Epilogas:

Vienas valstiečių ministras vogė ES paramą ir vogė kaimyno žemę. Kitas ministras vagia Lietuvos piliečių socialinę gerovę ir ją dalina ekonominiams imigrantams, čia negimusiems, nedirbusiems, nemokėjusiems jokių mokesčių.

Apie Lietuvos gyventojų diskriminavimą tų „pabėgėlių“ atžvilgiu esu rašęs savo bloge daugybę kartų (paskutiniai straipsniai 1 ir 2).

Šis naujas ministro Kukuraičio akibrokštas, manau, turi dar labiau paskatinti Lietuvos visuomenę kovoti už savo teisęs ir priešintis diskriminacijai. 

„Pabėgėlių“ masiškas vežimas į Lietuvas, išskirtinių sąlygų jiems sukūrimas, yra mūsų tautos pakeitimas kitataučiai, o tai yra, pagal JTO apibrėžimą, vadinama tautos genocidu.

Pagal JTO 1990 metų rezoliuciją dėl Irako, kuris užpuolė Kiuveitą, šis užpuolimas buvo įvardintas kaip bandymas sunaikinti Kiuveito tautą kitų tautų gyventojų migracijos į šią šalį būdu. ES valstybės pritarė šiai rezoliucijai.

Rezoliucijoje kalbama: „JTO Saugumo Taryba smerkia Irako bandymą pakeisti suverenios Kiuveito valstybės demografinę situaciją ir gyventojų sudėtį.“

ES politikai, kurie per prievartą įvedinėja multikultūralizmą ir naikina Europos senąsias tautas, pasmerkė Kinijos vykdomą Tibeto tautos etnokultūrinį naikinimą.

Bundestagas savo nutarimu 13/4445 nuo 23.4.1996 pasmerkė Kinijos Veiklą Tibete.

Vokietija tada pareikalavo nutraukti šią Kinijos vykdomą politiką ir kiniečių perkėlimą į Tibetą. Lietuva irgi paklaiko Tibetą.

O kodėl į Europą masiškai vežami azijatai ir afrikiečiai, kurie tiesiog mūsų akyse keičia Europos etnokultūrą?

Kodėl šie JTO standartai galioja Kiuveitui ir Tibetui, bet negalioja mažytei Lietuvai ar Latvijai, Estijai?

Apie „akluosius“ Lietuvos vedlius: neregiai ar neregiais apsimetę nusikaltėliai?


Flamandų tapytojo Piterio Breigelio vyresniojo drobės „Aklieji“, dar vadinamos „Aklas veda neregį“, „Neregių parabolė“, siužetas, manoma, paimtas iš Mato evangelijos (Mt.15:14): „Palikite juos: jie – akli aklųjų vedliai; o jeigu aklas veda aklą, abu įkris į duobę“.

Portale „Šauksmas“ mano draugas Jaras Valiukėnas, tremtinių vaikas, patyręs valdžios persekiojimus „laisvoje“ ir „nepriklausomoje“ Lietuvoje, paskelbė straipsnį „Kai aklas aklą veda, abu įkris į duobę,” iliustruotą minėtu Breigelio paveikslu, kuriame pasakoja apie savo gyvenimą Lietuvoje po sugrįžimo iš tremties. Šis straipsnis daugeliui atveria akis į mūsų slogią realybę, kitiems primena jų šeimų tremtį, pasipriešinimo judėjimą, priverčia susimąstyti apie mūsų tautos ateitį, bet nei vieno skaitytojo nepalieka abejingu.Straipsnio idėja, kaip aš ją supratau, – per savo šeimos asmeninės patirties (tragedijos) prizmę pažvelgti į visos lietuvių tautos tragediją praeityje ir lietuvių tautai ėmus kurti savo ateitį svetimoje savo dvasia kapitalizmo sistemoje, funkcionuojančioje talmūdinėje vertybių dimensijoje (Lietuvos banko valdytojas V.Vasiliauskas: etika, moralė – ne šio pasaulio dimensijos).

Mano kolegos Jaro Valiukėno straipsnis man iškėlė kelis klausimus:

Ar iš tikrųjų šie mūsų vedliai yra akli? 

Ką reikia daryti, kad daugiau niekam neateitų į galvą mintis apgaudinėti visuomenę, apsimetinėti aklais?

Jie apsimeta neregiais.

Nepaneigsi, kad visuomenėje yra keli procentai šizofrenikų ir kitų psichinių ligonių, kad kai kam yra susiaurėjusios smegenų kraujagyslės, kai kas serga gana neapibrėžta psichikos liga - autizmu. Nėra abejonės, kad tokių yra Seime, ypač tarp „sąrašinių“, bet visgi, dauguma, statistiškai, yra funkcionalūs. Tai kodėl jie apsimeta neregiais ir veda tautą į duobę?

Nei vienas Lietuvoje nepasodintas dėl korupcijos, o reikėtų ne sodinti, o šaudyti, kaip Kinijoje.

Kinijos ekonomika pirmauja dėl kelių priežasčių. Ji parėmė TSRS planinės ekonomikos patirtį ir prie jos pridėjo kapitalizmo elementus. Eksperimentas pavyko, ekonomika funkcionuoja puikiai, 2020 metais didžiausioje pasaulio valstybėje nebeliks skurstančių. 

Rusija, kur 2 procentams pasaulio gyventojų tenka 20 procentų pasaulio gamtinių išteklių, perėmė JAV kapitalizmo modelį ir ritasi į bedugnę. Netikęs - JAV modelis, kur kiekvienais metais kelis milijonus žmonių bankai išvaro iš būstų, kur baigiama sunaikinti „vidurinioji klasė“, kur didžioji dalis valstybės turto sukoncentruota 100 chasidų šeimų rankose.

Ne tik ekonomikos modelis svarbu, reikia vagis šaudyti.

„Pavogė milijardą „dujų terminalo“ istorijoje – prie sienos, praskolino buvęs premjeras valstybę už 9 procentus palūkanų – prie sienos, atidavė veltui „Mažeikių naftą“ – prie sienos, pavogė „Draugystės“ viešbutį Vilniuje – prie sienos... Būtų nušauta kokių 10-20 vagių, praeitų kitiems noras apsimetinėti aklais ir vesti mūsų tautą į pražūtį. Todėl ir vystosi tokiais tempais Kinija, kad valdžios vagys bijo bausmės“, – sakau aš Jarui Valiukėnui.

„Todėl šie nusikaltėliai ir kovoja taip aršiai prieš mirties bausmę visame pasaulyje“, – atsakė man Jaras.

Kodėl, mūsų valdžios atstovai, taip mėgstantys mums kiekviena proga pateikti "gerus" užsienio pavyzdžius, piktybiškai pamirštą mums priminti geriausią pavyzdį, kaip kovoti su korupcija?

Kodėl jie mums nepasako, kad yra vienintelis efektyvus kovos su korupcija būdas – šaudyti.

Kinija tai įrodo kiekvieną mielą dieną. Ar geriau badu marinti šimtus tūkstančių vaikų, senelių, ar geriau nušauti kelis nusikaltėlius?

Tai nėra humanizmas veisti vagis valstybėje, naikinti visą valstybę. Chirurgas ima skalpelį ir bando operuoti piktybinį naviką jo užuomazgoje, kol viso organizmo nepažeidė jo metastazės. Aš suprantu, kad mūsų situacija sunki, mūsų vėžys jau 4 stadijos. Bet aš manau, kad operuoti reikia, tai bent koks šansas mums išlikti.
2018-04-27

Amerikoniškas išsigimimas: satanistai teisiasi dėl „diskriminacinio“ paminklo Dekalogui


JAV satanistų bažnyčia padavė ieškinį Arkanzaso valstijos teismui, nes, jų nuomone, nesenai Kapitolijuje pastatytas paminklas Dekalogui yra nekonstitucinis ir diskriminacinis. Apie tai savo Facebook rašo satanistų atstovas ir jų bažnyčios vienas iš steigėjų Lucien Greaves.


Paminklas Dešimčiai Dievo įstatymų Kapitolijuje stovėjo jau senai, tik jis buvo rekonstruotas po to, kai jį sudaužė automobilis.


Satanistai pasiūlė vietoj jo pastatyti paminklą Bafometui. Paminklas velniu, satanistų nuomone, simbolizuotų religinį pliuralizmą. Ši iniciatyva buvo užblokuota įstatymo, draudžiančio Kapitolijau meno ir žemės komisijai nagrinėti projektą, kol tai nebus patvirtinta įstatymų leidėjų.


Satanistai tvirtina, kad atsisakymas nuo jų monumento įtvirtina religinę diskriminaciją.

„Kai tik kitos suinteresuotos pusės paduos savo ieškinius, ginčydami paminklo „Dešimt įstatymų“ konstituciškumą, mes suformuosime vieningą frontą“, - pasakė Lucien Greaves.

Nenustebsiu, jeigu Satanistai laimės teisme. Bafometas jau senai valdo JAV, o pagrindinės jo šventyklos yra Federalinio rezervo sistema ir jai priklausantys bankai.

Kaupiasi vis daugiau faktų, kad ir Romos popiežius priklauso ne Kristaus, bet satanistų bažnyčiai.

Nuorodos:


Lietuvos pensininkai kovoja už savo teisę gyventiTeisė gyventi – pagrindinė žmogaus teisė. Lietuvoje mokama pensija tokios galimybės žmogui nesuteikia. Lietuvos valdžia pažeidžia EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 3 straipsnį, kuris sako, kad „Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, ar jis baudžiamas.“ 

Lietuvoje seneliams mokama pensija žeidžia žmogaus orumą. Beveik 100 tūkstančių Lietuvos piliečių pensija nesiekia 200 eurų, apie kokį orumą galima kalbėti?


Visa eilė pensininkų organizacijų ir profsąjungos raštu kreipėsi į Lietuvos valdžios institucijas su reikalavimu didinti pensijas ir nurodė, iš kokių šaltinių jas galima padidinti.


Savo reikalavimus pensininkų ir profsąjungų organizacijos šiandien įteikė Socialinių reikalų ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui.

Žemiau pateikiu kreipimosi projektą:

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Stasiui Jakeliūnui
Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkei Rimantei Šalaševičiūtei
Lietuvos Respublikos Finansų ministrui Viliui Šapokai
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui

DĖL MOKESČIŲ IR PENSIJŲ REFORMOS VYKDYMO
PAREIŠKIMAS
Vilnius, 2018.04.27

Mes, nevyriausybinių organizacijų atstovai, su didele viltimi laukėme ilgai Vyriausybės žadėto mokesčių sistemos reformos paketo. Deja, esame stipriai nusivylę, nes pamatėme, kad skelbiamas mokesčių naštos mažinimas darbo pajamas gaunantiems gyventojams vyks mūsų senjorų sąskaita.

Iš tikrųjų,Vyriausybė tarp kitų savo reformos siūlymų siūlo 2 procentiniais punktais – iki 18,5 - mažinti Sodros įmokos tarifą, taip net dešimtadaliu sumenkindama jos pajamas (nes perskaičiuotas tarifas turėtų būti 20,5 proc.). Atitinkamai ribojamos galimybės apčiuopiamiau didinti pensijas ateityje ir užtikrinti vis dar trapų Sodros finansinį stabilumą.

Tai ir toliau de facto užtikrina II pakopos pensijų fondų finansavimą Sodros lėšomis – šį kartą ne pervedimais iš Sodros, kurie niekuomet nebuvo pagrįsti, bet nukreipiant sumažintas Sodros pajamas į tuos pačius fondus, t.y. kompensuojant būsimo gyventojų savanoriško kaupimo dalį, kurią Sodra dabar būtent ir moka. Įgyvendinus tokį sprendimą, Sodros būklė dar labiau pablogėtų nei yra šiuo metu, nes dalis žmonių, kurie nedalyvauja II-oje pakopoje ir į jų sąskaitas nėra pervedamos įmokos iš Sodros, gautų didesnes pajamas, kurių šaltinis tas pats – sumažintos Sodros pajamos.
Tarp tokių išlošiančių būtų ir dalis Seimo narių, kurių pajamos „į rankas“ dėl tokio sprendimo padidėtų 50-60 eurų. O tie, kurie toliau kaups pensijų fonduose, neva daugiau savo asmeninių lėšų (4 proc. vietoje 2 proc.) to visiškai nepajustų, nes, kaip minėta, tai būtų apmokėta iš to paties šaltinio – sumažėjusio Sodros įmokų tarifo. Dar daugiau, 2 proc.p. tarifo mažinimas bus skaičiuojamas nuo sumos, kuomet prie dabar mokamos algos prijungiama darbdavio Sodros mokesčio dalis, vadinasi Sodra neteks kur kas daugiau pajamų negu nebeturės išlaidų dėl kaupimo į pensijų fondus.

Kaip paaiškinti tokius valdžios ketinimus, kai dabartinis Lietuvos ekonominis BVP pajėgumas – 75% ES vidurkio, pensijos gi – mažesnės kelis kartus!
Reikalaujame nutraukti dabartinių ir būsimų pensininkų kaip vieno labiausiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių diskriminaciją: nemažinti Sodros įmokų, t.y. nemažinti socialinio draudimo tarifo bei neįvedinėti Sodros „lubų“.

Reikalaujame teikti Seimui ir priimti įstatymų projektus, kaip buvo numatyta Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane, o taip pat 2016 m. rugsėjo mėn. Susitarime tarp LVŽS pirmininko ir LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos.


Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, pirmininko pavaduotojas Juozas Timas

LPS Vilniaus miesto „Bočių“ bendrija, pirmininkė Vilija Tūrienė

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, prezidentė Grasilda Makaravičienė

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, pirmininkė Kristina Krupavičienė

Lietuvos Pensininkų Sąjūdis, pirmininkas Jonas Kazimieras Burdulis

Europos vyresnio amžiaus žmonių konfederacijos EURAG Lietuva, prezidentas Povilas Butkus

VŠĮ „Karių teisių gynimo centras“, generalinis direktorius Laimonas Jakas


Euro valiutos nesėkmė: ekonomika auga greičiau tose šalyse, kurios neįsivedė euro
Europos Sąjungoje euras buvo įvestas 2000 metais. Jo tikslas buvo ES valstybių suvienijimas, pagerinimas prekybos ir ekonominis augimas. Viltys nepasiteisino, apie tai kalba Pasaulio banko BVP augimo analizė.

Grafike pavaizduotas visų ES valstybių BVP augimo tempai, ne tik įsivedusių eurą.


Pati didžiausia ES ekonomika yra Vokietija, vaizduojam tamsiai mėlyna linija. Tuojau pat po euro įvedimo Vokietijos ekonomika nustojo sparčiai augti.

BVP augimo tempai Europoje. Mėlyna – ES vidurkis. Tamsiai-mėlyna – Vokietija. Rožinė – Čekija, Žalia – Lenkija.


Rožinė linija-Čekijos respublika. Čekija neįsivedė euro ir demonstruoja didelį ekonomikos augimą. Lenkija-žalia linija. Jie irgi neturi euro. Jos augimas žymiai didesnis virš ES vidutinio lygio.


BVP augimo tempai Europoje. Tamsiai mėlyna Italija. Rožinė – Ispanija, žalia – Graikija.

Graikija yra geriausias euro „naudos“ pavyzdys. Įvedus eurą Graikijos ekonomika sparčiai augo. Graikija skolinosi ir praktiškai bankrutavo. Ekonomika susitraukė 9% vos per metus, o nuo 2008 metų ji susitraukė 25%.

Rezultatai rodo neigiamą euro įtaką ES ekonomikai. Vieninga valiuta neleidžia šalims devalvuoti savo valiutą ir taip didinti eksportą. 2008 krizės euras neatlaikė.


Nuorodos:


Sugriautas mitas apie „klimato pabėgėlius“. „Migracija iš Afrikos dėl klimato kaitos“ - prasimanymas, teigia Londono mokslininkai


Londono universiteto (UCL) mokslininkai sugriovė mitą apie „klimato pabėgėlius“ ir nustatė, kad migraciją iš Afrikos įtakoja ne konfliktai ar „klimato kaita“, o didelis gimstamumas (vidutiniškai 8,5 vaiko moteriai, A.L.), sukeliantis spartų gyventojų skaičiaus augimą.

Mokslininkai ištyrė Rytų Afrikos gyventojų migracijos priežastis per paskutinius 50 metų ir nustatė, kad klimato kaita ir konfliktai tam įtakos praktiškai neturėjo. Migraciją lėmė politika ir skurdas.„Tokie terminai, kaip klimato migrantai ir klimato karai, vis dažniau naudojami aprašant migraciją ir konfliktus, tačiau šie terminai reiškia, kad klimato kaita yra pagrindinė priežastis. Mūsų tyrimai parodo, socialiniai-politiniai faktoriai yra pagrindinė priežastis, tuo metu kai klimato kaita tik padidina grėsmes“, - pasakė UCL geografijos profesorius Mark Maslin.

Rytų Afrikos konfliktų, valdymo ir ekonomikos pokyčių bendras grafikas
Autoriai tyrė politinės prievartos ir riaušių epizodus, detalizavo migraciją, temperatūros pokyčius, gyventojų skaičiaus ir BVP vienam gyventojui pasikeitimą per 50 metų (1953-2014).

Šių duomenų analizė parodė, kad gyventojų skaičiaus augimas regione atsilieka nuo konfliktų augimo 8%, o taip pat priklauso nuo politinio stabilumo ir ekonomikos augimo tempų.

Prognozuojama, kad dėl greito gyventojų skaičiaus didėjimo ir lėto ekonomikos augimo vyks 70% gyventojų migracija.

Lieka atviras klausimas, ar sausra apsunkintų situaciją su pabėgėliais Rytų Afrikoje, jeigu vyktų lėtesnis gyventojų skaičiaus augimas, ar sparčiau vystytųsi ekonomika ir būtų stabilesni politiniai režimai šiame regione.

Profesorius Maslin pažymėjo, kad pagrindine konfliktų ir migracijos priežastimi yra „nesugebėjimas politinių sistemų paremti ir ginti savo tautas“.

Portalas Breitbart pažymi, kad priešrinkiminės kompanijos metu, dabartinis prezidentas Emanuelis Makronas kalbėjo apie „klimato migraciją“, kad ir Prancūzija turi dėl to prisiimti kaltę, kad nesugebėjo su ja kovoti, o gyventojai turi „susitaikyti“ su astronominiu migrantų skaičiumi iš Afrikos. Tokias pačias nesąmones dabar kartoja pasaulio globalistinė MIP ir Jungtinių Tautų Organizacija, jos pirmininkas António Guterres, kuris kalba, kad nuo 150 iki 300 milijonų pabėgėlių pasaulyje atsiras dėl globalaus atšilimo iki 2050 metų.

Ši „klimato migracija“ globalistų-melagių nuomone bus dėl CO2 koncentracijos didėjimo atmosferoje ir klimato atšilimo. Tiktai šie pasakoriai nesugeba paaiškinti, kuo migracija prisidės prie CO2 koncentracijos atmosferoje mažinimo, kai atvykę į Vakarus Afrikos migrantai sukurs kelis kartus daugiau CO2 dėl ženkliai išaugusio jų žemės išteklių vartojimo Vakarų visuomenėse.

Lietuvos gyventojai bėga ne dėl CO2

Anglijos mokslininkų išvadų teisingumą patvirtina ir pastarųjų 30 metų Lietuvos istorijos periodas. Kas trečias Lietuvos gyventojas pabėgo ne dėl CO2 koncentracijos ar klimato šilimo. Migraciją sukėlė kapitalistinės santvarkos įsigalėjimas, su tuo susijęs gamybos priemonių išvogimas ir neregėtas darbo žmonių išnaudojimas, ir grupės nusikaltėlių, užgrobusių valdžią, vykdoma valstybės naikinimo politika.

Dalis galimai prie lietuvių masinės migracijos prisidėjusių ir prisidedančių asmenų (nežinomo autoriaus karikatūra-koliažas)

Nuorodos:
2018-04-26

Alice Weidel: daugiau pinigų pensininkams, o ne islamistams


Alternatyva Vokietijai (AfD) pirmininkė Alice Weidel savo Facebook reagavo į naujieną, kad buvęs Usamos ben Ladeno asmens sargybinis gauna iš Vokietijos 1200 eurų pašalpą.

Weidel savo video sako, kad šis atvejis ją šokiravo. „Tuo labiau, kad buvęs teroristas Sami A. gauna dideles išmokas, valdančioji koalicija neranda pinigų skurstantiems Vokietijos pensininkams.“ „Kas ne taip su mūsų valstybe?“ - klausia Weidel.


AfD partijos tinklapyje Alice Weidel parašė: „Kai vis daugiau Vokietijos pensininkų skursta, neteisinga išlaikyti žmones, kaip Sami A., buvusį Al-Kaidos viršininko asmens sargybinį.“

„Deportuotas jis negali būti, neva, jis ir taip mėnuo po mėnesio gauna iš vokiečių valstybės po 1200 eurų pašalpų,“ - sako Weidel ir pažymi, kad „tiktai mūsų pensininkams, kurie viską uždirbo mūsų šaliai, nieko neliko. Tie, kas visą gyvenimą čia gyveną turi rinkti butelius, gyventi skurde. Ir tai liečia ne tiktai Vokietijos pensininkus, bet liečia apie dvylika milijonų VFR piliečių, kurie gyvena arti skurdo ribos.“

Weidel pareikalavo, kad pagaliau būtų nubrėžti šalies prioritetai, kad „Vokietija nebūtų paskutinė“, kad būtų „daugiau pinigų skiriama pensininkams“.

Nuorodos:


Pensininkų apvogimas ir diskriminacija. 2 dalis


Tęsinys. Pradžia.

Pensininkų organizacijoms, kovojančios už orias pensijas, kurios leistų žmogui išgyventi, o ne badauti ir laukti, kada prezidentė ar premjeras įpils lėkštę ubago sriubos, valdžia štai ką paaiškino:

„Lietuvoje Europos Socialinė chartija nebuvo tinkamai ratifikuota, o būtent 23 str., deklaruojantis pagyvenusių žmonių teisę į socialinę apsaugą ir dar kitas, draudžiančias skurdą, nebuvo patvirtintos. Kai pensininkai paklausė kodėl, gavo atsakymą, kad mūsų valstybė finansiškai neišgalėjo prisiimti tokių įsipareigojimų (ministrės Blinkevičiūtės laikais).

Taigi, iš esmės atrodytų, mes negalime skųstis, nes mūsų tokie įstatymai, jie negina pagyvenusių žmonių.“

Advokatas prof. Stanislovas Tomas man šitokį nonsensą ir senelių klaidinimą paaiškino taip:

„Ne, ne, ne. Jus apgaudinėja:) Yra du dokumentai – Europos socialinės chartijos 23 str. dėl pensijų – jis Lietuvai neprivalomas. O Europos žmogaus teisių konvencijos 3 str. išaiškintas pensijų precedentuose Budina ir Lariošina yra Lietuvai privalomas.

Žmonės susiduria su 2 problemomis: 1) Chartija apie pensijas neprivaloma, bet Konvencija yra privaloma. 2) Konvencijos tekstas yra labai trumpas (kaip ir Chartijos, kaip ir Lietuvos Konstitucijos) – ką tie straipsniai reiškia iš tikrųjų reikia skaityti precedentuose.

Vilniaus universitete precedentų teisė iš viso nedėstoma – dėl to labai žemos kvalifikacijos dėstytojai gamina labai prastos kvalifikacijos teisininkus. Tai jau kultūrinė valstybės problema.“


EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA

3 straipsnis. Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, ar jis baudžiamas.

Norinčius ginti savo žmogaus teises teisme, kviečiu užpildyti anketą: „Bylinėsiuos dėl orios pensijos“. Kito kelio aš nematau.

Senelių disktiminacija

Seneliai, greta vaikų ir invalidų, yra viena iš labiausiai socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Nepaisant to Lietuvos valdžia juos diskriminuoja „pabėgėlių“ atžvilgiu ir tai melagingai vadina „pozityviąją diskriminacija“.

Pernai aš ėmiau kelti klausimą, kad Lietuvos piliečiai valdžios yra diskriminuojami atėjūnų- ekonominių imigrantų, valdžios melagingai vadinamų „pabėgėliais“, atžvilgiu. Į mano video pareiškimą sureagavo Seimo kontrolierius, jo pastangų dėka iš Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, kuriai vadovauja buvęs „Caritas“ funkcionierius Linas Kukuraitis („Caritas“ Europos Sąjungoje garsėja pasipelnymu iš „pabėgėlių industrijos“), aš gavau atsakymą, kad Lietuvos piliečių diskriminacija yra, kad Konstitucija pažeidžiama, bet tai vadinama „pozityviąja diskriminacija.“

Terminą - „pozityvioji diskriminacija“ galėjo sugalvoti taikyti seneliams tik vagių, melagių ir žmogžudžių valdžia.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Senelių atžvilgiu valdžia turi laikytis Konstitucijos be jokių melagingų insinuacijų.

„Konvencijos dėl pabėgėlių statuso“ 23 straipsnis „Valstybės pagalba“ sako: „Valstybės pagalbai ir paramai gauti Susitariančiosios valstybės teisėtai jų teritorijoje esantiems pabėgėliams suteikia tokią pačią padėtį, kokia naudojasi jų piliečiai.“


Panaši nenormali padėtis buvo ir Austrijoje, bet šalies valdžia ją keičia

Austrijos valdžia balandžio 24 dieną paskelbė, kad išmokos „pabėgėliams“ negali būti didesnės už austrų pensijas ir nuo birželio 1 dienos pensijos viršis šias išmokas.

Skirtingai negu Lietuvos valdžia, kuri diskriminuoja pensininkus pabėgėlių atžvilgiu ir atėjūnams, niekada nemokėjusiems Lietuvoje jokių mokesčių, moka išmokas du kartus viršijančias vidutinę pensiją (518 eurų suaugusiam ir 635,8 vaikui), Austrijos valdžia keis tokią ydingą praktiką ir dar iki šios vasaros pradžios pasieks, kad pensijos viršytų išmokas „pabėgėliams“.

Austrijos vyriausybė balandžio 24 dieną priėmė nutarimą dėl socialinio draudimo reformos. Joje bus realizuotas „teisingumo principas“.

Austrijos kancleris Sebastian Kurz pasakė: „Šiuo metu yra taip, kad pabėgėliai gauna daugiau, negu pensininkai, mes norime tai pakeisti“.

Kancleris nurodė, kad yra nenormali tokia „situacija, kai žmonės, kurie niekuo neprisidėjo prie mūsų socialinės sistemos, gauna daugiau, negu žmonės, kurie metų metus dirbo ir mokėjo“. Šiuo metu „pabėgėlių šeimos gauna daugiau, negu pensininkų!“

Balandžio 25 dieną vykusioje televizijos laidoje Austrijos Kancleris Sebastianas Kurz pasakė:

„Austrija neturėtų būti magnetu pabėgėliams“.

Kancleris konstatavo, kad „imigrantai ateityje negaus tokio paties dydžio minimalių pajamų kaip austrai".

Jo žodžiais, „šiuo metu kai kurie pabėgėliai gauna daugiau nei pensininkai, todėl teisingumo ir tikslingumo sumetimais būtina tai dar iki vasaros skubiai pakeisti.“

„Austrija neturi būti imigracijos į mūsų socialinę sistemą magnetas", - pasakė kancleris Kurz. Jis, kaip pavyzdį, pateikė čečėnų šeimą, turinčią tris vaikus, kurie gauna 2500 eurų neto išmokas, nors nieko nėra nesumokėję Austrijos socialinei sistemai.

Aš esu įsitikinęs, kad būtina su valdžia teistis ir dėl Lietuvos žmonių diskriminacijos „pabėgėlių“ atžvilgiu, nes mūsų valdžioje esančios partijos yra asocialios ir atstovauja vien tik išnaudotojų interesams.