2019-02-28

Baltosios rasės nykimas. Tragiška išsivysčiusių šalių demografinė padėtis ir Izraelio fenomenasJeigu mūsų, baltųjų, neliks, tai kam visas tai? Kodėl mes nebeklausome Dievo žodžio: „veiskitės ir dauginkitės“? Apie demografinę situaciją vakaruose, Izraelio fenomeną, nesenai paskelbė straipsnį Izraelio politologas Gai Bechor. Aš pirmoje straipsnio dalyje pasinaudosiu šio autoriaus sukaupta faktine medžiaga (1-2).

Hedonizmas – vakarų pasaulio požymis, mano Bechor. Anksčiau vaikai „buvo tėvų investicija į senatvę, savotiška pensija.“ Dabar vaikai Vakaruose – „skola su neigiamais procentais.“JAV. Gimstamumas mažėja, mirtingumas auga, ypač „baltųjų“ gimstamumas ir „baltųjų“ mirtingumas. Pirmą kartą JAV baltųjų miršta daugiau, negu gimsta. „Baltieji dabar tapo greičiausiai išmirštančia bendruomene, bet aršus rasistinis diskursas neleidžia kalbėti apie baltuosius, todėl jie išmiršta tylėdami. O juk būtent jie, ne negrai, ne lotyno amerikiečiai, ir ne musulmonai buvo vakarų kultūros stuburu“, – rašo Bechor.

Nuo 1950 metų gimstamumas JAV sumažėjo dvigubai. 1950 – 1955 moteris JAV vidutiniškai gimdė 3,3 vaiko. 1955 – 1960 šis rodiklis pakilo iki 3,6. 2016 metais šis rodiklis sumažėjo iki 1,7 vaiko motinai. Tuo tarpu, kad populiacija neišmirtų, gimstamumo rodiklis negali būti mažesnis už 2,1.

Kanadoje vienai motinai tenka 1,5 vaiko. Tai pats žemiausias lygis per visą Kanados istoriją. Be to įskaitomas ir gimstamumas pas imigrantus.

Europa ir islamas. Gai Bechor žodžiais gimstamumo lygis šiose šalyse, absorbuojančiose milijonus imigrantų, gerėja dėka gyventojų musulmonų skaičiaus augimo. Daugiausiai musulmonų priėmė Prancūzija ir Švedija. Čia akivaizdi koreliacija tarp imigracijos ir gimstamumo. 2000 metais gimstamumo rodiklis buvo 1,75, 2003 – 1,85, 2008 – 1,98, 2013 – 2,08, tačiau 2017 metais jis vėl ėmė mažėti iki 2,07. Nepaisant dosnių pašalpų vaikams Prancūzijoje ir Britanijoje, daugiavaikės šeimos gyvenimas nėra lengvas, konstatuoja Izraelio politologas.
Švedija. Iki migracijos bangos gimstamumo rodiklis buvo 1,53. Atvykus beveik milijonui žmonių 2006 šis rodiklis tapo 1,66, o 2014 metais – 1,88. Vėliau, 2017 metais, nepaisant masinės imigracijos bangos iš Sirijos, Irako, Afganistano, Pakistano ir kitų valstybių, jis išlieka 1,88. Didėjant imigracijai švedai ėmė emigruoti iš Švedijos. Musulmonų gimstamumas yra du ir daugiau kartų didesnis, negu vietos gyventojų. Jau po dešimtmečio tai sukels dramatines nacionalines pasekmes, mano Bechor ir konstatuoja: „Abiejose šiose šalyse, kaip mes matome, gimstamumas išaugo, bet išimtinai dėka musulmonų imigracijos, kuri grasina praryti vakarų kultūrą. Todėl, ypatingai džiaugtis ten nėra kam: staigiai gimstamumas neišaugo, tačiau atsirado patys rimčiausi religiniai, etniniai, kultūrinės ir kriminalinės problemos, keliančios saugumo pavojus.“

Didžioji Britanija: 1,74 vaiko motinai 2000 metais, sumažėjimas iki 1,66 vaiko 2008 metais, 1,9 –2010 ir vėl sumažėjimas iki 1,88 vaiko motinai 2017 metais.

Italija. 2000 metais siaubingas rodiklis 1,18 vaiko motinai. Išaugo iki 1,3 – 2008 metais. Šiuo metu 1,44. Nepaisant į milijonus priimtų ir pilietybę gavusių imigrantų, gyventojų skaičius čia kiekvienais metais sumažėja 100 tūkstančių. 2017 metais Italijoje, kurioje yra 60,5 milijonai gyventojų, gimė 464 tūkstančiai vaikų. Izraelyje, kuriame 9 milijonai gyventojų, gimė 180 tūkstančių vaikų.

Ispanija: 2000 metais – 1,15, 2008 – 1,3, 2017 – 1,5. Čia akivaizdi įtaka musulmonų imigracijos. 

Graikija: 2000 metais – 1,4 vaiko, šiuo metu –1,43.

Portugalija: 2000 – 1,47, dabar – 1,53.

Situacija pas Izraelio kaimynus arabus
Gai Bechor konstatuoja, kad „visumoje gimstamumas pas juos mažėja, išskyrus Egiptą“.
Libanas. 2000 metais gimstamumas 2,08 vaiko motinai, 2011 metais – 1,77. Šiuo metu – Gai Bechor 1,72 vaiko motinai. Čia sumarinis arabų ir krikščionių gimstamumas. (arabų gimstamumas Izraelyje – mažiau 2,1).

Jordanija. 1990 – 5,6 vaiko, dabar – 2,7.

Egipte stebimas gimstamumo augimas. Bechor žodžiais dauguma netiki, kad valstybė pajėgs pasirūpinti jais senatvėje, todėl vaikai atstoja senatvės draudimą. 2000 metais – 3,15, 2000 -2,72. Prasidėjus „arabų pavasariui“ – 3,47.

Prezidento Mubarako žmona Siuzana propagavo gimstamumo kontrolę, skatino kontraceptyvų naudojimą. Tuomet, 2000 metais vienai motinai teko 3,15 vaiko. 2008 metais sumažėjo ik 2,72, po to išaugo iki 3,01, o atėjus „arabų pavasariui“ išaugo ik 3,47. Prezidentas Muchamedas Mursi (2012-2013) skatino gimstamumą, kurį prezidentas Sisi stengiasi suvaldyti.


Judėja ir Samarija. 2000 – 5,02 vaiko motinai. 2007 – 4,17, 2014 – 2,83. Judėją ir Samariją (Jordano upės vakarinis krantas), Gazos sektorių – 1967 metais vykusio karo metu okupavo Izraelis. Šios okupacijos nepripažįsta JTO, daugelis pasaulio šalių. Autorius nenagrinėja priežasčių, kodėl šiose palestiniečių autonomijos teritorijose taip sumažėjo gimstamumas. Atsakymą galima rasti kituose šaltiniuose. Aabų šaltiniai teigia, kad čia Izraelis vykdo apartheido, segregacijos ir tikro arabų genocido politiką. Izraelio kariai, gyventojai neteisėtų žydų nausėdijų, kurių legalumo nepripažįsta JTO, naikina arabus, žudo net mažus arabų vaikus. Genocidas ir ateities perspektyvų nebuvimas, visų pirma, sąlygoja mažėjimą palestiniečių šiose teritorijose. Mes šį reiškinį stebime ir Lietuvoje, žmonės negimdo, nes nemato perspektyvų, juos persekioja skurdas, juk tai ir yra pagrindinė jaunimo emigracijos iš Rytų Europos priežastis. Lietuvių tautos genocidas vykdomas užmaskuota forma.

Sirija. Šios valstybės Gai Bechor nemini, nors Izraelio ir jo satelitų čia sukurstytas pilietinis karas jam davė puikius vaisius. Milijonai sirų išvaryti iš namų, perkelti į Europą, Turkiją, kitas kaimynines valstybes, šimtai tūkstančių žuvo, keli milijonai negimė, o svarbiausia, kad Sirija bus suskaldyta ir Izraeliui nebereikės niekada jai gražinti 1967 metais okupuotų ir aneksuotų Sirijos Golano aukštumų.

Saudo Arabija. 2000 metais – 6,3 vaiko, šiandien – 2,09. „Artimųjų Rytų musulmonai tapo vos ne pačiu pesimistiškiausiu pasaulio regionu. Dabartinė karta bėga iš jo fiziškai, o sekanti tiesiog negimsta.“

Rytų Europa. Čia pati blogiausia demografinė situacija. Rumunijoje ir Lenkijoje vienai motinai tenka 1,39 vaiko, Vengrijoje, Čekijoje ir Slovakijoje 1,4 – 1,5 vaiko motinai. Bulgarijoje gimstamumo koeficientas 1,4. 1989 metais Bulgarijoje gyveno 9 milijonai žmonių, dabar – 7 milijonai. Manoma, kad 2050 metais čia gyvens 5 milijonai žmonių. Didelę įtaką turi emigracija į kitas ES valstybes, pirmiausiai Vokietiją ir Didžiąją Britaniją. „Palaipsniui visos šios šalys virsta į milžiniškus senelių namus“, – teigia Izraelio politologas.

Latvija, Lietuva, Estija, Kroatija, Serbija, Juodkalnija, Slovėnija – 1,3 – 1,5 vaiko motinai.

Japonija. 2000 – 1,41, toks išlieka ir 2017 metais. Japonijoje šiandien gyvena 125 milijonai žmonių. Daugelis Japonijoje iš viso nenori turėti vaikų, teigia autorius. Trečdalis nesituokia, jauni žmonės, sulaukę trisdešimties metų, toliau gyvena su tėvais. Juos vadina „viengungiais parazitais“.Pietų Korėja. 1,2 vaiko motinai.

Izraelis. 3,16 vaiko vienai motinai. Tai vienintelė šalis tarp išsivysčiusių valstybių. Šis rodiklis turi tendenciją augti. Gai Bechor pastebi, kad krito gimstamumas pas Izraelio musulmonus ir druzus, o pas arabus-krikščionis tapo neigiamas. Pamažu mažėja gimstamumas pas žydus ortodoksus. Gimstamumo rodiklio augimas, reziumuoja autorius, vyksta dėka žydų pasauliečių ir religingų-sionistų. 2017 metais žydų gimstamumas Izraelyje pirmą kartą viršijo arabų gimstamumą. Žydei šis rodiklis buvo 3,16, o arabei – 3,11. Šis atotrūkis ir toliau auga.

Kaip autorius aiškina šį „žydų stebuklą“? Jis rašo: „Bevaikė pora priimama su atvira užuojauta, o trys vaikai šeimoje yra skaitoma būtinybe. Dauguma jaunų porų siekia turėti keturis vaikus.“
Net pas repatriantus iš Tarybų Sajungos gimstamumas Izraelyje išaugo nuo vieno vaiko iki trijų vaikų. Pas žydus, apsigyvenusius žydiškose nausėdijose Judėjoje ir Samarijoje, šis rodiklis viršijo 5 vaikus vienai motinai.

Reikia priminti, kad žydų nausėdijų statybą gausiai materialiai remia pasaulio žydiška finansinė oligarchija, finansuojame ir mes per „skandinaviškus bankus“, lupančius nuo Lietuvos devynis kailius palūkanų ir nuolatos brangstančių paslaugų kainų pavidalu, praktiškai jų nemokamų mokesčių pavidalu.

„Visa tai reiškia, kad jau 2019 metais Izraelyje bus 9 milijonai gyventojų, o 2024 metais šis skaičius taps dviženkliu, “ – pažymi Gai Bechor ir konstatuoja: „Žydai bėga iš Vakarų dėl migrantų antplūdžio. Tame skaičiuje ir į Izraelį. Ir tai, savo ruožtu, kelia demografinį bumą. Ne veltui meinstriminės izraelietiškos MIP, visos kaip viena progresyvios, ėmė vimdančiai šaukti prieš vaikų gimimą. Ir tai po dešimtmečius trukusių bauginimų, dėl politinių, suprantama, sumetimų, neva, žydų vaikų gimsta per mažai. Dabar jie vėl, dėl politinių motyvų gąsdina mus tuo, kad vaikų, atsirado per daug: neva, ankšta čia tampa, kenkia aplinkai, skatina globalų atšilimą ir bendrai kenkia karjerai ir laimei.“

Tai hedonizmas, bet izraeliečiai antihedonistai


Į Izraelį per metus sugrįžta 30 tūkstančių repatriantų. „Vakarų senėjimas ir islamizacija tapo garantu mūsų jėgos ir jaunystės. Imigracija į Vakarus silpnina nacionalines valstybes, bet stiprina mus.


Tavo mirtis – tai mano gyvenimas“ (Mors tua, vita mea). Paklausykite, ką kalba jauni repatriantai, atvykę į šalį šiais metais – jie atvyksta čia, kad susirasti sau žydą gyvenimo draugą ar draugę, kad sukurti šeimą, kad realizuotis. Tuo metu kai Vakaruose plinta nuomonė, kad vaikai – kliūtis savirealizacijai, pas mus būtent vaikai ir tampa jo neatskiriama dalimi. Vaikai – tai džiaugsmo ir laimės šaltinis“, – rašo Gai Bechor.

„Štai kas įvyksta, kai kiekvienas rūpinasi tiks malonumais ir savęs realizavimu, atsisako prisiimti nacionalinę ir ekonominę atsakomybę. Nėra vaikų – nėra problemų!“ – reziumuoja straipsnio autorius ir pateikia bevaikių ES vadovų iškalbingą pavyzdį.

Bevaikiai Europos lyderiai tapo egoizmo ir hedonizmo įsikūnijimu
  1. Lietuva – Dalia Grybauskaitė – nėra vaikų
  2. Anglija – Theresa May – nėra vaikų
  3. Prancūzija – Emmanuel Macron – nėra vaikų
  4. Škotija – Nicola Sturgeon – nėra vaikų
  5. Italija – Paolo Gentiloni – nėra vaikų
  6. Vokietija – Angela Merkel – nėra vaikų
  7. Liuksemburgas – Xevier Bettel – nėra vaikų
  8. Švedija – Stefan Lofven – nėra vaikų
  9. Olandija – Mark Rutte – nėra vaikų
  10. Europos Komisija – Jean-Claude-Juncker – nėra vaikų
Vokietija yra geriausias pavyzdys to, kaip valstybę gali sunaikinti bevaikiai jos vadovai. Kanclerio Adolfo Hitlerio pradėtą valstybės naikinimą šiandien tęsia „amžina kanclerė“ Angela Merkel. Abu jie bevaikiai. Tai atsitiktinumas?

Lietuvoje tas pats. Bevaikės prezidentės Dalios Grybauskaitės dešimtmetį trūkusį lietuvių tautos naikinimą globalistinės jėgos ketina perduoti bevaikei Ingridai Šimonytei, be to nuo nosies iki kulnų susitepusiai finansinėse aferose su Lietuvos praskolinimu užsienio komerciniams bankams.

Bevaikių nejaudina ateinančių kartų perspektyvos. 

Nuorodos:2019-02-27

Nauja purvo dozė ant Lenkijos ir kitų Višegrado valstybių iš IzraelioPortale Foreign Policy vasario 24 dieną pasirodė Zeev Sternhell įžeidus ne tik Lenkijai ir kitoms Višegrado valstybėms straipsnis „Kodėl Benjaminas Netanyahu myli europinius ultradešiniuosius.“

Lenkijai nesiseka draugauti su Izraeliu, nors lenkai stengėsi, vasario 13-14 dienomis Varšuvoje jie suorganizavo Artimųjų Rytų taikos konferenciją. Tačiau ši konferencija  tapo JAV ir Izraelio sionistų išpuolių prieš lenkų tautą scena. Pačią pirmą konferencijos dieną JAV televizijos kanalo MSNBC korespondentė Andrea Mitchell pareiškė, kad 1943 metų žydų sukilimas vyko prieš „lenkų fašistinį režimą,“ o sekančią dieną JAV valstybės sekretorius Maiklas Pompeo pagyrė lenkų budelį Franką Bleichmaną už jo „lenkiškos dvasios tvirtybę“ ir priminė apie restituciją žydų turto, prarasto holokausto metu (1, 2, 3)Tuo skandalai nesibaigė, jų tęsinio autoriumi tapo Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis pasakė, kad karo metais „lenkai bendradarbiavo su naciais“. Lenkijos URM iškvietė Izraelio pasiuntinį Anną Azari pasiaiškinti dėl publikacijos Jarusalem Post, kurioje cituojami Izraelio premjero žodžiai, kad lenkai bendradarbiavo su naciais Antrojo pasaulinio karo metais. Lenkijos žydų istorijos muziejuje „Polin“ korespondentai paprašė Netanyahu pakomentuoti tą faktą, kad Lenkijos teismai vis dar gauna ieškinius tų, kas kaltina lenkų tautą dalyvavus holokauste. „Lenkai bendradarbiavo su nacistais ir aš nežinau nieko, kad kas nors būtų teisiamas už tokius pareiškimus“, - Jerusalem Post citavo premjerą.

Vasario 17 dieną Lenkijos premjeras Mateusz Morawiecki pranešė, kad neskris į Višegrado šalių grupės susitikimą Izraelyje, prasidedantį vasario 18 dieną. Apie tai Lenkijos premjeras informavo Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu telefoniniame pokalbyje. Buvo pranešta, kad Lenkiją atstovaus užsienio reikalų ministras Jacek Czaputowicz. Izraelio ministro Izraelio Katzo rasistinis pareiškimas padėjo tašką Lenkijos dalyvavimui V4 susitikime. laikinai einantis Izraelio užsienio reikalų ministro pareigas Izraelis Kacas apkaltino visą lenkų tautą antisemitizmu ir pasakė, kad daugelis lenkų bendradarbiavo nacistais ir naikino žydus holokausto metu. „Antisemitizmas buvo įgimtas pas lenkus, prieš holokaustą, ir po holokausto“...“"lenkai įsiurbė antisemitizmą su motinos pienu“, - pasakė Katzas. Vasario 18 dieną turėjęs Izraelyje vykti V4 susitikimas buvo atšauktas.


Portale Foreign Policy vasario 24 dieną pasirodė Zeev Sternhell įžeidus ne tik Lenkijai ir kitoms Višegrado valstybėms straipsnis „Kodėl Benjaminas Netanyahu myli europinius ultradešiniuosius.“

Autorius rašo, kad „pastaruoju metu dešinioji Izraelio vyriausybė traktuoja neliberalius nacionalistinius Lenkijos ir Vengrijos lyderius kaip natūralius sąjungininkus“ ir nurodo, kad šios valstybės nesilaiko žmogaus teisių, švietimo ir Europos sąjungos vertybių."

„Taip vadinamų Višegrado valstybių susitikimas Izraelyje, kuris buvo suplanuotas vasario 19, buvo natūraliu finalu pastangų Izraelio premjero Benjamino Netanyahu integruojant savo šalį į nacionalistinį, rasistinį ir antisemitinį Rytų Europos bloką, kuris yra liberalių Vakarų priešas,“ - rašo Sternhell.Toliau autorius pateisina rasistinį Izraelio užsienio reikalų ministro Izraelio Katzo pasisakymą apie lenkų tautą, „žindančią antisemitizmą su motinos pienu“, teisina žydišką rasizmą ir toliau pamazgomis lieja Lenkiją ir lenkų tautą, ją vadina „nacionalistais“, „antisemitais“.

Kliūna ir kitoms Višegrado šalims: „Realybė tokia, keturios valstybės, priklausančios Višegrado blokui – Lenkija, Vengrija, Slovakija ir Čekijos Respublika – formuoja bendrą darinį, persmelktą priešiškumu Švietimo vertybėms (čia, matomai, autorius turi omenyje žydą „švietėją“ Soroša, A.L.) žmogaus teisėms, valstybės, kaip pilietinės visuomenės koncepcijai, lygybės principui ir, bendrai kalbant, užsieniečiams."

Ši Zeev Sternhell Višegrado šalių charakteristiką ypač stebina savo neobjektyvumu, todėl, manau, reikia priminti apie Izraelio valstybės ypatumus.

Izraelyje formaliai nėra valstybinės religijos, bet religija čia nėra atskirta nuo valstybės. 1953 metais Izraelyje priimtas „Įstatymas dėl rabinų teismų įgaliojimų“ skelbia, kad santuokos ir skyrybų klausimus sprendžia tik rabinų teismai, o „žydų santuokos ir skyrybos vyksta pagal Toros įstatymus“. Žydai Izraelyje negali tuoktis su kitų religijų atstovais, o žydu skaitomas tik iš žydės motinos gimęs.

Šventosios žydų knygos skelbia, kad žydai yra išrinktoji tauta, o visi kiti – gojai, tokie sielos neturintys sutvėrimai, kuriems žydų dievas suteikė žmogaus pavidalą tik tam, kad žydui nebūtų bjauru su juo bendrauti, kai šis jam patarnauja. Prisiminus visa tai, tampa labai suprantama, kad joks lenkas, lietuvis, rusas ar kitas ne žydas niekada žydui nebus lygiavertis partneris ir niekada su žydais nesusitars jokiu klausimu pariteto pagrindu.

Zeev Sternhell savo straipsnyje tvirtina, kad „normaliomis sąlygomis šios valstybės nebūtų Europos Sąjungos dalimi“, kad „šiose visuomenėse nėra demokratinės tradicijos“, o „dauguma piliečių neturi noro priimti Švietimo vertybes“.

Lenkija sureagavo į Zeev Sternhell liejamą rasistinį purvą. wPolytice Sternhell straipsnis pavadintas „šlykščiais žodžiais Foreign Policypuslapiuose“.

Nuorodos:
http://lebionka.blogspot.com/2019/02/artimuju-rytu-taikos-konferencija.html
2019-02-26

Europos savižudybė (video)


Eyropa vykdo savižudybę. Kaip tai įvyko? Douglas Murray aiškina dvi pagrindines Europos artėjančio žlugimo priežastis...
Pražūtinga ES migracijos politika: humanitarinės vizos ir parama SorošuiES keičia nelegalią imigraciją į „humanitarines vizas".

Europos parlamentas paprašė Europos komisijos iki šių metų kovo 31 dienos pateikti europinės humanitarinės vizos įstatymo projektą. Viza leis migrantams atvykti į šalį, kuri šią vizą suteikė. Šios kelionės tikslas bus tarptautinio prieglobsčio parašymo pateikimas ( 1, 2, 3). Šiuo metu 90% asmenų, kuriems suteikiamas toks prieglobstis, patenka į ES neteisėtai. „Humanitarinės vizos“ projektas panaikins skirtumą tarp migranto ir pabėgėlio sąvokos, kaip tai buvo numatyta JTO Globaliame migracijos pakte, kuriam 73 balsais „už“ gruodžio 4 dieną pritarė neadekvatus Lietuvos seimas, melavęs mums, kad šis paktas nėra „įpareigojantis“. ES globalistai šį nusikaltimą prieš Europos tautas dangsto melu, kad norima „humanitarinių vizų pagalba“ sustabdyti prekybą žmonėmis. Čia toks pats melas, kaip ir narkotikų legalizavimas – kaip kovos su narkomanija būdas, arba legalūs viešieji namai – kovai su prostitucija, alkoholio pardavimas visą parą – kovai su nelegalia prekyba alkoholiu.

Globalistai meluoja, kad išduodant „humanitarinę vizą“ bus tikrinama pasinaudojant tarptautinėmis duomenų bazėmis. Tai irgi melas, nes patikrinti šių žmonių nepajėgia net JAV, nepaisant to, kad JAV turi geriausią pasaulyje žvalgybą. Apie tai prieš metus sakė JAV prezidentas Donaldas Trampas.


Voice of Europe pažymi, kad kol kas nebuvo padaryta jokių pakeitimų, kad sustabdyti nelegalų imigrantų atvykimą į ES ar kaip nors sumažinti pareiškimų prieglobsčiui skaičiaus potvynį. Nuo šių metų sausio mėnesio Vokietijoje stebimas 62% tokių prašymų skaičiaus augimas. Iš 17051 pareiškimų, paduotų Sirijos, Irako ir Nigerijos piliečių, kas trečias buvo pripažintas pabėgėliu.

Valstybės-narės turės 15 dienų sprendimui apie „humanitarinės vizos“ suteikimą, arba prašymo atmetimą. Pareiškėjas dar turės teisę skusti prašymo atmetimą.

„Humanitarines vizas“ projektą palaikė 429 europarlamentarai, 41 susilaikė ir 194 atmetė šį pasiūlymą.

„Humanitarines vizas“ jau išduoda Italija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija ir Andora.

2017 metais jau buvo kilęs šis humanitarinių vizų klausimas, tuomet Europos teismas neįpareigojo ES valstybes-nares išdavinėti pabėgėliams humanitarines vizas. Tuomet teismas nutarė, kad humanitarinių vizų klausimas Europos šalių teritorijoje yra reguliuojamas nacionalinių įstatymų, o ne bendraeuropinių.

Teismo verdiktas buvo atsakas į sirų šeimos su trimis vaikais ieškinį, kuriems 2016 metais Belgijos atstovybė Beirute atsisakė išduoti humanitarines vizas. Šeima planavo su šia 90 dienų viza patekti į Belgiją, o atvykę į šią šalį paduoti prašymą prieglobsčiui, nes tėvynėje jiems grėsė persekiojimai, kankinimai ir, gali būti, mirtis.
ES globalistai nesuinteresuoti sienų kontrolės stiprinimu.

ES „Humanitarinės vizos“ dar vienas globalistų būdas spartinti migrantų vežimą į Europą ir baltosios rasės žmonių naikinimą. Tai yra „ES tėvo“ masono Kudenchove Kalergi dar 1925 metų planas, aprašytas jo knygoje „Praktinis idealizmas“.

ES globalistai, su alkoholiku EK pirmininku Žanu Klodu Junkeriu priešakyje, nėra suinteresuoti ES sienų saugumo stiprinimu. Apie tai kalba faktas, kad EK iki šiol neskiria Vengrijai anksčiau pažadėtos paramos kompensuoti išorinės ES sienos įrengimo kaštus ir jos apsaugą.

Vengrijos vyriausybės spaudos sekretorius Ištvanas Hollik pareiškė, kad EK iki šiol neskyrė jokių pinigų Vengrijos sienos apsaugai, tuo metu ji dosniai finansuoja Sorošo NVO.

Hollik pabrėžė, kad Vengrijos vyriausybė laukia, kad komisija padės Vengrijai solidarumo pagrindu, kurio jie visada reikalauja iš Vengrijos.

Spaudos sekretorius pažymėjo, kad Briuselis tuo metu „dosniai palaiko Sorošo NVO, kurios skatina imigraciją“. Jis priminė, kad sausio mėnesį Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kad finansiškai remti Sorošo NVO ir į Europą pritraukti dar daugiau migrantų.

Nuorodos:2019-02-25

Ką bendro turi tolerancija ir homoseksualizmas su rinkimais?


Per įvairius globalistinius ir užsienio kapitalo portalus plačiai ištransliuota žinia, kad į Vilniaus savivaldybę kandidatuoja juodaodė „pabėgėlė“ iš Etiopijos. Tai, neva, yra „testas rinkėjų tolerancijai“. Aš manau, kad tai ne testas tolerancijai, o elementarus rasizmas, kai pabrėžiami ne protiniai ar profesiniai žmogaus sugebėjimai, o rasiniai skirtumai, priklausymas "pabėgėliams".

Moteris iš Etiopijos save vadina „pabėgėle“Nuo ko bėgo ši moteris iš gimtųjų namų, kad dabar kuo ramiausiai vyksta į savo gimtinę ir čia prekiauja? O kaip su saugumu? Juk pabėgėlis yra žmogus, kurio gyvybei ar sveikatai grėsė pavojus. O jei žmogui jo gimtinėje negresia pavojus, tai koks jis „pabėgėlis“? Jis – melagis ir apgavikas!

To negana, ši pseudopabėgėlė mums aiškina, kad mes turėjome prezidentą pabėgėlį Valdą Adamkų.

Aš siūlau šiai poniai vykti atgal į gimtinę ir ten tapti prezidente, tuomet ji galės lygintis su Valdu Adamkumi.

O gal didelis šios juodaodės moters pliusas yra tai, kad ji baigė mokslus Lietuvoje, o mes, mokesčių mokėtojai, mokėjome už visa tai? Mokėjome ne tik už savo vaikų mokslą daugybę tūkstančių, bet ir už šią moterį, kuri melavo, kad yra „pabėgėlė“. Gal tai „tolerancijos“ išraiška? Aš manau, kad tai idiotizmo išraiška.

Kas liečia rinkimus, tai aš nemanau, kad man gali atstovauti "pabėgėlis", o juo labiau homoseksualistas. Homoseksualizmas yra gydomas, iš jo negimsta vaikai, aš kategoriškai prieš homoseksualizmo propagandą, nes tai griauna šeimą, naikina mano Tėvynės ateitį.
Italija ir Danija ginasi nuo migrantų, o Lietuva juos veža ir pažeidinėja savo piliečių žmogaus teises


Il Giornale praneša, kad vicepremjeras Matteo Salvini spartina savigynos reformą. Jo nuomone, nenormalu, kad „nusikaltėlis lieka laisvėje, o normalūs žmonės, kurie ginasi nuo užpuolikų, patenka į kalėjimą,“ o „savigynos įstatymas-tai šventa teisė“. Salvini žodžiais, „nusikaltėliai turi bijoti daryti nusikaltimus“

Italiją, kenčiančią nuo imigrantų nusikaltimų, sukrėtė italo verslininko Angelo Peveri istorija. Jis panaudojo ginklą, kad apsisaugotų nuo trijų imigrantų-plėšikų. Už būtinosios ginties viršijimą italas buvo nuteistas 4 metus ir 6 mėnesius kalėti, o 3 imigrantai plėšikai gavo po 9 mėnesių ir 20 dienų mėnesių bausmes. Pranešama, kad iki įstatymo patvirtinimo liko „vos keli centimetrai“.Visuomenės administracijos ministras Giulia Bongiorno patenkintas numatoma savigynos reforma. Jis pasakė: „Pagaliau mes turime įstatymą, kuris veiks ne naudai tų, kurie užpuolė“.

Pastaruosius keturis mėnesius Italija atmetė rekordiškai daug prašymų suteikti prieglobstį. Italijos vidaus reikalų ministrui Matteo Salvini įvedus griežtesnes prieglobsčio suteikimo taisykles buvo atmesta 24 800 prieglobsčio prašymų.

Italijos tarptautinių politikos centro (ISPI) duomenimis, kiekis atsisakymų suteikti prieglobstį išaugo 25%. Mažėjimas užfiksuotas tuojau po Salvini dekreto dėl „pilietybės, saugumo ir imigracijos“.

Pirmiausiai dekretas sustabdė prašymų suteikti prieglobstį priėmimą iš „socialiai pavojingų“ asmenų. Be to, naujieji įstatymai anuliuoja leidimus migrantams likti šalyje, kuriems buvo atsakyta suteikti prieglobstį, bet neturintiems galimybėms sugrįžti į gimtinę.

Nuo šių metų sausio mėnesį prieglobstis suteiktas tik 150 prašytojams, tuo metu kai pernai – 2091.
Danijos parlamento veiksmai ribojant imigraciją

Breitbart pranešė, kad Danijos parlamentas priėmė migraciją ribojančius įstatymus, kurie užtikrins nelegalų deportaciją. Nauja tvarka įneša eilę pakitimų migracijos politikoje: mažinamos išmokos integracijai, apsunkinamas šeimų susijungimas, kad išvengti grandininės reakcijos. Numatoma negyvenamą Lindholm salą paversti kriminalinių imigrantų centru, iš kurio imigrantai bus deportuojami į jų kilmės šalis. Buvimas saloje, finansų ministro Kristian Jensen nuomone, užtikrins geresnę kriminalinių elementų kontrolę.Per 2015 metų imigracijos krizę Danija žymiai sugriežtino imigracijos įstatymus. Tada buvo sugriežtinta pasienio kontrolė tarp Danijos ir Švedijos, priėmusios daugiausiai imigrantų Europoje, santykinai jos gyventojų skaičiui.

Danija skatina imigrantų sugrįžimą namo, kuomet jų kilmės šalys pripažįstamos saugiomis. Migracijos ministras Inger Støjberg pasakė imigrantų iš Somalio bendruomenės nariams: „jeigu jums daugiau nereikia mūsų apsaugos ir jūsų gyvybei ir sveikatai nėra pavojaus gimtoje šalyje, ir konkrečiai, Somalyje, jūs privalote sugrįžti namo ir atstatyti savo šalį iš kurios jūs atvykote.“

Lietuvos valdžia negirdi protingų Europos vadovų patarimų ir toliau stengiasi į Lietuvą atgabenti kuo daugiau dykaduonių ir potencialių teroristų iš Afrikos ir Azijos. Atėjūnams sukuriamos išskirtinės gyvenimo sąlygos, diskriminuojami lietuviai. Kiekvienam „pabėgėliui“ išsigimusi Lietuvos valdžia išleidžia vidutiniškai po 1000 eurų per mėnesį. Yra diskriminuojami jų atžvilgiu šimtai tūkstančių Lietuvos pensininkų, pažeidžiamos jų žmogaus teisės.

Lietuvos europarlamentarai rūpinasi dėl viso pasaulio valstybių gyventojų žmogaus teisių, kuomet Lietuvos piliečių žmogaus teisės yra grubiai pažeidžiamos. Apie šį išsigimimą labai detaliai papasakojo advokatas prof. Stanislovas Tomas savo video siužetuose. Pirmieji pasakojimai skirti Gabrieliui Landsbergiui, Petrui Auštrevičiui, Laimai Andrikienei (https://www.facebook.com/stanislas.tomas).

Nuorodos:

2019-02-24

Austrija: iš Sirijos grįžtantys teroristai - uždelsto veikimo bomba


Austrų dienraštis Krone cituoja šios šalies užsienio reikalų ministro Herbert Kickl (FPÖ) pasisakymą apie iš Artimųjų rytų grįžtančius teroristus, turinčius Austrijos pilietybę: „pas mus pakanka savų vidaus problemų“.

Ministro žodžiais, tai liečia ir teroristų moteris. „Jie fronte negalėtų taip ilgai pjauti galvų, jeigu jiems niekas negamintų valgyti“. - pasakė jis, pažymėjęs, kad „dabar jie nori sugrįžti į valstybę, kurią jie norėjo sunaikinti“, jo duomenimis „nuo 30 iki 60 žmonių, gali būti, nori sugrįžti iš karo regiono atgal į Austriją“. „Jie ten išvyko savo noru, mėnesius kovojo už teroristinę organizaciją, šaudė, o po to nori sugrįžti į sveikatos sistemą valstybės, kurią jie norėjo sunaikinti“.


Ministras turi aiškią poziciją terorizmo atžvilgiu: „savo gyventojų gynimas turi pirmaeilę reikšmę. Todėl nepriimtina vėl priimti šias tiksinčias uždelsto veikimo bombas Austrijoje... pas mus jau pakankamai daug tokių problemų šalyje“. „Net šitie pažeidžiami žmonės buvo sunkiai kontroliuojami. Neoficialiai konstitucijos gynėjai kalba net apie 600 žmonių,“ - pasakė ministras Herbert Kickl. Jis siūlo rengti tribunolus teroristams Artimuose Rytuose, dalyvaujant JTO ir ES, kad nebūtų priimami mirties nuosprendžiai. „Mano pozicija aiški, mes turime minimizuoti riziką mūsų gyventojams“, - pasakė ministras.

Švedijoje nebuvo nuteistas nei vienas teroristas

Nei vienas iš 150 Švedijos piliečių, kurie dalyvavo teroristinėse organizacijose, nebuvo nuteistas. Kitos ES valstybės taip nesielgia. Informacijos agentūrai TT švedų saugumo ekspertas Magnus Ranstorpas pasakė: „Yra labai mažai galimybių patraukti šiuos žmones atsakomybėn, jeigu jų atžvilgiu nebuvo vykdomos išankstinės procedūros. Tyrimas reikalingas, kad gauti prieigą prie jų telefonų, socialinių tinklų.“ ES valstybėse, kad pradėti įtariamo teroristo teisminį persekiojimą pakanka fakto, kad jis buvo Sirijoje ir Irake. Švedija taip nesielgia. Čia reikalingi konkretūs įrodymai, kad asmuo įvykdė nusikaltimą.

Švedijos policijos duomenimis, nuo 2012 metų Sirijoje ir Irake pabuvojo 300 žmonių. Apie pusę jų sugrįžo. Manoma, kad 50 teroristų iš Švedijos žuvo. Dar 100 teroristų lieka konflikto zonoje.

Vokietija

Šiuo metu Vokietijoje gyvena 300 pavojų keliančių teroristų. Jų skaičius artimiausiu metu gali išaugti. Viso iš Vokietijos į Iraką ir Siriją išvyko 1050 islamistų. Vokietija nežino, kur jai dėti teroristus. Nėra reikiamos teisinės bazės, kad juos suimti.

Vokietijos vidaus reikalų ministro Horsto Zeehoferio nuomone, kiekvienas atvejis turi būti nagrinėjamas iki to momento, kai žmogus sės į lėktuvą. Jis pasakė: Aš nenoriu priimti pavojingų žmonių“.

Nuorodos:Pats laikas į Eurovizijos konkurso komisiją įtraukti psichiatrus


Lietuvos žmonių ir LRT komisijos išrinktam atstovui vykti į Eurovizijos konkursą Jurijui psichiatras tikrai nereikalingas, dar keliems, pirmas vietas užėmusiems, o su kai kuriais kitais konkurso dalyviais, mano manymu, yra tam tikrų psichiatrijos problemų. Su komisijos nariais – irgi, kad šiuos akivaizdžių psichinių problemų turinčius asmenis iki konkurso finalo prileido.

Kai kalbu apie psichiatrus, tai turiu omenyje ne Sveikatos apsaugos ministrą, kuris sumanė nunuodyti chroniškus ligonis vaistais-padirbiniais, jo tikrai negalima į jokias komisijas kvieti, jam akivaizdžiai „ne viskas namie“.


O ar jau liko adekvačių psichiatrų, ar liko adekvati psichiatrija? Tai irgi sudėtingas klausimas po to, kai ji daugybę psichinių ligų pavertė norma.

Todėl kas be-atsakys dabar, ar pusnuogei jaunai merginai graibyti viešai savo tarpukojį norma, ar patologiją? Kas be-atsakys, ar sveikas yra moterį imituojantis vyras, išsitepliojęs pagal ramiojo vandenyno salose gyvenusių žmogėdrų papročius, ar du vyrai, kurie ruošiasi lytinei sueičiai, bučiuojasi į lūpas, bet kažkodėl dangstosi visiškai sveiko, bent iš pažiūros, futbolininko pavarde iš Balkanų pusiasalio?

Aš manau, kad po kiekvieno panašaus pasirodymo reikėtų atšventinti LRT didžiąją studiją. Bet ir čia problema, Vatikanas niekaip nesugeba išrūšiuoti Dievo tarnų: į tuos, kurie tarnauja Dievui, ir tuos, kurie ėmė tarnauti „šviesos kunigaikščiui“.
2019-02-23

Varšuvą okupavo nenormalumas


Vasario 18 dieną Lenkijos homoseksualistai surengė sostinėje Varšuvoje tikrą perversmą. Šio miesto meras Rafalas Tšaskovskis (Rafał Trzaskowski) pasirašė bendruomenės LGBT+ palaikymo deklaraciją. Dokumente 12 postulatų, kurie liečia „švietimą ir kovą su diskriminacija“. Mero žodžiais, dokumentas yra tolerancijos ir kovos su diskriminacija išraiška. 

Kokių kontrpriemonių prieš homoseksualistų pučą sostinėje imsis krikščioniškas tradicijas išpažįstanti valdančioji partija „Tvarka ir teisingumas“ (PiS), kitos Lenkijos patriotinės jėgos, kol kas nėra aišku.

„Tvarka ir teisingumas“ partijos buvęs kandidatas į Varšuvos mero postą Patryk Jaki pažadėjo organizuoti protestus prieš LGBT+ palaikymo programą. Jo žodžiais ši programa pas daugelį Lenkijos sostinės gyventojų sukėlė nusivylimą. „Tai didelis skandalas. Rafalas Tšaskovskis negavo 100% balsų rinkimuose. Aš kalbu ketvirčio milijono Varšuvos gyventojų vardu: mes su tuo nesutinkame. Mes nesutinkame su moksleivių tvirkinimu“, - pasakė Patryk Jaki.


Dienraščio wPolytice vyriausioji redaktorė Marzena Nykiel rašo, kad Varšuvos meras ir jo homoseksualus padėjėjas vykdo agresyvią kraštutinės kairės programą, o Varšuva tapo bandomuoju poligonu, kuriame bus tobulinami metodai, kurie ateityje įvykdyti seksualinę revoliuciją visoje šalyje.

„Ir neapsigaukit. Civilizacijų karas įžengė į lemiamą etapą. Jeigu PiS vyriausybė to nepripažins ir nesiims greitų veiksmų, pralaimėsime visi“, - rašo Nykiel. Ji konstatuoja, kad „ideologija, nuo kurios Lenkija gynėsi tiek metų, tampa faktu“, o Vakarai nori „efektyviai išprievartauti“ lenkų katalikišką identitetą. Vyksta „lemiama kova už tautos dvasią, už vaikų nekaltybę, ir visuomenės vystymosi kryptį. Konflikto ašimi yra vertybės, sudarančios pamatą mūsų visuomeninio gyvenimo, mūsų civilizacijos.“

Marzena Nykiel pakvietė valdančiąją partiją „Tvarka ir teisingumas“ (PiS) ginti konservatyvias vertybes. Jos nuomone, vyriausybė ir seimas turi vykdyti savo įsipareigojimus ir būti „normalumo pusėje“.

Nuorodos:

2019-02-22

Ūmios paksistų diarėjos priežastis - Kazimiero Juraičio ketinimas vykti pas Putiną


Manau, kad pas Europos parlamento nario Rolando Pakso padėjėją Ivanauską&Co prasidėjusios ūmios diarėjos priežastis "Laisvame laikraštyje" - pretendento į Lietuvos prezidento postą Kazimiero Juraičio ketinimas vykti pas Vladimirą Vladimirovičių Putiną.
Paaiškinsiu. Paksas jau 10 metų laimingai leidžia laiką Europos parlamente. Čia gauna 20 tūkstančių eurų per mėnesį atlyginimą ir dar 25 tūkstančius eurų per mėnesį priedą, kad galėtų samdyti, ar nesamdyti (niekas to nekontroliuoja), savo tarnus. Tarp šių tarnų ir minėtas diarėja susirgęs Ivanauskas&Co.


Per 10 metų darbo bitelė Apis paksensis EP kalbėjo vieną kartą, skaitė lietuviškai iš popierėlio, apie savo vargus dėl neįvykusios prezidentystės. Tai ir visi šio parlamentaro nuopelnai: vienas niekam neįdomaus popierėlio perskaitymas, už kurį mes sumokėjome 5,4 milijonus eurų. Taip taip, viskas teisingai, vieno popierėlio perskaitymas mums per 10 metų kainavo 5,4 milijono eurų! Tai štai koks R.P. naudingumo Lietuvai koeficientas! (Teisingumo vardan tenka pripažinti, kad ir kitų Lietuvos deleguotų deputatų naudingumo koeficientas panašus, o Petras Auštrevičius, be to, kaip skelbia užsienio spauda, dar yra papirktas Džordžo Sorošo).
Visa šita komedija tęsis ir toliau, jei paiki Lietuvos piliečiai ir toliau tikės, kad R.Paksas yra euroskeptikas, kad jis nori gerų santykių su Rusija, kad visus slavofilus, savo elektoratą, jis nuves į šviesų rytojų Maskvos glėbyje.
Bet štai, kaip perkūnas iš giedro dangaus, Kazimieras Juraitis, kuris pažada pirmąjį vizitą, jei taps Lietuvos prezidentu, surengti tiesiai į Maskvą, kad čia apkabinti Vladimirą Vladimirovičių ir pradėti draugauti su Rusija. Toks pasikėsinimas į Pakso elektoratą ir sukėlė, manau, diarėjos priepuolį pas Pakso padėjėją&Co. 
Suveikė pagrindinis zoologinis refleksas: kaului iškilo pavojus, todėl ir išgirdome au, au, au... ant Kazimiero Juraičio ir visų jo kolegų: Stanislovo Tomo, Zigmo Vaišvilos ir kitų.
Nuorodos: 
https://lebionka.blogspot.com/2019/02/lolasvili-uzburtas-sikpopieris-ir.html https://lebionka.blogspot.com/2019/02/opa-opa-i-pakso-zopa.html http://lebionka.blogspot.com/2017/11/judas-pardavinejantis-lietuvos.html

P.S.: Aš tik už gerus santykius su visais kaimynais, bet aš prieš Europos parlamentą, kurį nedelsiant reikia reformuoti, kad jis dirbtų, o ne parazituotų.  

Už pensininkų teises: pokalbis su prof.Stanislovu Tomu (video)

https://www.youtube.com/watch?v=uZtPKgcEiMY

Lietuvos pensininkai skursta, gyvena blogiau už šunis ir karo belaisvius. Dr.Algimantas Lebionka klausia teisės dr. profesoriaus Stanislovo Tomo, kaip Lietuvos seneliams ginti savo pažeidžiamas teises ES teismuose.Vengrijoje išleisti plakatai perspėja, kad Briuselis planuoja užtvindyti sąjungą migrantaisEuropos komisijos pirmininkas ir eurokratai dirba ranka į ranką su Džordžu Sorošu, kad užtvindyti bloką migrantais. Vengrija perspėja piliečius apie naują migracijos kompaniją prieš ES rinkimus gegužę.

Šią savaitę Vengrijos vyriausybės išleistas plakatas praneša, kad Vengrijos žmonės turi „teisę žinoti ką ruošia Briuselis“. Ši informacija komponuojama su atvaizdais globalisto milijardieriaus Džordžo Sorošo kartu su Europos komisijos pirmininkų Žanu Klodu Junkeriu.


Valdančioji Vengrijos partija Fides pareiškė, kad Briuselio planai kelia grėsmę Vengrijos saugumui. Briuselio planuose „eksperimentiniai migracijos projektai iš Afrikos valstybių“, planai „palengvinti nelegalią imigraciją migracinių vizų pagalba“ ir projektas biudžetinių sankcijų toms valstybėms, kurios atsisako priimti migrantus iš trečiųjų šalių ir juos apgyvendinti, rengti ir maitinti.

Briuselio biuroktratija aštriai sureagavo į Vengrijoje išleistus plakatus, pavadino juos „šokiruojančiais, „nevykusia suokalbio teorija“.

Vengrai tuo tarpu rėmėsi ne pramanais, o tuo faktu, kad Europos parlamentas gruodžio mėnesį palaimino humanitarines vizas, kad „išvengti mirčių ir geriau paskirstyti pabėgėlių srautus“. Tai buvo rašoma Europos parlamento spaudos pranešime.

Eurobiurokratai tvirtina, kad kaip tik jie rūpinasi ES sienų saugumu, tačiau Vengrija bendros sienų apsaugos idėjoje įžvelgė EK norą kontroliuoti šios valstybės sienas ir į Vengriją įleisti nelegalius migrantus, kuriuos šiuo metu efektyviai sulaiko pasienyje pastatyta siena.

Masinės migracijos kanalų atidarymas „buvo prioritetas Junkerio komisijos nuo pat pradžių“, rašoma EK pranešime spaudai dėl „sustiprinimo saugumo ir teisėtų kelių į Europą“ praėjusiais metais. Šiame dokumente taip pat buvo kalbama apie „mėlynąją kortą“, kaip ją padaryti patrauklesne išeiviams iš pačių skurdžiausių pasaulio šalių, įvairios pabėgėlių perkėlimo programos. Buvo kalbama ir apie masinės migracijos skatinimą, ypač iš Afrikos. Komisija kvietė valstybes nares pilnoje apimtyje dalyvauti ir bendradarbiauti kuriant pilotinius projektus su Afrikos valstybėmis ir su kitomis šalimis, neįeinančiomis į ES.

Kas platina fake news: Vengrija ar Europos komisija?

EK pasmerkė Vengrijos informacinę kompaniją. Ją palaikė Vokietijos ir ES griovėja Angela Merkel, kiti globalistai ortodoksai.

Vengrijos Valstybės sekretorius Zoltan Kovacs pasakė, kad „pastaraisiais metais mes ne kartą matėme, kad komisiją vertino akivaizdžius faktus kaip dezinformaciją ir melą“. Valstybės sekretorius kaip pavyzdį pateikė tai, kad EK neigia planą, nors EP jau balsavo už jų įvedimą. Kovacs žodžiais, per šias vizas komisija „institucionalizuoja vežimą migrantų į Europą iš bet kurio pasaulio krašto, per ES valstybių narių atstovybes.“

Vengrija jau aštuoni metai buvo dezinformacinės kompanijos tikslu, pasakė Kovacs. Jo žodžiais, tarptautinės MIP kuria Vengrijos paveikslą, kuris neatitinka tikrovės.

Šaltiniai: