2021-03-03

M. Puidokas. Kodėl Stambulo konvencija – grėsmė šeimai, vaikams ir žodžio laisvei?

 


Kryptingai siekiama naikinti tradicinę šeimą, o Stambulo konvencija – to įrankis

Tie, kas stebi reiškinius ir padėtį ne tik Lietuvoje, mato – viskas vykdoma kryptingai, palaipsniui. Kaip kaitinant vandenį puode, kuriame sėdi varlytės. Jei užkaitintų staiga – varlės pajaustų ir iššoktų. Kai palaipsniui – tai jos taip ir nepajaučia, kad lėtai, bet užtikrintai, ateina mirtis. Juk puode taip šilta, malonu – kažkas rūpinasi komfortu…

Genderizmo ideologija yra labai agresyvi. Šeimų srityje viskas pradedama nuo tos pačios lyties asmenų partnerystės, tuomet vykdomas genderizmu grįstas vaikų lytinis švietimas, vėliau santuoka ir teisė įvaikinti vaikus LGBTQ+ asmenims. Stebint, analizuojant ilgalaikius procesus JAV ir kai kuriose Europos Sąjungos šalyse tampa aišku, kad šios ideologijos atstovų tikslai labai platūs. Esminis taikinys – vaikai, kuriuos Stambulo konvencijos dėka norima jau darželiuose ir mokyklose mokyti, kad lytis yra ne prigimties, nuo gimimo priklausantis dalykas, o laisvas kiekvieno apsisprendimas. Tų lyčių jau yra N skaičius. Ryte galiu atsibusti ir griežtai pareikalauti, kad visi mane laikytų moterimi ar X lytimi. Jei kas nesutinka ir pareiškia nuomonę, kad į dušą sporto klube nenori su tokiu asmeniu eiti – jo problemos ir už tokį nesutikimą asmenį galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, skirti tūkstantines baudas. Turėsime visi linksėti galva arba tylėti lyg tai būtų savaiminis gėris. Kur čia demokratija ir žodžio laisvė!? Sakysite perdedu. O ką turime jau dabar? Kunigas Algirdas Toliatas mandagiai paragino savo sekėjus pasirašyti peticiją PRIEŠ Stambulo konvenciją. Sulaukė Lietuvos sužvaigždėjusių ,,įžymybėlių” nuožmaus puolimo. Jazzu, aktorius Aistis Mickevičius ir daugybė kitų įžeidinėjo kunigą nerinkdami žodžių. Galite rasti pilnas jų citatas mano Facebook paskyroje. Andrius Tapinas peticiją dėl Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko nušalinimo 365.000 pasirašiusių žmonių išvadino ,,durnių registru”. Nustebsite, bet kaltinimų už savo pasisakymus šie vadinami „influenceriai“ beveik nesulaukė. Galim tik spėti, kad čia jau norma. Priešingai – pultas aktyviai ginti Tomas V. Raskevičius, nors tiesa ta, kad peticija buvo ne apie jo orientaciją, o apie privačių ir viešų interesų suderinamumą, akivaizdų vienos grupės palaikymą. Normalu, kad tokioms jautrioms pareigoms tinkamiausias yra kuo labiau neutralus ir nešališkas žmogus. T. V. Raskevičius į Seimą atėjo atvirai deklaruodamas, kad atstovauja LGBTQ+ bendruomenę. Aš irgi tokioms pareigoms netikčiau, nes neutralus nesu – visada griežtai pasisakau UŽ tradicinę šeimą ir krikščioniškas vertybes.

Šiame kontekste matau didžiulį pavojų ne tik žodžio laisvei. Lytinis ugdymas bus pagal LGBTQ+ lyderių stumiamą genderizmo ideologiją. Stambulo konvencijos nuostatų laikymasis yra prižiūrimas neribotas teises turinčių tarptautinių GREVIO ekspertų-inspektorių ir už nesilaikymą šalys yra baudžiamos. Globalaus neoliberalizmo projektas yra tiesiog neokomunizmo/neomarksizmo sugrįžimas kita forma. Valstybė ir sistema tampa mūsų vaikų ir mūsų pačių gyvenimų šeimininkais. Ji ,,geriau” už mus žino kaip auklėti mūsų vaikus, nes jie jau nebe mūsų, o valstybės. Kuo ne Džordžo Orvelo romano 1984-ji realizacija?!

Stambulo konvenciją stumia galingos jėgos ir sustabdyti gali tik aktyvus visuomenės pasipriešinimas

Privalome kuo greičiau pabusti ir nustoti džiaugtis malonia šiluma, kaip varlytėms verdant viename neoliberalios globalistų stumiamos tvarkos ,,sriubos puode”! Stambulo konvencija yra labai svarbi jų verdamai sriubai. Konvencijos tema šiomis dienomis „skamba“ taip garsiai, kad vis daugiau žmonių priversti užimti aiškią poziciją dėl jos ratifikavimo. Sakau atvirai – skirkite laiko šiam straipsniui, dalinkitės juo su draugais ir netikėkite tais, kurie sako, kad tai tik įprasta, nieko mūsų gyvenime nepakeisianti procedūra.Jau 2018 metais suinteresuotos liberaliausios jėgos siekė šį dokumentą ratifikuoti Lietuvoje. Tuo metu inicijavau deklaraciją, prieštaraujančią Stambulo konvencijos ratifikavimui. Surinkau 76 įvairioms frakcijoms priklausiusių Seimo narių deklaraciją palaikančius parašus. To pakako, kad būtų užblokuotas jos svarstymas Seime, o vėlesni bandymai nebuvo sėkmingi, nors prisijungė net prezidentė Dalia Grybauskaitė ir tuometinis Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Jie įnirtingai spaudė tiek mane asmeniškai, tiek ir visą Seimą – nepavyko.

Dabar turime naują Seimą ir Laisvės partijos atneštas ratifikavimo bumas vėl sukilo. Kartu su tuo keliami tos pačios lyties asmenų prilyginimo šeimai, visų rūšių narkotikų dekriminalizacijos ir kiti neoliberalų visame pasaulyje stumiami projektai. To siekiantys politikai menkina realias Stambulo konvencijos  grėsmes, vadindami jas mitais, o akcentą deda tik minėdami smurto prieš moteris faktą. Visi, kurie plačiau domisi šia tema, jau žino, kad grėsmės – toli gražu ne mitai, o artima realybė. Tą akivaizdžiai įrodo ir agresyvus puolimas prieš kitaminčius ir siekis nutildyti bažnyčią ir dvasininkus pasisakančius prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą.

Pats esu dviejų mažamečių vaikų tėvas, todėl gebu į šį dokumentą žiūrėti ne tik kaip tarptautinės politikos ekspertas, bet ir kaip šeimos žmogus, kasdien auklėjantis savo vaikus ir skiepijantis jiems tam tikras vertybes.

Europos kontekstas: vienos šalys neratifikuoja, kitos žiūri, kaip ratifikavimą atšaukti

Praėjusios kadencijos Seime liberalų atstovė Viktorija Čmilytė-Nielsen mėgino įrodyti, kad Stambulo konvencija neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai (žiniai – pagal Vienos konvenciją visos ratifikuotos tarptautinės sutartys yra viršesnės už Valstybės Konstituciją!), o „gender“ sąvoka neįneš jokios teisinės sumaišties. Vis dėlto Konvencijos 3 straipsnio c dalis apibrėžia „gender“ kaip socialinę lytį („socialiai sukonstruotus vaidmenis“) ir negali būti verčiamas niekaip kitaip, todėl tikrai nėra Lietuvos Respublikos Konstitucijos angliškame tekste minimos „lyties“ atitikmuo. Iki šiol vertinant konvencijos atitiktį Konstitucijai, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas lietuviškam dokumento teksto vertimui, kuriame netinkamai išverstos esminės konvencijos sąvokos. Konvencijoje vartojama „gender“ sąvoka ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse vertinama prieštaringai. Daugėja valstybių narių pareiškimų, kad, siekdamos išvengti dviprasmiškos situacijos su „gender“ sąvoka, jos neratifikuos Stambulo konvencijos. Neseniai Slovakijos parlamentas nubalsavo prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą. Lenkija pradėjo ratifikavimo atšaukimo procedūrą, nes konvencija ratifikuota liberalios D.Tusko Vyriausybės ir sukelia daug teisinio traktavimo problemų. Daugiau nei 300 Europos nevyriausybinių organizacijų argumentuotai kreipėsi į Europos Tarybą, išreikšdamos susirūpinimą dėl neaiškių Stambulo konvencijos nuostatų ir atkreipdamos dėmesį į tai, kad ši konvencija tik klaidina ir skaldo visuomenę. Bet tai – toli gražu ne vienintelis faktorius, kodėl negalima palaikyti šio dokumento.

Po ratifikavimo – vyrų teisės moterų dušuose ir kitos anomalijos

Stambulo konvencija yra reali grėsmė pamatinėms tradicinėms mūsų vertybėms, kurias saugojome daugybę metų. Smurtas ir diskriminacija – neabejotinas blogis, bet Stambulo konvencijoje į visa tai mėginama žvelgti kiek pro kitus akinius: konvencijos 4 straipsnio 3 dalis įpareigoja ratifikavusias šalis užtikrinti nediskriminavimą dėl socialinės lyties („gender“), lytinės orientacijos, šeimyninės padėties („marital status“) ir lyties tapatybės („gender identity“). Kaip žinia, už seksualinių mažumų teises kovojančios organizacijos nuosekliai kartoja, kad partnerystės, santuokos ir įvaikinimo teisių nesuteikimas yra jų diskriminacija. Taigi draudimas diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos gali būti – ir tikėtina bus – traktuojamas kaip pareiga suteikti vienalytėms poroms lygų vyro ir moters santuokai statusą bei teises vienalytėse porose įsivaikinti. Nediskriminavimas dėl šeimyninės padėties („marital status“) jau buvo siūlytas M.A.Pavilionienės kaip Lygių galimybių įstatymo pataisa ir atmestas, nes taip pat pagrįstai gali būti laikomas pareiga visiems norintiems asmenims suteikti šeimos ir santuokos statusą ir iš jo kylančias teises. Konvencija, kurios didžiausi fanai – radikalių liberalių pažiūrų asmenys arba LGBTQ+ organizacijos, yra tas dokumentas, kuris iš esmės keis daugybę dalykų, kuriuos laikėme savaime suvokiamais. Šio dokumento ratifikavimas praktikoje reikštų įsipareigojimą užtikrinti nediskriminavimą dėl lyties tapatybės. Skamba gražiai, bet pasigilinkime į turinį: tokius įsipareigojimus prisiėmusi šalis privalo užtikrinti nediskriminavimą dėl lyties tapatybės ir transseksualius asmenis laikyti esant jų įsivaizduojamos lyties. Kitais žodžiais tariant tai – faktinis lyties keitimo įteisinimas. Vakarų šalyse nediskriminavimas dėl lyties tapatybės įgavęs drastiškas formas: leidimus rinktis norimos lyties tualetus, rūbines, dušus (JAV), teisinę atsakomybę už atsisakymą kreiptis į asmenis jų norima lytimi (Kanada) ir t.t.Žinome, kad šios kadencijos Seime tos pačios lyties partnerystę siekia įteisinti Laisvės partija. Stambulo konvencijos ratifikavimas sudarys tam visas galimybes, nors naujausios apklausos rodo, kad dauguma Lietuvos žmonių tam nepritaria. Konstituciją keičiančius klausimus BŪTINA spręsti referendumo būdu, o ne įstatymo pataisomis Seime! 

Palies ir švietimo sistemą: pasakos apie du princus – tik pradžia

Galvojate, kad nauja tvarka nebūtų skiepijama mažamečiams darželyje ir mokykloje? Deja. Konvencijos 14 straipsnis įpareigoja šalis švietimo sistemoje mokyti apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“ („non-stereotyped gender roles“), kurie yra įvardijami atskirai nuo mokymo apie lyčių lygybę („equality between woman and man“). Nuostatos taikymas paliekamas įgyvendinančioms šalims ir konvenciją vertinantiems Europos Tarybos ekspertams. Tiesa, galima konservatyvi interpretacija, kad tai pasenusių stereotipų naikinimas, tačiau lygiai tiek pat įmanoma ir interpretacija, jog tuo būtų skatinami priešingos lyties drabužiai, aksesuarai, eksperimentavimas su savo lyties tapatybe. Reikia turėti galvoje, kad konvencijos įgyvendinimą vertins žmonės, joje įrašę nediskriminavimą dėl lyties tapatybės. Verta prisiminti, kad rengiant Stambulo konvenciją  „ILGA-Europe“  ( tarptautinės gėjų ir lesbiečių asociacijos Europos regiono padalinys) dalyvavo kaip stebėtojai ekspertų komitete, kuris parengė konvenciją, norėdamas įrodyti, kad joje būtina apimti seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę.  Ši organizacija yra tarp stebėtojų tose šalyse, kurios yra ratifikavusios konvenciją ir galimai daro bei darys įtaką jos įgyvendinimui. Verta pagalvoti, kokios vertybės bus diegiamos vaikams nuo mažų dienų ir kaip tai palies jų besiformuojančias asmenybes?!

Tikslas apsaugoti moteris – tik priedanga

Liberalai, argumentuodami konvencijos ratifikavimo būtinybę, naudoja jautrius visuomenėje klausimus, kaip smurtas prieš moteris ir su tuo susijusius trūkumus Lietuvos teisinėje bazėje, kuriuos Stambulo konvencija neva tai pajėgi užpildyti. Reaguodamas į tai noriu atkreipti dėmesį – 76 praėjusios kadencijos Seimo narių pasirašytoje deklaracijoje, kuri prieštarauja konvencijos ratifikavimui, visiškai sutinkama su neginčijamu faktu, kad smurtas prieš moteris yra ir nusikaltimas, ir grubus žmogaus teisių pažeidimas. Jis negali būti toleruojamas visuomenėje. Tačiau ypač svarbi detalė – Stambulo konvencija neišspręs bėdų ir netaps panacėja, mat iš esmės visos konvencijos nuostatos, kurios skirtos moters apsaugai nuo smurto, jau yra tapusios Lietuvos nacionalinės teisės dalimi. Galiausiai, nėra aišku, kodėl konvencija, skirta neva kovai su smurtu prieš moteris, mus įtraukia ir kovą už transseksualų trokštamą pripažinimą. Dokumento neįmanoma ratifikuoti su išlygomis minėtoms nuostatoms dėl transseksualumo ir socialinės lyties, nes jos yra 3 ir 4 straipsniuose, taigi išimtys socialinės lyties ir lyties tapatybės apsaugai neįmanomos.

Teisė į tradicines vertybes ir žodžio laisvę tampa prabanga?

Galima manipuliuoti jautriomis visuomenei temomis, kaip smurtas prieš moteris, mėginant įtikinti, kad naujas dokumentas išgelbės mus nuo to, tačiau faktai rodo ką kitą: problemos, kuria prisidengiama norint ratifikuoti konvenciją, dokumentas iš tiesų nespręs, o vietoje to galimai įneš tokių naujovių, kurios niekaip nesuderinamos su tradicinės šeimos suvokimu ir jos puoselėjimu. Niekada savo vaikų neskatinau diskriminuoti žmones dėl jų lyties, rasės, tautybės ar panašių dalykų, tačiau mažiausiai, ko pats noriu – kad mano vaikai augtų aplinkoje, kur bendruose moterų dušuose galėtų maudytis vyras, jei jis mano esąs moteris. Kur skatinamas eksperimentavimas su savo lyties tapatybe, o sąvokos „vyras“ ir „moteris“ po truputį išstumiamos nepaliekant teisės matyti tam tikrus natūralius lyčių skirtumus.  Kur brandos nesulaukę vaikai gali rinktis, kas jie yra, nors gimė berniukais ar mergaitėmis. Mes nesiekiame pakeisti kitaip mąstančių, ypatingai radikaliai liberalias pažiūras propaguojančių žmonių mąstysenos, tačiau esame įsipareigoję prieš savo elektoratą puoselėti tradicinę šeimą ir su ja susijusias vertybes. Dėl to nepritarimas Stambulo konvencijos ratifikavimui – pažadas rinkėjui, kuriam svarbu, kad Lietuvoje liktų tradicinės vertybės šeimoje ir visuomenėje.
Baigti noriu kardinolo Sigito Tamkevičiaus žodžiais: „Gyvename laisvoje šalyje, tačiau joje kunigas, išsakęs savo nuomonę apie šeimą ir pasiūlęs pasirašyti peticijas, už tai buvo užsipultas ir išvadintas tokiais žodžiais, kurių kartoti neapsiverčia liežuvis. Tai yra prastas signalas. Šiandien užsipuolė žodžiais, o jeigu užsipuolusių svajonės išsipildys ir Stambulo konvencija bus ratifikuota, už A. Toliato žodžius jam teks sulaukti ne piktų komentarų, o baudžiamosios atsakomybės straipsnių. Gaila, kad einama tokiu keliu. Nors apklausos rodo, kad didelė dalis Lietuvos gyventojų palaiko tradicinę šeimą“.Priedai.

Stambulo konvencija tapo aršaus karo ir manipuliacijų lauku. Straipsnyje siekiu argumentuotai pagrįsti, kodėl visada buvau prieš šią konvenciją. Esu UŽ tradicinę šeimą, krikščioniškas vertybes ir PRIEŠ bet kokį smurtą. Konvencijoje minimas terminas ,,socialinė lytis" ne visiems suprantamas. Paaiškinsiu paprasčiau. Jei berniukas staiga neva sumąsto būti mergaite, vaikščioti su suknelėmis bei pasidabinęs auskarais, eiti TIK į mergaičių viešuosius tualetus (???)... Stambulo konvencija visa tai leidžia! Be to, mokyklose vaikai ir paaugliai bus ugdomi remiantis genderizmo ideologija, kuri yra itin žalinga besivystančio vaiko psichikai ir asmenybei. Ar tai nėra psichologinis smurtas prieš vaikus?! Juk tokiu būdu pasakojimai apie 2 princus daro milžinišką neigiamą poveikį vaikams! Dar viena didelė problema, kuri gali būti siejama su Stambulo konvencija - žodžio laisvės ribojimas. Pasisakantys PRIEŠ šį dokumentą, yra sutrypiami, jų nuomonės blokuojamos, o patys žmonės bauginami ir verčiami elgtis pagal kažkieno primestas taisykles. Priėmus konvenciją už pasisakymus bus bylos ir tūkstantinės baudos. Ar norime, kad mūsų vaikai ir anūkai augtų šalyje, kur nėra žodžio laisvės? Ar tikrai norime matyti žmones, kurių vertybės yra iškreiptos, niekinančios tradicines šeimas ir žalojančios vaikus?
Kviečiu skaityti straipsnį, juo dalintis ir šviesti savo aplinką. Laiko žadinti žmones lieka vis mažiau!SVARBU! Dar neratifikavus Stambulo konvencijos į naujai kuriamą moksleivių lytiškumo ugdymo programą JAU neįtraukiamos sąvokos berniukas/mergaitė! 2020 metais buvo patvirtinta visiems tinkanti ir priimtina SLURŠ (Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa), bet praėjusių metų pabaigoje ji sustabdyta ir kuriama nauja! Ką tai reiškia? Programos rengėjai neabejoja, kad Stambulo konvencija bus ratifikuota - nesilaikydami LR Konstitucijos jau naudoja socialinės lyties sąvokas!
Kviečiu stabdyti Stambulo konvenciją ir pasirašyti Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos išplatintą peticiją (https://www.nsta.lt). Per savaitę pasirašiusių skaičius padidėjo 20 000, dabar yra beveik 37 tūkstančiai pasirašiusių, bet to tikrai maža. Išsikelkime tikslą 100 000 parašų iki kovo 11 ir jį pasiekime! LGBTQ+ atstovus palaikantis V. Valentinavičius viešai teigia, kad jie drąsiai surinktų daugiau nei 365.000 parašų. Vadinasi, skauda, kai surenkama tiek parašų! Parodykime, kad esam vieningi.
DELFI nusimetė kaukę (video)

 


Tokio dvasinio skurdo reta matyti. Nebent, kai patriarxas, nusismaukęs kaukę su siuvamos mašinos bendrapavardžiu pozavo Seime prieš kameras, ar per Tapino organizuotą bakchanaliją karantino metu Katedros šventoriuje, už „prezidentę“ Tichanovską kai kovojo „pavogtam Baltijos kelyje“, ir tą jam kovoti trukdžiusį karantiną pažeidinėjo.


O čia..., kaip būtų dusto kas ant skruzdėlyno užpylęs. Su kameromis tiesiai į sorošinių propagandonų irštvą atsibeldė du nepriklausomi (nesorošiniai) žurnalistai, Delfio išvakarėse apšmeižti, ir nufilmavo visą velniavą, kuri Delfi redakcijoje ir jų televizijoje vyksta.

O vyksta, pasirodo, baisūs dalykai! Tie propagandonai ir Sorošo grantososai, kurie nuo ryto iki vakaro kovoja už plandemiją, trina į miltus tiesos apie šį „Great Reset“ melą skelbėjus, grumiasi su visais „karantino“ taisyklių pažeidėjais, patys, kaip paaiškėjo, savo skelbiamu melu netiki, kuo ramiausiai be kaukių vaikštinėja, net nemirksi.https://youtu.be/R_RgV7m6Hvg

Jau vakar, manau, policija Delfiui ir jo darbuotojams baudas išrašė ir su visu griežtumu juos nubaudė. Negali gi taip būti, kad policija kokią moterėlę ar diedelį, miške pagavę, 250 eurų nubauduoja, o čia be kaukių, baisaus nesibaigiančio karantino metu, uždaroje patalpoje, laksto šimtas sorošososų be kaukių, net be tų PGR tamponų jiems iš gerklių styrančių!

Vat, įdomu, ar šaunieji tiesos ieškotojai neapsilankė vakar pas kitus sorošososus iš LRT, 15min.lt ir pas „laisvuolį“ Tapiną?


Nuorodos:

https://laisvaslaikrastis.lt/vytautui-landsbergiui-policija-iskvietes-a-kandrotas-siunciamas-i-kalejima/

https://laisvaslaikrastis.lt/del-vytauto-landsbergio-elgesio-i-seima-iskviesta-policija/

http://lebionka.blogspot.com/2020/08/simasius-tik-pries-vyti-lietuvoje-bet.html

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/pavogtas_baltijos_kelias/2021-03-02

Biologo požiūris į LGBT ideologiją

 


Jei biologas tikintis, remiasi Tora, Biblija ar Koranu, jam su lyčių įvairove viskas aišku: Dievas sukūrė vyrą ir moterį, įsakė jiems daugintis. Tai, mano nuomone, labai biologiškas požiūris. O jei biologas netikintis, o žmogus jam milijonų metų trunkančios evoliucijos produktas? Tuomet jis žino, kad lyties evoliucija yra toks pats ilgas kelias. Manoma, kad žmogaus spermatozoidų geno amžius 600 milijonų metų.

Kelios dešimtys metų, per kuriuos buvo išrastos 60 ar 100 įvairių „lyčių“, yra mokslo profanacija ir homoseksualizmo ideologijos manipuliacijos. Štai šios mokslo profanacijos įrodymai:

Gallup pranešė, kad JAV 2012 metais LGBT bendruomenei save priskyrė 3,5% amerikiečių, o 2001 metais – 5,6%.

1946 metais JAV homoseksualistų buvo 1,3%. 1946-1964 metų kartoje – 2%; 1964-1980 — 3,8%; 1981-1996 — 9,1%, o 1996-2002 — 15,9%. Tai reiškia, kad šiandien maždaug kas šeštas amerikietis save identifikuos su LGBT.Dar baisesnė padėtis Didžiojoje Britanijoje. Tik apie 50% britų nuo 18 iki 24 metų amžiaus pareiškia, kad „patiria seksualinį potraukį tik savo lyčiai“.

Suprantama, kad šito idiotizmo negalima tapatinti su biologine lytimi, todėl buvo išgalvota sąvoka „socialinė lytis“, arba „genderis“. Šią beprotybę dabar norima įteisinti Stambulo konvencijos pagalba. Jos pagrindu visus sveiko proto dar nepraradusius piliečius galima bus persekioti, diskriminuoti, teisti, o su jų vaikais atlikti „lyties keitimo“ eksperimentus.

Džo Baideno administracijos sveikatos apsaugos sekretoriaus pavaduotoju tapo transgenderis Rachel Levinė (buvęs Levinas), kuris ketina suteikti vaikams teisę pasikeisti lytį be tėvų sutikimo. Tai Lietuvos ateitis, jeigu mes nepajėgsime sustabdyti šios LGBT beprotybės.https://youtu.be/MM8kFCINLjM

Levinė idėjos atspindi visą vakarų visuomenės šizofreniją, kai musulmonių mergaičių lytinių organų apkarpymas – smerkiamas, o vaikų lyties keitimas – ne!

Žmogaus smegenys pilnai susiformuoja iki 22 metų amžiaus, todėl LGBT vandalai ir nutaikė savo žvilgsnius į protiškai nesusiformavusius vaikus, stengiasi žaloti jų psichiką.https://youtu.be/DCpXkBHDe7c


Homoseksuolizmo pavertimo iš ligos į „normą“ istoriją nuodugniai aprašė dr. Olga Četverikova. Jos straipsnį „«Новый мир» извращенцев как всемирная содомская антицерковь“ esu išvertęs į lietuvių kalbą: Olga Četverikova: Iškrypėlių "Naujasis pasaulis" kaip pasaulinė sodomo antibažnyčia".


Šiandien Lietuvoje prieš šeimą, protą, krikščioniškas vertybes, surengtas sorošininkų puolimas. Gerai, kad šeimos vienijasi ir priešinasi. Šio puolimo tikslas yra lietuvių tautos genocidas. Bus sunaikinta šeima, bus sunaikinta ir valstybė. To ir siekia pasaulio finansinė oligarchija.


Didžiojo šeimos gynimo maršo organizatorių pranešimas spaudai


Nuorodos:

https://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100715172000.htm

https://news.gallup.com/poll/329708/lgbt-identification-rises-latest-estimate.aspx

https://ria.ru/20210302/zombiseksualy-1599460820.html

https://www.the-sun.com/lifestyle/2421677/half-young-people-exclusively-attracted-to-opposite-sex/

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/i_aukstas_pareigas_dzbaideno_pasiulyta_translyte_rlevine_leistu_vaikams_keisti_lyti_be_tevu_zinios/

https://oko-planet.su/politik/politiklist/189440-chetverikova-olga-novyy-mir-izvraschencev-kak-vsemirnaya-sodomskaya-anticerkov.html

https://lebionka.blogspot.com/2017/02/olga-cetverikova-iskrypeliu-naujasis.html

http://lebionka.blogspot.com/2021/03/didziojo-seimos-gynimo-marso.htmlDidžiojo šeimos gynimo maršo organizatorių pranešimas spaudai

 

Didžiojo šeimos gynimo maršo organizacinis komitetas pirmadienio vakarą apsvarstė einamuosius klausimus, dalinosi darbais ir priėmė nutarimus. Nutarta, kad generalinis informacinis rėmėjas bus žiniasklaidos gupė “Respublika“. Rėmėjai: INFA, Karštas Komentaras, Kauno Forumas ir Minfo.

Gausiai į pagalbą siūlosi žmonės iš tolimiausių Lietuvos kampelių, buriasi koordinatorių grupės miestuose ir miesteliuose. Juos koordinuoja Adelina Sabaliauskaitė (vakarų Lietuva) ir Vitolda Račkova (rytų Lietuva). Norintys prisidėti ir padėti savo regionuose, rašykite adresu: 

seimumarsas2021@gmail.comRuošiama dalyvio atmintinė, kurioje bus nurodomos gairės, kaip elgtis tam tikrais atvejais, leidžiamos atributikos naudojimas ir bendrosios renginio taisykles. Koloną seks techninės pagalbos ir apsaugos ekipažai.

Ruošiamas renginio tinklalapis, kuriame bus skelbiama visa su renginiu susijusi informacija. Jis bus viešai paskelbtas jau artimiausiomis dienomis. Jame galėsite rasti kontaktinius asmenis, renginį palaikančias organizacijas ir remėjus bei karščiausias naujienas.

Planuojama live video ir radijo transliacija. Dirbama su reklamos agentūra, kuri ruošia logotipus ir vaizdines priemones bei atributiką. Dalyviams bus pateikta informacija, kur bus galima įsigyti su renginiu susijusią atributiką – vėliavas, kepurėles, marškinėlius ir t.t.

Į anglų kalbą išverstas kvietimas į Didįjį šeimos gynimo maršą, kuris bus nusiųstas į daugumą pasaulio organizacijų, kurios palaiko tradicinės šeimos sampratą, bus paprašyta jų palaikymo ir kviečiama dalyvauti. Jau sulaukėme pareiškimų dėl dalyvavimo iš kaimyninių šalių. Mūsų akcija įgauna tarptautinį pobūdį ir palaikymas auga ne dienomis, o valandomis.

Šeima, kurią sudaro Mama, Tėtis ir Vaikai, turi būti ir bus apsaugota!2021-03-01

Liudmila Petkevičiūtė: DAR VIENAS, tik jau labai liūdnas ir GRIEŽTAS, PRIMINIMAS


Aplinkui mirgu margu knygos, straipsniai ir straipsneliai, dažniausiai platinami Izraelio tarnybų pinigais. Jų užduotis kimšti mums į galvas, kokie niekšai esam mes, lietuviai, ir kaip mes novijom žydus.

KLAUSIMAS: kodėl tylim, kai mūsų "valdžiažmogiai" mūsų pinigais kabina medalius žydams, kurie rengė ir vykdė lietuvių žudynes?

KAS MUMS YRA? Kas su mumis negerai?

Ar įmanoma nors iš tolo, nors minties krašteliu įsivaizduoti, kad Izraelio vyriausybė, susivadinusi žydšaudžius, medalius jiems ant krūtinių kabintų?

Ir išvis, jei jau susiriesdami koneveikiam tarybinę tikrovę, keikiam rusus, jų esamąjį ir būtąjį laiką, kodėl tautiniais kryžiais "Už nuopelnus Lietuvai" reik apdovanoti tarybinę partizanę, stalinistų stalinistę žydę Fanią Jocheles–Brancovskają, juolab kad jos būrys, jau neminint kitų "žygdarbių", 1944 metų sausio 29-osios naktį išžudė visus Šalčininkų rajono Kaniūkų kaimo gyventojus, iš jų 22 vaikus.

Kaniūkų žudynių kaltininkai po karo anaiptol neslėpė savo „žygdarbio“, rašė atsiminimus - vieni apie „sėkmingą karinę operaciją prieš "hitlerininkų talkininkus“, kiti - kad esą reikėję nubausti nedavusius žudikams maisto ar dar kaži ko. 
Knygose „Destruction and Resistance“ („Kenkimas ir pasipriešinimas", išleista 1985 Niujorke), „The Avengers. A Jewish War Story“ („Keršytojai. Žydų karo istorija“, Niujorkas, 2000), „Nachtmarsch“ („Nakties žygis“, Frankfurtas prie Maino, 2002) nurodytos Kaniūkų tiesioginių budelių pavardės (abėcėlės tvarka):

Fania Brancovskaja, Šlioma Brandas, Lejzeris Codikovas, Dima Gelpernas, Chaimas Jelinas, Šmuelis Kaplinskis, Isakas Kovalskis, Abba Kovneris (vadas), Chaimas Lazaras, Šlioma Morelis, Jakovas Preneris, Avraša Raselis, Jankelis Ratneris, Grigorijus Smoliakovas, Michailas Trušinas, Dovydas Teperis, Peisachas Volbė, Moisiejus Rubinsonas, Israelis Veisas, Leiba Zajacas, Genrikas Zimanas ir kiti. Iš viso 150 smogikų - taikių gyventojų žudikų.

Ar tai ne pasityčiojimas iš lietuvių tautos? Ar tai nemeta šešėlio mūsų prezidentei? Ar tai ne įrodymas, kad ji tebėra ištikima savo anų laikų darbdaviams ir kad buvusių KGB darbuotojų nebūna?

Kodėl šitaip elgiasi MŪSŲ IŠRINKTOJI prezidentė? Ne kokia okupantė, ne rusė iš Kremliaus, o mūsų išgodota valstybės kaip ir galva. Ką daryti, kur dėti tokią galvą? Kokioj šieno kupetoj slėpti?

MANO SAKYMAS TOKS: nevalia kabinti medalius žudikams. Nei tiems, nei aniems. Nei dar kokiems. Nusikaltėlis yra nusikaltėlis - žydas jis, lietuvis ar dar kas.

Šiandien, ačiūdie, yra visos sąlygos ir galimybės draugauti, broliautis, linkėti tik gero. Juk tai, kas buvo - buvo. Kad ir labai rūškana, kruvina, bet praeitis. Ji neturi trukdyti MUMS visiems, nesvarbu kokios tautybės, likti žmonėmis, gerbti vieniems kitus. Gana to nenuovokų elgesio nei į kuolą, nei į mietą. Tapkime ar ryžkimės būti nuovokomis pagaliau.

Man regis, žydai per daug įsilingavo lieti tulžį, primesti savo nuo amžių puoselėjamą pagiežą ir neapykantą kitataučiams, liguistai atkarų įprotį laikyti save "išrinktąja" tauta. Taip primygtinai, įkyriai ir be atvangos reikalaudami iš kitų atgailos, privalo ir jie atsiprašyti už savo tautiečių kruvinus darbus, už jų žvėriškus nusikaltimus. Juolab kad per karus ir žudynes nukentėjo visos tautos, ne tik žydai. Santykinai (nuošimtiškai) lietuvių žuvo netgi daugiau. Pasibaisėtinai daug kraujo neteko ir rusai, ir patys vokiečiai. Be to, gerokai pažeista liko pastarųjų tautinė savigarba ir savimonė.

Tad viską drauge sudėjus, man labiausiai iš visų pamėnų patiko paminklas, pirmas toks atsiradęs, berods, Helsinky: VISIEMS. VISIEMS, SUDĖJUSIEMS GALVAS tose beprasmiškose žudynėse, kurios, gerai paieškojus pamatų pamatuos, pačiose pašaknėlėse buvo sumanytos (!!!!!!) gelbstint žlungantį JAV dolerį ir kuriant tą pačią Izraelio valstybę. Taip. Iš esmės buvo taikytasi į du zuikius - du viename. Ir vardan jų liejosi visai nekaltų ir niekuo dėtų žmonių kraujas.

Bet svarbiausia: abu tie tikslai, abu tie zuikiai, mūsų tautai, mūsų seneliams, tėvams ir juo labiau mums - buvę nebuvę. Turėkim pagaliau savo matymą, savo pasaulį, remkimės pirmiausia į jį. Gana tų nuolat po nevalia brukamų "ideologijų". Grįžkime prie savo protėvių pasaulėžiūros, pasaulėjautos ir pasaulėmąstos, kuri teigia: GERBK.

Taip, ponia prezidente ir kiti ponai, jūsų PRIEVOLĖ pirmiausia GERBTI SAVO TAUTĄ. Jos negerbdami patys prarandate bet kokią pagarbą ir atrodote apgailėtinai.


 P.S.

Mūsų, lietuvių visuomenė, skirtingai nuo žydų, yra negudri, daug naivesnė, o svarbiausia - trumpos atminties. Vos šešios-septynios dešimtys metų praėjo, vos pora kartų pasikeitė po Antrojo pasaulinio netekčių ir žiaurumų, o lietuvių dabarčiai bemaž nieko nebežinoma apie kruvinus nusikaltimus, padarytus PRIEŠ mūsų tautą.

Pavyzdžiui, niekas net nepypteli, kad 85 % pokario "raudonųjų baudėjų", milicijos ir išvis MGB darbuotojų buvo vietiniai žydai. Jie šaudė lietuvius, juos žvėriškai kankino, trėmė į Sibirą ir nė vienas nėra nuteistas!

Nei tuometinė, nei dabartinė Lietuvos "valdžia" anei piršto nepajudino, kad tuos išgamas surastų ir nuteistų. Deja, deja.

Niekas nebemini, o per daug ir neminėjo, ką su lietuviais išdarinėjo ypačiai žiaurūs budeliai, tokie kaip žydas Ruvinas ir žydas Danielius Todesai, žydas Semionas Berkis-Burkovas ar koks žydas Nachmanas Dušanskis su savo gauja. Priešingai, pastarasis kraugerys vartėsi tartum inkstas taukuose net ir žlugus TSRS: V.Landsbergio rūpesčiu atgavo savo turtus Lietuvoje ir ramiausiai išbimbė Izraelin, iš kur jo taip ir neiškrapštė bedantė mūsų "teisėsauga", tesugebanti smaugti savuosius, ypač šviesuolius.

Tikriausiai tik žydams ir tesuprantamas toks “teisingumas”. Lietuvių genocido sumanytojai ir vykdytojai už kruvinus savo darbus neatsiprašė ir neatlygino nei turtinių nuostolių, nei sužalotų gyvenimų, nei ligi šiolei kraujuojančių dvasios žaizdų.Ko ir norėti iš tautos, kurios "šventraštis" (Talmudas) teigia:

Aboda Zara 26b :"Net geriausius iš gojų reikia žudyti" (gojus pagal žydus yra kitatikis)

Sanhedrin 59a :"Užmušti gojų tas pats, kas užmušti laukinį gyvūną".

Baba Necia 114, 6 :"Žydai yra žmonės, o kitos pasaulio tautos ne žmonės, o žvėrys."

Tosefta Adoba Zara B 5 :"Jeigu gojus užmuša gojų arba žydą jis turi būti baudžiamas, tačiau žydas nužudęs gojų atsakomybėn netraukiamas."

Schulchan Aruch , Choszen Hamiszpat 388 :"Visų kitų tautų nuosavybė priklauso žydų tautai, kuri gali naudotis viskuo be jokių skrupulų."

Tosefta Aboda ZaraVIII , 5 :"Gojui uždrausta vogti..., bet žydui iš gojų vogti neuždrausta."

Nidrasch Talpioth , psl 225-L :"Jehova sutvėrė nežydus žmogaus pavidalu, tik tam, kad žydams nereikėtų naudotis gyvulių paslaugomis. Nežydai - tai gyvuliai žmogaus pavidalu, kurie privalo tarnauti žydams dieną ir naktį."

Aboda Sarah 37a :"Prieš trijų metų gojų mergaitę jau gali būti naudojama prievarta."

Libbre David 37:"Mūsų tikybą nuo gojų privalu kruopščiai slėpti, nes jei jie sužinotų, ko mes apie juos mokome, pradėtų mus viešai naikinti".

Stulbsti ir stebiesi skaitydamas ir mūsų spaudą. Jei ir minimos lietuvių žudynių aukos Rainiuose, Tuskulėnuose, Kaniūkuose ar kitur, tai jų budeliai įvardijami aptakiai: KGB, NKVD, MGB ir kitais šių dienų žmogui mažai besuprantamais trumpiniais, niekad neminint žudikų pavardžių, kurios yra... žydiškos: Berkovičius, Bidinskis, Blochas, Breneris, Finkelšteinas, Kaplanas... Pavartykite VRM archyvų sąrašus ir pamatysite.

Beje, štai kad ir nedidelė lietuvių tautos naikintojų žydų vardyno dalis:

http://www.sarmatija.lt/.../29.../495-kas-saude-zydus

Negana to, po aldo straipsnelio, kad ir aptakiai aprašančio kokį nors lietuvių genocido aukų muziejėlį, būtinai pasirodo visas pluoštas ilgėliausių rašinių su štai tokiais pavadinimais: "Holokausto tragediją nepelnytai gožia sovietų nusikaltimai". Net ir atsivertus Tuskulėnų tragedijos atminimo muziejaus puslapį internete jį tučtuojau "lyg netyčia" pakeičia "Žydų gyvenimas Kėdainiuose".

Manau, tik aklas gali nematyti, kas čia vyksta. O aklam visada sunku gaudytis, kas be ko.

2017-02-24 Lietuvos Tautininkų sąjungos ir visos tautos prašymą atšaukti nevykusį tarybinės partizanės, stalinistų stalinistės žydės Fanios Jocheles–Brancovskajos apdovanojimą prezidentė atmetė (!). Todėl tenka sutikti su Algimantu Lebionka: gal pasiėmę aukščiau nurodytą galvažudžių ir prievartautojų sąrašą, apdovanokime visus - abėcėlės tvarka? O tuos, kurie jau iškeliavo pas protėvius - kad ir po mirties?

http://lebionka.blogspot.lt/.../vienintelis-nachmanas...

Et, tiems, kurie vis dėlto perskaitė, ką čia surašiau, būtų naudinga peržvelgt ir daugiau nuorodų:

http://alkas.lt/.../tautininkai-praso-prezidentes.../

http://alkas.lt/.../a-aleksandravicius-prezidentura.../

http://www.delfi.lt/.../ciskauskas-rainiai-raisas...

http://www.ekspertai.eu/lietuviu-partizanus-saudes...


Šaltinis: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001650501261


 Badys, kol mirsime? Mano kaimynas jau stacionare

 

Vasario 25 d. mano kaimyną 80-metį Vaclovą N. skiepijo Pfizer/BioNTech „vakcina“, o jau 26 dieną sūnus Povilas jį nulydėjo su greitąja į ligoninę. Diagnozė – mikroinsultas. Dabar jis gydomas stacionare.

Šiandien sutikau kaimyno sūnų Povilą, kuris man papasakojo apie tėvo sveikatos būklę. Aš jam, savo ruožtu, papasakojau tai, ką prieš kelias dienas skelbė profesorius iš Vokietijos Sucharit Bhakdi.

Bhakdi papasakojo apie galimybę pavojingo gyvybei pašalinio efekto po skiepijimo BioNTech / Pfizer ir Moderna vakcinomis. Tai poveikis į kraujo krešėjimą. Profesoriaus žodžiais, minėtose vakcinose mRNR supakuotos į lipidines nano daleles. Jos įvedamos, ir milijardai tokių paketų patenka į kraujotakos sistemą. Dalis absorbuojama kraujo indų epitelio ląstelių, būtent ten, kur kraujas teka lėčiausiai: smulkiausiose kraujagyslėse, kapiliaruose. Visų pirma, smegenys, plaučiai, nugaros smegenys, skeleto raumenys ir širdis turi daugybe šių smulkiausių kraujo indų.

Limfocitai kileriai identifikuoja baltymų „šiukšles“, produkuojamas vakcinos paketų, kaip koronaviruso šiukšles ir žudo ląsteles, produkuojančias virusą. Šiuo atveju tai kraujo indų sienelės, kurios pažeidžiamos daugelyje vietų. Kaip remonto mechanizmas suveikia kraujo krešėjimas. Tai gali sukelti, kad kraujas krešės kapiliaruose. Pasekmė: oksigenizacija pažeisto organo, sutrikdyta kraujo krešulių.

„Dėl to jūs galite sunkiai susirgti, labai sunkiai susirgti! Jūs galite būti paralyžiuotas, galite apakti, gali ištikti infarktas, gali atsitikti viskas, ko norite,“ - pasakė Bhakdi.JAV gydytojas įvertino kraujo analizės duomenis amžiaus grupėje iki 40 metų, kurie turėjo patekti į ligoninę dėl rimtų pašalinių efektų po koronaviruso vakcinacijos. Rezultatas: pas 50% buvo aptiktas ženklus kraujo krešėjimo padidėjimas. Todėl profesorius Bhakdi kviečia savo kolegas-medikus užsiimti šiuo klausimu ir kontroliuoti kraujo krešėjimo lygį pas vakcinuotus žmones. Be to, žmonės, mirę vakcinavimo nuo koronaviruso metu turi būti po mirties skrodžiami, kad nustatyti, ar yra organuose kraujo krešuliai.

Dabar mano kaimyno lauks dar vienas išbandymas, jis dar gaus antrą Pfizer genetinės „vakcinos“ dūrį, o vėliau ir trečią, ketvirtą...

Vasario 25 d. buvo pranešta, kad nepakaks dviejų Pfizer vakcinavimo seansų, reikės jau ir trečiojo.

Problema mRNR ir adenoviruso vakcinų yra ta, kad į žmogaus genomą integruojamas DNR fragmentas, jis koduoja vieną koronaviruso baltymą. Žmogaus imuninė sistema reaguoja būtent į jį, ne į visą virusą. Tai tarytum vieno namo elemento atpažinimas, bet ne viso namo. Virusas sparčiai mutuoja, tas blokas pasikeičia ir imuninė sistema jo nepažįsta. Ar to nežinojo genetinių vakcinų kūrėjai, buvo tokie kvaili?

Pfizer skelbia, kad vieno žmogaus vakcinavimas pabrangs 50%, nuo $40 už dvi dozes iki $60 už tris. 

Trečią dozę dar nepagamino, o „Deep Reset“ iniciatoriai jau praneša, kad cirkas trečia doze nesibaigs: bus jau ir ketvirta. Pfizer/BioNTech derina su reguliatoriais FDA (JAV) ir EMA (ЕS) galimybę atlikti klinikinius bandymus, kad įvertinti vakcinos variantą „su modifikuota mRNR seka“, pranešė korporacija.Eksperimentai su žmonėmis tęsasi.


1947 metais Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolas priėmė „Niurnbergo kodeksą“. Tai, ką darė fašistų gydytojai, iš esmės, tęsiasi ir šiandien. Pirmasis šio kodekso straipsnis skelbia: 1.Absoliučiai būtina sąlyga vykdyti eksperimentą su žmogum yra pastarojo laisvanoriškas sutikimas.

Šiandien perkamos neištirtos ir sveikatai žalingos genetinės vakcinos, o piliečius valdžia per prievartą verčia (mokytojus, medikus) jomis skiepytis. Ar tai ne uždrausti fašistų metodai?

Nuorodos:

https://lebionka.blogspot.com/2021/02/jav-nustatytas-gresmingas-kraujo.html

https://www.interfax.ru/world/753516

http://katyusha.org/view?id=16212

https://fillum.livejournal.com/190621.html

Ramūnas Karbauskis atviru laišku kreipėsi į Seimo narius dėl tradicinės šeimos išsaugojimo

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis atviru laišku kreipėsi į Seimo narius, kurie netrukus susirinks į pavasario sesiją. LVŽS lyderis ragina Seimo narius nenusigręžti nuo tradicinės šeimos, ieškoti sutarimo ir nepriešinti visuomenės ypač šiuo sudėtingu laiku, kada valstybė alinama karantino.

„Šiandien Lietuva stovi ant svarbių vertybinių pasirinkimų slenksčio. Jūsų sprendimas lems, kaip valstybė vystysis toliau. Jūs spręsite, ar valstybė rems ir stiprins šeimą, kurią sudaro vyras, moteris ir jų vaikai, ar valstybėje bus pakeista šeimos samprata taip, kad ji apimtų ir tos pačios lyties poras. Jūs balsuosite ir dėl Stambulo konvencijos. Pastaroji, prisidengusi kilniais moterų apsaugos nuo smurto tikslais, į mūsų teisės sistemą atneštų prieštaringą „socialinės lyties“ sampratą. Kai tuo tarpu daugiau užkardyti smurtą, jo priežastis, geriau suteikti smurto aukoms savalaikę pagalbą, o smurtautojams – skirti labiau elgesį koreguojančias bausmes bei sudaryti kitas sąlygas jų elgesio korekcijai yra įmanoma ir tobulinant jau egzistuojančias nacionalinės teisės normas“, – laiške rašo R. Karbauskis.

Jis taip pat ragina Seimo narius atkreipti dėmesį į naujausius sociologinius tyrimus, kurie patvirtina, jog absoliuti Lietuvos gyventojų dauguma nepritaria šeimos sampratos pokyčiams ir pasisako už vyro ir moters sukurtą šeimą.

„Ir mes, kaip politikai, o ypač tie, kurie išpažįstame tradicines vertybes, šio savo žinojimo negalime ignoruoti. Turime veikti drauge, peržengti mūsų nesutarimus, politines priešpriešas, partines ambicijas, skirtingų frakcijų sienas ir susivienyti ginant tradicines vertybes savas daugumai  Lietuvos piliečių. Tai mūsų pareiga ir pagrindinė šios kadencijos atsakomybė“, – laiške Seimo nariams teigia LVŽS pirmininkas.  

R.Karbauskis teigia, kad tradicinė šeima yra valstybės pamatas ir ji Lietuvoje turi būti gerbiama bei puoselėjama. LVŽS lyderis sako, kad LVŽS taip pat supranta, jog homoseksualių asmenų poroms svarbu užtikrinti joms reikalingą teisinę apsaugą ir spręsti praktines problemas, pavyzdžiui, finansų tvarkymo, paveldėjimo, turto dalybų skiriantis, atstovavimo sveikatos ir kitais klausimais, dėl to šešėlinė Vyriausybė šiam Seimui siūlo svarstyti alternatyvų projektą, kuriuo homoseksualios poros netampa šeima, tačiau gyvendami kartu vienos lyties partneriai galėtų kartu spręsti turtinius klausimus, sužinoti informaciją vienam iš jų atsidūrus ligoninėje ir pan.

Tikimasi, kad šis projektas įvairioms frakcijoms priklausančių tradicines vertybes atstovaujančių Seimo narių siūlymu bus įtrauktas į pavasario sesijos darbų programą.