2019-11-19

Nenuilstantys antisemitizmo provokatoriai. Jei leisime jiems iš lietuvių tautos tyčiotis šiandien, jie tyčiosis amžinai

Po kelių dienų Panevėžyje gauja lietuvių tautos nedraugų rengia pasityčiojimo iš mūsų šabašą. Jų tikslas – kurstyti antisemitizmą, todėl jie dergs mums ant galvų tol, kol mes leisime tai daryti.
Žiurėk, ir neišlaikys nuolatos pamazgomis laistomų lietuvių kantrybė… Tuomet nereikės ponioms kukliansky ir vanagaitėmis pačioms organizuoti figūrų pilstymą iš žemių, pasakoti pasakas apie grasinimus. (Kur tie žemių pilstytojai, kur tie grasintojai? Nerado? 21 amžiuje?).Tuomet supuls visas maitvanagių būrys lesti mūsų, atvyks gastroliuojantys sionistai zurofai su visais kacais.
Prisiminkim nuo ko prasidėjo visas sionistų širšalas? Ogi nuo to, kai buvo pradėtas ruošti, o vėliau ir JAV priimti įstatymą 447 dėl žydų turto, prarasto valdant totalitariniams režimams, restitucijos (žiūr. priede).
Lenkijos valdžiai užteko valios pasakyti garsiai „Ne!“, kad girdėtų visas pasaulis, Izraelis, JAV žydų organizacijos. Kurį laiką dar buvo girdimas sionistų murmėjimas, bet ilgainiui jis nutilo. Lenkai paaiškino, kad tarptautinių sionistų organizacijų veikėjų pretenzijos reiškiamos ne tuo adresu, kad Lenkija buvo Vokietijos ir Sovietinės imperijos aukos, todėl joms ir reikia reikšti pretenzijas, o ne jų okupuotai Lenkijai.
Mūsų valdžia kitos konsistencijos, kitokio kvapo. Ji įpratusi šliaužioti pilvu ir bučiuoti okupantams užpakalius. Tai tokia infuzorijų veislė, kurios gyvena išeinamoje angoje. Jiems visai nesvarbu, ar okupantas su penkiakampe ar šešiakampe žvaigžde, ar su kitokiu simboliu. Jie atsiprašys bet ko, kad ir už viso pasaulio nuodėmes.
Panevėžyje, kažkada garbingo teatro scenoje, jau paruošta eilinė vėmalų dozė, kurią ruošiamasi ant mūsų galvų laistyti nuolatos. Įdomiausia tai, kad už mūsų, už pačių lietuvių pinigus, nes Panevėžio brūdą ir blūdą finansavo kultūros ministerija.
Aš manau, kad jeigu šitų vėmalų nesugrūsime atgal į purvinas antisemitizmo kurstytojų gerkles, antisemitizmo kurstymas nesibaigs niekada.

Priedas:

Kodėl lietuvius daro antisemitais?

Šiais metais visame pasaulyje buvo sukeltas triukšmas, kad neva prie žydų kultūros centro Vilniuje buvo paberta žemių, o šie pabarstai, neva, buvo panašūs į svastiką. Dar buvo kalbama, kad žydų bendruomenė sulaukė grasinimų. Dėl to labai išgąsdintai Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei teko uždaryti sinagogą, kultūros centrą, o policija pradėjo ikiteisminį tyrimą prieš piktadarius. Ši informacija akimirksniu buvo paskleista po visą pasaulį. Pasaulis pašiurpo. Kokie baisūs antisemitai yra lietuviai, kad žydai nebegali Lietuvoje saugiai gyventi.
Prabėgo trys mėnesiai. Kur tyrimų rezultatai, kur tie piktadariai, kurie grasina žydams? Kur tų piktadarių pavardės, bylos, teismo nuosprendžiai, baudos… Nieko nėra. Tik eilinė Kukliansky isterija dėl antisemitizmo ir nauji reikalavimai apsaugoti žydus, saugoti sinagogas.
O gal ta svastikos instaliacija ir grasinimai buvo „antis“? Tokių „ančių“ ne taip jau senai žydai buvo išperinę visame pasaulyje: patys organizavo grasinimus, o po to ant viso pasaulio šaukė, kad puola antisemitai. Toks tarptautinis skandalas jau vyko 2017-2018 metais. Tuomet, po JAV FTB atlikto tyrimo, buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėjimo už „telefoninį terorizmą“ izraelietis Maiklas Kadar. Jo kompiuteriuose ir telefonuose aptikta tūkstančiai telefonų numerių viso pasaulio žydų centrų ir mokslo įstaigų. Izraelio pilietis Maiklą Kadar nusiuntė 2000 grasinimų įvairių šalių žydų centrams dėl padėtų juose bombų. Jis pripažintas kaltu už šantažą, melagingos informacijos platinimą, pinigų plovimą.
JAV justicijos ministerija paskelbė apie kaltinimą Kadarui, kuris grasino dėl bombų mokyklose, prekybos centruose, policijos nuovadose JAV, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje ir Danijoje. Ministerijos duomenimis, 2017 metais Kadar taip pat skambino su grasinimais į Antidifamacinę lygą (su antisemitizmu kovojanti žydų organizacija), Izraelio atstovybę Vašingtone ir informavo apie padėtas bombas, numatomas ginkluotas atakas prieš žydų visuomeninius centrus Floridoje. Teisiamasis buvo kaltinamas dar ir tuo, kad užsiėmė šantažavimo paslaugomis ir už tai uždirbo $240 000 bitkoinais. Kadar šantažavo net JAV senatorių. Jis pareikalavo senatoriaus viešai atsiprašyti už nepalankius pasisakymus jo adresu, priešingu atveju šis turėtų jam mokėti po 1250 už kiekvieną iš 72 valandų, jeigu jis neatsiprašys. Vėliau jis senatoriui į namus nusiuntė laišką su narkotinėmis medžiagomis. Maiklo Kadar namuose Aškelone policija rado 5 kompiuterius ir galingą radiolokacinę anteną, kuri leido prisijungti prie nutolusių serverių.
Pasirodo, kad žydams šią vasarą Lietuvoje grėsė toks baisus genocidas, kad Kukliansky pasakė: „… kalbame apie žydų tautybės žmones ir jų naikinimą, todėl tam, kad būtume tikri, kad nieko neatsitiks mūsų žmonėms, nusprendėme uždaryti šias lankomas įstaigas.“
Kremliaus propagandos ruporas „Sputnik news“ spalio 20 dieną straipsnyje „Lietuvoje pasiūlė įvesti atskirą bausmę už nusikaltimus prieš žydus“ rašo: „Per praėjusius du mėnesius padažnėjo atvejų, surištų su pasirodymu antisemitinių simbolių. Vienas iš paskutiniųjų incidentų praėjusią savaitę įvyko žydų kvartale Vilniuje“.
„Sputnik“ rašo, kad Faina Kukliansky „pasiūlė išplėsti Baltijos respublikos Baudžiamąjį kodeksą, įtraukiant į jį atsakomybę už vandalizmo aktus, nukreiptus prieš žydus“. Vidaus reikalų ministrė Ryta Tamašiūnienė pareiškė apie valstybės struktūrų pasirengimą apsaugoti žydų bendruomenę jei bus reali grėsmė. Izraelio portalas 9tv cituoja Tamašūnienę, kuri pasakė, kad nėra poreikio keisti BK.
Šis straipsnis apie rasinę, etninę nesantaiką, už jį numatyta baudžiamoji atsakomybė. Jeigu įvesti papildomą straipsnį už antisemitizmą, tai nepakeis panašių nusikaltimų skaičiaus. Žinoma, labai gaila, kad skaičius tokių nusikaltimų auga. Bet reikia pripažinti, kad tai slypi kitur, ne BK“, – pasakė ministrė.
Palauksim, gal policijai pavyks surasti žemių barstytojus ir sienų tepliorius. Mūsų laikais tai taip nesunku padaryti. Kaip rodo Maiklo Kadar istorija, į provokacijas prieš žydus reikia žiūrėti rezervuotai.
Mano nuomone, kurstyti antisemitizmą gali būti naudinga F. Kukliansky ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Apšmeižus visą lietuvių tautą, bus lengviau reketuoti iš Lietuvos valstybės pinigus už vokiečių okupacijos metu žydų prarastą turtą, o taip pat už jų turtą, prarastą sovietinės okupacijos laikais.
Mano nuomone, kurstyti antisemitizmą gali būti naudinga F. Kukliansky ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Apšmeižus visą lietuvių tautą, bus lengviau reketuoti iš Lietuvos valstybės pinigus už fašistinės ir komunistinės okupacijos metu žydų prarastą turtą.
Lietuvos ir lietuvių šmeižikų tikslas – paversti lietuvius vergais, o tam reikia primesti svetimas kaltes ir sunaikinti tautos valią, imunitetą. Galiausiai – apiplėšti, padaryti žydų vergais.
JAV 2018 metų gegužės 8 dieną buvo priimtas žydų turto restitucijos įstatymas 447 JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), kuris suteikė naują stimulą prievartauti Europos tautas. Lenkai griežtai pasipriešino tam ir pasakė, kad visos pretenzijos turi būti skiriamos okupantui – Vokietijai. Lietuvos valdžia tyli.
Įstatymas 447 JUST nuaidėjo kūjo smūgiais į Lietuvos didvyrio Generolo Vėtros paminklinę lentą, šmeižikiškomis vanagaičių knygomis ir paskaitomis, nenutrūkstama kacų ir zurofų purvo lavina pilama ant lietuvių ir Lietuvos. Tikslas – paversti pasaulio visuomenės akyse lietuvius „žydšaudžių tauta“.
Sionistų siekis panaudoti žydų tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metais ekonominiais tikslais yra žinomas, kaip „Holokausto industrija“.
Jau keli metai stiprėja spaudimas mūsų kaimynei Lenkijai, imta net vokiečių nacių koncentracijos stovyklas vadinti „lenkiškomis“, o žydų holokaustu kaltinti visą lenkų tautą, kas visiškai prasilenkia su tikrove ir su tarptautine teise.
Izraelio politikai kaltina lenkus ir lietuvius, kad šie talkino vokiečiams naikinant žydus, bet pamiršta apie žydus, kurie tarnavo vokiečiams, kariavo jų pusėje, pamiršta žydų bankininkus, kurie finansavo Hitlerio vyriausybę, žydų pramonininkus, kurių gamyklose fašistai gamino Europos tautų naikinimui skirtus ginklus.
Izraelio pasiuntinys prieš keliolika metų, tuo metu dar rezidavęs Rygoje, lietuvių tautą pavadino „žydšaudžių tauta“. Ir nieko, jokios Lietuvos valdžios reakcijos, jokios notos, vergiška tyla, nusikalstama tyla.
Analitinės firmos „Gefira“ nuomone, krinta į akis šie JAV 447 įstatymo alogizmai:
Pirma. Gentinis arba rasistinis problemos sprendimo būdas. Būtent žydai kaip gentis turi gauti kompensaciją. Neturi reikšmės, ar paveldėtojas turi nuosavybę patvirtinančius dokumentus ar ne, kad jie buvo Lenkijos piliečiais. Esant bet kokiai teisinei sistemai tai reiškia, kad turtas, jei nėra paveldėtojų, pereina į valstybės nuosavybę.
Antra. Turtas prarastas „valdant komunistiniam režimui“ apima pokario metus, kuomet Lenkija valdė komunistų partija, nacionalizavusi visų gyventojų gamybos priemones ir turtą. Pažymima, kad komunistų partijai, valdžios organams ir jėgos struktūroms priklausė didelė dalis Lenkijos žydų, kurie ir vykdė šio turto nacionalizavimą.
Numatoma „kompensacija“, kurią turėtų išmokėti Lenkija sudaro 200-300 milijardus dolerių.
Grasinimai Lenkijai pasigirdo jau 2008 metais. Lenkija bus „viešai atakuojama ir pažeminta tarptautiniu lygiu“, – tuomet pasakė žydų tarptautinio kongreso generalinis sekretorius.
„Gavę tokį turtą, žydai taptų valdančiąja klase, o lenkai – antros kategorijos piliečiais savo valstybėje. Taptų palestina Rytų Europoje.“ – pažymi Gefira.
Portale prašoma pagalvoti, kas įvyks, jei šias žydų pretenzijas pripažinti teisėtomis? Ką tuomet daryti su lenkais, išvykusiais iš Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos, Vokiečiais, išvarytais iš Prūsijos ir t.t. O kodėl apsiriboti tik Antruoju pasauliniu karu? Visos pasaulio tautos imtų viena iš kitos reikalauti kompensacijų? Ar palestiniečiai nebuvo sistemingai varomi iš savo žemių ir neprarado palikimo?
Gefira teigia, kad neturinti paveldėtojo nuosavybė priklauso valstybei. Jei šio teisės principo nebus paisoma, mes atsidursime pasaulyje, kurį ardo begaliniai nacionaliniai, etniniai, religiniai ir rasiniai konfliktai. Ar mes turime tikėti, kad tokie rasiniai santykiai būdingi tik tiems, kas sunaikino Senovės Egiptą ir žavisi šiais „žygdarbiais“ savo šventose knygose?


2019-11-18

Trampas susitikime su FRS pirmininku Pauelu aptarė „neigiamą procentinę normą“


Lapkričio 18 dieną JAV prezidentas Donaldas Trampas susitiko su Federalinio rezervo sistemos (FRS) pirmininku Džeromu Pauelu, kuriame dalyvavo JAV finansų ministras Stivenas Mnučinas.

„Tik ką pasibaigė geras ir šiltas susitikimas Baltuosiuose rūmuose su Džeromu Pauelu“, - parašė Trampas Twitter. - Visi klausimai buvo aptariami, įskaitant procentinę normą, neigiamą procentą, žemą infliaciją, dolerio sustiprėjimą ir to įtaką pramonei, prekybą su Kinija, ES ir kitais“.


FRS pranešime sakoma, kad pirmininkas Pauelas užtikrins „maksimalų užimtumą ir stabilias kainas“, „kaip tai numato įstatymas“.

Spalio 30 dieną sumažino bazinę procentinę normą iki 1,5 nuo 1,75%.Po šio susitikimo krito dolerio kursas.

Anksčiau Pauelas yra pareiškęs, kad FRS padarė pakankamai, kad palaikyti ekonomiką dabartiniame lygyje, kad procentinė norma dabar pristabdyta laukiant kokių nors rimtų pokyčių ekonomikoje, kad pinigų-kredito politika, matomai, dabar yra ilgalaikio stabilumo zonoje, kol perspektyvos palankios.

Donaldas Trampas pastaruoju metu buvo sukėlęs Twiterio audrą, reikalaudamas iš FRS mažinti procentinę normą ir eiti į minusą.

Eduardas Chodos: „Žemė ir valia ne gojui!“ Brifingas ir skrydžio analizė Nr.24 (video)


Kinijos portalas „Sohu“ pažymi, kad Rusija įeina į trejetą stipriausių pasaulinių valstybių dėl savo „siaubą keliančios karinės galios ir milžiniškos teritorijos.“ Todėl niekas negali jos ignoruoti.
„Sohu“ nurodo keturias šios valstybės silpnąsias vietas:
„Pirmiausiai, tai gyventojai
Rusijoje visada buvo gyventojų skaičiaus problema. Per Antrą pasaulinį karą Tarybų Sąjunga neteko 20 milijonų vyrų, kas sukėlė milžinišką gyventojų vyrų ir moterų disproporciją. Atsirado darbo jėgos trukumo situacija, ir iki šiol Rusija negali pilnai atsistatyti.
TSRS klestėjimo metu tarybų šalies gyventojų skaičius buvo 280 milijonų žmonių, kas žymiai daugiau, negu tuo pačiu periodu buvo JAV.
Po Tarybų Sąjungos iširimo gyventojų skaičius Rusijoje sumažėjo dvigubai ir pasiekė 140 miljonų žmonių.
Dar didesnė neviltis apima Rusiją dėl jaunimo nenoro gimdyti vaikus, žemo gimstamumo koeficiento. Per 30 metus po TSRS iširimo gyventojų skaičius Rusijoje tebėra 140 milijonai žmonių ar net kiek mažiau, negu Tarybų Sąjungos sugriuvimo laikais.
Maudzedūnas savo laiku sakė: „Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau jėgų“. Rusijos teritorijos plotas yra 17,07 milijonai kvadratinių kilometrų, o gyventojų – 140 milijonų žmonių, kas neatitinka pasaulinės valstybės statuso.
Antra, sunkumai valdant daugiatautę šalį.
Rusija – tai daugiatautė valstybė. Čia gyvena 194 tautos, o rusai sudaro 80%.
Tai sukūrė sunkumus vadovaujant tautoms, gyvenančioms Rusijoje, kalbant paprasčiau, brangiai kainuoja jas valdyti.
Dauguma tautinių Rusijos mažumų – tai tautos, prijungtos naujaisiais laikais, kurios silpnai jaučia savo kultūrinį ryšį su Rusija. Tautinėms mažumoms ir telieka, kad veikiant grubiai karinei jėgai pripažinti rusų viešpatavimą. Be to, didelė rusų dalis – stačiatikiai krikščionys, bet kai kurios nacionalinės mažumos, gyvenančios Rusijos teritorijoje, išpažįsta islamą, pavyzdžiui čečėnai. Religiniai skirtumai sudaro paslėptą grėsmę Rusijos stabilumui.
Trečia, ekonominės problemos.
1.Ekonomikos mono kryptis
Tarybų Sąjungos laikais ekonomika turėjo vieną „trūkumą“: sunkioji pramonė ir karinė ekonomikos šaka aktyviai vystėsi, tuo metu kai lengvoji pramonė ir žemės ūkis stipriai atsiliko. Tai sukėlė aukštus BVP rodiklius, tačiau gyvenimo lygis buvo gana menkas, kas tapo viena iš priežasčių Tarybų Sąjungos griuvimo.
Po TSRS sugriuvimo „trūkumai“ Rusijos ekonomikos kai kuriuo mastu buvo prarasti, bet ir toliau egzistuoja didelės problemos. Po to, kai sunkiosios pramonės produkcija tapo sunkiai parduodama tarptautinėje rinkoje, Rusija laipsniškai tapo šalimi, gyvenančia iš naftos pardavimo.
2.Nepalanki geografinė padėtis
Nepaisant to, kad Rusijos teritorija didelė, jos geografinė padėtis ne pati patogiausia, nes šalis išsidėsčiusi šiaurinėse platumose. Žiemos šaltos ir ilgos, ir tai lemia aukštą energijos resursų išgavimo savikainą.
Priedo, išorinės prekyboje Rusiją aplenkia pagrindiniai prekybos keliai, kas dar labiau apsunkina jos ekonomikos vystymąsi.
Silpnas ekonomikos išsivystymas. Studijuojant Rusijos istoriją, galima pastebėti, kad šalis turi žemių užkariavimo talentą, bet ne jų valdymo ir ekonominio vystymo.
Naujoje Rusijos istorijoje – tai ta šalis, kuri veržliai plėtė savo teritoriją, ir šiandien yra pati didžiausia pasaulio valstybė. Tačiau ji niekada nebuvo tikrai turtinga.
Pasaulio padėčiai stabilizuojantis, šiandien, kuomet ekonomika tampa vis svarbesne, Rusija su savo silpnu ekonomikos išsivystymu pasmerkta pralaimėjimui.
Ketvirta, sunki tarptautinė padėtis.
„Jeigu tu nusiteikęs taikiai, tai dar praversi“, – šia fraze galima aprašyti tarptautinę padėtį Rusijos atžvilgiu šiai dienai.
1. JAV. Rusija – tai pagrindinis JAV priešininkas. Jungtinės Valstijos, likdamos hegemonu, būtinai darys Rusijai spaudimą.
2.Vakarų Europos šalys. Niekaip negalima leisti Rusijai dominuoti Europoje, be to visos Vakarų Europos valstybės ant savo kailio patyrė sovietinio periodo siaubą.
3.Rytų Europos šalys. Per visą istoriją didelė dalis Rytų Europos šalių patyrė Rusijos agresiją, ir šiose šalyse nėra jokių teigiamų emocijų.
4.Artimųjų Rytų šalys. Artimųjų Rytų karuose Rusijos parama sąjungininkams nėra pakankama ir daugelis šalių sieloje nepatenkintos savo sąjungininku.
Reziumuojant, galima pasakyti, kad Rusija – pasaulinė valstybė, bet ji turi silpnų vietų: demografinės problemos, ekonominiai sunkumai, nesugebėjimas vystyti ekonomiką, sunki tarptautinė padėtis.“

Keturios silpnosios Rusijos vietos


Kinijos portalas „Sohu“pažymi, kad Rusija įeina į trejetą stipriausių pasaulinių valstybių dėl savo „siaubą keliančios karinės galios ir milžiniškos teritorijos.“ Todėl niekas negali jos ignoruoti.

„Sohu“ nurodo keturias šios valstybės silpnąsias vietas:

„Pirmiausiai, tai gyventojai

Rusijoje visada buvo gyventojų skaičiaus problema. Per Antrą pasaulinį karą Tarybų Sąjunga neteko 20 milijonų vyrų, kas sukėlė milžinišką gyventojų vyrų ir moterų disproporciją. Atsirado darbo jėgos trukumo situacija, ir iki šiol Rusija negali pilnai atsistatyti.

TSRS klestėjimo metu tarybų šalies gyventojų skaičius buvo 280 milijonų žmonių, kas žymiai daugiau, negu tuo pačiu periodu buvo JAV.


Po Tarybų Sąjungos iširimo gyventojų skaičius Rusijoje sumažėjo dvigubai ir pasiekė 140 miljonų žmonių.

Dar didesnė neviltis apima Rusiją dėl jaunimo nenoro gimdyti vaikus, žemo gimstamumo koeficiento. Per 30 metus po TSRS iširimo gyventojų skaičius Rusijoje tebėra 140 milijonai žmonių ar net kiek mažiau, negu Tarybų Sąjungos sugriuvimo laikais.

Maudzedūnas savo laiku sakė: „Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau jėgų“. Rusijos teritorijos plotas yra 17,07 milijonai kvadratinių kilometrų, o gyventojų – 140 milijonų žmonių, kas neatitinka pasaulinės valstybės statuso.

Antra, sunkumai valdant daugiatautę šalį.

Rusija – tai daugiatautė valstybė. Čia gyvena 194 tautos, o rusai sudaro 80%.

Tai sukūrė sunkumus vadovaujant tautoms, gyvenančioms Rusijoje, kalbant paprasčiau, brangiai kainuoja jas valdyti.

Dauguma tautinių Rusijos mažumų – tai tautos, prijungtos naujaisiais laikais, kurios silpnai jaučia savo kultūrinį ryšį su Rusija. Tautinėms mažumoms ir telieka, kad veikiant grubiai karinei jėgai pripažinti rusų viešpatavimą. Be to, didelė rusų dalis – stačiatikiai krikščionys, bet kai kurios nacionalinės mažumos, gyvenančios Rusijos teritorijoje, išpažįsta islamą, pavyzdžiui čečėnai. Religiniai skirtumai sudaro paslėptą grėsmę Rusijos stabilumui.

Trečia, ekonominės problemos.

1.Ekonomikos mono kryptis
Tarybų Sąjungos laikais ekonomika turėjo vieną „trūkumą“: sunkioji pramonė ir karinė ekonomikos šaka aktyviai vystėsi, tuo metu kai lengvoji pramonė ir žemės ūkis stipriai atsiliko. Tai sukėlė aukštus BVP rodiklius, tačiau gyvenimo lygis buvo gana menkas, kas tapo viena iš priežasčių Tarybų Sąjungos griuvimo.

Po TSRS sugriuvimo „trūkumai“ Rusijos ekonomikos kai kuriuo mastu buvo prarasti, bet ir toliau egzistuoja didelės problemos. Po to, kai sunkiosios pramonės produkcija tapo sunkiai parduodama tarptautinėje rinkoje, Rusija laipsniškai tapo šalimi, gyvenančia iš naftos pardavimo.
2.Nepalanki geografinė padėtis
Nepaisant to, kad Rusijos teritorija didelė, jos geografinė padėtis ne pati patogiausia, nes šalis išsidėsčiusi šiaurinėse platumose. Žiemos šaltos ir ilgos, ir tai lemia aukštą energijos resursų išgavimo savikainą.

Priedo, išorinės prekyboje Rusiją aplenkia pagrindiniai prekybos keliai, kas dar labiau apsunkina jos ekonomikos vystymąsi.

Silpnas ekonomikos išsivystymas. Studijuojant Rusijos istoriją, galima pastebėti, kad šalis turi žemių užkariavimo talentą, bet ne jų valdymo ir ekonominio vystymo.

Naujoje Rusijos istorijoje – tai ta šalis, kuri veržliai plėtė savo teritoriją, ir šiandien yra pati didžiausia pasaulio valstybė. Tačiau ji niekada nebuvo tikrai turtinga.

Pasaulio padėčiai stabilizuojantis, šiandien, kuomet ekonomika tampa vis svarbesne, Rusija su savo silpnu ekonomikos išsivystymu pasmerkta pralaimėjimui.

Ketvirta, sunki tarptautinė padėtis.

„Jeigu tu nusiteikęs taikiai, tai dar praversi“, - šia fraze galima aprašyti tarptautinę padėtį Rusijos atžvilgiu šiai dienai.

1. JAV. Rusija - tai pagrindinis JAV priešininkas. Jungtinės Valstijos, likdamos hegemonu, būtinai darys Rusijai spaudimą.

2.Vakarų Europos šalys. Niekaip negalima leisti Rusijai dominuoti Europoje, be to visos Vakarų Europos valstybės ant savo kailio patyrė sovietinio periodo siaubą.

3.Rytų Europos šalys. Per visą istoriją didelė dalis Rytų Europos šalių patyrė Rusijos agresiją, ir šiose šalyse nėra jokių teigiamų emocijų.

4.Artimųjų Rytų šalys. Artimųjų Rytų karuose Rusijos parama sąjungininkams nėra pakankama ir daugelis šalių sieloje nepatenkintos savo sąjungininku.
Reziumuojant, galima pasakyti, kad Rusija – pasaulinė valstybė, bet ji turi silpnų vietų: demografinės problemos, ekonominiai sunkumai, nesugebėjimas vystyti ekonomiką, sunki tarptautinė padėtis.“


Perspėjimas portalo 20 min.lt administratoriui dėl mano intelektinės nuosavybės vogimo


Portalas http://20min.lt/ be mano leidimo publikuoja mano straipsnius, skelbiamus bloge http://lebionka.blogspot.com/. Pastaruoju metu visos šios publikacijos dubliuojamos mano portale https://manolietuva.com/.

Aš reikalauju http://20min.lt/ nedelsiant nutraukti šią neteisėtą veiklą ir perspėju, kad po 2019-11-18 dienos pasirodžius čia, ar bet kuriame kitame portale, mano publikacijoms, be mano leidimo, aš būsiu priverstas kreiptis į Lietuvos Respublikos teisėtvarkos struktūras.

Algimantas Lebionka

2019-11-17

LIDL pavyzdys geriausiai atskleidžia, kaip beprotiškai išnaudojami lietuviai
2016 metų kovo 24 dieną portalas „15 min.“ informavo, kad „į Lietuvą ateinantis prekybos gigantas „Lidl“ mokės kasininkams didesnį už minimalų atlyginimą“: „kasininkai uždirbs mažiausiai 3,33 Eur/val., neatskaičius mokesčių.“ https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/lidl-atskleidzia-kiek-mokes-kasininkams-o-konkurentai-ne-663-600859?copied

Kiek uždirba „Lidl“ kasininkai šiandien yra „karinė paslaptis“, kaip ir kitų prekybos tinklų darbuotojų darbo užmokesčiai. Nemanau, kad jie ženkliai pasikeitė.

Kodėl Lietuva lygiuojasi į Afriką?


Mūsų protiškai neįgali valdžia, dirbanti oligarchijai, bet ne lietuvių tautai, teigia, kad ubagiški atlyginimai yra todėl, kad mažas darbo našumas.

Tai yra absoliutus melas, neišlaikantis jokios kritikos. Jeigu dirbsi su akmens amžiaus įranga ir su akmens amžiaus darbo organizacija – turėsi akmens amžiaus darbo našumą, nepadės net tai, kad lietuviai yra vieni iš labiausiai išsilavinusių ES. Valdžios nustatytas Afrikos lygio minimalus darbo užmokestis (430 eurų) neskatina darbdavius nei automatizuoti gamybos, nei tobulinti darbo organizavimo. Tai suprato Lenkijos valdžia ir minimalų atlyginimą įsipareigojo nuo 2020 metų kelti iki 750 eurų per mėnesį.

Bet kaip su Vokietijos prekybos tinklu Lidl, kuris į Lietuvą perkėlė savo tinklą su visais darbo našumo ir jo organizavimo procesais?

Taigi, esant toms pačioms sąlygoms, praktiškai toms pačioms kainoms ir tam pačiam pelnui, lietuvis Lietuvoje šio tinklo yra išnaudojamas beveik 3 kartus labiau, nei Vokietijoje. Net ant tokios pačios kėdės ir prie tokios pačios kasos sėdintis, ar po tokį patį šaltą kambarį bėgiojantis ir tiek pat kainuojančias prekes tampantis darbuotojas?

Portalas „Germania“ informuoja, kad Vokietijoje „Lidl“ darbuotojų minimalus darbo užmokestis yra €12 per valandą. Jis paremtas darbo sutartimi ir regioniniu tarifu. Kompanijos vadovybės duomenimis, pilnai užimtas kompanijos menedžeris uždirba €3400 per mėnesį plius apmokamos atostogos ir švenčių priedai. Su kiekvienais darbo metais atlyginimas laipsniškai auga iki maksimumo – €4300 per mėnesį. Filialo vadovai gauna tarnybinį automobilį. Taip pat visiems darbuotojams siūloma baigti vidaus apmokymą, kad kilti karjeros laiptais.

Komentuoti čia nėra ką. Čia jau reikia ryžtingesnių veiksmų.

Nuorodos:
Migracijos chaosas ES: beveik vienas iš šimto ES esančių žmonių yra čia nelegaliaiNaujausias PEW agentūros tyrimas rodo, kad šiuo metu Europoje gyvena nuo 3,9 iki 4,8 nelegalų.

Agentūra pažymi, kad nors didžiausias nelegalų skaičius buvo 2016 metais, tačiau „Europa iki šiol nesugebėjo sukurti efektyvios sistemos repatriacijos tų migrantų, kurių prašymai dėl prieglobsčio suteikimo buvo atmesti“. Jų skaičius sumažėjo todėl, kad dauguma gavo „leidimą likti Europoje“.

Šiuo metu ES yra 24 milijonai užsienio piliečių. PEW duomenimis, ketvirtis nelegalių migrantų yra prašantys prieglobsčio, kurie laukia prašymo prieglobsčiui nagrinėjimo pabaigos. Daugumas jų į ES atvyko be leidimo, kiti pradelsė vizą, nesugebėjo išvykti po įsakymo apleisti ES teritoriją, arba jų dar nespėtas ar nepajėgtas deportuoti.


Daugumas šių atėjūnų yra šaukiamojo amžiaus vyrai. 50%atsikraustė į Vokietiją ir Didžiąją Britaniją, dar 20% į Prancūziją ir Italiją. Beveik 30% nelegalių migrantų į ES atvyksta iš Azijos musulmoniškų valstybių, tokių kaip Afganistanas ir Pakistanas. 23% - iš kitų Europos valstybių, 21% - iš Artimųjų Rytų, 17 %- iš juodosios Afrikos, piečiau nuo Sacharos.

Šita migracijos betvarkė ES kelia terorizmo, išprievartavimų, apiplėšimų pavojų. Mano nuomone, ES valdžia tai daro sąmoningai, kad demoralizuoti gyventojus, padaryti iš jų įbaugintų ir paklusnių galvijų bandą.

Tos ES šalys, kurios priėmė daugiausiai migrantų tampa 3-jo pasaulio šalimis, kaip Švedija, kuri yra išprievartavimų lydere pasaulyje, kur kiekvieną savaitę miestuose su didele migrantų koncentracija aidi sprogdinimai.