2018-06-20

Vengrijos parlamentas priėmė įstatymų paketą „Stop Sorošui“. „Mes norime užkirsti kelią tam, kad Vengrija taptų imigracijos valstybe“


Tuo metu, kai Lietuvos valdžia pamina lietuvių tautos interesus ir į šalį veža ekonominius imigrantus, melagingai vadinamus „pabėgėliais“, diskriminuoja Lietuvos piliečius jų atžvilgiu, Vengrijos valdžia yra kartu su savo tauta, gina savo tautos saugumą, jos interesus.

Vengrijos parlamentas ketvirtadienį priėmė Konstitucijos pataisą, numatančią, kad Vengrijoje draudžiama apsigyventi užsienio gyventojams, jeigu jie neturi teisės gyventi ir laisvai judėti šalyje, patvirtino paketą antimigracinių įstatymų „Stop Sorošui“.

Priimta Konstitucijos pataisa skelbia, kad valstybės ir visų jos organų pareiga yra ginti šalies identitetą ir krikščionišką kultūrą. Antimigracinis paketas numato baudžiamojo kodekso pataisas.

Pabėgėlio statusas bus suteikiamas asmenims, kurie patiria persekiojimą savo šalyje, arba valstybėje per kurią keliavo.

Tas, kas finansuoja ar prisideda prie neteisėtos imigracijos vykdo tokią veiklą reguliariai, taip pat, kaip ir tas, kas vykdo tai su tikslu gauti naudą materialiai arba 8 km ruože nuo sienos grės iki metų įkalinimo bausmė. Bus baudžiamas ir skatinančios imigraciją informacinės medžiagos ruošimas ir platinimas.

Prieglobsčio suteikimui pareiškimai nebus priimami iš asmenų, kurie atvyko į Vengriją iš užsienio, kur jie nebuvo persekiojami, arba pateko į Vengriją per valstybę, kuri suteiktų jiems būtiną prieglobstį, jeigu tai įvyktų.

Paketo palaikymui pažymima, kad vengrai turi teisę tikėtis, kad vyriausybė visomis turimomis priemonėmis priešinsis nelegaliai imigracijai ir šios veiklos palengvinimą. Šiuo paketu „mes norime pasipriešinti, kad Vengrija netaptų imigracijos valstybe“.

„Stop Sorošui“ paketas numato griežtesnį atsaką ir skelbia nelegalią imigraciją pavojumi Vengrijos nacionaliniam saugumui, o bet kuris asmuo, siejamas su rėmimu ar skatinimu nelegalios migracijos, daro kriminalinį nusikaltimą.

Policijos įstatymo, Baudžiamojo kodekso, Prieglobsčio suteikimo įstatymas ir Įstatymo dėl smulkių teisės pažeidimų pataisos nustato, kad pabėgėlio statuso suteikimas nelegaliam imigrantui, arba nelegaliai įvažiavusiam į Vengriją padėjimas gauti teisę čia gyventi, bus vertinamas kaip nelegali imigracija ir baudžiamas laisvės atėmimu nuo 5 iki 95 dienų bausme. Reguliariai vykdantieji tokius teisės pažeidimus, teikiantys finansinę paramą nelegaliai imigracijai ir gaunantys piniginį atlygį, bus vertinami kaip padarę kriminalinį nusikaltimą ir bus baudžiami įkalinimo bausme iki vienerių metų. Tokiais pavyzdžiais yra publikacija arba platinimas informacinės medžiagos su tikslu remti nelegalią migraciją arba organizavimą pasienio kontrolės pažeidimų išilgai Vengrijos sienos.

Įstatymas taip pat leis teismams nuolatos deportuoti užsienio piliečius, kurie dalyvauja prekyboje žmonėmis, neteisėtai pereina sieną, gadina pasienio užtvarą, kliudo vykdyti statybos darbus prie sienos ir tarpininkauja nelegaliai migracijai.

Paketas įsigalios pirmą sekančio mėnesio dieną po jo paskelbimo.

Galima tik pavydėti vengrams jų valdžios. Lietuvoje padėtis kritinė. Didžiosios partijos ištikimai tarnauja Briuseliui ir trypia lietuvių tautos suverenitetą, vykdo tautos genocidą. Landsbergių šeimos valdomi konservatoriai savo suvažiavimo, įvykusiame gegužės 12 dieną, deklaracijoje skelbia: „TS-LKD visada pasisakė ir pasisakys už tai, kad pabėgėlių problema būtų sprendžiama solidariai, ir toliau nuosekliai skatins Lietuvą solidariai dalintis šios problemos našta.“

Žmonių kalba tai reiškia, kad nelegalai iš Afrikos ir Azijos bus vežami į Lietuvą, jų atžvilgiu bus diskriminuojami Lietuvos piliečiai, jiems mokant kelis kartus mažesnes pensijas ir kitas socialines išmokas, nei šiems ekonominiams imigrantams, melagingai vadinamiems „pabėgėliais“. Tai nusikaltimas lietuvių tautai, tautos naikinimas. Tai sovietinės ištautinimo politikos tęsimas, Sąjūdžio idealų išdavystė.

Šaltiniai:
Vokietija ir Prancūzija planuoja sukurti atskirą biudžetą euro zonos šalims


Birželio 19, vakare, Brandenburge Mazebergo pilyje įvyko Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono ir Vokietijos kanclerės Angelos Merkel susitikimas.

„Mes atveriame naują prancūzų-vokiečių bendradarbiavimo“ skyrių. Tai po susitikimo parašė Twitter Vokietijos vyriausybės spaudos sekretorius Stefan Zaibert. Lyderiai susitarė, kad į 2021 metų ES biudžeto planus turi būti įtrauktas naujasis biudžetas euro valiutinės zonos šalims.


Nėra žinoma, kaip bus formuojamas šitas biudžetas. Emanuelio Makrono žodžiais, tai bus tikras biudžetas su pajamų ir išlaidų eilutėmis.

Angela Merkel pažymėjo, kad atskiras euro zonos biudžetas turi stimuliuoti investicijas ir suvienodinti skirtumus tarp ekonomikų šalių, įeinančių į euro zoną.

Po susitikimo buvo paskelbtas pareiškimas, kas Vokietija ir Prancūzija pasisako už pakeitimą Europos stabilizacinio mechanizmo (ESM), kuris buvo sukurtas 2012 metais kovai su ES skolų krize. Berlynas ir Paryžius siūlo sukurti europinę struktūrą valiutų fondo pavyzdžiu, kuri teiks pagalbą Europos sąjungos šalims, susidūrusioms su finansų problemomis.

Angela Merkel ir Emanuelis Makronas taip pat susitarė dėl migracijos politikos. Vokietija ir Prancūzija stengsis mažinti migracijos srautą į Europą. Tuo tikslu bus didinamas Europos pasienio tarnybos Frontex personalo skaičius. Be to, Vokietijos kanclerė palaikė Europos tarybos pirmininko Donaldo Tusko iniciatyvą steigti specialius migrantų priėmimo centrus už ES ribų. Šiuose centruose bus atskiriami pabėgėliai nuo ekonominių migrantų. Tai turėtų „sumažinti stimulus“ leistis į pavojingą kelionę“. Tuskas reikalauja tampriau bendradarbiauti su Libijos pasienio apsauga.

Nuorodos:
http://radiopolsha.pl/6/137/Artykul/369145
http://lebionka.blogspot.com/2018/06/nekontroliuojama-imigracija.html


Siuzanos žudikas Ali Bašaras pasakodavo giminėms Irake iš Vokietijos: viskas nemokamai, nėra darbo, algą moka valstybė


Vokiečių portale mmnews rašoma, kad 14-metės mergaitės Siuzanos Feldman prievartautojas ir žudikas Ali Bašaras, 2015 metais Angelos Merkel kvietimu su šeima atvykęs į Vokietiją, pasakodavo savo giminėms likusiems Irake apie čia esančią stebuklų šalį, kurioje atvykėliams nereikia dirbti, jais rūpinasi ir valstybė moka atlyginimą.

Ali Bašaro ieškinys dėl valdžios atsisakymo suteikti jam prieglobstį beveik pusantrų metų dulkėjo Visbadeno administraciniame teisme. Toks vilkinimas buvo paaiškintas teismo užimtumu.

Ali Bašaro pusbrolis iš Irako kurdų rajono Irako šiaurėje pasakė: „jie pasakojo, kad gerai gyvena, nereikia dirbti, jais rūpinasi, jie gauna algą iš valstybės, jie turi pranešti apie gimines“.

Motina apie Ali pasakė: „Ali – tai mano gyvenimas“. Sesuo ieškojo žmogžudystės priežasčių: „mes privalome paklausti, kas jam davė narkotikus?“

Ali Bašaras atvyko į Vokietiją su tėvais ir septyniais broliais ir seserimis iš Irako 2015 metų spalio mėnesį. Jų prieglobsčio prašymas buvo oficialiai pagrįstas tuo, kad vaikai jų tėvynėje gali būti užverbuoti ginkluotų kurdų grupuočių, kad dalyvauti kariniame konflikte.

Ali Bašaras prisipažino, kad išprievartavo ir nužudė Siuzaną Feldman iš Mainco šių metų gegužę. Jis su šeima po žmogžudystės pabėgo į Iraką, kur buvo susektas, suimtas ir deportuotas į Vokietiją.


Šaltinis:

Ankstesni mano straipsniai apie Siuzanos Feldman nužudymą:2018-06-19

Nekontroliuojama imigracija – neišsprendžiama ES problema (trumpa apžvalga)Šiandien Tuskas pasiūlė steigti pabėgėlių priėmimo centrus 


Vokiečių dienraštis SZ rašo, kad Europos Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas šio mėnesio pabaigoje įvyksiančiame ES vadovų susitikime siūlys migracijos suvaldymo projektą, kuris numato, kad jūroje išgelbėti imigrantai bus vežami į centrinius surinkimo punktus, kurie būtų už ES ribų. Šiuose centruose bus atskiriami pabėgėliai nuo ekonominių migrantų. Tai turėtų „sumažinti stimulus“ leistis į pavojingą kelionę“. Tuskas reikalauja tampriau bendradarbiauti su Libijos pasienio apsauga.


Izraelio duomenimis, tarp Afrikos migrantų ekonominiai migrantai sudaro 98%. Ši žmonių masė dės visas pastangas, kad patekti į Europą. Svarbu, kad migracijai nebūtų „magneto“, o jis sukurtas Europoje: galimybė nedirbti ir gauti didžiules pinigų sumas. ES praktiškai nesaugo savo sienų.

JTO pabėgėlių agentūros duomenimis, pabėgėlių yra 3 procentai tarp visų imigrantų.

Europos pasienio kontrolės agentūra Frontex perspėja apie imigrantų antplūdį iš Turkijos

Austrų Krone praneša, kad Frontex vice prezidentas Berndt Körner perspėjo Austrijos vyriausybę, kad per Balkanus Austrijos kryptimi juda dešimtys tūkstančių nelegalių imigrantų ir paskatino imtis skubių priemonių migracijai stabdyti.

Italijos vicepremjeras ir VRM vadovas Matteo Salvini blokuoja Italijos uostus Sorošo NVO kotrabandistų laivams, todėl manoma, kad pabėgėlių kontrabanda taps aktyvesnė per Viduržemio jūros rytinį maršrutą iš Turkijos. Gegužės mėnesį šiuo maršrutu atvyko 78000 imigrantų. Tai 14000 daugiau negu balandį.


Griežta Vengrijos reakcija į jos migracijos politikos kritiką JTO


JTO žmogaus teisių įgaliotinis Zeid Raad al-Husseinas kritikavo JAV, Kinijos, Mjanmos ir Vengrijos migracijos politiką. Tai ji padarė per Pasaulio Tarybos žmogaus teisių 38 sesijos atidarymą praėjusį pirmadienį. Vengrija buvo kritikuojama už įstatymų projektą „sustabdyti Sorošą“.

Vengrijos užsienio reikalų ministras Petris Sijarto pasakė, kad „vertina aukščiausiojo komisaro faktus, kad per pastaruosius tris metus žuvo 330 europiečių ir 1300 buvo sužeista „teroristų imigrantų antpuolių metu“.

Ministras pažymėjo, kad nelegali migracija yra nacionalinio saugumo klausimas. Įstatymų projektas „sustabdyti Sorošą“ nukreiptas į tai, kad sustabdyti ir nubausti tuos, kas organizuoja neteisėtą migraciją, su tikslu „užtvindyti Europą migrantais“.

Nekontroliuojamos migracijos sustabdymo kelią parodė Vengrija: pilna sienų kontrolė ir įstatymai baudžiantys už Sorošo migraciją skatinančių NVO veiklą.

Tusko tikrai centrai nepadės, jeigu sienos išliks atviros, kaip nori pagrindinė migracijos organizatorė Angela Merkel.Nuorodos:Multikultūriškas futbolas


Po Vokietijos-Meksikos rungtynių paskambino draugas. Aš jam tiesiai: „Hitler Kaput!“ O jis man: „grose šeize!“ Abu sutarėm, kad Vokietijos rinktinė, nuo tada, kai tik mes ją atsimename žaidžiant čempionatuose, o abu esame įžengę į septintą dešimtį, turėjo nacionalinį charamterį, o šita rinktinė, kurioje laksto turkai, prieš kelias savaites glėbiasčiavęsi su Turkijos premjeru R-T. Erdoganu, ar nežinia iš kur atvykę „juodukai“, turi turkišką, afrikietišką charakterį, bet ne vokišką. Jie, tarytum, žaidžia iš reikalo. Tai ne Vokietijos rinktinė, kokią mes dar atsimename - su valia laimėti.


Tautų maišymo politikos atgarsiai pasiekė ir futbolą. Ji sunaikino futbolo čempionato koloritą. Čempionatas tapo labai brangiu ir margu samdytų svieto perėjūnų spektakliu, kuris skirtas viso pasaulio alkoholikams, dykaduoniams ir pajacams, bei politikams, norintiems pademonstruoti savo „artumą su liaudimi“.


Abu su draugu sutarėme, kad ir LRT komentatoriai nebe tie, ypač tas, kur kapoja trumputėmis frazėmis ir labai myli žodį „žudyti“. Gal jis nežino, ką tas žodis reiškia? O gal žino, bet taip nori įteigti, kad globalizmas, prieš nužudydamas nacijas, nužudė nacionalinį futbolą?


2018-06-18

Donaldas Trampas: mes nenorime, kad tai, kas įvyko su imigracija Europoje, irgi įvyktų su mumis


Šiuos žodžius JAV prezidentas Donaldas Trampas parašė savo Twitter: 

"We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us!"


Kitame Twitter pranešime jis rašo

"The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!“

Vokietijos tauta atsisuka prieš savo vadovybę, nes migracija destabilizuoja ir taip silpną Berlyno koaliciją. Nusikalstamumas Vokietijoje žymiai aukštesnis. Didelė klaida, padaryta visoje Europoje, - leisti milijonams žmonių tai stipriai ir aršiai pakeisti savi kultūrą!

Trampo žodžius cituoja globalistinis die Welt. Centrinės Vokietijos ir ES MIP praktiškai visa tokia. Ji kartu su globalistiniais bankais, koncernais, su Sorošo-Rotšildų grupe. Joms neįdomi Europos tautų ateitis. Europa jiems vieta, į kurią jie planuoja perkelti arabų ir Afrikos jaunimą, kad namuose „nesišakotų“, kai šie ponai ten plėšikaus.

O kodėl gi neišvarius Afrikos ir arabų jaunimą iš namų. Jaunimas - pati revoliucingiausia kiekvienos tautos dalis. Kai jaunimo neliks, tuomet sorošai su rotšildais galės nekliudomai plėšikauti afrikiečių ir arabų žemėse, kasti deimantus, uraną, nikelį, varį, siurbti naftą, dujas ir t.t. Turtai gi nesuskaičiuojami, o žmonės su nuogais užpakaliais. Jie būtinai sukils. Todėl juos reikia ginti į Europą, dar uždirbti iš žmonių kontrabandos, juos pasodinti ant sprando melžiamiems europiečiams.

Aš manau, kad ir lietuvius išginė planingai, o Lietuvoje įkūrė milžinišką karinį poligoną. Rusijoje - daugybė žemės turtų, penkta dalis planetos sausumos. Negali nustigti rotšildai su sorošais, gal dar kas Rusijoje liko nepavogto, kas jų dar nepavogta iš rusų tautos?


Aš nesileisiu į Horsto Seehoferio (KSS pirmininko) ir Angelos Merkel (KDS pirmininkės) suorganizuoto politinio cirko spektaklio aptarimą, apie kurį šiomis dienomis rašo visa Vokietijos ir pasaulio spauda ir pergyvena dėl globalistinė koalicijos (KDS/KSS), senai pardavusios vokiečių tautą ir jos interesus. Aš manau, kad visa tai skirta vokiečių ir kitų europiečių kvailinimui, vokiečių elektorato kvailinimui prieš vietinius savivaldybių rinkimus Bavarijoje ir kitose žemėse. Šie du globalistams dešimtmečius tarnaujantys pajacai gerai žino savo roles.

JAV portalas Zerohedge ironizuoja, kad dėl Merkel ir Zeehoferio konflikto bus paskirtas etatinis kaltininkas – Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.Sekmadienį Merkel režimas nužudė dar vieną nepilnametę mergaitę


Sekmadienį Žemutinės Saksonijos Barsinghausen mieste prie pradinės mokyklos praeiviai aptiko nepilnametės mergaitės lavoną. Tai buvo 16-os metų vietos gyventoja. Kaip pranešė Bild, nužudytoji buvo rasta pusnuogė, jei buvo sumušta galva. Manoma, kad ji mirė dėl galvos traumų. Laukiama teismo ekspertizės išvadų.


Kontaktas su žuvusia mergina nutrūko jai grįžtant namo 1:30 naktį. Eidama ji telefonu kalbėjo su savo drauge. Praeiviai rado jos lavoną sekmadienį 14:00 ant žolės greta Adolfo Grimme vardo pradinės mokyklos ir iškvietė policiją. Kūnas gulėjo 20 metrų nuo šaligatvio už medžio.

Yra žinoma, kad netoli šios vietovės balandžio mėnesį buvo rastas moters lavonas drenažo griovyje prie kapinių. Nustatyta, kad tai 55-metės vietos gyventojos lavonas. Žudikas nerastas.
Policija tikriną ryšį tarp šių dviejų išprievartavimų.

Nepilnamečių mergaičių žudynės prasidėjo po to, kai Angela Merkel 2015 metais atvėrė ES sienas nelegaliems migrantams. Vokiečiai savo kanclere skaito žudynių ir teroro aktų bendrininke.

Vokietijoje Merkel režimo nužudytos mergaitės:

Pirmoji buvo 19-metė Marija Ledeburger, išprievartauta ir nužudyta afgano „pabėgėlio“ 2017 metais.

Antroji „pabėgėlių“ auka 2018 metų sausio mėnesį buvo15-metė Mija, papjauta afgano „pabėgėlio“ su virtuviniu peiliu. Žudiko kilmę irgi buvo bandoma slėpti, bet maskavimo periodas buvo jau daug trumpesnis.

Trečioji buvo birželio 6 dieną atrasta išprievartauta ir nužudyta 14-metė Siuzana Feldman.

Ketvirtoji – 15-metė Juliana, 2018 birželio 11 d.
http://lebionka.blogspot.com/2018/06/pirmadieni-merkel-nuzude-15-mete-mokine.html

Penktoji – 16-metė iš Barsinghauseno, 2018 birželio 17 d.

Nuorodos: