2020-12-03

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl naujosios Vyriausybės ir Lietuvos valstybės ateitiesLietuvės santuoka su juodaodžiu, sužavėjusi Šimašių, Nausėdą ir LRT


Prieš keliolika dienas paskelbiau dviejų dalių straipsnį „Vizualinis europiečių sąmonės performatavimas“ (čia 1,2, arba čia 1,2) apie globalistų vykdomą europiečių sąmonės performatavimą, siekiant pagrindinio ES „tėvų“ žydo-masonų tikslo - sunaikinti europiečių rasę. 

Grįžti prie šios aktualios baltosios rasės žmonių genocido temos paskatino globalistinėje LRT svetainėje pasirodęs didžiulis straipsnis „Likimo smūgiainesutrukdė Ramunės svajonei rasti sielos dvynį: mano negaliąužgožia asmenybė“.

Straipsnio herojė – Ramunė Omolo ištekėjusi už juodaodžio Džono Omolo. Istorija įdomi tuo, kad tūlas Omolo staiga tampa geriausiu „Vilniaus metų mokytoju 2020“, Ramunę kalbina Lietuvos Respublikos prezidentas, o LRT skiria tokį didelį dėmesį! Atsitiktinumai? O gal Omolos juoda oda ir rasė lėmė, kad jį padarytų geriausiu sostinės mokytoju, prezidentas kalbėtų su juodaodžiu gyvenančia moterimi, o globalistinis LRT rėžtų didelį straipsnį apie šia spalvotą šeimą?Kad padarė šį menko išsilavinimo atklydėlį geriausiu Lietuvos sostinės mokytoju, tarytum, nieko nuostabaus. Pas mus gi dažnai geriausiais padaromi patys blogiausi ir tautos nekenčiamiausi, specialiai, „zapadlo“: partizanus apdergęs „judas“, Neries krantinę kanalizacijos vamzdžiu subjaurojęs lūzeris. Yra ir daugiau tokių Lietuvos „žvaigždžių“. Nedaug truko, kad juodaodę LRT padarytų ir geriausia šokėja savo projekte. Labai stengėsi, labai reklamavo. Nelaimei, žiūrovų akys ne tokios politkorektiškos ir kreivos kaip LRT vadovų – globalistinių sorošinių zombių.

Šokiai šokiais, tik ar reikėjo vardan parsidavimo Sorošui Lietuvos sostinės geriausio mokytojo vardą sulyginti su plintusu? Ar sostinėje mažai mokytojų, išugdžiusių akademikus, profesorius, žymiausius muzikus ir menininkus, tautos žvaigždyną. Koks gi gali būti geriausias mokytojas, šlebizavojantis lietuviškai, kuris neturi net reikiamo išsilavinimo, vien globalistų, rasių kryžmintojų interesams atitinkančią odos spalvą?Pasak LRT, „Šiemet Johnas baigė ir gidų kursus. Po pirmojo karantino jis savo mokiniams ėmė organizuoti pamokas lauke, anglų kalba vesti ekskursijas po Vilnių. Šiemet Vilniaus miesto savivaldybė Johną įvertino apdovanojimu „Vilniaus metų mokytojas 2020“. Tai bent negriuko Džono nuotykiai Lietuvos sostinėje!!! Ta proga sveikinu Vilniaus merą Šimašių su visišku politkorektišku globalistiniu ir tolerastiniu išprotėjimu!

Apie tarprasines santuokas

Viktorija Diawara yra perspėjusi lietuvaites, kad gerai pagalvotų prieš tekėdamos už afrikiečių. Anot jos, dažnai šeimos netgi nenori, kad vyrai vestų baltaodes: „Ten vedybos yra daugiau dviejų šeimų susitarimas, o šeimos – labai didelės." „Pirmiausia, dauguma galvoja, kad esi turtinga ir turi daug pinigų.“

JAV statistika (2010) mums sako, kad baltieji šioje šalyje rečiausiai sukuria tarprasines santuokas - tik 10%., o rečiausiai europiečiai sukuria santuokas su afrikiečiais – tik 11,9% tarprasinių santuokų. Juodi vyrai su baltomis žmonomis uždirba mažiausiai tarp visų kitų kombinacijų, šios poros mažiausiai išsilavinusios, jos mažiausiai stabilios ir labiausiai linkusios išsiskirti.

2015 metais buvo tirtos JAV moterys, turinčios vaikų su juodaodžiais vyrais. 97% tokių porų vaikų gimė ne šeimoje. 98% tokių moterų materealiai juodaodžiai tėvai nerėmė. Tiktai 10% moterų, turinčių vaikų iš juodaodžiais ne šeimoje, galiausiai ištekėjo. Absoliuti dauguma tokių moterų gyvena toli už skurdo ribos. 

Šuo tapo visuomenės degradacijos indikatoriumi. Pokalbis su Valdu Anelausku. 1 dalis

Lietuvos televizijos kanalų žiniose dažnai tarp pagrindinių naujienų patenka pranešimai, kuriuose gyvūnų mylėtojai į dienos šviesą kelia šunų priežiūros problemas. Reikia tvarkingai gyventi, neužginčysi. Tik kažkodėl neteko nieko panašaus tose televizijose matyti apie neprižiūrimus Lietuvos senelius! O juk jie gyvena pusbadžiu, daugelis nepalyginamai blogiau už didmiesčių ponų šunis.

Nei vienoje euro zonos šalyje nėra tiek skurdžių, kaip Lietuvoje, tiek skurstančių senelių, ir nei vienoje euro zonos šalyje nėra tokio prezidento, kuris senelių skurdui kasdien augant, pasakotų jiems pasakas apie „gerovės valstybę“, ir nieko nedarytų. Pagrįsiu savo teiginį. Vakar, pavyzdžiui, buvo pranešta, kad Lietuva pirks 8 milijonus vakcinų nuo koronaviruso, o jų perteklių dovanos „rytų partnerystės valstybėms“. Šis perteklius bus kokie 4 milijonai vakcinų. Paskiepyti juk planuojama 70% populiacijos. Taigi, mažiausiai 100 milijonų eurų bus padovanota kokiai Ukrainai, kurios valdžią išvogė šią turtingiausią TSRS respubliką, kurios oligarchai savo vogtus kapitalus išveža į užsienį, auksu apipila, tiesiogine prasme, savo istorinę tėvynę Izraelį (V.Rabinvičius Izraeliui dovanojo beveik 800 kilogramų sverenčią gryno aukso menorą).

Karitui „lėkštei sriubos“ virti, trūksta 250 000 eurų. Bus bandoma ubagauti kokiame labdaros koncerte! Tas pats vyko su “Maisto banku” prieš kelias savaites. Ir negėda. Nei prezidentui, nei premjerui, kad Lietuvoje tiek ubagų, o jie švaisto šimtus milijonų, perka kaimynams vakcinas, nemokamai universitetuose moko baltarusių vaikus, aprūpina juos 250 eurų stipendijomis, bendrabučiais.

Su šuniukais taip nebūtų, šunų mylėtojai sukeltų dėl to nežmonišką triukšmą. O juk čia kalba eina apie valstybei nereikalingus senelius. Jiems, matyt, tik džiaugtis, dar nesiruošia priverstinai jų užmigdyti.Šunų mylėtojų meilė, pamenate, kartais tapdavo tikru kuriozu. Taip nutiko su tūlo ispano treniruoti į miškus atvežtais šunimis. Koks kilo triukšmas dėl „tų nemaitintų sulysusių šunų“, kaip, net neišsiaiškinus buvo imtos lieti ašaros Lietuvos mastu!

TV 3 po to rašė: „Klaipėdos rajono miškuose policininkai, maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai, bei gyvūnų globėjai narpliojo keistą istoriją. Miške žmonės rado mikroautobusiuką pilną veislinių, po 5 tūkst. eurų kainuojančių šunų. Prasidėjus jų gelbėjimo operacijai paaiškėjo, kad keturkojus čia atsivežė medžioti į Lietuvą atvykęs ispanas ir gelbėti jų nuo nieko nereikia.“Visą straipsnį galite rasti https://www.tv3.lt/naujiena/video/1064476/klaipedos-miske-aptiko-ispanu-mikroautobusa-su-kruva-veisliniu-sunu

Pakalbinau JAV gyvenantį rašytoją Valdą Anelauską šiuo jautriu visuomenei perdėtos meilės šunims klausimu.


Valdas Anelauskas:

Taip, ši sušunėjusių žmonių beprotybė pastaruosius keliasdešimt metų buvo būtent tikslingai skatinama. Anksčiau, per visą žmonijos istoriją, šitaip juk niekada nėra buvę, šitokios žmonių meilės šunims. Juk puikiai prisimenu, kad tarybiniais laikais tik vos pas vieną kitą namuose būdavo šuo. Kačių gal kiek daugiau, bet šunys pas retai ką. Aš čia, aišku, neturiu omeny kaimiečių, kur pas beveik kiekvieną ūkyje būdavo šuo prie būdos pririštas, tačiau kad miestuose bute kas šunį laikytų, tai tikrai buvo retenybė. Beje, senesni žmonės ir čia Amerikoje tą patį sako, kad anksčiau tikrai šitiek šunų čia nebuvo. Niekur nebuvo. Ir dabar nėra kitur pasaulyje, tiktai pas baltuosius. Kinijoje bei Korėjoje, aišku, šunis maistui augina, taigi visai kas kita, o šiaip ten šunų beveik nepamatysi, kad gatvėse ar parkuose kas juos vedžiotų. Mano draugas Boria pernai Pekine buvo ir kaip tik tuo domėjosi, na tai sakė, kad per savaitę niekur ten nė vieno šuns nepamatė. Lygiai kaip ir Vilniuje, sakysim, kiaulių niekur nepamatysit, nors lietuviai kiaules juk mėsai augina, kaip ir kinai šunis. Tačiau tai daroma kaimuose, o ne miestuose. Afrikoje pas negrus šunų išvis nėra. Mano draugas Jurijus kadaise, dar tarybiniais laikais, keturis metus Gvinėjoje gyveno, TSRS ambasadoje vertėju dirbo, na tai sako, kad tikrai nė vieno šuns nematė. Pietų Amerikos šalyse, kiek teko girdėt, šunų irgi gana mažai. Taip kad čia grynai dar vienas baltosios rasės išsigimimo, degradacijos požymis. Baltiesiems dabar jau niekas juk ir nerūpi tiek kaip rūpi jų šunys, kad tie šunys laimingi būtų. Europą okupuoja musulmonai ir negrai, o europiečiai rūpinasi tik savo šunimis. Na, musulmonams šuo yra velnio įsikūnijimas, taip kad jie Europoje šunis, manau, greitai išnaikins, kada galutinai Europą iš europiečių atims. Čia tai nežinau, kaip bus, manau, jog amerikonus patys jų šunys galų gale kada ir suės. Ypač jei pilietinio karo pasekoje bus totalinis chaosas. Yra tokia teorija, kažkur skaičiau, kad iš pradžių šunys ės lavonus, kurių visur bus čia daugybė, ir nuo tokio gero ir sotaus gyvenimo labai sparčiai dauginsis, o kada lavonų jau neliks tai ims ės gyvuosius... Manau, kad būtent taip ir bus. Tuo žmonių era čia ir užsibaigs, prasidės šunų era...

(bus tęsinys)


2020-12-02

Cukrinio „Swedbank“ gaidelio Mačiulio giesmės


 

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis lapkričio 30 d. Prezidentūroje vykusios diskusijos apie mokesčių sistemą metu pasiūlė diskutuoti apie cukraus akcizą. Tai, jo nuomone, padėtų surinkti iš gyventojų 100 milijonų eurų mokesčių. Manding, būtų žymiai paprasčiau šiuos 100 milijonus surinkti ne iš skurstančių Lietuvos bėdžių, bet apmokestinus skandinavų bankus, kurie Lietuvoje pelno ypatingą valdžios meilę ir mokestines lengvatas.

Dėl cukraus apmokestinimo Mačiulis aiškino, kad taip „... skatindami maisto gamintojus mažiau jo dėti. Dabar cukrus – pigiausia žaliava ir dėl to jo labai daug pridedama ir į jogurtus, ir į duoną… Daugiau negu reikia. Dėl to, aišku, kenčia vartotojai. Būtent akcizais cukrui ir saldikliams valstybės bando kovoti su pertekliniu vartojimu ir naudojimu gamybos procese.“Įdomu tai, kad Rusijoje cukraus apmokestinimo idėjos imtos generuoti dar lapkričio pradžioje. Čia sugalvota įvesti akcizus produktams su cukrumi ir druska, nes tai „kenkia gyventojų sveikatai“.

Pasakos apie „kenksmingus produktus“, kuriuos reikia apmokestinti, turi vieną tikslą – apvogti pačius skurdžiausius visuomenės sluoksnius. Meksikoje paskaičiuota, kad žalingų produktų apmokestinimas, įvestas šioje šalyje, užgulė neturtingiausius piliečius ir mažiau palietė vidurinę klasę ir turtuolius. Paaiškėjo, kad skurdžiai virš 11% savo pajamų išleidžia akciziniams produktams, ir būtent iš jų biudžeto valstybė surinko 64% šių mokesčių.

Mačiuliui ir panašiems analfabetams, siejantiems cukraus žalą su mokesčiai, aš rekomenduoju pasižiūrėti gruodžio 2 dienos 1-jo Rusijos kanalo laidą „Zdorovje“ (Sveikata). Šioje laidoje keli medicinos profesoriai į miltus sumalė „kovotojus“ už žmonių sveikatą ir norinčius apmokestinti cukrų ir druską. Gydytojai paaiškino, kad tokie sprendimai neturi jokio mokslinio pagrindo, o yra vargšų apiplėšimas. https://www.1tv.ru/shows/zdorove

Kokiu gi reikia būti moraliniu iškrypėliu, kad pasikėsinti atimti iš neturtingai gyvenančių Lietuvos vaikų šokolado gabalėlį, saldainį, cukrinį gaidelį, stikline sulčių, pyragaitį?

Aš tikiuosi, kad Mačiulio cukrinei kvailystei nebus uždegta žalia šviesa. Optimizmo teikia tai, kad Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas pasakė:„Aš manau, kad tai yra nesusipratimas, jokių naujų mokesčių dabar neįvedinėsime ir tikrai mokestinės bazės neplėsime“.Portalas „Ekspertai“ primena dar kelias N.Mačiulio kvailystes:

„Labiausiai „Swedbank“ specialistas N. Mačiulis pagarsėjo tada, kai atskleidė, jog „klaidingai galvojantiems, kad įvedus eurą viskas pabrango, reikėtų kreiptis į psichologus“.

Finansų analitikas taip pat žinomas įžvalgomis, kad „ekonominė krizė – tai naujos galimybės Lietuvai, kuriant harmoningesnę visuomenę“, ar „pajamų nelygybė Lietuvoje tapo didele problema todėl, kad yra apipinta legendomis ir mitais“ bei pan.“

JK pirmoji pradės gyventojus skiepyti daugiausiai pavojų keliančia mRNR vakcina nuo COVID-19


Britų reguliatoriai patvirtino Pfizer ir BioNTech vakciną, sukurtą mRNR technologijos pagrindu, ir šalies gyventojus, paverstus eksperimentinėmis žiurkėmis ir triušiais, pradės skiepyti jau sekančią savaitę.

BBC informuoja, kad Pfizer ir BioNTech vakcina nuo COVID-19 užtikrina 95% apsaugą. JK užsakė 40 milijonų vakcinos dozių, kad vakcinuoti 20 milijonų žmonių. Pirmosios 800000 dozių bus gautos artimiausiomis dienomis.

Pfizer ir BioNTech išvakarėse padavė paraišką vakcinos patvirtinimui Europos vaistų agentūrai EMA. Paraiška bus nagrinėjama gruodžio 29 dieną. JAV reguliatoriai Pfizer ir BioNTech paraišką nagrinės gruodžio 10 dieną. Vakcina buvo bandoma su 43500 savanorių JAV, Vokietijoje, Brazilijoje, PAR ir Turkijoje. Skiepijama du kartus su trijų savaičių intervalu. Pfizer vadovybė yra pranešusi, kad iki 2021 metų pagamins 1,3 milijardų dozių.

Šiuo metu pasaulyje sukurta jau kelios dešimtys vakcinų nuo koronaviruso. Jas galima suskirstyti į inaktyvuoto koronaviruso vakcinas, susintetintų koronaviruso spyglio baltymų vakcinas, vektorines vakcinas ir mRNR vakcinas. Mažiausiai ištirtos yra mRNR vakcinos. Ši technologija yra naudota vėžio gydyme.Mano nuomone britai taps eksperimentinėmis žiurkėmis ir triušiais. Kuo grindžiu tokią savo nuomonę? Tai jau esu išdėstęs ankstesnėse savo publikacijose, skirtose Pfizer ir BioNTech vakcinai:

http://lebionka.blogspot.com/2020/11/problemiska-pfizer-mrnr-vakcina-nuo.html

http://lebionka.blogspot.com/2020/11/pfizer-vakcina-brangi-juoda-kate-maise.html

arba

https://manolietuva.com/?p=4433

https://manolietuva.com/?p=4435Apie imunitetą ir skiepų nuo COVID-19 galimą žalą yra papasakojęs savo pranešime žymus Vokietijos imunologas PROF. DR. MED. SUCHARIT BHAKDI:

https://lebionka.blogspot.com/2020/10/imunitetas-ir-skiepai-nuo-covid-19.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/10/imunitetas-ir-skiepai-nuo-covid-19_7.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/09/imunitetas-ir-skiepai-nuo-covid-19-prof.html

arbahttps://manolietuva.com/?p=3958

https://manolietuva.com/?p=3994

https://manolietuva.com/?p=3999

Laisvame laikraštyje šiandien skelbiama informacija, kad Lietuvoje jau vyksta paruošiamieji darbai priverstiniam skiepijimui nuo COVID-19. Skelbiamas Simono Margio laiškas, kuris buvo Panevėžio miesto poliklinikoje verčiamas pasirašyti sutikimą tapti eksperimentiniu laboratoriniu gyvūnėliu, dėl kurio sveikatos sutrikimų, atliekant „invazines procedūras“ medikai neatsako. Žinome, kad vakcinų gamintojai irgi neatsako už galimas vakcinavimo pasekmes. Tai kas tada už visą šitą nepatikrintų vakcinų bakchanaliją atsako? Ponas Dievas? Bet juk covidinis idiotizmas tikrai ne Dievo, bet velnio ir jo tarnų verslas!2020-12-01

Vytautas Radžvilas. E. Dobrovolska - tobula ministrė

 

E. Dobrovolskos kandidatūros į Teisingumo ministrės pateikimas yra tik dar vienas Lietuvoje vykstančio ideologinio lūžio požymis. Jeigu ji bus paskirta, tai reikš, kad Lietuvos vyriausybėje atsiranda pirmoji ne ministrė, bet komisarė. Tai nėra žodžių žaismas. Nėra joks atsitiktinumas, kad po bolševikų perversmo Rusijoje atsirado Liaudies komisarų taryba. Ji nebuvo vyriausybė senąja ir įprasta to žodžio prasme, o komisarai nebuvo ministrai. Tarp vyriausybės ir liaudies komisarų tarybos, kaip ir tarp ministro ir komisaro yra principinis skirtumas. Liaudies komisarų taryba pačia savo kilme ir prigimtimi yra grynai ideologinė vyriausybė, kuri tvarko šalies reikalus vadovaudamasi ne dalykine, bet pirmiausia ideologine logika.

Vyriausybės ministras yra politinis vykdomosios valdžios atstovas/pareigūnas, kuris politinį vadovavimą tam tikrai reikalų sričiai turi grįsti ir dalykiniu jos išmanymu ar bent jau iš principo privalo pirmiausia vadovautis dalykiniais motyvais ir siekti kuo efektyviau spręsti piliečiams ir valstybei svarbius praktinius klausimus. Tuo tarpu komisaras yra politinis vadovas, kuriam ideologijos diktuojami utopiniai tikslai užgožia realius žmonių poreikius ir kurio sąmonėje gyvenimo tikrovė su visais jos dalykiniais aspektais turi būti palenkta ir besąlygiškai tarnauti ,,grynojo idėjiškumo” siekiniui.Todėl pagrįstai akcentuojant menką profesinę E. Dobrovolskos kompetenciją verta atkreipti dėmesį į jos visur, taip pat kalbantis su G. Nausėda, pabrėžtinai demonstruojamą ryžtą. Jis kyla iš to, kad kandidatė turi ne ministrės, bet komisarės savimonę – ji mintinai žino ją iškėlusios į ministrės postą partijos neokomunistinę ideologinę programą ir yra tvirtai pasiryžusi ją nenukrypstamai įgyvendinti. Kiti reikalai, kuriuos turėtų spręsti Teisingumo ministerija, jai tėra mažareikšmės smulkmenos, arba šalutinis fonas, kurio paskirtis -- palaikyti ministeriavimo iliuziją.

Taip yra todėl, kad Laisvės partija yra pirmoji nuo sovietinės LKP laikų ideologiškai išsigryninusi partija, kurios pagrindinis tikslas yra ne dalyvaujant valdžioje spręsti Lietuvai visuomenei svarbius klausimus. Tikrasis tikslas yra iš pagrindų pertvarkyti ir perauklėti visuomenę, kad senuosius lietuvius pakeistų Naujasis Lietuvis – vykdant šią programą kryptingai ugdomas krikščionišką, tautinę, valstybinę, net įgimtos priklausomybės lyčiai jausmą praradęs kitos rūšies mankurtas, arba, pasitelkiant šių dienų žodyną, -- postmodernus zombis. Tad viešojoje erdvėje sklindantys priekaištai dėl kandidatės į ministrus kompetencijos stokos atrodo yra nepagrįsti ir net šiek tiek naivoki. Juk vargu ar įmanoma ir prasminga reikalauti, kad komisarė atitiktų nuobodžiam ministrui keliamus dalykinės ir profesinės kompetencijos reikalavimus.

Tam tikra specifine prasme ji yra tobula ministrė -- pirmoji tikra komisarė, visiškai įveikusi savo ribotumo sąmonę ideologinė fanatikė. Tai -- ne kvailumas įprastine to žodžio prasme. Kitaip negu banalūs kvaili ir tingūs ministrai, tokie darbuojasi iš peties. Jeigu Prezidentas atmestų jos kandidatūrą, tai būtų drąsus ir pagirtinas veiksmas, nes norėdamas pasipriešinti Lietuvoje vis drąsiau keliančiam galvą neokomunistiniam gaivalui ir jo primetamam ideologiniam diktatui jis jau turėtų turėtų pranokti save.

Dėsninga, kad komisarų institutas gyvavo ideologinio tikėjimo pasaulinės revoliucijos pergale laikais. Neatsitiktinai LKT išnyko 1946 m., kai SSRS komunistų entuziazmas įvykdyti pasaulinę proletarinę revoliuciją priblėso ir pamažu pradėjo gesti jiems susidūrus su Šaltojo karo ir ilgalaikio dviejų sistemų ,,taikaus sambūvio” ilgalaike perspektyva. Todėl buvo grįžta prie įprastinių vyriausybės ir ministrų – šių žodžių sugrįžimas tai buvo priverstinė ir sovietams nemaloni nuolaida buržuaziniam pasauliui ir jo politikos bei diplomatijos žodynui bei normoms.

http://www.propatria.lt/2020/12/vytautas-radzvilas-e-dobrovolska-tobula.html
Iš Seimo vaivorykštinio serpentariumo pasigirdo šnypštimas ant patrioto Valdemaro Valkiūno

 


Į Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisiją kreipėsi Laisvės partiją atstovaujantys ir LGBT ideologiją Lietuvoje propaguojantys seimo nariai, prašydami įvertinti Seimo nario Valdemaro Valkiūno viešus pasisakymus (pareiškimo tekstas čia).

Vaivorykštiniams neįtiko šie gerbiamo Valdemaro Valkiūno pasisakymai:

2020 m. lapkričio 17 d. vykusiame viešame rytiniame Seimo posėdyje, kurio metu buvo svarstoma Laisvės frakcijai priklausančio Seimo nario Vytauto Mitalo kandidatūra į Seimo vicepirmininkus, Seimo narys Valdemaras Valkiūnas pasisakymas skirto laiko metu kalbėjo: „Gerbiamieji, mano nuomone, ši persona (aut. pastaba – Vytautas Mitalas) priklauso keistai organizacijai. Savo politiką globalistai, LGBT pavadino modernizmu ir ateities vizijomis, kai progresas panaudojamas masinei sąmonei paveikti. Taip mes krentame atgal į primityvizmą, smulkmenėjame, kai žema kultūra – siekiamybė. Ši, mano manymu, persona yra galbūt manipuliacijų auka. Gerbiamieji kolegos, pagal paskutinius tyrimus, LGBT galbūt yra nusikalstama organizacija, Lietuvoje vykdanti veiklą, neatitinkančią mūsų piliečių lūkesčių ir siekių. Todėl mes negalime palaikyti šios organizacijos dalyvių ir rėmėjų. Tai tas pats kaip įsileisti šešką į vištidę.“2020 m. lapkričio 24 d. vykusiame viešame rytiniame Seimo posėdyje, kurio metu buvo svarstoma Seimo narės Ingridos Šimonytės kandidatūra į Ministrus pirmininkus, Seimo narys Valdemaras Valkiūnas pasisakymas skirto laiko metu kalbėjo: „<...> Gebėti išklausyti kitus sugeba. Irgi nepastebėta, kad gebėtų išklausyti. Greitai, greitai, pabėga, chi chi, cha cha ir tuo baigiasi. Žinote, darbas Seime yra ne lesbių šou ir ne homoseksualų pageidavimų koncerto tenkinimas. Racionalumas, einantis kartu su jautrumu. Jautrumo galbūt ir yra, bet racionalumo irgi nepastebėta, daugiau užslėpto pykčio negu racionalumo. Čia yra kolegų psichologų, žino tą metodiką, yra nekrologo rašymas pačiam sau. Ką ji šiandien parašytų apie save? Skurdus būtų tas nekrologas ir mums nė viena ašara nenubyrėtų. <...>“

2020 m. lapkričio 26 d. „InfoTV“ duoto interviu metu Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, paklaustas, kam buvo skirti 2020 m. lapkričio 24 d. Seimo posėdyje išsakyti žodžiai atsakė, jog: „Taip, taip vadinama Laisvės partija, aš pavadinčiau pederalai, nes yra liberalai, o pederalai yra liberalai, kurie su atspalviu <...>“.

Anot Seimo nario Valdemero Valkiūno, kai kurie Seimo nariai priklauso LGBT organizacijai, kuri yra neva 1 Žr.: https://www.facebook.com/172131372876529/posts/3514545405301759. 3 3 laikytina nusikalstama, teroristinė organizacija.

Pirmuoju pasirašė seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius, šnypščiančio LGBT serpentarumo atstovas, mano nuomone, prastas balagano lygio artistas, persirenginėjantis į moterį.

Aš pritariu seimo nario ir Lietuvos patrioto Valdemaro Valkiūno mintims. LGBT ideologija yra labai žalinga Lietuvos valstybei ir Lietuvos žmonėms. Manau, kad į parlamentą šis serpentariumas pateko tik dėka klastojimų per rinkimus, tam skirtos kompiuterinės programos Smartmatic naudojimo.