2021-05-06

Didžiojo šeimų gynimo maršo išvakarėse: Kristaus tikėjimo išsižadantis Vatikanas

 


Gegužės 15 d. spręsis - kas ką. Ar velnias valdys Lietuvą, ar Kristui ir jo pasekėjams pavyks apginti pagrindinį krikščionybės bastioną – šeimą?

Iš Lietuvos katalikų bažnyčios išgirdome dvi žinias:

Pirma. Vyskupų konferencija paskelbė, kad Kauno ir Vilniaus arkivyskupai nedalyvaus „Didžiajame šeimos gynimo marše" gegužės 15-ąją. Antra. Vyskupas Jonas Kauneckas palaimino maršą, o kardinolas S.Tomkevičius ir eilė kunigų pareiškė, kad palaiko šeimų maršą.Kardinolas Tomkevičius „Respublikai“pasakė, kad „marksizmas mutavo ir šiandien reiškiasi kitokiomis formomis. Jis jau atėjęs į daugelį valstybių; dabar jis ateina ir į Lietuvą. Tendencijos tokios, jog galime sulaukti laiko, kai dvasininkams Lietuvoje, kaip dabar yra JAV ar Kanadoje, prieš cituojant Šventąjį Raštą, reikės pagalvoti, ar nebūsi apkaltintas neapykantos skleidimu“.


„Ginant principines vertybes, tokias kaip šeima, krikščioniška moralė, žmogaus prigimtinis orumas, Bažnyčia mūru stovės, nepaisant, ar ji bus giriama, peikiama, ar persekiojama“, - pasakė kardinolas.

Nežinau, ar kardinolas kalbėjo apie Kristaus bažnyčia, ar apie Romoje reziduojantį Popiežių Pranciškų?2020 m. spalio mėn. Katalikų informacinė agentūra (CNA) pranešė, kad Romos popiežius Pranciškus pakvietė suteikti partnerystę vienalyčiams.

„Homoseksualistai turi teisę būti šeimos dalimi. Jie – Dievo vaikai ir turi teisę į šeimą. Niekas neturi būti iškeltas už kabučių, niekas neturi dėl to kentėti.“ - pasakė popiežius Pranciškus.https://www.youtube.com/watch?v=lJoXwh0Vu9M&feature=emb_logo

Gruodžio 8 dieną virš šimto stambiausių pasaulyje kompanijų ir investuotojų, patronaujant Romos popiežiui Pranciškui, suformavo Vatikane Inkliuzinio kapitalizmo Tarybą. Ji siekia fundamentalių ekonomikos pasikeitimų. Judėjimą, kuriam vadovaus Pranciškus, o inicijavo Lynn Forester deRothschild, jungia vadovus Bank of America, Visa, Mastercard, Allianz, BP, Johnson and Johnson, Estee Lauder, atstovus Rotšildo, Rokfelerio, Fordo fondo, o taip pat JTO ir EBPO. Pasak Lynn Forester de Rothschild, taryba „vykdys popiežiaus perspėjimą išklausyti žemės ir vargšų šauksmus“.

Šiame rojekte dalyvaujančios dvidešimt aštuonios organizacijos prisiėmė 231 pasižadėjimų tokiais klausimais kaip klimato kaita, atliekos, rasinė ir lyčių lygybė. Naująją Tarybą taip pat remia JT specialusis pasiuntinys kovos su klimato kaita ir finansų klausimais Markas Carney.

Popiežiaus ir turtingiausių pasaulio oligarchų suformuotos Tarybos puslapyje nurodoma, kad jie valdo 10,5 trilijonus JAV dolerių, 2,1 trilijonus sudaro rinkos kapitalizacija kompanijų-dalyvių, organizacija atstovauja 200 darbuotojų iš 163 valstybių.
Tarybos piramidės viršuje yra valdymo struktūra, vadinama „sargais“. Iš viso yra 27 tokie „sargai“. Čia svarbu atkreipti dėmesį į labai įdomų „sutapimą“: masonijoje 27 laipsnis yra „suverenus šventyklos vadovas“. Pašventus į tokį laipsnį, paaiškinama, kad nauji šio lygio nariai turi apginti jų doktrinas ir principus, taip pat stebėti vykdymą nurodymų, kuriuos teikia aukščiausiųjų laipsnių ordino nariai. Manoma, kad 27-ojo laipsnio masonai yra savotiški teisėjai, turintys teisę vadovauti net vyriausybėms ir tautoms.Manoma, kad Vatikano dalyvavimas Inkliuzinio kapitalizmo tarybos vekloje, Popiežiaus vadovavimas šiai organizacijai, akivaizdžiai rodo jo atsitraukima nuo Kristaus bažnyčios vertybių. Pakanka, pavyzdžiui, prisiminti teigiamą popiežiaus Pranciškaus požiūrį į sodomitus, nekontroliuojamą imigraciją, islamizaciją, satanizmą, nuolatinį katalikų bažnyčios griovimą ir skaldymą, siekį jungti visas Abraomo tradicijų religijas ir joms vadovauti. Šiuose Vatikano projektuose įžvelgiami paskutiniųjų laikų ir Antikristo (Mošiacho) atėjimo ženklai.


Šių metų vasario 6 d. Turkijos policija pranešė, kad iš kontrabandininkų centriniame Halilio regione konfiskuoti Egipto kilmės ir viduramžių artefaktai. Kalbama apie penkias knygas ir keturių metrų ilgio pitono gyvatės oda, kurią senovės menininkai naudojo kaip drobę tapybai.Kaip matome, ant gyvatės odos pavaizduotos į žmogų panašios raguotos būtybės, kai kurie simboliai ir užrašai... Tačiau didžiausią susidomėjimą kelia knygos apie juodąją magiją...


Knygos parašytos hebrajų kalba, o tarp įvairių atvaizdų yra žydų menora. Tai įrodo, kad satanizmas turi judaizmo šaknis.

Kristus sakė : 

Jūsų tėvas – velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas (Jono 8:44).

Gyvatės! Angių išperos! Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą?! (Mato 23:33).


Ar ne Popiežiui Pranciškui ir jo bendraminčiams satanistams skirti šie Kristaus žodžiai?


P.S. Popiežiaus audiencijų salėspaslaptis (ji yra milžiniška gyvatė).
Nuorodos:2021-05-05

John Kaminski: Bet kas išgelbės žydus, kada pasaulis sužinos, ką jie padarė?

 


Vertimas John Kaminski straipsnio "Who will save the Jews once the world learns what they’ve done?" 8th December 2009

https://johnkaminski.info/pages/the_next_chapter/the_revolution_will_be_won_in_a_single_day.html

Revoliucija bus laimėta per vieną dieną

A.L.: Manau, kad šio iškilaus žydų tautybės autoriaus mintys yra ne mažiau aktualios ir šiandien, kai žmonija susidūrė su "COVID-19:Great Reset" genocidu.


BET KAS IŠGELBĖS ŽYDUS, KAI PASAULIS SUŽINOS, KĄ JIE PADARĖ?

2009 m. gruodžio 8 d.

Galutinė revoliucija už žmogaus laisvę bus laimėta per vieną dieną - ne bombomis, badu, masiniais nuodijimais ar elektroniniu išgarinimu, bet keliomis gerai parinktomis frazėmis, ištartomis tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje, kurios įžiebs šviesą, apšviesiančią tamsą žvėries, draskančio mus daugiau šimtmečių, nei mes galime sąmoningai suskaičiuoti.

Tai įvyks per vieną dieną, nes gyvatiškas žvėries tinklas apraizgys visą planetą savo save naikinančiu šantažo godumu, ir visi visur vienu metu supras, kad ne pelno filosofija pavertė mūsų planetą ligota pelke, o tam tikro būrio megalomaniškų kvailių, kurie valdo kiekvieną pasaulio dolerį, arba beveik kiekvieną dolerį, politika. Būtent jie tiesiogiai atsakingi už visą šį beprasmį chaosą ir nereikalingą genocidą, o mes, avių banda, esame atsakingi už tai, kad visus tuos metus toleravome jų piktus mūsų proto kontrolės metodus.Mes, prolai (Dž.Orvelo nepartinis roletariatas), esame tik skaičiai didžiojoje buhalterijos knygoje kakio nors turtingo žydų sukčiaus, surišto su pasauliniu sukčių tinklu, kuris siekia mus visus paversti pusgyviais zombiais, apraizgytais sudėtingomis piniginėmis mokėjimų schemomis ir neturinčiais balso teisės sprendžiant mūsų likimą.

Viskas, ko reikia, kad išsilaisvintume iš šio keisto privalomo įsiskolinimo, - tai suprasti, ką žydai laikui bėgant padarė pasauliui ir kaip jie šiuo metu yra gerokai pažengę į priekį siekdami išžudyti arba pavergti visus pasaulio nežydus, taip įvykdydami įsakymus savo slaptos "šventosios knygos" Talmudo - kuris yra psichologinis psichologinis žiaurumas, dėl kurio JIE kontroliuoja VISAS mus valdančias sistemas.

Jei to nesuprasite, tai reiškia, kad garantuojate savo, kaip proto kontroliuojamo vergo, ateitį ir greičiausiai artėjančią nenatūralią mirtį.

Ką žydai padarė pasauliui... Ką tiksliai jie padarė?


1. Socialinę tikrovės inžineriją redaguojant istoriją.

Nuo seniausių laikų pagrindiniai nusikaltėliai, kurie vėliau tapo žinomi kaip žydai, turėjo natūralų pranašumą - jie buvo keliaujantys pirkliai (karavanai), o jų žinios apie daugybę kultūrų suteikė jiems patyriminį pranašumą prieš sėslius gyventojus, apsiribojusius vienu mažu miestu ar šalimi, kurie buvo, galima sakyti, sėdintys ančiukai.

Nuoširdžiai apgailestauju, kad daugeliui iš jūsų turiu pasakyti, jog apgaulės šablonas, kuriuo buvo vadovaujamasi visus šiuos metus, buvo 325 m. po Kristaus sukurta krikščionybė, kuri mokė visus atsukti kitą skruostą, kai nematoma ranka lenda į jūsų kišenę. Ji išmokė žmones įsivaizduoti savo saugumą, pagrįstą pažadu, kuris niekada negalėjo būti įgyvendintas, nebent tik manipuliuojančioje tikinčiojo vaizduotėje.

Tikėjimas kažkuo, kas negali būti tiesa, yra tas pats mentalinis mechanizmas, kurio reikia norint patikėti, kad dabartinė bankininkystės sistema yra sąžiningas verslas.

Pasiūlymų, autoritetų ir atributų panašumas verčia mus manyti, kad religija ir bankininkystė yra iš to paties audinio. Logika, kurios reikia tikėti kažkokiu didžiuoju dievu, vadovaujančiu visiems iš viršaus, yra toks pat tikėjimo šuolis, kokio reikia norint pasiskolinti pinigų už sudėtines palūkanas. Jie sako, kad šiuo atveju pasitikėkite mumis. Ir dėl to, kad esame sukurti kaip baikštūs ir riboti organizmai, mes taip ir darome.

Didysis mokslinės fantastikos vizionierius H. G. Velsas (H. G. Wells) išsakė mintį, kad žmonijos protinė ir moralinė pažanga sustojo 1770-aisiais. Labiausiai su šiuo staigiu evoliucijos sustojimu siejama Rotšildo pavardė.

Pinigų kontrolė lėmė viso kito kontrolę ir visų žmogui žinomų disciplinų bastardizaciją, naudingą šeimininkų parazitų grupei, mongolų įsibrovėliams, vadinamiems aškenaziais, kurie sąmoningai pasirinko sąjungą su blogiausiais iš visų įmanomų plėšikų - sefardais, kurie kartu įžvalgiai ir kantriai plėšė visus pasaulio naivuolius.

Žiniasklaidos kontrolė sudarė sąlygas visoms jų apgavystėms. Tai yra 1 taisyklė.

Geriausiai tai pasakė Deividas Rokfeleris:

"Esame dėkingi "Washington Post", "New York Times", žurnalui "Time" ir kitiems didiesiems leidiniams, kurių direktoriai beveik keturiasdešimt metų dalyvavo mūsų susitikimuose ir laikėsi konfidencialumo pažadų. Mums būtų buvę neįmanoma parengti savo plano pasauliui, jei per tuos metus būtume patekę į viešumo šviesą. Tačiau dabar pasaulis yra labiau išprusęs ir pasirengęs žygiuoti pasaulinės vyriausybės link. Viršnacionalinis intelektualinio elito ir pasaulio bankininkų suverenitetas neabejotinai yra pranašesnis už praėjusiais amžiais praktikuotą nacionalinį apsisprendimą."

Turėdami daugiausiai pinigų, jie įgijo pranašumą versle ir visam laikui užvaldė visas vertingas pasaulio pramonės šakas: Rokefelerio nafta, Morgano geležinkeliai, Markso politika, Sassono narkotikai Kinijai, Monsanto vergai, Lehmano kiliminės dangos, Froido psichologija, Mejerio Holivudas, Einšteino fizika, Irvingo Berlyno muzikos monopolis, Warburgo Federalinio rezervo sukčiavimas, Oppenheimerio žydų pragaro bomba, Betty Friedan namų šeimininkės, Abbie Hoffman hipiai, Bronfmano alkoholis, Henry Kissingerio žudynės, Normano Learo komedijos, Billo Gateso kompiuteriai. ... ir taip toliau.

Galbūt baisiausi žydų nusikaltimai yra susiję su medicina. Negalima neprisiminti to seno Osmanų imperijos draudimo žydams verstis medicina, nes Talmude rašoma, kad žydai turėtų tapti gydytojais, kad galėtų įvairiausiais būdais žudyti gojus. Ar galite pasakyti, kad gydo vėžį? Gyvsidabrio plombos? Fluorido? Thimerosalis? Skvalenas? Nusodrintas uranas? Apsinuodijimas švinu pribaigė Romą. Taip pat ir Čikagos kūdikius. Netrukus namo grįš pasiutusi karvė.Džonas D. Rokfeleris pirmiausia pardavinėjo naftą kaip gydomąjį eliksyrą, kol sužinojo, kad ji dega. Jonas Salkas gavo Nobelio premiją už vakciną nuo ligos, kuri iš tikrųjų buvo pramoninė intoksikacija švinu – kurią papirkti medikai slėpė įmantria retorika.

Yra ir naujesnių eliksyrų: Gardasilas, kuris jau sunaikino būsimas amerikiečių kartas; Prozakas - greitas kelias į zombilandą; Morgellono liga, sakoma, kyla iš chemtreilų ir sukelia mažus vingiuotus nanorobotus, kurie sukasi jūsų blogėjančiomis venomis. Tikėkite visais tais žydų išradimais, jei turite tradicinį išsilavinimą, tikėkite, kad jūsų gydytojas išrašys jums vaistų, kurie jus nužudys.


2. Žydų derlius

Ar praradote mylimą žmogų per karą? Cindy Sheehan taip ir padarė, ir po daugelio metų verkimo viešumoje ji užspringo ant Amerikos vėliavos. Laikraščiai ją laikė nenormalia keistuole - įsivaizduokite, motina, kurios sūnus buvo nužudytas be jokios sąžiningos priežasties, vadinama nenormalia, nors ji tik bandė atkreipti dėmesį į melą, kuriam kiekvienas iš mūsų, skaitančių šį straipsnį, leido išplėšti sielą iš visų mūsų širdžių, nes mes blaškomės neaiškioje sumaištyje šioje bjaurioje pagamintos tikrovės sriuboje.

Garsusis Berlyno profesorius Verneris Zombartas (Werner Zombart) ištarė nemirtingą truizmą: "Karai - tai žydų derlius".

Mūsų pasauliniame žydų nusikaltimų žmonijai kaltinime labiausiai išsiskiria nereikalingos mirtys, kurias sukėlė slaptas beveik visų pasaulio vyriausybių uzurpavimas. Geriausia tai visu istoriniu ryškumu pamatyti kapitono Ramzio knygoje "Bevardis karas" (The Nameless War), mano interneto svetainėje, taip pat, kaip neseniai sužinojau, jau daugelį metų kokybiškose Darilo Bredfordo Smito (Daryl Bradford Smith) http://www.iamthewitness.com ir Džekės Patru (Jackie Patru) interneto svetainėse http://www.sweetliberty.org.

Ramzio knygoje vienu žvilgsniu pamatysite žydų skverbimąsi į Angliją (Kromvelis), Prancūziją (Rotschildų renegatas Napoleonas), Rusiją (Niujorko žydai, pakeitę vardus ir tapę politbiuru), Vokietiją (Niurnbergo nuosprendžiai buvo apgaulė, kaip ir Sadamo Huseino nulinčiavimas), ir galiausiai, ir išsamiausiai, į Jungtines Valstijas (Ruzveltas ir jo dešinioji ranka Nelsonas Rokfeleris).

Kalbėdami apie karus, mes kalbame apie Federalinį rezervą - tą pačią šešėlinę vyriausybę, kuri daugiau nei šimtmetį išviliojo iš mūsų sunkiai uždirbtus pinigus, o ją saugojo gerai išauklėtos marionetės, prisistatančios prezidentais, kuriuos patys bankininkai išrinko mums vadovauti. Ir kaip jiems tai pavyko?

Perimdami visos mūsų žiniasklaidos - nuo mokyklų, filmų iki televizijos ir kompiuterių - kontrolę, kad visos įmanomos žmogiškosios veiklos sritys būtų persmelktos šios pornografinės įtakos, kuri neabejotinai yra žydiška. Visų sėkmingų Holivudo aktorių skiriamasis bruožas yra tas, kad geriausi nežydų aktoriai, prieš gaudami "Oskarą", turi būti visiškai nužmoginti ištvirkusiu būdu.

Kaip XX a. ketvirtajame dešimtmetyje Bugsy Siegelio Las Vegaso žydų architektūra tapo plėtros norma Jungtinėse Valstijose, taip XX a. septintojo dešimtmečio link nihilistinis nepasitenkinimas tapo madinga etika, o JAV koledžų miesteliuose kilo revoliucinė veikla, skatinama įvairių CŽV platinamų narkotikų.

Žydų destabilizacijos šablonas, toks sėkmingas Anglijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir daugumoje kitų pasaulio šalių, šiuo metu, 2009 m. AD, beveik sudaužė visą pasaulį į šipulius, nes pinigai tapo visų dėmesio centru, dėl to visos kitos žmogaus mąstymo sritys tapo užterštos ir sumenkintos godumo.

Poetas Robertas Lowellas (Robert Lowell) kartą rašė, kad nieko gero negalima parašyti, jei rašoma dėl pinigų. Ir vis dėlto šiandien praktiškai viskas rašoma būtent tuo tikslu, o tai yra pamokanti įžvalga apie nuolat prastos šiuolaikinės komunikacijos kokybės priežastis.

Svarbu žinoti, kiek žmonių žuvo dėl bolševikų revoliucijos, kurią vėlesnėmis Stalino dienomis kontroliavo Nelsonas Rockefelleris, kuris taip pat buvo Franklino Ruzvelto vyriausiasis patarėjas. Sovietų valstybė, finansuojama Niujorko žydų bankininkų, nužudė šešiasdešimt šešis milijonus ne žydų. Tai jums svarbi Amerikos istorija.

Žydų televizija sužlugdė senatorių Josephą McCarthy, kai šis Viskonsino senatorius, remdamasis Eustace'o Mullinso tyrimais, kuriuos užsakė įkalintas poetas Ezra Poundas, įvardijo komunistus, siekiančius sugriauti Konstituciją.

Tačiau ir Mullinsas, ir Poundas nesugebėjo iki galo suvokti žydų piniginės žiniasklaidos monstro galios. Nors Poundas buvo įkalintas 13 metų, o Mullinso knygos sudegintos Vokietijoje, didžioji klaida, kurią visi padarė, buvo ta, kad nesuprato, jog žodis "komunistas" yra tikslus žydų sinonimas. Ir kol mes dalyvavome visose šiose Whitewater tipo aferose, jie sukūrė Izraelio valstybę.Bet mes to negirdėjome. Negalėjome. Žiniasklaidos keliamas baltasis triukšmas buvo tiesiog per stiprus. Kerouaco ir iškrypėlio poeto Ginsbergo siūlomos destabilizacijos tendencijos viliojo paauglius į žydų manipuliuojamą nihilizmą. Atrodo, kad aukščiausias įvaizdis, kurį nori išugdyti žydai, yra meno forma vadinti šlapinimąsi ant kryžiaus. Atrodo, kad tai yra įvaizdis, kurį jie nori įskiepyti gojų sąmonėje.

Atvirai kalbant, manau, kad šis pasibjaurėtinas veiksmas yra aukščiausia jų vadinamosios religijos, judaizmo, išraiška, ir labai norėčiau, kad pasaulis atsibustų ir pamatytų, ką jis iš tikrųjų reiškia. Iš tikrųjų tai reiškia, kad jie šlapinasi patys ant savęs ir to nesupranta.

Bet jie tikrai šlapinasi ant mūsų, ir mes privalome juos sustabdyti - dabar!


3. Įrodoma patologija

Kiekvieną nusikaltimą padaro žmogus, kuris negavo meilės tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje. Mums visiems reikia nustoti būti kurvomis ir vienos ar kitos filosofijos fanatikais ir suvokti, kad esame visi kartu, išskyrus tą vieną grupę įgimtų onanistų, kurie šlapinasi ant kryžių.

Tai tas pats, kas šlapintis ant vilties. Tai nihilizmo forma, garantuotai sunaikinanti ją praktikuojantį žmogų ir visus aplink jį. Būtent tai užkrečia mūsų pasaulį.

Pagrindinė tai remianti filosofija yra Talmudas (o kartu ir Senasis Testamentas). Koks nedoras dievas galėjo ištarti, kad galima žudyti kitus, prievartauti jų moteris ir atimti jų turtą, nes jie veikė jo šventu vardu. Kas tai per iškrypėliška paaugliška sociopatinė nesąmonė?

Psichopato žodžiai, štai kas. Senojo Testamento dievas dabar ir amžinai yra psichiškai nesveikas, o Talmudas velniškai puikiai iliustruoja, kaip ši iškrypėliška patologija mus sunaikins, jei leisime jai tai padaryti.

Negalima sakyti, kad esi geresnis už kitus, nes taip sako tavo dievas. Tai vadinama deviantiniu elgesiu, kaip jį apibrėžia žydų psichiatrijos autoritetai. Tai pranašumo kompleksas, gimęs iš baimės ir meilės stokos.

Pagrindinė monoteistinių religijų klaida yra ta, kad meilės negalima išgauti prievarta, ir būtent tai jos ir padarė - per prievartą ir socialinę inžineriją. Žydai tik iškreipė, kad įskiepytų bebaimių galvijų sąmonę, jog tikrasis Mesijas yra Izraelis, žydų tauta, išbadėję karavanai, banditai iš už upės.

Žydai garbina vagis. Štai kuo leidome tapti mūsų pasauliui.

Ar esate vagis? Ar einate kartu, kad gautumėte kartu?

Ar savo pastabas sušvelninate politiškai korektiška (bet kandžia) retorika, kad klausytojas suprastų, ką turite omenyje, bet ne visą jus supantį pasaulį? Per televiziją sako, kad būtent tai ir yra laisvė. Ar jais tikite?

Revoliucija bus laimėta per vieną dieną, nes pasaulis pagaliau atsibus ir pamatys, kad teisingų dalykų darymas yra daug svarbesnis mūsų išlikimui nei pelningų dalykų darymas.

Bet kuri religija, kuri negali pripažinti, kad laikui bėgant išniekino tikrąją Dievo prigimtį, nėra verta vadintis Jo pasiuntine, nes dėl mūsų netobulos prigimties nesuprasti didingesnio sumanymo yra neišvengiama, kol pagaliau suprasime, nustosime jaudintis ir imsimės gyvenimo darbų.

Viena aišku: kai visi sužinos, ką žydai padarė pasauliui, pasaulis su žydais elgsis kur kas maloniau, nei žydai elgėsi su pasauliu, ir tokiu būdu, su griežtomis apsaugos priemonėmis, jiems su meile bus leista vėl prisijungti prie žmonijos ir dalyvauti jos šlovingoje ateityje.

Visada neteisinga griauti įsitikinimus žmonių, kurie tiki, kad geriausias dalykas gyvenime yra meilė. Palikite juos ramybėje; jie tai išsprendė; su jais viskas bus gerai.

Vaikinas parašė "Nevok" todėl, kad šiame gyvenime iš tikrųjų svarbu tai, kiek tavo artimas tave mėgsta ir gerbia. Be jo tu esi niekas.

Taip per vieną dieną bus laimėta revoliucija. Daugeliui iš jūsų ta diena yra šiandien, ir vieną dieną netrukus visi tai supras, visi iš karto.


Straipsnio vertimas į rusų kalba:https://communitarian.ru/news/politika/no-kto-spaset-evreev-kogda-mir-uznaet-chto-oni-cdelali_040520212021-05-04

Globalistinis Delfi.lt nelauktai paskelbė dozę teisybės apie Vokietijoje vykstančią diskusiją aplink Great reset virusą

 

Vienas iš Rotšildų „Covid-19:Great reset“ gaujos Lietuvai paskirtų cenzorių yra Delfi.lt. Mano nuostabai, Eglė Gatelytė, šiame propagandiniame portale paskelbė nelauktai objektyvų straipsnį „Po vokiečių virusologo žodžių – aštri reakcija: pasirinkta strategija turės dramatiškų pasekmių“.Jame kalbama apie skandalingą Vokietijos kanclerės Angelos Merkel vyriausybę koronaviruso klausimais konsultuojantį dr. Ch.Drosteną, manoma, sufalsifikavusį savo daktaro disertaciją, paruošusį galimai melagingą koronaviruso PGR testo protokolą. Nesenai Drostenas savo kolegas išvadino „pseudoekspertais“.

Vienas iš Drosteno įvardintų „pseudoekspertų“ minimas Harvardo universiteto Medicinos fakulteto profesorius Martinas Kulldorffas. Šis pakvietė Berlyno dvaro virusologą Drosteną stoti į argumentais grindžiamą diskusiją.

Naują polemikos ugnį, pasak Delfi žurnalistės, pakurstė balandžio 21 d. Vokietijos federalinio parlamento priimtos „Apsaugos nuo infekcijų“ įstatymo pataisos, kurios leidžia Merkel vyriausybei įvedinėti kovidinius Konstitucijos apribojimus federaliniu lygiu.

„Pavyzdžiui: kai 7 dienų užsikrėtimų skaičius 100 tūkstančių gyventojų perkopia 100 atvejų ir išsilaiko tris dienas paeiliui, automatiškai įvedami papildomi karantino ribojimai. Tuo būdu įstatymiškai buvo įtvirtinta griežto karantino, kaip vienintelės priemonės koronavirusui suvaldyti, strategija, kurios vienas iš šalininkų ir yra Ch. Drostenas...“, - rašoma Delfi.

Virusologas Detlevas Krügeris bei virusologas ir epidemiologas Klausas Stöhras kritinę savo poziciją išdėstė viešame laiške Bundestago frakcijų vadovams. Jie sukritikavo karantino priemonių griežtinimą, atsižvelgiant tik į vieną parametrą – užfiksuotus užsikrėtimo atvejus 100 tūkstančių gyventojų, vadinamąjį „paplitimo skaičių per 7 dienas.“ Šis parametras, mokslininkų nuomone, surištas su PGR testų skaičiumi, bet neatspindi realių susirgimų. Mokslininkus neramina tokio iškreipto karantino pasekmės pasekmės ekonomikai, kultūrai ir fizinei bei dvasinei sveikatai.

Delfi rašoma, kad „Pasaulio pabaigos nuotaika“, pasak K. Stöhro, kyla iš „pirmapradės baimės“, apėmusios daugelį žmonių. „Kaustančios grėsmės jausena, susidūrus su nematomu virusu, sukeliančiu nepagydomą ligą ir mirtį, yra be galo stipri. Kaip matyti, jai pasidavė daugelis žmonių, įskaitant medijų, politikos ir mokslo atstovus.“Harvardo epidemiologas M. Kulldorffas, „Didžiosios Baringtono deklaracijos“ iniciatorius, interviu „Die Welt“ pažymėjo, kad griežtas karantinas nėra tinkamiausia strategija koronavirusui suvaldyti.

„Be to, jis kritikavo nesibaigiantį baimės skleidimą. Ypač aštriai M. Kuldorffas peikė mokymo įstaigų uždarymą: vaikams „tai turės ilgalaikių pasekmių, ir ne vien švietimui, bet ir jų fizinei bei psichinei sveikatai, jų socialinei raidai“. Ir M. Kulldorffas su tokia savo nuomone mokslo pasaulyje anaiptol nėra vienas“, - rašoma Delfi.

O M. Kulldorffą kalbinusiam „Die Welt“ žurnalistui šis pasakė, kad griežtas karantinas suveikė Naujojoje Zelandijoje, Australijoje ar Pietų Korėjoje. Mokslininko žodžiais, pirmosios dvi yra salos, o Pietų Korėjoje, kaip ir Japonijoje, tam tikrą vaidmenį suvaidino ir įgimtas ar įgytas kryžminis imunitetas.

„Vakcinos yra puikus dalykas ir ideali tikslinės apsaugos priemonė. O karantinai, priešingai, yra kita tikslinės apsaugos priemonė: jie apsaugo nešiojamojo kompiuterio klasę – žmones, kurie gali dirbti nuotoliniu būdu“, – su ironijos gaidele pastebėjo Harvardo profesorius.

Ch. Drosteno kritikas virusologijos profesorius Hendrickas Streeckas nepritaria nei viruso pavojingumą menkinantiems, nei tiems, kurių akyse „pandemija – pasaulio pabaigos pradžia“.

Profesoriaus nuomone, apie šį virusą mes niekada nežinosime visko, bet to ir nereikia, kad sėkmingai su juo kovoti. Jis pažymėjo, kad „labai nedaugelis drįsta su savo nuomone eiti į viešumą.“

H. Streeckas nurodė ir neigiamą angažuotos žiniasklaidos vaidmenį, skleidžiant vienintelį „teisingą“ požiūrį į koronaviruso sukeltą pandemiją bei kovos su ja būdus, o vyriausybės strategijai nepritariančių mokslininkų argumentai arba „išfiltruojami“, arba pateikiami nepalankioje šviesoje.

Viešą epidemiologų K. Stöhro ir D. Krügerio laišką Bundestagui norėjo pasirašyti dar vienas epidemiologas – Braunšveigo Helmholco infekcijų tyrimo centro Epidemiologijos skyriaus vadovas Gérardas Krause. Tačiau instituto vadovybė jam to neleido padaryti.

Ačiū Eglei Getelytei už tiesos žodį, pralaužusį Delfi skleidžiamo melo kazematų sieną.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/world/po-vokieciu-virusologo-zodziu-astri-reakcija-pasirinkta-strategija-tures-dramatisku-pasekmiu.d?id=8707563515min.lt cenzorė teigia, kad Egipte vergams akis gydė su pagaliais

 


15 min.lt cenzorės Margaritos Vorobjovaitės nuomone, senovės Egipte gydytojai vergams akis gydė, kaišiodami į jas pagalius.

O kodėl ir ne? Įskrenda, pavyzdžiui, šventas vabalas skarabėjus į akį vergui, kokiam Džoserio ar Cheopso piramidės statytojui. Ką turi daryti šventikas? Imti pagalį ir durti juo į akį vergui, kad skarabėjų išgelbėti, kad tik šventas vabalas nenukentėtų.

Cenzorės „tyrimas“ “Sąmokslo teorijų kūrėjai atsigręžė ir į senovės Egiptą, bet prašovėpro šalį: ne, pagaliuku smegenų nepažeisi“ atsirado po to, kai internete pasirodė iliustracijos, lyginančios senovės Egipto „gydymo“ metodus su šių dienų koronaviruso testavimo peaktika.

Vorobjovaitė bandė neigti „melagieną“, kad badant į nosiaryklę tamponais, skirtais PGR mėginiams, negalima pažeisti gleivinės, hematoencefalinio barjero, o Egipte rasti senoviniai piešiniai pasakoja ne apie vergų žalojimo procedūrą, o apie labai išvystytą senovės Egipto „mediciną“, kuria žavėjosi senovės graikų istorikas Herodotas.Skelbiamose užsienio portalų publikacijose buvo teigiama, kad badydamas vergui į nosiaryklę pagaliu buvo bausmė, tuo tarpu cenzorė teigė, kad pagaliu vergui buvo badoma ne į nosiaryklę, o į akis ir taip, neva, jos gydomos.

Kad yra galimybė sužaloti hipofizę, kad ir labai maža, nepaneigė šios žurnalistės kalbintas dr. Saulius Ročka. O kaip ne su tamponu, o su pagaliu? 

Mano buvęs kolega, biomedicinos dr. Juozas Račkus, baigęs Kauno medicinos institutą, irgi neatmeta tokios sužalojimo galimybės.

Bet ne tame gi esmė, labai jau šitas PGR pavyzdžio ėmimas primena kankinimą, vergišką žmogaus pažeminimą. Po šio „testavimo“, mūsų tolimai giminaitei iš nosies tekėjo kruvinas sekretas.

Pavyzdžiai gali būti imami iš gerklės, nosies, išangės. Todėl nėra jokio reikalo terorizuoti žmonių su šituo kankinimą primenančiu metodu.

Antra vertus, PGR testas fiksuoja ir „negyvus“ virusus, jų fragmentus ir, iš esmės, yra niekinis. Tai šių metų pradžioje pripažino ir PSO, šį testą koronavirusų identifikavimui laikė netinkamu net PGR metodo išradėjas Kary Mullis. Tanzanijos prezidentas Džonas Magufuli šio testo pagalba Covid-19 nustatė papajos vaisiuose, pas ožius, antilopes...

Sovietinė cenzūra rėmėsi marksistine-leninine ideologija ir nuolatos ieškojo darbo liaudies priešų. Praėjus 30 „nepriklausomybės“ metų atsidūrėme globalistinių- “COVID-19: Great reset“ cenzorių rankose. Pastarųjų išskirtinis bruožas – bukumas.

Portale stateofnation.co pateikiama štai tokia schema:Užrašas piešinyje:

In Egypt it was a punishment for slaves.

Breaking the gland of blood encelophalitis

The damage that will follow will probably be irreversible. Hematoencephalitis gland that separates false nasal hollow from mondanta hollow and serves as an obstacle to oll forms of pollution, viruses and bacteria. Sella turcica. Pituitary gland.

Egipte tai buvo bausmė vergams.

Hematoencefalinio barjero pažeidimas

Po to atsiradusi žala tikriausiai bus negrįžtama. Hematoencefalinė liauka, kuri skiria netikrą nosies ertmę nuo mondantos ertmės ir yra kliūtis visų formų taršai, virusams ir bakterijoms. Turkiškas balnas. Hipofizė.

Nuorodos:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/samokslo-teoriju-kurejai-nusitaike-i-testavima-skleidzia-melagiena-esa-jis-kilo-is-senoves-egipto-bausmes-56-1473244

https://lebionka.blogspot.com/2021/02/sam-melagiai-sugalvojo-nauja.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/03/tanzanijos-prezidentas-dzonas-magufuli.html

https://stateofthenation.co/?p=60786

Panaudota 15 min. nuotrauka.  


2021-05-03

Vyskupas Jonas Kauneckas laimina Didįjį Šeimos gynimo maršąBrangūs Lietuviai,

nenustoju Dievui dėkoti už mūsų Tautą! Kokią nuostabią dvasią mums davė Dievas! Be galo žaviuosi: mūsų Tauta visada stebino pasaulį narsiomis kovomis prieš kryžiuočius, prieš caro ir bolševizmo žvėriškumą. Mūsų Tauta visada gynė Laisvę.

Bet dabar išmušė skaudi valanda: verkia sena vyskupo širdis dėl baisios grėsmės Tautai.

Mano Tauta, kuo Tu nusikaltai, kad dabar savieji nori Tave sunaikinti? Valdantieji, kreipiuosi į Jus: jei sunaikinsite Šeimą, sunaikinsite ir Lietuvą.

Brangūs Lietuviai, visa širdimi jaučiu Jūsų mintis. Jūsų balsas gyvas mano dvasioje. Jūs skelbiate, Jūs šaukiate: „Dabar išmušė valanda ginti Šeimą, ginti Lietuvos ateitį, jos išlikimą. Tik visi kartu apginsime tai, kas mums brangu!“Mielieji, Jūsų tenesulaiko gąsdinimai, kad Didįjį Šeimos gynimo maršą rengia svetimos priešiškos jėgos. Jūs įsitikinę, kad tai savieji išverstskūriai nori žūtbūt sugriauti Maršą. Ir Jūs su ašaromis šaukiate: „Mes nepasiduosime, niekas mūsų neišgąsdins, jokie trukdytojai nesulaikys, mes ginsime Šeimą – iš visų jėgų ginsime. Tikro lietuvio niekas negali sustabdyti“.

Dabar reikia gintis nuo savųjų, kaip nuo baisiausio priešo. Todėl tuo Maršu ir pakilote kovoti už Šeimą, už tai, kas lietuviui visada buvo brangiausia.

Sukilimus, kovas prieš okupantus lydėjo malda. Tad ir šį Maršą lydi malda: mes, Lietuvos vyskupai, kviečiame visus į maldos tiltą už Šeimą.

Gegužės 15-ąją, mėnesinių atlaidų dieną, aš melsiuosi Krekenavoje prie grįžusio restauruoto 612 metų senumo stebuklingo Mergelės Marijos paveikslo. Juk Marija visada laimino lietuvių kovas.

Su ašaromis maldausiu Maršą laiminti Maironio giesmės žodžiais: „Marija, Marija <…>, išgelbėk nuo priešo baisaus <…>, užstok prieš Aukščiausią Tu žmogų menkiausią“.

Išgirskite, gerieji Lietuvos žmonės, išgirskite – Marija tikrai laimina. Ir aš, vyskupas Jonas Kauneckas, laiminu Maršą. Visus Jus laiminu.
https://kaunoforumas.com/2021/05/02/vyskupas-jonas-kauneckas-laimina-didiji-seimos-gynimo-marsa/Lag Ba-Ofer šventė Izraelyje paneigė karantino mitą. Dabartinė valdžia – didžiausias Lietuvos priešas

 

Melą dėl „pandemijos“ atskleidė Izraelyje balandžio 30 d. įvykusi nelaimė ant Meron kalno, kur ortodoksai susirinko į Lag Ba-Ofer šventę. Niekas čia nesilaikė jokios distancijos ir nedėvėjo kaukių. Su kaukėmis buvo tik policijos pareigūnai, mėginę čia palaikyti tvarką. Šventės aikštė buvo sausakimša. Dalyvių buvo apie 100 000 žmonių. Per žmonių susigrūdimą, išeinant iš šventės vietos, žuvo 45 ceremonijos dalyviai ir 150 buvo sužeista.


Nuo ortodoksų partijų priklauso premjero Benjamino Netanyahu išlikimas valdžioje, todėl valdžia nuolaidžiauja ortodoksams. Apklausos praėjusių metų pabaigoje rodė, kad 40 % ortodoksų nenori skiepytis.

Virusologas akademikas Aleksandras Lukašev video sako (21:22): „Izraelyje dvi vakcinos dozes gavo 57% gyventojų. Liga pilnai neišnyko. Ji išliko kažkokiame baziniame lygyje.“
https://youtu.be/ebvT4aBkbE0


Apie situaciją su skiepais Izraelyje prieš mėnesį rašiau straipsnyje „Tegul pirma pasiskiepys gojai“. Kodėl Izraelį padarė Bigfarma poligonu?“

Balandžio mėn. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sutarė su ultraortodoksų partijomis dėl valdančiosios koalicijos. Mainais už palaikymą šalis buvo atidaryta ir neliko griežtų karantino suvaržymų.

Kaip pareiškė Izraelio premjeras Netanyahu, pagal susitarimą su kompanija Pfizer Izraelis turi tapti „pirmu tarptautiniu visos šalies greito vakcinavimo modeliu“. Spaudoje Izraelį vadina tarptautiniu testavimo poligonu, turinčiu įrodyti vakcinos efektyvumą. (…) Vyriausybė pasirašė įsipareigojimą vakcinuoti visus 7 milijonus suaugusių gyventojų ir teikti kiekvieną savaitę duomenis apie savo piliečių 24 mėnesių stebėjimus. (…) „Izraelyje, prasidėjus vakcinacijai, mirtingumas žymiai padidėjo“, - sakoma inžinieriaus Chaimo Yativo ir daktaro Herve Seligmano, dalyvavusio Aikso universiteto Marselio medicinos mokyklos naujų infekcinių ir tropinių ligų tyrimų grupės analizėje, rašoma prancūzų dienraštyje „France-Soir“ („Evening France“). Būtent mirtimis nuo vakcinos paaiškinama oficialių mirčių nuo koronaviruso padaugėjimas, kuris pastebėtas nuo gruodžio mėn. Nuo sausio 19 d. analizės metu nuo koronaviruso mirė 1271 žmogus, iš kurių 660 buvo paskiepyti (52%). Skiepijimas pačių seniausių žmonių sukėlė jų mirtingumo augimą. „Skiepai sukėlė daugiau mirčių, nei koronavirusas būtų sukėlęs per tą patį laikotarpį“, - sakė Yativas ir Seligmanas.

Tarp paskiepytų vyresnių nei 65 metų 0,2% numirė per 3 savaičių laikotarpį tarp dozių, kas sudaro maždaug 200 mirčių 100 tūkst. Iki vakcinacijos pradžios buvo 5. Tuo pačiu metu, praėjus dviem savaitėms po antrosios dozės, mirtingumas sumažėjo iki 0,3 100 tūkst. Tačiau fokusas tame, kad šis mirtingumas apskaičiuojamas atėmus mirtis prieš antrąją dozę, tai yra, jos priskiriamos tik tiems, kas nemirė po pirmosios dozės. Todėl galime sakyti, kad vakcina turi poveikį (apie tai rašo daugelis žiniasklaidos priemonių), bet kaina šimtų, jeigu ne keleto tūkstančių, mirčių senelių, apie kurias MIP nepraneša.

Pasiskiepijusių, jaunesnių nei 65 metų, mirtingumas nuo viruso buvo apie 5 žmonės 100 tūkst., o prieš tai - 0,19 be skiepų. Tai yra, jaunų žmonių mirtingumas po vakcinacijos padidėjo 26 kartus!

Mokslininkai įsitikinę, kad realybė yra daug blogesnė, nes tai tik tos mirtys nuo vakcinos, kurias galima apskaičiuoti pagal oficialią mirčių nuo koronaviruso statistiką. Ir tai tik ledkalnio viršūnė. „Mes primygtinai reikalaujame, kad skiepijimas būtų skirtas totaliam kovidinių pasų įvedimui, kuris jau prasidėjo, ir skatinti Pfizer pardavimus“, - apibendrina mokslininkai.

Pagal sutartį Izraelio Sveikatos ministerijos su korporacija Pfizer, visi duomenys apie efektyvumą ir pašalinius efektus bus įslaptinti minimum 15 metų.

Galima nuslėpti mirtingumą nuo vakcinos, nes visos populiacijos atžvilgiu jis yra labai mažas, todėl ją galima perkelti į kitas mirties priežastis. Taip pat nieko nėra žinoma apie ilgalaikį vakcinacijos poveikį. Visa tai natūraliai sukėlė plačius protesto veiksmus Izraelyje. (...)

„Tegul pirmiausia paskiepija gojui!“ - tokie antivakcininiai lankstinukai kitą dieną buvo išplatinti stačiatikėje Petah Tikva. Lankstinukai su šiuo tekstu buvo palikti ant automobilių priekinių stiklų.

„Tai yra tendencija, paplitusi ne tik Petah Tikvoje“, - įvykį komentavo vietos merijos spaudos tarnyba.Lankstinukai platinami visur Izraelyje, juose yra skirtingi tekstai. Kai kurie skiepijimą palygino su holokaustu. Kiti cituoja tam tikro daktaro Kastnerio, Vengrijos žydo, kuris vedė derybas su naciais dėl žydų išpirkos, žodžius. Lankstinukuose rašoma, kad Kastnerio kvietimas yra: „Žydai, bėkite į traukinius! Vokiečiai pažadėjo mums pailsėti sanatorijoje “, - jis daugeliui žydų įskiepijo išganymo viltį. „Šimtai tūkstančių žmonių patikėjo kvietimu ir nuskubėjo prie traukinių, kurie juos nuvežė į mirties stovyklas, kur jie buvo nužudyti. Tie, kurie nusprendė laukti ir slėptis, liko gyvi “.

Pranešimuose Rehovoto ortodoksams skiepijimas lyginamas su naikinimu nacių stovyklose. Čia platinami plakatai: „Žydai, bėkite pasiskiepyti, kaip jūs bėgote į dujų kameras“.

Taip pat ant plakatų parašyta: „Naujas Holokaustas ne už kalnų, ir visi vėl pagalvos, kad tai sanatorija“. Ir dar: „Žydai, pabuskite! Kur jūs skubate, kodėl? Tegul pirmiausia bus paskiepytos kitos tautos “. (...)Didžiausias lietuvių tautos ir valstybės priešas ne koronavirusas ir ne Rusija, o dabartinė valdžia

Mano nuomone, šiuo metu Lietuvos valdžioje esančios partijos yra lietuvių tautos ir valstybės priešai Nr.1. Šias partijas reikėtų skelbti už įstatymo ribų, o jų narius represuoti, dėl jų vykdomos antivalstybinės veiklos: narkotikų, prostitucijos, homoseksualizmo diegimo, kalbos, šeimos, mokyklų naikinimo, planuojamų siaubingų biudžeto lėšų vagysčių. Pasitelkiant „pandemiją“ vykdomas Lietuvos gyventojų genocidas.

Pačią baisiausią iš šios valdančiosios trijulės - „Laisvės partiją“ būtų tikslinga paskelbti teroristine organizacija, dėl jos antikonstitucinės veiklos, jos ryšių su teroristinėmis ANTIFA ir BLM organizacijomis.

Gali būti, kad dauguma valdančiųjų yra protiškai neįgalūs, tai stebime kiekvieną dieną iš šios vyriausybės ministrų visiškai beprotiškų pasisakymų pandemijos ir kitais klausimais, neadekvačios veiklos, tačiau jų neįgalumas neturėtų būti pretekstu jiems netaikyti baudžiamosios atsakomybės dėl jų nusikalstamos veiklos. Aš nevardinsių visų šios vyriausybės idiotizmų, nusikalbėjimu ir nusikaltimų, jie yra surinkti Artūro Arlausko TV, KiTaip TV ir Op TV Youtube kanaluose pastaruoju metu skelbtose programose:

https://www.youtube.com/channel/UCTOSspT6QcRL37fDn5buJ3g

https://www.youtube.com/channel/UCivAMlfLOzHAASjUgd9NOUA

https://www.youtube.com/channel/UCDF_o0ZaVoej59FxmY5dEcA

Siekdami pridengti savo nusikaltimus, neįgalumą, siekį išvogti biudžeto lėšas, ES centralizuotai teikiamus kreditus, pandemijos pasekmėms šalinti, piliečių dėmesį šita vagių ir nusikaltėlių valdžia nukreipia į feikinę-politinę „pandemiją“ ir į iš piršto laužtą Rusijos agresiją.


Nuorodos:

https://ria.ru/20210503/izrail-1730983160.html

https://lechaim.ru/news/lidery-ortodoksalnyh-evreev-sovetuyut-svoim-posledovatelyam-delat-privivki-ot-covid-19-budut-li-ih-slushatsya/

https://lebionka.blogspot.com/2021/04/tegul-pirma-pasiskiepys-gojai-kodel.html

https://www.youtube.com/watch?v=w95QjmaHI1I
2021-05-02

JAV pavyzdys rodo, kad galima Lietuvos teisėsaugos sunykimo priežastis – Sorošo pinigai

 

Lietuvoje įstatymai taikomi pasirinktinai, orveliškai: kiaulės - lygesnės už kitus gyvulius. Kiaulėms galima karantino metu organizuoti banditų iš ANTIFA ir BLM eitynes, nedėvėti kaukių, susikibti rankomis su Baltarusijos perversmininkais, net išniekinti valstybės vėliavą (žiūr.video). Fiodoro Dostojevskio žodžiais (romanas "Šetonai"), jiems „vse dozvoleno“ (viskas leidžiama), o kai „vse dozvoleno“, tai ir atsiranda Šetonai, tai ir atsiranda Seime konstituciją niekinančios partijos, kaip A.Armonaitės vadovaujama „Laisvės“ partija, taip ir atsiranda valdžioje žmonės, kuriems didžiausias priešas normali šeima, Lietuva, jos Konstitucija.https://youtu.be/u0Xsn-ol60M

Šitoms padugnėms vienintelis idealas – iš Sorošo ir kitų transnacionalinio stambiausio finansinio kapitalo agentų gaunamos pakišos, kurios oficialiai tiekiamos per NVO, ir, kaip vėžio metastazės, yra apraizgiusiomis mūsų žudomą valstybę. JAV, Lietuvos kolonijinėje metropolijoje, vykstantys valstybės degradacijos procesai, srauniais upeliais atiteka ir iki mūsų.Koks yra valstybės naukinimo mechanizmas? Portale Medias-presse. info yra kalbama apie tai, kad BLM ir Antifa teroristams ir banditams nuolaidžiauja JAV prokurorai, kuriuos finansuoja Sorošas ir Facebook.

Ar ne tas pats vyksta Lietuvoje?Straipsnyje „Nusikaltimų augimasJAV: kaltinami Sorošo finansuojami prokurorai“ rašoma:

Amerikos teisingumo sistemos ultraprogresyvumą lemia viena priežastis - Soroso ir "Facebook" finansavimas. Šio ultraprogresyvumo pasekmė - smurtinių nusikaltimų ir žmogžudysčių skaičiaus didėjimas visose Jungtinėse Valstijose. Visus juos sieja bendras vardiklis: apygardos prokurorai, išrinkti už dideles kairiųjų liberalų magnato George'o Soroso ir "Facebook" vadovo Marko Zuckerbergo aukas.

George'as Sorosas ir Markas Zuckerbergas, išrinkę itin atlaidžius ir liberalius apygardos prokurorus, siekia ambicingo tikslo - radikaliai pakeisti Amerikos teismų sistemą itin progresyvia linkme. Kaip aiškina "The American Conservative", Atviros visuomenės fondo įkūrėjas ir finansininkas yra žinomas dėl to, kad remia ir finansuoja kraštutinių kairiųjų apygardos prokurorų išrinkimą. Buvęs generalinis prokuroras Williamas Barras 2019 m. gruodį apkaltino George'ą Sorosą pradėjus "rinkti žmones, kurie neremia teisėsaugos", teigdamas, kad finansininko remiami apygardos prokurorai "keliuose miestuose laimi vis daugiau ir daugiau ir, mano nuomone, tinkamai neremia teisėsaugos". Galime atsidurti situacijoje, kai policijos nepalaikančių bendruomenių atstovai negaus reikiamos apsaugos."

2014 m. lapkritį Soroso fondas "Atvira visuomenė" skyrė 50 mln. dolerių Amerikos pilietinių laisvių sąjungos (ACLU) kampanijai, kuria siekiama nutraukti "masinį įkalinimą". ACLU pranešime spaudai pripažino Vengrijoje gimusio magnato įkurtos "filantropinės" organizacijos dovaną ir pakartojo savo įsipareigojimą "iki 2020 m. perpus sumažinti įkalinimo lygį Jungtinėse Valstijose", o tai būtų "ambicingiausios pastangos nutraukti masinį įkalinimą Amerikos istorijoje". Netrukus po šios aukos Sorosas didelėmis pinigų sumomis pradėjo finansuoti pažangius apygardų prokurorus. Nuo 2015 m. jis išleido daugiau nei 18 mln. dolerių ir pasiekė vieną sėkmę po kitos (tik septyni pralaimėjimai per 29 rinkimus).

Be to, per pastaruosius metus, nuo George'o Floydo bylos, padaugėjo grupių, padedančių įtariamiesiems sumokėti užstatą. Viceprezidentė Kamala Harris skatino vieną iš tokių grupių - Minesotos laisvės fondą, kuris vien 2020 m. gavo apie 35 mln. dolerių.

Kaip ir Sorosas, Markas Zuckerbergas investavo milijonus dolerių, kad pakeistų Amerikos teisingumo sistemą. Iš tiesų, kaip rašo "The American Conservative", "Facebook" vadovas ir jo žmona Priscilla Chan pradėjo finansuoti užstato fondus ir reformų grupes, kad padėtų prokurorams. 2019-2020 m. "Chan Zuckerberg Initiative" (CZI) skyrė 1 mln. dolerių "Tides Center" ne pelno siekiančiai organizacijai "Fair and Just Prosecution Project", kuri pasisako už "teisingumo sistemą, grindžiamą sąžiningumu, užuojauta ir atskaitomybe".

Beveik iš karto po to, kai progresyvūs ir dekonstrukcionistiniai judėjimai JAV gavo finansinę naudą, dėl šių kairiųjų prokurorų, kuriuos remia Sorosas ir Co, JAV padaugėjo smurtinių nusikaltimų.Dėl JAV teisingumo sistemos pertvarkos, kai išrenkami apygardų prokurorai, kurie yra itin "švelnūs" ir atlaidūs tam tikroms žmonių grupėms, o teisiamųjų suole sėdintiems policijos pareigūnams - negailestingi ir sadistiški, JAV iš tiesų tampa mažiau saugia šalimi, nei buvo anksčiau, kaip prognozavo buvęs generalinis prokuroras Williamas Barras.

Kaip patvirtina įvairūs pastaraisiais mėnesiais surinkti duomenys, 2020 m. buvo rekordiniai smurtinių nusikaltimų metai, o pandemijos sukelta socialinė krizė negali būti vienintelė priežastis. Preliminariais FTB duomenimis, 2020 m. nužudymų skaičius visoje Amerikoje padidėjo - nacionaliniu lygmeniu jis išaugo apie 24,7 proc. Kriminalinės justicijos ekspertas Johnas Romanas sakė, kad 2020 m. padidėjęs smurto atvejų skaičius "yra didžiausias nuo 1960 m., kai pradėjome rinkti oficialią nusikaltimų statistiką". Filadelfijoje nuo 2020 m. balandžio mėn. nužudymų padaugėjo 29 proc., todėl 2020 m. buvo smurtingiausi metai mieste per daugiau nei tris dešimtmečius. Kita vertus, Filadelfijos apygardos prokuroras Larry Krasneris, kuris 2017 m. iš Soroso gavo beveik 1,7 mln. eurų, visą kaltę suverčia uždarymui ir kritinei padėčiai sveikatos apsaugos srityje. Tačiau net ir kairiųjų pažiūrų "Politico" atkreipė dėmesį į tai, kad eksponentinis nusikaltimų ir žmogžudysčių skaičiaus didėjimas verčia abejoti patikimumu pernelyg vangių ir nuolaidžių apygardos prokurorų, išrinktų už šias didžiules kairiųjų liberalų milijardierių aukas, neturinčias pilietybės.

Nuorodos:

https://www.medias-presse.info/augmentation-des-crimes-aux-etats-unis-les-procurateurs-finances-par-soros-sous-accusation/142139/

https://www.theamericanconservative.com/articles/americas-new-justice-system-funded-by-soros-and-zuckerberg/